SGP, stop met dat gezeur!

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) gedraagt zich als een klein kind, een drensend klein kind dat hardleers is en dat door hogere instanties terecht moet worden gewezen. Telkens weer. Alsof het niets kost. Mag niet SGP! Zeggen die instanties beleefd doch resoluut. Jullie mogen vrouwen niet discrimineren!

Hoe moeilijk kan het zijn dat te begrijpen? Hoeveel tijd en ruimte heeft de SGP daar nog voor nodig? Zonder druk van buitenaf, zonder de tik op de vingers van hogere instanties, verandert er niets bij de mannenbroeders die de partijtop van de oudste partij van Nederland bevolken, terwijl veel jonge SGP-vrouwen aangeven hun grondrechten te willen opeisen. Ze zijn echter te 'beschaafd' de mannenbroeders op hun onbeschaafdheid te wijzen.

Midden jaren tachtig. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM): "Nee, het mag niet beste SGP, je mag vrouwen niet uitsluiten van het passief kiesrecht."

SGP: Ja maar, we hebben in Nederland toch verenigingsvrijheid en vrijheid van godsdienst?

1991: Sorry beste SGP, zie artikel 7 van het VN-vrouwenverdrag. De SGP is een politieke partij en die moet zich houden aan de grondbeginselen van de rechtsstaat en dus aan het volledig kiesrecht, ook voor vrouwen.

SGP: Ja, maar onze vrouwen willen helemaal niet kandidaat gesteld worden voor gekozen functies.
("SGP-vrouwen schenden op vrijwillige basis hun grondrechten" aldus Tom Zwart, hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit Utrecht onlangs in de Volkskrant.  Geef ze toch de ruimte zodat ze van binnenuit kunnen hervormen en vooral geen druk leggen. Ja ja. Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen zeker. Ik heb dat soort redeneringen net iets te vaak gehoord: moslimvrouwen schenden vrijwillig de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouw, joden en moslims schenden vrijwillig de integriteit van hun jongenslichaampjes.)

Maar wacht even, zijn we Riet Grabijn-van Putten vergeten, de SGP-vrouw die begin jaren negentig al aangaf dat ze wel degelijk problemen had met het vrouwenstandpunt van de SGP? Niet dat Grabijn-van Putten de macht wilde grijpen of zo, ze ambieerde zelf geen enkele politieke functie maar ze had er bezwaar tegen om binnen de SGP gediscrimineerd te worden en de SGP is haar politieke thuishaven die zij zich niet laat afnemen. Riet in '96: "Ik heb de SGP in mijn bloed meegekregen, dat zit in je leven, dat hoort bij je kerk." Onzin dus dat er binnen de SGP geen strijd is gevoerd en ja, Nederland heeft een lijstenstelsel, zodat ook staatkundig gereformeerde vrouwen die wél vinden dat vrouwen in de politiek mogen, een lijst kunnen indienen maar dat wil(len) zij dus niet.

Toch moest er nog hulp van het Clara Wichmannfonds aan te pas komen. In 2003 werd een juridische procedure gestart om de SGP op het rechte pad te krijgen en onlangs was er dan de definitieve uitspraak van het Europees Hof. De SGP mag vrouwen niet langer uitsluiten van haar kieslijst. 

Nogmaals, dat de meeste vrouwelijke SGP-leden geen enkele behoefte hebben in de volksvertegenwoordiging zitting te nemen, zal best maar daar gaat het niet om, die hoeven dat ook niet te doen maar het gaat juist om die (toekomstige) vrouwen die het wél willen.

26 opmerkingen:

 1. Ik ben benieuwd dat als een groep a la sharia4holland in Nederland de politiek ingaat of de gerechtelijke instanties dan ook allemaal zo unaniem zullen zijn in het verbieden van discriminatie van vrouwen binnen die partij.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Unaniem? Veel conservatieve Nederlandse mannen staan achter de mannenbroeders van de sgp.

   Verwijderen
  2. Waar het om gaat is dat de rechters op alle niveaus eenduidig zijn in het niet toestaan van discriminatie in dit geval terwijl ze massaal de andere kant op kijken als een ander geloof dezelfde discrimantie voorstaat.

