"Heldenverhalen die emotioneren"


In De Pers van 17 februari jl. (hier) staat een uitgebreid en tamelijk persoonlijk interview met Wouter Bos. Het kan geen kwaad nog eens te lezen waar de PvdA-leider voor staat.
Ondanks de economische crisis die over het land woedt, wil Bos het eens over iets anders hebben: over integratie, “omdat dat niet ophoudt als je andere problemen hebt”. Dat lijkt me een correcte redenering. Bovendien wil Bos duidelijkheid scheppen omdat niet iedereen in de PvdA de afgelopen jaren hetzelfde over integratie dacht, en last but not leastomdat, juist als het economisch slecht gaat, tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen kunnen oplaaien. Er kunnen zondebokken worden gezocht. Voorlopig zijn dat de bankiers, maar al gauw worden dat mensen met een andere cultuur. Ik verzin dat niet, het is in de geschiedenis vaak zo gegaan.

Goed om dat nog even in herinnering te brengen en godzijdank zijn het voorlopig alleen de bankiers maar spijtig dat Bos er niet bij vertelt wanneer het 't laatst in Nederland voorkwam dat mensen met een andere cultuur de zondebok werden tijdens een economische crisis. En waarom zegt hij mensen met een andere cultuur want het is toch overduidelijk wie hij bedoelt? Niet de Chinezen of de Duitsers of Engelsen die hier ook wonen maar wel 'gelovige, orthodoxe moslims' want zij zijn de enigen die zich met een andere cultuur profileren en luidkeels hier een plek proberen te verwerven. We zijn evenwel gewaarschuwd!

Over de integratie wil Bos het hebben, want dat onderwerp raakt hem persoonlijk. “Ik heb die periode rond Fortuyn ook emotioneel meegemaakt. De moord op Theo van Gogh ook. Ik kan eindeloos psychologiseren over waarom dat is, maar dat ís gewóón zó.

Voor de linkse mens die vasthoudt aan zijn multiculturele ideeën blijft dat lastig ja, zij komen immers niet tot oplossingen. Zou dat door het strenge gedachtegoed van de PvdA-kerk komen? Dit maakt deze partij enger dan het CDA, de ChristenUnie en de SGP tesamen. Maar zonder eindeloos te hoeven psychologiseren waarom dat zo is, kan ik me gemakkelijk voorstellen dat nog wel wat meer mensen geraakt zijn door deze twee moorden. Niettemin heb ik ook wel eens gelezen dat iemand na de rituele afslachting van Van Gogh beweerde dat het 'm niets deed dat Van Gogh zo aan zijn einde was gekomen. Het is dus toch mooi meegenomen dat Bos er wél door geraakt werd.

Hij heeft er nog vrienden aan overgehouden ook. Bos vervolgt: “Ik ben ook bevriend geraakt met een aantal mensen, zoals Nebahat, Ahmed en Ahmed.” [Albayrak, Aboutaleb en Marcouch] “Ik maakte kennis met hun levensverhalen. Onrecht dat hun en hun kinderen wordt aangedaan. Heldenverhalen die emotioneren. Dan komt het af en toe dichtbij.

Jammer dat wij niet te weten komen waaruit dat onrecht bestaat maar ik ben blij dat Nebahat, Ahmed en Ahmed het ondanks het onrecht dat hun en hun kinderen wordt aangedaan het toch zover hebben geschopt in Nederland: staatssecretaris, burgemeester van Rotterdam en stadsdeelvoorzitter in Amsterdam-Slotervaart. Het is niet niks.

Maar hoe zit het met Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian of Ehsan Jami? Welk leed en onrecht is deze drie wel niet aangedaan. Waaruit dat onrecht bestaat weten we wél. Werd Bos daar niet door geraakt? Zijn zij ook vrienden van Wouter Bos geworden of niet, en kwam het daarom niet "dichtbij"? Helaas vallen deze namen niet in het persoonlijke interview, terwijl twee van hen toch ook ooit onder de vleugels van de PvdA opereerden.

