Mongools monetair beheer

Het was een monetaire crisis die in 1294 een eind heeft gemaakt aan het bewind van de koning van de Mongolen die zich, samen met zijn legers, meester had weten te maken van de gebieden die nu als Iran en Irak bekend staan.

Deze koning-krijgsheer, Geikhatu, was in 1291 aan de macht gekomen door op het juiste moment de juiste leden van de zijn familie te vermoorden. Geikhatu mocht zich vanaf dat moment koning (‘Khan’) noemen. Of eigenlijk ’onderkoning’, Il-Khan, want de echte koning aller Mongolen zat in Peking. Krijgsheer Geikhatu was in theorie slechts diens onderkoning.

Naar Chinees voorbeeld voerde de nieuwe onderkoning papiergeld in. Dat was een slim idee. De
bekwame regeerder had nog meer slimme ideeën. Hij verbood de bevolking edelmetaal als geld en ruilmiddel te gebruiken. De straffen op overtreding van dit verbod waren vorstelijk. De slimme economische experts van het regime meenden dat het verbod er toe zou leiden dat alle edelmetaal in handen van de heersers zou vallen. Het gevolg van de maatregel was volledig onvoorzien: alle handel viel stil. Het ontbrak nu bijna iedereen aan bijna alles.

Zoals altijd was er meer aardigs. De soldaten van het leger des konings werden met het nieuwe papiergeld betaald, en kochten daarmee hun proviand. De verkopers van dat proviand moesten uiteraard belasting betalen, dat was redelijk, voor niets gaat de zon op. Die belastingen wensten de Mongoolse heersers nu weer niet in hun eigen zelfgemaakte papiergeld te ontvangen. Dat moest in edelmetaal. Hierdoor nam het vertrouwen in het Mongoolse papiergeld toch enigszins af.

De verslagen over de chaos en ontreddering die het gevolg was van deze samenloop van slimme maatregelen doen vermoeden dat de krankzinnigheid en de schade voor de bevolking van EU-formaat geweest moeten zijn. Maar die verslagen zijn natuurlijk niet objectief, en gemaakt door vijanden van Geikhatu, althans door geletterde hovelingen van zijn vijanden.

In de algemene verwarring en misère die het resultaat is van dit scherpe monetaire beleid grijpt een zekere Ghazan de macht. Ghazan was zoon van een vorige koning, Arghun, die door Geikhatu vermoord was. Ghazan was opgevoed als Boeddhist. Als hij aan de macht komt, bekeert zich tot de godsdienst van de vrede. De bekering tot de islam van Ghazan en zijn clan is in veel opzichten een keerpunt in de geschiedenis van het Midden-Oosten.

Ghazan’s inmiddels islamitische dynastie blijft aan de macht tot 1335/1336. Daarna wordt het nog erger in Iran. Het regime van de Mongolen, die sinds 1295 moslim waren, was uiteraard voor de bevolking toch dragelijker geweest dan anarchie die er vanaf 1325 heerste. Pas tegen 1400 is de rust een beetje teruggekeerd, als de Turks-Mongoolse krijgsheer en mensenvriend Timoer Lenk, ook moslim, vanuit Centraal-Azië er in slaagt Iran en ommelanden te onderwerpen.

Een tijdgenoot van al deze prachtige Mongoolse monetaire en economische maatregelen meende dat de schade die de Mongoolse onderkoningen van Irak en Iran hebben aangericht, ‘nog in geen duizend jaar’ hersteld kon worden. De crisis had daarentegen ook een voordeel gehad: de elite van de Mongolen was tot de islam overgegaan.

Monetair wanbeheer kan kennelijk een levensvatbare maatschappij kapot maken. Maar ach, geen zorgen, dan is de islam de oplossing.

13 opmerkingen:

 1. Even leek het er op of Jansen "the rise and fall of the state" van Prof. M. van Creveld gelezen had.

  Het is in Europa al meerdere keren voorgevallen dat koningen of andere heersers via monetair beleid de zaak naar de gallemiezen hebben geholpen. Net voorde oprichting van 'bank of England"( naar nederlands model) kende men "tally" als een houten muntstuk. Zelfs in de USA werd de belastingbetaler gedwongen geen goud meer in bezit te hebben op straffe van..
  Kortom ook hier kennen we de mongeaulen.
  In het westen brengt men welvaart op de knieen door middel van ingrepen via Centrale banken. Ingrepen middels grootschalige marktinterventies (aandelen, obligaties, enz), of door verboden zoals verbod op "short selling", of het verdacht maken van echte onafhankelijke kredietbeoordeelaars. Centrale banken en het monopolie om geld te drukken zijn altijd nuttige instrumenten geweest om ten oorlog te kunnen gaan.

