Hachje

Multiculturele_heilstaat_1

Hachje

Afgelopen vrijdag luisterde ik naar Obalive, het discussieprogramma op radio 5 onder leiding van Theodor Holman. Het is een van de betere discussieprogramma's al blijven er tijdens de rondetafelgesprekken wel eens zaken onbenoemd waarvan ik maar niet wil begrijpen waarom dat gebeurt. Deze vrijdag boog het discussiepanel, bestaande uit Amanda Kluveld, Max Pam, Stephan Sanders en Theodor Holman zelf, zich over het zojuist verschenen pamflet Hitler in de polder & Vrij van God van de schrijver Joost Zwagerman.

Heel veel lof voor Hitler in de polder & Vrij van God bij Obalive en dat is verdiend want het is een leuk boek dat weliswaar geen nieuwe inzichten bevat maar dat wel op doeltreffende wijze verklaart hoe en door wie de Tweede Wereldoorlog en Hitler misbruikt worden in het voortslepende debat over de mulitculturele samenleving en over islam(kritiek) in het bijzonder. Zwagerman fileert de “lelieblanke elite” die tekeer gaat tegen christenen van diverse pluimage maar nu zij beseft in een muliticulturele samenleving te leven, zich schuldig maakt aan het demoniseren van vooraanstaande moslimimmigranten die religiekritiek op de islam in ons land durven te beoefenen. Denk aan Ehsan Jami, Ayaan Hirsi Ali en Sooreh Hera. Hier overtuigt Zwagerman zeer.

Van Grote Namen als Jan Blokker, Geert Mak, Hugo Brandt Corstius (“leider van het na-oorlogse verzet”) Frits Abrahams en J.A.A. Van Doorn blijft na lezing van dit pamflet weinig over. Ja, het is genieten als Zwagerman aan de hand van uitspraken van deze blanke intellectuelen laat zien hoe zij met dubbele tongen spreken en redeneren. Hij heeft het allemaal prachtig op een rijtje gezet, iets wat bijvoorbeeld de schrijver René Marres in zijn boek De verdediging van het vrije woord – De kwestie Wilders en de demonisering van een debat reeds haarscherp deed maar de romancier Zwagerman geeft er een andere dimensie aan - een zekere schwung - doordat hij er z'n eigen 'afdwarreling van zijn geloof' in verwerkt. Mooi hoor.

En toch zou ik willen dat het boek niet 71 pagina's telt maar 4 minder. Dan was het pamflet, voor mij althans, honderd procent geslaagd maar nu wordt de pret vanaf (onderaan) pagina 25 (t/m 29) enigszins bedorven. Zwagerman schrijft daar namelijk dat er moslims zijn die zich niet laten verleiden “tot de beschuldigingen van de zelfbenoemde ontmaskeraars van het radicale kwaad.” Hij noemt vervolgens de politici Ahmed Aboutaleb, Ahmed Marcouch en Tofik Dibi. Zij zouden 'niet verwijzen naar Hitler, Goebbels, Himmler en andere nazi's', maar dragen valide argumenten aan in het debat. Aldus Zwagerman.

Ik ben het eens met Zwagerman dat er Nederlandse moslims zijn die valide argumenten in het debat aandragen maar dat zijn geen politici en al helemaal niet deze drie. Nu heeft Zwagerman zoveel geweldig speurwerk verricht om de uitspraken van de blanke 'ontmaskeraars van het radicale kwaad' te verzamelen en op voortreffelijke wijze te analyseren, waarvoor blijvende hulde, maar hij laat na bij deze drie Grote (moslimse) Namen hetzelfde te doen. Hoe kan dat?

Ook deze drie heren misbruiken net als de blanke elite waartoe zij wel degelijk behoren als het hun uitkomt de Tweede Wereldoorlog om kritiek op de (politieke) islam te voorkomen, een islam die onverenigbaar is met de westerse normen en waarden die 't de laatste vijftig jaar zo goed deden, zodat bijvoorbeeld een Joost Zwagerman van z'n geloof kon afdwarrelen. Of ze doen andere malle uitspraken zodat je ze moeilijk ernstig kunt nemen.

Net als al die belachelijke uitspraken van de blanke elite die Zwagerman dus wel noemt, zijn ook de belachelijke uitspraken van de drie door Zwagerman zo te prijzen moslims via internet gemakkelijk te achterhalen. Ik wil Zwagerman daar best bij helpen maar eerst wil ik één merkwaardige zin uitlichten die op pagina 25 van zijn boek staat. Zwagerman schrijft daar: “Was ik moslim in Nederland, ik zou me inderdaad geschoffeerd voelen door de populistische slogans van Geert Wilders en zijn partijgenoten. Maar ik zou die schofferingen pareren met een lucide argumentatie en mij niet laten verleiden tot de beschuldigingen van de zelfbenoemde ontmaskeraars van het radicale kwaad.” Stel nu dat je het woord 'moslim' in deze zin door 'christen' vervangt zou Zwagerman zich dan ook geschoffeerd voelen, of juist niet? Maar dit terzijde.

Dan nu wat uitspraken van Achmed Marcouch. Zo zei Marcouch voor AT5 (juni 2006) het volgende: "We zien ook in Amsterdam bijvoorbeeld heel veel mensen klagen, meisjes met een hoofddoek die zeggen ik kom heel vaak mensen tegen die gewoon bang zijn voor moslims, die anti-islam zijn. Nou dat zijn de dingen, waar we dus ook op 4 mei vooral bij stil moeten staan en zeggen toen is het ook zo begonnen." (link)

Ik wil heus geen zout op elke slak leggen maar ik kan deze redenering geen “lucide argumentatie” noemen waaruit blijkt dat Marcouch “zich niet laat verleiden tot de beschuldigingen van de zelfbenoemde ontmaskeraars van het radicale kwaad”. Alleen al vanwege deze uitspraak verdient Marcouch niet de lof die Zwagerman hem geeft maar Marcouch heeft inmiddels zoveel spraakmakende beweringen gedaan waaruit blijkt wat voor gelovig vlees we met hem in de kuip hebben dat ik niet anders kan concluderen dan dat Zwagerman er helemaal naast zit.

Tofik Dibi dan. De journalist/schrijver en blogger Carel Brendel volgt deze GroenLinkser nauwgezet, hij noteerde eerder dit:
De radicale islam, vijand van alle beschavingen, heeft acht maanden later Tofik Dibi ingepalmd. De vrienden van sjeik Fawaz tekenen op dat de GroenLinkser tegen een verbod van boerka’s in het publieke domein is, en dat zijn partij zich sterk maakt voor de toelating van hoofddoekjes bij de politie. Dat is ‘de essentie van GroenLinks’, meent Dibi. Goed om te weten dat het verdedigen van een Middeleeuwse dwangbuis, waarin miljoenen vrouwen gevangen zitten, tot het wezen van een progressieve partij behoort. En dan te bedenken dat ik nog op de voorlopers van deze partij heb gestemd in een tijd dat ze op de bres stonden voor de vrouwenrechten.” Allemaal via internet te achterhalen.

Over Aboutaleb ("Nooit meer Auschwitz!") valt veel te zeggen maar misschien is het genoeg te vermelden dat de kersverse in Marokko geboren Rotterdamse burgemeester op wie wij volgens de heer Bos zo trots moeten zijn Achmed Marcouch volledig steunt en dat hij van Nederland een paradijs op aarde wil maken. Hoe dat te rijmen valt met de ideeën van Marcouch (hoofddoekjes bij de politie bijvoorbeeld), die zich weer laat inspireren door goeroe Tarik Ramadan (over dubbele tongen gesproken) en Said Qutb is mij een raadsel. Ik weet wél dat ik helemaal geen zin heb in dat paradijs van Aboutaleb en als vrouwen opletten, zouden ze daar eveneens een afkeer van moeten hebben.
Is iedereen de affaire Ewout Jansen vergeten? De cabaretier Ewout Jansen die tamelijk onschuldige grapjes over de islam had gemaakt mocht daarom van een Amsterdams moskeebestuurder worden gedood. Dat mocht. Aboutaleb, destijds wethouder, vond ingrijpen niet nodig, maar de jonge cabaretier kreeg daarna verdacht weinig boekingen meer zodat hij naar ander werk mocht gaan uitzien.

Noch Marcouch, noch Dibi, noch Aboutaleb heb ik ooit één goed woord over Ayaan Hirsi Ali horen uiten en dan druk ik me eufemistisch uit.

Ik begrijp heel goed dat Zwagerman graag goed 'moslimnieuws' wil brengen – wie wil dat niet? – maar ik neem hem kwalijk dat hij deze 'aanvullende' informatie niet met de lezer deelt. Nu krijg ik de indruk dat hij bereid is veel in te leveren om de multiculturele samenleving te doen 'slagen', en kan ik, vrouw, maar beter op m'n hoede zijn. Zwagerman overtuigt mij niet.

Bij een geslaagd voorbeeld van een moslim die valide argumenten aan het debat levert, moet je toch eerder denken aan een vrouw als Nahed Selim. Zij is geen politicus maar als je hoop wilt bieden, kun je niet om haar heen; zij heeft talloze zinnige (islam)kritische boeken en artikelen geschreven waarin ze nimmer een slachtofferrol aanneemt en waarin ze wel oplossingen en ideeën aandraagt om de integratie te doen slagen. En hoe graag de 'Jan Blokkers' dat ook zouden willen, er valt weinig tot niets op Selims 'toon' aan te merken. Of zou dat de reden zijn dat Selim door hen genegeerd wordt?

Terug naar het rondetafelgesprek daar op de vierde verdieping van de Amsterdamse bibliotheek over Zwagermans essay waarnaar ik via de radio luisterde. Stiekem hoopte ik dat deze intellectuelen wel zouden doorpakken, dat zij de guts zouden hebben om Zwagermans tekortkomingen te benoemen maar tot mijn spijt gebeurde dat niet. Stephan Sanders merkte wel op dat je christelijke religiekritiek niet kunt vergeleken met islamkritiek aangezien die nauwelijks heeft bestaan (alleen Averroes) maar verder bleef het vooral bij loftuitingen, nogmaals grotendeels zeer terecht maar niet helemaal als men wat verder kijkt en naar oplossingen streeft, en ik kan niet geloven dat hun ontgaan is wat mij direkt opviel. (Of was het half uur dat er voor dit pamflet was uitgetrokken gewoon niet lang genoeg?)

