Anand Soekhoe: Mijn kant van het verhaal

Anand Soekhoe
Juni 2012 werd docent Maatschappijleer Anand Soekhoe door het Fioretti College ontslagen vanwege enkele islamkritische tweets. Vandaag, 7 december, vindt hierover op verzoek van Anand Soekhoe bij Het College voor de Rechten van de Mens (voorheen Commissie Gelijke Behandeling) een zitting plaats waarbij ook het bestuur van Stichting Fioretti Teylingen aanwezig zal zijn. 
Lees hieronder Anand Soekhoes kant van het verhaal. Zie ook: Zondigen tegen de Staatsreligie. 

Geachte lezers, beste vrienden,

Onlangs kwam ik in de regionale en landelijke pers naar aanleiding van mijn anti islam kritische tweets. Hierdoor ben ik een paar weken geleden (per zondag 20 mei) geschorst van het ‘Fioretti college’ (een VO school) te Lisse. Ik werkte hier amper een jaar, naar volle tevredenheid. Niet alleen van de directie en collega’s, maar ook vooral van de leerlingen en hun ouders! Ten tijde van mijn aantreden heb ik er geen geheim van gemaakt dat ik aanhanger van de PVV ben en duo-raadslid voor Leefbaar Leiden.

In deze hoedanigheid heb ik op zondag 20 mei 2012 getweet dat: “De islam geen geloof maar een barbaarse achterlijkheid is. En dat men niet op de linkse rakkers moest stemmen; anders spreekt de volgende generatie Arabisch en is de islam een staatsgodsdienst!”

Collega’s van de gemeenteraad volgen elkaar middels sociale media als Twitter. Opvallend kritisch daarbij zijn de fractievoorzitter van GroenLinks, de heer Kos, en het (naar mijn mening) zwaar links georiënteerd Leidsch Dagblad. Ene linkse journalist van het Leidsch Dagblad (LD), de heer Frank Beijen, pikte de hierboven opgesomde tweets op. Die maandag daarop (21 mei 2012) werd ik op
school in de pauze gebeld door die journalist met de mededeling dat hij een artikel wilde schrijven over mijn tweets. Ik kende hem al enigszins want een paar weken ervoor had hij mij in z’n column uitgemaakt voor “roeptoeter” en “Wilders aanbidder”. Omdat ik daags daarvoor tijdens een toespraak van Wilders (ten tijde van de beschouwingen) een bericht twitterde dat ‘onze aanstaande premier aan het woord was’.

Tijdens dat gesprek heb ik de journalist verteld dat ik anti islam ben. Op z’n vraag of dat wel matcht met mijn docentschap deelde ik hem mee dat ik dat gescheiden hou. Na een gesprek van ruim 10 minuten heb ik hem succes gewenst met zijn artikel.

Daarna heeft deze journalist de locatie directeur gebeld. Zonder mij hiervan in kennis te stellen. Omdat het pauze was sprak de directeur af om hem terug te bellen. Terug in de docentenkamer zei de directeur tegen mij dat het 't Leidsch Dagblad was dat iets wilde weten over mij, grapte hij! Ik vroeg hem of het al komkommertijd was voor die krant. “Nee”, zei hij,” misschien willen ze wat weten over de nieuwbouw. Ik bel ze later!” Ik ben daarna naar mijn klaslokaal gegaan.

De volgende ochtend las ik in de krant het artikel over mij met een foto van mij, afkomstig van de website van Leefbaar Leiden. Hiervoor was geen toestemming gegeven.
Na de lessen (15:00 uur) wilde de directeur mij spreken. In dit gesprek gaf de directeur aan, dat het niet handig was van mij om in open sociale media, waar leerlingen ook bij kunnen, dit soort berichten los te laten. De bewuste tweet was kwetsend voor islamitische leerlingen. Ik moest er voorzichtig mee zijn.
Ik heb hem aangeboden meteen na het gesprek de gewraakte tweet te verwijderen en ook mijn account op slot te doen. Dat moest ik zelf weten want wat docenten in de vrije tijd doen moeten ze zelf weten. Daar gaat hij niet over! De bewuste tweet heb ik meteen na ons gesprek verwijderd, maar niet het op slot doen van mijn account. Dit kon ik niet meteen, omdat ik niet wist hoe dat moest.

Na dit gesprek heeft de journalist de directeur teruggebeld. Om te weten wat de consequenties c.q. maatregelen zouden zijn die de school zou nemen. De directeur heeft hem meegedeeld dat dat hem niks aanging. Daarna belde hij mij. Ik was kwaad op hem, omdat hij e.e.a. achter mijn rug om deed. Hij wilde weten wat er besproken was en wat voor maatregel de school zou nemen. Ik heb hem verteld dat ik op het matje word geroepen als grap.

Intussen was het ook in de landelijke pers bekend geworden. De Telegraaf had een foto van mij van Internet gehaald en letterlijk e.e.a. uit het LD geciteerd. Zij hebben mijn kant nooit gehoord. Andere kranten hebben mij wel keurig benaderd. Zo heeft de regionale zender TV West mijn moeder gebeld met de vraag waar ik was. Hierop heeft zij gezegd: ”Hij is weg”. De TV kopte in het nieuws , dat ik door m’n moeder uit huis was gezet. Nota bene uit mijn eigen huis! Ik heb die tv gebeld en gedreigd met juridische stappen als dat artikel nog langer bleef staan. De tv heeft het artikel meteen verwijderd en gevraagd om mijn kant van het verhaal te vertellen. Dit heb ik geweigerd.

Diezelfde avond stond mijn telefoon roodgloeiend, waarbij ik zelfs radio 5 te woord heb gestaan in een live uitzending. De woensdagochtend daarop kwam ik op school en groette zoals gewoonlijk een ieder. Toen de directeur binnen kwam vroeg ik of hij het LD gesproken had. Hij zei tegen mij dat ik een mail ontvangen moet hebben van de algemeen directrice voor een gesprek met z’n drieën. De altijd wel bespraakte man gedroeg zich erg vreemd. Aangezien ik 6 uur les achter elkaar had en daardoor nog geen tijd had om m’n mails te checken, werd ik omstreeks 14:00 uur door de secretaresse van de algemeen directeur gebeld of ik nog op het gesprek kwam. “Uiteraard,” was mijn antwoord. Nog voor ik op het gesprek kwam heb ik wat collega’s gesproken en het artikel laten lezen. Allen waren het met me eens, maar vonden wél dat het niet slim was om het te tweeten. Ik dacht: “Oké lekker hypocriet!”

Om 15:00 uur was ik voor het gesprek in het kantoor van de algemeen directeur. Zonder er doekjes om te winden gaf ze mij een enveloppe en zei dat zij voornemens was om mij te schorsen met betaling tot expiratie. Ik vroeg haar wat dit betekende? Haar antwoord was: “Alle spullen inleveren en niet meer op school verschijnen.” Zij vroeg of ik er nog iets aan toe te voegen had. Mijn reactie was: “Het het nooit mijn bedoeling geweest om de school in diskrediet te brengen en dat ik in mijn vrije tijd had getwitterd, in de hoedanigheid als politicus. “ Ja maar de naam van de school stond ook onder je account en dat kon echt niet,” was haar reactie. Ik heb beloofd dat ik meteen de naam van de school zou verwijderen, wat ik ook meteen heb gedaan. Zij had geen zin om een verdere politieke discussie aan te gaan. Waarop ik reageerde, “dat ik het jammer vind dat de meningsvrijheid wordt opgeofferd in belang van het leerlingenaantal (klanten). Hierop gaf de locatie directeur aan dat ik in m’n functie van Maatschappij docent ongeloofwaardig ben geworden. Ik deelde hem mee, dat ik in mijn functie als docent, mijn politieke uitspraken achterwege laat.

De algemeen directeur gaf aan dat er al leerlingen waren die het artikel dat weer in het LD was verschenen, gelezen hadden en daarmee naar mijn collega’s waren gegaan die daarop naar de directeur waren gestapt. Zij was bang dat ouders ook zouden volgen. Ik reageerde hierop dat ik ze allen te woord wilde staan. Ik ben bereid de discussie met hen aan te gaan. Hierop werd niet gereageerd.

Ik heb de directie meegedeeld dat ik meteen naar mijn advocaat zal gaan en dat alles nu via hem zou lopen. Nadat ik de school had verlaten heb ik als eerste de heer Harm Beertema, lid Tweede Kamer voor de PVV, gebeld. Hij heeft meteen de school gebeld om opheldering te vragen. Vervolgens heb ik mijn advocaat de heer Melvin Everts gebeld om hem het e.e.a. mee te delen. Ik mocht meteen langs komen. De dag erna heeft hij protest ingediend bij de algemeen directeur.