  Daarmee is niet de islam het grootste probleem/bedreiging, maar de (ver)houding van de staat ten opzichte van de bevolking.

  ...en wachten we af wanneer de USA ( volgend jaar?) actie onderneemt tegen Iran middels bombardementen.
  Het zijn de staten die oorlogen veroorzaken, niet de bevolking.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Volg Egypte! Het is voor zijn voedselvoorziening afhankelijk van import. Deze maand heeft dat 2 miljard dollar gekost. Er zit nog 24 miljard in de staatskas...
  Islam? Maakt alles kapot wat U lief is!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. "Monetair wanbeheer kan kennelijk een levensvatbare maatschappij kapot maken. Maar ach, geen zorgen, dan is de islam de oplossing."


  Joris Luyendijk weet het al, islamitisch bankieren is zo gek nog niet. Dan kenden we nu geen recessies!

  http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3008903/2011/11/01/Als-economie-zich-aan-sharia-hield-kenden-we-geen-recessies.dhtml

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Fiatgeld heeft nooit gewerkt, werkt niet en zal niet werken. Dat al dat ongedekte papier geaccepteerd wordt is enkel en alleen omdat overheden er een wettig betaalmiddel van hebben gemaakt. In een normale situatie zouden mensen geen papier met inkt dat niet inwisselbaar is voor enig goed accepteren, zouden banken die aan fractioneel reserve bankieren doen omvallen en zou er geen kunstmatige geldgroei zijn. Burgers worden al vele jaren stelselmatig opgelicht door de overheden (in samenwerking met de bancaire sector) en vrijwel niemand heeft het door. Het trouw stemmende kiezersvolk niet, de volgelingen van de occupy-beweging niet en de journalisten van de reguliere media niet. De overheden hebben alles onder controle en zouden de crisis die zijzelf veroorzaakt hebben zelfs kunnen gebruiken om de macht nog meer uit te breiden (uiteraard ten koste van het geld en zelfbeschikkingsrecht van de burgers.

  @ Sirik,

  Het mohammedanisme is enkel en alleen een gevaar vanwege de staat. Geen islamitische staat, geen probleem. Geen staat die de mohammedanen ondersteunt, geen probleem. De mohammedanen hadden in de jaren '40 van de 19de eeuw, toen de overheid relatief klein was, de burgers relatief meer vrijheden kenden en een relatief sterke christelijke identiteit hadden (bij het aanschouwen van uitingen van cultuur-relativisme en weg-met-ons had men zich ongetwijfeld achter de oren gekrabd) geen schijn van kans gehad om Europa te islamiseren. Maar in onze tijd is de staat groot, hebben politici behoefte aan olie en proletarisch stemvee en barst de vergrijzende Europese bevolking van zelfhaat en waardenrelativisme. Anno 2011 zijn er in Frankrijk al meer praktiserende mohammedanen dan praktiserende christenen. Een deel van deze mohammedanen gaat provocerend op straat bidden en wel zodanig dat complete woonwijken tijdelijk onbereikbaar zijn. Geen spoor van verzet bij de Europeanen. Intimidatie werkt. Hoe anders zou het wel niet zijn als geen enkele mohammedaan in Europa nog zou kunnen parasiteren op het belastingsgeld van Europeanen. Hoe anders zou het wel niet zijn als bedrijven en particulieren zelf zouden mogen bepalen met wie zij zaken willen doen en met wie niet. Binnen de korste keren zouden mohammedanen in Brussel geen geld meer hebben om hun couscous en automatische vuurwapens te bekostigen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. "Volg Egypte! Het is voor zijn voedselvoorziening afhankelijk van import."

  Paardebonen !. Worden geproduceerd in het zuiden van Frankrijk door een nederlandse bonenhandelaar. Het is het voedsel voor de allerarmste Egyptenaren.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. In 1837 Supreme court of usa gaf note-issuing rechten vrij voor eenieder. en werd een banking for free tot in 1861.
  In 1859 waren 1996 verschillende bankbiljetten in omloop uitgegeven door 1600 banken.
  Voor de burgeroorlog telde us-army 28000 man. Erna ongeveer 1.000.000.
  beloofd werd om in klinkende munt uit te betalen dan wel dit te doen in de toekomst.

