Voor de redactie van Zembla en Prof. Dr. Fred Leemhuis

Arabist_jansen

Voor de redactie van Zembla en Prof. Dr. Fred Leemhuis, uit het begin van de gezaghebbende Korancommentaar ‘Al-Jalalayn’, geschreven rond 1500 AD, nog steeds dagelijks bestudeerd en geparafraseerd, en dan ook in elke Arabische boekwinkel te vinden:


Boven deze Soera [Soera 9] staat niet geschreven ‘In de naam van God de Barmhartige Erbarmer’ want [Mohammed], Gods heil en vrede zij over Hem, heeft daartoe geen bevel gegeven, zoals begrepen moet worden uit een Traditie [over Mohammed] die wordt overgeleverd [in het werk] van Al-Haakim [Al-Tirmidhi].


Over de bedoeling hiervan wordt gemeld, op gezag van Ali [Ibn Aboe Taalib]: De formule ‘In de naam van God de Barmhartige Erbarmer’ [impliceert] veiligheid [Ar.: amaan], maar [deze Soera] is geopenbaard om de veiligheid, door het zwaard, weg te nemen.


Het is de laatste soera die [aan Mohammed] geopenbaard is [en dus de meest gezaghebbende].


Zo’n letterlijke vertaling is altijd gesteld in kromspraak. De betekenis is desalniettemin onmiskenbaar. Beroepsmoslims kunnen de koran en de islam niet anders uitleggen. Gelukkig rekenen veel moslims zich niet tot de voorhoede van beroepsmoslims.


Arabist Hans Jansen

25 opmerkingen:

 1. Martien Pennings (Leo Sar, Kassander)27 april 2010 om 14:47

  Ik ben zo vrij hier helemaal niets van te begrijpen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @Martien
  Boven de soera staat niet:"In de naam van God de Barmhartige Erbarmer" zoals gewoonlijk. Dit is expres gedaan volgens de overlevering omdat die aanhef "veiligheid" zou impliceren en dat is niet de bedoeling van deze soera. Bovendien is dit de laatste aan Mohammed geopenbaarde soera en dus de meest geldende (abrogatie). De praatjes van Leemhuis bij Zembla kunnen dus zo de prullenbak in.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Martien Pennings (Leo Sar, Kassander)27 april 2010 om 15:36