Het hoeft geen betoog dat ik de hele avond wederom plat gebeld ben door vrienden en de media! Zowel regionale, landelijke en huis- aan-huisbladen. Iedereen wilde mijn verhaal weten. Veel steun heb ik van mijn fractiegenoten van Leefbaar Leiden gehad. Terwijl bij andere Leidse fracties “de vlag uit ging” als: GL, D66, PvdA en PvdD. Ook van de PVV in de Tweede Kamer, met name van de heer Harm Beertema, krijg ik veel steun. De heer Ronald Sorensen lid van de Eerste Kamer voor de PVV heeft in zijn column “een appeltje schillen” de bewuste journalist op de korrel genomen.

De heer Beertema te samen met de heer Wilders is overgegaan tot het stellen van schriftelijke vragen aan de minister van onderwijs mevrouw Bijsterveld. Tot op heden nog geen reactie! Op advies van de heer Beertema heb ik vorige week woensdag (20 juni 2012) een afspraak gemaakt met advocaat mevrouw Mehlem. Zij is specialiste arbeidsrecht in het bijzonder onderwijs. Zij belde mij vorig week donderdag op om te vragen wat zij voor mij kon doen. Nadat ik haar mijn verhaal had verteld heeft zij meteen een afspraak voor de volgende dag gemaakt. Ze meldde mij ook meteen dat ik voorlopig even moest stoppen met anti islamitische tweets. Ik dacht: “Waar is de vrijheid van vrijemeningsuiting?”

Op vrijdag, tijdens mijn afspraak ten kantore van mevrouw Mehlem en een gesprek van bijna 2 uur en 150 euro armer kwam ik met twee opties naar buiten:

1. Boetekleed aantrekken, excuses aanbieden aan de school en achter gesloten deuren tot compromis komen met school voor geruisloos vertrek (soort mediation). Dan is de kans dat ik elders op een andere school aan de bak zou komen redelijk. Indien ik voor deze optie zou kiezen moest ik meteen stoppen met anti islamitische tweets! Ik voelde me als of ik neer geknald werd en monddood gemaakt werd. Het voelt zo hypocriet! “Lange leve de vrijheid van meningsuiting,” dacht ik!

2. Met gestrekte been er ingaan, zoals de heer Everts mijn advocaat dat heeft gedaan, met alle media aandacht en steun van de PVV. Maar dan moest ik er rekening mee houden dat ik de zaak nooit zou winnen en dat ik voorgoed vaarwel moest zeggen tegen een baan in het onderwijs!

Maar deze optie klinkt in elk geval niet hypocriet. Ik heb aan mevrouw Mehlem meteen kenbaar gemaakt dat ik neig naar optie 2, maar dat ik toch even advies wil vragen aan Leefbaar Leiden en uiteraard de PVV. Vanuit de auto heb ik de fractievoorzitter van Leefbaar Leiden de heer Daan Sloos gebeld en om advies gevraagd. Hij vond het een moeilijke kwestie daar het om mijn toekomst ging en hij heel goed weet hoe zeer ik van m’n vak houd. Hij vertelde mij dat hij veel bezwaar heeft tegen het feit dat in Nederland ongeacht de politieke kleur men niet z’n mening mag uiten. “Het lijkt wel alsof we zo’n 70 jaar terug zijn gezet,” was zijn reactie.

Vervolgens heb ik gebeld met de heer Beertema van de PVV. Ik heb hem gevraagd om advies t.a.v. de 2 opties. De heer Beertema deelde mij mee dat hij het erg lastig vindt daar hij niet weet hoe het later (toekomst) met mij zou gaan en wat mijn ambities zijn. Hij had ook moeite met het boetekleed aantrekken maar begreep de advocate wel. Hij raadde me aan om geen overhaaste beslissingen te nemen en 't over het weekend heen te tillen.

Vervolgens heb ik een gesprek gehad met mijn ouders. Zij waren echt geschrokken van de opties. Zij konden zich niet voorstellen dat in een land als Nederland de waarheid niet verteld mag worden.

Ik heb toen mijn besluit genomen. Het zal u niet verbazen dat ik voor optie 2 heb gekozen. Hiervan heb ik als eerste m’n ouders op de hoogte gebracht, vervolgens de fractievoorzitter de heer Sloos, de heer Beertema, de heer Everts en toen mevrouw Mehlem.

Hieronder hun reacties:

Mijn ouders. Zij staan vierkant achter me en willen zelfs dit land verlaten omdat zij van mening zijn dat Nederland binnenkort een islamitisch land gaat worden! En dat veel Nederlanders bang zijn voor de moslims en daarom hen likken! Islamlikkers!

De heer Sloos. Hij staat vierkant achter mij en is blij dat ik voor optie 2 heb gekozen. Hij verwijst ook naar Google.nl waarin ruim 13 pagina’s aan mij zijn gewijd en waar mensen uit de hele wereld mij ondersteunen en sterkte toewensen. Als ik optie 1 had gekozen dan zou ik ongeloofwaardig worden voor al deze mensen. Ook wijst hij op het feit dat er heel veel mis is in het regulier onderwijs, en dat er vanuit de politiek wat aan gedaan moet worden. De verzelfstandiging heeft de managers te veel macht gegeven. De heer Sloos is van mening, dat de school op zoek was naar de bekende stok om mij te slaan zodat ze me konden lozen.

De heer Beertema. Hij waardeert het heel erg dat ik mijn rug recht heb gehouden, en dat ik voor optie 2 heb gekozen. Dit zal consequenties hebben voor mijn verdere carrière in het onderwijs. Schijnbaar is er voor andersdenkenden geen plaats in het onderwijs. Een beroepsverbod! Hij spreek zelfs van gewetensdwang binnen het onderwijs. Blijkbaar worden rechtsdenkenden monddood gemaakt en van hun brood beroofd als men een mening geeft die niet binnen de zogenoemde ‘politiekcorrecten’ valt. De heer Beertema vindt het een heel kwalijke zaak dat Nederland deze kant opgaat, waarbij men mond dood wordt gemaakt! Waar is het recht op vrijheid van meningsuiting?

De heer Everts. Hij wordt wegens vakantie vervangen door mevrouw Jacolien. Zij meent ook de indruk te hebben dat de school van mij af wilde en dat ze licht een stok hebben gevonden om een hond te slaan. We gaan er hard in! Intussen heeft het Fioretticollege een advocaat in de arm genomen die een schrijven heeft gericht aan mijn advocaat. Hierin maakte hij kenbaar dat hij een week nodig heeft alvorens inhoudelijk te reageren. Afwachten dus!

Mevrouw Mehlem. Zij had al verwacht dat ik voor optie 2 zou kiezen. Haar lijkt het een goede keus voor mij en ze raadde mij aan om in de politiek verder te gaan. Zij volgt mij op twitter! Ze wenste mij een goede toekomst. En blijft mij volgen via twitter.

Ik zelf. Ik ben blij dat ik uit dat hypocriete onderwijs ben gestapt. Wat een achterbaks volk is dat zeg. Veel collega’s zijn het eens met mijn uitlatingen maar durven dat niet hardop te zeggen! Ik ben er nog niet uit, welke kant ik precies op moet! Eén ding is zeker: “Het onderwijs nooit meer!” Ik heb me inmiddels bij het UWV ingeschreven voor een WW-uitkering vanaf 1 augustus 2012, en zo zal ik dan voor het eerst in mijn leven een uitkering moeten ontvangen. Ik schaam mij wel een beetje. Nu is het maar afwachten….

Anand Soekhoe

Leiden, 28-06-2012

109 opmerkingen:

 1. Anand

  Heelgoed dat je voor je eigen gevoel heb gekozen en niet je mond hebt laten dicht snoeren (Theo Benhetzat.
  Prima gedaan....

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ga maar eens met Alfred Vierling praten. Verder sterkte in dit verdorven land met haar hypocriete -verborgen- kastenstelsel.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. "En dat men niet op de linkse rakkers moest stemmen; anders spreekt de volgende generatie Arabisch en is de islam een staatsgodsdienst!”
  -------------
  Leeghoofd!

  Duidelijk dat de kwaliteit van het onderwijs in Nederland ver onder de maat is.

  En dat noemt zich een docent ook!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kijk El_Houssain, dat is nou weer zo'n opmerking waarom gevestigde Nederlanders steeds meer een hekel krijgen aan islamieten. Niet aan Turken of Marokanen, enz. Maar aan Islamieten. Dat je je eigen naam onder het stippellijntje hebt geplaatst geeft wel aan hoe islamieten zijn.
   Als je het onder wijs in Nederland niet goed vind, zoek het dan in een ander land. Veel succes daar.

   Verwijderen
  2. ik weet zeker dat meer dan de helft van alle nederlandse moslims niet weet dat we ooit onderhorig waren aan de spaanse koning. En daardoor geen idee hebben waar ons volkslied over gaat.
   Hoeft ook niet, want het enige dat telt is de Umma, de analfabetische op de rand van armoe levende kudde in de woestijnen, geleid door een corrupte wel geletterde steenrijke elite.
   Diezelfde elite die in de OIC de universele mensenrechten NIET heeft onderschreven, maar daarvoor in de plaats de sharia heeft gesteld, meer dan 50 landen vóór onderschiktheid van de vrouw, homos, joden , kopten, ander godsdienstigen etc.