Wél ging het nog over Geert Wilders en diens vervolging. Max Pam haalde aan het einde van de discussie een uitspraak van Rudy Kousbroek aan die ook in Zwagermans boek staat: “Met de achterlijkheid van religies is het zoals in Orwells Animal Farm: all religious are equal, but the islam is more equal. De greep die deze godsdienst op zijn gelovigen heeft is vele malen sterker dan we bij ons gewend zijn. Toch ben ik ten aanzien van de islam nog tamelijk discreet, misschien wel uit angst voor mijn hachje.” (pagina 69)

Daarna vroeg Pam of dit ook voor hen hier aan tafel geldt, of de anderen nog steeds durven te zeggen of schrijven wat ze denken... en of het hun ook was opgevallen dat je wanneer je iets positiefs over Wilders wilt zeggen eerst duidelijk moet aangeven dat je nóóit op Wilders zou stemmen, of dat je niets met de man hebt, of iets van gelijke strekking (Gij Zult Geert Wilders Afvallen!). Stephen Sanders gaf eerlijk toe dat hij 't makkelijker vindt kritiek te hebben op bijvoorbeeld de katholieken. De enige die daar echt anders over dacht was een vrouw: Amanda Kluveld. Zij is zo razend over alles wat er gaande is dat ze dat wél doet, zij laat zich niets voorschrijven, waarna Max Pam, gesteund door Sanders, z'n bekende binnenpretlachje liet horen dat anders zo smakelijk klinkt maar me nu wat wrang in de oren klonk, hij zei (ondanks het storende achtergrondgeluid zo goed als letterlijk) ja, vrouwen hè, die zijn altijd veel radicaler. Ha, ha.

En toen was het (programma) afgelopen.

Annelies van der Veer

43 opmerkingen:

 1. Het kan zijn dat Zwagerman gewoon niet goed op de hoogte is van de mérites van Marcouch, Aboutaleb en Tofik Dibi. Minder waarschijnlijk acht ik het dat hij heel goed op de hoogte is, maar alles afwegende tot de conclusie is gekomen dat deze drie echt helemaal okee zijn. Maar voorlopig vind ik het het meest waarschijnlijk dat Zwagerman hier diplomatieke redenen heeft om niet te zeggen wat hij echt vindt en dat hij beter op de hoogte is dan je op grond van die 4 bladzijden in zijn pamflet zou kunnen denken. Hij wil dat zijn pamflet niet alleen maar gelezen zal worden door het relatief kleine groepje mensen dat wel weet hoe het met dit illustere drietal precies gesteld is. En hij wil zeker niet de kans lopen dat zijn pamflet zou worden gediskwalificeerd als koren op de molen van Wilders-aanhangers. Van die smet moet je vrij zien te blijven. Dus, om dan, na de lelieblanke elite gefileerd te hebben, ook nog eens Marcouch, Dibi en Aboutaleb te fileren, dát zou een brug te ver zijn geweest. Dan haken té veel lezers af, terwijl het goed zou zijn als die dat niet deden, want dan leerden ze tenminste iets wat ze nog nét wél kunnen verwerken, namelijk wat die lelieblanke elite waard was. Nou ja, 't is maar een hypothese.

  Over die opmerking op p.25 moest ook ik nadenken:
  "Was ik moslim in Nederland, ik zou me inderdaad geschoffeerd voelen door de populistische slogans van Geert Wilders en zijn partijgenoten."
  Het is een beetje een moeilijke counterfactual conditional. Ik kan mij niet voorstellen wat het is om moslim te zijn, maar ik kan mij lichtgeraaktheid op een gevoelig punt voorstellen, en van daaruit zou ik mij moeten kunnen voorstellen dat moslims, omdat hun religie nu eenmaal voor hen een gevoelig punt is, zich geschoffeerd zouden voelen door "de populistische slogans van Wilders". Maar me voorstellen dat religie voor mij een gevoelig punt zou zijn, of nog sterker, dat ik zo met de Islam verbonden zou zijn dat die religie voor mij een gevoelig punt zou zijn, nee, dat kan ik met de beste wil van de wereld niet.
  Op dezelfde manier kan ik me op afstand ook enigszins voorstellen, maar dus niet echt goed voorstellen, dat christenen in Nederland, aangenomen dat ook voor hen hun religie een gevoelig punt is, zich geschoffeerd zouden kunnen voelen door ...ja, door wat? populistische slogans? die heb ik nooit zo tegen het Christendom gehoord, maar natuurlijk is het Christendom wel mikpunt van overvloedige spot geweest, waaronder ook smakeloze spot, en het is mij bekend dat niet alle christenen dat allemaal even fijn vonden.
  Enfin, als zodanig ondervonden schofferingen pareren met een lucide argumentatie kan heel wijs zijn. Zwagerman lijkt te impliceren dat er een lucide argumentatie tegen Wilders bestaat of op zijn minst heel goed mogelijk is. Als zo'n lucide argumentatie ergens mocht opduiken verneem ik het graag. Maar inderdaad, van het door Zwagerman genoemde drietal moslims heb ik nog niet zo'n lucide argumentatie vernomen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Zwagerman is geen haar beter dan de rest. Een leugenaar en een poep in de borek. Zo bang voor een nekschot, dat hij op voorhand de schuifelende meute tegemoet komt met het bagatelliseren van de islamitische Aparteid. Zou hij niet hebben geweten dat Aboutaleb, de man die zijn dochters liever niet met een kaaskop thuis zit komen, Fortuyn direct in verband bracht met Auschwitz?

  Wie voor de Zwagerman-kill wil gaan, moet het volgende filmpje maar bekijken (volg vanaf 3.30):

  http://www.youtube.com/watch?v=TiGP-_7tHzo&eurl=http://www.hetvrijewoord.com/?p=286

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Geert Geel, bedankt voor de aanvulling. Het (bekende) filmpje met de uitspraak "Nooit meer Auschwitz!" van Aboutaleb is in de tekst verwerkt.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Even dat filmpje bekeken. Het venijn zit in de staart:'(dat zoveel mensen achter zo'n gevaarlijke demagoog kunnen aanlopen,) in een land waar "nooit meer Auschwitz" nog nagalmt'. Het komt een beetje routineus tussen neus en lippen door en het lijkt meer op een uit de naaste omgeving overgenomen kreet dan iets wat Aboutaleb ter plekke zelf verzint. Je ziet dat hij dit zegt in het volste vertrouwen dat hij dit mag zeggen, ja, dat het in de PvdA, vehikel van zijn stijgen op de sociale ladder, zeer geapprecieerd zal worden. Zoals ook wel is gebleken, nu we het eindresultaat weten.
  Zelf had ik de indruk dat zijn opmerkingen aan het adres van Hirsi Ali ("pissen in eigen nest" enz.) meer dan dit Auschwitz bij Fortuyn aan zijn eigen brein waren ontsproten, maar in beide gevallen was de toon in zijn omgeving al lang gezet en pasten zijn tonen daar harmonieus in. Handige man.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik kan me geheel vinden in de uitstekende analyse van Annelies van het pamflet van Zwagerman. Zeer goed als het aankomt op de blanke elite, maar wat naïef aangaande dat drietal. Maar misschien is het wel net als wat Kees Rudolf zegt, namelijk geen kans te willen lopen om gediskwalificeerd te worden bij kritiek op dat drietal.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Joost Zwagerman komt nadat eerst de weg is gebaand door Fortuyn veel langer geleden van Het Reve.

  Gezien de reacties zijn beiden dood.

  " eerst wil ik één merkwaardige zin uitlichten die op pagina 25 van zijn boek staat. Zwagerman schrijft daar: “Was ik moslim in Nederland, ik zou me inderdaad geschoffeerd voelen door de populistische slogans van Geert Wilders en zijn partijgenoten. Maar ik zou die schofferingen pareren met een lucide argumentatie ..."

  Een moslim, zeker die in dar al Harab, pareert een belediging niet met een argumentatie, maar komt op voor zijn aangetaste (familie)eer.
  Gebruikt niet de kracht van de rede, naar trekt liever zijn dolk.
  Bloedwraak werkt namelijk effectiever.
  Vraag het maar aan Fam. van Gogh.

  Nederlanders weten niet wat oorlog is.  Fritzie

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Beste Annelies, goed dat je dit artikel hebt geplaatst. Het geeft perfect aan hoe de angst voor islam de moraal van onze schrijvende elite inmiddels heeft uitgehold. Hoe deze fascistoïde ideologie in staat is gebleken een deel van onze intelligentsia in amper twee decennia vrijwel compleet de mond te snoeren. Met hulp van boven natuurlijk, in dit geval door gezegende figuren als Balkenende, Donner en Ballin.

  Op zich nog niet eens zo'n bijzonder fenomeen overigens, lees de geschiedenis van islam er maar op na, ware het niet dat het dit keer zonder slag of stoot is gebeurd. Had de Sovjet Unie nog haar moedige dissidenten, in Nederland hebben onze literaire hoogwerkers al na de eerste fatwa, hun pen vrijwillig ingeslikt. Daar kon de oproep van collega Salmon Rushdie om toch vooral op te komen voor de intellectuele zelfredzaamheid, niets aan veranderen.

  Want ik spreek helaas niet voor niets in meervoud. Neem de allang niet meer leuke en bovenal laffe Youp. Die helemaal niet grappige grapjas. Deze week ontstak hij in razernij over het schandalige gedrag van een zekere 'demente Duitser', beter bekend als De Paus. Op zich een terechte uitbarsting, want wie Holocaustontkenners eert, eert de mensheid niet, maar vrolijk werd ik er toch niet van.

  Eerlijk gezegd is Youp namelijk maar een laffe hond. En dat werd juist duidelijk dankzij die tirade tegen het Vaticaan. Youp zou het namelijk niet in z'n vetgemeste linkerkwab halen om soortgelijke uitspraken te doen over een van de vele in het Arabisch gillende baardmannen die de Holocaust ontkennen. Deed hij dat wel, dan had hij al een compleet regenwoud bij elkaar kunnen kalken over dit onderwerp. Maar niets dus. Geen woord. Wel over Wilders natuurlijk, maar die heeft Theo van Gogh dan ook niet geëxecuteerd. Niks om bang voor te zijn. Wilders bashen is een veilige sport die tot in Den Haag met veel liefde wordt beoefend.