  Dank je Van Frikschoten. Ik ben geloof ik écht te dom. Ik snap nog steeds geen bal van waarover dit gaat. Ik snap wel dat het op Leemhuis' optreden bij Zembla slaat, maar ik begrijp nog steeds de mededelingen niet. Wat ik vastgesteld wil zien is het volgende: Leemhuis zegt dat een bepaalde agressieve soera op oorlogsomstandigheden slaat, maar de koran IS alleen maar oorlog en oproep tot oorlog, dan wel geweld dan wel Allah-zal-zorgen-dat-ze-branden-in-de-hel. Het is alleen al een misdaad tegen de islam als men de islam afwijst. Alles is jihad wat de klok slaat. Hoe kan je nou zeggen dat er bijzondere omstandigheden zijn, dwz oorlogsomstandigheden als de koran bijna uitsluitend oorlog IS.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Als Martien het niet begrijpt, is het geen goed stukje. Maar VanFrikschoten legt het goed uit. Alle soera's behalve soera 9 beginnen met een vaste formule. Die formule luidt 'In de naam van God de Barmhartige Erbarmer'. Bij soera 9 wordt die formule weggelaten. Waarom wordt die formule daar weggelaten? Omdat Mohammed dat wilde. Wat betekent dat? De formule impliceert misschien dat de niet-moslims in veiligheid kunnen leven en van de islam niets te vrezen hebben. Deze soera kondigt aan dat dit niet langer het geval is. Vanaf nu wordt onderwerping geëist. Eerdere beloftes en garanties over vreedzaamheid zijn hiermee komen te vervallen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Leemhuis dacht slim te zijn door te melden dat Wilders het laatste zinnetje van 9:5 onvermeld liet:"Maar als zij berouw tonen, de salaat verrichten en de zakaat geven, legt hun dan niets in de weg. God is vergevend en barmhartig."
  Leuk bedacht van Leemhuis. Er staat dus letterlijk dat als je jezelf niet bekeerd je alsnog het haasje bent. En inderdaad: God is vergevend en barmhartig...voor enkel de moslims.
  En dat concludeer ik nota bene uit de vertaling van Leemhuis zelf.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Al Bukhari leverde over van Abu Elwaleed, die leverde over van Shu3bah, over Abi Ishaaq die zei: Ik hoorde Al Barrae zeggen: Het laatste vers dat is geopenbaard is is vers 176 van soera 4, en de laatste soera die geopenbaard is is soera taubah 9 (Bukhri 6/80) reden van het ontbreken van de basmala ‘In de naam van God de Barmhartige Erbarmer’ omdat geen van de profeetsmetgezellen deze aan het begin van de soera schreef, maar daarin gehoorzaamden ze Ameer Almou'mineen Osman Ibn Affan, zoals Al-Tirmiddi zei: Mohamed ibn Bashar leverde over van Yahya ibn Said, Mohamed ibn Abi Ja3far, ibn Abi Uday en Suhail ibn Yussuf, deze zeiden: Auf ibn Abi Jamila, deze leverde over van Yazeed Al Farisi, die vertelde dat hij tegen Osman ibn Affan zei: Waarom combineerden jullie Al-anfal (8) en Taubah (9) verzuimden daarna de regel: ‘In de naam van God de Barmhartige Erbarmer’ ertussen te zetten, vervolgens plaatsten jullie de soera (9) aansluitend aan de 7 lange soera's! Waarom deden jullie dit? Toen zei Osman: Normaal gesproken worden de soera's in hun geheel geopenbaard, maar wanneer er maar een gedeelte daarvan (Een paar verzen) neerdalen, gaf de profeet opdracht om dit in een soera met een bepaalde onderwerp te plaatsen, daarbij gingen Al anfal
  (8) en Taubah (9) nagenoeg over hetzelfde onderwerp, en ik was bang dat het hier om één soera ging ipv twee, bovendien stierf de profeet zonder dat hij daar toelichting over gaf, om die reden heb ik de twee soera's na elkaar gesorteerd zonder de basmala (In de naam van God de Barmhartige Erbarme)

  Soortgelijk overlevering deed ook Imam Ahmed en Abu Dawud en nog een anderen, waarvan Al Hakim zei dat de Isnad kloppend is.

  Bron:
  Tafsier ibn Kathir deel 2 blz 404.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. ter aanvulling over het weggelaten laatste zinnetje van 9:5
  Jaaber Ibn Abdullah heeft overgeleverd: "Ik hoorde de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zeggen: 'Met het verrichten van het gebed neemt men afstand van afgoderij en ongelovigheid.' Het belang van de salaat is dus zo groot dat dit een wezenlijk verschil vormt tussen moslims en ongelovigen. Het gaat in die zin dus echt om onderwerping aan de islam als voorwaarde tot overleving. Maar dàt zegt Leemhuis er niet bij.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Er is natuurlijk veel gespeculeerd over de reden van het hier weglaten van de formule 'In de naam van God de Barmhartige Erbarmer'. Al Hussain (zijn echte naam?) komt met een ingewikkeld verhaal dat een verklaring wil bieden voor deze weglating. Mooi zo. Maar de gezaghebbende commentaar bekend als Galalayn geeft maar een reden: onderwerping is nu verder verplicht: geen onderwerping betekent oorlog.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Soms vraag ik mezelf af of de vredemens ook zo bezig is om te begrijpen wat de anders denkende mens bedoelen als ze eigen geloof zien als het ware.
  Tot voor kort liep het land vol van Rouvoet mensen die dingen zagen en wisten die een nuchter mens niet zag zoals hemel en hel boven wolken.
  Zij waren een streepje voor op inrichtingen die vol zaten met Napoleons en andere leiders en die het nog konden bewijzen ook.
  Allemaal overblijfsels van donkere tijden die nu door de vredemens een nieuw impuls krijgt door sexy maagden te beloven waar de Rouvoet en PVDA mens als border inrichting geval direct intrappen.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Vreemd, in zijn eigen boekje "zelf koran lezen", vermeldt hij zelf dat soera 5 aya 3 het laatste is, en dat soera's zowel aya's uit Medina als Mekka bevatten?
  Hoe valt het dan met zekerheid te zeggen dat soera 9 de laatste is, al wil ik dat zeker niet ontkennen, mede vanwege de ontbreking aan het het begin van de soera, die alle anderen wel hebben, wat duidelijk op Medina wijst, en het meest geweldadige soera is.In zijn boekje is hij er niet zo stellig over, nu wel?
  Jammer dat Hans Jansen, soera 8, vers 60, uit Zembla niet verklaard, m.b.t. terroriseren/vrees aan jagen, misschien komt dat nog?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Galalayn schrijft, zo letterlijk mogelijk vertaald: 'Al-Boekhari levert over ... dat het de laatste soera is die geopenbaard is'. Dat is dus niet een bewering van Hans Jansen maar een bewering gedaan door de auteurs van de Galalayn-commentaar. Deze commentaar biedt zo goed als altijd een duidelijke en gezaghebbende weergave van het officiële standpunt van de islamitische wet- en schriftgeleerden.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Ik geloof Hans Jansen volledig, sowieso veel eerder dan die gluiper Leemhuis.