   In Tunesie zien we alweer de zure vruchten daarvan: http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE83501L20120406?feedType=RSS&feedName=topNews&sp=true , buiten natuurlijk de gruwelijkheden die op slechts een paar honderd kilometer van ons WEL beschaafde continenet plaatvinden : http://www.youtube.com/watch?v=IFzlh0QxnxY

   Geen enkele demonstratie daartegen.
   Of zijn er ineens meerdere islam's ?

   Verwijderen
 4. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Een eigen mening mag in Nederland, zolang die mening maar links is.

  En meneer El-Houssain hierboven, zo te zien een religie-genoot van mij (mede-moslim) , laat zien dat hij al prima is geassimileerd in deze cultuur van eenzijdige tolerantie. Alles wat links is, is goed en een ieder die daar anders over denkt is dom, een leeghoofd, moet worden verwijderd.

  Vroeger was Nederland een democratie. Blijkbaar al heel lang niet meer. Vandaar mijn reactie onder pseudoniem - het is te gevaarlijk om kritiek te hebben onder eigen naam, zoals meneer Soekhoe heeft moeten ondervinden.

  Gelukkig kan meneer El_Houssain zoveel schelden als hij wil. Een stuk vrijheid, dat ik iedereen zou gunnen in Nederland.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  2. Het gaat niet om schelden maar om kritiek meneerbof mevrouw anoniem

   Verwijderen
 6. Hulde!
  Maar je zou wel eens geen uitkering kunnen krijgen omdat je 'door eigen toedoen' werkloos bent geworden.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Houssain heeft gelijk als hij zegt dat het onderwijs in Nederland ver onder de maat is. Zijn kennis van de Nederlandse taal is daarvan kennelijk dan ook het gevolg.

  Immers, het moet zijn: Het is duidelijk ... de maat is.
  En verder: En dat noemt zich NOG docent ook. Een geval van klok en klepel zullen we maar zeggen.

  Het lijkt er sterk op dat Houssain een vertegenwoordiger is van precies datgene waarvoor de heer Soekhoe waarschuwde in zijn tweet.

  Maar goed, dat terzijde.

  Het is bedroevend te moeten vaststellen dat de linkse kerk in Nederland zoveel macht heeft dat zij mensen om het uiten van hun mening de laan uit sturen.

  De stok die de rechter zal gebruiken om de heer Soekhoe te slaan zal mogelijk zijn dat hij tevens de naam van de school in zijn account had vermeld.

  Ik wens de heer Soekhoe een goede toekomst. Wellicht in de politiek?

  Rudor

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. U hebt in beide gevallen gelijk en ongelijk: beiden zijn namelijk goed. De zinnen van meneer El-Houssain zijn correct en die van u ook. Jammer dat op zulk laag water spijkers loopt te zoeken...

   Verwijderen
  2. Niet echt. het is: En dat noemt zich nog docent ook, of: En dat noemt zich docent.

   Verder: Duidelijk is dat ... of: Het is duidelijk dat ...

   Verwijderen
  3. Eh...nee. 'En dat noemt zich nog docent ook.' is volslagen correct Nederlands. Een vrije vorm van een overtreffende trap. Vergelijk: 'Hij is pas ziek geweest, vandaag heeft-ie de tuin gedaan en straks gaat-ie nog fietsen ook.' Of; '... ook nog fietsen.' Is ook goed. Maar de eerste vorm legt meer nadruk op het feit dat dat er nog eens bovenop komt, en dat het uitzonderlijk is.

   Die andere zin is ook prima, had op z'n best nog een komma kunnen gebruiken, na het woordje 'duidelijk'. Ik geef toe dat het tegen spreektaal aanleunt, dus verkorte zinnen en zo (zoals deze bijzin die volgens u waarschijnlijk eigenlijk had moeten luiden: 'dus maakt hij gebruik van korte zinnen en zo'), maar dat is nog geen incorrect Nederlands!

   Verwijderen
  4. Dat is ook precies wat ik zei.

   En dat noemt zich nog docent ook, is prima Nederlands. Zo ook: En dat noemt zich docent.
   Maar wat niet correct is, is: En dat noemt zich een docent ook.

   Kennelijk was dat uit het oog verloren.

   Verwijderen
 8. Anand Soekhoe verdient mijn respect omdat hij zijn rug recht houdt in zijn strijd met hen die zich reeds aan de achterlijke ideologie van de islam onderworpen hebben.
  Een strijd die wij overigens aan het verliezen zijn.
  Dat 10% van een bevolking, te weten de moslims, een heel land kan terroriseren is uiteraard alleen mogelijk met de steun van de islamlikkers van GL, PvdA en D66.
  De toekomst van dit land belooft niet veel goeds.
  Toch wens ik de heer Soekhoe alle succes.
  In zijn plaats had ik precies dezelfde beslissing genomen. Ten aanval!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. "Islam is the worst thing that ever happened to humanity." Zie:
  Afghanistan
  Algerije
  Azerbeidzjan
  Bahrein
  Bangladesh
  Brunei
  Comoren
  Djibouti
  Dearborn (USA)
  Egypte
  Eritrea
  Ethiopië
  Indonesië
  Irak
  Iran
  Jemen
  Jordanië
  Kazachstan
  Kirgizië
  Koeweit
  Libië
  Londen (UK)
  Luton (UK)
  Malediven
  Maleisië
  Malmö (Sw)
  Marokko
  Marseille (Fr)
  Mauritanië
  Nigerië
  Oezbekistan
  Oman
  Pakistan
  Palestijnse gebieden
  Parijs (Fr)
  Qatar
  Saoedi-Arabië
  Soedan
  Somalië
  Syrië
  Tadzjikistan
  Tsjetsjenië
  Tunesië
  Turkije
  Turkmenistan
  Verenigde Arabische Emiraten
  Xianjing

  Jihad maakte tot nu toe 280.000.000 dodelijke slachtoffers.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ik werk in het onderwijs, en ik kan van binnenuit bevestigen dat bij discussies over islam en integratie iedereen op eieren loopt. Allochtonen zijn per definitie zielig (alsof het één homogene groep is), en argumenten van welke aard dan ook doen er verder niet toe. Het hier nog steeds 1980. Sterkte, collega.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Onze maatschappij is niet in staat om met religiekritiek om te gaan. De islam levert gewoon problemen op in Nederland.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. 280.000.000 dodelijke slachtoffers schijnen niet genoeg te zijn:
  http://barenakedislam.com/2012/06/29/china-airline-crew-and-passengers-thwart-hijacking-attempt-by-six-uighur-muslims/

  BeantwoordenVerwijderen
 13. De Hindoestanen, en nog wat groepen, hebben geen idee van wat er hun boven het hoofd hangt. Maar Hindoestanen zouden het uit de geschiedenis van India kunnen weten. Huiswerk: zoek eens op hoeveel Hindoes er tijdens de islamitische verovering van India vermoord zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Op het Indonesische eiland Bali, waar de bevolking voor meer dan 90% uit Hindoes bestaat, weten ze donders goed wat de dreiging van de islam is.
   Toen ik daar vorig jaar een tijdje was werd mij om steeds verteld dat er steeds meer moslims van de andere eilanden naar hun eiland werden 'overgeplaatst'.
   Men is daar doodsbang voor deze zogenaamde religie die, ook daar gezien wordt als een verschrikkelijke ideologie.

   Verwijderen
  2. 60 miljoen, give or take. Plus het einde van een beschaving. Zie hier het ijzingwekkende verhaal.
   http://archief.artikel7.nu/?p=32526

   Verwijderen
 14. Met de vermelding van de naam van de school waar U werkt hebben ze misschien een punt (van andere publicisten zoals "we moeten de VN vragen PVV-ers dood te schieten" is overigens ook bekend bij welke overheidsinstelling ze werken) maar dan hadden ze daar al een punt moeten maken zodra U, met de vermelding van de naam van de school, getwitterd had over bijvoorbeeld wel of geen zebrapad in de Leiderdorpseweg.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Precies. De koppeling van de naam van de school aan een mening is niet het probleem. Het is een "verkeerde" mening, daar gaat het om.

   Inderdaad, als het ging om de aanleg van bloemperken op het schoolplein, of zelfs kritiek op de Katholieke Kerk, dan was er waarschijnlijk niets aan de hand geweest.

   Het is een mening die niet graag gehoord wordt, want het is negatief EN het betreft een zgn minderheid EN het betreft de Islam.

   Verwijderen
  2. Inderdaad. De koppeling van de naam van de school aan een mening is niet het probleem. Het is een "verkeerde" mening.

   Wanneer Soekhoe iets had gezegd over het Christendom, of over de Katholieke Kerk in het bijzonder of over het aanleggen van bloemperkjes in de binnenstad, was er waarschijnlijk niets aan de hand geweest.

   Het lijkt mij duidelijk: leraren wordt geacht bepaalde opvattingen NIET te hebben, zelfs niet in hun vrije tijd, want dit zou de arme, zielige kinderen van moslimouders beschadigen. Wat feitelijk het probleem is, is de angst voor klachten van ouders en de reputatie van de school.

