Goede Duitsers

Arabist_jansen

Wederom actueel! Speciaal voor Fatima Elatik bovenaan gezet.

Mijn ouders hebben goede Duitsers gekend. Nog voor de oorlog begonnen was, hadden die goede Duitsers al voor het gevaar van Duitsland gewaarschuwd.

Die goede Duitsers zeiden niet dat je Hitlers Mein Kampf maar niet zo letterlijk moest nemen. Evenmin scholden ze op wie Duitsland kritiseerde, of uitten ze bedreigingen jegens zulke mensen.

Goede Duitsers beoordeelden Duitse gruweldaden niet als incidentele excessen. Zij veroordeelden daarentegen zulke gruweldaden als onvermijdelijk gevolg van de ideologie die Duitsland in zijn greep had gekregen. Zij waren niet van oordeel dat de nieuwe Duitse ideologie (afgezien van de excessen) voor het overige verder wel invoegbaar was in onze democratie.

Goede Duitsers zeiden niet dat zij tot in het diepst van hun hart geprovoceerd en gekwetst werden als Nederlanders bij hen navraag deden over Duitse gewelddadigheden. Zij stelden niet dat zij het ‘echte Duitsland’ waren, en dat Nederlanders de ogen maar moesten sluiten voor wat er verder in Duitsland omging.

Goede Duitsers namen het dan ook niemand kwalijk dat sceptische Nederlanders scherp op bleven letten wat voor plannen de niet-goede Duitsers aan het maken waren. Goede Duitsers hadden geen principiële bezwaren tegen huwelijken tussen Duitse vrouwen en Nederlandse mannen.

Goede Duitsers probeerden niet met overheidssubsidies projecten op te zetten om het Nederlandse volk op de hoogte te brengen van de goede kanten van Duitsland. Ze waren niet van oordeel dat Hollanders alleen zo bang waren voor Duitsland omdat ze er te weinig vanaf wisten: onbekend maakt onbemind.

Goede Duitsers ijverden er niet voor de Duitse wetgeving gedeeltelijk al vast maar in Nederland in te voeren om de spanningen in de wijken tussen Duitsers en Nederlanders onder controle te krijgen. Ze legden geen deftige verklaringen af dat het Duitse recht en het Nederlands recht toch al voor meer dan 95% identiek waren.

Goede Duitsers waren niet van oordeel dat hun landgenoten niet anders konden, vanwege de vele vernederingen die het Westen hen had aangedaan, en de onderdrukking die hen jarenlang van de zijde van de westerse wereld ten deel was gevallen. Dat, met alle respect maar toch, om het zo te zeggen, de niet-Duitsers het aan zichzelf te danken hadden. Aan hun eigen arrogantie.

Die goede Duitsers zouden het zorgelijk gevonden hebben als in sommige wijken de openbare orde niet meer gehandhaafd werd door de Nederlandse politie naar Nederlands recht, maar door een ongecontroleerde militie van Duitse rijpe huisvaders.

Die goede Duitsers zouden niet kunnen begrijpen hoe het mogelijk was dat in sommige straten en pleinen van Nederland de openbare orde bepaald werd door individuele jonge Duitsers die in vechtsporten waren getraind op kosten van de Nederlandse overheid.

Goede Duitsers betoogden niet dat je om het nieuwe Duitsland en Mein Kampf te begrijpen en te mogen beoordelen, wel heel erg goed Duits moest kennen. Die probeerden niet journalisten en (hoog)leraren die vraagtekens bij aspecten van het nieuwe Duitsland zetten, de mond te snoeren, te belasteren en ongeloofwaardig te maken. Of erger.

Goede Duitsers drongen er niet op aan dat ter wille van de dialoog er speciale Polderhoofdkwartieren ingericht werden. Die vroegen niet om overheidsgeld om rondreizende buitenlandse gematigde Duitsers Nederlandse jongeren te laten toespreken.

Goede Duitsers lieten geen fotografie in een krant plaatsen van zichzelf, met een deel van het verzameld werk van Goebbels op schoot. Die brachten hun vakantie niet in Duitsland door. Die gingen niet op audiëntie in Brechtesgaden. Die namen niet deel aan jaarlijkse, rituele partijbijeenkomsten in Neurenberg.

Goede Duitsers drongen er niet op aan dat iedereen die met de goede kanten van het nieuwe Duitsland sympathiseerde, in volle vrijheid in een Duits uniform over de Nederlandse straten zou moeten kunnen lopen, compleet met goed herkenbare Duitse hoofdbedekking.

Goede Duitsers maakten geen processen aanhangig tegen Nederlanders die de Duitse leider, het hoogste goede voorbeeld voor alle Germanen, beledigd hadden, of verondersteld werden dat gedaan te hebben. Die dienden geen klachten in bij Discriminatiebureaus tegen tekenaars, schrijvers en cabaretiers die iets negatiefs over de ideologie van het nieuwe Duitsland beweerd hadden.

Goede Duitsers vroegen er niet voortdurend aandacht voor dat niet alle Duitsers misdadigers waren. Goede Duitsers wezen er normaliter niet op dat de Duitse ideologie ook heus wel Duitse slachtoffers maakte: de Nederlanders moesten niet denken dat zij de enigen waren die van de wreedheden van de aanhangers van deze ideologie te lijden hadden.

Goede Duitsers plaatsten geen oproepen in de krant om met hen over de goede kanten van het nieuwe Duitsland te komen discussiëren. Die grepen niet elke gelegenheid aan om er op te wijzen dat de nieuwe Duitse heersersideologie toch ook een hele mooie spirituele kant had.