Het is een opluchting te lezen dat Bos toen hij aantrad “weigerde te geloven dat de mensen die zich van de PvdA afkeerden allemaal racisten en xenofoben waren”. Dat inzicht heeft hij dus wel. Waarom de ex-Pvda-kiezers zijn vervreemd van zijn partij blijkt toch niet echt tot hem te zijn doorgedrongen want hij blijft erop hameren “dat je de dubbele nationaliteit moet accepteren, dat je hoofddoekjes moet accepteren, dat je islamitisch onderwijs moet accepteren, en dat de islam bij Nederland hoort!

Om alleen even op de laatste uitspraken in te gaan: waarom zegt een politiek leider dit? Vervang het woord islam en islamitisch door een willekeurige andere religie en de politicus maakt zichzelf belachelijk. Zijn opmerkingen over de islam zijn daarom alleen maar te vertalen naar een streven tot (onbewuste) wegvoorbereiding voor sharia.

Annelies van der Veer

10 opmerkingen:

 1. Het is weer de gebruikelijke valse voorstelling van zaken die Bos geeft en altijd weer het uitgangspunt dat juist die hele multicul zo eenzijdig anti-autochtoon maakt. De autochtoon altijd als een potentiële dader die minderheden niet mag bekritiseren, want stel je voor dat ze worden weggevoerd. Als er al lieden zijn die anderen willen wegvoeren dan zitten die in die intolerante haatpredikende moskeeën.

  Heel goed gezegd:

  "Maar hoe zit het met Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian of Ehsan Jami? Welk leed en onrecht is deze drie wel niet aangedaan. Waaruit dat onrecht bestaat weten we wél. Werd Bos daar niet door geraakt? Zijn zij ook vrienden van Wouter Bos geworden of niet, en kwam het daarom niet "dichtbij"? Helaas vallen deze namen niet in het persoonlijke interview, terwijl twee van hen toch ook ooit onder de vleugels van de PvdA opereerden"

  Dit is het ultieme verraad van links, nee liever buigt men voor de reactionaire islamisten.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "Voorlopig zijn dat de bankiers, maar al gauw worden dat mensen met een andere cultuur. Ik verzin dat niet, het is in de geschiedenis vaak zo gegaan."
  Op welke episoden in de geschiedenis doelt Bos nou? Is het vaak zo gegaan? Bos verzint het niet, zegt hij. Dus dan moet het wel vaak zo gegaan zijn. Ik ga twijfelen aan mijn eigen geschiedkundige kennis, want mij schieten niet onmiddellijk voorbeelden van episoden in de geschiedenis te binnen waar het zo is gegaan.
  Waarom weet ik niet, maar ik krijg het vermoeden dat Bos doelt op Hitler-Duitsland. O maar natuurlijk, dát bedoelt-ie! Tóen zou het dus ook zo gegaan zijn. Maar daar ging het dus niet zo. Want de joden in Duitsland, die voorafgaand en tijdens de opkomst van de nazi's als zondebokken werden gevonden, onderscheidden zich voor het merendeel helemaal niet door een andere cultuur; de meesten van hen voelden zich Duitsers, waren patriotten en lieten zich als Duitsers onder de Duitsers heel patriottisch neerpaffen door machinegeweervuur van Duitslands vijanden in de 1ste wereldoorlog. Hitler himself ontving het grootkruis van verdienste als dappere soldaat uit handen van een joodse officier. De Duitse cultuur, als we van de "hogere" cultuur spreken (muziek, literatuur, filosofie, wetenschap, noem maar op), is mede door Duitse Joden vorm gegeven. Die hadden geen andere cultuur maar droegen er aan bij dat de Duitse cultuur was die die was. Er waren uiteraard ook minder "ge-assimileerde" joden, maar de mate van ge-assimileerdheid speelde geen grote rol. Toen de Neurenbergse rassenwetten ingingen en alle duits-joodse ambtenaren werden ontslagen, waren het voor het overgrote merendeel de volstrekt ge-assimileerde joden die door die maatregel getroffen werden.
  Moet Bos, die zelf zegt niets te verzinnen, worden toegedicht dat hij van de geschiedenis van nazi-Duitsland het fijne niet weet en er eigenlijk niets van heeft begrepen? Dat zou wel ver gaan. Hij moet dus op andere episodes in de geschiedenis doelen. Maar welke? Ik zou het waarachtig niet weten. En laat ik nou altijd gedacht hebben dat ik globaal toch wel iets van geschiedenis wist. Dan ga je toch twijfelen. Want Bos verzint niets, zo zegt hij zelf.