   Verwijderen
 15. Tijdens de Koude Oorlog hadden ze daar in de Bundes Republiek een term voor: Berubfsverbot. Een andere benaming is : Unglaubige Untermensch.

  (met een satirische knipoog naar U maar natuurlijk niet met een knipoog naar de huidige nazistische (pro-) relifascisten.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Heel goed om het hele verhaal te lezen van dit weerzinwekkende geval van politieke correctheid. Ik weet wel zeker dat als hij zo iets over het christendom zou hebben gezegd, hij nooit zou zijn ontslagen. En zelfs in het hypothetische geval dat hij dan wel zou zijn ontslagen, zouden de politiek correcte media voor hem in de bres zijn gesprongen in plaats van hem een extra trap na te geven en aan te zetten tot ontslag. Veel succes voor deze moedige leraard die een absurd hoge prijs betaalt voor slechts een islam-kritische tweet, want meer is het niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. http://hvv.amsterdampost.nl/HVV/www.hetvrijevolk.com/index5d72.html?pagina=8487

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Wat een schijnheilige school. Sterkte!

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. -"En dat men niet op de linkse rakkers moest stemmen; anders spreekt de volgende generatie Arabisch en is de islam een staatsgodsdienst!"-

  Dat zei hij niet voor de klas El Houssain. Wel goed lezen. Nee, dan mijn leraar Maatschappij op het Alquin-college vroeger. Die kwam wekelijks al zwaaiend met het dagblad De Waarheid de klas binnen. Ook mijn leraar Maatschappij daarvoor op de Mavo droeg het correcte gedachtegoed fanatiek uit aan de pubers. Tegenwoordig werk ik als vrijwilliger in een schoolbieb en hoorde de kinderen (6-12 jaar) onlangs een fraai Vara Kinderen-voor-Kinderen liedje zingen dat eveneens correct sociaal-maatschappelijk-, en heel neutraal en eerlijk klonk. Over 'De Aarde warmt op'. Niet zo lang geleden was er nog een relletje over een (oud) KvK liedje waar de kids 'Allah Aqbar' zongen.

  We leven al jaren in een schijndemocratie met een schijnvrijheid van meningsuiting.

  Veel succes en sterkte meneer Soekhoe.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nee nee. Dat zei hij niet voor de klas.

   Maar hoe kun je nu beweren dat de volgende generatie Arabisch zal gaan spreken terwijl het bewezen is dat de tweede en de derde generatie steeds minder hun eigen moedertaal beheersen maar wel steeds vaker en beter Nederlands spreken?
   Als allochtonen al geen Arabisch kennen, wie moet het dan wel spreken? Autochtonen, soms?

   Is dat geen idiote stelling dan? Van die meneer Soekhoe?

   Ik zou willen dat hij hier zijn uitspraken komt toelichten.

   Verwijderen
  2. Ok Spreken al die haatbaarden in die haatmoskeen (inmiddelds ruim 500 stuks) NL Nederlands en welke taal spreken ze in die achterlijke koranscholen? Chinees? Heb Ned vertaling van Koran gelezen! Is niet goed zeggen de kamelenhoeders in arabisch moet ik lezen! Nog meer vb wie arabisch spreken mijnheer El Houssain?

   Verwijderen
  3. Mijnheer El,

   Heel veel mislims bidden wel in het arabies, maar weten niet wat ze zeggen.
   Toch beweren zij dat ze arabies kennen.

   Verwijderen
  4. @El Houssain,

   Een enkele opmerking van Soekhoe buiten schooltijd zegt heel weinig over de algehele toestand van het onderwijs. In Nederland blijken veel leraren niet te kunnen hoofdrekenen en schrijven; universiteiten verheerlijken terrorisme en noemen kritiek daarop "racistisch", etc. Dat is echt veel schokkender dan elke denkbare tweet.

   Heel veel mensen maken wel eens een onjuiste opmerking, zelfs onder werktijd. Vergissen is menselijk; zelfs jij hebt bijvoorbeeld de afgelopen jaren 2 x een opmerking gemaakt die feitelijk klopte. En dat terwijl je je altijd met hart en ziel tegen elke vorm van feitenkennis hebt verzet. Niemand heeft je daarvoor echter ontslagen, en dat is maar goed ook.

   Waar het om gaat is dat tussen miljoenen stompzinnige tweets door alleen Soekhoe is ontslagen vanwege een enkele tweet. Ook andere diverse islamcritici zijn aangeklaagd, ontslagen of bedreigd vanwege hun mening. Je mag dus alles zeggen, behalve over de islam; en dat is islamisering waar Wilders steeds tegen waarschuwt.

   En zo komen we weer bij die ene tweet; want waar islamisering speelt, dreigt vanzelf Arabisering.
   - Arabisering is de reden dat Marokkanen in Nederland geen Nederlandse, en zelfs geen Berberse namen aan hun kinderen mogen geven.
   - Arabisering is de reden dat niet-Arabieren in Noord-Afrika worden achtergesteld.
   - Arabisering is zelfs de reden van de genocide op zwarte moslims in Darfoer.

   Verwijderen
  5. Anoniem2 juli 2012 03:44
   Anoniem7 december 2012 19:20,

   Achterlijk of niet. Daar heb ik het niet over.
   Nogmaals: Ik heb 't over Soekhoe's uitspraak:
   'Anders spreekt de volgende generatie Arabisch'!

   Worden er op school lessen Arabische taal gegeven zodat de volgende generatie Arabisch spreekt?
   Dus als ik het goed begrijp is meneer Soekhoe de enige leraar die weigert Arabische lessen te geven en voorkomt hij zo dat zijn leerlingen Arabisch zullen gaan spreken!??

   Middels welke constructie zal de volgende generatie anderstalig worden?
   Hoe krijg je dat voor elkaar?

   Meneer Soekhoe mag roepen wat ie wil. Van zijn brief heb ik alleen de eerste twee alinea's gelezen, de rest niet, en zal die niet lezen ook.
   Laat hij eerst eens antwoord geven op de vraag hoe hij denkt dat de volgende generatie Arabisch zal spreken. Dat is al heel wat.

   Zolang het antwoord hierop uitblijft blijf ik bij mijn uitspraak dat meneer Soekhoe een leeghoofd is.

   Dus kom op meneer Soekhoe. Laat u niet kennen, wees flink en kom mij uitleggen hoe u denkt dat het mogelijk is dat de volgende generatie Arabisch zal gaan spreken.   Verwijderen
  6. @El Houssain,

   Je negeert de essentie.

   Die 2 keer dat jij hier iets zinnigs zei ben jij bij mijn weten ook niet ontslagen.
   De vele duizenden keren dat jij hier (soms racistische) onzin uitkraamde trouwens ook niet.

   Soekhoe is wel ontslagen.
   Daar gaat het om.

   Verwijderen
  7. Soekhoe is wel ontslagen.
   Daar gaat het om.
   -----------------------------

   Zijn droom is uitgekomen.
   daar gaat het Soekhoe om.

   Zonder ontslag geen martelaarschap.
   Dat is zonder twijfel zijn doel geweest, en Fioretti College trapt er met open ogen in.

   Het is algemeen bekend dat je voorzichtig moet zijn met twitter, facebook enz. wanneer je nieuw bent bij een bedrijf. Sterker nog, ruim voor je gaat solliciteren moet je al weinig sporen achterlaten op social media. Deze meneer begint in het eerste jaar al tekeer te gaan! Mag wel, maar het kost wel je baan!.

   Ik ben inderdaad niet ontslagen.
   (Goh, zou ik iets verkeerds hebben gedaan?).

   Kijk, je moet het spelletje ook snappen:
   Hoe verwerf je in godsnaam bekendheid? Of hoe versier je, uiteraard niet op eigen kosten, een auto met chauffeur?
   Hoe krijg je het voor elkaar, in deze barre economische omstandigheden waarbij werken nog nauwelijks loont, om nooit meer voor je geld te hoeven werken?

   JA! IETS NEGATIEFS OVER DE MOSLIMS ROEPEN NATUURLIJK! DAT IS HET!
   De sleutel tot de eeuwige roem. Werkt altijd.
   Dat komt doordat werkgevers in hun naïviteit denken dat ze door dit soort domme acties (mensen ontslaan) de moslim beschermen, maar het tegendeel is waar.
   Wanneer deze man in dienst was gebleven had niemand van hem gehoord, en waren z'n tweetjes roemloos in het oneindige verdwenen. Hij werd bekend, althans, hier op hoeiboei, nadat hij ontslagen werd, en niet ervoor.

   Ik vind 't hartstikke spijtig dat hij is ontslagen, geloof me, als ik het voor het zeggen had bij die instelling, had ik hem binnenboord gehouden! De onzin die hij dan zou uitkramen, en andere schade bij ontslag zijn veel groter dan wanneer hij in dienst zou blijven en af en toe tweetjes de lucht in slingert. Deze drogen vanzelf op bij gebrek aan aandacht.
   Ziehier, mijn aanpak is veel slimmer.


