Kruisvaart en Jihad

Arabist_jansen

De Kruistochten naar het Midden-Oosten (1095-1291 AD) zijn voor moslims een ideaal thema voor een prettig gesprek met hun minderen. Allereerst kunnen ze het Westen met verhalen over de Kruistochten inwrijven hoe slecht, zondig en boertig de kruisvaarders wel niet geweest zijn. Die kruisvaarders waren christenen. Geef het maar gerust toe: Het christendom is dus fout. Europa is dus ook fout. De stand is nu één-nul voor de moslims, want de wereld van de islam is goed. Misschien is de stand nu zelfs wel al twee-nul, want niet alleen het christendom wordt hier veroordeeld, ook Europa.

Op de achtergrond hoort ieder fatsoenlijk mens bij het aanhoren van de beschuldigingen jegens het christendom en Europa te gaan denken dat het dus een hele vooruitgang zou zijn als ook het Westen zich eindelijk maar eens aan de islam zou gaan onderwerpen, al was het alleen maar om boete te doen voor die vervloekte kruistochten. Maar zo helder en zwart-wit ligt het niet.

Vanaf de zevende eeuw hebben er islamitische veroveringsgolven plaats gevonden, gericht op Afrika, Azië en Europa. Dat waren expansieoorlogen die vanuit het Arabisch schiereiland gevoerd werden ter vervulling van de islamitische plicht tot Jihad. Tegenwoordig richt de Jihad zich zoals bekend ook op de nieuwe werelddelen, Amerika en Australië. In tegenstelling tot de Jihad richtten de Kruistochten zich alleen op één provincie in het Zuiden van de oostkust van de Middellandse zee. Er is nogal een verschil tussen de Kruistochten en de Jihad in het geografisch bereik.

Mocht er ergens een brutaaltje over die islamitische Jihad-plicht beginnen, dan zetten moslims grote ogen op en vragen indringend of de kruistochten toch in principe niet hetzelfde zijn als de Jihad? Of op de keeper beschouwd zelfs erger? Want ook nog eens gevoerd met ronduit schandelijke bedoelingen? Terwijl Jihad een goed doel dient, te weten de verspreiding van de islam?

De meeste mensen laten zich intimideren door Jihad-activisme, zeker wanneer het schuil gaat achter het masker van een lichte vermomming, bijvoorbeeld postmodern multiculturalisme. Het zou eigenlijk gezonder zijn wanneer u zich niet meer laat intimideren maar daarentegen verfrist in lachen uitbarst wanneer u weer met de islamitische propaganda over de kruistochten geconfronteerd wordt. Alleen, het lachen zal u snel vergaan, want veel westerse historici hebben inmiddels deze propaganda met haak en hengel ingeslikt, herhalen die zelfs, en verspreiden deze beweringen verder, tot in de Nederlandse schoolboeken toe.

Dat is wonderlijk en komisch tegelijk, want weinig betoogjes bevatten zo veel controleerbare onwaarheden als de islamitische op het Westen gerichte propaganda, zeker waar het de kruistochten betreft. En dat terwijl propaganda toch al geen genre is dat bekend staat om de waarheidsliefde van hare beoefenaren.

De kruistochten zijn daarom zo geschikt om er christenen, en Europeanen in het algemeen, mee te intimideren omdat er aan het verleden nu eenmaal niets te veranderen valt. Christenen kunnen nooit zeggen ‘kom, we maken een plan, we stoppen met de kruistochten’. Dat er mee stoppen is namelijk al gebeurd. Meer dan zevenhonderd jaar geleden.

Christenen en hun ongelovige nazaten kunnen alleen nog maar handenwringend zich excuseren voor het gedrag van voorouders van wie ze niets weten, en die voor ’t overige mogelijk niet eens hun voorouders zijn. Het DNA van de kruisvaarders is wel zeker in het Midden-Oosten achtergebleven. Maakt dat de Arabieren, en de Palestijnen in het bijzonder, schuldig aan de Kruistochten? Of heeft de nobele moslimridder Saladin toen hij de koninkrijkjes van de Kruisvaarders wist te veroveren, ook alle individuele Kruisvaarders weten uit te roeien? Onvoorstelbaar in het geval van zo’n ridderlijke veldheer.

Met de islamitische Jihad staat daarentegen alles er anders bij. Die is niet zeven eeuwen geleden gestopt. Die gaat nog steeds door. Er bestaan tot op de dag van vandaag geen moskeeën waar niet gepredikt wordt dat de Jihad een islamitische plicht is, die blijft bestaan ‘tot aan de wederkomst van de Heer Jezus’, in het Arabisch: nuzuul Isaa alaihi as-salaam. Het beste wat we mogen hopen is dat er wordt benadrukt dat Jihad (net als elke oorlog) ook stiekem gevoerd mag worden, of niet met geweld en bloedvergieten maar met misleiding. Liefhebbers van thee ervaren dat als geruststellend.

Het is moeilijk, ja, onmogelijk, een preekstoel in een kerk te vinden waarvandaan nog wordt opgeroepen tot hervatting van de kruistochten. Omdat het woord ‘kruistocht’ ook figuurlijk wordt gebruikt, als in ‘een kruistocht tegen de minirok’, of ‘kruistocht tegen het analfabetisme’, lukt het moslims wel eens een keer een politicus of een dominee te betrappen op het gebruik van dat vieze woord. Dat vinden moslims zalig, want dat bewijst dat, net als de Jihad, de kruistochten niet gestopt zijn. Alom triomf, en verlekkerd zelfbeklag.

Het bewijs dat de kruistochten nog steeds doorgaan, net als de Jihad, kan desnoods ook geleverd worden door alle westerse militaire acties in moslimlanden ‘kruistocht’ te gaan noemen. Dat gebeurt regelmatig, maar het is oneigenlijk, want het zijn niet de christelijke religieuze leiders die tot die militaire acties oproepen. Bij islamitische predikanten ligt dat zoals bekend anders.
Westerse militaire acties worden gevoerd in opdracht van een regering, niet in opdracht van een kerk. Zulke acties worden gevoerd door legers die onder het bevel staan van democratisch tot stand gekomen regeringen die verantwoording van hun daden moeten afleggen. Ook aan de oppositie in het parlement.

Islamitische predikanten die tot Jihad oproepen moeten ook verantwoording afleggen – maar alleen aan God. God heeft geen oppositie behalve de Satan zelf. De Satan en al zijn volgelingen moeten worden uitgeroeid. De opposanten van de islamitische predikanten geschiede evenzo. Er zijn weinig moslims die dit niet beseffen, en die niet behoedzaam met hun predikanten omspringen. De lichtste tegenspraak kan tot de beschuldiging van uittreding uit de islam leiden. Daarop stelt de islam de doodstraf. Die kan ook informeel en buitengerechtelijk, voltrokken worden.