  The Legal tender act (1861) stelde dat nu enkel greenback mochten worden uitgegeven die niet inwisselbaar waren in bullion (zilver of goud).
  Dat zette de drukpersen aan het werk en in 1865 was er voor niet minder dan 640.000.000 $ geproduceerd.
  Nationale schuld vóór de burgeroorlog was 170 miljoen, ná afloop 2,756 miljoen.
  Bij wet werd geregeld dat omwisseling van andere biljetten naar federal notes niet zonder een 10% toeslag kon.

  In 1870 verwierp de supreme court het monopolie van de overheid op het drukken van geld. ( fifth amendment)

  President Grant benoemde vervolgens twee nieuwe rechters en sindsdien is het federale geld het enige betaalmiddel in de usa.
  De taak van de staat is een dienende niet een heersende. Anders loopt het fout af. ( met de vriendelijke groeten aan de jovd denktank).

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @sirik 4 november 2011 10:11
  Feitelijk zijn het wel de staten die oorlog voeren, zij hebben de middelen. Het gaat niet altijd om de staat in verhouding tot het volk maar ook andersom. Je hebt natiestaten en kunstmatig opgerichte staten. Kunstmatig opgerichte staten hebben eigenlijk altijd ook een bevolking die het idee van de natiestaat niet omarmen. Zie hoeveel van deze staten een islamitische of socialistische ideologie hebben. Met name de islamitische staten hebben een breed draagvlak onder de bevolking voor deze ideologie. Wanneer zo'n staat weer eens ten strijde trekt voor het verspreiden van de ideologie, gaat dat dus niet gepaard met grote afkeuring van het volk. Sterker, men is bereid flink huis te houden in eigen land, laat staan dat van een ander. Zie de zogenaamde Arabische lente; je kunt het van alles noemen, maar betogingen voor minder islam heb ik niet gezien. Kortom, de bevolking voert geen oorlog maar als het uit naam is van de ideologie dat men aanhangt, kan het op sympathie rekenen. Ik dicht de rol die islam speelt bij allerlei conflicten hoog in.

  Dat kun je ook zien als je naar alle huidige conflicten in de wereld kijkt. Alle islamitische landen leven op gespannen voet met hun niet islamitische buren. De grenzen als breuklijn van het huis van oorlog en het huis van vrede. Idem dito voor socialistische landen die op gespannen voet leven met hun niet socialistische buren. Het voormalige Warchaupact kennen we allemaal nog en tegenwoordig heb je vooral Noord-Korea en het land van Hugo Chavez dat oorlogstaal bezigt tegen alles wat niet socialistisch is. Kortom ideologien en mensen die dat aanhangen, hebben een broertje dood aan het idee van de natiestaat.

  Overigens zit u er niet volkomen naast. De mensen die allerlei monetaire spelletjes aan het spelen zijn, zijn van hetzelfde laken een pak; ook zij ontkennen het eigene van de natiestaat. Buitengewoon gevaarlijk en gaat nog tot grote onrust in Europa leiden, wellicht erger dan dat.
  Ik destilleer uit uw betoog dat u ook vindt dat deze monetaire avonturiers het eigene van de natiestaat ontkennen.

  Echter, toch vond ik het nodig te reageren. Dat doe ik omdat ik denk dat u is ontgaan wat Jansen bedoelde. In zijn laatste alinea schreef hij "Monetair wanbeheer kan kennelijk een levensvatbare maatschappij kapot maken. Maar ach, geen zorgen, dan is de islam de oplossing"

  Dat deed mij denken aan het islamitische begrip "jahilliyya"
  Het is de islamitische term voor het pre-islam tijdperk. Het is de tijd dat de mensen nog onwetend waren en wordt gezien als wetteloos, zedenloos, immoreel en vol van barbarij. Dat nagenoeg alle maatschappijen bloeide voor de islam er zijn intrede deed gaat er niet in en wordt altijd onkent. Geschiedvervalsing is de normale praktijk en na enkele generaties kijkt men terug op dat verschrikkelijke pre-islam tijdperk, zo ongeveer het ergste in de ogen van de moslims.

  Zo bedoelde Jansen dus dat islam de oplossing is voor alles. Immers het brengt vrede, welvaart, gerechtigheid en noem het maar op. Als ik niet beter wist zou het een aanlokkelijk idee zijn. Als we allemaal moslim worden kunnen we rustig achterover leunen, zonder hoge bloeddruk en denken aan dat verschrikkelijke pre-islam tijdperk.