   Verwijderen
 2. Dat zal allemaal best maar de SGP is een politieke partij en die moet zich gewoon aan de regels van de Nederlandse rechtstaat houden, dus is ingrijpen van bovenaf gerechtvaardigd.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik snap dit soort gezeur niet. Waarom mag de SGP zich niet op zijn eigen manier organiseren? Het is toch aan de stemmers om te oordelen over zo’n partij? Als je dit soort rechten gaat uitbesteden aan rechters en regeringen is het immers snel gedaan met je politieke vrijheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het is heel eenvoudig. Met hun vrouwendiscriminatie voldoet de SGP niet aan de regels en wetten die gelden voor een democratische partij. De SGP kan zich natuurlijk uit de politiek terugtrekken en een vereniging worden. Dan kan iedereen die dat wil daar vrolijk lid van worden.

  Het goede nieuws is dat nu de Nederlandse staat binnenkort maatregelen moet nemen opdat de SGP vrouwen niet langer kan uitsluiten van haar kieslijst, er weer gewoon op de SGP gestemd kan worden.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Waar het dus om gaat is of een politieke partij democratisch moet zijn. Als dat zo is (en blijkbaar is dat dus zo) dan betekent dit een beperking vooraf om politiek te mogen bedrijven. En dat lijkt me te wringen met het idee dat de politiek volledig vrij van beperkingen zou moeten zijn

   Verwijderen
  2. Ik vraag me echt af waarom geen mannen of vrouwen partij zou mogen beginnen? Een politieke partij is immers per definitie een discriminator clubje waarbij alleen gelijk gestemde welkom zijn. Of moet Wilders soms binnenkort zijn partij gaan openstellen voor Moslims? Dat klinkt absurd, toch wordt het weren van moslims tegenwoordig als een schending van de grondwet gezien en dus een niet toegestane vorm van discriminatie, net zoals de vrouwen discriminatie nu wordt toegepast op de SGP.

   En dat is echt niet de eerste keer dat het begrip discriminatie wordt gebruikt (of misbruikt) om de politieke vrijheden in dit land te beperken. Dat is dus een zeer ongewenste aantasting van de (politieke) vrijheid.

   Het begrip discriminatie zoals genoemd in de grondwet wordt mijn inziens tegenwoordig verkeerd uitgelegd. Bedoeld is dat een overheid niet mag discrimineren, maar ieder ander zou dat recht gewoon moeten hebben, dat is immers het recht op vrije associatie.

   Maar ja, tegenwoordig gaat vrijheid gebukt onder een glazen plafon van allerlei belangrijkere ‘rechten’, net zoals destijds in de sovjet unie, dat was ook een zeer vrij land waarbij bepaalde rechten echter wat voorrang kregen.

   Verwijderen
 5. "Hoe moeilijk kan het zijn dat te begrijpen? "
  Heel erg moeilijk ! De staat heeft geen zeggenschap over politieke programma's van politieke partijen.
  De openbare orde wordt hier niet bedreigd, niemand wordt in zijn/haar rechten ingeperkt. Komplete onzin om de staat die macht te geven.
  Straks gaat de staat nog bepalen dat jongeren onder de 18 geen alcohol mogen kopen. Moet niet gekker worden.

  Vreemd dat de VN er bij wordt gesleept en tot zelfs een rechtgevende macht wordt gepromoveerd. De VN is door geen enkele Nederlands democratisch proces ondersteund. Voor de meerderheid is de VN slechts en buitenlandse ( niet democratische) instantie.

  " Het is heel eenvoudig. Met hun vrouwendiscriminatie voldoet de SGP niet aan de regels en wetten die gelden voor een democratische partij. De SGP kan zich natuurlijk uit de politiek terugtrekken en een vereniging worden. Dan kan iedereen die dat wil daar vrolijk lid van worden. "

  Een totalitarist aan het woord !
  Discriminatie is een goed recht, de staat dient niet te moraliseren, slechts de openbare ruimte veilig te stellen.
  In tegenselling tot de VN voldoet de SGP weldegelijk aan eisen die men aan een democratische partij stellen kan.
  De SGP, in tegenstelling tot 'Hoeiboei 31 juli 18:08', maakt niemand het leven zuur of onmogelijk.
  Als je niet welkom voelt bij de SGP, wat ik me heel goed voor kan stellen, kun je nog altijd een eigen partij oprichten. Er is dus geen dringende reden om iets te gaan verbieden, behalve als je iemand anders het leven zuur wil maken omdat ie over bepaalde zaken een ander ideologische kijk heeft.
  Zo zijn er vele politieke parijen die hun positie misbruiken om het eigengelijk door te drukken.
  Zie onderwerpen als Abortus, dierenwelzijn, euthanasie, drug en alcohol gebruik, aparte wetgeving voor homostellen.
  Wat is de volgende gekte ? verbod op het nuttigen van levensmiddelen in de openbare ruimte indien er teveel suiker in zit ?
  Land of the free, bloomberg, New York.