Ten tweede zijn de kruistochten voor moslims zo’n lollig thema binnen de islamo-christelijke dialoog omdat de moslims de kruistochten uiteindelijk gewonnen hebben. Het is menselijk om liever te winnen dan te verliezen. Winnaars genieten ook meer sympathie van buitenstaanders. Zo lang Israël op alle fronten won, stond heel Nederland als een man pal achter Israël. Daarna is dat snel veranderd.

Moslims hebben al heel lang geen oorlogen meer gewonnen behalve van elkaar. De herinnering aan deze ene overwinning wordt dan ook zorgvuldig gekoesterd. Zeker wanneer die overwinning gebruikt zou kunnen worden om in het propagandaspel tegen het Westen de superioriteit van de islam te bewijzen. Wat het zegt over de inferioriteit van de toenmalige islamitische maatschappij dat na een mars van duizenden kilometers de tot op het bot verzwakte Europeanen het herhaaldelijk van de moslims gewonnen hebben, daarover kunnen we beter maar zwijgen.

De huidige morele gelijkstelling van Kruisvaart en Jihad is intellectueel en historisch slecht verdedigbaar, maar van groot religieus belang. De christelijke behoefte aan zelfbeschuldiging en belijdenis van al dan niet imaginaire zonden wordt er verregaand door bevredigd. De islamitische behoefte aan culpabilisering van de niet-moslims in het algemeen en van de christenen en het Westen in het bijzonder sluit eveneens goed aan bij deze gelijkstelling.

De gelijkstelling beperkt de dialoog tussen de islam en het christendom tot een paar overzichtelijke slogans. De christenen verklaren: ‘Wij zijn schuldig’. De moslims zeggen hierop: ‘Dat klopt’. Daarna gaan partijen koffie of thee drinken. Aan de koffie blijkt dat ze het er over eens zijn dat de Joden niet deugen, al vragen de christenen aan hun moslimse meerderen wel om voorzichtig met dit inzicht om te gaan.

HansJansen

41 opmerkingen:

 1. Wat een domme ezel ben je toch ook he. De kruistochten zijn nooit gestopt.

  Afghanistan zit er vol mee en ook Iraq. Afrika word overspoeld met evangelisten.

  Tijden veranderen en tegenwoordig worden volken niet onderworpen door geweld maar door een economische strop om hun nek.

  Ik weet dat het meelezend publliek hier niet erg kritisch is en eigenlijk meejuigt met alles wat anti0-islam klinkt,maar ik denk dat je hier toch wel zon duidelijk miskleun maakt dat ze het hier zelfs zullen inzien.

  De kruistochten zijn nooit gestopt en zullen ook niet stoppen tot het moment dat de moslims ze compleet overwinnen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Anoniem (10:17) maakt een gedachtenfout. De Afghaanse oorlog wordt helemaal niet gevoerd vanuit een Christelijke ideologie. Als hij/zij het tegendeel zou menen, moet dat eerst maar eens worden aangetoond door hem/haar.

  Verder is evangelisatie voor zover ik weet geen misdrijf. Ook niet in Afrika.

  Verder weet ik (en kan anoniem ook weten) dat er bijna dagelijks christenen worden vermoord of met de dood worden bedreigd slechts omdat ze christen zijn (en ongewapend bovendien). Dat gebeurt onder meer in Nigeria, Somalie, Irak etc etc.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Anoniem

  Ter informatie. Robert Spencer (u waarschijnlijk niet bekend) heeft ook een uitgesproken mening over de kruistochten:

  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=9080

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Uit een gesprek van de Amerikaan Robert Spencer met persbureau Zenit:

  Kunt u een paar bekende misvattingen over de kruistochten noemen?
  “Een van de bekendste is het idee dat de kruistochten een niet-uitgelokte aanval waren van Europa tegen de islamitische wereld.

  De verovering van Jeruzalem in 638 was het begin van honderden jaren van agressie door de moslims, waardoor de christenen in het Heilig Land in een spiraal van steeds zwaarder wordende vervolging terechtkwamen.

  Aan het begin van de achtste eeuw werden zestig christelijke pelgrims uit Amorium (Isarkoy in het huidige Turkije) gekruisigd; omstreeks die tijd gebeurde het ook dat de islamitische gouverneur van Caesarea een groep pelgrims uit Iconium (Konya, Turkije) aanviel en hen allemaal liet executeren op beschuldiging van spionage – behalve een klein aantal dat zich bekeerde tot de islam.

  Moslims eisten ook geld van de pelgrims onder het dreigement de Verrijzeniskerk te plunderen als ze niet zouden betalen.

  Later in de achtste eeuw verbood een islamitische heerser afbeeldingen van het kruis in Jeruzalem. Hij verhoogde ook de belasting op niet-moslims – de jizya – die christenen moesten betalen en verbood de christenen hun kinderen en medegelovigen godsdienstonderwijs te geven.

  Vroeg in de negende eeuw werden de vervolgingen zo zwaar dat grote aantallen christenen naar Constantinopel en ander christelijke steden vluchtten. In 937 hield een groep moslims in Jeruzalem huis, en plunderden en verwoestten de kerk op de Calvarieberg en de Verrijzeniskerk.

  In 1004 beval de kalief van Fatimid, Abu ‘Ali al-Mansur al-Hakim, dat de kerken verwoest moesten worden en de kruisen verbrand, en dat het kerkelijk bezit in beslag moest worden genomen. In de tien jaar die volgden werden 30.000 kerken verwoest, en een reusachtig aantal christenen bekeerde zich tot de islam, eenvoudigweg om hun leven te redden.

  In 1009 gaf al-Hakim het bevel dat de Heilig Grafkerk in Jeruzalem verwoest moest worden, samen met een aantal andere kerken, waaronder de Verrijzeniskerk. In 1056 verbanden de moslims driehonderd christenen uit Jeruzalem, en ontzegden Europese christenen de toegang tot de herbouwde Heilig Grafkerk.

  Toen de Seltsjoek-Turken Jeruzalem innamen in 1077 beloofde de Seltsjoekse emir Atsiz bin Uwaq dat de inwoners geen kwaad gedaan zou worden, maar zodra zijn troepen de stad binnen waren vermoordden zij drieduizend mensen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Pfff.....wat een onnodig lang stuk.

