Sharia-les voor Nederlandse rechters

Op gezag van prof. Maurits Berger bovenaan gezet


Sharia-les voor Nederlandse rechters (zie GeenStijl van 10 januari).

Over de islamitische sharia kan je haast iedereen haast alles wijsmaken. Bijvoorbeeld dat de sharia voor ‘meer dan 95% identiek is aan het Nederlands recht’. Of dat het een soort muf canoniek recht is, alleen van toepassing op geestelijken, of alleen op moslims. En dat is allemaal niet zo. De sharia gaat over alles en telt een menigte van bepalingen die van toepassing is op wie geen moslim is. Die regels stemmen wie er kennis van neemt, niet vrolijk.
De sharia is een eeuwenlang bijgeslepen systeem dat tot doel heeft de wereld aan de regels van de islam te onderwerpen, zo nodig met harde hand. Doel van de sharia is alle concurrerende systemen weg te vagen, zo mogelijk met overreding, zo nodig met list en bedrog, maar uiteindelijk ook met dreiging met geweld. Wie met geweld dreigt maar het nooit gebruikt is een dwaas. De sharia-fanatici zijn geen dwazen.

Er zijn allerlei regels van de sharia die je moet kennen om te geloven dat ze werkelijk luiden zoals ze luiden, en zelfs dan nog heb je om de zo veel tijd de neiging het weer eens op te zoeken, of een collega te vragen of het wel klopt. De kwaadaardigste regel van de sharia is nog steeds dat een gehuwde vrouw verstoten kan worden door haar man, en dat die man die verstoting kan herroepen zonder dat haar mee te delen. Maar dan geldt ze voor de sharia nog wel als gehuwd, en een eventueel nieuw door haar gesloten huwelijk met een derde is ontucht – op ontucht staat de doodstraf door steniging. In de praktijk weet een vrouw nooit zeker of ze volgens de sharia nu gescheiden is of niet.

Of ook kindermoord. Dat is, in Nederlandse termen gezegd, een klachtdelict waar de voogd van het vermoorde kind over klagen moet. Maar als die voogd nu zelf de moordenaar is? Dit heeft eigenaardige consequenties wanneer het over eremoord gaat. Het maakt de eremoorden mogelijk.

Nog een voorbeeld? Een Nederlandse vrouw die naar Nederlands recht gescheiden is, is volgens de sharia alleen dan gescheiden, en weer huwbaar geworden, als haar man haar volgens de regels van de sharia heeft verstoten. Heeft hij dat niet, dan is hij nog steeds haar echtgenoot. De sharia geeft de echtgenoot het recht zijn vrouw met geweld door bijvoorbeeld de politie weer naar de echtelijke woning terug te laten bezorgen. Een Nederlandse vrouw die met een moslim getrouwd geweest denkt te zijn, kan dus tijdens de vakantie in het land van de grootouders van haar kinderen eenvoudig worden opgepakt. Het zou goed zijn als rechters zoiets zouden weten wanneer er bij een Nederlandse echtscheiding over voogdij gesteggeld wordt.

De Koran is een antiek boek, en vaak weet niemand wat de tekst betekent. Of soms zelfs hoe de tekst precies luidt. Maar het zal wel weinig goeds zijn wat de Koran in petto heeft voor wie geen moslim is: er is voortdurende sprake van moord en doodslag. Volgens de Koran heeft God gezegd: ‘Doodt hen waar ge ze maar kunt vinden’, en ‘Wie geloven dat Jezus de Messias is – moge God hen laten doden in de strijd’. Misschien bedoelen deze verzen iets heel aardigs te zeggen, God is immers reuze lief volgens de Nederlandse uit Iran afkomstige schrijver Dr. Kader Abdolah, maar het zijn teksten die er toch wat dubieus uitzien. Zo stellen wij in het Westen ons God niet voor, zelfs als we atheïst zijn.

De Koran is dan wel antiek en oud, maar shariahandboeken zijn recent en nieuw. Elke islamitische gemeenschap heeft tot op het nabije verleden bijgewerkte sharia-handboeken waar zo precies mogelijk staat uitgespeld hoe de sharia luidt. Zulke handboeken zijn meestal in de moskee te koop. Wanneer de Koran onduidelijk is, is daar weinig aan te doen, behalve door commentaren op de koran te schrijven, maar wanneer de sharia onduidelijk is, worden de regels in de boeken bijgeslepen. Elke generatie slijpt mee, de sharia is dus nooit verouderd. De sharia is niet onduidelijk, de sharia is niet antiek, de sharia is altijd bijgewerkt tot op dit of eventueel het vorig jaar, er is geen stad waar geen recente sharia-handboeken liggen die dat kunnen laten zien.

Er kan geen enkel misverstand bestaan over hoe de bepalingen van de sharia luiden. Ja, er zijn kleine lokale verschillen zoals in elk rechtssysteem. Als de regels van de sharia niet vast lagen (zoals de vrienden en vriendinnen van de islam soms wel betogen) was de sharia nog bedreigender dan hij nu al is. Op sommige punten is de sharia inderdaad bedreigend want de sharia omschrijft delicten wel heel ruim, bijvoorbeeld ‘verderf brengen in het land’, of ‘schennis van de majesteit van de Profeet’, maar de bepalingen over de straffen die dan moeten worden opgelegd, staan (ook bij die wel heel losjes omschreven delicten) helder zwart op wit. Op veel punten is de sharia zo onduidelijk en vaag dat wie kwaad wil, eigenlijk altijd wel iets kan vinden om zijn persoonlijke vijanden in hun kraag te (laten) pakken, zeker wanneer die geen moslim zijn, en in bijvoorbeeld Pakistan gebeurt dat regelmatig.