  "Het goede nieuws is dat nu de Nederlandse staat binnenkort maatregelen moet nemen opdat de SGP vrouwen niet langer kan uitsluiten van haar kieslijst, er weer gewoon op de SGP gestemd kan worden"
  Niet meer als drammerij, nu wel buitenlandse tyrannie accepteren... omdat het past. Bach !

  BeantwoordenVerwijderen
 6. "...dus is ingrijpen van bovenaf gerechtvaardigd.."

  De volksvertegenwoordigers zijn de hoogste instantie in een democratische samenleving.
  Als de staat gaat ingrijpen in een politiek proces, is de burger niet meer de uiteindelijke macht en houdt de democratische staat op te bestaan.
  Wat mij betreft mag elke gek zonder voorwaarden vooraf zich kandidaat stellen voor het parlement.
  Of ik er op zou stemmen is afhankelijk van mijn geweten en mijn eer, niet of het past in de bstaande wetgeving.
  De SGP is dus een gewone politiek partij en levert zonodig volksvertegenwoordigers af en vormt een belangrijk onderdeel van de allerhoogste instantie, met niets boven zich.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Elma Drayer had hier ook een goed artikel over in Trouw. Staat ook op hun site. De SGP kan zich opheffen of de rechtstaat respecteren en vrouwen op de kieslijst plaatsen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Weet je wat Willem, ik doe een aanbod !

   Laten we er een bindend referendum over houden !
   Al diegenen die voor de SGP ( dus zoals ze nu is) stemt vóór de SGP en al diegenen die op een andere partij willen stemmen, maken hun keuze.
   Je wil toch zeker niet op je geweten hebben dat er honderdduizenden landgenoten hun stemrecht kwijt raken, niet ?
   Zullen we de PVV eens verbieden wegens discrimininatie, anders ?
   Je zou het ook zo kunnen stellen dat andere politeke partijen hier een mooie gelegenheid zien om een collegaatje de nek om te draaien.
   De SGP speelt, helaas, soms een beslissende rol in de politieke besluitvorming.

   Ook de vernoemde het Europese hof voor de rechten van de mens is geen democratische instantie, maar buitenlandse tyrannie.

   Verwijderen
 8. Om islamitische vrouwenonderdrukking te kunnen bekritiseren, mag je niet wegkijken bij discriminerende opvatting van een SGP, ookal vorm die partij gelukkig geen echte bedreiging.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Rudolf trapt in de overbekende val, namelijk alszou de 'religieuze' islam te vergelijken zijn met christelijke godsdienst.

   Ik ben de eerste om eventueel de SGP als politieke partij te verbieden, indien zij de omverwerping van de de nederlandse staat (westerse samenleving) voorstaat.
   En waarom zou kritiek op de SGP een voorwaarde moeten zijn om (pas daarna) kritiek te mogen leveren op de islam ?

   Verwijderen
 9. Het gaat hier toch helemaal niet om geloofsvrijheid en vrijheid van geloofsuitingen maar, zoals altijd bij Gristenen om de centen. Dit vonnis betekent dat de Nederlandse staat, net zoals dit werkt bij de PVV, die geen partij is maar een stichting, geen subsidie kan geven aan de SGP. Geen "wetenschappelijk" bureau, geen vergoeding voor campagnefondsen, geen vergoeding voor assistentie voor kamerleden. Dat werk moet nu voortaan allemaal onbezoldigd worden gedaan door de plisserokken met kniekousen

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat zou regel moeten worden. Politieke partijen dienen niet door de staat betaald worden.

   Verwijderen
 10. Er gelden sowieso een heleboel beperkingen om mee te mogen doen als politieke partij aan verkiezingen en het uitoefenen van macht. De SGP moet z'n statuten aanpassen om vrouwen toe te staan en vervolgens mogen ze heus wel zeggen dat ze dat eigenlijk niet willen. Maar dat zijn de regels die we in onze representatieve democratie hebben afgesproken.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Maar dat zijn de regels die we in onze representatieve democratie hebben afgesproken"

   O, ja ? Welke en waar staan die beschreven ?
   De VN en Europese hof zijn instituten die niet door de Nederlandse bevolking gewenst zijn, noch gecontroleerd of gecorrigeerd kunnen worden. Ben jij nu een democraat ?