  Overigens wat een rotstreek om het proces van Wilders na de verkiezingen te laten plaatsvinden!

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @Ronald
  terroriseren
  1) Geweld uitoefenen 2) Intimideren 3) Onderdrukken 4) Schrik aanjagen 5) Tiranniseren

  terror = schrik
  terrére = schrik aanjagen

  Ook al bestond het woord in de 7e eeuw nog niet; het betekent precies hetzelfde in essentie. Ook hier is Leemhuis de kluit dus aan het belazeren.
  Sorry als ik voor m'n beurt praat, maar ik mag die Leemhuis er graag mee om de oren slaan. ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @Hans Jansen,

  Okay, kan ik zijn verhaal ook ergens op internet vinden?En zo ja, onderwelke term zou ik moeten zoeken, of in welk hoofstuk/pagina?
  In uw boekje "Zelf koran lezen", spreekt u over aya 5:3,op blz. 218,daar staat echter: "In dat geval is het denkbaar dat dit vers, 5:3, of althans deze soera 5, het laatste is wat er van de koran geopenbaard is." Welke soera is volgens de "geleerden" nu het meest geaccepteerd als laatste? Is het soera 9, met aya 5:3 als laatste aya? Of steekt het anders in elkaar?
  Ik weet dat er verschillen van mening over bestaan, er gaan op internet verschillende grafieken de ronde m.b.t de soera's op chronologische volgorde.
  Welke zou het meest als betrouwbaar moeten worden beschouwd?

  @Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten

  Dat klopt, in het verleden bestond de term "terrorisme" nog niet, ik weet niet hoe oud de term is, maar dat zal de reden zijn voor andere vertalingen, of wijzen op een milde vertaling.De site van de Univeristeit van Zuid-California, vermeld bij vers 8:60, door ene Yusufali, ook "terror".Ik weet dat de aya uit Fitna correct was, alleen wordt nu door de media het beeld geschapen, en dat leeft nu, dat Geert Wilders het verkeerd vertaald heeft.
  Een paar dagen terug konden we op CNN nog beelden zien van de man achter Revolution Muslim (South Park), die dat een jaar terug ook verklaarde, dat er inderdaad oproepen tot terreur in de geschriften staan.Ook gaat Hans Jansen hier op in, op pag. 187/188, in zijn boek "Zelf koran lezen".

  Mocht dhr. Jansen nog tijd over hebben, dan zou het misschien wel leuk en goed zijn om de beweringen over de teksten uit Fitna, door Leemhuis, tegen te spreken in een nieuw artikeltje op Hoeiboei.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Wat ik tegen de Islam heb is niet het feit dat ze theologisch de klok terugdraait, noch dat ze bijkans zo dociel is dat alleen het – door haar verfoeide - Soefisme nog aansluiting met de geestelijke ontwikkeling tracht te bewaren. Nee, het zit hem ergens anders in. En dat is dat ze diametraal tegenover het Christendom staat als het gaat om het wezenskenmerk een Christen te zijn. Natuurlijk is het gebruikelijk om een primaat op de waarheid te leggen, maar dat verondersteld nog niet een aanval op de integriteit.

  Er vanuit gaande dat elke religie min of meer hetzelfde startpunt heeft en ook hetzelfde einddoel, dan is het slechts een kwestie van smaak welke weg men wil bewandelen. Dan mag men vinden dat anderen dwalen, maar dat gaat nog steeds over de weg en niet om de persoon.

