"'t Is helemaal geen religie. 't Is eigenlijk voornamelijk massamoord"Bovenaangezet, op gezag van Arabist en religieus adviseur van Defensie Matthijs Kronemeijer (link).

Gerard Reve en Schopenhauer over de islam

(............)
Reve bracht het gesprek op de islam, die hij kenmerkte als 'een heel griezelige uitvinding'. Schopenhauer zag van elke religie bepaalde tekortkomingen, maar toch ook de kwaliteiten,' verklaarde Reve. 'Hij betreurde het dat er in het joodse geloof geen verlosser was. Hij waardeerde het christendom om de eisen van vergiffenis en medemenselijkheid. Maar over de koran zei Schopenhauer: ik heb alle vertalingen gelezen waarop ik kon vertrouwen, maar in dat hele boek niets van enige waarde gevonden. Hij zag toen al het zinloze van die hele zaak in. Ook het fatalisme, dat alles geschiedt door Gods wil. Als er geen menselijke verantwoordelijkheid meer is, mag je gewoon maar een heel volk afslachten. Dan kan je vrouwen en kinderen in stukken hakken, zoals in Algerije gebeurt. 't Is helemaal geen religie. 't Is eigenlijk voornamelijk massamoord. En 't kent ook geen kunst. Geen beeldende kunst, niets. En dan te bedenken dat die waanzin pas 500, 600 jaar na Christus opeens begonnen is'.
Eerdere reacties.
Revelaties
Tom Rooduyn
Gerard Reve over zijn Werk & Leven, pagina 101
Uitgeverij Conserve
2002
Bestellen?

16 opmerkingen:

 1. Islam is het enfant terrible onder de religies, maar wel een kwaadaardige.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het is wél een religie: er is sprake van een god, van een openbaring, van gelovigen met hun organisatie en hun rituelen, van een morele code voor hen onderling en naar buitenstaanders toe, van een paradijs en een hel in het hiernamaals.
  Het is de enige wereldreligie ontstaan sinds het christendom die sadisme verplicht stelt om het paradijs te bereiken middels de jihad. Daaruit bestaat volgens de moslims de superioriteit van hun geloof.
  Nietzsche zou hun ongetwijfeld gelijk hebben gegeven als hij nu had geleefd. Het christendom predikt immers volgens hem slechts een Sklavenmoral.
  Dat kan je van de islam niet zeggen. Die heeft dat caesaristische in zich dat Nietzsche zozeer bewonderde: het triomfanteljike van de generelassimus die over het slagveld kijkt na de gewonnen slag.

  Welnu, die wortel (het paradijs) gehouden door de imams en andere Bruggenbouwers voor de kop van een bende tot sadisme opgefokte ghazi's, dat is tolerantie, dat is verrijking van de westerse decadentie, dat is vooruitgang van de humaniteit, dat is de totale overwinning van de ratio op het instinct.

  Daar moet je respect voor hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Tsja... dat het wél een religie was wisten we toch al? De vraag was nou net, dacht ik begrepen te hebben: is het een ideologie?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Misschien hebben jullie het gezien, maar ik heb op het Vrije Volk een stukje geschreven over het intern-islamitische onderscheid tussen dīn en mabdaa, geloof en ideologie. Dit onderscheid is naar de voorgrond gebracht door de islamitische ideoloog Nabhani, die zich in de jaren 50 van de Moslimbroederschap afsplitste. Nabhani plaatste de islam tegenover de gangbare 'ismes' van zijn tijd: het socialisme, het communisme en het kapitalisme, en benadrukte zo de politieke aspecten van de islam. Nabhani stichtte op basis hiervan de Hizb-ut-Tahrir-beweging, die strijd voor een islamitische wereldregering (een kalifaat). In Nederland is deze beweging vooral bekend van de petitie tegen het smaden van de islam: de PvdA-politica Bouchra Ismaili moest af vanwege ondertekening ervan.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Juist meneer Anders. Een heel gedegen stuk overigens.