  In die zin zou je Zwagerman dan ook gemakkelijk kunnen zien als de personificatie van het moderne capituleren. Ontwikkelde mensen met een scherpe tong die zich zonder pardon tegen de eigen moraal keren, alsof de Verlichting een zwarte bladzijde is in de geschiedenis van de spirituele evolutie. En dat met een air, alsof iedereen die tegen is, tot de mindere soort behoort.

  Maar jongens, Zwagerman is niet dom. Integendeel. En dat betekent dus dat hij een keuze heeft gemaakt. Hij zijn geweten heeft verraden, in ruil voor een vaste plek in linksdragende programma's als De Wereld Draait Door. Net als de rest. Net als de Freekjes en al die andere klaplopers op het linkse gedachtegoed. Want intussen zorgen zij wel goed voor zichzelf. Hun preken over fatsoen dienen dan ook geen ander doel dan direct het zelfverrijken, en in de tweede plaats bodem geven aan de onderdrukking

  En toch probeer ik hem aardig te vinden, onze Joost. Niet moelijk, want Joost is vast ook aardig. Maar dat gezegd hebbende, Ali is ook aardig. Net als Ahmed. Iedereen is eigenlijk best aardig, zeker als hij of zij zich weet te verheffen boven het venijnige comfort van de collaboratie met de heersende klasse. Collaboratie, waarvoor Zwagerman helaas model staat met zijn laatste boek.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. De zwakke passage was mij ook opgevallen, maar daar tegenover stond de uitstekende rest van het boek. Daarom heb ik het in mijn bespreking uiteindelijk gelaten bij een milde slotzin: "Je hoeft het niet voor honderd procent met Joost Zwagerman eens te zijn om vast te stellen dat zijn scherpe en redelijke geluid zeer welkom is in dat taaie gevecht tegen de vastgeroeste ideeën van een zichzelf progressief wanende elite."

  Annelies heeft haar kritiek keurig en zakelijk verwoord. Zwagerman steekt zijn nek uit in het publieke debat. Hij verdient het niet om beschimpt te worden met termen als 'leugenaar', 'poep in de broek', 'op voorhand de schuifelende meute tegemoet komen bij het bagatelliseren van de islamitische apartheid'. Zwagerman draagt 1000 keer meer bij aan het debat dan mensen die niet meer doen dan een beetje schelden op internet. In een volgende reactie wordt Zwagerman ook nog door dezelfde reaguurder beschuldigd van collaboratie. Dat is dus precies waar Zwagermans pamflet tegen gericht is: tegen mensen die de oorlog overal bij halen om de tegenstander verdacht te maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Een beetje kinderlijk commentaar, beste Carel. Heel toevallig kent deze reaguurder (ging zeker om de connotatie?) zijn pappenheimers. Waarschijnlijk anders dan jij, ken ik 'Hilversum' door en door, en weet ik hoe de omroepen functioneren. Zou Zwagerman ook maar EEN windje lang de rechterbil laten glijden, dan zien de kijkbuiskindertjes hem niet meer terug, en kan hij z'n vele nominaties ook wel op z'n buik schrijven. Vanaar dat ook hij zijn eigen verhaal probeert te ontkrachten (jij zult het wel nuanceren noemen) met het benoemen van Hitler-vrije moslims. Een vraagje: ken jij Zwagerman persoonlijk?

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ondanks de vele goede punten in de kritiek van Zwagerman moet ik wel zeggen dat die betreffende passage die wat zwakker is, wel over een zeer fundamenteel punt gaat. Maar natuurlijk ben ik blij met de bijdrage van Zwagerman.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Dit zei Laïla Abid in de NOS
  In de NOS heb ik gezien dat Laïla Abid, zei:"Dat de Thai's moslim vluchtelingen uit Burma in de zee dumpten.
  Waarschijnlijk bang dat deze hals afsnijders hun hobby ook in Thailand voortzetten, ze hebben genoeg aan hun zuidelijke moslim landsgenoten die deze hobby ook fronen.
  Indonesie redt ze maar willen zo te zien zo snel mogelijk van ze af, zijn ze niet moslims deze Indonesiers?en voor al Aceh,de poort voor de islam voor heel Indonesie?
  Tsia ik zal zeggen naar Holland halen; wij zijn immuun tegen zulke griezel verhalen toch?

  http://www.uitkijk.net/islam.php?subaction=showfull&id=1231784773&tit=Islamvideo:%20jong%20geleerd%20is%20oud%20gedaan&archive=&start_from=&ucat=3&

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Alle mossels de zee in, dan wel de pan!
  Debiele Toffik! Zijn kop alleen al spreekt boekdelen!

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Voor een bekende Nederlandse schrijver heeft Zwagerman enorm veel lef. De rest van de schrijvertjes zwijgt gewoon, is gevlucht naar het buitenland of snapt er helemaal niets van.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @Willem Jansen

  Ik weet niet hoe je kop er uit ziet, maar je reacties zeggen boekdelen. Wat mij betreft ga je andere sites onveilig maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Ik bedoel het goed hoor!
  En ik heb ook een rotkop. Maar wel een westerse rotkop.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @Geert Geel,
  "Collaboratie met de heersende klasse." Dat klinkt, door de voor de hand liggende connotaties, als iets bijzonder verwerpelijks, iets wat tot elke prijs vermeden moet worden wil je enige pretentie van morele zuiverheid willen hoog houden. Anders dan Carel weet ik niet zeker of dat het is wat je bedoelt, maar ik geloof desondanks niet dat we het helemaal eens zijn.
  Ik denk dat je altijd moet oppassen voor zwart-wit denken in de trant van 'onze tegenstanders zijn allemaal 100% fout en slecht, en wij, die goed zijn, moeten daar de grootst mogelijke afstand van bewaren.'
  Ik spreek een beetje uit ervaring, want ik was zelf jaren lid van de PvdA. Terwijl ik het al heel lang grondig oneens was met de in die partij dominerende politieke standpunten op voor mij belangrijke terreinen heeft het nog lang geduurd voor ik definitief afstand nam en mijn lidmaatschap heb opgezegd. In die tussentijd had ik contact met zowel PvdA-ers die ik verafschuwde, maar ook met PvdA-ers met wie ik heel redelijk overweg kon, vrijelijk meningen kon uitwisselen, en met wie ik het zelfs tot op zekere hoogte eens kon zijn. Ik herinner me hoe ik al enige tijd meer sympathie voor de VVD dan voor de PvdA had, en zelfs al VVD stemde, maar dan overwoog ik wat nou de meest efficiënte besteding zou zijn van het kleine beetje energie dat ik over had voor politieke participatie: dissident te zijn met de dissidenten in de PvdA of meeloper in de VVD? En dan koos ik toch weer voor het eerste. Hoewel ik de partij uiteindelijk de rug toekeerde omdat ik vaststelde dat de door mij redelijk geachte PvdA-ers binnen de PvdA te weinig bepalend waren, en omdat mijn afkeer van sommigen die in die partij boven kwamen drijven (zoals bijv. Fatima Elatik) te groot was geworden, weet ik vrij zeker dat er zelfs (ja, zelfs) binnen de PvdA nog wel mensen zijn met wie te praten zou zijn. En met dat praten met zulke mensen valt misschien meer te winnen dan met gegarandeerd gelijkgestemden onder elkaar eens lekker samen uiting te geven aan je afschuw van de PvdA als geheel. Er zijn trouwens nog steeds dissidenten in de PvdA en die zou ik geen collaborateurs willen noemen.

  Een misschien onnodig lang verhaal, hierboven, maar wat ik er mee wil duidelijk maken is dit: belangrijker dan het plezier van het roerend eens te zijn met gelijkgestemden is het zo mogelijk doordringen tot je politieke tegenstanders en die proberen te overtuigen. Dat vergt soms een zekere mate van "collaboratie" (ja, tussen aanhalingstekens), in de zin van dat je je niet van meet af aan presenteert als tegenstander maar tot op zekere hoogte medestander. Dat hoeft niet eens valselijk te zijn. Het kan zo ver gaan (toegegeven, dat gaat heel ver en ik zou nu niet meer zo ver willen gaan) dat je PvdA-lid bent en in zoverre dus medestander van de PvdA, maar daardoor intussen een betere toegang hebt tot PvdA-ers, die je vervolgens beter in jouw richting kan beïnvloeden dan door van buitenaf te roepen dat die PvdA zo'n vreselijk zootje is.

  Ik ben dus tot op zekere hoogte vóór "collaboratie", maar zoals je ziet, prefereer ik dit woord tussen aanhalingstekens te zetten.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Een groot deel van de bevolking heeft op empirische gronden in meer of mindere mate kritiek op de islam en de uitingsvormen ervan. De meeste burgers zijn daarnaast feilloos in staat om te doorzien dat Wilders bluft en chargeert in het Nederlandse politieke debat. Hij moet wel, want hoog inzetten is de enige manier om iets tot stand te brengen in dit consensusmoeras met zijn stroperige coalitiebesluitvorming; waarbij hij ook nog is onderworpen aan de repressieve tolerantie binnen het parlement. Wilders is rechts én inmiddels populair, op dat moment wordt het in bepaalde kringen als bij toverslag hip om de overdreven genuanceerde uit te hangen.
  Hier kijkt men - ter bewieroking van de eigen uniciteitsgeurvlag - overwegend neer op de bevolking (eigenlijk op meerderheden in het algemeen) en heerst tevens de overtuiging dat het gepeupel maar één bron en één maatstaf hanteert: de retoriek van Geert Wilders. Zijn katalyserende vermogen wordt door de helden van de nuance schromelijk overschat, vermoedelijk als gevolg van projectie. Deze poseurs hebben een figuur als Wilders nodig om zichzelf te ontworstelen aan de eigen marginaliteit. Ze worden namelijk teruggedrongen door de meerderheidsopinie, hetgeen hen juist sterkt in hun zeldzaamheidsstatus van eenzame, onrechtbestrijdende paradijsvogels.

