De gematigde islam bestaat niet

Arabist_jansen

Ik heb voor islamografie geleerd. Dat vak werd niet steeds zo genoemd, het werd onder allerlei modieuze namen aan de studenten verkocht, maar zoals geo-grafie het aardoppervlak beschrijft, zo beschrijft islamografie de islam. De geografie brengt soms vervelende berichten, bijvoorbeeld ‘de zee is wel ontzettend diep’, maar de geografie oordeelt de planeet niet.

Islamografen zouden wel willen dat zij over dezelfde vrijheden beschikten als de geografen. Ze zijn bang vervelende berichten te brengen. Ze hebben daarmee dan ook slechte ervaringen. Het wordt hen persoonlijk kwalijk genomen wanneer ze komen aanzetten met feitjes als ‘De islam roept op tot oorlog tegen de ongelovigen waar die zich ook maar bevinden’. Het ongelovige publiek wordt dan bozer op de islamograaf dan op de islam.

Ik heb niet alleen als student voor islamografie geleerd, ik heb bijna veertig jaar in dat vak aan de universiteit les gegeven. Gaandeweg heb ik een opvatting ontwikkeld waar niemand blij mee is. Ik ben gaan geloven, ja, ik weet eigenlijk wel zeker, dat er wel degelijk fatsoenlijke moslims bestaan die humane opvattingen koesteren maar dat er geen gematigde en liberale islam bestaat. Maar dat kan ik niet bewijzen. Daarmee is mijn onkunde als islamograaf afdoend aangetoond.

Er is hier een kennisfilosofisch probleem aan de orde. Het is onmogelijk te bewijzen dat iets niet bestaat. Ludwig Wittgenstein zou toen hij nog student was zijn hoogleraar Bertrand Russell daar op gewezen hebben. Russell vond dat in eerste instantie maar onzin. ‘Er is geen neushoorn in deze collegezaal’, liet de grote denker aan zijn student weten. Die reageerde daarop met ‘Dat weet ik zo niet’, en ging onder alle tafels kijken.

Maar hoe het filosofisch en logisch ook zit, elke apenkop weet dat het makkelijker is te bewijzen dat iets bestaat, dan bewijzen dat iets niet bestaat. Daarom hoeft voor een rechtbank een verdachte niet zijn onschuld te bewijzen.

Ik lijd aan mijn onkunde, en aan mijn onvermogen om te bewijzen dat de gematigde islam niet bestaat. Maar wat zou het makkelijk zijn mij uit mijn lijden te verlossen als er wél een gematigde islam bestond. Daartoe hoeven de Dibi’s (GroenLinks) en de Boushibti’s (PvdA) en de Abdolala’s (Niks) van deze wereld me alleen maar een handvol moskeeën aan te wijzen waar niet (bijvoorbeeld) wordt gepredikt dat afvalligen vermoord moeten worden, overspeligen gestenigd, en dat de ongelovigen ‘rotbeesten’ zijn, sharr al-dawwaab, Koran 8:55. Waar is er een moskee waar moslims niet worden opgeroepen tot strijd tegen niet-moslims, met de bedoeling deze laatsten te onderwerpen?

Maar Dibi, Boushibti en Abdolala kunnen zulke moskeeën niet aanwijzen, want die bestaan niet, en dat weten zij wel en u niet.

Met het Katholicisme is er iets dergelijks aan de hand. Het Katholicisme is niet democratisch. Maar dat hindert niets, want de meeste katholieken zijn dat wel. Hetzelfde geldt voor de Mormonen. De theorie van hun leer is niet democratisch, in geen enkele betekenis van het woord. Maar dat hindert niets, want de meeste Mormonen zijn dat wel.

Nu de islam weer. De meeste moslims zijn geen terroristen ook al zijn de cijfers van enquêtes over de actiebereidheid van moslims soms moeilijk te interpreteren. Maar niemand kan er omheen dat wel degelijk terroristen bestaan die moslim zijn en die de islam aanvoeren als verklaring voor hun moorddadige handelingen.