Tot slot twee raadseltjes. Wie heeft er gezegd: ‘Doodt elke Jodenman die in uw handen valt’? En wie: ‘De Joden zijn uw ergste vijand’? Goede Duitsers vonden het niet afgezaagd en flauw om zulke vragen te stellen en te beantwoorden.

HansJansen

69 opmerkingen:

 1. "Goede Duitsers' proberen geloof ik ook niet de goede vrede te bewerkstelligen door voortdurend te beweren dat wij niet bang hoeven te zijn voor Nazi's omdat zij net zoveel van porno houden als "wij" of net zo graag de foxtrot dansen of ook stiekem naar jazz luisteren of met het laatste model van de Iphone rondlopen en meer met Micheal Jackson bezig zijn dan met "mein kampf"

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Goede Duitsers hadden ook niets tegen het uniformverbod in Nederland voor de oorlog.
  Wel was het verboden bevriende staatshoofden te beledigen...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Goede Duitsers protesteerden ook niet tegen de film The Great Dictator (1940)van Charly Chaplin waarin Hilter werd geparodieerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @ Hans Jansen, dit is werkelijk subliem. De mooiste analogie die ik ooit gelezen heb. Hier valt het kwartje meteen, maar in onze diffuse multi-culti waanzin mag deze link nooit gelegd worden.
  Zeer veel dank !

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Zeer sterk stuk van Hans Jansen

  Duns Ouray

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @Peter
  Doet zeer hè?
  Noem mij maar eens Goede Moslims op die voldoen aan de criteria die Hans Jansen stelt.
  Die zijn er, ongetwijfeld.
  Alleen vrees ik dat jij die niet kent.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Een hele treffende stelling van Hans Jansen. Alleen er zijn nog geen goede moslims die zo kritisch zijn ten aanzien van de intolerante islam zoals de goede Duitsers toen wel waren ten aanzien van het nationaal-SOCIALISME en dat is nou juist het grote probleem. De zogenaamd gematigde woordvoerders zijn vooral bezig om de kritiek op de islam te bestrijden, maar niet de onverdraagzaamheid van de islam en dat is jammer.

  Het raadseltje dat Hans Jansen op het einde geeft moet helaas als volgt beantwoord worden: Deze twee opdrachten komen vanuit de koran en vormen een vast bestanddeel van de islam. Tja, voor sommigen kan deze waarheid wat pijnlijk zijn, zoals ook iemand bij de reageerders laat zien door spastisch te reageren.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Als Marie-José. Naar mijn idee uw beste korte.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @Peter,
  Beetje flauw,
  Kun je nou niet 1 voorbeeld geven van 'n Goede Moslim?
  Zo iemand die niet zegt dat Al Qaradawi aan "stemmingswisselingen" lijdt als ie uitroept dat Hitler's karwei afgemaakt moet worden?
  Kun je niet, hè?

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Ik zie een refrein, ik zie coupletten. Met wat verdichting hier en daar, met behoud van "ben ik van duytschen bloet", zou dit bericht een serieuze kandidaat kunnen zijn voor een nieuw volkslied.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Uitgerekend dit stuk maakt geen vergelijking tussen de Islam of welke ideologie dan ook. Het zou alleen iets over de zichzelf benoemde Niemöller’s en Scholl’s kunnen zeggen gelet op het tijdsbeeld. Indien men bepaalde kernwaarden van de Islam verwerpt als moslim, dan past het niet in het plaatje om die kritiek te verpakken in nuance, het zoeken naar ‘inpassing’ en het openen en promoten van een nieuw vergezicht. Nee, als iets fundamenteels strijd met de persoonlijke opvatting aangaande democratische principes of intellectuele vrijheden dan is ondubbelzinnig verzet geboden. In het huidige ‘verzet’ kan de liberale moslim bezwaarlijk als een nieuwe Niemöller worden gezien. Die had, trouw aan zichzelf, een geheel ander idee hoe hij om moest gaan met zaken die fundamenteel indruiste tegen zijn levensopvatting Naar mijn idee was dat de kern.

  Daar komt nog bij dat de vergelijkingen in feite over de multiculturele discussie heen worden getild en direct worden geplaatst in het centrum van de Verlichting. Bij die ontwikkeling zat de Islam niet aan tafel en aan dat feit danken wij mede de gloeilamp en het homohuwelijk. Het kan niet de bedoeling zijn de kernwaarden van de Verlichting aan haar lot over te laten, omdat men meent dat de Islam er toen eigenlijk wel bij had moeten zitten. Als die inhaalslag toch aanbevolen wordt middels islamisering, onderschrijft men feitelijk de thans bestaande uitkomst van het humanisme niet. Daarmee komt de liberale moslim opnieuw gevangen te zitten. Dat is buitengewoon vervelend en akelig, maar geen reden om de discussie opnieuw op te starten. En een goede Duitser wordt men daar al helemaal niet van: die had gewaarschuwd. Dit is wat ik er van begrijp.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Tja,
  er zijn Peter's die graag tegen KaapKont aanschurken als 't maar(volgens hen) 'n lekkere, weliswaar, Foute Reet heeft...
  (Peter Breedveld, bevobbeld, ziet daar graag 'n alternatief gat in)
  Ik bedoel maar,
  Hassnae Bouazza vindt 't héél vervelend dat Carel Brendel suggereert dat zij vindt dat Al Qaradawi slechts aan "stemmingswisselingen" lijdt.
  En dan dit stukje van Hans Jansen!
  Geen speld tussen te krijgen.
  Toch?
  Carel Brendel>

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Dus eigenlijk zijn de moslima's (want alleen die zijn herkenbaar als moslim) een Nazi bezettingsleger in Nederland?