  Waarom niet gewoon zeggen dat de kruistochten een verdedigingsoorlog waren tegen islamitische agressie (Jihad) en dat ze hun propaganda dus kunnen stoppen waar de zon niet schijnt :)

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Echt te dom voor woorden om de kruistochten als verdedigings tochten uit te leggen.

  Das net zo naief om te zeggen dat jihad enkel verdedigend is.

  Waren allebei veroveringstochten.

  Nu word hetzelfde gedaan zoals de geheel geschiedenis van de mensheid, maar de vorm verandert steeds.

  We zullen helaas de verliezende partij worden omdat de verovering van Europa door de islam niet meer om te draaien is.

  Mensen zijn kuddedieren en hebben behoefte aan een samenkomstdrang.De enige ideologie die dit bied is de islam en om die reden zal de islam groeien en groeien in Europa .

  Het Bevredigd een natuurlijke drang van de de mens. Wanneer het dan eenmaal te grot zijn zullen we ze aanvallen maar telaat zijn.

  Slaap allen lekker verder en blijf vooral in de sprookjes van Hans geloven(en boeken kopen) zodat hij tegen die tijd lekker kan rentenieren op een eiland op de caribische eilanden

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik vind het reuze irritant als al die anoniempjes dezelfde naam gebruiken. Het is bijv helemaal niet duidelijk of de eerste ano dezelfde is als de tweede. Kan daar niet eens iets aan gedaan worden? (Al was het maar via een check op IP nummer en retour-mail-adres ofzo?)

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @ Anoniem

  Helaas voor u zwets u door uw Mohammedbaardharen.

  "Afghanistan zit er vol mee en ook Iraq."

  Hoe? wie zijn volgens u de christelijke geestelijke leiders die Afghanistan vanuit het NIEUWE TESTAMENT aan kónden vallen?

  De Paus, de Bisschop van Canterbury .... zeg het maar.

  Oorlogvoeren is specifiek verbóden voor christenen in het Nieuwe Testament; en dat christenen de Kruistochten begonnen ná (!) 10 eeuwen (!) lang aanvalsoorlogen en veroverden door Mohammedanen op o.a. christenlanden Spanje, Egypte; Libanon; IRAK, Syrië, Bijzantium (Constantinopel nu Istanboel); Jeruzalem, Frankrijk waar de Mohammedanen verslagen werden door Karel Martel.

  Daarna door de moslim Otomanen: Jeruzalem; Hongarije; Griekenland;Balkans, Servië Italië; Frankrijk ... de Otomanen 'voor de poorten van Wenen verslagen werden'.

  "Afrika word overspoeld met evangelisten."

  Oh ja? Dit mag niet? Hoe komt het dat heel HINDOE Indonesië Islamitisch werd - behalve Bali en gedeelten van eilanden - zonder bekeringsdwang door Islam?

  Die verachtelijke Koran/Mohammed die o.a. Atjehse vrouwen in 'submission'onderwiepen aan Koran, waar die ooit trots op hun eigen cultuur waren, Atjehse vrouwen nu rondlopen onder belachelijke Islamtheemutsen, de zedenpolitiek ook de 'sharia' handhaaft.

  Ook op Sumatra die belachelijk hoofddoeken in de hitte martelinstrumenten (!) voor ooit trotse vrouwen die zich niet schaamden hun prachtig zwart haar te laten zien in de matriachale 'Minankabau cultuur.

  Dat van Godverlaten Saoedie Arabië met goddeloos wreed KORAN FUNDAMENTALISME: handen en voeten afhakken, stenigen, KINDHUWELIJKEN a la 'de heilige' Mohammed goedgekeurd door KORAN die schuldig is aan elke dag ontelbare misdaden tegen de Rechten van de Mens meneer betweter Moslim!

  en van Godverlaten Afghanistan waar de gruwelijke wreed en haat gepredikt in Koran/Mohammed vrouwen volledig levenslang opdoekt - en onderschopt.

  'Jihad' kán niet stoppen als fundamenteel Koran/Mohammed en waarom Bin Laden & zootje schoften 'jihadis' wereldwijd uit hun dak gaan met gruwelijk geweld.

  Juist al dat geweld moslim tegen moslim; voor infidels, voor vrouwen en kinderen, betekent dat er iets goed mis is met Koran/Mohammed

  Zoals in geen enkle andere religie voorkomt. totale HAAT voor vrouwen - te zien in Afghanistan, S.A., Somalië, Yemen, Irak, Iran ...

  "... tot het moment dat de moslims ze compleet overwinnen.

  GOD helpe de mensheid dat de fascitische dictatuur Koran/Mohammed 'compleet overwint'

  "Wees niet bang als ik dit boek verbrand, als ik dit boek niét verbrand - dan pas dan moet u ANGST krijgen"

  http://www.youtube.com/watch?v=-FsXoRrStnA&feature=related

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Laat de verliezers maar huilen...

  Religie is, zoals ieder weldenkend mens weet een gepasseerd station. Dat wisten de Koningen en Kaliefen uit de middeleeuwen toen ook al.

  Macht, dat is wat telt.

  Daarbij ben ik blij dat al die machtswellustige vechtersbazen de toen bekende wereld op zijn kop hebben gezet en niet in de tegenwoordige tijd. Goed voor Europa, de Verlichting en vandaag de vrije wereld.
  Zonder deze cruciale gebeurtenissen zou de Renaissance en latere wetenschappelijke ontwikkeling weleens nooit plaatsgevonden kunnen hebben! We zouden met zijn allen nog de hele dag met onze neus in de boerenkool staan.
  Sindsdien is er een permanente toestand van vijandigheid waarbij de vrije wereld als upper dog wel alert zal moeten blijven.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. De renaissance had alleen geen rekening gehouden met islam.

  God zal het laatste woord hebben en niemand anders.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. De verovering van Jeruzalem in 1099wordt in de eenzijdige politiek correcte en islamitische weergave er altijd heel sterk uitgelicht. Dat plundering en moord bij het veroveren van een stad in die tijd helaas voor alle partijen de gebruikelijke gang van zaken was, wordt niet verteld. De plunderingen en moordpartijen die plaatsvonden nadat moslims steden hadden verovererd, worden vaak niet gemeld. De islamitische invassies in India zijn met groot geweld gepaard gegaan en leidde bijna tot de volledige vernietiging van het boedisme en hindoeisme.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @ Anoniem 2: 'De enige ideologie die dit bied is de islam'? Terwijl 'bied' nog een extra lettertje kan gebruiken, biedt de islam helemaal niets maar drijft op maar één ding: blinde onderwerping en meedogenloze onderdrukking uit een allesverterende angst. Een god die zijn schepsels zo in het hiernumaalse laat sidderen (praat maar eens met moslimse mensen over doodsangst...) is de hoofdletter niet waard.

  En passant @ Anoniem 1: Iemand - wie dan ook - van het ezelschap betichten, getuigt zowel van gebrekkige biologische kennis als van normaal fatsoen.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Ja blijf jij maar anoniem Anoniem want als ik er achter kom wie je bent en waar je woont zal ik een pastoor(of een dominee) een Fatwah, zo heet dat toch, op je onnozele hoofd laten zetten. En dan gaan die christenen met spandoeken "dood hen die je zus of Hans Janssen beledigen" de straat op zoals wij dat altijd weer doen.

  Hoe haal je het in je hoofd een man als Hans J. een domme ezel te noemen?
  Het meelezend publliek is hier erg kritisch op jouw onnozele gekrabbel en juigt inderdaad uit volle borst alles wat antiO-islam klinkt van harte toe. Hoe zou een denkend mens niet tegen de Islam kunnen zijn? En wij zagen niet dat Hans J. hier toch wel zon duidelijk miskleun maakt.
  Spel- en taalfouten die hierboven te zien zijn, zijn natuurlijk niet van mij maar van jou Jabber vd Ven. Want ik ben een ontwikkeld liberaal persoon. Koop een spellingscontrole programma. Toe maar jongen, toe maar. Afrika word overspoeld met evangelisten? Afrika wordt overspoeld door evangelisten zul je bedoelen.
  Ik moet bekennen dat ik dat niet geloof want het is er levensgevaarlijk door de aanwezigheid van grote aantallen aanhangers van een gek die we in de volksmond Mo noemen.

  Trouwens wat kennen mijn(dit heet een stijlbreuk anoniempje.) die kruistochten schelen.
  Nee, Attilla de Hun en zijn Mongolen, die heb ik hun intrusie (Moeilijk woord hè? Zie je dat accent grave op de e?)van Europa nog niet vergeven. Dood aan de Mongolen!

  p.s.: j. morika...ik vind dat evangelisatie wel degelijk een misdrijf is. Mensen, vaak nog onnozele mensen, proberen wijs te maken dat de Zoon van God uit een Maagdelijke Moeder werd geboren, aan het Kruis is gestorven, uit de Dood is verrezen en net weer opgestegen is naar het gristelijke Walhalla. Maar hij heeft een rots achtergelaten waarop hij zijn Kerk bouwde. Dat deed die rots dan toch eigenlijk nietwaar? En nu is er een landje in de schitterende stad Rome van waaruit een wereldwijd pedofielen netwerk onder leiding van een zekere Ratzinger(de onfeilbare Spreekbuis van God) de gelovigen er met een heilig Boek door gehoorzaamheid onderhoudt. Niet nadenken maar gehoorzamen en vooral betalen. God is Almachtig en Alwijs, maar met Geld omgaan kan Hij niet. En Hij houdt ook niet van condooms waardoor er nu zeer veel mensen beroerd liggen dood te gaan aan AIDS.
  Nou, is dat misdadig of niet soms? Het is nog lang niet zo erg als de is lam of de sjaariaa. Maar komt wel in de buurt, dacht ik zo.

  Goh, wat word ik beroerd van religie en dan bovenal van die walgelijke is lam.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Als er iemand een kruistocht voert, dan is het Jansen wel. Ik zou nog verder willen gaan: een maniakale bloeddorstige kruistocht een ware wetenschapper onwaardig.

  De man voedt met zijn niet aflatende agitprop vol drogredeneringen en haatzaaierijen alleen maar een verdiepende kloof tussen 'de moslims' en 'de westerlingen'. Wat een beschamende vertoning en wat een heilloze treurnis...

  BeantwoordenVerwijderen
 15. "Als God zich opnieuw in de Levende Stof gevangen geeft, zal hij als Ezel terugkeren, hoogstens in staat een paar lettergrepen te formuleren, miskend en verguisd en geranseld, maar ik zal Hem begrijpen en meteen met Hem naar bed gaan, maar ik doe zwachtels om Zijn hoefjes, dat ik niet te veel schrammen krijg als Hij spartelt bij het klaarkomen."

  De tweede tekst die een duidelijke relatie met de eerste heeft, gaat als volgt
  "En God Zelf zou bij mij langs komen in de gedaante van een éénjarige, muisgrijze Ezel en voor de deur staan en aanbellen en zeggen: "Gerard, dat boek van je - weet je dat Ik bij sommige stukken gehuild heb?"

  "Mijn Heer en mijn God! Geloofd weze Uw Naam tot in alle Eeuwigheid! Ik houd zo verschrikkelijk veel van U", zou ik proberen te zeggen, maar halverwege zou ik al in janken uitbarsten, en Hem beginnen te kussen en naar binnen trekken, en na een geweldige klauterpartij om de trap naar het slaapkamertje op te komen, zou ik Hem drie keer achter elkaar langdurig in Zijn Geheime Opening bezitten, en daarna een present-eksemplaar geven, niet gebrocheerd, maar gebonden - niet dat gierige en benauwde - met de opdracht 'Voor de oneindige, zonder woorden'."

  Uit:

  Het Ezelproces

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Wat ik opmaak uit de publicaties van Hans Jansen en anderen die waarschuwen voor het oprukkend islamisme, is dat vrijdenkers, meer van de appeasers en dhimmi's te vrezen hebben, dan van moslims. In dit geval, waar het de kruistochten betreft, onderwijzers en degenen die de lesmethodes ontwikkelen. Binnen afzienbare tijd zullen die ook maar kiezen om voorlichting over de Shoa uit het programma te schrappen, om de moslimse leerlingetjes te respecteren.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @erdebe
  Wat nu "een onnodig lang stuk"? Voor mijn part schrijft 'ie er een hele encyclopedie van vol en wordt het integraal, een week lang, avond aan avond, voorgelezen op Nederland 1 tot en met 3. Net zo lang tot Truus uut Assen ook bekend is met de drogredeneringen van de met gespleten tong lispelende mohammedanen