Voor alle zekerheid en in willekeurige volgorde: Madrid, Bali, Wenen 1683, Londen 7/7, WTC 9/11, Theo van Gogh. Zie verder de opsomming van ruim 13.000 aanslagen sinds 9/11 op de site van TROP, www.thereligionofpeace.com.

Dat wil nog niet zeggen dat de moslims onze vijand zijn zoals de Duitsers of de Russen onze vijand geweest zijn. Maar de terroristische moslims en hun theorieën over de zuivere islam – die zijn dat wel degelijk. Die willen ons tot slaaf of dood maken. Als wij niet slaaf of dood willen zijn, zullen we ons een beetje moeten verdedigen. Daar hebben we moeite mee, omdat verdediging tegen agressie al snel tot bittere conflicten leidt die nauwelijks van oorlog te onderscheiden zijn. Verdediging en conflict zullen zeker tot chaos leiden. Voor chaos zijn we banger dan voor de islam.

Zodra er moslims (of anderen) met chaos gaan dreigen, slaan alle stoppen bij ons door. De eerste pogingen tot dreigen zijn verkeerd uitgevallen: een amateur-moslimleider riep een aantal jaren geleden dat als alle moslims een dag gingen staken, dat heel Nederland dan plat lag. Maar helaas, de cijfers over werkeloosheid onder moslims zijn van dien aard, dat de goede man alleen maar gegrinnik opriep.

Tegenwoordig lukt het beter. Geef ons invloed, roepen ‘gematigde’ beroepsmoslims, anders kunnen we ‘de jongens’ niet in het gareel houden. Er is geen enkele aanwijzing dat gematigde beroepsmoslims ook maar enige invloed kunnen uitoefenen op de terroristen. Uit de publicaties van de terroristen blijkt eerder het tegendeel. Maar wat waren de ongelovige bestuurders blij dat er een maatregel voor ze bedacht was die leek bij te dragen aan de oplossing van het probleem van de moordenaars die zich onder ons verbergen. Daaraan moest immers iets gebeuren, en dit was iets.

Het was ook nog een maatregel die indien uitgevoerd zou bewijzen dat zij niet anti-moslim waren en dus ook geen rassisten. Het beste van twee werelden: de moordenaars werden bestreden en tegelijkertijd groeiden betere kontakten met de moslims.

Van dat bestrijden is natuurlijk nooit niets terecht gekomen. Het enige resultaat van het aan boord halen van ‘gematigde moslims’ was: Gratis macht, aanzien en invloed voor de zelfbenoemde gematigde beroepsmoslims. Deze ontwikkeling heeft zich in heel Europa voorgedaan, niet alleen in Nederland. Het ligt dus echt niet aan onze kaaskoppendomheid. Het ligt aan de tactiek die onze vijand op ons los laat.

Hoe kwalijk de opstelling van die gematigde beroepsmoslims is, wordt onmiddellijk duidelijk als we hun praatjes vergelijken met wat de legendarische goede Duitsers over het Nazisme en Duitsland plachten te zeggen. Een academisch geschoolde islamograaf krijgt haast onmiddellijk een sterk verhoogde bloeddruk als hij naar de fantasietjes en onwaarheden van mensen als Tariq Ramadan moet luisteren. De ‘goede Duitsers’ logen niet. Voor ‘gematigde beroepsmoslims’ is daarentegen ‘waarheid’ wel heel makkelijk te definiëren: alles is waar wat de weerstand tegen de islam bij de ongelovigen doet afnemen.

Academisch getrainde islamografen zetten uit verbijstering over al dat gelieg zichzelf deels buiten spel. Het ongelovige publiek kan zich in meerderheid immers niet voorstellen op welke schaal en over hoeveel details er door de gematigde beroepsmoslims gelogen wordt. Islamografen die daar op wijzen brengen alleen maar voor de zoveelste keer een ongeloofwaardig slecht bericht.