  Knap stukje "denk"werk.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Heer Jansen, ik heb genoten van uw stukje. Game, set, match. Het wachten is nu op de reactie van Tofik Dibi.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. De eerwaarde professor verblijdt ons wederom met een ijzersterke column.Hij houdt zijn lezers een spiegel voor die de ‘goede moslims in een dubieus (democratisch) daglicht stellen.

  Vanuit een diepe, democratische intentie waarschuwden ‘Goede Duitsers’ onze voorouders voor de racistische,megalomane intenties van Nazi-Duitsland versus ons land.

  Uiteraard was dit niet zonder gevaar, maar desondanks zwegen deze mensen niet over Hitlers weerzinwekkende aspiraties met zijn buren. Hun loyaliteit en overtuigingen deelden zij met gelijkgezinden, zelfs van buitenlandse origine met wie zij gemeenschappelijke waarden en principes deelden (VVM, democratische verkiezingen, geweldloosheid in maatschappelijk debat, anti-racisme/anti-Jodenhaat enz.)  Onze ‘goede’ moslims daarentegen keren zich zelden openlijk – en al helemaal niet op oorverdovende wijze – tegen de intolerantie en het geweld dat de Islam sinds haar ontstaan legitimeert en zelfs aanmoedigt. Hun religie wier totalitaire, politieke gedachtegoed mag worden vergeleken met de Hitleriaanse agenda: Jodenhaat, onderwerping van niet-Duitsers middels indoctrinatie, geweld en later militaire (vernietigings)campagnes blijven zij onvermoeibaar witwassen.  Veel goede Duitsers leden onder de waanzin die hun land overmeesterde tijdens Hitler’s terreurregime, maar dat zij tot de ‘good guys’ behoorden, stond buiten kijf..

  Gematigde moslims en hun autochtone sympathisanten waarschuwen ons echter zelden voor de kolonisatiestrategie van hun (extremistische) geloofsgenoten. Slechts op minimale details verkondigen ‘goede moslims’ een afwijkende mening. Daarmee scharen zij zich veelal stevig aan de zijde van de dawa- en Jihadaanhangers binnen de Islam.

  Een 'goede moslim' als GL-kamerlid Tofik Dibi heeft bijvoorbeeld nooit Wilders’ recht op Islamkritiek verdedigd of zijn afschuw uitgesproken over diens beperkte bewegingsvrijheid vanwege doodsbedreigingen uit Islamitische kringen. Zijn collega Karabulut van de SP vormt een zeldzame uitzondering hierop met haar duidelijke anti-sharia standpunten.  Ergo, in de vergelijking 'goede Duitsers' - goede moslims verdienen alleen de eerste op basis van feiten deze eretitel.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Lees hierbij ook dit stuk in de Pers:


  Basta! Elite versus Wilders
  Je kunt ook te veel naar het volk luisteren

  http://www.depers.nl/binnenland/321262/De-elite-is-weer-doof-voor-het-volk.html

  BeantwoordenVerwijderen
 19. ben ik nou de enige die ziet dat Jansens analogie een 'self-fulfilling prophecy' is?

  Impliciet wordt, al in het begin van het stuk, de islam vergelijken met de nazi-ideologie.

  om de analogie vol te houden, hadden Jansens ouders dus 'goede nazi's' moeten kennen, en niet alleen maar 'goede duitser' (dat zouden naar deze analogie dan bijv marokkaanse christenen oid zijn?).

  het gaat mij er overigens niet om, de islam te verdedigen. ik heb een hekel aan religie, en aan de islam misschien wel het meest. ik vond alleen de enorme logische fout in de analogie erg opvallend.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Sebastiaan, "om de analogie vol te houden, hadden Jansens ouders dus 'goede nazi's' moeten kennen".
  -
  Wie Duitsers kent, kent goede Duitsers en slechte Duitsers. Maar wie goede Duitsers kent, kent geen slechte Duitsers. Tenminste, niet als je het bij die uitspraak laat. Dus hoezo "dus"?

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Sjonge Sebastiaan - pijnlijk..

  Laat me je uit je lijden verlosssen: waarin verschilt volgens jou islam van het nationaal-socialisme?

  BeantwoordenVerwijderen
 22. De goede duitsers stonden niet stieken te klappen en instemmend ja te knikken - en ze zagen dat het eigenlijk goed was wat er gebeurde - wanneer er een stoet met vaandels en bruine hemden voorbij kwamen.
  En dat was nu namelijk het probleem. Ze durfden niet te reageren. Hun afgrijzen te betuigen. Bang voor de buren en de ordetroepen. Je kon immers maar nooit weten wat ervan kon komen. Diep in hun hart waren ze bedroefd en geirriteerd hoe hun duitse culturele identiteit werd verkwanseld en misbruikt door de foute duitsers.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. grappig, dat ik dan ondanks m'n specifieke disclaimer dan toch weer aangevallen wordt alsof ik de islam verdedig. (zie paardestaart)

  laat ik het nog een keer proberen dan:

  impliciet vergelijkt Jansen de islam met het nazi-gedachtengoed.
  het hele stuk vraagt eigenlijk 'waar zijn de goede duitsers van de islam'.

  ja simpel, die zijn er dus volgens deze definitie niet. das zoiets als vragen waar de goede nazi's dan zijn.
  als je stelt islam = nazisme, dan geldt moslims = nazi's.

  dan geef je dus je eigen antwoord op de vraag waarom er geen 'moslims' zijn de moslims veroordelen: je gaat er inpliciet vanuit dat het hetzelfde clubje betreft. (Ron C. de Weijze: vandaar mijn 'dus').