   Maar daar had ik het niet over.

   Soekhoe roept dat de volgende generatie Arabisch zal spreken. De vraag is : Onderwijzen alle scholen Arabisch, behalve Soekhoe, zodat zijn leerlingen geen Arabisch zullen spreken?

   Als buitenlanders hun moedertaal al niet spreken, hoe denkt hij dat de volgende generatie autochtonen Arabisch zullen gaan beheersen?

   Ja, ik meen het serieus, ik wacht op antwoord. Van meneer Soekhoe.


   Verwijderen
  8. @El Houssain,

   Wat een onzin.
   Waarop baseer jij je zware beschuldiging dat Soekhoe uit was op ontslag?
   "Zonder twijfel" nog wel?
   Helemaal nergens op.

   En waarop baseer je je net zo belachelijke opmerkingen over een auto met chauffeur en nooit meer hoeven te werken?
   Ook weer nergens op.

   Die luxe overkomt vooral genocidepredikende moslims zoals Tariq Ramadan; ik ken geen één islamcriticus die zo in de watten wordt gelegd, integendeel. Diverse slachtoffers van de islam draaiden zelf op voor proceskosten, nieuw onderdak, beveiliging etc.

   Jij doet alsof moslims het slachtoffer zijn van een lastercampgne door mensen die graag ontslagen, mishandeld of vermoord worden voor het martelaarschap.
   Idioot.
   Het is precies andersom.

   Moslims vermoorden dagelijks niet-moslims voor het martelaarschap. Bijna niemand durft daar wat van te zeggen, en veel mensen praten het zelfs goed. Zo werd de moord op Joodse kinderen in Frankrijk door diverse politici verdedigd ("achterstandspositie", "Israël").
   Maar heel af en toe heeft iemand toch kritiek op islamitisch geweld. Jij vindt dat dat niet kan, omdat de islam alle kritiek op islamitisch geweld verbiedt. Veel mensen zijn het met je eens, daarom wordt die kleine groep islamcritici voortdurend aangeklaagd, ontslagen, bedreigd of erger.

   Maar dit is geen islamitisch land, dus kritiek op islamitisch geweld zou hier net zo legaal moeten zijn als de islamitische oproepen tot haat en geweld in "onze" moskeeën. Daar is nog nooit een moslim om ontslagen, namelijk.

   Jij doet alsof je kritiek op islamitisch geweld wilt gedogen (dus geen ontslag), op voorwaarde dat je de criticus door het slijk mag halen. Zoals je altijd doet met slachtoffers van islamitisch geweld en islamitische censuur. Dat lijkt heel gematigd, maar je mist nog steeds de essentie. In Nederland wordt het christendom al honderden jaren bekritiseerd, en de afgelopen eeuw is dat omgeslagen naar keiharde beledigingen. Dat mag.
   Ook moslims doen daar aan mee, en roepen daarnaast vrolijk op tot haat en geweld tegen joden, homo's, vrouwen en uiteindelijk alle ongelovigen. Is daar al eens iemand om ontslagen, bedreigd of erger?
   Nee?
   Haatbaard El Moumni is als enige aangeklaagd, maar uiteraard vrijgesproken.

   Het christendom mag altijd bekritiseerd en beledigd worden, ook als de kritiek belachelijk is.
   Dat zou dus ook voor de islam moeten gelden, punt.

   Ik geloof ook niet dat we binnen 3 generaties Arabisch spreken, maar ik geloof jou evenmin.
   Waarop baseer je dat buitenlanders hun moederstaal niet meer spreken?
   Waar denk je dat al die schotelantennes voor dienen?
   Waarom denk je dat onze overheden allerlei folders naar (oa) het Arabisch moeten vertalen?

   En nogmaals, islamisering gaat vaak wel degelijk hand in hand met Arabisering. Vraag maar aan de vele islamitische slachtoffers van Arabisch geweld in oa Irak, Syrië, Algerije en Soedan.
   Daarom mag een Marokkaanse Berber in Nederland geen Berberse (of Nederlandse) naam aan zijn kinderen geven; Marokko eist Arabische namen.

   Verwijderen
  9. Soekhoe weet donders goed dat wanneer je niet voorzichtig bent met sociale media, je binnen de kortste keren op straat staat. Zeker wanneer je tekeer gaat over de moslims. Naïeve en domme werkgever denken nu eenmaal dat ze daarmee de moslims beschermen en helpen! Terwijl het tegendeel waar is. En dat weet Soekhoe ook.

   Hij had bijvoorbeeld ook vertrouwelijke documenten op straat kunnen gooien, was ie ook ontslagen geweest. Maar dat geeft niet zo'n vuurwerk en staat hij binnenkort bij een andere instelling weer les te geven, en had je nooit van die hele meneer Soekhoe met z'n 'islamkritiek' gehoord!.
   Dat is niet de bedoeling hoor!.

   Kijk hem daar zitten, alleen die houding al, zo van: Kijk mij nou zitten. En dat op jouw kosten joh!. Armoezaaier.

   Meneer Soekhoe,
   Hoe denkt u dat die linkse rakkers het voor elkaar krijgen om de volgende generatie Arabisch te laten spreken?

   Verwijderen
  10. @El Houssain,

   Zoals steeds wanneer je met hele zware beschuldigingen komt bewijs je weer helemaal niks.

   Jij zei dat Soekhoe "droomde van ontslag".
   - Waaruit blijkt dat?

   Jij zei dat kritiek op de islam leidt tot "eeuwige roem, gratis geld en een auto met chauffeur".
   - Kun je daar één voorbeeld van geven?

   De manier waarop Soekhoe zit en zijn houding bewijzen helemaal niks, behalve dan dat jij ècht geen betere argumenten hebt. Je hebt wel gelijk dat de islam nog in het jaar 666 zit, en dat veel Nederlanders menen dat zij de islam een dienst bewijzen door daar aan tegemoet te komen. Vandaar dat onze eeuwenoude vrijheden nu langzamerhand op de schop gaan. Maar wettelijk gezien zijn we nog niet terug in het jaar 666.
   Wie de Nederlandse wetgeving enigszins kent zou moeten weten dat kritiek op de islam niet strenger beoordeeld kan worden dan kritiek op het christendom of blinde haat tegen de joden (erg actueel vanwege de groei van de islam). Dat geldt voor alle media, dus ook voor twitter waar ene Peterr de Vries onlangs het doodschoppen van een grensrechter verdedigde met een welgemeend "veel grensrechters zijn partijdig en grenzeloos onsportief".

   Als dat kan, dan kan kritiek op de islam ook.

   En verder is het raar dat je Soekhoe een vraag blijft stellen die in deze discussie irrelevant is. Ik ben het met je eens dat die ene uitspraak van Soekhoe bijna net zo onwaarschijnlijk is als al jouw uitspraken, inclusief je "buitenlanders spreken hun eigen taal niet meer".
   Waar baseerde je dat op?

   Maar dat is allemaal irelevant.
   In dit land kan je dus ontslagen worden omdat je in je vrije tijd kritiek hebt op de islam. Je kunt ook nog worden aangeklaagd, bedreigd, mishandeld of vermoord.

   Verwijderen
  11. "En verder is het raar dat je Soekhoe een vraag blijft stellen die in deze discussie irrelevant is"
   ---------------------
   Maar voor mij is de opmerking: 'anders spreekt de volgende generatie Arabisch' wel relevant!
   Dus blijf ik hem de vraag stellen hoe hij denkt dat de volgende generatie dat bolwerken zal. Mag toch zeker!?

   Al dat andere wat hij daar opsomt is en blijft zijn mening, of hij nu gelijk of ongelijk heeft, daar heb ik niets over gezegd. Dus ik heb geen idee waar je je druk om maakt.

   Verwijderen
  12. @El Houssain,

   - Feit is dat jij liegt over Soekhoe die "ontslagen wilde worden".
   - Feit is dat jij liegt over islamcritici die kans zouden maken op "roem, geld en auto met chauffeur".
   - Feit is dat jij in elke discussie dit soort leugens over andersdenkenden poept.

   Ik ben het met je eens dat Soekhoes opmerking over Arabisch net zo onzinnig was als jouw opmerking over immigranten die hun moedertaal verleren. Het pleit natuurlijk niet voor iemand om zelfs maar één keer per jaar net zulke onzin uit te slaan als jij in elke alinea van al je reacties in elke discussie.

   Maar daar gaat het niet om.
   Waar het om gaat is dat Soekhoe niet om één domme twitter ontslagen mag worden.
   Punt.
   Elke dag staan er duizenden domme opmerkingen op twitter.
   Zelfs van politici.
   Alleen Soekhoe is wèl om één enkele domme twitter ontslagen.

   Die onrechtvaardigheid heet "islamisering", en kan iedereen overkomen; zelfs mensen die géén kritiek op de islam hebben. Herinner je je dat islamofiele toneelstuk "Aïsha" nog, dat door bedreigingen van moslims niet door kon gaan?