Het is goed wanneer Nederlandse geleerden die verstand van de sharia hebben, daar les over geven aan de frisse jongens en meisjes die de Nederlandse rechterlijke macht vormen. Er is in Nederland een lange academische traditie van bestudering van de sharia. Dat is begonnen in de tweede helft van de negentiende eeuw, met het werk van Christiaan Snouck Hurgronje die als een negentiende-eeuwse James Bond er zelfs in geslaagd is enige tijd in Mekka sharia te studeren, bij de leidende islamitische wet- en schriftgeleerden van zijn tijd.

In de eerste helft van de twintigste eeuw kon je daarom in Nederland niemand veel op de mouw spelden over de bepalingen van de islamitische wet. In de loop van de tweede helft van de twintigste eeuw is dat op schokkende manier veranderd. De deskundige rechters die de cartoonist Gregorius Nekschot moesten berechten, hadden geen idee wat er bedoeld werd toen er ‘sharia-handboeken’ ter sprake kwamen, en wat of er daar te lezen zou kunnen zijn over bepalingen ten aanzien van de rechtsgevolgen van geslachtsgemeenschap met dieren. Dat was van belang, want daarover gingen een aantal tekeningen van Nekschot die zich, o foei en schande, had laten inspireren door term ‘geitenn**qers’.

Aan de Nederlandse universiteiten zijn in de relevante vakken niet zo veel academici meer werkzaam die de sharia en de islam nog bestuderen op de manier waarop ook andere systemen, godsdiensten, rechtsstelsels en ideologieën bestudeerd worden. Het is angst, zorg en onderwerping dan wel liefde voor de islam wat de klok slaat. Desalniettemin, beschaafde bangige kritiek is altijd nog beter dan propaganda en onwetendheid. Bij de sharia liggen de zaken zo duidelijk dat de oppervlakkigste kennis al behulpzaam is om de morele kwaliteit van het systeem te beoordelen.

Het aantal mensen dat complete toepassing van alle details van de bepalingen van de sharia verlangt, en bereid is daar heel ver voor te gaan, is in de wereld, en ook in Nederland, zo groot dat we ons niet kunnen veroorloven ons over de sharia maar van alles te laten blijven wijsmaken. Politici en rechters horen uit eigen wetenschap te weten wat de sharia is, en voorschrijft. En eigenlijk zou helemaal niemand zich over de inhoud van de sharia moeten laten bedotten. Hoe eerder we daarvan op de hoogte zijn, hoe beter. Laten we alsjeblieft beginnen bij de juristen, en dan zo snel mogelijk de politici er achteraan.

11.1.2012

Literatuur: Nuh Ha Mim KELLER, Ahmad ibn Naqib al-Misri, Reliance of the Traveller, Beltsville, Maryland U.S.A., 1994. Arun Shouri, The Sharia in Action, or The World of Fatwas, New Delhi 2002; beide boeken makkelijk verkrijgbaar via Amazon.com.

Zie ook Sharia 4 U

80 opmerkingen:

 1. Als Wilders had uitgelegd dat zijn kopvodden taks bedoeld was als tegenhanger van de jizya dan hadden miljoenen mensen het direct begrepen én een goed inkijkje gekregen in de materie.

  Maar de stommeling hield zijn mond.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Stel dat ik in mijn tuin de stoeptegels van het tuinpad namen heb gegeven. Een tegel heet "Dorpsstraat - Ons Dorp", en een andere het "Kalverstraat - Amsterdam" en dan hoop ik dat de postbode langskomt en op "ga naar de gevangenis" komt te staan en niet de kaart "verlaat de gevangenis zonder te betalen" bij zich heeft. Vervolgens hoop ik dan dat de postbode tweehonderd gulden contant bij zich heeft en dat hij het spelletje mee wil spelen.

  Ik hoop echt dat hij het spelletje mee wil spelen, maar ik heb er niet veel vertrouwen in. Het is namelijk zo dat als men spelregels heeft, dan men dan wel eerst samen afgesproken moet hebben dat men aan het spelletje mee doet.

  Voor Monopoly geldt het zelfde als voor de sharia. Als men het spelletje niet mee speelt dan gelden de regels niet. Mensen maken de vergissing om er van uit te gaan dat de sharia een wet is. De sharia is echter geen wet omdat de sharia niet aangenomen is als wet maar opgelegd is als een stel spelregels door een denkbeeldig figuur. De spelregels van Monopoly zijn van een zelfde strekking als de sharia. Zolang men het spelletje meespeelt is het van belang, maar als men NIET aan het spelletje meedoet dan heeft het geen enkele waarde.