  maar goed, ik ben hier dus niet aan het goede adres om op logical phallacies te wijzen.
  nogmaals, nij commentaar ging niet over wat de islam inhoudelijk wel of niet is, maar puur om aan te tonen dat in het stuk van Jansen het 'bewijs' al in de aanname zit.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Binnen de eigen gemeenschap wordt fundamentalisme gedoogd of zelfs heimelijk aangemoedigd. Fout is dat gedoogd fundamentalisme als het bijvoorbeeld in de vorm van vrijheid van godsdienst zichzelf opblaast om de buren ook op te blazen, of zoals de slechte Duitsers deden, als het genocide pleegt. Dat schreven de Nazi ideologie en de de islamistische ideologie voor. Geen schaamte maar overwinnen. Christelijk fundamentalisme, aanvaardt schuld en verootmoedigt zich. Dus goede Duitsers zijn ongevaarlijk christelijk, slechte zijn gevaarlijk fascistisch. En goede moslims keren zich openlijk tegen het gevaarlijke islamitische fundamentalisme.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Sebastiaan, je logica deugt niet. Je mag niet zomaar Duitsers met Nazi's gelijkstellen. Alle Nazi's zijn Duitsers maar daarom zijn alle Duitsers nog geen Nazi's. Haal je studiegeld terug.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Alle nationaal-socialisten zijn geen Duitsers. Er waren en zijn ook nederlandse, franse, deense, noorse en spaanse nationaal-socialisten.

   Verwijderen
 26. De analogie is juist gehéel juist!

  Je kunt een duitser zijn omdat je nu eenmaal in duitsland geboren bent, maar het nazisme afwijzen; zoals je naar verluidt een gematigd moslim schijnt te kunnen zijn zonder in te stemmen met de aanstootgevende geboden en kwalificaties van you know who..gewoon omdat iedereen die in islamië geboren is nu eenmaal een moslim is - of 'ie dat nou wil of niet.

  Een opmerkelijk verschil alleen is dat een goede duitser zich nooit of te nimmer als nazi zou hebben willen kenbaar maken, maar dat 'gematigde moslims' er bovenmatig aan schijnen te hechten zich 'moslim' te blijven noemen..
  Da's even een puntje

  En wij maar hopen natuurlijk dat dat komt doordat afvalligheid in islam nu eenmaal met de dood bestraft wordt; niet omdat hij zich ondanks alles tòch met islam indentificeert en zal blijven identificeren - vooral als het erop aankomt.

  En dat roept bij ons natuurlijk de vraag op hoe je een moslim die zich moslim noemt in godsnaam kunt vertrouwen..

  Moeten wij nu aannemen dat moslims zó bovenmatig 'voorzichtig' zijn dat zij zich zelfs in een vrij land niet aan éen durven te sluiten en positie te kiezen, terwijl het toch wel degelijk om ónze en hun eigen vrijheid gaat??
  Dat zij bovendien voor alle zekerheid ook nog altijd kwaad worden waar echte moslims óok kwaad worden??

  Isn't that stretching it a bit far??

  BeantwoordenVerwijderen
 27. @Ron C:

  ik zeg nergens dat alle Duitsers Nazi's zijn (of waren)... begrijpend lezen is niet je sterkste punt?

  @paardenstaart: ok, als de impliete aanname eigenlijk radicale islam = nazisme is, ipv islam = nazisme, dam heb je gelijk en ik ongelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Nou, om de puntjes nog wat preciezer op de i te zetten Sebastiaan: de stelling is dat 'moslim' staat tot Duitser zoals 'moslim' staat tot 'nazi'..

  Want zoals bijvoorbeeld een strenge Erdogan zei tegen onze hapless Balkenende - die juist zo blij was met zijn eigen ruimdenkendheid en multicultureel kraaide dat hij heus wel wist dat er niet éen islam bestaat, maar vele, waaronder de gematigde waar wij natuurlijk gaarne plaats voor maken in de polder - "er bestaat geen gematigde islam; er is maar éen islam

  Met andere woorden: er bestonden goede Duitsers, zoals er ongetwijfeld goede moslims bestaan, maar de goede Duitser noemde zich geen Nazi, en de goede moslim vereenzelvigt zich niet met islam..
  En daarom en dus doet hij niet de dingen die Hans Jansen opnoemt om de fallacy in het discours van de multiculturaliteit met de moslimkritiek aan de kaak te stellen

  Tip: er zijn gansjes en snotneuzen die menen een volwassen geleerde die zijn hele leven heeft zoek gebracht met ernstig denkwerk inzake de islamitische wereld en zijn gebruiken op een achternamiddag joelend achteruit door een heg te kunnen trekken..
  Het vereist natuurlijk enig onderscheidingsvermogen, maar je moet wel heel zeker weten dat je het bij het rechte eind hebt, voor je je eventuele bemerkingen bij wat zo'n man te zeggen heeft met groot misbaar kenbaar maakt..Ik heb er in elk geval nog niemand met ongeschonden gelaat van zien weglopen, dus behoedzaamheid is geboden..
  Gelukkig voor de strompelaars dringt de schande in het geheel niet tot hen door - en tot veel anderen ook niet trouwens.
  Een geschoold logisticus als jijzelf zal een evidente gaffe echter wel niet ontgaan..


  Tijd voor een borrel

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Sebastiaan, het zal het begrijpend lezen zijn. Begrijpelijk schrijven is trouwens ook een kunst.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Na publicatie op Hoeiboei nu ook in De Volkskrant:

  Goede Duitsers

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Er bestonden geen professoren germanistiek die het fascisme ‘der fascistampf’ noemden: in de fascistampf ...., volgens de fascistampf ..., de fascistampf zegt ..., de fascistampf wil ..., de gematigde fascistampf, de politieke fascistampf ....