   Je kunt ook de volgende woordgrap doen: Europees hof voor de Plichten van de mens. Dat is immers moeilijker dan een ongewenste greep in iemands portemonnaie.

   "Er gelden sowieso een heleboel beperkingen om mee te mogen doen als politieke partij aan verkiezingen ..."

   Helaas wel ja, maar geen die over politieke inhoud gaan. En als die limieten er wel zouden zijn is het van belang om die te verwijderen, daar iedereen recht heeft op het vormen van(politieke) mening.

   Nogmaals de handschoen: Hou er een volksraadpleging over !
   De staat is er voor het volk niet het volk is dienaar van de staat.

   Verwijderen
 11. De tekst van Elma Drayer in Trouw:

  Ook SGP'ers zijn kinderen van hun tijd

  COLUMN Telkens als de SGP een tik op de vingers krijgt vanwege haar zogeheten vrouwenstandpunt reageert ze stomverbaasd. Terwijl de partij al eenentwintig jaar - om precies te zijn sinds 23 juli 1991, toen Nederland het VN-Vrouwenverdrag ratificeerde - weet dat het onhoudbaar is.

  Vorige week onderstreepte het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een uitspraak van de Hoge Raad uit 2010. Het hof verklaarde de bezwaren van de SGP niet-ontvankelijk en ongegrond. De Nederlandse staat zal op korte termijn maatregelen moeten nemen opdat de partij vrouwen niet langer kan uitsluiten van haar kieslijst.

  Slappe knieën
  De aanhang brieste als vanouds. In het Reformatorisch Dagblad heette het dat collega-politici 'slappe knieën' hebben, waardoor ze als 'knipmessen' buigen voor 'de afgod van de gelijkheid'. De SGP-partijvoorzitter, las ik in hetzelfde blad, was bevangen geraakt door 'emoties'. Hij noemde de uitspraak 'onbegrijpelijk, schrijnend, zorgelijk', repte van 'omgekeerde discriminatie'. En suggereerde dat de 'gelijkheidsdrijvers' nu ook andere 'identiteitsgebonden instellingen' zullen aanpakken. Een SGP-vrouw zat zaterdag in deze krant op hetzelfde spoor. "Dat de staat ons oplegt wat we moeten geloven", zei ze, had haar nog het meest geraakt.

  Onbeschaafd
  Ons oplegt wat we moeten geloven? Bij mijn weten mag iederéén in dit land geloven waarin hij wil, zijn overtuiging uitventen zoveel hij wil. Ook als hij daarbij vrouwen de mond wil snoeren. Maar een politieke partij is geen kerk of herensociëteit. En iemand alleen vanwege zekere genitaliën democratische grondrechten ontzeggen, wordt anno 2012 nogal onbeschaafd gevonden. Zoals het heden ten dage ook nogal onbeschaafd wordt gevonden om iemand alleen vanwege zijn huidskleur het volwaardig kiesrecht te onthouden. Zelfs als de Schepper zulks verordonneerd zou hebben. En zelfs als de betreffende burgers het daar volmondig mee eens zijn.

  Jongeren
  Dat laatste staat in dit geval trouwens te bezien. Al in 2003 bleek de

  lees hier verder:

  Ook SGP'ers zijn kinderen van hun tijd

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "precies te zijn sinds 23 juli 1991, toen Nederland het VN-Vrouwenverdrag ratificeerde - weet dat het onhoudbaar is."

   Stel nu eens dat Balkenend een verdrag had ondertekend, tegen de wil van de bevolking in, zouden we dan voor altijd in de EU moeten blijven en de islam als staatsgodsdient moeten accepteren ? Onze grenzen kwijt dankzij Lissabon ? En natuurlijk al ons geld kwijt via het ESM-verdrag !
   En de Nederlandse overheid de opdracht van de VN moet uitvoeren om de PVV te elimineren ?

   Zou het dan goed komen, iedereen als een dociel schaap richting slachtbank ?
   dus dat is een onzinnig argument.

   Verder is het stukje nogal onfatsoenlijk en gaat Drayer in op interne zaken.
   Nou, als burger vind ik het ongepast om me met zaken in te laten waar ik geen enkel belang heb. Wat mij in geen enkel opzicht raakt.

   De vrijheid van de SGP-vrouwen is gewaarborgd en wel zo dat zij een eigen politiek partij ( zonder mannen) kunnen en mogen oprichten.


   "
   En iemand alleen vanwege zekere genitaliën democratische grondrechten ontzeggen, wordt anno 2012 nogal onbeschaafd gevonden. Zoals het heden ten dage ook nogal onbeschaafd wordt gevonden om iemand alleen vanwege zijn huidskleur het volwaardig kiesrecht te onthouden. "
   Tja en dat is natuurlijk kletskoek ! SGP- vrouwen kunnen weldegelijk de gang naar het stembureau maken en gebruik maken van hun recht. Er wordt geen enkel recht hen ontnomen !
   Voorwaar een verkeerde vergelijking.

   Zo'n probleem doet zich eerder bij moslims voor. Maar die vrouwen hebben dan ook geen rechten.. volgens de islam. Maar daar houden we ons wijselijk de mond. Stel je eens voor om zo te eindigen als Theo van Gogh.

   Verwijderen
  2. Wat een geklets allemaal van mevrouw sirik terwijl toch eenvoudig vast is gesteld dat de SGP vrouwen discrimineert en daar nu mee moet stoppen.

   Verwijderen
  3. W,
   En ik heb keurig aangetoond dat dat gebeurd is middels buitenlandse ondemocratische instellingen, waar de Nederlandse samenleving GEEN ENKELE formele invloed op uitoefenen kan.
   Nogmaals, toon u een democraat en wees voorstandster van een volksraadpleging omtrent dit onderwerp..

   Verwijderen
 12. De grondwet (waaronder artikel 1) is bedoeld voor de relatie tussen de Staat en de burger. De Staat mag dus bij het behandelen van de burgers geen onderscheid maken op grond van geslacht. Daarom hebben zowel mannen als vrouwen actief kiesrecht. Ook hebben zij beiden passief kiesrecht, dat betekent dus dat zowel vrouwen als mannen zich kandidaat mogen stellen voor een zetel in de Tweede Kamer.

  Maar een politieke partij is geen overheidslichaam en is dus niet vanzelf gebonden aan het gelijkheidsbeginsel van Artikel 1. Een individuele partij kan dus voorwaarden stellen zodat bepaalde mensen van die partij niet in de Tweede Kamer kunnen komen. Dat geldt bijvoorbeeld voor levensovertuiging: als communist kun je een kamerzetel in de rijen van de VVD wel op je buik schrijven.

  Elke partij discrimineert er binnen de eigen gelederen vrolijk op los, op grond van allerlei schimmige en misschien zelfs verwerpelijke overwegingen. Niemand in dat land maakt daar en punt van. Maar omdat het de SGP is en omdat die partij bovendien zo openhartig is om de overwegingen op schrift te stellen, daarom moet er ophef over gemaakt worden. Ik heb daar maar één woord voor: hypocriet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. inderdaad.

   Omdat de staat een monopolie in het bestuur heeft kan men niet om de staat heen, en is deze eis aan de staat gesteld. Voor burgers onderling geldt deze regel niet.

   Omdat de SGP geen onderdeel is van de overheid en (dus) burgers de gelegenheid hebben om een anti-mannen politieke partij op kunnen richten is hier geen enkele reden voor het gerecht of de overheid in te grijpen.

   Doet de overheid dat wel is dat een gevalletje machtsmisbruik. hetzelfde geldt voor alle anderen die de SGP op willen heffen om die reden.
   Aan de SGP-vrouwen de volgende uitnodiging:

   SGP-VROUWEN: Richt een politiek partij op en stel een bestuur samen met uitsluitend mannen. Het is uw vrijheid en uw goed recht.   (en stem stiekem toch op de PVV)

   Verwijderen
 13. Schrijfster en sociloge Jolande Withuis, vanavond te gast bij Zomergasten:


  Het eenduidige concept 'zelf willen' is sowieso problematisch: minder machtigen vervormen hun wensen langs velerlei mentale sluipwegen naar de wensen van de machtigere partij en ervaren die vervolgens als hun eigen wensen. In 1917 ondertekenden drieënveertigduizend christenvrouwen een petitie 'Geef ons het kiesrecht niet'; kiesrecht was strijdig met hun roeping: thuis te zijn. Gelukkig zagen Aletta Jacobs en haar medestrijdsters daarin geen reden om hun eisen te matigen.


  Moslimfundamentalisme is seksefundamentalisme

  BeantwoordenVerwijderen