  Wat wel in het Duitsland van tussen de wereldoorlogen gebeurde was dat bankiers én joden tegelijkertijd als zondebokken werden gevonden, vanuit een valse voorstelling van zaken volgens welke "de joden" het bankwezen in handen hadden en achter de schermen manipuleerden dat het een aard had. Maar dat was dus een totaal andere gang van zaken dan wat Bos nu zegt te vrezen ("Er kunnen zondebokken worden gezocht. Voorlopig zijn dat de bankiers, maar al gauw worden dat mensen met een andere cultuur.").
  Nee, Bos verzint inderdaad niets; hij praat alleen maar gangbare misverstanden over de geschiedenis na. En het valt niemand direct op, zo gangbaar zijn die misverstanden.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Annelies schrijft: "Niettemin heb ik ook wel eens gelezen dat iemand na de rituele afslachting van Van Gogh beweerde dat het 'm niets deed dat Van Gogh zo aan zijn einde was gekomen."
  En ik heb zelfs wel eens iemand ontmoet, een reuze aardige man, dacht ik, die kort na de moord op Fortuyn met een lachje tegen mij verklaarde dat hij het eigenlijk wel prima vond dat Fortuyn nu dood was. Verder heb ik op een gezellig verjaardagspartijtje kennissen van mijn jarige kennis gesproken die na de moord op Van Gogh wel bij de lawaaidemonstratie van Cohen waren geweest, maar toch wel direct er bij moesten zeggen dat Van Gogh een reuze klier was en dat ze zijn geluid niet zouden missen. En later, op een etentje bij een bekende thuis, verklaarde een disgenoot dat Van Gogh het er helemaal naar gemaakt had dat hij was afgeslacht. Ja, ik ken in de verte nog best wel veel reuze aardige linkse mensen. Nee, ik hoef niets te lezen; ik kan die geluiden rechtstreeks vernemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. volkomen eens met de conclusie van het artikel. Of Wouter Bos het nu bewust doet of niet, het resultaat blijft hetzelfde.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Er is natuurlijk wel een bepaald verband te leggen tussen bankiers, crisis en Marokkaanse en Turkse allochtonen in Nederland. Dat verband luidt, ik durf het haast niet op te schrijven, ik heb het uit een boek dat geschreven is door Lakeman met de titel 'Binnen zonder Kloppen', dat verband dus, luidt: Zonder de komst de afgelopen veertig jaar van Marokkaanse en Turkse allochtonen zou Nederland vele miljarden rijker zijn. Ik bedoel absoluut niet op te roepen tot haat en afkeer en ontmenselijking. Ik wil slechts wijzen op dit feit: Nederland is er financieel flink op achteruit gegaan door de komst van Marokkanen en Turken. Volgens Lakeman. Zo begrijp ik.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. In de crisis van de jaren '80 was er nog geen zichtbaar probleem met de islam. Bovendien was vrijwel iedereen nog vol positivisme over- en in de multicul. Vervuld van onze zelfverklaarde tolerantie. De waarheid van de ellende die de islamisten over ons uitstorten wordt alengs breder bekend en onderkend. De kop van Jut is deze crisis denk ik inderdaad voor de islamiten, allemaal. Dit kan natuurlijk een zuiverende werking hebben op de omgang met de islam, de islamieten en hun in- en opstelling. Er kan dan door de druk van de niet islamitische bevolking om op te treden tegen extremisten, vijfde colonisten en gewoon straatschuim (de SA van Fawas Njeit en Marcouch cs). meer repressie komen. Het wordt dan misschien weer leefbaar in NL/Europa. En de mohammedanen kennen dan hun plaats in de samenleving weer. Vanaf nu: No Passaran! wat mij betreft.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Zonder de crisis van 1929, waren Hitler c.s. in de politiek waarschijnlijk een onbeduidend randverschijnsel gebleven, zoals ze dat in feite kort voor 1929, na een periode van flink toenemende welvaart, al waren geworden. En het is zeker een feit dat al eerder, ook al toen Duitsland aan het eind van de 1ste wereldoorlog en na de vrede van Versailles economisch aan de grond zat, de joden als zondebok werden gezocht en gevonden. Maar de gedachte dat dit primair met de andere cultuur van de joden te maken zou hebben gehad en dat daarom straks, na deze crisis, de islamieten met hun andere cultuur wel eens het haasje zouden kunnen zijn, zodat we reusachtig moeten oppassen dat hen niet straks hetzelfde lot wacht als destijds de joden in nazi-Duitsland, die gedachte klopt niet.