  Het ware eenvoudig voor hen als Wilders bij zijn islamkritiek geen medestanders zou hebben gehad uit wetenschappelijke of vrijzinnige hoek. Die heeft hij wel, hier valt weinig eer te behalen; dus wordt het brandpunt afgeleid van inhoudelijke (internationale) beschouwingen over de ideologische en theologische aspecten van de islam en wordt het zwaartepunt gelegd op de individuele godsdienstbeleving van elke gewone moslim, op de diversiteit in de moslimgemeenschappen en op wat er zoal goed gaat in Nederland. Omhooggevallen
  Postbus 51-parachutisten, tv-quotumkomieken, staatsrappers en wat losse islamitische politici en VPRO-werknemers fungeren hierbij als voorbeelden en rolmodellen.
  Het laatste bastion van de pluriformenpoortwachters wordt gevormd door enkele lightmoslims (meestal uit de kunstenaarswereld, opvallend vaak kinderloos) die hun gelederen zijn komen versterken. Zij voeren zichzelf op als levend bewijs voor de veelvormigheid van de islam. Natuurlijk leveren zij ook grootmoedig een beetje kritiek op de islam, maar niet teveel. Dat kan ook niet, want dan zou men met Wilders of Hirsi Ali geassocieerd kunnen worden en dat is zoals bekend niet zonder risico voor lijf en leden. Openlijke geloofsval is dat ook niet, dus die weg is ook niet begaanbaar (hoewel verleidelijk want zeer de aandacht trekkend). Wat dan overblijft is een soort gekoketteer met de islam zoals Reve dat deed met het katholicisme en met de Maria-verering. Men houdt die boerenpummels van een Nederlanders een spiegel voor en relativeert zichzelf tegelijk, matig interessant en niet bijzonder vernieuwend allemaal; maar het gaat bovendien volledig voorbij aan de lange Huntingtontermijn.

  Schrijvers als Zwagerman moeten dus inderdaad zeer omzichtig laveren om niet verstoten te worden uit het kleine kunstwereldje met al haar kronkelige zijpaadjes naar journalistiek en pers waar zij deel van uitmaken en waar zij deels ook van afhankelijk zijn. Zijn voorzichtigheid is niet prijzenswaardig, maar wel begrijpelijk

  BeantwoordenVerwijderen
 19. In de discussie over de vier omstreden bladzijden van Zwagermans pamflet wordt wel heel eenvoudig de conclusie getrokken, dat hij kritiek op politici als Marcouch, Aboutaleb en Dibi inslikt om zijn positie bij de 'linkse media' te kunnen handhaven. Of je het met exact met hem eens bent of niet, Zwagerman neemt al veel langer stelling, bijvoorbeeld in zijn vorige pamflet De schaamte voor links. Zwagerman ontving destijds Ayaan Hirsi Ali bij Zomergasten waar de film Submission werd vertoond.

  Zwagerman komt consequent op voor de vrijheid van meningsuiting, ook voor mensen waarmee hij het niet eens is, en ook voor islamcritici als Wilders en Ayaan Hirsi Ali, waar hij volgens 'anoniem' niet mee geassocieerd wil worden. Bij Jan Blokker, Frits Abrahams en gelijkgestemden heeft hij het al lang verbruid. Als hij echt uit zou zijn op de handhaving van zijn positie in de media, dan had hij dit pamflet beter helemaal niet kunnen schrijven.

  Zwagerman heeft zich vooral gericht op het debat van de columnisten en opiniemakers. Dat is het terrein waarop hij het meeste thuis is. De politieke context waarin mensen als Wilders en Hirsi Ali worden zwartgemaakt, heeft hij laten liggen. Dat was mijn voornaamste kanttekening bij het pamflet.

  Bij dat gebrek aan politieke dimensie ligt volgens mij ook de oorzaak van zijn al te positieve oordeel over de drie politici van Marokkaanse afkomst, Marcouch, Aboutaleb en Dibi. Ik vermoed dat Zwagerman zich hier eerder heeft laten leiden door de waan van de dag dan door diplomatieke overweginen. Daarbij komt dat lang niet iedereen precies op de hoogte is van alle feiten.

  Zelf was ik bijvoorbeeld in eerste instantie enthousiast over Marcouch, een selfmade man met goede ideeën over emancipatie en zelfverheffing. Pas gaande weg is duidelijk geworden dat hij als politicus een islamitische agenda heeft. Nu beginnen ook anderen (Ellian, Holman, Terstall en Duyvestijn) van hun geloof in Marcouch te vallen, maar veel mensen lopen desondanks nog altijd weg met Marcouch.

  Van Dibi is vooral bekend dat hij een aanbod aan Geert Wilders heeft gedaan om samen de radicale islam te bestrijden. Veel minder bekend is dat Dibi zich al jaren inlaat met de Internationale Socialisten. Ook zijn rare uitspraken bij de salafistische website al-Yaqeen zijn niet opgepikt door de media.

  Tenslotte Aboutaleb. Hij maakte Ayaan uit voor eigennestpisser en deed mee aan de demonisering van Pim Fortuyn; zaken die bij verwoede bloggers bekend zijn maar niet bij het grote publiek. Aboutaleb is van de drie degene die het minste bezig is met de islam (wat niet wil zeggen dat hij er nooit mee bezig is). Dat Aboutaleb tegenwoordig minder gauw demoniseert en daarnaast harde taal uitslaat tegen criminele jongeren, heeft volgens mij maar één oorzaak. Hij verkondigt wat de partijleiding wil horen. Het is een opportunist pur sang.

  Je kunt Zwagerman verwijten dat hij op dit punt niet goed op de hoogte is. Lees daarvoor het oorspronkelijke bericht van Annelies. Maar ik word boos als mensen Zwagerman gaan uitmaken voor leugenaar of collaborateur.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Je hebt helemaal gelijk Carel. Alle respect voor Zwagerman. Dat hij niet zou weten wat Marcouch, Dibi en Aboutaleb allemaal hebben uitgekraamd kan ik mij niet goed voorstellen.

  Hoe dan ook: Het zou fijn zijn als meer mensen hun kritiek op religie in het algemeen en de Islam in het bijzonder langer niet onder stoelen of banken schuiven. Met politieke correctheid maken we de problemen alleen maar groter.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Ik kwam als eerste hier met de hypothese dat Zwagerman misschien diplomatieke redenen had om niet óók ongunstig te schrijven over Aboutaleb, Dibi en Marcouch. Maar ik zei erbij: 't is maar een hypothese. En nu neem ik op @Carel's gezag aan dat die hypothese niet juist is. Maar misschien kan Carel zich voorstellen waarom ik op die hypothese kwam: ik houd Zwagerman voor een voortreffelijk schrijver en onafhankelijk denker, zodat ik mij niet goed kon voorstellen hoe hij in zijn mening met betrekking tot genoemd Marokkaans trio zo mee kon zijn gegaan met de waan van de dag.
  Ik ga dat pamflet zeker lezen. 71 pagina's, waarvan 4 wat minder, de overige 67 raak, nou, dat wordt lekker smullen!

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Maar, bedacht ik nog even, eigenlijk zouden vooral anderen dan ik het moeten lezen, want die lezen dan misschien iets wat ze nog niet wisten. En Zwagerman van zijn kant zou er goed aan doen Carel eens te lezen, dan is in zijn volgende pamflet alles 100% raak.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Het pleidooi van Marcouch voor hoofddoekjes bij de politie was in december 2007. In mei 2008 speelden de handenkwestie en het koranonderwijs op de openbare scholen, en scheurde de PvdA in Slotervaart. Maar het is pas kort geleden dat bijvoorbeeld Afshin Ellian helemaal afrekende met Marcouch. Los daarvan, Zwagerman voelt meer sympathie voor de genoemde drie politici dan de gemiddelde bezoeker van deze site voelt. Ik vind dat nog geen reden om hem voor van alles uit te maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Hm - ik weet het niet Carel.
  Je zou hooguit kunnen menen dat Zwagerman bij gebrek aan fatsoenlijk weerwoord zijn eigen denkbeelden niet weet aan te scherpen, maar ik vrees dat hij gewoon lijdt aan het euvel van de brave gutmensch: de geit willen sparen door te weigeren in te zien dat de kool hartstikke buikziek is.

  Mensen die nu eenmaal altijd gewoon netjes links zijn geweest hopen tegen beter weten in fijn in de PvdA, de SP of een van de andere cultureel marxistische partijen te kunnen blijven, en weigeren hardnekkig in te zien dat links het bederf waarmee we geconfronteerd worden in zich draagt: het verlangen 'de wereld te verbeteren', ijveren voor een rechtvaardige samenleving in politiek verband leidt nu eenmaal altijd rechtstreeks naar dampende schoorstenen en concentratiekampen

  BeantwoordenVerwijderen
 25. @ Kees Rudolf,

  het is niet alleen een kwestie van 4 pagina's, wat minder. Het zijn essentiële pagina's. Zwagerman moet geweten hebben van die uitspraken van die drie politici, het is heel goed dat Annelies daar op wijst. Dus wat wil Zwagerman? Als hij hen steunt dan is hij wel erg veel bereid in te leveren.

  Het is nergens voor nodig om op Zwagerman te schelden, maar hij verdient wel kritiek en die is door Annelies goed verwoord. Het is te hopen dat Zwagerman deze tekst die terecht wat verdergaat dan die van Carel Brendel, onder ogen komt.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Prima antwoord, Kees Rudolf, al ben ik het niet helemaal met je eens. Daar kom ik zo op terug.

  Eerst wil ik even verder babbelen over het woord collaboratie' en de ietwat schijnheilig door Carel opgeworpen associatie met de Tweede Wereldoorlog. Carel is namelijk de schrijver van 'Het verraad van links'. En wie niet verder kijkt dan de titel, dat doet iedereen die het boek niet gelezen heeft, die zou zomaar kunnen denken dat dit boek iets te maken heeft met landverraad. Want verraad en politici, waar zou dat nou over moeten gaan? Inderdaad.....

  Tja, en bij landverraad denk je al weer heel gauw aan de verschrikkelijke gebeurtenissen uit de vorige eeuw. Mensen tegen de muur en zo. Natuurlijk, het boek zou ook kunnen gaan over links dat de eigen principes verraadt, maar zelfs in dat geval blijft de titel misleidend. Eerlijk gezegd denk ik dat Carel dit allemaal best weet en dat hij de titel zeer bewust gekozen heeft. Dus waar hij zich boos om maakt weet ik niet, maar ik lach er om. Iets met de pot en de ketel.

  Overigens is er niks mis met een suggestieve titel, dit ter verdediging van Carel, want een boek schrijf je nu eenmaal niet voor de prullenbak. Het moet ook verkopen. Maar zo onschuldig als Carel zich hierboven voordoet, is hij niet. Althans, dat denk ik, want ik ken Carel niet. Carel kent mij overigens wel. Zie hoe *kuch* genadeloos hij mijn persoon in Stijlloze stukjes hakt, en dat alles in slechts een paar korte zinnetjes. Indrukwekkend goedkoop en dus best wel teleurstellend.