  En omdat ik die uiteenzetting op "Het Vrije Volk" al twee keer gelezen had, vond ik het, beste J. Morika, niet meer de moeite de vaststelling dat de islam OOK een ideologie is nogmaals onder de aandacht te brengen. Liever wat ironie besteden aan deze verheven religie als religie.

  Tegelijk leek me een link leggen tussen islamadoratie en Nietzsche ook verfrissend. Vandaar.

  Natuurlijk ligt er ook een link tussen de verslaving van de islamadoristische marxisten en die van de volbloed islamieten aan geweld. Ze zijn beiden mensen.

  NB: Iemand voor de rechter VERVOLGEN omdat hij niet op de links-orthodoxe manier tolerant is, behoort overigens ook tot de uitingen van deze fundamentele sadistische menselijke behoefte.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Beste Carlo,
  je wil dat de islam ook een religie is, en daarom kom je met een definitie dat er sprake moet zijn van een god, een openbaring etc. etc.

  Welnu volgens diezelfde definitie kan ik duidelijk maken dat de islam dus geen religie is, namelijk er is geen god die Allah heet. Daarom is de islam ook volgens jouw definitie dus geen religie.

  Ik kan namelijk heel erg makkelijk bewijzen dat dat er geen god is die Allah heet omdat alles wat de joods/christelijke god gedaan heeft ook gedaan zou zijn door Allah, en er kan er maar één de eerste zijn. Helaas komt de islam 700 jaar te laat om nog aanspraken te kunnen maken op enige originaliteit. (Baraq, het ezeltje met vleugels is ook geen islamitische uitvinding het is gewoon Pegasus! uit de Griekse mythologie) (en de grot met de zevenslaper komt uit 1000-en-1 nacht)

  Daarom heeft de islam geen god. Geeft niet, de islam heeft ook geen moraal. Het heeft alleen een gedragscode voor dieven, moordenaars, verkrachters en rovers.

  Definitie op twee punten doorgeprikt.

  Daar moet je respect voor hebben, geintje! Laat maar zitten iedereen die zeurt over respect die heeft niets beters te doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Beste meneer vanhetgoor,

  Ik "wil" niet dat de islam een religie is, hij is het. Dat een religie enkel een religie kan zijn dankzij een geopenbaard en achteraf georganiseerd en geïnstitutionaliseerd bijgeloof, kun je mij niet aanwrijven. Dat ligt aan de behoeften van de meeste mensen aan zingeving (desnoods via onzin. Zoals ook bij de marxisten met hun religieus geloof in het aards PARADIJS, de klassenloze maatschappij)en de universele behoefte aan het gezelschap van gelijkgezinden om zich veilig te voelen.
  NB. Wilt u a.u.b. in de toekomst ernst en ironie onderscheiden in mijn reacties? Het zal u ongetwijfeld nogal wat ergernis besparen.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Wel beschouwd heeft het Mohammedanisme wel iets weg van zowel religie als ideologie.

  Als men echter het in de koran genoemde aanzetten tot haat en moord tegenover de on- of andersgelovigen in aanmerking neemt, en dit in de praktijk ook verwerkelijkt ziet, dan is het beter van een ideologie te spreken, d.w.z. een voorstelling aangaande de mens en de organisatie van de menselijke samenleving.

  Als men daarentegen tegen beter weten in politiek correct gaat zoeken naar een vorm van beleving in het Mohammedanisme, waarbij een godheid of een opperwezen op de eerste plaats komt, dan moet men tenminste de intellectuele eerlijkheid opbrengen om duidelijk te stellen dat het een zeer onaangename, ik zou zeggen, lugubere, religie is.

  Dan is het nog maar een zeer kleine stap naar Gerard Reve: «'t Is helemaal geen religie. 't Is eigenlijk voornamelijk massamoord».

  Voor honderden voorbeelden zie wikipedia:

  http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&search=List+of+terrorist+attacks+of+islamist+inspiration&fulltext=1

  Reve’s kritiek op islamitische kunst («En 't kent ook geen kunst. Geen beeldende kunst, niets») moet ik eerlijkheidshalve ontkrachten. De Taj Mahal is een voorbeeld van verfijnde, intieme schoonheid, het Alhambra in Granada een schitterende architectuur en in Istanboel bevindt zich de imposante moskee van Sultan Ahmed. Dit zijn slechts enkele voorbeelden waaruit de architectonische kunst, het gevoel voor schoonheid en de bekwaamheid van de islamitische architecten duidelijk blijkt. Zie wikipedia:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Islamitische_kunst

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Islamitische_architectuur

  Maar wat bij de mohammedanen voor muziek doorgaat, is gejammer .....

