Praatmoslims spreken namens niemand


Praatmoslims spreken namens niemand

Sommige moslims bewegen hemel en aarde om namens ‘de’ moslims te spreken. Ze zijn in gevecht met een film die ze niet gezien hebben. Geen van hen is ooit door een meerderheid van moslims gekozen, maar toch spreken ze van ‘wij ’. Ook spreken ze vaak met dubbele tong. Soms stellen ze op waarschuwende wijze een ultimatum aan de politiek. Zo schreven in Opinie & Debat van 9 februari vijf moslims, in naam van maar liefst alle moslims: „Geachte premier, beste Jan Peter, wij hebben ons vertrouwen in de politiek nog niet helemaal verloren. We denken nog altijd namens de meerderheid van de bevolking te spreken – moslims en nietmoslims – als we je vragen nu er een crisis dreigt je politieke leiderschap waar te maken en het volk toe te spreken.”

Oeps, ze spreken ook namens niet-moslims, namens alle Nederlanders!

We moeten niet vergeten dat Wilders een gekozen politicus en fractievoorzitter is. Ook zijn er kiezers van andere partijen die het min of meer eens zijn met Geert Wilders. Zijn moslims volgens deze praatmoslims echt gevaarlijk, ofwel: zijn ze wilder dan Wilders?

Balkenende moet direct optreden: „Doe dit niet nádat genoemde parlementariër de vloer met je heeft aangeveegd, maar vóórdat hij via de al te gewillige media de lont in het kruitvat kan steken.”

Week in week uit verschijnen in deze krant [NRC] allerlei moslimvriendelijke teksten met dezelfde lege inhoud. Wilders kan in deze krant niet publiceren. En ook op radio en tv verschijnen allerlei soorten moslims die hun beklag doen over Wilders en islamcritici. Welke islamcritici heeft u de afgelopen twee maanden in de media gezien? Waarom correspondeert dus het gevoel van deze zelfbenoemde moslimvertegenwoordigers niet met de realiteit? Omdat ze méér willen. Ze willen de totale verwijdering van islamkritiek en kritiek op de multiculturele samenleving. Jammer dan voor die honderdduizenden kiezers die anders denken.

Ook wordt door praatmoslims vastgesteld dat moslims als burgers niet tellen, want hun veiligheid is niet van belang.

Neemt u me niet kwalijk: sinds wanneer zijn het de moslims die worden bedreigd of beveiligd? Weer heb ik het fout volgens deze praatmoslims: „Hij moet permanent worden bewaakt tegen de woede en de agressie die hij zelf in de hand heeft gewerkt.”Wilders en islamcritici moeten worden beveiligd omdat ze zelf woede en agressie opwekken!

Een onbegrijpelijke redenering.

Dus, als straks één van die zelfbenoemde vertegenwoordigers van het Nederlandse volk op straat wordt aangevallen op grond van zijn opvattingen, dan heeft die het aan zichzelf te danken.

Waarvoor moet premier Balkenende bang zijn? Voor de moslimse woede, ja, voor het ‘kruitvat ’. De moslims en de islam worden door deze praatmoslims als een kruitvat voorgesteld dat door een filmpje van Geert Wilders kan ontploffen.

Voelen moslims zich niet beledigd nu ze als een kruitvat, een acuut gevaar voor de veiligheid, worden omschreven?

Wie is gevaarlijker: de volksvertegenwoordiger of het kruitvat? De volksvertegenwoordiging is het hart van de democratie en het kruitvat een bedreiging daarvan. De onnozelaars begrijpen niet dat ze, door islam en moslim als een kruitvat voor te stellen, het bewijs leveren voor de beweringen van Geert Wilders.

Hier mag de media worden aangerekend dat zij toelaten dat elke loslopende Mohammed of Ali zich als vertegenwoordiger van ‘de’ moslims kan voorstellen.

Niet voor niets zei staatssecretaris Aboutaleb dat de moslims zélf Geert Wilders groot hebben gemaakt. In een gesprek met BN/De Stem wees Aboutaleb moslims op hun verantwoordelijkheid: „Die angst voor moslims, die ís er.

Moslims moeten die niet bagatelliseren.

Er rust een taak op de schouders van de moslims om daar iets aan te doen. Ook moeten moslims zich afvragen waar de ‘haat’ tegen moslims eigenlijk vandaan komt. Als je nagaat dat er in de wereld een paar idioten zijn die zichzelf opblazen, dan moet je concluderen dat die de Koran niet goed begrepen hebben. Maar gevolg is wel dat er een enorme angst bestaat voor moslims.”

Geert Wilders heeft het recht om een film te maken. De anderen hebben het recht om die niet te zien, om hem van kritisch commentaar te voorzien, dan wel in het ergste geval niet op hem te gaan stemmen. Zo en niet anders werkt de democratie. Met geduld, zelfbeheersing en permanente polemiek. Mits we elkaar niet gaan criminaliseren.

Het Openbaar Ministerie wordt door andere praatmoslims zwaar onder druk gezet om Wilders wegens het plegen van opiniedelicten te vervolgen. Het zou buitengewoon ironisch zijn als Wilders wordt vervolgd. Een dubbele vervolging voor de meest bedreigde persoon in Europa: de vervolging door de radicale moslims en de vervolging door de overheid onder druk van moslims.

Zouden we Europees en internationaal kunnen uitleggen waarom een Nederlandse fractievoorzitter wordt vervolgd wegens zijn opvattingen, terwijl Nederland de vrijlating van een Afghaanse journalist eist die de islam heeft beledigd?

Bovendien zou Wilders nog populairder kunnen worden. De geschiedenis leert ons dat wanneer een politicus wegens zijn opvattingen wordt vervolgd, zijn aanhang zal groeien. De vervolging van Janmaat leidde niet tot de eliminering van zijn opvattingen. Moeten dan ook de 600.000 mensen die op Wilders hebben gestemd worden vervolgd?

De politieke tegenstander bestrijd je niet met het Wetboek van Strafrecht.

Het OM mag in geen geval instrumenteel misbruikt worden voor de uitschakeling van een politieke tegens tander.

Een procedure tegen Wilders, tot aan het Europees Hof voor de rechten van de mens, biedt geen enkele garantie dat hij wegens zijn opvattingen – die immers geen oproep tot geweld of het plegen van genocide inhouden – zou worden veroordeeld. In dit geval zullen Europa en Nederland jarenlang in de ban van Wilders zijn. Zou het OM dan ook zijn fractieleden moeten aanpakken?

De spraakverwarring van het moment is het bewijs dat onze rechtsorde kritiek op en bespotting van alles aankan – als het maar niet de islam betreft, zo zeggen de praatmoslims. Balkenende moet beseffen dat zij namens niemand spreken.

Afshin Ellian in NRC, 16.2.2008

Geen opmerkingen:

Een reactie posten