  De Islam heeft het boosaardige de persoon in het Christendom op de korrel te nemen. Als een Christen zijn hoop stelt op het ‘vloekhout’, het lijden en sterven van Jezus, maar vooral zijn wederopstanding, dan raakt dit niet aan de weg maar aan de persoon. Die overtuiging wordt onlosmakelijk onderdeel van een mens en hoe deze (als Christen) zijn leven vormgeeft. Het is geen regel die de weg aanduid waarin Christenen kunnen dwalen, maar een overtuiging die onderdeel uitmaakt van hun integriteit.

  En het is die integriteit die de Islam zonder terughoudendheid aanvalt. Door in de koran te verkondigen dat Jezus niet gestorven is aan het kruis, maar dat het een persoonsverwisseling betrof, heeft men de persoon van de Christen op de korrel genomen en niet de weg.

  De weg, en daar weet de Islam alles van, is er een van regels, gedragingen, wel of niet ‘halal’ wat zover kan gaan dat een moslim bij Albert Heijn geen sigaretten wil afrekenen. Die weg kent de Christen ook. In de bijbelbelt zijn televisies een pijnlijke aanwezigheid en de Plymouth Brothers zien zelfs in computers een uitvinding van de duivel waar men verre van dient te blijven. Waar het op aan komt is dat men onvolmaakt is, voortdurend de neiging heeft het ‘slechte’ te doen, een opperwezen genadeloos tart door een mens te zijn, en dat genade wordt afgesmeekt door zichzelf in de meest bizarre bochten te wringen.

  Maar de prepositie van de Christen zegt niets over de weg. Hij bidt geen vijf keer en aan de ‘zuilen’ van de Islam kan hij zich niet optrekken. Hij heeft wel een innerlijke overtuiging om op weg te gaan. Om die overtuiging met de grond gelijk te maken is wel de slechtste en meest kwaadaardige intentie die een oppositie religie in zich kan dragen. En dat heb ik tegen op de Islam. Zij laat de Christen als mens niet in zijn waarde.

  Als Leemhuis de spot wil drijven met zijn erfgoed, dan staat hem dat vrij, maar zijn zucht naar maatschappelijke coherentie behoort niet zover te gaan dat hij zich laat beroven van de feiten.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @Ronald
  Dat je het boek "Zelf koran lezen" voortdurend aanhaalt en je aan het denken zet lijkt me een groot compliment naar de heer Jansen. En dat het vele vragen oproept is niet omdat de lezer zo dom is of dat de auteur het niet goed schreef. Dat heet voortschrijdend inzicht en kriebelt prettig in je hoofd. Een lovenswaardige houding is het om leergierig te zijn. Deze materie zal je wel even bezig houden.
  Het is me niet bekend of er een zalvend synoniem is voor "terror" in het Engels. "Schrik aanjagen". Van achter de bosjes opeens "BOE!" roepen. Maar het gaat hier niet om onze perceptie maar om het weergeven van wat er oorspronkelijk mee werd bedoeld. En da's een ander verhaal.
  Jansen zegt in het Reformatorisch Dagblad over 8:60:„In het Arabisch staat er ”toerhibotna” - jullie terroriseren.”
  http://www.refdag.nl/artikel/1337815/Korantekst+geeft+extremist+jachtvergunning.html