  Hans den Hollander

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @Hans:
  Ik meen te weten dat de 'islamitische architectuur' niet bestaat, in zoverre dat alle talent en kennis altijd van niet-islamieten kwam.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @Roel

  Over jouw bewering dat i.v.m. “Islamitische architectuur” alle talent en kennis van niet-islamieten kwam, heb ik wel gelezen met betrekking tot “wetenschap”.

  Kun je mij verwijzingen opgeven waaruit blijkt dat de Islamitische architectuur in wezen niet zou bestaan?

  Hans den Hollander

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @Hans:
  De Rotskoepel is bijvoorbeeld gebouwd door Byzantijnen. Ik heb nu geen bronnen maar eeen uurtje googlen levert vast heel veel op. Ik hoor graag wat je vind, dan heb ik het de volgende keer ook meteen vaardig.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. De vraag is eerder: moeten we een dergelijke gewelddadige godsdienst die in de bronnen zo onverdraagzaam en moorddadig is, toestaan? Zou het niet eerst vereist moeten worden de gewelddadige passages af te wijzen?

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Wat heel apart is dat wanneer men kunst of wetenschap wil aanvoeren alszijnde voortgekomen uit de Islam, dat men dan altijd zaken aanbrengt waarvan een beetje onderzoek heel duidelijk al is aangetoond dat het al bestond voor dat de Islam de macht kreeg in dat land van herkomst!

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Wat heel apart is dat wanneer men kunst of wetenschap wil aanvoeren alszijnde voortgekomen uit de Islam, dat men dan altijd zaken aanbrengt waarvan een beetje onderzoek heel duidelijk al is aangetoond dat het al bestond voor dat de Islam de macht kreeg in dat land van herkomst!

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Reve zou nu vast en zeker een islam-criticus van formaat zijn geweest als hij nog gezond en in leven was. Hij had een duidelijke kijk op de dingen.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Beste Carlo,
  de ironie wil dat voor sommige gelovigen hun religie uiterste ernst is. Hun enige houvast. Men zou er hartelijk om kunnen lachen als het niet zo'n tragisch punt was. Misschien ben ik daardoor op het verkeerde been gezet. En misschien ben ik dat nog steeds. Ik zie niet op welk punt Uw betoog afwijkt van wat anderen denken en schrijven, behalve dan dat U zegt dat het ironie is. Maar dat blijkt dus nergens uit. U maakt gebruik van de zelfde woorden, zinsbouw en context, maar nergens blijkt dat er een verschil is in de mate van de ernst.
  Ooit stelde Freek de Jonge in een theatervoorstelling "Uit mijn geloof put ik kracht!" de zaal lachen natuurlijk, maar die zaal werd door Freek weer op zijn nummer gezet omdat de zaal maar al te makkelijk aan nam dat dit ironie moest zijn.
  Misschien moet niet altijd een vertaalslag gemaakt worden, omdat men dat zelf al gedaan heeft. Die zogenaamde superioriteit van de islam is wellicht een façade om alle overduidelijke tekortkomingen te verbloemen. Omdat men weet dat het onzin is, doet men alsof dit niet zo is. Als men dat dan weer omdraait dan blijft er niets over, absolute leegte! Daarom is de islam de meest ironische van alle ideologieën op de wereld. Plotseling komt er een soort godheid die alles bejubeld wat de enige profeet van die godheid heeft gedaan. Zogenaamd vol met almacht maar er is nog nooit iets door die zogenaamde islamitische god uitgevoerd. Zonder enige twijfel is ironie het laatste wat gebruikt kan worden met iets dat te maken heeft met de islam. Omdat de islam zelf is opgebouwd uit gestolde ironie.

  BeantwoordenVerwijderen