Tijd voor nieuwe Kamervragen over subsidie van Koenders

CDA-leider Maxime Verhagen had het de afgelopen weken te druk met onderhandelen over de kabinetsformatie, en met het ontwijken van dolkstoten in de rug. Het valt daarom aan te nemen dat hij weinig aandacht heeft besteed aan de beantwoording van PVV-Kamervragen over een subsidie aan de American Society for Muslim Advancement (ASMA). Hij zal de zaak hebben overgelaten aan de ambtenaren van Ontwikkelingssamenwerking, de portefeuille van zijn opgestapte PvdA-collega Bert Koenders.


ASMA is de organisatie van imam Feisal Abdul Rauf en zijn echtgenote Daisy Khan, het echtpaar achter het omstreden islamitisch centrum annex moskee vlakbij Ground Zero in New York. Uit een Nederlands fonds voor millenniumdoelen ontving ASMA 1 miljoen euro, bestemd voor de hulp aan gemarginaliseerde vrouwen in moslimlanden.

In een eerste weblog over deze kwestie stelde ik op 23 juli vast dat de scheidingswand tussen ASMA en het Cordoba Initiative (de organisatie achter het moskeeplan) flinterdun is. Daarover stond niets in de antwoorden namens Verhagen. “Hebben Koenders’ ambtenaren minister Verhagen verkeerd of onvolledig geïnformeerd?”, vroeg Delecluze zich af, auteur van een uitvoerig gedocumenteerd artikel over de ’Ground Zero Moskee’ (GZM).

De argumenten om kritischer en grondiger naar de Nederlandse subsidieverlening te kijken zijn sindsdien alleen maar sterker geworden. Imam Rauf en projectontwikkelaar Sharif el-Gamal weigeren opheldering te geven over de financiering van hun moskeeplan, waarvan de bouwkosten 100 miljoen dollar zouden bedragen. In een financiële verklaring over 2009 staat dat ASMA en Cordoba Initiative ’related parties’ zijn. “ASMA is acting as a fiscal agent and is developing Cordoba’s ability to function independently. Although Cordoba is a separate corporation, it will continue to work with ASMA as a sister organization sharing the same infrastructure, space, utilities, vendor services and co-sponsorships of programs to remain fiscally lean and keep operational costs low for both.” Ook het Muslim Women’s Fund, waarvoor het Nederlandse geld is bestemd, is volgens de eigen financiële verklaring van ASMA een ‘related party’. ‘Flinterdun’ was dus nog te eufemistisch. De financiële en organisatorische scheidswanden bestaan gewoon niet.

Gezien de financiële en personele verstrengeling tussen ASMA en Cordoba Initiative zette Verhagen de Tweede Kamer op een verkeerd been door te stellen dat ‘ASMA niet betrokken is bij de bouw van een moskee op Ground Zero‘. Intussen verschijnen er nieuwe berichten over de ondoorzichtigheid van de geldstromen richting ASMA en Cordoba Initiative.

Volgens onderzoek van het Investigative Project on Terrorism (IPT) legt Rauf geen correcte verantwoording af over inkomsten en uitgaven. Aan ASMA verstrekte donaties, vermeld in jaarverslagen van andere instellingen, zijn niet terug te vinden in de boeken van ASMA. IPT-onderzoeksdirecteur Steve Emerson spreekt van een ‘financieel doolhof’. Volgens zijn artikel is er sprake van ‘diefstal, verduistering of een slordige boekhouding’.

Emerson vindt het ook vreemd dat er geen informatie bestaat over een donatie van 576.312 dollar, die volgens de boeken van 2009 is verstrekt door het ‘Qatar government fund’. Er is geen fonds met die naam bekend, schrijft Emerson.

Al met al is er aanleiding genoeg om minister Verhagen met nieuwe Kamervragen te bestoken. Wie gaat het doen? Wil de PVV het verwijt riskeren dat ze met lastige vragen over deze subsidie de vrijheid van godsdienst of de rechtsstaat aantast?

Hier ligt een uitgelezen kans voor kritische linkse Kamerleden om het CDA-leider Verhagen lastig te maken en aan te tonen dat hij de Kamer onvolledig heeft ingelicht. Waarom laat PvdA-kopstuk Sharon Dijksma, ooit ‘hoop in bange dagen’ van de 'liefdevolle' dissidenten rond cineast Eddy Terstall, niet eens haar seculiere gezicht zien? Misschien ligt hier ook een kans voor Sadet Karabulut, die in de vorige Kamerperiode opviel door kritische uitlatingen over Tariq Ramadan, om te demonstreren dat de SP nog steeds kritisch staat tegenover het moslimfundamentalisme.

De islam is wel degelijk een probleem, vindt Femke Halsema als ervaringsdeskundige in Amsterdam-Oost. Misschien vindt de leidster van GroenLinks het ook een probleem dat er 1 miljoen euro gaat naar een financieel ondoorzichtige islamitische organisatie in de Verenigde Staten. En wie weet bestaan er zelfs D66-Kamerleden, die willen bewijzen dat er ook buiten Brussel nog Democraten bestaan voor wie de scheiding tussen kerk en staat een belangrijk punt is; en het daarom minder geslaagd vinden dat er ontwikkelingshulp gaat naar mensen die een Shariah Index Project ontwikkelen met Maleisisch geld.

Ach, het maakt mij niet uit welke Kamerfractie de vragen stelt. Als er maar opheldering komt.

Carel Brendel

2 opmerkingen:

  1. Kritische vragen van D66 en/of de PvdA inzake subsidie aan een islamclub? Zulke intellectuele eerlijheid zou weer tot electorale zelfmoord leiden. Ik verwacht er niets van al hoop ik natuurlijk dat ik in deze verwachtingen 'teleurgesteld' zal raken.

    BeantwoordenVerwijderen