  Er zijn nog enige redenen waarom de sharia geen wet kan zijn, een wet werkt namelijk twee kanten op. De wet geldt voor de wetgever als ook voor de burger. Omdat de sharia geen wet is die door mensen is gemaakt maar door een denkbeeldig figuur zou zijn opgelegd, zou dat denkbeeldige figuur zich ook aan diezelfde wet moeten houden. Het is essentieel dat een wet zowel geldt voor de wetgever als voor de burger, een jurist zal dit beter onder woorden kunnen brengen dan ik. Maar nu is Allah naar verluid iemand die zich niet aan zijn eigen 'wet' houdt, hij doet maar wat. De ene keer dit, de andere keer dat. Allah is een draaikont en een wispelturig stuk vreten. Hij stoort zich nergens aan en doet wat hem belieft. Nu weten wij in de beschaafde wereld wel dat Allah een verzinsel is en dat er feitelijk geen touw aan vast is te knopen. Het is nogal inconsequent en wat volgens de sharia aan de een wordt toegestaan wordt aan de ander verboden, dit soort gelegenheidsregels komen wel vaker bij kinderspelletjes voor. ("ik mag twee keer met de dobbelsteen gooien, omdat ik de kleinste ben!")

  Het wordt tijd dat wij alle moslims op de wereld gaan vertellen dat hun geloof kolder is, hun cultuur verrot is en hij Allah gelijk staat aan Mickey Mouse en hun Mecca gelijk staat aan Disneyland. De hele islam is ziek, het is een verdorven manier om geld te verdienen door domme mensen geld uit de zak te praten. Laten we 2012 het jaar maken waarin werd begonnen met de bevrijding van de moslims van hun achterlijke geloof.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik vind die term erg onNederlands. Het is een politieke krachtterm met maar weinig inhoudelijke bijdrage en dient wellicht meer ter verduidelijking van een politieke stellingname. Veel soeps is het dus niet.
  Het daadwerkelijk instellen van zo'n taks heeft meer een symbolische werking, dan dat je er iets mee oplost. (Net zo als het verbod op gebruik van hash, qat, burka, roken, drinken, etc)

  Sommige onkruiden dient men voorzichtig, met de wortel nog volledig, uit te trekken.

  R komt met het idee dat het een goede anti-Jizya zou zijn. Helaas is dat dan ook een vorm van onderdrukking en tast het onze slagkracht tegen de islam aan. Vrijheid en vrijwillige gehoorzaamheid aan de Nederlandse geest voor en door eenieder blijft toch een krachtig wapen.
  Hoewel voorlichting over Jiza, e.d. en vooral over de Nederlandsse wetgeving niemand ooit geschaad heeft.

  Ik ben eerder een voorstander om bij voortduring en vooral beleefd te vragen om alstublieft met ons mee te willen doen.

  Totdat de kruik niet meer te water gelaten wordt, want we zijn natuurlijk niet gek.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @René,

  Helemaal mee eens, echt héél jammer dat Wilders het beste is dat de politiek nu te bieden heeft.

  We worden gedwongen om op éénoog te stemmen.


  @VanhetGoor,

  Het is nogal ambitieus om te denken dat je een religie kunt laten verdwijnen. De socialisten hebben dat ook een eeuw lang geprobeerd (zelfs met grootschalige vervolgingen), maar het is ze niet gelukt.

  Mensen geloven graag omdat dat de teleurstellingen in het leven verzacht. Slechts weinigen zijn mentaal sterk genoeg om het geloof van hun ouders weg te doen.
  Het lijkt me zinvoller om vooral te streven naar een wat menswaardiger islam, eentje voor thuis die zich niet met de buren bemoeit. Dat is ook best haalbaar, diverse moslimlanden waaronder Turkije en Tunesië hebben daar al wat ervaring mee.
  De huidige terugval richting prehistorie kan het beste gestopt worden door op zo beleefd mogelijke wijze alle minpunten van de islam te blijven herhalen.


  @Sirik,

  Helemaal mee eens, we zijn goed maar niet gek.
  Zolang mensen normaal mee doen mogen ze thuis denken of geloven wat ze willen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Lange tijd was Maurits Berger er trots op de minst geïnformeerde Arabist van Nederland te zijn. Op Hoeiboei wordt daar nog vaak naar verwezen, oa hierboven.

  Berger is echter voorbijgestreefd door een nòg minder onderwezen Arabist. Jan Michel Otto van het van Vollenhoven instituut schreef in trouw dat er niks mis is met de sharia. Mensen die steniging veroordelen zouden verkeerd geïnformeerd zijn door angstzaaiende politici.

  Volgens Otto valt het aantal stenigingen namelijk reuze mee. Veel overspeligen worden immers niet gestenigd, maar onthoofd (Saudie-Arabië) of opgehangen (Iran). De meeste overspeligen komen er zelfs met enkele tientallen tot honderden zweepslagen vanaf.

  Een goed punt, alleen maakt het kleine aantal stenigingen per jaar het verschijnsel steniging an sich niet minder barbaars. Veel PVV-ers en andere extremisten zullen bovendien vinden dat het ophangen van overspeligen (inclusief slachtoffers van verkrachting) net zo barbaars is als het stenigen van overspeligen. Gelukkig denkt Otto daar veel genuanceerder over.