   Verwijderen
  13. "en dat veel Nederlanders menen dat zij de islam een dienst bewijzen door daar aan tegemoet te komen."
   ------------------
   Ja. door zsm mensen te ontslaan die een opmerking over de islam maken, en dat moslims dus niet gebaat zijn bij dit soort acties van dit soort werkgevers.
   Dat probeer de hele tijd te zeggen. Daar moet je het bij houden joh!.
   Snap het dan ook!.


   Je vind 't leuk hé? Dit forum vol schrijven.
   Ik doe daar niet aan mee! Jammer joh, en doe ze de groeten.

   Verwijderen
  14. @El Houssain,

   Feit is dat jij liegt over Soekhoe, en over andere islamcritici.

   Feit is dat jij je slechts terloops uitlaat over dat ontslag terwijl het daar feitelijk om draait.

   Erger nog. Je veroordeelt niet zozeer deze extreme vorm van censuur zelf; je stelt vooral dat moslims daar geen baat bij hebben.
   Daar gaat het helemaal niet om.

   Verwijderen
  15. "je stelt vooral dat moslims daar geen baat bij hebben."
   ----------

   Ja. Mocht je soms denken de moslims daarmee geholpen worden, dat is dus niet zo.

   Verwijderen
  16. @El Houssain,

   Je mist de essentie van democratie.

   1. Het ontslaan van mensen vanwege hun mening is altijd immoreel; dat is iets voor dictaturen.

   2. Of moslims wel of geen baat hebben bij immorele maatregels is irrelevant.

   Zelfs als het ontslag van Soekhoe elke moslim ter wereld 10 miljoen dollar + een kanskaart ("verlaat de gevangenis zonder betalen") zou opleveren, dan nòg is dit ontslag onacceptabel. Veel erger is nog dat het niet voor het eerst is, èn dat media en politiek hier grotendeels aan voorbij gaan.

   Verwijderen
  17. 1= Ja.
   2= Ook mee eens.

   Ik heb een pesthekel aan 'politici' en 'islamcritici' die dit voorval voor eigen gewin misbruiken door te stellen dat de 'islam weer eens is beschermd' want: Een 'criticus' is ontslagen!.

   Dit probeer ik de hele tijd te zeggen.

   Domme werkgever onderneemt domme actie. En wie krijgen de wind van voren? De moslims!.

   Verwijderen
  18. @El Houssain,

   1. Feit is toch dat de islam weer eens is beschermd. Voor de duizendste keer of zo.

   2. Feit is ook dat jij Soekhoe aanviel met leugens over "ontslagen willen worden voor gratis geld en een auto met chauffeur".

   3. Iemand vanwege een mening op twitter ontslaan is geen "domme actie", dat is een onacceptabele vorm van censuur. Dat een veel te kleine groep mensen dat veroordeelt heeft niks met "eigen gewin" te maken, maar alles met "opkomen voor democratie".

   4. Wie hebben alle moslims "de wind van voren gegeven"?
   Soekhoe niet, Hoeiboei niet, ik niet.
   Jij bent hier degene die (al eerder) slachtoffers van vergaande censuur een paar harde trappen nageeft. Voor het eigen gewin, of heb je andere motieven?

   Verwijderen
  19. Dandruff:
   "Feit is toch dat de islam weer eens is beschermd"
   --------------------------

   lll......ll...llllllllll...lllllllll.......
   ll.ll....ll...ll...........ll..............
   ll..ll...ll...ll...........ll..............
   ll...ll..ll...ll...........ll..............
   ll....ll.ll...llllllllll...lllllllll.......
   ll.....llll...ll...........ll..............
   ll......lll...ll...........ll..............
   ll.......ll...llllllllll...lllllllll.......


   Op 8 december 2012 23:30 schreef ik :

   Dat komt doordat werkgevers in hun naïviteit denken dat ze door dit soort domme acties (mensen ontslaan) de moslim beschermen, maar het tegendeel is waar.

   En:
   als ik het voor het zeggen had bij die instelling, had ik hem binnenboord gehouden! De onzin die hij dan zou uitkramen, en andere schade bij ontslag zijn veel groter dan wanneer hij in dienst zou blijven en af en toe tweetjes de lucht in slingert. Deze drogen vanzelf op bij gebrek aan aandacht.


   Op 9 december 2012 22:20 schreef ik:

   Naïeve en domme werkgever denken nu eenmaal dat ze daarmee de moslims beschermen en helpen! Terwijl het tegendeel waar is. En dat weet Soekhoe ook.


   Op 13 december 2012 21:32 schreef ik:

   Ja. door zsm mensen te ontslaan die een opmerking over de islam maken, en dat moslims dus niet gebaat zijn bij dit soort acties van dit soort werkgevers.
   Dat probeer de hele tijd te zeggen.


   Op 15 december 2012 18:30 schreef ik:

   Ja. Mocht je soms denken de moslims daarmee geholpen worden, dat is dus niet zo.


   Maar je blijft mijn woorden verdraaien en je blijft ook ontkennen dat ik dingen heb gezegd.

   Wat moet ik allemaal voor je opschrijven, en hoe vaak moet ik 't voor je herhalen, verdomme!

   Verwijderen
  20. @El Houssain,

   Je moet jezelf niet alleen copy-pasten, maar daadwerkelijk even de tijd nemen om GOED te lezen wat je ZELF schrijft.

   - Jij veroordeelde niet deze vergaande vorm van censuur, maar de effectiviteit van die maatregel voor moslims.
   Lees maar mee, ik verdraai niks; "het tegendeel is waar", "moslims zijn niet gebaat", "dat is dus niet zo".

   - Jij veroordeelt dus niet censuur dmv broodroof, maar je bent bang dat dat averechts zou kunnen werken. Bij een belangrijk onderwerp als censuur en broodroof is dat echter volkomen irrelevant. Had ik al een paar keer gezegd.

   Jouw eigen woorden goed begrepen?
   Mooi, terug naar de feiten die je negeerde.

   1. Ja, de islam is weer eens beschermd. Censuur is altijd bedoeld om de censuuropleggers te beschermen. Vandaar dat het vooral moslimlanden, moslimorganisaties en moslimleiders zijn die steeds oproepen tot het censureren van islamkritiek.

   Het ontslaan van islamcritici lijkt me een uiterst effectieve vorm van censuur, ik wil mijn baan ook niet kwijtraken vanwege een twitter.
   Dus ja; censuur werkt, en het zijn niet de islamcritici die islamkritiek willen verbieden.

   2. Feit is dat jij hier leugens over Soekhoe liep te verkondigen, zoals je steeds doet bij islamcritici.

   3. Welke islamcritici hebben volgens jou baat bij islamitische censuur, en heb je bewijzen?

   4. Wie hebben "moslims de wind van voren gegeven"?

   Verwijderen
 21. Een interview met een van de staatsbeulen van saoedi-Arabië.

  gesprekje met de beul

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Leraar
  aangeklaagd wegens xenofobie omdat hij in les over ham vertelde

  Leraar
  door moslims mishandeld omdat hij in les ook over andere religies vertelde

  Vader bijt Leraar
  om handdruk met zijn dochter vanwege 'bezoedelde eer

  Leraar
  ontslagen vanwege uitspraken over zelfmoordterroristen

  Leraar
  moet onderduiken na kritiek op moslims

  Menigte in Soedan eist de kogel voor
  Juf teddybeer

  Heb de docenten van het Fioretti
  college laten weten dat Anand groot gelijk heeft met z’n statements!.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Bij de laatste TK-verkiezingen heb ik VVD gestemd. Ten tijde van het gedoogakkoord zou ik, als het mij gevraagd werd, gezegd hebben dat ik PVV stemde. Als Anand op de PVV lijst zou komen weet ik tenminste weer waar ik op moet stemmen. Anand op de PVV lijst en wat mij betreft in de TK zou dit schandaal goed in de kijker zetten.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Ik sympathiseer met Soekhoe’s principiële stellingname contra de Islam, maar minder met de vanzelfsprekendheid waarmee hij verwacht een uitkering te gaan toucheren.
  HPax

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Ik sympathiseer met Soekhoe’s principiële stellingname contra de Islam, maar minder met de vanzelfsprekendheid waarmee hij verwacht een uitkering te gaan toucheren.
  HPax

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik geef liever 2x een uitkering aan hem dan 1 cent aan die haadbaarden! Trouwens ik proef in zijn verhaal geen vanzelfsprekendheid.

   Verwijderen
 28. Ik krijg uit de tekst niet de indruk dat meneer Soekhoe blij is met een uitkering, eerder dat hij het vreselijk vindt.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Ik krijg het gevoel dat we hier het moede hoofd al in de schoot gelegd hebben. Is het soms niet mogelijk dat de rechter bepaalt dat de school de heer Soekhoe weer in dienst moet nemen, op straffe van een dwangsom? Wat is dit voor gekkigheid??