HansJansen

29 opmerkingen:

 1. Natuurlijk bestaan die moskeeën niet, want hoe gematigder de gelovigen, hoe individualistischer en minder georganiseerd ze zijn. De vraag of er een gematigde islam bestaat is dezelfde als de vraag of er mensen zijn die zich moslim noemen maar bijvoorbeeld geen voorstander van invoering van de sjaria zijn. Wat die mensen verstaan onder hun eigen "moslim zijn" is de gematigde islam. Zij hebben voor hun persoonlijke geloof geen moskeeën nodig.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Liegen tegen niet-gelovigen is gerechtvaardigd (koran), als het het 'grotere doel' nl het bekeren van de niet-gelovige tot de islam, ten doel heeft.
  http://www.islam-watch.org/Warner/Taqiyya-Islamic-Principle-Lying-for-Allah.htm
  Helaas heb ik in de praktijk ondervonden dat liegen om tot persoonlijk gewin te komen ook zonder afkeuring, plaatsvindt.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Job. Dat moslims die niet (meer) naar de moskee gaan vanuit hun persoonlijk moslim zijn ook 1 op 1
  'gematigde' moslims zijn is nog maar de vraag.

  Zo weet ik toevallig van een Hofstads groepje moslim jongeren......

  BeantwoordenVerwijderen
 4. In 1981 zond de vara een documentaire uit over de februaristaking 1941, met als titel:" Als een fascist ademt, dan liegt hij."
  Hoewel het islamisme veel primitiever is dan het fascisme, wat immers een reactie is op het Marxisme, is de term "islamofascisme" toch heel treffend, en wordt als zodanig vaak gebruikt.
  Wanneer je de chicanes en het gedraai, de leugens en de halve waarheden van islamitische woordvoerders aanschouwt, is het niet moeilijk een titel te bedenken voor een nieuwe documentaire "Als een islamo-fascist ademt, dan liegt hij".
  Alleen zal de vara dit niet uitzenden.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Dag Jansen. Ik heb nog nooit een onvertogen woord gelezen op de site van de Dyanet http://tinyurl.com/343qel Het zullen wel apostaten zijn of foute vertalers. Denkt u niet ? Is het ook niet knap van ze dat het ze lukt elke dag in zeven talen een mooi stukje uit de koran of een leuke hadith te brengen. Toch ?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Een juiste analyse van de huidige toestand in dit land (europa?Het is onbegrijpelijk dat er nog weldenkende mensen in dit land lijken te zijn, die niet begrijpen dat er toch wel een erg grote kloof in dit land is tussen de Nederlander , die deze samenleving heeft opgebouwd en sommige allochtonen, die zich onder het hoofddoek geschaard wel erg veel ruimte voor hun "geloof" opeisen.Kijk naar types als Elatik, Marcouch,Dibi en anderen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. De met 2 tongen sprekende Ramadan en nu weer voor de zoveelste keer die school in Amsterdam waar haat wordt gepredikt, tonen inderdaad duidelijk aan dat de reëel bestaande islam een weinig vriendelijk gezicht heeft. Het feit dat Ramadan is ontslagen, verandert niets aan de onverantwoordelijkheid van bestuurders om zulke lieden een podium te geven.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Zeg Tulai, is het voor jou niet Mijnheer Jansen?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. "Kassander", hier welbekend, ziet door technische problemen geen kans meer om hier te posten.
  Hij vroeg me of ik dit voor hem wilde plaatsen.
  Het onderstaande is dus, ondanks de ondertekening met mijn naam, niet van mij maar van "Kassander".  “Job” heeft hierboven toch weer een gaatje gevonden om de Mohammedaanse humanisten onder ons nog medemenselijker te maken dan ze toch al zijn. Maar die prachtmoslims die in staat van Verlichting verkeren en – sjongejonge wat progressief nou toch! – zomaar “geen voorstander van invoering van de sjaria” zijn en een “gematigde islam” voorstaan, zijn natuurlijk “hoger opgeleiden” en bijna-intellectuelen, dat kan niet missen. Als die gematigde-islam-toppertjes, die geestelijk avant-garde, die zalmneusjes van het puikje van Mohammed mij nou eens gaan uitleggen wat er overblijft als je een streep haalt door alle oproepen tot geweld, dus ook de hele verering van die mythische moordenaar-profeet van ze die waarschijnlijk niet bestaan heeft maar er niet minder om vereerd wordt, plus een streep door alle voorschriften aangaande de viesheid en de vermoord-annex- onderdrukkingswaardigheid van alle ongelovigen, plus een streep door al dat gelul dat gaat over hoe je islamitisch je reet moet afvegen, wat blijft er dan méér van de islam over dan de spreekwoordelijk geworden Donald Duck van Geert Wilders? Er is niks fatsoenlijks in de islam, Job, het is een parasitair geloof, parasitair op cultureel en parasitair op materieel gebied. Niks goeds of slims is daar ooit uitgekomen, alleen maar terreur, hele erge hersendoodheid, lijden, stagnatie, slavernij en wrede onderdrukking-in-het-algemeen. Een Mohammedaan die babbelt over “gematigde islam”, Job, is nog niet eens begonnen aan zijn reis richting Redelijk Denken. Hou toch eens op met dat weke gezever! Kijk toch naar 14 eeuwen bloedbad en lijden wereldwijd en besef dat het zeer, zeer onfatsoenlijk is om te spreken van “gematigde islam”. Dat dóé je niet, relativerende flutbabbeltjes toedeledoeën over een ideologie die zoveel ellende heeft aangericht en nog aanricht. “Zij hebben voor hun persoonlijke geloof geen moskeeën nodig.” Nou, als ze voor dat persoonlijk geloof wél nog een vorm van islam nodig hebben, dan is het spiritueel gesproken zielig maar dan wel gevaarlijk-zielig met ze gesteld. Godallemachtig, wat moet je dan moreel, emotioneel en intellectueel leeg zijn!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Mensen hebben de islam niet "nodig", en al helemaal geen drammerige Kassander van de anti-islamitische gedachtenpolitie die hen wel eens even zal uitleggen dat ze helemaal niet mogen denken zoals ze denken, omdat dat haram is.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @Tulay: "Is het ook niet knap van ze dat het ze lukt elke dag in zeven talen een mooi stukje uit de koran of een leuke hadith te brengen. Toch ?"