  Dat de crisis politieke instabiliteit zou kunnen brengen, toenemend extremisme, verminderde tolerantie enz. is intussen niet onwaarschijnlijk. Hoe er nu in Europa gereageerd zal worden als we werkelijk voelbaar armer worden, is zeer de vraag. Het bijzondere van de huidige situatie is dat de mensen nu voor het overgrote merendeel tot voor kort niet beter wisten of de materiële welvaart nam alleen maar toe; dat was voor de Duitsers rond 1930 bepaald niet zo.
  Ik denk dat de bezopen tolerantie zoals die in de ideologie van het multiculturalisme tot uitdrukking komt een typisch welvaartsverschijnsel is, keerzijde van de médaille van de welvaart, zo men wil. Dus waarschijnlijk hebben we de hoogtijdagen van het multiculturalisme wel achter ons. Dat zou dan een voordeel bij een nadeel zijn. Maar naar andere waarschijnlijke nadelen van afnemende welvaart kan ik moeilijk verlangend uit zien.
  Onze welvaart verklaart waarschijnlijk ook voor een belangrijk deel dat men tot dusver schouderophalend voorbijging aan de toch al lang bekende gegevens over arbeidsparticipatie en beroep op uitkeringen van niet-westerse immigranten. Dat zou zeker kunnen veranderen als de welvaart merkbaar afneemt. Nog eens een generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers zal met een lege schatkist en torenhoge lasten aan uitkeringen ook wel minder waarschijnlijk worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Daarom juich ik deze crisis ook toe!! Kaf wordt van koren genomen, Hoofddoeken af!! Ook heel dom van de linkse kerk om met een wraakactie als het generaal pardon te komen. Dom, dom en eigenlijk spelen met vuur.
  Die Thames gaat nog wel branden hoor!!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Beste Kees Rudolf,

  "Dus waarschijnlijk hebben we de hoogtijdagen van het multiculturalisme wel achter ons."

  Ik twijfel hier heel sterk aan en ik raad je aan om het boek Eurabia, ook in Nederlandse vertaling, van Bat Ye'Or te lezen. Dan zul je begrijpen dat de multicul een duidelijke en niet te stuiten systematiek heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Beste Rudolf,
  Ik heb dat boek van Bat Ye'Or gelezen. Je hoopt natuurlijk altijd dat het niet zo onstuitbaar bergafwaarts gaat als in dat boek voorspeld wordt. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar het lijkt me duidelijk dat er een andere situatie ontstaat als de economische neergang geruime tijd doorgaat, zoals heel goed zou kunnen, en zoals in de laatste 80 jaar niet meer is gebeurd. Maar hoe het uit zal pakken? Ik ben benieuwd. Ik heb een stille hoop dat naarmate (de kans op) flink welvaartsverlies voor steeds meer mensen reëel is, wat minder mensen dan nu nog even veel schik zullen hebben in het soort van modieus linkse praatjes, zoals die tot nu toe tot in de meest welvarende kringen circuleren. Ik denk namelijk dat veel mensen allerlei nobele linkse opvattingen hebben omdat ze zich rijk genoeg wanen om wat te kunnen missen, omdat ze zich in hun rijkdom onbedreigd wanen en omdat hun nobele opvattingen hen persoonlijk vrijwel niets kosten. Dat kon door de crisis, als de zogeheten verzorgingsstaat niet meer overeind te houden valt, wel eens veranderen. Hoop ik. Maar misschien zal blijken dat ik bedrogen uitkom en is op het hoogtepunt van de crisis Van Bommel's SP de grootste partij.

  BeantwoordenVerwijderen