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Heel handig wordt door moslims en hun dhimmie volgelingen de aanleiding voor de kruistochten weggelaten uit het verhaal. Namelijk de vernietiging van de Heilige Grafkerk in Jeruzalem op 18 oktober 1009 door kalief Abu ‘Ali Mansur Tāriqu l-Ḥākim. Dat veroorzaakte een schok in het christelijke Westen. En terecht. De kruistochten, hoe vreselijk ook, waren dus een antwoord op islamitische barbarij.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Ik vind die kruistochten helemaal niet vreselijk. Ze hadden ze nog een veel groter pak slaag moeten geven en voorgoed verjagen tot in de grotten van Tora Borah aan toe.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Onderstaande reactie is van MARTIEN PENNINGS :
  Precies in de Westerse schuldbekentenis rond de Kruistochten, ligt de waarde van de Joods-Christelijke traditie, van de levensbevestigende gewetenscultuur. Maar net zo precies in dat vermogen tot schuldbesef ligt ook het gevaar van doorschieten in een weg-met-ons-mentaliteit. Juist de geschiedenis van de Kruistochten laat zien dat “wij” vergeten zijn dat wij in het Christendom iets te verdedigen hebben dat oneindig superieur is, moreel en intellectueel, aan het Mohammedanisme. Inmiddels heeft niet alleen Robert Spencer het beeld van de Kruistochten krachtig genuanceerd, ook is er nu een subliem boek van Rodney Stark over dat onderwerp. Ik heb voorspeld dat het boek van Stark, "God's Batttalions", een historiografische klassieker zal worden, omdat met één machtige zwiep hele bibliotheken vol Westerse cultuurrelativistische zelfbeschuldiging inzake de Kruistochten worden weggevaagd.

  Stark maakt duidelijk dat de Kruisvaarders gedreven werden door woede en verontwaardiging over de terreur die de islam pleegde vanaf de 7e eeuw, toen het in een oceaan van bloed het grootste deel van de toen bekende wereld onderwierp. In 732 n. Chr. stonden de hormoongedreven hordes van Mohammed niet alleen tot in Afghanistan, maar ook tot in Zuid-Frankrijk . Bij Poitiers, werden ze door Karel Martel, God zij dank, verslagen. Toen paus Urbanus II in 1095 in een weiland in het Franse Clermont opriep tot de eerste Kruistocht, hadden die islamitische hordes al drie eeuwen lang bloedige en slavenhalende raids uitgevoerd, de onderbuik van Europa in. Eeuwenlang hadden ze vreedzame pelgrims die “het land van Jezus”, Palestina, wilden bezoeken geterroriseerd en tot slaven gemaakt, hadden ze heiligdommen vernield, gemoord en verkracht. Ze hadden, ik herinner er nog maar even aan, precies gedaan wat koran en hadith voorschrijven. De Kruistochten hebben de Kruisvaarders persoonlijk en de toenmalige West-Europese economieën schatten gekost. De Kruisvaarders zelf betaalden niet alleen met hun geld en goederen, maar bovendien met gruwelijke ontberingen, angst, gevaar en vaak met hun leven.

  Zowel bij Stark als bij Spencer kan men lezen dat de Jodenmoord door kruisvaarders in her Rijnland inderdaad gepleegd zijn, maar dat het Kruisvaarders van een zeer bepaald “anarchistische” soort waren en dat grote delen van de officiële kerk alles in het werk hebben gesteld om die Jodenmoord te stoppen. En dat is echt anders dan in de islam, waar het Jodenmoorden altijd geheel volgens het Mohammedaanse protocol plaats vond, waar het niet een ontsporing is, maar de juiste weg. Ook hier dus het bewijs van de verknooptheid van het Jodendom en het Christendom, waarbij steeds het Jodendom de morele en intellectuele leermeester was en het Christendom de cultuur die met zeer diep vallen en toch weer opstaan iets moest leren. De essentie blijft: het Christendom was en is daartoe in staat, juist door zijn Joodse wortels. De islam is immuun voor elk leerproces.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. @ anoniem 16:55 h

  god het laatste woord? Wie of wat is dat? Definieer dat eens?

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @Peter 22:08 Het zijn weer eens gekken (zoals Anoniem 16:55) die menen dat zij zelf kunnen bepalen wat goed en fout is, maar die tevens denken dat ze daarvoor zelf geen verantwoordelijkheid dragen omdat ze tegelijkertijd ook vinden dat ze die wel op de een of andere god kunnen afschuiven (waar zij als enigen toegang toe menen te kunnen hebben).

  Laten we, om een signaal aan dat soort aliens te geven, allereerst het verbod op godslastering maar eens opheffen. Misschien dat dan eens tot hun botte hersens doordringt wat hun plaats is.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. @Adrijaco 17:15 Je zit er volstrekt naast waar je de sfeer van (de westerse) religies (en dan met name het katholicisme) probeert te duiden. Neem alleen die onzin al die je over het dogma van de onfeilbaarheid van de paus tentoonstelt. De man zegt zelf (sprekende over zichzelf in de 3e persoon, en hier even in het Duits omdat het origineel, het Frans, nog minder toegankelijk is voor Nederlanders): "...aber ich möchte auch sagen, daß der Papst kein Orakel und – wie wir wissen – nur in den seltensten Fällen unfehlbar ist".

  Snap je een beetje wat daar staat of moet je het nog vertaald hebben ook?

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Ik heb god nog nooit horen praten, is er ook niet ingeslagen, vermoedelijk heeft Mo alles gedroomd. De evenknie van Lou de palingboer, gezien zijn sexuele uitspattingen.Islam betekent gezien zijn verschijningsvormen degeneratie van een cultuur, veroorzaakt clusters van gekke genen.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. De moslim moet ook beseffen dat olie als glijmiddel voor de hedendaagse expansie van tijdelijke aard is.Als je een godsdienst met een onderneming vergelijkt dan zal zeker de islam failliet gaan, ondanks de steun die ze uit socialistische hoek krijgt.In heel wat islamitische staten moet de "Franse revolutie" nog plaats vinden, en die gaat er komen, daar hoef je geen waarzegger voor te zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @topsporter misschien ben ik het op een klein detail niet helemaal met je eens: het is nog maar de vraag of je dit soort dingen over Mohammed kunt zeggen, want het is allesbehalve zeker dat Mohammed een werkelijk bestaande figuur is geweest. Wat die sexuele prestaties betreft, het is buitengewoon aannemelijk dat die later aan het toch al verzonnen beeld van de man zijn toegevoegd (omdat dat soort dingen nou eenmaal goed ligt bij manschappen van een rondtrekkend leger, die houden wel van een denkbeeldige leider die het goede voorbeeld geeft).

