Een open deur

Ze kunnen het maar niet eens worden, de heren en dames politici, de elite, de gestudeerden, de professoren, de beschaafden, de gelovigen, de opiniërende gelovigen in het bijzonder. Dat belooft wat voor de toekomst.

Die verdomde islam ook!

De grootste groep vindt 't overigens allemaal wel best, voor hen zijn alle religies even veel waard (of
even weinig). Laat iedereen zijn eigen ding doen, roepen zij in koor. Bemoei je d'r niet tegenaan, "mijn moeder droeg vroeger ook een hoofddoekje", van die dingen. Laat ze toch die nieuwkomers, alle culturen zijn gelijkwaardig hoor.
Een fikse, zorgeloze groep deze multiculturalisten, ook wel cultuurrelativisten genoemd. Christenen, ongelovigen en mohammedanen kom je er in gelijke mate tegen.

Mensen die zich wel openlijk zorgen maken over de inpassing van de islam in onze westerse samenleving, die zijn er ook. Helaas pindakaas heerst er sterke verdeeldheid binnen deze groep van islamcritici. Zo zijn er (veelal christenen) die menen dat de joods-christelijke cultuur dé oplossing biedt. Daar is immers al het goede, zoals zij het nu kennen, uit voortgekomen en zo willen zij het graag houden. Islamkritiek prima en zeker nodig maar met het christendom is niets mis! Idem dito voor het jodendom.

De overblijvers, de religieuze reddelozen, die geloven er geen barst van dat je apekoolregels van de ene religie kunt bestrijden zonder de apekoolregels van de andere religie(s) onbekritiseerd te laten. Zij willen en kunnen niet voorbij gaan aan religieus geïnspireerde excessen als jongensbesnijdenis, religieuze slacht, vrouwen weren van de kansel, homohuwelijk-abortus-euthanasie promoten als bedreiging voor de wereldvrede. En nog wat meer.

Een kind begrijpt dat als dit soort religieuze uitzonderingen op beschaafd gedrag niet gecorrigeerd worden de deur wijd open blijft staan voor meer religieus geïnspireerd onheil, in dit geval uit islamitische hoek.

Och arme, hoe moeilijk kunnen we het onszelf maken?

22 opmerkingen:

 1. Met religie is niets mis. Met fanatici, komend uit welke hoek dan ook, wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Met religie is alles mis, het is een een vorm van zelfhypnose die vanaf de geboorte wordt bijgebracht. Soms onschuldig, vaak als brenger van de hel op aarde.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Religie is natuurlijk zo oud als de mensheid, maar inderdaad met die mensheid is natuurlijk van alles mis, wij mensen willen nu eenmaal niet deugen. Net als die verdomde atheïsten natuurlijk, die willen ook niet echt deugen. Neem nou die anti religieuze Marxisten, die hebben toch maar de grootste massamoordenaars ooit voortgebracht. Tja, zeggen dat je niet gelooft in sprookjes gelooft, levert blijkbaar niet automatisch sprookjes achtige resultaten op.... Nou ja, of dat zo is, mag je natuurlijk zelf geloven!

   Verwijderen
 3. Velen proberen tegenover de buitenwereld de schijn op te wekken dat ze neutraal staan tegenover de islam terwijl ze binnenskamers wel stevige kritiek hebben op de islam. We weten immers hoe gewelddadig fanatieke moslims reageren op kritiek op hun barbaarse ideologie. Daarom houden velen in het openbaar liever hun mond dicht en doen ze alsof ze respect hebben voor de islam die ze in werkelijkheid verafschuwen .

  Iedere goed opgeleide westerling die de koran leest zal al snel tot de conclusie komen dat de koran een menselijke verzinsel is en zeker niet afkomstig is van een alwetende god. De koran staat immers vol met fouten waaruit dat blijkt.


  Volgens de koran draait de zon om de aarde terwijl menig kind die nog op de basisschool zit weet dat de dag- en nachtcyclus ontstaat doordat de aarde om haar eigen as draait.


  Volgens de koran gaat de zon onder in een modderpoel terwijl we weten dat de zon zo'n 300.0000 keer groter is dan de aarde. Als de aarde te dicht bij de zon komt dan wordt de aarde volledig verzwolgen. Het is duidelijk dat de bedenker van de koran het zelfs aan de meest elementaire kennis over astronomie ontbreekt.

  Volgens de koran ontstaat een mens uit een klonter bloed terwijl de moderne biologie ons leert dat een mens ontstaat uit de conceptie (samensmelting) van een eicel van de moeder en de zaadcel van de vader. Het bloed ontstaat pas veel later.


  Volgens de koran ontstaan eerst de beenderen en daarna het vlees terwijl de moderne biologie ons leert dat het weefsel eerst ontstaat en de botten pas later komen. Het is duidelijk dat de bedenker van de koran het zelfs aan de meest elementaire kennis over biologie ontbreekt.


  Volgens de koran pinnen de bergen de aarde vast. Terwijl wij weten dat de aarde in de ruimte zweeft in een elliptische baan rond de zon. De bergen ontstaan doordat de aardplaten tegen elkaar aanduwen waarbij het lichtste deel omhoogkomt. Dat zijn de bergen. Het is duidelijk dat de bedenker van de koran het zelfs aan de meest elementaire kennis over geologie ontbreekt.

  Dit zijn slechts enkele voornbeelden van de vele fouten die in de koran staan waaruit overduidelijk blijkt dat de koran niet geschreven is door een alwetende god maar een menselijke verzinsel is. Hiermee komt de islam op drijfzand te staan. Volgens de islam is de tekst die in de koran staat via een engel door God aan Mohammed gegeven.

  De koran moedigt haat en geweld aan. Volgens de koran hebben moslims de taak de hele wereld onder het juk van de islam te brengen. De koran belooft moslims een grote beloning in het paradijs als ze dood gaan in de strijd voor de islam. Dat maakt deze ideologie tot een zeer gevaarlijke 'godsdienst' die bestreden moet worden voordat het te laat is.


  BeantwoordenVerwijderen
 4. Denk wel aan de beloning in het paradijs: onder het toeziend oog van de profeet, ayatollahs en muftis, met een eeuwigdurende erectie, dag in dag uit tweeënzeventig maagdenvlies regenerende houries defloreren, op een dieet van melk en wijn. Daar doen ze het voor.
  Of ze doen het in hun broek voor een vreselijke hel waar alle overige vrouwen liggen te krijsen en kermen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het standpunt van aanhangers van de joods christelijke ideologie, waarbij zij de islam bekritiseren maar zichzelf onbekritiseerd laten, is onhoudbaar.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In de koran wordt het Christendom en het Jodendom bekritiseerd terwijl de islam zelf opgehemeld wordt. Uit uw reactie volgt dat de islam niet houdbaar.

   Verwijderen
  2. Beetje onzin, het Christendom wordt heel veel bekritiseerd. Vreemd genoeg discrimineerd met de Islam en wordt de Moslims zo de heilzame werking van zelf reflectie onthouden.

   Verwijderen
  3. Kunt u geen Nederlands schrijven? Het is werkelijk niet te volgen.

   Verwijderen
 6. "Zo zijn er (veelal christenen) die menen dat de joods-christelijke cultuur dé oplossing biedt".
  Dat geldt dus niet alleen voor joden maar ook voor agnosten, atheisten en antitheïsten. Het zou zelfs ook kunnen gelden voor gematigde mohamedanen. Het schrijft immers "joods-christelijke CULTUUR". De agnost Geert Wilders is hier bijvoorbeeld een voorbeeld van.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. De koningin doet in haar kersttoespraak een beroep op de joods-christelijke moraal om respect te tonen voor andere culturen, lees, de opkomende islamitische cultuur in Nederland. Die cultuur baseert z'n moraal echter op andere waarden, dus van wederkerigheid is niet automatisch sprake.

  Een joods-christelijke-islamitische moraal gaat niet lukken want het multiculturalisme is een farce.

  De moraal moet losgeweekt worden van religie. Dáar ligt de toekomst.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Misschien was het wel een oproep aan Moslims om deze waarde te omarmen, een beetje meer Christelijke waarde zou Moslims veel goed doen!

   Verwijderen
 8. Het bekritiseren van het christendom is zo ongeveer volkssport nummer één in Nederland, en dat is al een halve eeuw zo. Daar hoeven atheïsten anno nu zich echt niet meer sterk voor te maken.

  Waar het natuurlijk wel aan ontbreekt, is gefundeerde kritiek op de islam. Dat komt voor een deel door een groot gebrek aan kennis, voor een ander deel door de neiging struisvogelpolitiek te bedrijven. Wie weet loopt het allemaal wel los, en hoeven we onze nek niet uit te steken. Die houding zie je bij atheïsten en bij christenen: niets menselijks is hen vreemd.

  Maar christenen zijn heel goed in staat om de islam inhoudelijk te bestrijden, het eigen geloof te behouden en tegelijkertijd de waarden die we in dit land liefhebben, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van drukpers en de rechtsstaat, te verdedigen. Wie zich in de islam verdiept zal namelijk ontdekken dat die groepsideologie niet zozeer "apekool" is, als wel anti-christelijk, anti-joods en ten diepste anti-leven.

  De atheïst Van Gogh vergiste zich in de islam. Hij dacht dat die net zo ongevaarlijk was als het christendom, en zag de kogel daarom niet aankomen. Ik verwacht niet dat er nog veel atheïsten tegen de islam in opstand zullen durven te komen.

  Van christenen verwacht ik meer, maar tot mijn verbazing en teleurstelling zie ik daar nog niet veel van. Misschien denken zij dat met de aanpak van de islam ook de vrijheid voor het christendom wordt ingeperkt. De schrijfster van het artikel hierboven laat zien dat die ongerustheid terecht is.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Mee eens. Men hoeft het atheïsme niet de schuld te geven van de grootste massamoorden in de geschiedenis |(Stalin, Mao). Het volstaat al vast te stellen dat in deze gevallen het atheïsme kennelijk niet kon beschermen tegen de hel op aarde. Het is ondoordacht om je centen in te zetten op het afschaffen van de religie als zodanig, alsof het dan automatisch beter zou worden... Dat wat hierboven werd gezegd is eigenlijk het sterkste argument: waar ter wereld is het het beste toeven? In landen met christelijke meerderheden toch? Eigenlijk heel simpel. Aan de vruchten kent men de boom.

   Verwijderen
 9. Toch kan ik mij niet vinden in de typeringen in het artikel. Je hoeft toch geen gelovigen te zijn om te erkennen dat onze geschiedenis en cultuur zwaar leunen op het Christendom? Wij zijn eigenlijk allemaal culturele Christenen, ook al geloven we in meerderheid niet meer in god.

  Ik vindt het dan ook maar een Marxistische benadering om geloof als anti modern of anti wetenschappelijk neer te zetten, alsof het Christendom juist niet uniek is geweest tov andere religies in dat daarbinnen het humanisme, wetenschap, democratie (Amerika!) en het afschaffen van de slavernij tot stand is gekomen. Deze laatste is ontegenzeggelijk een zeer Christelijke geïnspireerde beweging geweest, zeker geen Marxistische atheïstische!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. In het bovenstaande stuk wordt er voor gepleit niet alleen 'de islam' aan te pakken maar tevens de excessen binnen de joods-christelijke cultuur/religie. Voorbeelden hiervan worden in de tekst gegeven, want ja die zijn er helaas nog steeds wel, die excessen. Dat lijkt me dus een zeer menselijk streven.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Vrouwen weren van de kansel" - is dat een "exces"?

   Je zou toch ook niet willen dat de Overheid ging eisen dat een man de voorzitter moet kunnen worden van een vrouwensociëteit?

   Elke club mag in dit land zelf uitmaken wie er het woord krijgt om de vergadering toe te spreken. Dat is geen exces maar een fundamenteel burgerrecht. Ik hoop dat ik hier niets opmerkelijks mee zeg.

   Verwijderen
  2. O, de kerk is dus een mannensociëteit. Lachen!

   Verwijderen
  3. Ja, een mannensocieteit bestrijden, is net zo'n exces als het opsluiten van vrouwen, besnijden van meisjes, stenigen van vrouwen, in brand steken van kerken, enz. enz. Wat ojee, alle geloven zijn even erg!

   Verwijderen
 11. Islam, de akeligste uitvinding die de mensheid ooit heeft gedaan!

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Als we de islam niet tot de orde roepen graven we ons eigen graf.
  Onze europese joden zijn er tussen 1940 en 1945 ingekieperd en als je dan de positie van deze uitgedunde groep NU bekijkt dan gebeurt dit op een bijna identieke wijze door de politiek,die haar geweten heeft vervangen door de aandelenhandel van het koningshuis, in abstractie de olie en haar derivaten.
  Dat is het onderwerp waar wij ons mee moeten bezighouden.
  We kiezen voor islamfascisme of dat andere, iets meer vrijheid.

  BeantwoordenVerwijderen