  Er waren geen nederlandse politici die beweerden dat “de fascistampf hier was om te blijven” of dat “de fascistampf bij nederland hoorde”.

  Hebban olla creola! Het wordt tijd voor een canon der nederlandse logica.

  De nest?

  Niet an haginnan!

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Mensen als arabist Hans Jansen en oa Prof Smalhout zijn degenen die nog een zonnestraaltje weten te produceren in dit zo verwarde land.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Buiten mijn eerder posting, wil ik er dit nog over zeggen. Bij vluchtige en onnauwkeurige lezing, en die eigenschap is velen gegeven, kan het niet anders of hiermee is gezegd dat er een parallel bestaat tussen het ‘Islamisme’ en het Nazisme. Nu kennen wij geen term als Islamdom dus dat moet wel leiden tot misvattingen. Dat laatste ontleen ik aan een interview met Bernard Lewis en ik geef hem op dat punt gelijk.

  Maar wat duidelijk is is dat de discussie, met het interview Ter Horst, precies die vorm heeft aangenomen waar een oplossing uit te verwachten valt. Geen toenadering meer door dialoog, maar door confrontatie. Als praten niet helpt zullen de witte bloedlichaampjes precies dat doen wat de natuur ze ingegeven heeft. Dat zegt niets over wie wie is, maar laat wel zien dat we niet aan onszelf kunnen ontsnappen.

  Wellicht had Jansen vooraf de inschatting gemaakt dat de discussie met zijn bijdrage die kant op zou gaan. Ik weet het niet. Maar nu die discussie bestaat, beantwoord hij precies aan de oproep van Ter Horst: opstand. Als er tenslotte geen zoete broodjes meer kunnen worden gebakken dan vraag ik ook, nee, dat moet ik doen, meer voor het ingelegde schaakspel uit de Arabische wereld wat al jaren, voor een derde van de prijs, bij Xenos te koop lag.

  Ter horst was het zat, Jansen misschien ook.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Maar de argumenten van Ter Horst en Van der Dunk, slaan nergens op, terwijl je dat van Hans Jansen niet kunt zeggen. Wie echt een reden heeft om 't zat te zijn, is Hans Jansen en niet die Ter Horst, toch?!

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Toch gaat de metafoor niet helemaal op. Ik ken namelijk geen goede Duitser die zich waagt aan het benoemen van slechte Duitsers. Zelfs de door het Westen aangewezen goede Duitsers (proest) volharden in de opvatting dat Mein Kampf het letterlijke en onvervreemdbare woord van god bevat.

  En dat laatste laat zich lastig vertalen naar de huidige situatie. Hoe geloofwaardig is een goede Duitser die geen afstand neemt van ‘goddelijke’ opdracht Joden en christenen van de aardbodem te vegen?

  Juist. En daarmee raak je de kern van het probleem.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. @Willem
  De geschiedenis extrapoleren naar de toekomst? Het enige wat men er van kan zeggen is dat wie er niets van geleerd heeft gedoemd is het heden opnieuw uit te vinden.

  De standpunten van Ter Horst en Dunck zijn niet dom. Ze bekijken de zaak alleen niet van vanuit de achteruitkijkspiegel. Daar is wat voor te zeggen. De enige waarheid die zou kunnen bestaan is de overtuiging zichzelf nu en in de toekomst niet te kort te doen. Omni creatura subjecta et vanitatus (zie Paulus), voorspelt niet veel goeds en de Islam heeft daar geen antwoord op.

  Het is een kwestie van inzicht. Je kunt niemand kwalijk nemen het tegenovergestelde van mening te zijn. Rechtvaardigheid is geen wiskunde.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Het grappige is dat hetzelfde stukje ook op de site van de Volkskrant geplaatst is, en dat er daar ook op gereageerd wordt. Alleen zijn er daar een heleboel die het stukje niet eens begrepen hebben! :-)

  De kracht van de bijdrage van de heer Jansen is er overigens vooral in gelegen, dat het allemaal zó gezegd is dat het (behalve dan voor sommige Volkskrantlezers) niet meer mis te verstaan is dat de islam een bewuste (ideologische) keuze is, en niet een soort aangeboren afwijking waardoor men meer recht op zorg zou hebben dan anderen.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. @ Geert Geel, heb jij nooit van Hans en Sophie Scholl gehoord ?
  En van hun medestrijders die naamloos gebleven zijn. Op 4 mei was een film over hun leven op TV.
  Uitzending gemist zeker ?

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Ik vrees dat de heer Jansen van dit stukje nog een beetje spijt gaat krijgen.

  Want wat bedoelt hij nu precies ? Goede Duitsers vóór of ná de oorlog ? ..in vergelijking met.. tja met wie eigenlijk. Met Goede Marokkanen of met goede molslims,
  met de Nederlandse goedpraters van De Enige Echte Ware Doctrine of met de slaven zelf ervan?

  Sebastiaan heeft gelijk. Er zit ergens een kink de kabel. Misschien is het goed om wat afstand te nemen, krijgt men beter zicht op de zaak.
  Goede of slechte Nederlanders ? Is dat een goede vraag ?

  Voetbalsupporters ten tijde van wereldkampioenschap “vrijheden en burgerrechten verloochenen” in Argentinië, zijn dat goede Nederlanders ? Of Nederlanders die vinden dat je niet moet zeuren en dat je Sport en politiek niet met elkaar moet verbinden, zijn dat goede ?
  Of Nederlanders die vinden dat Ontwikkelingshulp moet, ondanks de cijfers ?
  De adepten van de Barmhartige Samaritaan ? Of de verslaafden aan het Holocaust syndroom, dat Arabieren best een stukje verderop de woestijn kunnen bevolken ?Of wat dacht u van Nederlanders die Christenen niet de plaats gunnen, die verdienen ?

  En wat dacht u van Nederlanders die vinden dat je boete moet doen vanwege het beledigen van de Heilige CO2 ?
  Die Duitse component in het stukje is eigenlijk overbodig, temeer omdat het predikaat “Goede Duitser”pas werd uitgereikt ná de gelopen wedstrijd. En u weet het “The winner takes it all”
  En zijn Goede Nederlanders juist diegenen die stonden te applaudisseren toen Irak werd aangevallen ?
  Er is nog een component.
  Er zijn Duitsers die geen Nazi zijn geweest en Duitsers die dat wel waren.
  Beiden groepen echter hebben een gemeenschappelijke geschiedenis en morele opvattingen. Beiden hebben geleerd, bijvoorbeeld, dat liegen slecht is.
  Anti-islamisten en pro-islamisten hebben die gemeenschappelijke grond niet.
  Dus de vergelijking die Jansen hier maakt met behulp van “goede Duitsers”versus…. Die anderen is niet helemaal gelukt. Een beetje slordig zou ik zeggen. De boodschap is duidelijk, maar niet helemaal uit de verf gekomen.  Wat wel zeer leerzaam is, is dat vrijwel iedereen, Sebastiaan uitgesloten, dit alles zo maar gemakkelijk slikt en niet kritisch of juist enkel krieties is.

  Zouden dat nu Goede of Slechte Nederlanders zijn ?

  BeantwoordenVerwijderen
 41. @Marie-José, ik heb in een ver verleden 'Die Weiße Rose' voor mijn examen gelezen. Maar wat wil je daarmee zeggen?

  @Jan, Peter Breedveld moeten wij koesteren. FN is sinds de komst van Yoko Ono, veranderd in een virtuele haathut waar je alleen met de koran in de hand nog veilig bent. Islamisering is een interessant proces, en op FN kun je het van dag tot dag volgen. Laten we daar peter(vzmh) dankbaar voor zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 42. @ Geert Geel, zucht ! Jij zegt:
  " Ik ken namelijk geen goede Duitser die zich waagt aan het benoemen van slechte Duitsers."

  Noem ik een voorbeeld, en jij veinst onnozelheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Ik wilde je graag laten 'zuchten'. Dank daarvoor.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. De berichten verdwijnen nu wel als sneeuw voor de zon, moderator!

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Waarom maakt Hans Jansen met dit stuk zo'n treffende vergelijking? Van de Duitsers weten we wat voor gruweldaden zij hebben gepleegd. Van Hans Jansens onderwerp daarentegen, weten alleen mensen die het bestudeerd hebben wat er kan gebeuren.

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Briljant, deze oproep aan gematigde / vrijzinnige moslims om op te staan en zich bekend te maken.
  De Tofiks Dibi van deze wereld en hun koefaarvrienden schermen met deze categorie elke keer dat er kritiek op de islamitische leer komt, als manier om de discussie stil te leggen.

  Waar zijn ze dan, die goede moslims?
  En wat verstaan ze onder gematigd of vrijzinnig zijn? Verder: mogen wij ze inhoudelijke vragen stellen over de leer?
  Kindmannetje Dibi - hij staat model voor de categorie - moet je met deze vragen niet lastig vallen, hij denkt dat het volstaat om cute te doen.

  Hoe briljant van prof. Jansen om de mistbrigade zo door te prikken. Geen speld tussen te krijgen!

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Briljant, deze oproep aan gematigde / vrijzinnige moslims om op te staan en zich bekend te maken.
  De Tofiks Dibi van deze wereld en hun koefaarvrienden schermen met deze categorie elke keer dat er kritiek op de islamitische leer komt, als manier om de discussie stil te leggen.

  Waar zijn ze dan, die goede moslims?
  En wat verstaan ze onder gematigd of vrijzinnig zijn? Verder: mogen wij ze inhoudelijke vragen stellen over de leer?
  Kindmannetje Dibi - hij staat model voor de categorie - moet je met deze vragen niet lastig vallen, hij denkt dat het volstaat om cute te doen.

  Hoe briljant van prof. Jansen om de mistbrigade zo door te prikken. Geen speld tussen te krijgen!

  BeantwoordenVerwijderen
 49. Gtappig - als Hans Jansen's woorden iemand niet aanstaan, dan begrijpt 'ie ze opeens heloemaal niet meer..:"Ergens zit een kink in de kabel"

  La maar, jongens..

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Op de Volkskrantsite bij Opinie staat een reactie van Hassnae Bouzza op dit stuk van Hans Jansen. Het is een heel slecht geschreven stuk vol met dooddoeners en cliché's. Typisch ook weer de vaak gemaakte kwaadaardige en domme vergelijking dat islam-critici net zo erg zijn als degenen in de islam die al die intolerantie bedrijven. Volkomen belachelijk. Ook Hassnae speelt weer de kwaadaardige rol van zogenaamd moderne en liberale moslima die uitsluitend en alleen de critici van de islam aanvalt, maar nooit degenen die in naam van haar geloof al die intolerantie bedrijven. Daarnaast is zij leugenachtig bezig door de intolerante en haatdragende passages uit de koran te ontkennen, terwijl aan die teksten in de hele islamitische wereld wordt gerefereerd bij het opleggen van de intolerante islam. Nee, Hassnae is vals en oneerlijk, en zeker niet de liberale en kritische moslima waar zo naar wordt uitgekeken. Zij is slechts een belangenbehartigster van haar conservatieve en benepen gemeenschap die geen enkele kritiek duldt.

  BeantwoordenVerwijderen
 51. Mijn bijdrage aan dat debat wordt door de Volkskrant kennelijk geweigerd, dan zet ik die maar hier neer. (Dank aan Rudolf overigens die me op dat stuk van Hassnae Bouzza attendeerde)

  De vraag is helemaal niet "in welk boek staat dat het volk van Israël door God uitverkoren is". De vraag is eerder waarom niemand inziet dat het uitstekende stuk van Jansen niet over moslims versus nederlanders gaat, maar over de vraag hoe mensen die ideologieën in hun kop hebben met die ideologie en met andere ideologieën omgaan.

  Laten we de zaken zeggen zoals ze zijn: ouderwets gelovigen denken dat er moet gebeuren wat god vindt en dat ze toevallig de enigen zijn die kunnen horen wat dat is. Als anderen er anders over denken dan is dat jammer voor die mensen maar dan hadden ze ook maar gelovig moeten worden. (in sommige landen en in sommige tijden mogen die ongelovigen zelfs zomaar blijven leven als ze hun kop maar houden, zie je wel hoe goed de islam is?)

  Hoe je het ook wendt of keert, dat is een ideologie, en een nogal totalitaire ideologie bovendien: dat soort lui zou maar de meerderheid hebben, dan kun je het democratisch debat wel vergeten want er zijn dan geen aangrijpingpunten meer om kritiek te leveren: "wij geloven wat we geloven omdat we geloven dat mohammed gelijk heeft" valt niet te bekritiseren.

  Heel veel mensen gaan (godzijdank!) van een volstrekt andere ideologie uit en de meeste mensen in dit land hebben zelfs regelrecht de pest aan elke ideologie. En met die meerderheid moet ook gepraat worden zonder dat ze de een of andere ideologie worden ingetrokken of daar toegevingen aan zouden moeten doen.

  Wat Jansen nu zo uitstekend doet is aangeven dat met de ene ideologie volstrekt anders wordt omgegaan dan met de andere en als mensen zich daardoor aangevallen voelen dan is dat niet omdat ze met de islam of met het nationaal socialisme worden ge-associeerd, maar omdat ze worden aangesproken op het feit dát ze ideologisch denken en handelen. En daar kunnen mensen die menen het gelijk van nature aan hun zijde te hebben niet zo goed tegen.

  Het totalitaire karakter van een ideologie blijkt altijd uit de omstandigheid dat de ideologie zelf buiten schot moet blijven, en Hassnae Bouzza laat goed zien dat zulks ook hier het geval is. Ze doet net alsof de islam geen ideologie is, maar "gewoon" zomaar iets is wat mensen toevallig denken waar je niet bij te lang moet stilstaan (geheel in stijl van Jansens briljante stuk) en waar je ook wel respect voor zou kunnen hebben.

  Het is niet waar wat Hassnae Bouazza suggereert (of zelfs expliciet zegt) dat het zou gaan om Wilders versus het fundamentalisme. Het gaat om de ene ideologie tegen de andere (en eventueel tegen de mensen die, vrij van ideologie willen zijn). Mensen die vanuit een religie praten moeten niet net doen alsof die anderen een ideologie in hun kop hebben en zijzelf niet want dan gaan ze de discussie niet meer aan op voet van gelijkheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Paardenstaart - Oskar Schindler beschouwde zichzelf een Nazi.

  BeantwoordenVerwijderen
 53. het huis staat in brand, het tapijt smeult al.

  BeantwoordenVerwijderen
 54. Ze zijn aan dhr Janssen aan het dreigen. Lijkt mij een zaak voor de politie dit.

  http://www.youtube.com/watch?v=gOOWW7PCG6M&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Enujij%2Enl%2Fbiografie%2Dvan%2Dhans%2Djansen%2Dde%2Darabsnitch%2E6388914%2Elynkx&feature=player_embedded#t=45

  BeantwoordenVerwijderen
 55. Bovenstaande comment van de hand van 'typotyp' geplaatst door de dreigers zelf? Het Nederlands wijst er wel op. Niet meedoen aan deze publiciteitszoekerij, zou ik zeggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 56. @ Dhr Hans Jansen
  Ik durf niet te zeggen dat ze het zelf hebben geplaatst op youtube maar het lijkt mij wel zaak dit soort woorden aan de politie te melden.

  Ik hoop niet dat U mijn nederlands bedoelde. ;-)
  Daar waren wat foutjes in geslopen.

  BeantwoordenVerwijderen
 57. Het lijkt me raadzaam voor dat *kaanse hertje om het Nieuwe Testament nog maar eens door te nemen voor hij wederom eens een poging doet tot muziek maken of zelfs een heuse protest song dacht te componeren. Niet meer doen jongetje!
  Romeinen 3:9-18
  -Alle mensen zondaars-
  Wat dan? Worden anderen boven ons gesteld? In geen enkel opzicht; wij hebben immers tevoren Joden en Grieken beschuldigd, dat zij allen onder zonde zijn, gelijk geschreven staat:
  "Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één.
  Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen, hun mond is van vloek en bitterheid vol; snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg des vredes kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen."
  Ga maar liefdesliedjes op YouTube zetten. Misschien ga ik er wel eens naar luisteren, ventje.

  Bijgaand nog mijn altijd spontane reactie op De Dagelijkse Standaard punt nl over het lot van Rifqa Bary; een afvallige van de Islam, vrezend voor haar leven:
  "Als Moslims enkel de Koran zouden geloven, maar vooral als inspiratie tot een persoonlijk beredeneerd oordeel over de betekenis van deze tekst zouden hanteren, en niet de kladgeschriften van charlatans als Ibn Ishaq die de Sharia en de Hadith decennia later verzonnen hebben, dan had dit arme kind toch weinig te vrezen. Sterker nog: dan was er wereldvrede op komst."
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2009/08/14/rifqa-bary/

  BeantwoordenVerwijderen
 58. Boeken als de Bijbel of de Koran lees ik alleen al vanwege het prachtige taalgebruik en de fantastische verhalen, anekdotes en overleveringen. Weet je wie me daar enthousiast voor heeft gemaakt? Hans Jansen, de arabist en auteur van bovenstaand verhaal. Dat snappen zulke YouTube-jochies denk ik nog niet. Wijsheid komt immers met de jaren.

  BeantwoordenVerwijderen
 59. @meneer Jansen
  Mijn virtuele academische titels hebben geen betrekking op u als persoon, hoor. Dat dit even uit de wereld is op deze bange avond. Ze hebben te maken met mijn correspondentie aan Bart Jan Spruyt en volgens Joost Niemöller kwam ik niet echt geloofwaardig over bij hem en zo kwam van het één het ander. Enfin, een enorm lang verhaal. Maar dat dit dus duidelijk is. Duitsers kunnen trouwens prachtige gedichten schrijven en ontzettend lekker koken. Ik kwam eens aan bij Gasthof Löwen in Lichtenstein en daar stond der dicke Herr Löwen al in de deur op me te wachten.
  Kijk, die hartelijkheid mis ik wel eens laatstelijk in dit land.

  BeantwoordenVerwijderen
 60. http://kafka.antifa.net/pvdv.wad.htm

  BeantwoordenVerwijderen
 61. http://kafka.antifa.net/pvdv.wad.htm

  BeantwoordenVerwijderen
 62. Hallo vrienden, mijn naam is Andrea Maria, uit Stockholm - Zweden. Ik lees goede opmerkingen over je goede werk, ik ben heel blij voor jullie allemaal, want ik heb hetzelfde geluk gevonden in mezelf, slechts een paar weken geleden las ik een goed getuigenis op dezelfde blogwebsite op mijn werkkantoor, een opmerking geplaatst door een dame Jennifer uit Madrid zei dat een geweldige man uit Africana-land, Dr.Oduduwa, in staat was om haar ex-vriend terug te brengen na een verbroken periode van 12 maanden. ik was gemotiveerd, ik probeerde het om dezelfde Oduduwa te contacteren via: (dr.oduduwaspellcaster@gmail.com)

  voor een dringende oplossing om ex-man terug te krijgen om meer dan ooit van me te houden, zijn we ongeveer 2 jaar getrouwd, ik ben van hem gescheiden vanwege ontrouw. Direct stuurde ik een e-mailbericht naar Dr. Oduduwa, ik kreeg onmiddellijk antwoord, hij vertelde me dat hij me kan helpen, hij zei dat mijn zaak te eenvoudig voor hem is om te behandelen omdat hij in de loop van de jaren soortgelijke zaken heeft opgelost. Ik probeerde het, omdat ik niets te verliezen heb om te proberen. hij eiste foto's en ik kocht kaarsen en ander spellingsmateriaal dat nodig is voor een succesvol resultaat. Twee dagen geleden, dinsdagmorgen nadat het liefdespreukgedeelte geactiveerd was, kreeg ik een telefoontje van mijn ex-man, praatte hij zo vriendelijk met me en verontschuldigde me voor het uit elkaar gaan, dat het duivelshandwerk was en dat hij zich heel erg voelde sorry, ik vergeef hem en bedank hem voor zijn terugkeer. het was schokkend en een grote verrassing. ik kan me nooit voorstellen dat het zo snel zal werken tot gisterenochtend mijn man man thuiskwam om mij te ontmoeten en onze twee lieve kinderen zijn we allemaal gelukkig als één familie.
  Dr.Oduduwa heeft geweldige krachten om de betovering op te lossen
   1) liefdespreuk om liefde en vertrouwen te winnen
  2) Herstel terug Lost Love Spells
  3) Echtscheidingen
  4) Echtgenoten van echtgenoten van echtgenoten
  5) bindende spelling om voor altijd samen te leven
  6) Breakup Spells (beëindig relatie)

  Opmerking: Ik was wanhopig om mijn ex-liefdespartner terug te krijgen, het werkt sneller sneller dan wanhopige mensen die op zoek zijn naar een dringend resultaat om ware liefde en vrede in een huwelijksrelatie te herstellen en onmiddellijk contact op te nemen met Dr.Oduduwa. WhatsApp-nummer: +79268011965

  BeantwoordenVerwijderen
 63. Ik wil heer Bubuza keer op keer bedanken voor zijn hulp met zijn betovering om de Powerball-jackpot van $ 169 miljoen ($ 168.500.000) te winnen. Mijn naam is William Kruger, ik kwam verschillende getuigenissen tegen van mensen die heer Bubuza bedankten voor het helpen winnen van een loterij, dus nam ik contact met hem op via WhatsApp:: +1 505 569 0396. Ik vertelde hem hoe lang ik al speel en probeer een loterij te winnen zonder geluk reageerde heer Bubuza en beloofde me te helpen met zijn spreuk om ook een loterij te winnen. Nadat hij de spreuk had uitgesproken, gaf hij me een lotnummer en vertelde me hoe en waar ik de loterij moest spelen. Ik deed wat hij opdroeg en zie, ik werd een jackpotwinnaar van $ 169 miljoen dollar ($ 168.500.000). Ik kan maar niet stoppen Lord Bubuza te bedanken, zoek je een lening? Bent u failliet en heeft u financiële hulp nodig? Je kunt ook een loterijwinnaar zijn. Neem contact op met lord Bubuza voor hulp bij het winnen van een loterij via WhatsApp: +1 505 569 0396 of e-mail: lordbubuzamiraclework @ hotmail . com

  BeantwoordenVerwijderen