  Er zijn geen geschriften over Mo bekend vanuit landen en volkeren die direct last hadden van Mo, terwijl het schrift toch buitengoed bekend was in die contreien (m.u.v. Mo zelf en de kliek rondom hem, geschriften die (achteraf) aan die kliek worden toegeschreven zijn veelal niet historisch van aard en kunnen dus ook niet goed gecheckt worden)

  Het is ermee vergelijkbaar alsof er geen Franse en Engelse geschriften over Hitler zouden bestaan (of historisch betrouwbare Duitse!) van vóór, zeg maar, de Neurenbergse processen.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Ik kan me goed voorstellen dat er geen geschriften uit de zo net veroverde gebieden over de islam bekend zijn.Als ik de nu nog beperkte agressie tegen de niet-moslim bekijk (de bouw van een moskee bij Ground Zero bijv. of de weerzinwekkende taal van een zekere Izz of Ankara op de Volkskrant-opiniepagina)voorzie ik bij een overwinning van die culturele uitingen een vuurzee van geweld zodanig dat zelfs oud-burgermeester Cohen het in zijn broek doet en zwijgend zonder enige publicatie in de geschiedenis oplost.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. In dit land hebben al veel politici en opiniemakers , door ervaring wijs geworden, helaas hun positie van dhimmie al ingenomen.
  Een voorbeeld is hoe Pauw en Witteman met de pootjes omhoog( door hun salaris aangemoedigd) zitten als de islam ter sprake komt. Gelukkig zijn er nog mensen, die niet bang zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Geachte Heer Jansen, U heeft in één alinea Allah vertaald met het woord "God" ik wil daar bezwaar tegen maken. God en Allah verhouden zich als McDonalds tot de BurgerKing. Ze doen allebei ongeveer hetzelfde maar ze zijn niet inwisselbaar. Bijvoorbeeld God is Liefde, en God is de vader van Jezus. Allah daarentegen is volgens zijn fans alleen maar "groter" en zeer zeker niet de vader van Jezus!

  Als ik naar de BurgerKing ga en daar een BigMac bestel dan wordt ik de deur uit gelachen. Als iemand van zijn 'god' vergeving verwacht en verlossing van de zonden en aanklopt bij Allah dan heb ik het vermoeden dat die persoon van de koude kermis thuis komt. Hij kan net zo goed zeventig maal zeven maal door het brandende braambos kruipen! Allah vergeeft niet! En verlossing van de zonde is er bij Allah ook niet bij. Steeds maar weer opnieuw willen moslims het woord God gebruiken voor hun Allah. Zij doen dit in de hoop dat de positieve werking afstraalt op hun geloof. Hun zogenaamde geloof, U weet net zo goed als ik dat de islam geen geloof is maar een maatschappelijk stelsel dat rituele gebruiken afdwingt en waarbij men zich moet onderwerpen aan de wil van de plaatsvervanger van Allah.

  God is geen Allah en Allah is geen god! Het ontbreken van Liefde binnen het islamitische geloof heeft er voor gezorgd dat de wereld tegenwoordig zo'n zootje is. Omdat er voor hen geen vergeving is moeten moslims zich werkelijk dood werken om bij de plaatsvervanger van Allah in een goed blaadje te komen. Het fanatisme waarmee de moslim moet laten zien dat het voor hem ernst is maakt dat hij zich moet laten ontploffen om in de tuin der lusten te komen. Ik heb Uw boeken gelezen en weet dat moslims geen andere zekerheid hebben om in het paradijs te komen dan sterven tijdens de Jihad. Omdat doelbewust de verlossing van de zonde door de profeet Mohammed is verwijderd uit het hele concept van het christendom is er iets nieuws ontstaan: De Islam! Een religie zonder vergeving, maar met onderdrukking, slavernij en de plicht om te roven, moorden en verkrachten voor de eer en de meerdere glorie van de islam. De enige manier om alle rotzooi op de wereld te laten stoppen is om de moslim terug te leiden naar het christendom waar feitelijk de islam op gebaseerd is, maar als god wordt verward met Allah dan is er nog een lange weg te gaan. Bij elke gelegenheid moet elke moslim er van worden overtuigd dat Allah geen god is en God geen Allah.

  Overigens ben ik van mening dat het noodzakelijk is voor de mensheid om spoedig de wereld te verlossen van de islam door de moslims te bevrijden van hun achterlijke geloof.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. @Topsporter 10:15 maar je zou toch wel in NL, B, Fr en de UK etc. reacties verwachten van de Duitse inval in Polen 1939?

  BeantwoordenVerwijderen
 31. @VanhetGoor (10:36) Allah vergeeft best wel, als je tenminste maar moslim bent of wordt. Het zijn de moslims die al bijna per definitie onschuldig zijn. Zolang je maar geen christen, jood of (godbetert!) ongelovige bent zit je al tamelijk goed. Allah vergeeft juist bijna alles, behalve als je moslim-af wilt worden of toegeeft aan niet-moslims, dat vergeeft ie je nóóit. En als Allah zelf eens niet al te snel is met reageren, dan zullen de andere gelovigen je dat namens Hem nog wel eens goed inpeperen bovendien!

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Sorry J.Morika, ik bedoel geschriften uit lang vevlogen tijden toen de wereld nog klein en beheersbaar was met bijv. een leger van enkele duizenden boersoldaten (volgens die surinaamse jurist U weet wel).In deze tijd is alle informatie over de islam en hun wangedrag aanwezig.Er wordt helaas nooit afstand van genomen door de vreedzamen.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Met veel plezier dit stuk gelezen. Met name de voorlaatste alinea trof mij als zeer verhelderend:

  "De huidige morele gelijkstelling van Kruisvaart en Jihad is intellectueel en historisch slecht verdedigbaar, maar van groot religieus belang. De christelijke behoefte aan zelfbeschuldiging en belijdenis van al dan niet imaginaire zonden wordt er verregaand door bevredigd. De islamitische behoefte aan culpabilisering van de niet-moslims in het algemeen en van de christenen en het Westen in het bijzonder sluit eveneens goed aan bij deze gelijkstelling."

  Opmerkelijk is hoe een historisch niet verdedigbare voorstelling van zaken (morele gelijkstelling van Kruisvaart en Jihad) nou juist in de laatste tijd zo zeer veld wint, terwijl je zou mogen aannemen dat de geschiedwetenschap toch een soort wetenschap is, die naarmate de tijd verstrijkt geleidelijk voortgang boekt. De kennis van zaken, waaruit de onjuistheid van de gelijkstelling van Kruisvaart en Jihad voortvloeit, zou dus, naar je zou mogen verwachten, sinds de eerste geschiedschrijving over het onderwerp Kruistochten eerder moeten zijn toegenomen dan afgenomen en makkelijker voor het oprapen liggen.