  Overigens kun je je afvragen of een link leggen met de Tweede Oorlog eigenlijk wel zo erg is. Ik denk van niet. Zolang het maar klopt. Want zeg nou zelf: een nazi is en blijft een nazi en een fascist is een fascist. Dat was toen zo, en dat is nog steeds zo. Neem de oud-KKK-leider David Duke. Een onvervalste (neo)nazi. Een link met het verleden die niet door mij wordt gelegd, maar door de beste man zelf. Moet hij maar geen hakenkruis opspelden. Maar als het aan de gevestigde orde ligt, zou je die constatering eigenlijk niet meer mogen maken. Is niet correct. Zeker niet als je weet dat er een link is tussen deze smeerpijp en linkse antisemieten als Grrrretta Duisenberg en Anja Meulenbelt.

  Ander voorbeeld, dichter bij huis. Ik vind de ex-hoofdcommissaris van de Politie Amsterdam, Joop van Riessen, een levensgevaarlijke fascist. Misschien zelfs wel een nazi. Of een sociaal-darwinist. Om tot een juiste analyse te komen is natuurlijk meer onderzoek nodig, maar iemand die openlijk op tv pleit voor het 'mollen' van Wilders en het deporteren van 500.000 Wilders-fans, want 'die horen niet meer thuis in de samenleving die we met z'n allen aan het maken zijn', die mag ik toch met recht een bruinhemd noemen? Of niet, beste Carel....

  Het is opvallend hoe de linkse wind sinds de coup van 2002 uit een andere hoek is gaan waaien. Werden we voor 2002 bijna dagelijks wakker geschud met de donderpreken van Melkert die waarschuwde voor een nieuwe Holocaust onder de polder-Mussolini Pim Fortuyn, zo plotseling blijkt thans men te walgen van dit soort vergelijkingen en wordt er aan alle kanten druk uitgeoefend om het woord 'nazi' toch echt niet meer in de mond te nemen.

  Zo ook door Zwagerman. En naar nu blijkt, ook door Carel. Lekker makkelijk. Het Fortuyn-monster is vermoord, z'n partij om zeep geholpen, en nu ineens moet ik mijn mond spoelen? Ik dacht het niet. En daar kom ik weer terug bij het inderdaad suggestieve woord collaboratie. Collaboreren met de vijand. Want zo bedoelde ik het ook. Weliswaar niet met nazi's, dat heeft Carel verzonnen, maar inderdaad vind ik die paar gewraakte bladzijden in het pamflet van Zwagerman dubieus genoeg om er melding van te maken.

  Want je maakt mij niet wijs dat Zwagerman niet beter weet. Dat hij op verjaardagen zijn gasten niet de waarheid vertelt. Maar helaas is het 'not done' je eerlijk uit te laten over de apocalyptische opkomst van islam en de ellende die daaruit voortkomt. Altijd weer dat verdomde 'maar...'. De vrijheid van meningsuiting is absoluut, maar... Wilders heeft wel gelijk, maar..... Je mag zeggen wat je wilt, maar....

  Waarom toch! Wat is dat toch met het linkse stopwoordje 'maar'. Ik wil graag zeggen wat ik vind MAAR ik durf niet? Is dat het soms? In het geval van Zwagerman omdat moslims de troetelkindertjes van links zijn?. En links de media controleert? En dus de zendtijd voor Zwagerman? Precies. Zo is het. En DAT bedoelde ik met collaboratie. Het tegen beter weten in tegemoet komen aan een moraal die je eigenlijk helemaal niet zint.

  Nogmaals: zolang Zwagerman de schoenen gooiende menigte tegemoet wil komen door *gaaaaap* toch maar weer Geert Wilders af te zeiken, en ook nog eens (ten onrechte) een paar voorspelbare knuffelmoslims opvoert, verdient hij m.i. geen applaus. Hooguit een schouderklopje. Voor de poging. Het is natuurlijk prachtig wanneer iemand probeert de linkse ketenen van zich af te werpen, maar wil hij de handen echt op elkaar krijgen, dan zal hij toch eerst de finale moeten halen. En die finale heeft Zwagerman helaas niet bereikt.

  Zoals ik al meldde, is de Publieke Omroep zo'n beetje mijn baarmoeder. Ik ben er geboren en getogen, en weet precies hoe het daar werkt. Ik ken de vieze spelletjes, ik ken de incestueuze cultuur. Denk erom dat ik grote mensen heb zien draaien als een blad aan een boom, omdat ze meenden de kans te krijgen 'erbij te horen'. Hoe ik ze gelukzalig zag kijken op het moment dat ze de handen mochten schudden van BN'ers.

  DAT is wat tv doet met de mens. Televisie-aandacht corrumpeert. Bekendheid in z'n algemeenheid doet dat sowieso. Het streelt de ijdelheid, en wie daarvan geproefd heeft, moet sterk in z;n schoenen staan om niet nóg aardiger gevonden te willen worden. Want in deze wereld wordt je alleen maar aardig gevonden als je meedoet. Als je meer van hetzelfde vertelt. In dit geval het beeld bevestigt dat de linkse moraal (zo die al bestaat) de enig juiste moraal is.

  Een beschamend voorbeeld van dit soort schandknaperij, was die domme VVD'er Boekestijn. Niet wetende dat de camera's nog draaiden, viel hij zijn baasje Rutte af op een manier waar zelfs de bijbelse kraaiende haan stil van wordt. 'Die man heeft totaal geen ideeën', fluisterde hij in het linker oor van de historicus en Bush-hater Maarten van Rossem. En waarom? Boekestijn wilde o zo graag opgenomen worden in Het Clubje BN'ers. En daar had de Judas alles voor over.

  Afsluitend: Zwagerman begon goed, maar wist zijn relaas geen bodem te geven. Nog los van het feit dat hij de waarheid geweld heeft aangedaan. Helaas voor Carel (je hebt mij overigens geen antwoord gegeven) neem ik dan ook niets terug van mijn commentaar op Zwagerman. Sterker nog, ik zou Carel een waarschuwing willen meegeven. Pas op dat ook jij niet ten prooi valt aan het verleidelijke gevlei van boven. Een Stockholmsyndroom heb je zomaar opgelopen. Misschien moet je eens naar de klassieker 'Invasion of The Body Snatchers' kijken. Je wordt er eng van.

  Kees, ik zou je willen aanraden Eddy Terstall eens te volgen. Een rasechte PvdA'er, maar dan in seculiere uitvoering,. Compleet met het hart op de juiste plek en gezegend met gezond verstand. Zou jij zien wat ik heb gezien, dan weet je dat collaboratie, los van het morele vraagstuk, helemaal nergens voor nodig is. Gewoon de juiste partners kiezen, Werkt veel beter en je kunt jezelf recht in de ogen blijven kijken.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. @Rudolf,
  Ik moet de integrale tekst nog lezen (hoop hem morgen in huis te kunnen halen), maar op grond van wat ik hier lees deel ik de reserves van Annelies geheel.
  Juist van iemand die scherp doorziet wat Blokker, Mak, Van Doorn, Abrahams, Brandt Corstius en dezulken waard zijn, bevreemdt het zeer te vernemen dat bijv. Marcouch zich als moslim onderscheidt door het aandragen van valide argumenten. Ik kan dat moeilijk begrijpen, maar wil eerst nog even precies lezen wat er nou staat.
  Nu, en als Zwagerman het hier laat afweten, dan is het aan anderen om, al dan niet ter aanvulling of correctie, maar eens een goed kritisch geschrift te wijden aan die drie moslims met wie we zo blij zouden moeten wezen vanwege de lucide argumenten die ze aandragen. Misschien iets voor Carel?

  BeantwoordenVerwijderen
 28. @Geert Geel, Kees Rudolf,

  Internet staat trouwens vol met kritische teksten over Marcouch (en
  Aboutaleb) en Dibi. Die teksten zijn al geschreven, maar de bovenmedia brandt zich daar niet aan, daar gaat het nu juist om!

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Alleen Afshin Ellian schrijft in Elsevier uiterst kritisch over Achmed Marcouch en dat wordt hem niet in dank afgenomen:

  Achmed Marcouch moet zich diep schamen


  Ik vind overigens dat 'het je nek uitsteken' nooit een argument mag zijn om geen kritiek op iemand te uiten.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. @Geert Geel,
  In pyama las ik nog net je laatste inbreng. Alvast dank voor het geboden amusement.
  Je hebt helemaal gelijk als je zegt dat het leggen van een link met de tweede wereldoorlog niet altijd erg is, zeker niet als het klopt. Ik zou er nog aan toe kunnen voegen: zelfs als het niet klopt. Het hangt van nogal wat zaken af. Van der Graaf die in de discussie met Fortuyn begon te zwaaien met het dagboek van Anne Frank vond ik volstrekt verwerpelijk. Brandt Corstius die ooit Ruding of Lubbers met Eichmann vergeleek was grof, maar die vergelijking sloeg zo totaal nergens op dat het ook wel mogelijk was die vergelijking als grappig te appreciëren. Het NOS-journaal vind ik soms zo slim in elkaar gestoken als het hun oogmerk was om Israël zo zwart mogelijk te maken, dat ik er persoonlijk niet voor zou terugdeinzen een vergelijking met Goebels te maken. De Volkskrant noem ik gaarne schertsend, maar toch ook half ernstig die Völkische Beobachter, vooral als ik weer eens een aflevering onder ogen krijg vol Hamas-vriendelijke commentaren. En ik zou er groot bezwaar tegen hebben wanneer mij de vrijheid ontnomen werd deze en dergelijke in mijn ogen helemaal rake vergelijkingen te maken.
  Over collaboratie en juiste partners kiezen gesproken: je kunt een gemeenschappelijk belang hebben met iemand en intussen op veel andere punten tegenstrijdige belangen. Toevallig las ik net vandaag over een samengaan van SP en SGP (bien étonné) tegen opening van winkels op zondagen; ik weet niet eens zeker of ik het goed onthouden heb, zo bizar is het. Maar in elk geval is denkbaar dat partijen die elkaar op allerlei gebied grondig verafschuwen toch op een bepaald punt, maar wellicht vanwege verschillende motieven, het eens kunnen zijn. Kunnen SP en SGP elkaar op dit punt als juiste partners omarmen en zichzelf vervolgens nog recht in de ogen kijken? Ik denk van wel.
  Nu het geval Zwagerman. Hij wijdt lovende woorden aan de verschrikkelijke Dibi, de engerd Marcouch, de gladde opportunist Aboutaleb. Jammer. Maar hij fileert Abrahams en Geert Mak. Wat dat betreft zou ik hem mij graag als partner kiezen. Komt toch maar wát goed van pas.
  Terstall heb ik wel een beetje gevolgd. Liefdevol PvdA-lid, zoiets noemt hij zichzelf. Bijzonder is het wel. Is hij nog altijd lid? Nou ja, moet hij weten.
  Maar de slaperigheid slaat toe; misschien later verder.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Mijn boek heet Het verraad van links en niet Het landverraad van links. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Anders wel de flaptekst:
  "Links is blind voor de opkomst van een radicale en orthodoxe islam. Het pleegt verraad aan oeroude principes, zoals de vrijheid van meningsuiting, de emancipatie van vrouwen en homo's, en de scheiding van kerk en staat."

  Ik weet niet waar Geert Geel mij voor wil waarschuwen. Hij kent Hilversum kennelijk beter dan ik. Na het schelden komt nu het suggereren. Ik weet niet wat van die twee het ergste is.

  O ja, ik heb Joost Zwagerman anderhalf jaar geleden dertig seconden gesproken. En ik ontvang en verstuur wel eens een e-mail. Dat verklaart natuurlijk alles.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Gut Carel, discussieer jij altijd zo? Gelijk op je teentjes getrapt? Direct het slachtoffertje spelen? Of is dit iets nieuws. Natuurlijk ken jij Zwagerman. Dat was ook maar een retorische vraag. En dit is dus precies hoe 'het' werkt. Geef ook maar gelijk toe dat je het best interessant vindt om met deze man contact te hebben. En dat je het heel prettig zou vinden in zijn kringen geaccepteerd te worden.

  Heel normaal overigens, en op zich ook niks mis mee, zolang je maar jezelf blijft. Want in je zoektocht naar erkenning, kan het zomaar gebeuren dat je bepaalde zaken door de vingers begint te zien. Zonder dat je het in in de gaten heb, begint te schipperen met je analyses, om nog net iets meer in de smaak te vallen. Want dat proef ik uit jouw manier van reageren.

  Het commentaar op Zwagerman's pamflet is meer dan terecht. En dat betekent dat hij uiteindelijk een zwak boek heeft geschreven. Een conclusie waar jij vanuit het niets kwaad om wordt. Sterker nog, het commentaar ook nog eens geheel vrijwillig op jezelf betrekt, zeer waarschijnlijk omdat jij de man een plezier hebt gedaan met een mooie recensie. Je hebt hem vast ook de link gestuurd waar hij jouw aubade tot zich kon nemen?

  Zo werkt dat namelijk. Heel ongemerkt. Maar het is een hellend vlak, Carel. En je weet het. En misschien voelde jij je ook wel betrapt. Werd je daarom zo boos. En dus is Geert Geel ineens een achterlijke reaguurder die minder aan het debat bijdraagt dan de plotselinge verzetsheld Zwagerman. Een zwaktebod, Carel. En het doet afbreuk aan je tot nu toe perfecte werk.

  Zie dit dus niet als een aanval op je persoon, maar laat het waarschuwing zijn. Ons soort mensen (jazeker) moet bovenal kritisch zijn. En blijven. Wij zijn de Johan Derksens van de politieke tribune. De een wat meer dan de ander, maar als collectief kunnen we inmiddels een aardig potje breken. Het zou bijzonder jammer zijn als jij een van de afvalligen werd.....

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Jammer dat Zwagerman nooit es een keer buiten zijn boekje spreekt, hier bijvoorbeeld.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. @Geert Geel,
  Ik heb gisteren op de late avond maar half ter zake gereageerd op wat je had geschreven.

  Eerst nog even over die vergelijkingen met nazisme.

  Terecht schrijf je dat die vergelijkingen kunnen kloppen, immers “een nazi is een nazi”. In het geval, dus, dat een echte nazi, compleet met hakenkruisband om zijn bovenarm, met nazisme in verband wordt gebracht, is het niet zo makkelijk in te zien hoe sprake zou kunnen zijn van ontoelaatbare belediging of haatzaaien.

  Toch kun je dat zelfs in dit geval niet helemaal uitsluiten. De uitspraak “een nazi is een nazi” kun je opvatten als een geval van a=a, en is dan niet voor tegenspraak vatbaar, maar je kan met die uitspraak bedoelen (of hem opvatten als) dat alle nazi’s één pot nat zijn en allemaal even erge beroerdelingen. Op dezelfde manier werd door nazi’s wel gezegd “een jood is een jood”. Dat had de betekenis van: het bestaat niet dat een jood goed is, wat hij ook doet, hij is altijd dat verwerpelijke wezen, een jood.

  Is het bestaanbaar dat een nazi goed is? We zijn er helemaal aan gewend geraakt dat dat niet kan, dus dat een “goede nazi” een contradictio in adjecto is. Toch waren alle nazi’s zeker niet één pot nat van allemaal even verschrikkelijke beroerdelingen. Zo zijn er de recentelijk in goed bezochte films geportretteerde Schindler en Von Stauffenberg, wel degelijk nazi’s, van wie we de goedheid volgens mij niet moeten overdrijven, maar die op zijn minst een tikkeltje beter waren dan veel andere nazi’s. En verder waren er natuurlijk nazi’s, blozende, ietwat sullige, maar in wezen goeiege boerenzonen, compleet met hakenkruisband om de bovenarm, die zich slechts verdienstelijk maakten door op kruispunten het verkeer in goede banen te leiden en zo nodig hoffelijk oude vrouwtjes een arm te geven om veilig over te steken. Zou het niet toch een beetje beledigend zijn (voor zover posthuum beledigen mogelijk is) wanneer je zulke mensen nazi’s noemt, terwijl je daar overduidelijk verschrikkelijke beroerdelingen mee bedoelt, op één lijn met kampbeulen of Schreibtischmörder? Eigenlijk best wel schandelijk, om alle nazi’s over één kam te scheren!

  Maar waar we het hier over hebben is wat anders. Wanneer je nu mensen met nazisme in verband brengt gaat het altijd om mensen die in feite nooit iets met het reëel bestaand hebbende nazisme te maken hadden of er zelfs, gezien hun leeftijd, niets mee te maken gehad kunnen hebben (tenzij je de neo-nazi’s erbij betrekt, maar dat zijn volgens mij iets andere types).

  Joop van Riessen -mooi voorbeeld!-had naar alle waarschijnlijkheid nooit een hakenkruisband om, maar ik kan mij hem zeer goed voorstellen in een ander tijdperk en in andere omstandigheden met zo’n band. En dan denk ik niet dat hij zo’n vriendelijke nazi zou zijn geweest die alleen maar ijverig het verkeer regelde en overstekende oude vrouwtjes hoffelijk een handje hielp. Ook geen Schindler of Von Stauffenberg. Ik kan mij hem met gemak voorstellen als wat men zich tegenwoordig gewoonlijk bij een nazi voorstelt, door en door een rotzak, zo’n type die graag bereid was en direct klaar stond om, al dan niet op bevel of volgens richtlijnen van boven hem geplaatsten, iemand te mollen die bijvoorbeeld een ongunstige mening over Hitler had geuit. Dat ik dit denk, kan niemand mij afnemen. Mag ik in het openbaar Joop van Riessen een nazi noemen? Ik zou er niet de voorkeur aan geven mijn gedachten over deze man aldus te verwoorden, maar als ik het deed zou ik het goed kunnen beargumenteren. Naar eigen idee.

  Maar daar ligt toch een moeilijkheid. Want anderen hebben hún ideeën waarom ze het helemaal raak en perfect passend vinden om hele andere mensen dan types als Joop van Riessen nazi’s te noemen. Helemaal foute ideeën, want die mensen verdienen het helemaal niet om nazi’s te worden genoemd. Vind ik. Maar anderen vinden dat dus niet en die vinden dat ik weer helemaal fout zit met Joop van Riessen een nazi te noemen, want dat is juist een reuze toffe peer, want hij wil Wilders, de hedendaagse incarnatie van het nazisme, mollen. Pauw en Witteman vonden hem ook een toffe peer, te oordelen aan hun ontspannen houding en schaapachtige gelach toen Van Riessen dat in hun programma zei.

  Wanneer je vergelijkingen met nazisme toestaat, moet je denk ik ook de volkomen misplaatste vergelijkingen toestaan, want je kunt moeilijk aan rechters gaan overlaten wanneer een vergelijking met nazisme passend en dus toelaatbaar, of niet passend en dus ontoelaatbaar is. Dus, als ik naar eigen idee op goede gronden Van Riessen een nazi moet mogen kunnen noemen, dan kan ik moeilijk willen verbieden dat anderen op naar hun idee goede gronden bijvoorbeeld roepen: “Israëli’s zijn de nazi’s van deze tijd” of “Bush=Hitler”. Zoals bekend worden dat soort dingen allemaal straffeloos geroepen, dus waar hebben we het in feite over? O ja, inene schijn je de Koran niet met Mein Kampf te mogen vergelijken. Kennelijk hebben onze rechters het idee dat zij wel degelijk kunnen gaan uitmaken wanneer een vergelijking met nazisme passend en dus toelaatbaar of niet passend en dus ontoelaatbaar is. Want we kunnen toch moeilijk aannemen dat de rechters in hun ogen volkomen passende vergelijkingen met nazisme willen gaan verbieden, of dat ze toe willen naar een algemeen verbod op vergelijkingen met nazisme, passend of niet passend. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat sommige van die rechters het heel passend vinden om Bush Hitler te noemen of Israëli's nazi's, maar de Koran Mein Kampf? Nee, dat gaat ze te ver. Dat zou dus betekenen dat de grenzen van de vrijheid van meningsuiting worden overgelaten aan de wijsheid van onze zo bijzonder wijze rechters.

