Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid

Uwwebmaster

Nu ook op de Volkskrantopiniesite: 'Ongeloofwaardige kritiek' hierr.

Het kan geen kwaad om sommige gelovigen zo nu en dan flink te bespotten. Of, zoals Karel van het Reve ooit schreef: “is het niet heel nuttig dat zulke mensen af en toe eens krachtig in hun kakschoolgevoelens worden gekrenkt? Is dat ook niet een daad van eenvoudige rechtvaardigheid?”*


Volgens goed Nederlands gebruik zijn nu de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) en de rooms-katholieke kerk weer 'ns aan de beurt. De SGP omdat daar hoe dan ook sprake is van gesubsidieerde vrouwendiscriminatie en de rooms-katholieke kerk o.a. vanwege het bekend worden van misbruikschandalen. Daar kun je niet omheen. Als je jezelf serieus neemt tenminste.


De gretigheid en eenzijdigheid waarmee criticasters te werk gaan, nemen wel rare en buitenproportionele vormen aan. Schijnheiligheid troef. Ik hoorde Margriet van der Linden, hoofdredacteur van het 'feministische tijdschrift Opzij' vrijdag jl. op de radio verzuchten dat het nu eindelijk eens tijd werd dat de SGP wordt aangepakt. Van der Linden komt uit een streng-gereformeerd nest en ik wil haar geen jeugdtrauma aanwrijven want ze heeft natuurlijk gelijk maar in plaats van een SGP-columniste aan te nemen, verscheen er na haar aantreden in no time een gehoofddoekte columniste bij Opzij: Nora Kasrioui, die gespecialiseerd lijkt in zieligheid (zie 'Blijf af van de hoofddoekmeiden' (2005) en 'vrees ons niet, maar heb ons lief' (2010). Voorts geeft Van der Linden met een gerust hart de fabeltjeskoran cadeau aan nieuwe Opzij-abonnees. Nee, dit alles niet bij de Libelle, maar bij een feministisch tijdschrift! Wat is hier nou nog feministisch aan?


Wanneer een exotische religie als de islam ook 'ns aanleiding geeft om flink de spot mee te drijven, geven de spotters niet thuis. Wel zijn ze direct bereid om de consequenten, degenen dus die zowel christendom als islam bekritiseren, voor van alles en nog wat uit te maken. Veel moois zit daar niet bij, maar erger is natuurlijk de neerbuigendheid waarmee die eenzijdige spotters onze islamitische medeburgers ontzien. Alsof 't geen volwaardige medeburgers zijn. Nemen we ze nou nog steeds niet serieus, horen onze moslimmedeburgers er nog steeds niet echt bij?


De islamisering wordt aldus geen strobreed in de weg gelegd, maar er is nog iets anders aan de hand, iets nieuws. Wat te denken van sommige zogeheten islamcritici die de achterhaalde ideeën van de SGP en de rkk menen te moeten verdedigen of steunen? In de strijd tegen een groter gevaar? (bijv. hier, hier, hier)

Dat voelt bijzonder ongeloofwaardig. Ik heb me erover verbaasd, je kunt niet op het vrouwonvriendelijke karakter van de islam wijzen en tegelijkertijd de SGP van kritiek vrijwaren, hoe groot de verschillen tussen het christendom en de islam ook zijn. (Dat de meeste
vrouwelijke SGP-leden geen enkele behoefte hebben om in de volksvertegenwoordiging zitting te nemen, zal best maar daar gaat het niet om, die hoeven dat ook niet te doen maar het gaat om die (toekomstige) vrouwen die het wél willen.) Ik geloof niet dat onze beschaving ten onder gaat wanneer vrouwen en homo's als gelijkwaardig worden behandeld. Is het niet de eerste prioriteit om de hand in eigen boezem te steken? Want welke ontwikkelingen maakt deze 'godsdienststrijd' wel niet los? Ik wil graag westerse waarden 'verdedigen' maar daar behoren deze rare christelijke uitwassen niet meer bij, weg ermee, niet subsidiëren maar demotiveren. Dat woord gebruiken we veel te weinig.


AnneliesvanderVeer


*Uit: Karel van het Reve - Verzameld Werk (3)
'Aanstoot'
Pag. 281-284
Uitgeverij G.A. van Oorschot
Amsterdam, 2009
Bestellen?