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nou die meneer Soekhoe lijkt toch wel een beetje weinig handig of takt vol te opereren, zo heeft hij de naam van de school onder zijn twitter account gezet, en dan kan hij achteraf wel zeggen dat hij het als politicus heeft geschreven, maar door dit zo te doen heeft hij het mijn inziens als leraar gezegd en dan ook nog eens in naam van de school. Dus wat denk je dat die D66 rechter gaat doen?

   Verwijderen
 30. @ Mark. Maak je er nu zelfs een probleem van dat hij het als leraar heeft gezegd ? Met de naam van de school heeft de school, zoals ik al zei, een punt. Maar ik blijf er bij dan hadden ze al moeten reageren toen Anand over, zeg maar, de groote van de bloemperken twitterde. Verder gaat het over gelijke behandeling. Leraren of directeuren die actief zijn op sociale media met ook de naam van een school dienen eensgelijk aangepakt te zijn. Ook al gaat het over opmerkingen over Geert Wilders of het christendom.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Hebbes ! Een Leraar Duits van een of andere instelling in Rotterdam twittert over Geert Wilders. Ik ben zijn naam niet tegen gekomen in een bericht over een school die hem ontslagen heeft.

  Anand, misschien kan je hier iets mee. Bij voorbeeld voor de commissie gelijke behandeling (die toch ook pogingen doet om zich geloofwaardig te maken en zich nu richt op beide kanten van het " maatschappelijk spectrum" (mijn eigen benaming).

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Anand roept niet op tot geweld en heeft hier commentaar op de islam. Commentaar op de islam is geen groepsbelediging van moslims zoals uit meerdere rechterlijke uitspraken blijkt. Anand blijft dus binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting.

  Leraren op scholen hebben ook recht op meningsuiting.

  Ontslag is dan ook gewoon onterecht, de school zit hier fout. Het was wel raadzaam geweest explicitiet te maken dat deze tweet niet per se de mening van de school vertegenwoordigd.

  De tweet is provocerend maar geeft hierdoor sterk de motivatie hier over te discussieren. Discussieren is goed voor leerlingen en voor volwassenen trouwens ook.

  De discussie naar aanleiding van deze tweet is onderwijskundig te verdedigen omdat er veel punten in zitten die zowel in de islamitische geschriften als in de islam cultuur daadwerkelijk zo nagestreeft worden.

  Vragen die je leerlingen kunt stellen naar aanleiding van deze tweet:

  Waarom noemt Anand de islam geen geloof maar een barbaarse achterlijkheid?

  Waarom zou de volgende generatie generatie Arabisch spreken en de islam een staatsgodsdienst worden?

  Wat is het standpunt van linkse rakkers (politici) ten op zichte van de islam?

  Laat alle scholen in Nederland deze tweet in hun maatschappijleer bespreken! Al was het maar uit protest tegen de zoveelste beperking van de vrijheid van meningsuiting die islam gerelateerd is.

  het uiten van je mening
  is het allerhoogste goed
  dat is juist iets wat haat ontlaadt
  en niet wat woede voedt
  laat iedereen nou zeggen wat ie voelt
  en wat ie denkt
  ook al wil dat dan soms zeggen
  dat je wordt gekrenkt
  (Theo Maassen)

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Hier trouwens de gevonden tweet van een leraar Duits (met dus ook in zijn profiel de naam van de school). Maar, dit keer over onze Geert i.p.v. over de ideologie islam:

  [quote]

  JanPhilip van Mourik

  @jpvanmourik

  docent duits op een prachtige school voor mavo havo vwo gymnasium + begeleider op school BoS/schoolopleider/coach/NLP/master educational management (NSO)

  Rotterdam Rijnmond  JanPhilip van Mourik‏@jpvanmourik

  Twan Huys interviewt Geert Wilders http://nos.nl/video/391038-twan-huys-interviewt-geert-wilders.htmlSMULLEN, als je van fileren houdt.

  [/quote]

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Ik zit verbijsterd achter mijn laptop. De rode draad is natuurlijk weer: vrijheid van meningsuiting is prima als het een vrij linkse mening is. Al het andere moet kapot.

  Natuurlijk is de tweet met de naam van de school eronder niet handig maar we weten allemaal dat dát verder geen probleem is als het maar meningen zijn die niet des PVV zijn.

  Knal maar een bankrekening neer. Dan stort ik wel wat voor Anand. En als alle PVV stemmers dat nou doen? Dan kan Anand gewoon ook mijn mening blijven verkondigen.

  Hoe zit het eigenlijk met die Joop van Riessen? Leeft die nog?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Een uitstekend idee, dat zich laat generaliseren. Kunnen wij Nederlanders geen fonds vormen waaruit te putten in defensie van slachtoffers van de multiculturele samenleving? Ik doe mee!

   Verwijderen
 35. Docent ontslagen om anti-islam tweets
  Dit is Dr. Daniel Krause, een standaard-normale linkse leraar
  (Politiklehrer) aan het Stadtgymnasium van Dortmund. Hij kwam langs bij een
  demo (9/6/2012) van Pro NRW (die was er als tegenwicht tegen de samenkomst
  van salafisten) en wilde wat vertellen.
  Dat hij op de Grüne stemde. Dat hij homo is. En had vriendelijke woorden
  over Pim Fortuyn. En, dat is het schokkende aan het verhaal: dat hij heel
  wat banger is voor de islamisten dan voor de nazi's. Hij vreest ook voor
  islamisering van het onderwijs.
  Dat laatste is nestbevuiling en de hele antifa ging achter hem aan. Zijn
  doopceel werd gelicht en na het weekend was de zaak op gang. Dinsdag werd
  die als leraar 'kalt gesteld'. En kan hij verschijnen voor vele commissies
  om zijn denkbeelden en meningen te laten toetsen. Gestreefd wordt naar
  maatschappelijke uitzetting. Er zit al verf aan de gevel van zijn woning.
  Hij is een gemerkt man.
  Hij hoopt met bekennen dat het allemaal fout is wat hij zei en met de nodige
  openbare zelfkritiek (a la Mao) zijn baan te redden. Of dat voldoende is?
  http://www.derwesten.de/staedte/dortmund/lehrer-nach-pronrw-demo-vom-unterri
  cht-ausgeschlossen-id6759425.html#comments

  http://quotenqueen.wordpress.com/2012/06/12/antifa-denunziert-progressiven-l
  ehrer/

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Meneer regageerde op een site plaatst daar persoons gegevens op van personen e, daarnaast plaatst hij doodleuk een link naar een virus die het citadel wordt genoemd. Natuurlijk hoort zo iemand niet thuis in het onderwijs.


  A new comment on the post "Bas taart Bijstandskinderen: Fuck die sloebers" is waiting for your approval
  http://www.megasupernieuws.nl/2012/08/13/bas-taart-bijstandskinderen-fuck-die-sloebers/

  Author : Anand Soekhoe (IP: 204.93.60.30 , 204.93.60.30)
  E-mail : bsoekhoe@hotmail.com
  URL : http://halflife2.zoy.org
  Whois : http://whois.arin.net/rest/ip/204.93.60.30
  Comment:
  Herman Falkenstein (schrijver van dit stukje en eigenaar van deze site) is een gestoord gekkie alla
  sylly0

  ----

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Sat Chitt Ananda.
  Deze woorden herinner ik mij uit de tijd dat ik mij verdiepte in de verschillende godsdienstige stromingen dewelke men samenvat onder het europese woord "hindoeïsme".
  De duitsers bezitten een nog schoner woord: Hindutum.
  Hans Jansen vraagt: hoeveel hindoe's brachten de muzelmannen om?
  Pregnante vraag.
  Nochtans regeerden de muzelmaanse Groot-mogols ruim 3 eeuwen over het grootste deel van Voor-Indië.
  Met name keizer Akhbar was gekend door zijn verdraagzaamheid.
  De hindoe Subhas Chandra Bose telde muzelmannen onder zijn aanhang.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Ik hoop dat het college in haar besluit voor gelijke behandeling (tot voor kort heette het college voor de rechten van de mens immers de commissie voor gelijke behandeling) mee heeft mee genomen het feit dat een andere leraar wel ongestoord met de naam van zijn school kon twitteren, maar dan natuurlijk tegen Geert Wilders:

  [quote]
  JanPhilip van Mourik

  @jpvanmourik

  docent duits op een prachtige school voor mavo havo vwo gymnasium + begeleider op school BoS/schoolopleider/coach/NLP/master educational management (NSO)

  Rotterdam Rijnmond  JanPhilip van Mourik‏@jpvanmourik

  Twan Huys interviewt Geert Wilders http://nos.nl/video/391038-twan-huys-interviewt-geert-wilders.htmlSMULLEN, als je van fileren houdt
  [/quote]

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Op uiten van zinvolle maatschappelijke kritiek heerst in Nederland de vloek van links. Bij het minste geringste gedraagt links zich als school piranhas die net een stuk vlees hebben gevonden.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Aan Infideel

   U schrijft "bij het minste geringste" .
   Maar hetgeen u het minste geringste noemt is voor de linkse piranhas gefundenes Fressen.
   Denk vooral niet dat linkse piranhas sympathie voor de Islam koesteren.
   Integendeel, linkse piranhas haten de Islam.
   Maar als zij rechtse mensen verdacht kunnen maken zo laten zij geen kans voorbijgaan.
   Zelfs niet als het een Hindoestaan betreft.

