Anton C. Zijderveld contra Geert Wilders

Logo


Anton C. Zijderveld contra Geert Wilders

In Het Financieele Dagblad (26-1-08) schreef Anton C. Zijder­veld, emeritus hoogleraar sociologie en adviseur van het CDA, een stuk 'Het moet niet gekker worden!'. Zo weet je al meteen dat het over Geert Wil­ders van de Partij voor de Vrij­heid (PVV) zal gaan. Zijderveld begint met het rumoer rondom de anti-Koran film die Wilders aan het maken is, te memoreren, terwijl de inhoud ervan nog niet eens be­kend is.

'niemand weet of die [film] er komt en zo ja dan weten we niet wat erin staat, of bijvoorbeeld de Koran verscheurd of verbrand wordt. Voor moslims een onaanvaardbare heilig­schennis, voor niet-moslims een historisch pijnlijke daad, want we hebben onze bekomst van een regime dat zijn wreed­heden begon met een boek­verbranding.'

De laatste zin is een verwijzing naar de Duitse nationaal-soci­alisten, zoals ook blijkt uit de volgende. Zijderveld weet 'Je mag van­daag de dag geen vergelijkingen maken met de jaren der­tig ()'. Daarom haalt hij de nazi's erbij zonder ze te noemen.

Wilders heeft echter niet aangespoord tot verscheuren of ver­branden van de Koran. Hij zei dat moslims die een behoorlijk boek willen overhouden er de helft uit zouden moeten scheuren. Zijder­veld maakt daar - hij is niet de enige - op demagogische wijze iets anders van. Zeker,

Wilders heeft in de Tweede Kamer ge­pleit voor het verbie­den van de Koran, maar hij heeft er in zijn plei­dooi op gewe­zen dat de ver­koop van Mein Kampf van Hitler al verbo­den is. Was en is dat verbod ook nazi-achtig? Als het ene nazi-achtig is, dan ook het andere. Neder­land was dus nati­o­naal-socialistisch bezig toen het het standaardwerk van de na­zi's verbood. Een ab­surde conclusie natuurlijk, maar daar leidt de vergelijking van Zij­derveld toe.

Hij heeft nog een pijl op zijn boog. Wat hem ook aan de nazi's doet denken is:

'Dat gepraat over het einde van de poli­tiek partijen en de toekomst van een charismatische, voortdu­rend in de media optre­dende Leider is er een voorbeeld van.'

Heeft hij het hier over ex-VVD'er Rita Verdonk, die een bewe­ging wil, of Wilders of beiden? Jan Ma­rijnissen van de Socia­listische Partij (SP) is meer een leider en heeft meer uitstra­ling dan Wil­ders. Zowel voor de SP als voor de PVV treden ook andere parlementariërs op. Pim Fortuyn had charisma en Labour-partijleider Tony Blair heeft het lange tijd gehad, totdat men hem niet meer geloofde, net als Hitler en Mussolini het helaas hadden. Maar het is ongerijmd en smerig om wegens dit gelijke punt de ver­bin­ding van hen met deze fascis­ten te leggen. Het gaat er ui­teraard om wat zulke figuren met dit charisma doen, wat ze ermee willen be­reiken.

Zijderveld geeft toe dat onze islamitische medeburgers Wil­ders in de kaart zouden spelen als ze, 'indien de film voor hen schok­kend en beledigend zou zijn', ons land op stelten zouden zet­ten. 'Het verstandigste en meest vernietigende voor Wilders zou zijn dat ze niet zouden reageren.'

Denkelijk zou Wilders dat prima vinden. Dan heeft hij zijn doel, voorlichting voor een groter publiek, zonder problemen bereikt. Wat Zij­derveld suggereert, dat Wilders graag geweld ziet als gevolg van zijn verbale acties, is kwaad­sprekerij. Uiteraard is het zwaar voor hem dat hij 24 uur per etmaal be­veiligd moet worden tegen aan­slagen.

Vervolgens schrijft Zijderveld:

'Wat ik als oplettende burger van dit land nog het meest irri­tant vind aan de niet aflatende provocaties van Wil­ders, is het feit dat ze ons vele miljoenen aan belasting­geld kosten.'

Zo probeert hij de laatste verdedigingslinie van de vrijheid van meningsuiting, beveiliging door de staat van wie de islam be­kritiseert, te ondermijnen. Hij wil liever niet betalen voor de bescherming van de democratie, maar voegt even later wel toe dat Wil­ders natuur­lijk bevei­ligd moet worden. Om dit vervolgens aan het slot van zijn tirades tegen deze 'stokebrand', weer af te zwak­ken, want:

'aan hem dan wel de verantwoordelijkheid het met zijn pro­voca­ties niet gekker te maken.'

De suggestie is: geen islamkritiek meer, want moslims - en Zijderveld - vatten immers elke kritiek op de islam op als een provocatie; anders moet die dure bevei­liging maar eens stoppen. Vermoedelijk is Wilders' voorlichting over de Koran hoogno­dig voor de onwetende Zijderveld. Maar vaak is het ook zo dat men­sen als hij niet willen weten wat de Koran en de orthodoxe islam inhouden.

René Marres

René Marres is auteur van Vermoord en Verbannen (Uitgeverij Aspekt

1 opmerking:

 1. Ik reageer niet direct op dit artikel.

  Ik las vandaag in het Haarlems Dagblad echter een (gedeelte van een) interview met Anton Zijderveld. Dit Interview ging hoofdzakelijk over Rita Verdonk en haar onlangs gepresenteerde "plannen" van haar geweldige "Beweging" T.O.N.

  Anton verduidelijkt daarbij o.a. de begrippen "Nationalisme" en Patriottisme". Rita neigt (volgens Anton) sterk naar een Patriottist(e). Toch haalt ze de merken soms (bewust) door elkaar, volgens Anton omdat dat haar soms goed uitkomt bij het binnenhalen van (veel) extra volgelingen c.q. kiezers.

  Aan het eind van dit "korte c.q. gedeeltelijk weergegeven" interview spreekt Anton zijn vrees uit over een mogelijke coalitie T.O.N./P.V.V. die, in een eventueel nieuw te vormen kabinet, een "stevige" rol zou kunnen gaan spelen.

  In de praktijk dus " het sprookjes huwelijk van deze eeuw" tussen Rita en Geert. Geert is daarbij de (veel) "gevaarlijkere" helft van dit "dreamteam".

  Anton geeft aan dat het (in dit somberste scenario) dan echt tijd is om zijn koffers te pakken.
  Dit omdat het land dan pas echt onleefbaar gaat worden.

  De spreek- c.q. schrijf-stijl van Anton bij dit verhaal boeit me. Bovendien spreekt het me (inhoudelijk) ook erg aan.

  Vlak onder dit "Interview" staat een stukje over de resultaten van de laatste (wekelijkse) peiling van Maurice de Hond.
  De P.V.V. staat stabiel op 18 zetels en T.O.N. komt (met stip) binnen op 22 zetels!!

  Anton: "Tel uit je winst, zet je koffer(s) klaar en geef me een seintje als je zover bent." Want...

  Ik denk dat ik met je mee ga .....

  Martin v.d. Weide
  mweide@xs4all.nl

  BeantwoordenVerwijderen