Karel van het Reve

15 opmerkingen:

 1. Annelies geeft hier ook heel duidelijk aan dat je kritiek op misstanden in het ene geloof niet kunt wegpoetsen door slechts kritiek te leveren op de mistanden in een ander geloof. Wel heeft kritiek op de islam uiteindelijk meer urgentie dan op het christendom, maar vermijden kun je ook die kritiek niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Felicitatie dat je tot de opiniesite van de VK hebt weten door te dringen. Schuift het nog wat?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Je zegt: " 'k wil graag westerse waarden 'verdedigen' maar daar behoren deze rare christelijke uitwassen niet meer bij...".

  Ik denk dat een kern van deze westerse waarden tolerantie is. Je zegt westerse waarden te willen verdedigen maar tegelijkertijd roep je op om intolerant te zijn.

  Je lijkt mbt je intolerantie erg op de op fundamentalistische islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ter aanvulling: Elma Drayer in Trouw, 15.4.2010:

  Stel, er was een partij met een negerstandpunt

  Nadat de Hoge Raad de SGP vrijdag tot de orde riep om haar vrouwenstandpunt, betoonden de mannenbroeders zich ’diep geraakt’ en ’zeer verontwaardigd’.

  Lees hier verder:

  Stel, er was een partij met een negerstandpunt

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Consequent zijn kan natuurlijk best moeilijk zijn. Het kan voorkomen dat je, gewoon vanwege onberedeneerde, gevoelsmatige particuliere voorkeur, bij de een als onschuldig en vergeeflijk door de vingers ziet wat je de ander ernstig euvel duidt.
  Maar enig bewustzijn van deze mogelijkheid zie ik niet bij de multiculturalisten en liefhebbers van diversiteit, die met het verwijt van "verlichtingsfundamentalisme" klaar staan wanneer islamcritici de achterlijkheid van zekere praktijken in de islamitische wereld aan de kaak willen stellen, maar toch graag de culturele eigenheid van een kleine christelijke minderheid om zeep zouden helpen. De principiële multiculturalist zou zich toch juist moeten verheugen in de toevoeging aan de diversiteit die deze minderheid is. Zijn zwarte kousen niet even goed een toevoeging aan de kleurrijkheid van het multiculturele landschap dat Nederland van oudsher is?
  Maar nee, de multiculturalist wordt intens gelukkig als hij overal zwarte hoofddoekjes van moslima's om zich heen ziet, terwijl het zijn humeur verpest wanneer hij in enkele afgelegen dorpjes de laatste streng gereformeerden in de voor hen karakteristieke uitdossing naar hun kleine kerkjes ziet gaan.
  Terwijl wethouder Grashof van Groen Links zich inspant om Tariq Ramadan binnen te halen -een figuur die met betrekking tot de praktijk van het stenigen van overspelige vrouwen een moratorium zegt voor te staan- is een zekere mevrouw Buitenweg in de weer om de vrouwendiscriminatie in de SGP aan te kaarten. Kans om gestenigd te worden lopen SGP-vrouwen niet, maar de vrouwendiscriminatie is toch héél erg, want ze hebben geen passief kiesrecht in die ene politieke getuigenispartij.
  Tja, die vrouwendiscriminatie bij de SGP, ik schijn dat heel erg te moeten vinden, maar het hele ageren daartegen komt op mij bij uitstek verlichtingsfundamentalistisch over. Verdomd! Dát is het woord: "verlichtingsfundamentalistisch"! Overal de verlichting dwingend opleggen, dat is wat verlichtingsfundamentalisten willen, toch?
  Hoeveel last hebben vrouwen die niet van de SGP-achterban deel uit maken van die vreselijke discriminatie binnen de SGP? Worden ze door SGP-jongeren nageroepen en voor hoer uitgemaakt? Aanrandingen in zwembaden? Heb ik iets gemist?
  En hoeveel last hebben vrouwen in de SGP-achterban er zelf van? Als ze er geen zin meer in hebben om gediscrimineerd te worden, zoals dat heet, ze treden uit hun geloofsgemeenschap en ze schrijven óók nog eens een boekje hoe erg het allemaal was, worden ze dan met doodsbedreigingen achtervolgd?
  Om met Plasterk te spreken, toen hij het opnam voor moslim-mannen die vrouwen weigerden de hand te schudden: wat is dit voor Prinzipienreiterei?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @Kees Rudolf,

