Wredevolle Kerst

Nu de EU elite zich als winnaars van de Nobelprijs voor de vrede tijdens hun kerstvakantie afwenden van de dagelijkse sleur zoals het ‘shariaferendum’ in Egypte waar enkel nog de rurale en vrouwenbesnijdende zuidelijke gebieden moeten kiezen over de sharia als grondwet, is het de beurt aan de met bladgoud belegde belegen hells angel en voorspreker van de katholieken om de wereld wat vredevoller te maken. En voor dergelijke oelewappers zou ik als inferieur en immoreel atheïst, óók na het lezen van het  IHEU rapport, respect moeten betonen? 
‘Mensen bestrijden de gedachte dat ze een aard hebben, hun gegeven door hun lichamelijke identiteit, die als een onderscheidend element
van de mens dient. Maar zij ontkennen die natuur en besluiten voor zichzelf dat die niet iets is die hen gegeven is, maar dat zij die voor zichzelf maken', zei de paus. ‘Het manipuleren van de natuur, wat we hekelen als het op milieu aankomt, is nu opeens een fundamentele keuze die mensen over zichzelf willen maken', aldus Benedictus. (De Standaard) M.a.w. deze man blijft halsstarrig ontkennen dat een geaardheid niets met vrije keuze te maken heeft. In zijn vergelijking met ‘de natuur’ is hij hier dus vulkanen en hun uitbarstingen aan het veroordelen die ‘vervuilend zijn’, schadelijk voor de mens, en houdt hij een pleidooi om ze te onderwerpen aan de doordeweekse milieunormen van een chemisch bedrijf. Er is waanzin, hoogheidswaanzin en waanzinnige hoogheidswaanzin..... Als er hier iemand een ‘aard’ ontkent, is het de paus wel.
We stellen ook vast dat Benedictus onder meer Gilles Bernheim citeerde, de opperrabbijn van Frankrijk die zich de afgelopen tijd fel heeft verzet tegen de legalisering van het homohuwelijk in Frankrijk. Volgens zowel Benedictus als Bernheim is de campagne om homoseksuelen het recht te geven om te trouwen of kinderen te adopteren ‘een aanval' op het traditionele gezin. Ze kunnen mekaars bloed drinken maar als er een homo in de buurt is worden de monotheïstische moordmachines een multinationale hate-joint venture. Zie ook de gay parade in Jeruzalem en de broederlijke strijd daartegen van hamas-imams en orthodoxe rabbijnen, schouder aan schouder voor de ‘reinheid’ van de ‘heilige stad’ waar de ingewanden en het bloed van hun volgelingen de Brusselse kerstversiering overtreffen.  
Nu ben ik de laatste om mij te moeien binnen een religieuze club, welke dan ook, met hun interne regelgeving. Een holebikoppel dat wenst te trouwen voor kerk, synagoge of moskee of welk altaar dan ook is bijzonder naïef en zal onvermijdelijk op het dogma botsen. Vraag mij niet om dat te veroordelen want dat doe ik niet, net zo min als de discriminatie van vrouwen in ‘het heilige ambt’ te veroordelen. Dàt zijn mijn zaken niet, ik heb daar een uitgesproken mening over en die mening maakt dat dergelijke genootschappen niet aan mij besteed zijn. Het feit dat ze door historische dwangmaatregelen over een deel van mijn belastingbijdrage kunnen beschikken en daarmee aan mentale en van tijd ook fysieke kindermishandeling mogen doen onder de vlag van ‘tradietsie’ stoort mij dan weer wél. De rest van hun maatschappelijk gefrunnik onder de noemers ‘liefde’ en ‘vrede’ komt in het hoofdstuk tolerantie terecht in mijn perceptie van een veelheid van menselijke eigenaardigheden.
Maar deze uitspraak van de paus die zich naar een  HYPERLINK "http://www.degeuswijn.nl/upload/File/Herman%20AD%20pdf/23%20april%202011%20over%20eieren.pdf" heerlijk eiergerecht liet noemen, i.v.m. het homohuwelijk handelt over het BURGERLIJKE HUWELIJK en is dus niet een verbintenis t.o.v. een veronderstelde godheid maar tegenover ‘DE RECHTSSTAAT’ die legale contactuele garanties biedt !! Het is dezelfde rechtsstaat die ook het gelijkheidsbeginsel huldigt en zodoende zijn mijnheer de paus zijn dogmatische discriminaties hier niet van toepassing, zélf strijdig. Blijkbaar hebben de monotheïstische sekten een degenererende wisselwerking op mekaar. Ik die dacht dat grosso modo de islam in zijn algemeenheid moeite heeft om de secularisatie te begrijpen en het nut ervan in te zien stelt vast dat de kerkvorst himself anno 2012 niet veel verder is geraakt in zijn diepste overtuiging.  
Hij voegt er nog aan toe: ‘Wanneer de vrijheid om creatief te zijn evolueert naar de vrijheid om zichzelf te creëren, dan wordt de Schepper zelf genegeerd en zal uiteindelijk ook de mens beroofd worden van zijn waardigheid als creatie van God'?? Kijk kerkvadertje, ik ben, anders dan u en uw zeloten, een creatie van het zeer boeiende en wispelturige evolutionaire proces dat uitgaat van natuurlijke selectie. Deze ‘creatie’ kreeg zijn ruwe vorm toen mijn voorgangers de chimpansee en de bonobo als neef en nicht konden beschouwen vanwege dat evolutionaire proces. Het heeft mij gemaakt tot een individu dat de bokkensprongen van de natuur wil leren begrijpen en kennen en bij ontstentenis van hoogheidswaan deemoedig te aanvaarden. Vulkaanuitbarstingen of de anders-geaardheid bijvoorbeeld. Ik concludeer dan ook eens te meer dat u alvast van de door u zo geprezen ‘creatie gods of whatever’ geen snars begrepen hebt en ze nog veel minder als waardevol beschouwt. De creatie gods die u voor u ziet beantwoord immers niet aan uw hoogheidswaanzinnige filosofie van de creatie die als een onwrikbaar dogma in uw hersenen woont, integendeel ze gaat constant uit de bocht. Iets dat stilstaat gaat niet uit de bocht natuurlijk behoudens een beschieting van uw ‘car-glass mobiel’ door een waanzinnige uit een andere divisie.
Mijnheer de paus, ik verzoek u om u enkel aan de binnenkant van uw kerkdeur te moeien met bestuurlijke aangelegenheden en uw weinig vredevolle bezweringen van geaardheden en andere vulkaanuitbarstingen niet te willen institutionaliseren. 
Een wredevolle kerst toegewenst en uw volgelingen de wijsheid en empathie die u ontbeert.
Peter Calluy, as hetero as hell !!

Boom 21/12/2012


5 opmerkingen:

 1. Paus Maledictus vindt dat homofilie een ziekte is, dat homo's de vrede bedreigen en dat homo's de essentie van het menselijk wezen bedreigen.

  Ik kan dit niet anders lezen dan als aanzetten tot haat tegen een bevolkinsgroep, en dat is in Nederland gewoon strafbaar. Ter controle, als ik zeg negers zijn ziek, negers bedreigen de vrede en negers bedreigen de essentie van het menselijk wezen dan weet ik zeker dat ik een strafbare uitspraak doe.

  Tien procent van de bevolkings is homosexueel, dus de paus beledigt hier minstens een miljoen Nederlanders mee.

  Het wordt hoog tijd dat er aangifte gedaan wordt tegen deze haatzaaier, en dat er juridisch duidelijkheid komt of de vrijheid van godsdienst belangrijker is dan dat er haat gezaaid wordt tegen een miljoen Nederlanders.

  Mocht er inderdaad uitkomen dat de vrijheid van godsdienst ook de vrijheid is om haat te zaaien tegen homo's dan denk ik dat dit wetsartikel zo snel mogelijk uit de wet geschrapt moet worden. Vrijheid van godsdienst is ook al de vrijheid om dieren te mishandelen.

  Kijk ook op de https://www.facebook.com/GeenBloemenNaarDePaus Geen Bloemen Naar De Paus pagina op facebook.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. homofilie Ís een ziekte. Maar ze kunnen er toch niks aan doen. Maakt niet uit, is hun zaak, als ze maar gelukkig zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Homofilie komt bij alle diersoorten voor. Het is goed voor een soort als niet alle leden zich bezig houden met voortplanten, maar ook met andere zaken zoals verdediging, voedsel, kennis enz. De evolutie zorgt er dan ook voor dat een bepaald percentage van een soort homosexueel is. Dit heeft niets met een ziekte te maken, is een eigenschap van een soort en een eigenschap van de homofile leden van die soort.

   Verwijderen
  2. "homofilie Ís een ziekte."
   En de onderbouwing daarvoor is....?

   Verwijderen
 3. http://hoeiboei.blogspot.nl/2012/12/die-kerk-is-niet-achterlijk.html

  BeantwoordenVerwijderen