  Verder zou je verwachten dat de "christelijke behoefte aan zelfbeschuldiging en belijdenis van al dan niet imaginaire zonden" een sterkere rol zou spelen naarmate er meer en dieper gelovige christenen zijn. Maar terwijl vroeger, toen het Christendom als zodanig nog voor velen een serieuze zaak was, zelden over de Kruistochten werd geschreven in de trant van "och, och, wat hebben toch gezondigd door die Kruistochten te ondernemen", wordt juist in de huidige ontkerstende samenleving dit gevoelen ons allen via schoolboekjes a.h.w. met de paplepel in gegoten.

  "La tyrannie de la pénitence" is een kenmerk van het ontkerstende Westen en was niet zo prominent aanwezig toen het Christendom nog een factor van belang was.
  Zo menen velen nu ook, met dank aan o.a. de schoolboekjes, heel zeker te weten dat het kolonialisme een integraal misdadige onderneming was die de uitgebuite volkeren niets dan narigheid heeft gebracht, terwijl wij ons schuldig dienen te voelen over de enorme rijkdom die we aan ons verleden van koloniale onderdrukkers zouden danken. Maar zo stond het niet in de geschiedenisboekjes tot halverwege de vorige eeuw, gedurende de tijd dat nog een flink deel van de te onderwijzen kindertjes serieus christelijk werden opgevoed (wat dat dan ook voor opvoeding mocht wezen).

  Van mijn eigen lagere schooltijd meen ik mij te herinneren dat er in positieve zin en enigszins romantiserend werd verteld over de Kruistochten en zulke helden als Godfried van Bouillon. Ik zal straks eens informeren naar wat mijn kleinkinderen tegenwoordig op school over de Kruistochten vernemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Hallo Ald Vruike, bedankt voor de volgens anderen "onnodig lange" toelichting. Ik begon met net af te vragen wat het belang van Palestina toen eigenlijk was voor de christelijke wereld. Want het viel me op dat ik al een halve eeuw niet gehinderd werd door kennis hierover, behalve de jaartallen van de lagere school: 1096-1291 of andersom.
  Oho, eigenlijk moet je het zien als antwoord op de islamitische jihad voor wat betreft Palestina, inclusief jodenmoorden. Kruistochten waren dus een verdedigingsoorlog van het christendom tegen de islam en in één moeite door een aanvalsoorlog tegen het jodendom inzake het zgn. 'heilige land', 'beloofde land' en 'heilige plaatsen'.
  Christenen werden ertoe opgeroepen door de paus zoals een ayatollah zou oproepen tot jihad als de Amerikanen Mekka zouden veroveren en de heilige steen Kaäba uit het kubusgebouw zouden wegnemen om er een spectrografisch onderzoek op te doen, zoals het hoort met maanstenen (Allah is een maangod). En om de grond daar open te woelen zodat archeologen kunnen zoeken of er iets te zeggen valt over wanneer dat kubusgeval eigenlijk gebouwd is. Of als er per ongeluk een kruisraket op de kubus met de zwarte steen zou neerkomen. Dan zouden de moslims ook een kruistocht starten met hun nieuwe atoombom.
  Op de school met de bijbel bracht men die kruistochten als iets waar we ons eigenlijk nog wel solidair mee moesten voelden want het ging per slot om onze goede zaak; dat gevoel kreeg je als kind.
  De Turken hadden het graf van de 'Zoon van God' bezet! Jezus was weliswaar op de derde dag verrezen, maar toch!
  Wanneer moslims je een klap op je ene wang gaven, zoals Jezus leert, dat je hun dan ook je andere moest toekeren, dat zeiden ze niet bij mij op school. Verrek: dat bedenk ik nu pas.
  Wim Heins

  BeantwoordenVerwijderen
 35. En zeggen dat men die Kruistochten in de vroege 19de eeuw plots weer ontdekt had in het Westen.
  Gedragen door de grote belangstelling voor de Middeleeuwen (zie later ook de neo-gotiek), bij de nu ontvoogde burgerij dankzij de industriële revolutie met een snel wassende voorspoed, werd vooral naar overeenkomstigheden gespeurd. En zo kwamen niet alleen de bloeiende stadstaten en gewesten in Italië, het Rijnland en de Zuidelijke Nederlanden in het vizier maar ook de Kruistochten. Aanvankelijk werden vooral de godsdienstige achtergronden belicht, later werd een breder maatschappelijk beeld gevormd. Toch was het toenmalige godsdienstige triomfalisme een doorn in het oog van velen, die zich tegen de 'Kerk' wilden afzetten.

  En zo werden de Kruistochten het stokpaardje waarmee de 'anti-clericalen' in de eerste plaats de Roomse Kerk aanvielen. Elke misstap, elk misdrijf, elke wreedheid, elke negatieve wederwaardigheid tijdens deze periode van 3 eeuwen werden overbelicht en contextueel vervalst voorgesteld. Van een evenwichtige benadering viel geen spoor meer te bekennen. En dit is nog steeds het politiek correcte verhaal van vandaag.

  En de Moslims dan? Wel deze waren de Kruistochten helemaal uit het oog verloren. Saladin, de in het Westen hooggeachte 'ridder-veldheer', daar wisten ze niets van. De bloeddorstige Turkse Mameluk Baibars daarentegen, die de Mongolen wist te verslaan, vormde het onderwerp van een levendige volkse overlevering en werd bezongen in tal van liederen. De Mongolen waren dan ook een veel grotere en gevaarlijkere bedreiging dan de Kruisvaarders Zie het lot dat Bagdad beschoren was bij de verovering door de Mongolen: men spreekt van 800.000 doden.

  De Moslims hebben grofweg gesteld van de Kruistochten pas lucht gekregen na het midden van de vorige eeuw. En dit dankzij het door het linkse Westen verbreide politiek correcte verhaal. Dit kwam hen goed uit en dat heeft de heer Jansen uitstekend belicht.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Deel een
  Ook Ik Meen dat de kruistochten die door de israeliet gecreerd en gedirigeerd al enkele duizenden jaren Europa Doen Bloeden Zéker Nóg Dóór gáán!

  Nú hebben ze Ons in Afghanistan om de papaverkoningen(rothschilds van het bankwezen al twee eeuwen...heroine zelf al iets van 2000 jaar)) hun heroine naar Onze Kinderen weer te geven...Semitische Vaders Moeders en Kinderen de das óm te doen !

  Iran komt er aan
  Dáár voor Irak
  Dáár Voor Vietnam
  Kolonialisme Wereldwijd door Europese Landen onder joods gezag

  Dáár voor hadden ze de spanjaarden als hoersoldaatvolk en terroriseerde Europa dermatig dat enkel de gieren en Kraaien zich Hier Thuis Voelden

  Ze hadden Engeland ook Nog !