   Verwijderen
  2. Jëhan heeft gelijk.
   Maar hoe die linkse piranhas de Islam haten...
   Ja, dat gaat het verstand van infidel te boven.

   Verwijderen
 40. Uit de reacties van El_Houssain blijkt dat hij er van uitgaat dat de sharia in Nederland al is ingevoerd. Het zal officieel nog niet zo zijn maar in de praktijk op scholen is het al een feit.
  Lees maar de reactie van @Anoniem op 30 juli
  Ik werk in het onderwijs, en ik kan van binnenuit bevestigen dat bij discussies over islam en integratie iedereen op eieren loopt.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. "Uit de reacties van El_Houssain blijkt dat hij er van uitgaat dat de sharia in Nederland al is ingevoerd."
  ----------------
  Waar blijkt dat uit?


  BeantwoordenVerwijderen
 42. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. @El Houssain,

  Uit het feit dat je niet de extreme censuur op islamkritiek zelf veroordeelt, maar de mogelijke gevolgen voor moslims.

  Uit het feit dat je het slachtoffer de schuld geeft van zijn ontslag, zonder enige vorm van bewijs.

  Uit het feit dat je in elke discussie altijd de slachtoffers van islamitische censuur, dreigementen en geweld door het slijk haalt.

  Uit het feit dat je doet alsof alleen moslims het slachtoffer zijn van de relatief zeldzame en vooral milde kritiek op islamitische censuur, dreigementen en geweld.

  Wie hebben hier zoals jij zei "moslims de wind van voren" gegeven?

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Ik citeer een tamelijk bekende westerse politicus die honderdtien jaar geleden zei:
  ========================
  WINSTON CHURCHILL ON ISLAM - IN 1899

  "How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries!
  Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia
  in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many
  countries. Improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods
  of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet
  rule or live. A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement; the
  next of its dignity and sanctity.

  The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as
  his absolute property, either as a child, a wife, or a concubine, must
  delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased
  to be a great power among men. Individual Moslems may show splendid
  qualities - but the influence of the religion paralyses the social
  development of those who follow it. No stronger retrograde force exists
  in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and
  proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa,
  raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity
  is sheltered in the strong arms of science, the science against which it
  had vainly struggled, the civilization of modern Europe might fall, as fell
  the civilization of ancient Rome."

  -Sir Winston Churchill (The River War, first edition, Vol. II, pages
  248-50 (London: Longmans, Green & Co., 1899).
  1 November 2005 - Australia

  ======================
  Deze politicus weet (gelukkig) niet hoezeer wij onze zwaar bevochten vrijheid en welvaart verkwanselen.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Caries en Arabisch, om een of andere reden haal ik die twee steeds door elkaar...

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Niet alleen in het onderwijs zijn alleen pro-islamitische meningen toegestaan,in het hele overheidsapparaat gelden deze op straffe van sancties.Niet stoppen Anand,gewoon doorgaan op de door jou ingeslagen weg.Ook ik steun jou hierin als PVV'er.

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Niet alleen in het onderwijs zijn alleen pro-islamitische meningen toegestaan,in het hele overheidsapparaat gelden deze op straffe van sancties.Niet stoppen Anand,gewoon doorgaan op de door jou ingeslagen weg.Ook ik steun jou hierin als PVV'er.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Het begint banaal en verveeld in de oren te klinken om de Islam te blijven kwalificeren als een achterlijke religie. Is de Islam achterlijk of zijn er achterlijke idioten die de Islam als dekmandel gebruiken voor hun animale expressies. Los hiervan:

  Dat wat er van Nederland wel kan worden gezegd is dat er overheidswege en vanuit de Hollandse goegemeente een etnische polarisatie is ontstaan waarbij de ene etnische groep ondergeschoven is/dreigt te worden aan de andere. Hier had de Nederlandse hoogleraar in de toegepaste- en wiskundige sociologie, G.J.Kruijer al in de jaren zeventig voor gewaarschuwd. Hij had het over pluralisme dat niet zelden leidt tot sociale competitie en deze laatste weer tot etnische polarisatie.

  Gewezen minister Donner van justitie liet zich tijdens zijn ambtsperiode ontvallen dat de verwerpelijke sharia in het wetboek van strafrecht zou dienen te worden opgenomen. Zijn collega, Ellen Vogelaar deed hetzelfde door er publiekelijk voor te pleiten om de Islam als de derde pijler van de Nederlandse beschaving te laten erkennen.

  Zulk soort onbeholpen uitingen in het openbaar door publieke figuren kan bij de etnische bevolking met een Islamitische achtergrond een gevoel van suprematie ten opzichte van de overige etnische groepen doen bewerkstelligen. In 2000 kreeg de Islamitische gemeenschap enkel op grond van een framework zendtijd toegewezen voor een landelijke publieke omroep.Het feest ging niet door wegens corruptie, fraude en nepotisme.

  Het NRC handelsblad onder hoofdredacteurschap van ene Ingrid Bongers trok in haar ambtperiode overwegend medewerkers en columnsten aan uit de Marokkaanse-en Turkse gemeenschap. Tegen Surinamers op Schiphol bestaat er decennialang een 100% controle vanwege vermeende drugssmokkel terwijl er tussen Marokko en Nederland al heel lang een lucratieve drugshandel bloeit. Bij aanbestedingen, zelfs op het gebied van de horeca in luxe publieke ruimtes, worden lui met een Midden Oosten porem voorgetrokken.

  Dit heeft van doen met het biologisch racisme bij de Hollanders waardoor donker getinte mensen zelfs aan de licht getinte ten achter worden gesteld. Zo kun je door leuteren.

  Tot slot nog iets over de Islam: vóórdat de Islam gesticht werd deed de Arabische bevolking aan Hindoese beeldenverering. Hun heilige geschrift was de VEDA. Toen Mohammed in beeld kwam was hij zelf eerst Christen, hetgeen de verklaring oplevert voor de overeenkomst tussen de koran en de bijbel. Mohammed had een gruwelijke hekel aan Hindoes en liet hij miljoenen Hindoes liquideren en universiteitsbibliotheken in India in brand stekenVermeldenswaard is dat de Vedische wetenschap de internationale gemeenschap aan tientallen wetenschappelijke handvatten heeft geholpen. De atoomtheorie, erkend en overgenomen door de Nasa, is er één van. In 2016 onthulde een blanke Amerikaanse nucleaire fysicus dat de eerste atoombom 12000 jaar terug in India zou zijn ontwikkeld en in haar roemruchte mahabharat oorlog zou zijn gebruikt.
  Anyway: Mohammed hield hier helemaal niet van en gebruikte de Veda om er de koran uit de destilleren.

  Dit is geen belediging maar de onthulling van een in duisternis gehulde harde wetenschapsgeschiedenis.

  BeantwoordenVerwijderen
 49. Het handelssignaal van Claus hielp me om $ 15.000 te verdienen met $ 2.000 na 7 dagen handelen in binaire bitcoin-investeringen, je bent inderdaad een inspiratie voor het woord dat Claus contact met hem opneemt via whatsapp: (+12166263236) OF
  via e-mail: claustradingsignal07@aol.com

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Naam: ....... Zalina Diato
  Beroep ....... Directeur
  Leningbedrag Ontvangen ... € 6,4 miljoen
  Rentevoet ..... 1%
  Lening bedrijf ...... AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM
  E-mail ..... aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com

  Mijn naam is Zalina uit Azië, ik woon hier in Linz, ik ben een grote vastgoedinvesteerder, ik ben getrouwd met een slechte man die alles heeft vernietigd dat ik heb gewerkt en voor 31 jaar heb gebouwd. Hij bracht me bankschuld en ik kon niet betalen, mijn eigendommen aan zee werden gesiez ik benaderde veel banken en geen bank stond klaar om me een lening te geven omdat ik een slechte krediet kreeg, ik dank ALLAH voor het beëindigen van mijn verdriet door AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM.Ik las een paar dagen geleden een zakelijk tijdschrift toen ik veel getuigenissen tegenkwam over het gerenommeerde kredietbedrijf dat mensen in schulden helpt en leningen verstrekt voor investeringen zonder stress zoals de commerciële banken. Ik nam de e-mail en solliciteerde, hoewel ik een grapje vond toen ik mijn lening op mijn rekening kreeg. AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM gaf me (€ 6,4 miljoen), tegen een rentetarief van 1%, ik wil iedereen die een legitieme leningfirma wil, adviseren om contact op te nemen met AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM die 100% Geniue biedt en lening garandeert. Ik heb begon mijn schuld te betalen en mijn bedrijf nieuw leven in te blazen. moge God je zegenen.

  Solliciteer op: aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen