Geachte heer Verburg,


Ruim een week geleden stuurde ik de volgende brief naar Arco Verburg, voorzitter van het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes. Verburg heeft nog niet geantwoord. Zelfs een ontvangstbevestiging kon er niet af. Ook elders heeft PvdA-politicus Verburg geen opening van zaken gegeven over zijn poging om via de internetprovider een kritische website uit de lucht te halen. Voor mij is het stilzwijgen van de stadsdeelvoorzitter aanleiding om bijgaande brief openbaar te maken.

Aan de heer Arco Verburg

Stadsdeelvoorzitter De Baarsjes Amsterdam

(Woonplaats), 8 februari 2008

Geachte heer Verburg,

Ongeveer een week geleden dreigde Weblog Support, onderdeel van Ilse.nl, op verzoek van Stadsdeel De Baarsjes de website Hoeiboei binnen 24 uur te sluiten. De aanleiding tot dit dreigement was een vermeende schending door Hoeiboei van de privacy van Enver Varisli, medewerker van het door De Baarsjes opgerichte Meldpunt Moslimdiscriminatie.
Hoeiboei: diescriemienasie

Op Hoeiboei stonden twee verwijzingen naar een poging van Varisli, namens het Meldpunt, om het omstreden werk van tekenaar Gregorius Nekschot te verwijderen via een klacht bij diens internetprovider. Geen geringe zaak, want in Nederland moet de rechter - en niet een zelfbenoemd meldpunt - uitmaken of tekeningen door de beugel kunnen.

De vermelding van deze poging tot censuur dient daarom een maatschappelijk belang. In dit geval is er dus geen sprake van privacyschending. Varisli treedt bovendien namens het Meldpunt naar buiten, bezoekt scholen om bekendheid te geven aan zijn werkzaamheden, en komt zelfs voor op een openbare adreslijst van De Baarsjes.

Het gaat hier niet om een onbekende medewerker van het stadsdeel, die per ongeluk is blootgesteld aan publieke aandacht. Dit alles was voor mij aanleiding om op mijn website kritische aandacht te besteden aan de actie van De Baarsjes en Weblog Support.
Big Brother beveelt: doe het licht uit!

Ook andere, in karakter zeer uiteenlopende websites hebben aandacht aan deze zaak geschonken, onder anderen Willem de Zwijger, Nieuw Religieus Peil, Het Vrije Volk, SIOE Nederland, GeenStijl, Lux et Libertas, Aad Leering en Bert Brussen. Algemeen wordt door deze websites de actie van De Baarsjes gezien als een poging om een kritisch weblog als Hoeiboei het zwijgen op te leggen.

Deze verontrusting is afgelopen week toegenomen door een tweede poging tot censuur via een klacht bij de internetprovider. Hierbij was ook al een discriminatiemeldpunt betrokken, in dit geval het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI). Slachtoffer van deze actie was de site van SIOE Nederland. In de update van mijn webartikel kunt u lezen dat ik weinig op heb met een aantal ideeën en met het wereldbeeld van SIOE. Wel kan ik me wat voorstellen bij hun grote zorgen over de islamisering van Europa. Gisteren las ik bijvoorbeeld nog dat de anglicaanse bisschop van Canterbury invoering van delen van de sharia in Groot-Brittannië onvermijdelijk acht.

SIOE heeft het volste recht om zijn zorgen en meningen hierover te uiten. In dit geval geldt het woord van Voltaire: Ik ben het niet met u eens, maar ik verdedig uw recht om deze mening te geven. Het is verontrustend dat een meldpunt als het MDI zich voordoet als een instantie van de Nederlandse regering en met vage klachten de sluiting van een islamkritische website weet te bewerkstelligen. Na vele protesten is de sluiting van SIOE Nederland overigens ongedaan gemaakt.

Aan het dreigement om Hoeiboei te sluiten is nog geen gevolg gegeven. Ik heb begrepen dat de beheerster van de site enkele wijzigingen heeft aangebracht in de artikelen uit februari 2006, maar daarna geen reactie of uitleg meer heeft ontvangen.

Stadsdeel De Baarsjes, hult zich al meer dan een week in stilzwijgen. Daarom stel ik u hierbij de volgende vraag. Wie er politiek verantwoordelijk voor de stappen van het stadsdeel tegen Hoeiboei? Kan het stadsdeel tekst en uitleg geven over zijn optreden in deze zaak?

Overigens kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat Hoeiboei niet in goede aarde valt bij de gevestigde politiek in Amsterdam. In een discussie op de website van de PvdA Amsterdam bestempelt het bekende partijlid Job van Amerongen de mensen achter Hoeiboei zonder argumentatie als ‘obscure fundamentalisten’. Al of niet bij wijze van grap lijkt hij de sluiting van Hoeiboei wel een goede zaak te vinden.

Job van Amerongen: Vergelijkingen Job Cohen zijn onjuist en contraproductief (zie de reacties)

Bij alle redactionele teksten op Hoeiboei is de naam van de auteur vermeld, dus obscuur is dit weblog allerminst. Op de site staan artikelen van onder anderen Nahed Selim, Annelies van der Veer, Hikmat Mahawat Khan, René Marres, Ebru Umar Karel Gabler, Afshin Ellian en Kees Bakhuyzen, stuk voor stuk auteurs die men toch moeilijk als ‘obscure fundamentalisten’ kan omschrijven. Desondanks matigen prominente PvdA’ers zich een oordeel aan, waarmee men een mogelijke sluiting van Hoeiboei denkt te kunnen legitimeren.

Hopelijk kunt u mijn ongerustheid wegnemen door opening van zaken te geven en duidelijk te maken dat Stadsdeel De Baarsjes zal afzien van verdere stappen tegen Hoeiboei.

Met vriendelijke groet,


Carel Brendel

(Adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres)

PS Uit uw curriculum vitae (op de website van De Baarsjes) maak ik op dat u wel eens een boek leest. Ik kan u mijn boek Het verraad van links sterk aanraden. U zult dan begrijpen waarom ik me zo druk maak over deze kwestie.

Homepage Het verraad van links

Geen opmerkingen:

Een reactie posten