  Ze hadden de romeinen die de Wereld voor ze gezelden plunderden en tot hoer maakte

  ze hadden en hébben ook weer de semieten al waar ze al 13.000 jaar mee samen gaan in de tocht des doods van de faraos

  dáár vóór hadden ze Egypte en de plagen staan Beschreven in die bijbel ...de slaverny Ook !

  Dit is Wat ritueel verkrachtten van Kinderen Deed...Allen Ook de leiders dé Wég Kwijt in oorlog en Duisternis


  Ook Heden ten moderne Dage...U Moet Wat Langer Leven en Bestaan Om te Willen en Kunnen Zien dat de gehele semietenaffaire de afgelopen decennia aangelegd en aangezwengeld is door israelieten!

  Het Gehele terroristen alarm en bij behorende terreur Ook ..als afwisseling voor het weg vallen van het ijzeren gordijn het aflopen van den kouden oorlog!

  Macht en Geld

  Dáár Vóór werden We eindeloos óp geschrikt met de werkeloosheidscijfers
  Dáár Vóor met eindeloze
  Hongersnoodrampen in afrika

  Nu Steeds met semieten gevaar Óf islamgevaar ...dát zij zélf willens en wetens brachtten

  de israelieten hebben honderdduizenden willige activisten ...Zeg Maar Gerust terroristen in de Landen de media op tv en op Internet die de Rassen haat voeden en opzwepen ...leon de winter één van hún verkapte Baby massa verkrachters( een joodse rabbi is dat)heeft Zelfs Nog een handboek gepubliceerd op Internet voor zijn leden hoé de Volken het beste te saboteren en manipuleren
  Zijn website houdt keurig een héle waslijst bij van élke schandaad die een semiet ooit eens bedrééf...dáár Kan Men Zich dan Ook even Keurig Ópwinden...Klokkenluideronline heeft Nog Een Artikel aan dat handboek Gewijd!
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/2907/zo-demoniseren-we-geert-wilders.html

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Deel twee
  Besef dat de joodse Wereldmedia 96% van de Wereldbeelden bepaald en Vérder Dan de Betiteling terreurwapen is die media Nog Nooit Gekomen !

  Ook op tv zijn zijn zij Zéér ruimschoots overweldigend en alleenzaligmakend aanwezig ...Andere Stemmen Zie Je Dáár Niét Méér !

  Kruistochten met de media...Òf Wordt Een Ieder Die Iets Zegt Niét besmeurd beledigd en klein gemaakt?
  Zag twan huys saampjes met een zeer geleerde collaborateur op tv gezélling beweren dat ritueel misbruik Wel eens niet zou bestaan ..twijfelen laten...Térwijl ""Beiden"" ér Wél Dégelijk Óók nog eens zélf van Wéten!
  Niét Èén misbruikt Kindje ...""Úiteráárd"" Kwam dáár Áán Hét Wóórd...bij die joden !
  Kruistocht tegen misbruikte Kindjes....dáár méé Ze Hun Mondjes Vérder Ook Maar Béter Dícht Kunnen Houden.....béhálve vóór de lékkere trek ván dié héren ........Hoé Vér Kán een levensvorm zákken ?
  Kruistochten met de wetgeving én mediacollaborateur saampjes... Óf wordt Geert Wilders Niét Een Beetje aan het kruis genageld?

  Iemand Hier Zegt Ook...

  "" in 1077 beloofde de Seltsjoekse emir Atsiz bin Uwaq dat de inwoners geen kwaad gedaan zou worden, maar zodra zijn troepen de stad binnen waren vermoordden zij drieduizend mensen.24 mei 2010 11:34""

  Ja Wát Wil Je ?

  Het paard van troje is door joden uitgevonden ...scheinheiligheid dat Al Menig Volke Dood gemaakt Heeft...semieten gaan al 13.000 jaar met ze ...Zál Wél wát blijven hangen Dán?

  Hét liefste paard van troje des joods is de religien aandoen ..Hersen spoelen...als een vergif ..áls een ziekte van de Ziel én Ván het Volk...Zó Is de Gehele Planeet Al vergiftigt Tot op het Bot !

  http://wrongthings.yolasite.com/moslim.php
  http://wrongthings.yolasite.com/about.php

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Ook in België is het niet beter : kijk even hier
  www.dekoran.be

  S. Topali

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Beste schrijver van dit stuk,

  Ik heb slechts even kort gelezen, tot ik al tot de ontdekking kwam dat dit stuk historisch geheel incorrect is.
  Voorbeeldje: Natuurlijk is het geografische berijk van een kruistocht gericht op een veel kleiner stuk wereld. De bekende wereld was toen ook veel kleiner. De Europeanen waren alleen bekend met de gebieden rondom de Middellandse zee, met als grenzen de Atlantische Oceaan, de Sahara in het Zuiden en de Kaukassus in het Oosten van Rusland. De moslim bevolking van de Arabische landen waren de enige schakel met de gebieden verder naar het Oosten. Australië en Amerika waren nog niet ontdekt.

  Daarbij komt dat de redenen tot Jihad en kruistocht in de grondslag gelijk zijn. Bescherming van eigen geloof. In beide gevallen geheel onrechtvaardig zodra je geweld gebruikt, maar verder is de grondslag het zelfde.
  Daarnaast willen zowel Christenen als Moslims hun eigen geloof verspreiden. Een logisch gevolg is de botsing.

  Door het lezen van bovenstaand stuk merk ik dat je een algemeen ontwikkeld man bent, maar is het mogelijk dat ook jou gedachten één kant zijn opgestuurd. Misschien door de persoonlijke keus een bepaalde stroming aan te hangen, misschien door het gebruik van het door jou veroordeelde propaganda?

  Ikzelf geef direct toe dat ik wordt beïnvloed door eenzeidige berichtgeving in de media. Ik kies er dan ook bewust voor om de andere kant te bekijken. Daarna beslis ik wat mijn persoonlijke mening wordt.

  De geweldadige Jihad en de geweldadige kruistochten hebben één grote overeenkomst. Ze zijn beiden zinloos. Tenzij je mij kan verklaren waarom iemand bergrip kan opbrengen voor een andere partij, die met geweld een geloof komt versprijden.

  Vroeger (7de eeuw) was dit veel vanzelfsprekender, toen was de algemene opvatting dat de overwinnaar waarschijnlijk betere goden had (of in dit geval, een betere God). Die tijd is achterhaald.

  Ik laat je verder vrij in je persoonlijke opvattingen, maar ik wil je er nog wel even op wijzen dat een individu anders is dan een stroming.

  Vriendelijke groetend!

  BeantwoordenVerwijderen