  Nu nog even over collaboratie. De betekenis lijkt mij dat je iets verwerpelijks mede helpt mogelijk maken of ondersteunt. Dat kun je van ganser harte doen, uit conformisme met het oog op voordelen die je door collaboreren kunt verwerven of behouden, en eventueel ook uit angst voor je hachje, doordat je in een positie bent gekomen waarin niet collaboreren gevaar voor jezelf zou kunnen opleveren. Het is denkbaar dat Zwagerman, door op zijn manier de verwerpelijke Aboutaleb, Dibi en Marcouch te steunen, collaboreert uit conformisme. Zoals je schrijft: "Zou Zwagerman ook maar EEN windje lang de rechterbil laten glijden, dan zien de kijkbuiskindertjes hem niet meer terug, en kan hij z'n vele nominaties ook wel op z'n buik schrijven". Je zegt Hilversum van binnen uit te kennen en misschien werkt het zo; ik kan het me voorstellen.

  Maar toch blijft overeind dat hij een pamflet schrijft waarin hij gevestigde columnisten met de grond gelijk maakt, en juist doordat hij, door dat kleine beetje collaboreren, als het dat is, zijn positie bij de teevee behoudt en enigermate bekende Nederlander blijft, heeft hij extra invloed, in ruimere kring, ten goede. In dat geval zouden we het misschien juist positief moeten waarderen dat hij lovende woorden wijdt aan Aboutaleb, Dibi en Marcouch, terwijl hij heus wel weet wat voor lui dat zijn.
  Collaborateur, maar intussen. Zoiets als nazi maar intussen, zoiets als Schindler? Zulke varianten zijn in elk geval mogelijk en hoe het met Zwagerman precies zit kan ik niet goed beoordelen, afgezien van dat hij er met zijn lovende woorden voor genoemd moslimtrio naar mijn idee helemaal naast zit.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Beste Kees, het kan best zijn dat jij gelijk hebt. Er een tactiek schuilt achter het ophemelen van Marcouch en Aboutaleb. Dat hoop ik dan maar ook. Want nogmaals, Zwagerman is niet dom. En dus ga ik er vanuit dat hij dondersgoed weet wat hij opschrijft.

  Het zou natuurlijk zeer kwalijk zijn wanneer hij islamisten pur sang, en daarmee bedoel ik het door hem opgevoerde trio, bewust positioneert als de islamitische Verlichters waar de maatschappij zo krampachtig op zit te wachten, zonder daar goede bedoeling mee te hebben. Maar misschien reageert hij hier nog wel een keertje? Kunnen we het allemaal uit zijn mond horen. Wellicht kan Carel zijn vriend even tippen?

  Overigens ben ik het met je eens dat nazi's niet per definitie slecht hoeven te zijn. Niemand heeft, voor zover wij weten, de beschikking over zijn eigen geboorte gehad. Daar ben ik het levende bewijs van, want anders heette ik wel Geert van Monaco. En dat leidt m.i. direct tot de conclusie dat je nooit iemand zijn afkomst mag en kunt verwijten.

  Dat geldt voor moslims, voor boeren kaaskoppen, voor god's kinderen in de Bijbelgordel en dat geldt voor de in nazigezinnen geboren kinderen. Ik hoop dat ik het zo goed gezegd heb, want ik wil graag iedereen van het bovenstaande uitsluiten die bewust voor een bepaalde ideologie gekozen heeft die wij als slecht ervaren. Vanuit onze moraal bekeken natuurlijk, want ergens moet de meetlat voor wat goed en slecht is, gelegd worden.

  Hoe dan ook, zeggen dat DE moslim als persoon slecht is, gaat dus veel te ver. Van mij mag het overigens wel, maar het lijkt mij niet te onderbouwen. Anders ligt het bij kritiek op islam. In mijn ogen is deze onderdrukkende ideologie zeer goed vergellijkbaar met het nazisme, en dat is dus iets wat je binnenkort niet meer zeggen mag. Niet omdat het niet waar zou zijn, maar omdat je met die opmerking het moslimcollectief beledigt. En het beledigen van een groep, dat mag niet. Denk overigens niet dat ik mij daaraan zal houden, ik zie een proces met veel vertrouwen tegemoet, want het moet toch niet gekker worden in dit fascistenstaatje i.o..

  Belediging is een volstrekt subjectief begrip. Zo zou ik mij wel eens enorm beledigd kunnen voelen door de islamitische opvatting dat de Bijbel een bij elkaar verzonnen boek is. Dat Jezus NIET de zoon van God is. Het verhaal over zijn kruisiging een verzinsel, en de Drie-eenheid moet worden beschouwd als keiharde godslastering. Want hiervan zijn alle moslims van overtuigd. Dat leren ze zodra ze de baarmoeder verlaten.

  Nu ben ik niet gelovig, maar mocht ik ooit worden opgepakt, dan zal ik mijn verklaringen afleggen met mijn hand op de Bijbel. Da's het mooie van geloof. Je schijnt ineens het licht te kunnen zien. Wel, geloof mij dat ik licht zal uitstralen in de rechtszaal. En op dat moment zal tevens duidelijk worden in wat voor wespennest Justitie zich gestoken heeft met het faciliteren van de heksenjacht op zogenaamde islambashers en al die andere aanhangers van een seculier Nederland..Apocalyptisch is het....

  BeantwoordenVerwijderen
 36. @Kees Rudolf. Je schrijft:

  "Maar toch blijft overeind dat hij een pamflet schrijft waarin hij gevestigde columnisten met de grond gelijk maakt, en juist doordat hij, door dat kleine beetje collaboreren, als het dat is, zijn positie bij de teevee behoudt en enigermate bekende Nederlander blijft, heeft hij extra invloed, in ruimere kring, ten goede. In dat geval zouden we het misschien juist positief moeten waarderen dat hij lovende woorden wijdt aan Aboutaleb, Dibi en Marcouch, terwijl hij heus wel weet wat voor lui dat zijn.
  Collaborateur, maar intussen. Zoiets als nazi maar intussen, zoiets als Schindler? Zulke varianten zijn in elk geval mogelijk en hoe het met Zwagerman precies zit kan ik niet goed beoordelen, afgezien van dat hij er met zijn lovende woorden voor genoemd moslimtrio naar mijn idee helemaal naast zit."

  Gert-Jan Neerhof schreef het al in een comment, het is niet aannemelijk dat Zwagerman de uitspraken van het moslimrio niet kent.

  Het kan zijn dat hij het een echt goed trio vindt en dan zegt dat genoeg en als dat niet zo is dan had Zwagerman beter kunnen doorpakken.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. @Rudolf,
  Het liefste zou ik natuurlijk zien dat zeer invloedrijke mensen die het vertrouwen genieten van een grote achterban eens luid en duidelijk en hardop zeggen wat dat trio waard is. Maar mogelijk zitten we in een situatie waarin je überhaupt niet invloedrijk kunt worden en het vertrouwen van een grote achterban kunt krijgen als je inzake de weinige schijnbaar goed geïntegreerde en vooraanstaande moslims niet zou zeggen wat je naar het schijnt geacht wordt te zeggen, nl. dat ze het fantastisch doen, dat ze een hoopgevend voorbeeld zijn van geslaagde integratie enz. enz. Obama aan de Maas, hiep hiep hoera! Roep door al dat gejuich maar eens heen dat je het niet zo geweldig vindt. Sörensen van Leefbaar Rotterdam had geloof ik de euvele moed. En Ellian had natuurlijk de moed met betrekking tot Marcouch, die we allemaal ook zo geweldig redelijk moeten vinden. Maar zowel Sörensen als Ellian worden dan met gemak genegeerd als geluiden "uit de rechtse hoek". Wil je gehoord worden, zonder je gezag te verspelen bij het meer links denkende deel der natie, dan... nou ja, dan is het kennelijk moeilijk, zo niet onmogelijk, om eens wat minder positief te zijn over sommige moslims, hoe goed de gronden daarvoor ook zijn.
  Mocht het echt zo zijn dat Zwagerman ook diep van binnen een geweldige bewondering koestert voor de enorme redelijkheid en luciditeit van het bewuste moslimtrio, wetend wie ze zijn en wat ze gezegd hebben, tja, dan weet ik niet of ik hem helemaal serieus kan nemen. Maar in theorie is het altijd mogelijk dat iemand met voor een deel idiote opvattingen voor een ander deel helemaal goed zit. Ik ken bijvoorbeeld een verdienstelijk econoom die in alternatieve geneeskunst van de meest schimmige soort gelooft. Misschien ligt dat iets anders; maar in elk geval stellen we denk ik beide vast dat Zwagerman voor een belangrijk deel goed zit.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. @ Kees Rudolf,

  Ja, Zwagerman zit ook voor een belangrijk deel goed, maar dat drietal is allesbehalve fantastisch, maar daar zijn we het ook over eens.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. N.a.v. de laatste zeer gewaardeerde reactie van @Geert Geel wil ik nog wel even op een verschil wijzen tussen Islam en nazisme. Het nazisme heeft maar nauwelijks één generatie geduurd, de Islam, die al 1400 jaar bestaat, een veelvoud daarvan. Laten we per 100 jaar 4 generaties rekenen, als ze zich wat vlotter hebben voortgeplant misschien 5, dat is dan voor 1400 jaar Islam 60 à 70 generaties. Wat de nazi's betreft: er zijn geen kinderen van nazi's, die, doordat ze kinderen van nazi's zijn, het niet konden helpen dat ze zelf ook automatisch nazi waren. Het nazisme was in '45 over en uit, er waren alleen nog ex-nazi's en de hele episode heeft nog geen kwart eeuw geduurd. Ze waren wel kinderen van nazi's, en dat konden ze niet helpen, maar ze waren zelf niet daardoor nazi's, sterker, ze konden het niet eens helpen dat ze niet nazi konden blijven of konden worden, want er was geen nazi-partij en geen nazisme meer. (De zogeheten neo-nazi's laat ik even buiten beschouwing.) Jonge mannen die vanaf het eerste uur nazi waren (maar dat waren er niet zo veel; pas vanaf begin jaren dertig kregen de nazi's flink wat stemmen) hadden dus mogelijk wel al kinderen grootgebracht met het nazistische gedachtengoed, maar de meeste van die kinderen zullen in '45 nog nauwelijks meerderjarig zijn geweest, en hadden na '45 niet meer de mogelijkheid nazi te zijn. De overgrote meerderheid van alle nazi's die er geweest zijn is dus op een gevorderd moment in het leven nazi geworden, uit een soort van keuze, de één met wat meer overtuiging dan de ander. Dat is wel een onderscheid met moslims: daarvan is de overgrote meerderheid moslim omdat ze als moslim werden geboren, opgroeiden bij moslim-ouders, en het dus, naar wel beweerd wordt, niet kunnen helpen dat ze moslim zijn. En dat is voor de antiracistische comité's en hun lucide juristen ook de reden om "islamofobie" op één lijn te stellen met racisme: moslim ben je nu eenmaal, je wordt zo geboren, je kunt daar geen afstand van doen, zo min als van je huidskleur. Wie een moslim geringschattend of hatelijk bejegent omdat hij moslim is zou dus vrijwel altijd een mens discrimineren om wat hij nu eenmaal is en niet kan helpen dat hij het is; hetzelfde dus als wanneer je iemand met een zwarte huid discrimineert. Hetzelfde zou mutatis mutandis eigenlijk ook voor Christenen moeten gelden. Vreemd genoeg heb ik dat nooit gehoord: dat christendommofobie ook een soort racisme is en als even verwerpelijk dient te worden bestreden. Maar nazi-fobie, ofwel nazi's slecht vinden, enkel en alleen om het feit dat ze nazi's zijn, daar kan in theorie nooit veel mis mee zijn, of in elk geval is het heel wat anders dan racisme, want nazi zijn is in veruit de meeste gevallen een keuze geweest. Nou, zo zie je hoe Islam vergelijken met nazisme toch verhelderend kan zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Het steuncomité voor ex-moslims ontplofte onder andere door Joost Zwagerman en Dick Pels. Dit schreef Pels in de VK:

  Het steuncomité is ontploft


  "Joost Zwagerman stelt terecht vast dat Wilders niet thuishoort in de lijst van ondertekenaars van de steunverklaring, die moslims vrijlaat in hun geloofsovertuiging (Forum, 28 september). Want een koranverbod en vergelijkingen tussen Hitler en Mohammed beperken andermans geloofsvrijheid. Dat betekent dat Jami, als mede-auteur, zijn eigen steunverklaring niet langer onderschrijft. Daarmee is het steuncomité ontploft.

  Ik stel nu voor om samen met Zwagerman een comité op te richten van ex-ondertekenaars van de Steunverklaring voor het Comité van Ex-Moslims. U bent van harte uitgenodigd zitting te nemen in het steuncomité van dat comité."

  Het steuncomité is ontploft

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Hi

  Leuk voor de discussie. Annet Bleich laat van zich horen.

  ---------------------

  De twee geboden van Joost Zwagerman

  De twee geboden van Joost Zwagerman
  Anet Bleich
  Ooit vergeleek de linkse publicist Hugo Brandt Corstius een Nederlandse minister met oppernazi Adolf Eichmann. Joost Zwagerman volgt in zijn jongste pamflet het spoor terug en polemiseert er lustig op los.

  Pamfletten heb ik al lang niet meer onder ogen gehad. Het woord pamflet roept meteen associaties op met de zweterige geur van een stencilmachine, met slordige velletjes papier vol tikfouten, met simpele waarheden, dat vooral.

  'Duizend gulden nooit!' 'Vietnam voor de Vietnamezen!' 'Geen woning, geen kroning!'

  Maar het pamflet is blijkbaar aan een nieuw leven begonnen.

  Joost Zwagerman brengt zijn opvattingen over politiek en samenleving tegenwoordig bij voorkeur naar buiten in de vorm van een pamflet. In Hitler in de polder & Vrij van God formuleert hij twee nieuwe geboden. Het eerste luidt: Gij zult uw politieke tegenstander niet met Adolf Hitler vergelijken.

  Het tweede bevat een libertair element: Gij zult vrij zijn omuw God van oorsprong te verloochenen.

  Eerlijk gezegd moet ik in mijn omgeving de eerste nog tegenkomen die het met deze geboden oneens is. Gelukkig voor Zwagerman kent hij zulke lieden wel, want anders viel er ook weinig te polemiseren.

  Meteen op de eerste pagina voert de auteur een Surinaamse buurtcoach op die een gelijkenis bespeurt tussen Hitler en Geert Wilders. Vervolgens duikt hij diep de geschiedenis in om daar een vergelijking op te graven die publicist Hugo Brandt Corstius ooit trok tussen minister van Financiën Onno Ruding en de architect van de 'Endlösung', Adolf Eichmann.

  Een smakeloze provocatie, vond ik indertijd. Maar volgens Zwagerman zit het veel dieper. Hij beschouwt Brandt Corstius als voorloper en archetype van de huidige 'culturele lelieblanke elite', die zich belast voelt door 'de erfzonde' van het 'absolute en radicale kwaad,' het nationaal-socialisme.

  Omdat ze zich willen profileren als 'de goede Nederlander' achtervol - gen deze 'benoemers van het kwaad' Frits Bolkestein, Paul Scheffer, Pim Fortuyn en nu weer Geert Wilders met het Hitler-etiket.

  Allemaal onzin? Nee, niet helemaal.

  Inderdaad zijn de ongekende ontsporingen uit de nazitijd ijkpunt geworden voor wat immoreel is en het kan duvels aantrekkelijk lijken om tegenstanders monddood te maken door ze in de nazihoek te plaatsen. De vergelijkingen van Bolkestein met de Franse rechtse extremist Le Pen, van Scheffer met de dito Oostenrijker Haider en van Fortuyn met Mussolini zijn idioot, verwerpelijk en grievend. Het is een goedkope manier om standpunten niet serieus te hoeven nemen en zonodig op eigen merites te bekritiseren.

  Hetzelfde geldt in het geval van Geert Wilders, wiens uitspraken over de islam het gedachtegoed van het rechtse extremisme soms vervaarlijk naderen, maar die in de verste verte geen Hitler is. Maar is deze manier om tegenstanders in een kwaad daglicht te stellen typerend voor links of voor een 'lelie - blanke elite'? Ik dacht het niet.

  Geert Wilders is wel lelieblank, maar hoort niet bij de door Zwagerman geattaqueerde linkse elite.

  En waarmee vergelijkt Wilders de Koran? Inderdaad: met Mein Kampf, reden waarom hij dit 'fas - cistische boek' (de Koran dus) liefst zou verbieden. Het was de overtuigingskracht van Zwagermans betoog ten goede gekomen als hij deze faux pas van Wilders in zijn redenering had betrokken.

  Over naar Zwagermans tweede gebod: de vrijheid die er moet zijn om je religie los te laten. Ook daarin heeft hij uiteraard gelijk, maar gelooft hij werkelijk dat de door hem fel bekritiseerde Geert Mak, Frits Abrahams, Jan Blokker of Bas Heijne van mening zijn dat dit recht op geloofsafval niet iedereen – ook moslims – toekomt? Dat zou een spectaculaire ontdekking zijn.

  Zwagerman probeert zijn stelling indirect te bewijzen: de intellectuele elite heeft zich hier, anders dan in Frankrijk, niet achter islamcritica bij uitstek Ayaan Hirsi Ali geschaard.

  Daar valt wel iets op af te dingen. Zeker, er was uit de hoek van progressieve intellectuelen kritiek op Hirsi Ali. Die komt er in essentie op neer dat zij meent dat er maar één ware islam is, namelijk de fundamentalistische, en dat islam en democratie elkaar daarom niet verdragen. Absoluut geen reden om haar het land uit te zetten, maar wel een betwistbaar standpunt. Is Zwagerman het op dit – centrale – punt met Hirsi Ali eens? Hij laat zich daarover niet uit, maar je moet haast wel constateren van niet, aangezien hij – in Hitler in de polder – warme woorden over heeft voor Ahmed Aboutaleb en Ahmed Marcouch, beide gelovige moslims én democraten.

  Hoe Zwagerman zijn sympathie voor hen en zijn onvoorwaardelijke verdediging van Hirsi Ali met elkaar rijmt, blijft zijn geheim.

  Zijn betoog rammelt nog veel erger.

  Het zijn namelijk niet Mak of Abrahams of andere volgens Zwagerman verblinde linkse intellectuelen die Hirsi Ali haar Nederlanderschap probeerden af te nemen en haar de helaas noodzakelijke beveiliging ontzeggen. Dat waren Rita Verdonk en achtereenvolgende ministers van Justitie. Zwagerman heeft gelijk als hij uitroept dat de Nederlandse intelligentsia tegen dit kleinzielige optreden van de overheid wel wat harder had mogen protesteren, maar dat is dan ook het enige in zijn pamflet dat overeind blijft.

  Hitler in de polder & Vrij van God Joost Zwagerman De Arbeiderspers; 71 pagina's; € 8,95 ISBN 978 90 295 6732 9

  Bron:http://www.volkskrant.nl/action?action=login&autoInlog=true&goto=http%3A%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2Fvk-online%2F20090206%2Fpublic%2Fpages%2F03023%2Farticles%2FVOK-20090206-03023002.html

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Reactie:
  Het is verder dan je denkt, het is later dan je denkt. Dit is voor tweeerlij uitleg vaatbaar. De politiek in Nederland en daar buiten loopt met oogkleppen op. Zij denken dat het allemaal zo,n vaart niet loopt. Met de Islamisering van Nederland en ook van heel Europa. En dat de allochtonebevolking inbijzonder de Moslims zich blijven aanpassen en intregreren in onze samenleving. Hierin schuild ook het gevaar. Men wil het gewoon niet zin. Het is later dan je denkt. De waarheid zit hem hierin dat wij met z,n allen zijn afgeweken van het ware geloof. Dat ware geloof is Jehovah met zijn volgelingen. De nieuwe wereldvertaling van de Heiligeschrift geeft dat weer. In de kanttekening van de Statenvertaling van 1637 staat: Waar gij voorttaan het woord "Heere", met grote letters geschreven vindt, dat aldaar in het Hebreeuws het woord Jehovah of korter Jah staat. JHWH. Ezechiel 38 vers 2 tot 12, Mensenzoon richt uw aangezicht tegen Gog van het land Magog. Armageddon. 1 Thessalonicenzen 5 vers 3 tot 5. Wanneer zij zeggen: " Vrede en zekerheid", dan zal een plotselingen vernietiging ogenblikkelijk over hun komen zoals het barenswee over een zwangere vrouw, en zij zullen geenzins ontkomen. Maar gij broeders gij zijt niet in de duisternis zodat die dag u zo zou overvallen gelijk hij dieven zou overvallen, want gij zijt allen zonen van het licht en zonen van de dag.

  BeantwoordenVerwijderen