  Overigens is het vooral vanwege de internationale gemeenschap dat veel stenigingen worden omgezet in de veel "humanere" hangpartijen. Het zegt dus weinig over de sharia. Bovendien worden veel doodstraffen (inclusief stenigingen) niet door staatsrechtbanken uitgesproken, maar door lokale rechtbanken waar we hier weinig van horen.
  Nu de shariarechtbanken in steeds meer landen steeds meer macht krijgen, en alle kritiek daarop wordt -kuch- weerlegd door "wetenschappers" zoals Otto zal het aantal stenigingen de komende jaren waarschijnlijk weer toenemen.

  Waar ik tot slot nog aan wil toevoegen dat de sharia ook zonder steniging het tegenovergetstelde is van een beschaafd rechtssysteem. Het feit dat mensen volgens de sharia principiëel ongelijk zijn zegt genoeg.

  Hier het belachelijke stuk in Trouw.
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3012224/2011/11/03/Sharia-is-niet-zo-eng-als-politici-ons-doen-geloven.dhtml

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Hans Jansen,

  En toch 'eremoorden' aan de islam proberen te linken?

  Eerwraak hoort niet bij de islam, en het staat als een paal boven water dat u dat donders goed weet.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Eigenlijk wilde ik alleen maar een korte vraag stellen over die 95%, maar nu zie ik opeens de reactie van ene El_Houssain die ik niet helemaal begrijp. De heer Jansen linkt mijns inziens de islam aan de sharia. Is daar wat mis mee? Wat dan?

  Nu over die 95%. Ik vrees dat die Berger misschien toch aardig in de richting zit, in aanmerking genomen dat de meest dichtbij de mens staande mensapen (te weten: de Chimpansees en Bonobo's) voor 97 of 98% identiek zijn met ons (qua DNA enzo). Ik denk dus dat de overeenkomsten tussen de verschillende rechtssystemen door dit cijfer van 95% misschien dus best wel goed gerepresenteerd worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. "Helemaal mee eens, we zijn goed maar niet gek.
  Zolang mensen normaal mee doen mogen ze thuis denken of geloven wat ze willen."

  Neen, zolang ze graag mee willen doen. Dus met overgave en vrijwilligheid, het moet dus helemaal geen last zijn, maar een verlangen, zo diep dat je zelfs je geloof en je oude tradities en gewoontes er voor opgeeft. Vrijwillig.

  Dàt is de eis.


  Dat is de voorwaarde.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @El_Houssain:

  Er staat nergens in de koran dat eerwraak is toegestaan. Echter, er staat ook nergens in de koran dat eerwraak is verboden. Eerwraak vindt voor 90% plaats in islamitische landen, dus in landen waar geweld tegen vrouwen uit cultureel oogpunt 'normaal' is, en deels in Europese landen, door 'culturele' minderheden.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. "Eerwraak hoort niet bij de islam"

  Wel.

  Als men stelt dat de islam een achterlijke religie (of cultuur) is, wat is dan hetgene om daarover kwaad te worden, voor een vredelievende Qat-kauwende moslim ?
  Zo'n stelling kan immers in alle rust geanalyseerd en besproken worden ipv dat je keel opengesneden wordt.

  Vraag het maar aan Theo van Gogh en al die omstanders die tevreden stonden te glimlachen over de kracht en reikwijdte van de hand van Allah.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. infidel zei...
  @El_Houssain:

  Er staat nergens in de koran dat eerwraak is toegestaan. Echter, er staat ook nergens in de koran dat eerwraak is verboden.
  ---------------------------------------

  Eerwraak is moord, en moord blijft moord.

  Nergens verboden??
  Er staat ook ner4gens in dat van iemand die niet gestolen heeft de hand ervan ook afgehakt mag worden. Dan maar doen?

  "Doodt uw kinderen niet" zegt de koran. Dat moet toch voldoende zijn?

  Hans Jansen schreef eerder dat 'De eerwraak geen onderdeel is van de sharia'. Begrepen?
  Nu schrijft hij iets anders!
  Hoe kan dat, heer Jansen?

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @El hoessein,

  Je weet hoe het zit, dat is jou meermaals uitgelegd. Eerwraak door een vader of grootvader wordt niet bestraft. Bovendien komt er sowieso géén rechtszaak als de familie geen aangifte doet.

  Hooguit kun je stellen dat eerwraak (net als bijvoorbeeld slavernij) geen typische islamitische uitvinding is. Dergelijk gedrag kwam vroeger in wel meer primitieve maatschappijen voor. Het is alleen toevallig zo dat de islam eerwraak (net als slavernij) nooit heeft afgezworen.

  Jouw argument dat jij de islam beter kent dan alle islamitische rechtbanken is dus onjuist. En bovendien irrelevant omdat die shariarechtbanken uiteindelijk bepalen hoe de sharia wordt toegepast.

  Of kun je voorbeelden geven van shariarechtbanken die eerwraak door (groot-) vader hebben bestraft?
  Zelfs "seculiere" rechtbanken in bijvoorbeeld Jordanië hebben daar moeite mee.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @J.Morika,

  Ik zou zo gauw geen overeenkomsten tussen de sharia en serieuze rechtsspraak kunnen bedenken. Geen 5, zelfs geen 95 en al helemaal geen 95%.

  En van Jansen heb ik begrepen dat het Berger ook niet lukt om een paar relevante overeenkomsten te noemen. Jansen had hem daar om gevraagd, maar dat mailtje is nog niet beantwoord.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @Sirik,

  Ik had het niet over meedoen als een last.
  Wat is er mis met "normaal meedoen"?
  Hoeveel Nederlanders zijn er eigenlijk die wel helemaal normaal meedoen?

  Eisen dat iemand zijn geloof, cultuur en tradities helemaal opgeeft is onmogelijk en onzinnig. Zelfs seculiere Nederlanders blijken enorm op hun tenen getrapt als hun geloof ter sprake komt. Ik heb onlangs nog een vrij nare discussie over kindermisbruik in de RK kerk gevoerd; diverse mensen vonden de kritiek overdreven en onterecht. Alsof ze gvd niet door (wilden) hebben wat er allemaal is gebeurd, en waar het werkelijk over ging.

  Wat dat betreft is de islam echt niet de enige godsdienst met problematische aanhangers.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Een voorbeeld van heel dom en kwalijk gedrag was wel te zien bij P & W door Nicole Le Fever inzake de hoofddoek in die moskee. Een grote ontkenning van de onderdrukkende werking van de hoofddoek en de bijbehorende shariaregels in islamitische landen. Het was stuitend om te zien.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. "Eisen dat iemand zijn geloof, cultuur en tradities helemaal opgeeft is onmogelijk en onzinnig."


  Nogmaals,
  Vrijwillig opgeven, met heel het hart, van een fascistische ideologie, in dit geval in de vorm van een (woestenij)godsdienst,vind ik een voorwaarde om lid te kunnen worden van de Nederlandse samenleving.
  Die voorwaarde is ook in de grondwet omschreven middels een inperking van godsdienstvrijheid.


  De vergelijkig van de majesteit dat de islam een godsdienst is net zoals het christendom, is appels met peren vergelijken.
  Beter past de vergelijking met het nazisme. Hoewel dit eigenlijk een belediging van de nazis is.

  En het is zeker niet onzinnig, want het is onfatsoenlijk om vrouwen een uitgestoken hand te weigeren, niet de deur voor haar open te doen, haar tijdens een gesprek niet aan te kijken of haar te vermoorden als zij haar levenspartner volgens eigen voorkeur kiest. Ook is het haar vrijheid om wel of niet sex voor het huwelijk te hebben met of zonder voorbehoedsmiddelen. enz, enz, enz, enz, enz, enz,....
  zo duidelijk ?

  BeantwoordenVerwijderen
 17. volgens mij is het nederlandse strafrecht bij de meeste communistische rechtbanken (waaronder Amsterdam) veel enger dan de sharia.

  In dat district kan je namelijk opgepakt worden door oude enge mannen uit de jaren 50, die samen eten en onder het genot van vele flessen wijn een wetenschappelijk zeer interessante casus in elkaar knutselen teneinde mensen tot ketter te maken en op te sluiten.

  Bij de sharia is het duidelijk wat je wel en niet mag, dus dan kan je je eigen arrestatie voorkomen. In het nederlandse recht, en met name het straf - en bestuursrecht gaat het niet om eerlijkheid, maar om rechtmatigheid, en dan wel alleen die rechtmatigheid die de enge mannen van die wijn welgevallig zijn.

  Toch Jansen?

  Uiteraard is dit semi ironisch bedoeld

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @ El Houssain 11 januari 2012 23:22
  Hoort eerwraak niet bij de islam? Is dat de TOTALE ontkenning dat het ook maar iets met elkaar te maken zou hebben?

  Wellicht is het mogelijk er een eindeloze polemiek van te maken. Tegen mensen die zich druk maken om het imago van de islam is welhaast geen kruid tegen opgewassen. Of moet ik zeggen kruit? :-)

  Kan het nooit eens anders? Als beschermer van de islam is het schijnbaar niet mogelijk het eens over een andere boeg te gooien.

  Kortom, zonder te beantwoorden of de islam er iets mee te maken heeft ziet u geen verband? Zijn de redenen die ten grondslag liggen aan eerwraak niet hetzelfde als de criteria van een shariarechtbank?

  De slachtoffers van eerwraak en shariarecht komen er in beide gevallen "bekaaid" vanaf. Let wel; om dezelfde criteria en redenen. U lijkt zich ogenschijnlijk alleen druk te maken welke "instanties" bevoegd zijn voor de uitvoering van het vonnis. Een beschouwing van u over hoe erg het allemaal is hoeven we niet te verwachten.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Nou Dandruff, ik begrijp anders best waar ´zelfs seculiere nederlanders´ zo door op hun tenen getrapt zijn: de katholieke kerk wordt zo´n beetje voor criminele organisatie uitgemaakt vanwege de misbruikfeiten, en vooral om de manier waarop daar mee werd omgegaan, en men gaat er om het effect en vanwege het gemak maar aan voorbij dat het niet dankzij, maar ondanks het geloof is als geestelijken kinderen misbruikten.
  Ook gedraagt men zich alsof men niet weet dat er nog veel méer van die netwerken te vinden zijn; alsof katholieken het monopolie hebben op kindermisbruik; alsof het dus weer aan de Paus van Rome ligt.
  Maar je weten natuurlijk best dat pedo´s overal waar kinderen zijn op hun kans loeren, en iedereen die dat niet onder ogen ziet en daar vervolgens naar handelt heeft wat mij betreft dikke plakken boter op z´n hoofd. Dus als we alle misdaden uit het verleden met de ogen van vandaag gaan bekijken doe ze dan nu vooral wijd open, en wacht niet tot je verrast wordt.
  Of zou iedereen nu écht vergeten zijn dat pedosexualiteit tot ongeveer midden jaren tachtig helemaal geen misdrijf was, in de ogen van een verlichte burgerij? Dat men zich had lagen aanpraten dat het gewoon maar een “variant” was van de “menselijke sexualiteit”, éen die “op zich niet schadelijk was” als de omgeving maar niet te verkrampt reageerde? Er was vooral meer kénnis nodig en vóorlichting..Méer geld dus, voor de verlichte praat van deskundigen die de verkrampte burger wel ´ns van z´n sex-vijandige en door de kerk geinspireerde vooroordelen zouden afhelpen..
  Als we goed in ons geheugen graven dan weten we best dat pedofilie pas taboe is verklaard nadat de verhalen van de kinderen die de gevolgen van onze weldenkendheid aan den lijve moesten ondervinden zó talrijk werden dat ze niet meer genegeerd konden worden.
  Daarvóor was de welingelichte lezer van de kwaliteitskoeranten best bereid om in het kader van de progressie en de verlichting ook pedofilie toegeeflijk te bezien - in theorie in elk geval - en bugger the consequences, want niemand deed z´n mond open.
  Niemand sprak in het openbaar zijn twijfel of weerzin uit; als dat niet kwam doordag men de pedo-lobby werkelijk gelóofde, dan was het wel omdat niemand zin had voor verkrampte reactionair en sex-vijandige burgerturf te worden versleten

  Als het aan de weldenkenden onder ons had gelegen werden er nu nóg contactavonden gehouden bij de NVSH..

  BeantwoordenVerwijderen
 21. @ El_Houssain

  "Eerwraak is moord, en moord blijft moord."

  Dat geldt alleen in ons rechtssysteem, niet in dat van de sharia. Eerwraak is wel degelijk toegestaan binnen islam.

  ""Doodt uw kinderen niet."

  Dat mag wél binnen de islam, als ze namelijk iets negatiefs te zeggen hebben over islam/de profeet/de imam/vulmaarin, als ze een relatie hebben met een hindoe/christen/vulmaarin, als ze wat te verwesterd zijn/een beetje te vaak uitgaan/zich tegen hun familie keren/vulmaarin.

  Veel plezier met de volgende pagina:

  http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2009/03/honor-killing-islams-gruesome-gallery.html

  BeantwoordenVerwijderen
 22. veel mensen proberen islam en diens verspreiding en instandhouding tegen te gaan door moslims duidelijk te maken dat islam en diens rechtenstelsel de sharia slecht, achterhaald en rechteloos is. Ondanks dat dit ook zo is, zal niemand met dwang uittreden als er geen alternatieven zijn.

  Het lijkt een beetje op het klimaat proberen te veranderen zodat we gewoon brandstofauto's en kolencentrales kunnen blijven gebruiken.

  Als men islam en de sharia niet meer kansen wil geven in westerse samenlevingen is het beter dat een grondwettelijk seculiere overheid, zowel lokaal als landelijk, mensen die afvallig zijn, islamitische homo's of vrijzinnige vrouwen te ondersteunen door hen beveiliging en ondersteunen te bieden om een nieuw vrij of ander religieus leven op te bouwen in Nederland, zonder dat men bang is voor represailles.

  Elshan Jamie en Ayaan bijvoorbeeld zijn opgeofferd voor de 'lieve vrede' in Nederland, i.p.v. dat men hen hielp met het opzetten van bijvoorbeeld 'uittredingshuizen' voor islamitische homo's en lesbiennes of bekeringshulp voor moslims die een vredelievende godsdienst als het christendom willen gaan aanhangen.

  De islam kan je mijn inziens enkel bestrijden door als samenleving samen achter mensen te staan die vanuit de groep zelf hun mond durven open te doen, en willen verlichten. Islam word voor moslims namelijk interessanter als men er alleen maar tegen aan schopt.(wat ook nodig is)

  Dus mensen gebruik je kennis, motivatie en zendelingsdrang om mensen als wilders, rutte, en zelfs de partij voor de arabieren een samenleving in te richten die uittreding uit islam vergroot en bescherming en ontwikkeling van ex-moslims vergroot.

  In die zin is een gedegen kennis van de sharia door rechters zeker nodig om deze bescherming te kunnen bieden.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Invoering van de sharia wetten in Nederland voor alle moslims die in Nederland wonen kan ook nog wel wat positieve resultaten opleveren .
  Ik ben eigenlijk wel voor het toepassen van bepaalde sharia wetten voor uitsluitend moslims .
  Diefstal boven een bepaalde waarde in goud .
  straf : hand afhakken .
  Dit gaat ongetwijfeld leiden tot een afname van overvallen .
  Ook verbanning is een straf die volgens sharia wetten is toegestaan , dat biedt ongekende mogelijkheden .
  Bijv. Somalische qat kauwende mannen kunnen verbannen worden omdat ze onrust , ondeugd en onheil stichten . Eigenlijk geven sharia wetten de mogelijkheid om elke moslim die ondeugend is en/of onrust of onheil sticht te verbannen bij voorkeur naar een ver warm land . Al die Somaliërs e.d. die bij de deur liggen en uitkeringen op strijken dat gaat de staat miljoenen besparen . Sharia wetten bieden ongekende mogelijkheden , dus invoeren zo snel mogelijk .
  Kinderen op de lagere school in Saoedi-Arabie krijgen op fotos in hun schoolboekjes te zien waar precies het afhakken van de hand dan wel de voet dient te gebeuren . Kunnen ook ingevoerd worden op Islamitische scholen in Nederland wat mij betreft . Een aantal rechters zou op stage kunnen gaan in KSA om de kneepjes van het vak te leren inclusief een leerjongen die bij de beul in KSA in opleiding kan gaan . Het enigste wat nodig is is een systeem waar bij moslims de mogelijkheid hebben schriftelijk te bevestigen eigenlijk geen moslim meer te willen zijn , dat zou hen die dat willen dan vrijwaren van sharia wetten . Er wordt dan natuurlijk wel gecontroleerd of iemand dan ook daadwerkelijk geen moslim(a) meer is .(bijv. moskee bezoek , bidden tot Allah , hoofddoek , ramadan etc .) Indien blijkt dat dat de betreffende persoon toch eigenlijk door zijn levenswijze wel een moslim is , dan valt hij /zij weer en deze keer voor altijd onder de door Allah gegeven wetten . Het is toch allemaal veel simpeler dan iedereen denkt . Een moslim(a) MOET zich onderwerpen aan het woord van Allah , zo geef ze dan ook de sharia wetten van Allah . Die knakker El-Hoessein zou ongetwijfeld een gat in de lucht springen wanneer hij onder sharia wetten kan leven . mooi toch , weer iemand blij .

  BeantwoordenVerwijderen
 24. @Piet:

  Da's leuk bedacht, maar dat impliceert ook dat 1 moslim met 4 van je dochters kan trouwen. Volgens mij wil je dat niet. :-)

  Gelukkig druist de sharia regelrecht in tegen onze grondwet, is ondemocratisch en in hoge mate racistisch van aard.

  Niet invoeren dus. :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 25. @Salamon

  Het is de taak van de overheid van een ieder die in Nederland woont te beschermen tegen geweld, dus ook tegen geweld van religieuze groeperingen. (Of je islam natuurlijk een religie moet noemen is een andere discussie, want deze ideologie is verspeend van elke god.)

  Daarnaast is het niet mogelijk om uit de islam te treden. Daarop staat de doodstraf.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. ja piet vele wegen leiden naar rome! en jeruzalem ook trouwens.

  maar komen er dan evenveel verschillende rechtbanken als culturen in nederland?

  en kun je daar dan ook tussen shoppen door je bij een groep aan te sluiten of uit te treden wanneer het je uitkomt? een soort marktwerking in de rechtspraak.

  interessant..................

  BeantwoordenVerwijderen
 27. @infidel

  Deze taak die jij net beschreef neemt deze overheid niet echt serieus.

  Denk aan de bescherming van ayaan, de arrestatie van nekschot en de verbanning van elshan door de pvda.

  welcome to the real world

  BeantwoordenVerwijderen
 28. @infidel

  en vergeet niet al die vrouwen en meisjes die in het land van herkomst gedumpt worden of tijdens een schoolvakantie uitgehuwelijkt worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. @Salomon

  Ik zei ook niet dat ik serieus denk dat de overheid ons beschermt tegen dergelijke uitwassen, anders zouden discussies over de islam in democratische landen zo goed als overbodig zijn. :-) De moslimaaiende overheid faalt namelijk gigantisch in haar taak de democratie te waarborgen...

  BeantwoordenVerwijderen
 30. @infidel

  en de verbanning van bijv. ebruh umar door job cohen met de woorden: 'je hoeft hier niet te wonen'?

  BeantwoordenVerwijderen
 31. dus is mijn stelling stop met het benoemen van dingen die iedereen al weet, en laten we samen met oplossingen komen om nederland echt seculier te maken en moslims te interesseren voor het christendom, liberalisme, atheïsme of wat dan ook, en biedt daar de juiste bescherming en middelen voor.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. @Salomon

  "de verbanning van bijv. ebruh umar door job cohen"

  Schoolvoorbeeld van de manier waarop het niet moet in onze samenleving.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. "Allah’s Apostle said, "I have been made victorious with terror"."

  Bukhari 4:52:220

  En dat is hoe moslims de wereld veroveren: met geweld.

  U allen een fijn weekend gewenst.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. @infidel

  ook een prettig weekend. We weten inmiddels hoe slecht en gevaarlijk de islam en diens stelsels voor samenlevingen zijn.

  Jansen is o.a. arabist, die vanuit zijn hoedanigheid met anderen de inhoudelijke en wetenschappelijke discussie aangaat en dat is goed voor bewustwording en kennisoverdracht van islam in het algemeen en de combinatie met het westen in het bijzonder.

  Toch is er mijn inziens nu een punt bereikt vanwaar hij zijn rol als boodschapper moeten verruilen voor een rol als aanvoerder bij het ontwikkelen van maatregelen die de negatieve aspecten van islam in het westen neutraliseren of teniet doen.