  Bedenk dat Nederland en de rest van de nog niet volledig onderworpen landen zich ook in de toestand van "jahilliyya" bevinden. Daarom worden moslims vanuit de commandocentra van de islam (school en moskee) aangespoord een einde te maken aan alle onrecht. We bevinden ons in het huis van oorlog. Jahilliyya en dar al-harb, begrippen die in elkaars verlengde liggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. "Met name de islamitische staten hebben een breed draagvlak onder de bevolking voor deze ideologie."

  Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

  Zo'n draagvlak als ten tijde van de KGB ?

  BeantwoordenVerwijderen
 10. http://www.originorient.com/history.html


  Waar ik schreef: "the rise and fall of the state"
  Moet zijn : "the rise and decline of the state"

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @ sirik 8 november 2011 20:22
  Ach, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen, toch?

  Het spijt me dat ik u heb laten denken dat ik niet besef dat het barst van de nuances. Socialisme en islam hebben veel gemeen, maar het barst natuurlijk van de nuances en verschillen. Zo kent de islam je een grote beloning toe als je sterft voor de goede zaak. Een communist kan dat wel vergeten natuurlijk. Sterker, ze hebben een broertje dood aan god, die is totaal afwezig daar.

  Nu ik dat schrijf, schiet me een grapje van wijlen Ronald Reagan tebinnen. Het waren de hoogtijdagen van de koude oorlog en de Russen kampten met voedseltekorten en lege schappen. Lachend zei Reagan dat ze geen aardappelen hadden omdat ze ook geen god hadden. De hele zaal lachend op zijn hand natuurlijk en erg pijnlijk voor de Russen. Maar goed, dat even terzijde.

  Het behoeft toch geen betoog dat een communist minder snel geneigd is ten strijde te trekken. Het is gewoon minder aantrekkelijk want er wacht geen hiernamaals en je moet alles "netjes delen"
  De staten die ondergebracht waren binnen de Sovjet-Unie en alle andere staten die binnen deze invloedssfeer vielen (Warchaupact) stonden ook niet te juichen. Dat was gewoon veroverd gebied.

  Uw essay is best lang, maar geeft weinig informatie. Ik ben dan maar zo brutaal het zelf te interpreteren.

  Het antwoord is nee. Een veroverd land/volk staat niet te juichen. Waar u dat leest is mij een raadsel. Het draagvlak ging dan ook niet over de veroverde gebieden, maar over de landen die ten strijde trekken. Een nogal groot verschil dat u kennelijk is ontgaan.

  In Zuid-Amerika heb je het FARC die tot op de dag van vandaag een guerilla-oorlog aan het voeren is, geen initiatief van de staat!
  Che Guevara dan, het bloed droop van z'n handen, ondanks dat kreeg hij van een aanzienlijk deel van de bevolking het predicaat vrijheidsstrijder opgeplakt, ook z'n ideologische verwanten in het buitenland vonden dat hij voor de goede zaak had gestreden. Voor de rest hebben we nog een aantal presidenten in Zuid-Amerika, waarvan Hugo Chavez de prominentste, die hebben de grondwet veranderd of aan hun laars gelapt om langer te blijven zitten. Wat maakt het uit...ook zij zijn mateloos populair onder het volk. Maar ach, hier zijn ook genoeg nuances in aan te brengen en je kunt alles tot in het oneindige uitpluizen. Want; eerlijk is eerlijk, ze zijn natuurlijk ook gewoon populair omdat ze naar goed socialistisch gebruik veel cadeaus uitdelen. Het zou wat anders zijn als deze heren hun vleugels uit zouden slaan over de grens. Echter, ik schijn ergens gezegd te hebben dat dat soort lieden dan met open armen worden ontvangen.
  --wordt vervolgd--

  BeantwoordenVerwijderen
 12. --vervolg-- @ sirik
  Dichter bij huis hebben zich ook oorlogen afgespeeld die van binnenuit kwamen. Griekenland bv heeft een bloedige burgeroorlog achter de rug 1942-1949. Communistische en niet communistische groeperingen die elkaar bestreden met meer dan 150.000 doden in 7 jaar. Ik moet natuurlijk wel genuanceerd blijven, het is zeer aannemelijk dat bv de Russen wat stiekeme hand-en spandiensten hebben verleend.