  Jazeker, HEEL knap om al dat prachtigs dagelijks tussen de elkaar verdringende gewelddadige koranische oproepen bij elkaar te vissen. Was het ware geloof in werkelijkheid nu ook maar net zo mooi als die (wie betaalt dat eigenlijk?) website, dan werd het nog wat met moslims.....

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @HPax 19:17
  Mijn heer Jansen ? Y're kidding.

  @Kassander 19:30
  Gelukkig ben je er nog. Ik was al bang dat mijn Cid het leven had gelaten.

  @Geert Geel 21:16
  De Arabist vroeg en wij draaien. De site is van de Turkse Dyanet en nooit of te nimmer zult u een koran excerpt of hadith lezen die koren op Jansen's gebedsmolen is. En wie of wat de Dyanet is moet u ondertussen wel weten. De opvolger van het oostelijk kalifaat maar helaas niet met hetzelfde gezag. Tevreden ?

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Diyanet met een i tussen de D en de y Oops

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Islam is een ideologie van onverdraagzaamheid jegens een ieder die geen moslim is. Updates van de nieuwste wandaden zijn onder andere terug te vinden op www.jihadwatch.org en www.thereligionofpeace.com.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Weledele heer Jansen slaat hier toch de plank een beetje mis.

  De islam is niet het eigenlijke probleem, maar mensen die zich willen conformeren aan deze politieke stroming.
  Niet het communisme is het probleem maar de communisten.
  Niet de Katholieke leer is te verbieden maar de man die abortus-artsen vermoordt.

  Die Allah kan lullen wat hij wil, maar Almachtig als ie is, is hij is toch maar mooi afhankelijk van de beslissing van mensen om tot zijn organisatie te willen behoren.
  Zonder hen is ie niks. (Zie tovenaar van OZ)

  Dus om Jansen tegen te spreken... De islam stelt geen moer voor.
  Het "islam" debat dient dus niet over de islam te gaan, maar over mensen. (Of nog beter: Hoe zich te gedragen in de Nederlandse samenleving.)
  Over mensen die niet volgens de Nederlandse cultuur willen leven of maar slechts gedeeltelijk (= gematigde islam).
  En dat is strafbaar.
  En om die strafbaarheid via een dialoog eventueel op te heffen lijkt mij tamelijk ongezond.


  ".. Waar is er een moskee waar moslims niet worden opgeroepen tot strijd tegen niet-moslims, met de bedoeling deze laatsten te onderwerpen? "

  Slim bedacht. En nu nog wat bewijsmateriaal voor de rechter verzamelen en we kunnen tot sluitingen over gaan.

  "Er is hier een kennisfilosofisch probleem aan de orde. Het is onmogelijk te bewijzen dat iets niet bestaat."

  Klopt, maar tegelijkertijd kan men wèl aantonen wat er niet uitgedragen wordt. Zo wordt de gelijkheid tussen man en vrouw aantoonbaar niet als ideaal gedragen, en dat is tegen onze cultuur, onze gemeenschappelijke leefregels. Dus wat is het probleem mijnheer Jansen ?

  God bestaat niet.
  Dat is ook onzinnig om te beweren. We weten o.a.dat het heelal versneld expandeerd, maar dat is het ook zo'n beetje.
  Geen god te bekennen, maar (nog) niet overal gekeken.

  Misschien bestaat god wel, maar... er is tot nu toe nog geen bewijs voor zijn bestaan gevonden. En literatuur die zijn/haar blijde komst verkondigt kan naar de prullemand verwezen worden.

  Dus om nu te beweren dat god bestaat is, bij gebrek aan bewijs, pure onzin.

  En dus als een of andere jurk beweert dat hij in de naam van zijn schepper handelt, heeft ie een probleem.
  Voor de wet bestaat god niet, maar de verdachte of de gedaagde wèl.

  Tegen een drammerige verwijzing naar onbewezen spoken en andere geesten helpt misschien een langdurig geneesproces in de TBS-kliniek?

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Dat Mohammedanen graag de leugen hanteren voor eigen gewin dat was me al duidelijk. Zie http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=8743

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Niet te bewijzen dat gematigde Islam niet bestaat???

  Niets is echter minder waar! We weten immers precies wat Islam is. Daaruit vloeit voort dat alles wat daarvan afwijkt, per definitie geen Islam is.

  En aangezien een moslim een moslim is, omdat ie Islam aanhangt, kunnen er per definitie ook geen gematigde moslims bestaan.

  Zal ik de rest van mijn stukje hierover, hier in de comment plempen, of gewoon ff linken??
  Ik doe iig alvast het linkje!

  http://erdebe.blogspot.com/2009/08/gematigde-moslims-een-contradictio-in.html

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Gematigde moslims zijn dus mensen die zich moslim noemen maar dat volgens erdebe en Kassander niet zijn. Het geloof dat zij aanhangen is geen islam, ook al noemen zij het zelf wel zo. Hun geloof bestaat namelijk helemaal niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. De Deense psycholoog Nicolai Sennels (”Onder criminele moslims. De ervaringen van een psycholoog in Kopenhagen”)zegt in een interview - Hier in het westen en in andere niet-islamitische culturen zoals in Azië worden agressie en een woedeaanval als iets pijnlijks gezien, als iets waarvoor men zich daarna schaamt. In de islamitische cultuur is het precies andersom. Wanneer iemand jouw eer krenkt – wat ik als psycholoog als zelfbewustzijn zou omschrijven – wordt van jou agressie en verbale of lichamelijke wraak geëist. Agressies verlenen je in onze culturen een lage status, in de islamitische cultuur daarentegen een enorm hoge. http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=8229

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Elatik Bij Knevel & Van den Brink:
  “Dit is MIJN Nederland. Hoe UW Nederland eruit ziet weet ik niet.”


  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=9014

  BeantwoordenVerwijderen
 21. PANORAMA
  een visum als bruidschat


  http://multiblog.vrt.be/canvasactua/panorama/panorama-607-een-visum-als-bruidsschat/

  Ze gaan uit, ze gaan naar de dancings, ze hebben bijna allemaal een vriend.” Abla, een Turkse vrouw uit Gent, moeder van vier aankomende zonen, heeft geen goed woord over voor de Turkse meisjes van bij ons. Haar zonen geven haar gelijk. “Zuiverheid zit er niet meer in eigenlijk,” voegt één van hen eraan toe. Abla gaat op zoek naar een geschikte partner voor Davut, haar oudste. Niet in Gent maar in Emirdag in Centraal-Turkije, waar de meeste Gentse Turken vandaan komen. De ouders nemen bij die zoektocht het voortouw, Abla staat er als weduwe alleen voor. Abla en haar zoon Davut zijn geen alleenstaand geval. Rond deze tijd neemt de bevolking van Emirdag en de omliggende dorpen exponentieel toe. De Belgische Turken keren graag terug naar hun streek van herkomst, Belgische nummerplaten zijn er talrijker dan Turkse in de zomer. De jongeren komen vaak getrouwd terug van zo’n verblijf. De cijfers liegen niet: net geen twee derden van alle Belgische Turken huwt met iemand uit Turkije. Huwelijksmigratie is overigens geen fenomeen dat eigen is aan de Turkse gemeenschap. Ook bij de Marokkaanse Belgen trouwt ongeveer twee derden met een partner uit het moederland.
  Een huwelijk in Emirdag kan snel gaan. Van het moment dat de families het eens zijn en de twee trouwkandidaten zien elkaar zitten, is alles binnen een week beklonken. “Mijn studio is vaak de plaats waar bruid en bruidegom voor het eerste echt bij elkaar zijn,” zegt fotograaf Adem Uygurlu. “De jongen en het meisje schamen zich zo voor elkaar dat ze elkaar zelfs geen hand durven te geven.”
  Turkse jongens – en hun ouders - zijn in Emirdag in de eerste plaats op zoek naar een vrouw die bereid is thuis te blijven, het huishouden te doen en kinderen groot te brengen. Turkse meisjes die hier zijn opgegroeid zijn daar van langsom minder bereid toe. In het moederland zijn wel nog meisjes te vinden die een leven in de schaduw van hun man zien zitten. Wat ook helpt, is de lokroep van West-Europa: België is het beloofde land voor de overgrote meerderheid van de Turken in Emirdag.
  Het zijn niet alleen jongens die een partner in Turkije gaan zoeken. Ook meisjes doen dat, zoals Sema in de reportage, een Turkse uit Gent die werkt als kassabediende in een supermarkt. Maar de verwachtingen van de meisjes liggen anders. Zij willen een man met wie ze op voet van gelijkheid door het leven kunnen, iemand die helpt bij de afwas en zijn vrouw uit werken laat gaan. Blijkbaar vinden ze zo iemand sneller in Turkije dan bij ons.
  een visum als bruidsschat is een reportage van Jan Puype en Wim Van den Eynde.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @Job: Wie zich op de islam beroept heeft een hoop uit te leggen. Keurt hij moord goed? En diefstal, roverij, verkrachting, slavernij? Als de gematigde islamiet dat alles afkeurt, wat blijft er dan van de leer over? Niks? Heel weinig? Zo weinig dat je je af mag vragen waarom zo iemand zich nog islamiet noemt?

  Het is niet mogelijk dat een fatsoenlijk en goed geinformeerd mens zich islamiet noemt. Kan gewoon niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Het geloof dat zij aanhangen is geen islam, ook al noemen zij het zelf wel zo. Hun geloof bestaat namelijk helemaal niet

  Interessant ja - maar dit is geheel beside te point..een suf, onbelangrijk en grijsgedraaid sofisterijtje van pc-idiotarians die hun hakken in het zand willen zetten tegen beter weten in.
  En van communicatie- en TV-moslims natuurlijk die ons tot vervelens toe komen vertellen dat de ellende niet gelegen is in hun aanstootgevende geloof, maar in 'het beeld' dat ervan gecreeerd wordt..Niet door de daden en uitspraken van moslims natuurlijk, maar door de uitspraken en reacties van westerlingen die er 'niets van begrijpen' of 'oorlog voeren tegen islam'

  My God - if only...

  Waar het om gaat is dat de onwelkome vreemdelingen in ons midden verkiezen zich onverdroten moslim te blijven noemen - zonder omwille van hun geweten of de godsvrede in hun nieuwe vaderland te eisen dat er een officieel amendement wordt geschreven op het epileptische gebrabbel van hun grote roerganger - door een gerespecteerde wetgevende islamitische instantie wel te verstaan - bij referendum onderschreven door de ummah; en dat terwijl ze toch heel goed kunnen weten welke associaties ons wel moeten bekruipen bij Allahu Akhbar en er schijt aan hebben dat de dingen binnen afzienbare tijd noodzakelijkerwijs bloedig uit de hand gaan lopen

  Dat betekent dus burgeroorlog want het betekent zondermeer dat zij hun geheel onbelangrijke 'identiteit' stellen boven moraliteit, hun oordeelsvermogen,hun medemenselijkheid en hun bestaan in het westen.

  Geen verrassing natuurlijk - van de gelovigen is nu eenmaal niets te verwachten - maar het lijkt me verstandig als wij de zaken in elk geval helder zien, en ons niet voor het lapje laten houden

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Een goede columb van een Volkskrant columniste


  school

  BeantwoordenVerwijderen
 25. @dirk
  Ik kan je toevoeging aan meneer Jansens stukje hogelijk waarderen. Ik zou hier graag een reactie van meneer Jansen (die ik ook waardeer) op zien.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Eigenlijk zijn er maar 2 soorten moslims. Moslims en Psuedo-moslims.

  http://erdebe.blogspot.com/2009/08/moslims-langs-de-meetlat.html

  Met nepmoslims geen probleem!
  (En Wilders ook niet zo te horen)

  Echte moslims moeten worden heropgevoed! Niet alleen in Nederland, maar over de gehele wereld. Het is een volstrekt onacceptabele ideologie! Niet alleen voor ons, maar voor iedereen. Islam wens je je ergste vijand nog niet toe ;)

  BeantwoordenVerwijderen
 27. @ Job, (19 augustus 2009 15:32)

  Beste Job,

  A = A.
  Oftewel iets is dat het is, ongeacht wat iemand ervan vindt.

  Als een heilig geschrift waarop iemand zijn 'geloof' baseert stelt dat hij een moslims is als hij A, B, en C doet/gelooft, en de desbetreffende moslim doet/gelooft dit niet, dan is hij volgens zijn eigen 'geloof' dus ook gewoon geen moslim.

  Dan kan hij wel blijven geloven dat hij het WEL is, of wensen dat hij het WEL is. Maar wensen dat je rijk bent maakt je ook niet rijk.

  Als ik Mein Kampf lees en beweer dat ik een Nazi ben, maar tegelijktijd Joodse mensen prima mensen vindt die met rust gelaten dienen te worden, ben ik dan nog steeds een Nazi omdat ik dat zelf blijf volhouden?

  Als jij voor eerlijke verdeling van rijkdom bent, ben je dan rechts gewoon omdat je jezelf dat noemt?

  Als je de handleiding leest van je IKEA-kast, en je weigert het volledig toe te passen, komt er dan nog steeds de beloofde IKEA-kast uit?
  Dan kun je het wel een IKEA-kast noemen die de handleiding beloofd heeft. Maar iets willen is niet hetzelfde als dat het ook zo is.

  Houd je bezig met de feiten, niet met wensen of gedachten.

  Gematigde moslims bestaan niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. HET PROJECT van het Moslim Broederschap is een strategisch plan waar de gedragingen van bijvoorbeeld Tariq Ramadan verklaarbaar zijn. http://antivenin.blogspot.com/2007/10/het-moslim-broederschap-project.html

  BeantwoordenVerwijderen
 29. De Russen onze vijand geweest zijn??ha,ha.Zonder de opoffering van het Rode Leger in de Tweede Wereldoorlog zou Europa nu waarschijnlijk een groot concentratiekamp zijn geweest.Elke Europeaan zou elke dag moeten bidden en de Sovjet bedanken voor het feit dat hij de nazi heeft vernietigd en hem heeft bevrijd. Anti-communisme net zo erg als anti-semitisme!

  BeantwoordenVerwijderen