  Als dan blijkt dat 2 arabisten het over één woord hebben en de één zegt "schrik aanjagen" en de ander zegt dat "terroriseren" ook goed is dan praten we niet over de Arabische taal maar over de Nederlandse taal waarin beiden precies dezelfde betekenis hebben. "Schrik aanjagen" en dat is "terroriseren".
  Nu zal het best zo zijn dat bij menigeen tegenwoordig de haren ten berge rijzen bij het woord "terrorisme" en dat "schrik aanjagen" iets was wat je zusje deed vanuit een hinderlaag toen jullie 6 jaar waren. Het is en blijft hetzelfde in de betekenis.
  Zet maar op de kalender: Over 50 jaar heeft het woord "terrorisme" dezelfde waardeloosheid als bijvoorbeeld het woord "fuifje" nu. Dat schijnt "party" te heten tegenwoordig. Maar dat woord zal geen enkele adrenaline meer oproepen. De letterlijke betekenis is en blijft hetzelfde. En dat uit zijn verband te rukken is precies de truc die Leemhuis voortdurend toepast. Of hij heeft gewoon zijn verstand verloren als academicus en zou terstond opgenomen moeten worden, of hij doet dit moedwillig vanuit politieke aspiraties (welke ik me niet kan voorstellen maar ik ben ook maar een mens).
  Enfin.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. ter aanvulling:
  Woorden roepen emoties op. Dat is waar Leemhuis mee speelt. Maar de koran gaat niet over emoties. De koran is het onveranderlijke woord van Allah. En dat is waar je het mee kan doen.
  Leemhuis is kennelijk vergeten zijn westerse referentiekader overboord te gooien tijdens het bestuderen van de islam. Op zich is dat prachtig en verdient zulks navolging onder 1,5 miljard moslims. Maar op dit moment hebben we er geen reet an.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. 'Er vanuit gaande dat elke religie min of meer hetzelfde startpunt heeft en ook hetzelfde einddoel, dan is het slechts een kwestie van smaak welke weg men wil bewandelen.' Dit schrijft R.H. hierboven.

  De juistheid van deze stelling is met enige studie goed te controleren, en helaas blijkt het niet waar te zijn.

  Godsdiensten hebben wel hetzelfde startpunt ('er is iets mis, dat gaan we repareren') maar niet hetzelfde eindpunt.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. @HansJansen

  Onder dankzegging voor uw response.

  Het einddoel zie ik als het terugkeren naar de bron. Of men dat doet door te laveren door een theologisch mijnenveld om bij de eindtijd vooraan te willen staan onder het juk van de genade of dat men in de beslotenheid van het eigen lijden een uitweg tracht te vinden, is een kwestie van smaak of meer precies een kwestie van persoonlijke aanleg.

  Ik denk niet dat religies daarin verschillen, maar wel, en dat is zonneklaar, dat de weg zelf of maatschappelijke invulling een wereld van verschil uitmaakt.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Beste Hans (lang geleden!),

  Je vergeet te vermelden dat van het woord 'irháb' dat in de vers voorkomt het moderne 'irhábí' komt, dat terrorist betekent.

  Groet,

  Hafid Bouazza

  BeantwoordenVerwijderen
 21. @ Hafid,

  Is 'irháb' met een gewone h of met een schuurklank h?

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Hans Jansen:

  "Het is de laatste soera die [aan Mohammed] geopenbaard is [en dus de meest gezaghebbende]"

  Wie zegt dat de laatste soera's
  de meest gezaghebbende zijn??  Wat is hier gezaghebbends aan?

  Soera 9
  1. Dit is de verklaring van ontheffing door Allah en zijn boodschapper tegenover degenen der afgodendienaren met wie gij een verdrag hebt gesloten.

  2. Gaat daarom in het land rond voor vier maanden en weet, dat gij Allah niet kunt ontsnappen en dat Allah de ongelovigen zal vernederen.

  3. En dit is een verklaring van Allah en Zijn boodschapper aan de mensen op de dag van de grote bedevaart, dat Allah alsmede Zijn boodschapper niets uitstaande hebben met de afgodendienaren. Als gij daarom berouw toont zal het beter voor u zijn, maar indien gij u afwendt, weet dan, dat gij Allah niet kunt ontsnappen. En geeft tijding van een pijnlijke straf aan de ongelovigen.

  4. Met uitzondering van diegenen der afgodendienaren met wie gij een verbond hebt gesloten en die in niets hebben gefaald, noch iemand tegen u hebben geholpen. Vervult daarom aan dezen het verbond tot hun bepaalde termijn. Voorzeker, Allah heeft de godvruchtigen lief.
  *********************

  Naar aanleiding hiervan was er inderdaad sprake van het weg nemen van de veiligheid
  door het zwaard, althans volgens Al Jalaleyn. er zijn veel korancommentaren, maar dat is geen reden om Al Jalaleyn af te wijzen.

  Dus: De veiligheid, door het zwaard, weg nemen, kan niet anders dan in verband met bovenstaande verzen gezien worden.

  Er staat ook:

  "Met uitzondering van diegenen der afgodendienaren met wie gij een verbond hebt gesloten en die in niets hebben gefaald, noch iemand tegen u hebben geholpen. Vervult daarom aan dezen het verbond tot hun bepaalde termijn. Voorzeker, Allah heeft de godvruchtigen lief"


  Hier heeft een gedeelte van de 'afgodendienaren' bepaalde afspraken geschonden, maar vers 2 maakt duidelijk dat er in de 10de maand tot en met de 1ste maand van de islamitische kalender niet gestreden mag worden.


  Soera 9 mag wel de laatste soera zijn, maar heeft niet meer gezag dan de rest van de koran, bovendien schrijft u tussen haakjes:
  [en dus de meest gezaghebbende]

  En dat komt niet voor in de Al Jalaleyn! Het zou op zijn plaats zijn als u even uitlegt waar u dit vandaan heeft.


  Want de koran stelt:

  "Gelooft gij dan slechts in een gedeelte van het Boek en verwerpt gij een ander gedeelte? Er is geen beloning voor degenen uwer, die zulks doen, behalve schande in dit leven; en op de Dag van Opstanding zullen zij de strengste kastijding moeten ondergaan, want Allah is niet onachtzaam betreffende hetgeen gij doet"

  Er zijn geen soera's die meer gezag genieten dan andere, dat blijkt uit dit vers, anders had Al Jalalyen dat echt gemeld, en had uw opmerking " en dus de meest gezaghebbende" op zijn plaats geweest.


  U denkt natuurlijk het ei van Columbus te hebben ontdekt, en gooit alles op abrogatie, echter, abrogatie moet aan wat eisen voldoen:

  Er moet sprake zijn van tegenstrijdigheid (betreft wijn, stenigingen etc.)

  Er moet duidelijk zijn dat het geabrogeerde eerder is geopenbaard dan het abrogerende.

  Het geabrogeerde moet een wet zijn, geen gewoonte of een algemene regel, wanneer het een algemene regel is, is zijn 'tegenstrijdigheid' geen abrogatie, maar een hele andere onderwerp.

  het geabrogeerde en het abrogerende moeten in dezelfde context, en in verband met dezelfde zaken zijn.

  Het geabrogeerde moet in de hadith te vinden zijn, dus Ashaabi rassulilah (metgezellen) moeten een hadith hebben overgeleverd over een geabrogeerde vers, het mag niet stoelen op giswerk en ons eigen mening.

  Sunna (hadith) kan koran niet abrogeren.

  Bron:
  Al Mosaffa bi akaffi ahl al russoukh
  Min ilmi al naseekh wa l-mansoukh.
  blz: 12-13

  Van: Ibn Al Jauzzi (overleden 597 AH)

  BeantwoordenVerwijderen
 23. "Torhiboona" betekent in dit geval veel vrees aanjagen, dus terroriseren.

  Alleen, dat terroriseren staat hier wel in context met een gewapend conflict waarbij de moslims wordt geboden hun vijand schrik aan te jagen.

  "En maakt aan de grens alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed, waarmede gij de vijand van Allah en uw vijand en anderen buiten hen, die gij niet kent, doch die Allah kent, moogt afschrikken"


  Het woord "Terroriseren" is hier niet op zijn plaats, omdat uit dit vers blijkt, dat het ook om anderen gaat, buiten hun daadwerkelijke vijand, die de moslims niet kenden, dus die konden ze niet aanvallen, maar wel schrik aanjagen wanneer 'die anderen' van dit nieuws op de hoogte worden gebracht.


  In soera 21:90 staat:

  "Toen verhoorden Wij zijn gebed en beloofden hem Johannes en Wij maakten zijn vrouw geschikt (een kind te krijgen). Zij plachten met elkander te wedijveren in goede werken en zij riepen Ons in hoop en vrees aan en waren nederig voor Ons"

  ***************************


  'In hoop en vrees'

  In het Arabisch:

  'Raghaban wa rahaban'

  'Rahaban' is van 'Irhaab' en betekend hier 'vrees'


  Dit vers kun je moeilijk vertalen als: 'En zij riepen Ons in hoop en "terrorisme" aan en waren nederig voor Ons.  Koran dient altijd in context te worden gelezen, zonder dat kun je er weinig van begrijpen.
  woordjes los van elkaar koppelen en proberen te vertalen levert veel onduidelijkheden op, en lijkt de koran daarmee zichzelf voortdurend tegen te spreken, wat echter niet het geval is.

  BeantwoordenVerwijderen