  Als je geloofwaardige kritiek wilt uiten op de islam, dan kun je niet de orthodoxie van de SGP volledig vrijwaren van kritiek. Uiteraard is de islam een groter probleem, gewoon omdat het al veel omvangrijker en natuurlijk intoleranter is. Je wekte in een eerdere reactie op HB de indruk dat je vooral tegen de islam bent, omdat het uitheems is. Dat vind ik niet zo'n goed argument en daarmee lijk je de multicutli's gelijk te geven die zeggen dat islam-critici
  alleen maar tegen het vreemde zijn. De dogmatische en intolerante houding inzake vrouwen, homo's enz. is binnen de SGP, RK of islam even kwalijk en het een is niet minder erg dan het andere. Ookal is de islam nog intoleranter, maar je kunt nou eenmaal geen geloofwaardige kritiek op de islam hebben over rol van de vrouw of onderdrukking homo's als je tegelijkertijd diezelfde
  houding van bv SGP billijkt om bijv. nostalgische redenen.

  http://hoeiboei.blogspot.com/2010/04/sgp-mag-vrouwen-niet-weren-van-de.html

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @Rudolf,
  Ik kan je heldere redenering goed volgen. Het is niet zo dat ik de orthodoxie van de SGP volledig zou willen vrijwaren van kritiek. Maar ik voel persoonlijk geen grote urgentie om me als SGP-criticus te manifesteren. Daar zal wel een rol bij spelen dat nogal veel anderen daartoe blijkbaar wel een grote urgentie voelen, en laten dat nou net mensen zijn bij wie ik me ongaarne als bondgenoot zou voegen.
  Misschien is er wel een kloof tussen hoe ik het voel en hoe ik er over zou moeten denken als ik me zou inspannen om te denken. (Denken -hoe doe je dat?)
  Ik ben niet alleen bezorgd om de aanwezigheid van de islam in ons land omdat het iets uitheems is. Juist in landen waar de islam inheems is de toestand misschien wel het meest zorgwekkend.
  Wat de islam in ons land betreft: als ik persoonlijk net zo weinig hinder ondervond van de aanwezigheid van (sommige)orthodoxe moslims als van de aanwezigheid van orthodoxe christenen, dan zou ik met het aanvaarden van de aanwezigheid van eerstgenoemden al beduidend minder moeite hebben. Verder hoor ik nooit van schrijnende wantoestanden binnen de orthodox christelijke gemeenschappen, met geweldig sneue vrouwelijke slachtoffers, te vergelijken met wat zich zo hier en daar in de islamitische gemeenschap afspeelt. Vrouwenbesnijdenis, eerwraak, blijf-van-mijn-lijfhuizen vol met orthodox christelijke vrouwen? Niets van dat al. Dus niet alleen heb ik van orthodoxe christenen in het geheel nooit last, ook is mij niet bekend dat het lot van veel vrouwen in die gemeenschap vanwege de daar vigerende moraal zo hoogst vreselijk is.
  Verder is kwantiteit wel een factor. Een onschadelijke en in verbreiding beperkt blijvende exoot in de plantenwereld kan je best als leuke toevoeging waarderen. Maar een plant die grote oppervlakten in bezit neemt, andere planten verdringt en het ecologisch evenwicht verstoort is toch minder leuk. Een stuk of wat lieve moslims en moslima's, al dan niet potsierlijk uitgedost, dat zou ik moeiteloos als leuke toevoeging kunnen waarderen. Maar als de bevolking in de grote steden straks voor meer dan een derde uit moslims of mensen met islamitische achtergrond bestaat, in hele wijken geen gevel meer zonder schotelantenne, geen vrouw meer ongesluierd, zelfs al zouden dat allemaal lieve en brave en in het geheel niet ons vijandig gezinde mensen zijn, dan nog zou ik er moeite mee hebben om dat leuk te vinden. De werkelijkheid is, zoals wij weten, dat van die grote aantallen moslims een niet onbeduidend deel helemaal niet zo braaf, lief, aardig en ons vriendelijk gezind is. Dat leuk te vinden gaat mij niet lukken.
  Anderzijds, wanneer er enkele beperkte enclaves zijn waarop Gods Woord op een wat minder vrijzinnige wijze wordt geïnterpreteerd, maar binnen de groep die dat doet zijn er voor zover bekend geen uit humanitair oogpunt vreselijke wantoestanden, niemand van hen valt mij of mijn dochters ooit lastig en ze zijn beperkt in aantal, waar zal ik me dan over opwinden?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. En nou moet ik nog een eigenaardigheid van mezelf bekennen: hoewel ik zelf niet christelijk ben heb ik in het geheel niets op met al die reuze vrijzinnige rekkelijke progressieve slabberdewatski-christenen en -papen met hun geitenbreierige progressieve gefemel. Geef mij dan de orthodoxen maar.
  Mocht ik met het pistool op de borst gedwongen worden een kerkdienst bij te wonen van een progressieve dominee, opgeluisterd met gezangen op teksten van Huub Oosterhuis, of een lekkere recht voor zijn raap hel en verdoemenispreek in zo'n fijn kerkje, met Bijbelfragmenten voorgedragen uit de vooroorlogse Statenvertaling, nu, ik hoefde over mijn keuze niet lang na te denken.
  Misschien plaatst deze bekentenis van mij mijn reacties wat in perspectief.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Die Margriet van der Linden is natuurlijk gewoon niet goed snik. Bij mij om de hoek zit een fietsenmaker uit de links-radicale hoek. Meisje dat er werkt had vroeger een veelkleurige hanekam met opgeschoren achterhoofd. Iets van een de omgeving beledigende lelijkheid. Die hanekam heeft ze niet meer, maar nog wel een vechtpet en een constante zwarte AFA-achtige outfit. Ze zit vol met geharnaste overtuigingen. Wat blijkt? Ze komt uit een streng gereformeerd milieu waarop ze nou spuugt. De islam vindt ze wel mooi en "moslims" zijn haar favoriete beschermde diersoort.Vooral "het recht van moslima's om vrijwillig een hoofddoek te dragen" is deze ex-hanekam-met-vechtpet aan het hart gebakken. In "Wilders" ziet ze een groot gevaar. Daar kan ze in hartstocht over ontvlammen. Ik heb haar ooit eens gevraagd of ik dat nou goed begreep dat voor haar kritiek op het christendom links was en kritiek op de islam rechts. De vraag bracht haar in verwarring, maar ze ontkende het niet. Nou, daar heb je het portret: een persoonlijk psychodrama politiek uitgespeeld. Het gáát niet over de werkelijkheid buiten hun hoofden, het gaat over wat er in die koppen zit en ze hebben het zelf niet door. Deze types willen ook niks lezen en ik denk dat ook die Van der Linde nooit iets fatsoenlijks leest. Ze willen gewoon niks weten, ze zijn met zichzelf bezig.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Een goeie spotprent van Tom Janssen over deze kwestie in Trouw. Hier:

  http://www.tomjanssen.net/

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @Kassander,
  Vergis je niet in die Margriet van der Linde. Reeds als jong meisje was ze niet te stuiten in haar literaire belangstelling en daarom streed ze er voor dat ook het werk van Jan Wolkers te leen zou zijn in de schoolbibliotheek van haar reformatorische schooltje. Jan Wolkers heeft ze helemaal stuk gelezen en vooral de schunnigste passages natuurlijk niet één maar meerdere keren, huiverend van genot. Ja, dankzij Jan Wolkers kwam zij tenslotte de reformatorische benauwenis te boven.
  Pracht voorbeeld trouwens van dat hulpje bij je links radicale fietsenmaker (ze zullen je band daar toch wel goed plakken?)Tja, als je ziet hoe sommige afvalligen uit die strenge geloofsgemeenschappen zich manifesteren, moet je dan wel zo blij zijn met hun afvalligheid?

  BeantwoordenVerwijderen
 12. De spotprent van Thom Janssen is klasse. Alles gezegd in één tekening.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Heel sterke column !
  ja het valt maar niet te begrijpen dat die feministen zo de vrouwonvriendelijkheid blijven applaudiseren....
  ik word ook zo moe van die conservatieve christenen...
  Dat is ook een typisch nederlands fenomeen, hier in Vlaanderen vindt men nog de gekken van "Opus Dei" in elitaire kringen, en die zwijgen nu als vermoord , maar zo'n wereldvreemde "populaties" of "kolonies" met loonies als in Nederland ???
  Ik dacht dat we dat niet meer kenden , ofwel zijn we daar immuun voor geworden.... En halen we nog enkel de schouders op.
  Ik hoorde eergisteren op de Franse radio dat Lourdes nog altijd de tweede toeristische stad is van Frankrijk, en jaarlijks meer bezoekers telt dan Mekka.
  Te gek om los te lopen....

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Nora Kasrioui.... ik las tenenkrullend haar column, .... en dan die politieke elite die maar blijft zeuren dat mensen die op Wilders stemmen gefrustreerden zijn. NATUURLIJK is dat zo , SUPER GEFRUSTREERD !
  Wanneer begint het te dagen......
  Las via Geen Stijl, en Syp Wynia van Elsevier, dat Bos eigenlijk moest wijken voor Cohen, omdat hij net iets minder wilde pamperen..... Cohen zou toch wat meer willen thee drinken en "Vogelaar"gezind zijn...
  Ja cabaret kent goede dagen in Nederland.

  BeantwoordenVerwijderen