  In de jaren 60 van de vorige eeuw was het onrustig in Frankrijk, met name Parijs. De lezing is vaak dat het opstandige pubers waren die wat meer vrijheid wilden. Wie goed geïnformeerd is weet dat het schermutselingen waren om een revolutie te laten ontketenen.

  Jawel de tijd van de hippies! Daar is het moreel superieure gevoel van links ontstaan, onder aanvoering van nieuw links. Hele volksstammen zijn vanaf dat moment geïndoctrineerd en waren zelfs zo arrogant dat ze zichzelf onder het genot van een joint "the love generation" zijn gaan noemen. Of "the flower power" Je moet wel heel erg in de war zijn jezelf zulke, haast goddelijke eigenschappen toe te dichten.
  Nee hoor, het socialistische gedachtegoed heeft geen aanhang. Kuch! Peace man!
  Inderdaad, als ze zelf door de Russen onder de voet waren gelopen hadden ze wel anders gepiept, niemand die dat ontkent, ook ik niet.

  Overigens, adembenemende tv
  op 7 november jl. bij P&W. Er zat een journaliste aan tafel die in Saudi-Arabië onderzoek had gedaan. Eén van de conclusies uit de gesprekken die ze daar met vrouwen had, was dat 80% van de vrouwen daar zèlf achter het verbod staan om geen auto te mogen rijden. De monden van P&W vielen open van verbazing, welhaast ontgoocheld. Het adembenemende zit 'm er in hoe slecht sommige mensen blijkbaar geïnformeerd WILLEN zijn. Warhoofden van linkse signatuur moeten zich even herpakken als ze dat te horen krijgen. De heersende mening is dat er een soort proces van verlichting gaande is in islamitische landen. Sinds de revolutie in Iran(1979), is juist het omgekeerde proces bezig. Ze denken dat vrouwen in die landen massaal op het punt staan het verstikkende juk af te gooien. Ze lijken vergeten dat de meeste vrouwen ook gewoon moslims zijn die aan hun verplichtingen willen voldoen. vervolgens verraden ze hun ware socialistische gezicht met de opmerking "maar er is toch geld genoeg daar"? Dat is het linkse idee dat elk probleem een butgettair probleem is; het opdelen van de wereld in arm en rijk. de oplossingen die links aandraagt voor problemen, is die van het trekken van de portemonnee. De Vogelaarwijken bijvoorbeeld. Het idee dat de mensen gedachten van verlichting krijgen met een nieuw raamkozijn of een barbecue.

  Over de support onder de bevolking voor de islam wilde ik 't eigenlijk verder niet meer hebben. Maar goed, dit voorbeeld van 80% van de vrouwen die aan zelfkastijding doen door zelf ook geen auto te willen rijden, kon ik niet laten lopen. Aldus voeden ze hun kinderen ook zo op, een Arabische lente is dus nog ver weg. Weliswaar laat dit voorbeeld geen oorlogshandeling zien, uw mening dat islam geen support zou hebben onder de bevolking, is aan herziening toe.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. "Feitelijk zijn het wel de staten die oorlog voeren, zij hebben de middelen."
  Het ging er bij mij om de veroorzakers aan te wijzen.

  Zo is niet Hitler de veroorzaker van de ww2 maar eerder de U.K. en Frankrijk.
  Was de ww1 gevolg van politieke intriges, is ww2 veroorzaakt door de onredelijke eisen, voordat de overgave van Duitsland geaccepteerd kon worden.
  Of anders, was Hitler om het leven gekomen door een verkeerd genuttigd pepermuntje, dan was er wel iemand anders geweest (bij voorbeeld Rosa von Luxemburg of Karl Liebknecht), om de zaak in verderf te storten. Misschien had het wel een holocaust gescheeld, maar niet noodzakelijker wijs het totaal aantal oorlogsslachtoffers.

  Belangrijk is dus te concluderen dat de redenen ter oprichting van de EUSSR in een ander daglicht moet worden gesteld.
  Bestudeert men de halvegaren van omtrent 1910, de Europese politieke elite van toen, dan ziet men al gauw overeenkomsten met onze huidige incompetente mongeaulen.

  Vingeroefeningen voor thuis:
  De Nederlandse politiek is gedurende, pak em beet, vijftien jaar niet in staat geweest om een, relatief simpel, probleem als hypotheekrenteaftrekbaarheid op te lossen.

  In Den Haag gelooft men echt in opwarming van de aarde door de mens alsook in het einde der tijd in de vorm van energietekort of in een vegetarisch islam.

  BeantwoordenVerwijderen