  Bij moraalridders van de eo (what is in a name)geeft hij als antwoord op een vraag door de interviewer:

  'ja hallo, ik ben je dokter niet'.

  Dat is te makkelijk. stelselmatig constateren dat iemand te dik is, draagt niet bij aan de wil en motivatie van diegene om af te vallen en te veranderen. samen met iemand hardlopen en diens eetpatroon veranderen wel.

  Als je als boodschapper wilt functioneren, heb je mijn inziens ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om aan mogelijke oplossingen bij te dragen.

  Fortuyn gaf als socioloog problemen van islam in westerse samenlevingen aan, gevolgd door mogelijke oplossingen.

  vanuit de wetenschappelijke en persoonlijke kennis van Jansen van beide werelden 'islam en seculiere rechtsstaat', zou hij met concrete oplossingen kunnen komen. een eerste aanzet van zijn
  'sharia-les voor Nederlandse rechters'is een welkome bijdrage, maar bevat nog teveel ironie en te weinig betrokkenheid voor echte oplossingen.

  Wilders schreeuwt om goede initiatieven, kom op help die arme man.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Natuurlijk infidel. Pamela geller.
  natuurlijk. Toe maar.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. @El_Houssain

  Ja, inderdaad Pamela Geller, niet zo aantrekkelijk als MegaMindy, maar wel stukken beter gebekt. Het is goed dat er zulke drijvende krachten als PG zijn.

  Wellicht kan ik je hiermee ook nog plezieren:

  http://www.huffingtonpost.com/2012/01/12/marines-urinating-on-taliban-pamela-geller-video_n_1202848.html

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Ik ben een feuilleton gestart op Keizers&Kleren.

  De Sharia-charlatan:
  http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/de_sharia-charlatan_1/

  BeantwoordenVerwijderen
 38. @Sirik,

  Jij zegt tegen moslims; "je moet je religie vrijwillig opgeven, anders ben je geen volwaardig lid van onze samenleving".

  En je ziet echt niks tegenstrijdigs in die uitspraak, begrijp ik?
  Alleen je suggestie dat het nazisme beter is dan de islam is nòg belachelijker.

  De islam is een religie èn een ideologie, inderdaad. Maar veel moslims zien de islam alleen als religie. De moslims in mijn omgeving geven gewoon handen, houden deuren open, kijken iedereen aan en accepteren de keuzen van hun dochters.

  Zolang mensen zich aan onze grondwet houden mogen ze geloven wat ze willen.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. @Paardestaart,

  Mooie stropoppen, maar terug naar de realiteit.
  -Niemand heeft ooit gesuggereerd dat katholieke geestelijken dankzij hun geloof kinderen misbruikten.
  - Niemand heeft ooit gesuggereerd dat er buiten de RK kerk geen pedofielennetwerken zijn.

  Waar het om gaat is dat vele duizenden kinderen werden misbruikt binnen die RK kerk, door vele honderden daders. Bovendien werd deze daders structureel de hand boven het hoofd gehouden door vele andere (vaak hooggeplaatste) geestelijken. Natuurlijk was dat een kleine minderheid, maar dan nog.
  Ik geloof niet dat er ooit een soortgelijk pedonetwerk is opgerold.
  Er zijn wel heel veel kleinere, véél kleinere pedonetwerken opgerold, en dat leidde steevast tot dezelfde verontwaardigde reacties als die we nu zien bij de RK kerk. Dat hele "RK wordt gepest"-gejank is dus klinkklare onzin.

  Daarbij komt dan nog eens dat de kerk bij uitstek een instituut is dat voortdurend anderen veroordeelt. Homo's, joden, atheïsten; zij kregen de schuld van de misstanden in de RK kerk. Natuurlijk zet dat kwaad bloed, zoals ook de hypocrisie van de linkse kerk kwaad bloed zet. Ook daar is genoeg over geschreven.

  Dan de meningen over pedofilie binnen de linkse kerk; ook dat was destijds geen algemeen geaccepteerd gedachtegoed. Het was een kleine minderheid die zich daar vooral theoretisch over uitliet. Er zijn maar weinig linkse kerkgangers daadwerkelijk veroordeeld voor kindermisbruik, en dat maakt je vergelijking zo krom als een hoepel. Tussen woord en daad zit een wereld van verschil.
  En er was bovendien geen links netwerk dat linkse kinderverkrachters uit handen van justitie hield; alweer een gigantisch verschil met de RK kerk.

  Ongelooflijk dat je zulke overduidelijke hoofdzaken zo principiëel over het hoofd ziet, puur uit loyaliteit naar een instituut dat zoveel leed heeft veroorzaakt.
  Ik snap hierdoor gelukkig wel veel beter hoe het kan dat ook socialisten en islamisten de vele misstanden in hun ideologie tegen beter weten in blijven verdedigen. Kennelijk zijn wij mensen graag loyaal naar iets vaags als "onze groep" of "ons idee".

  BeantwoordenVerwijderen
 40. @Salomo,

  Helemaal mee eens, onze seculiere overheid moet de dissidenten en de zelfdenkende moslims steunen, en niet de islamisten (zoals de "ordetroepen" van de as-soenna moskee).

  Nederland is in een paar decennia geseculariseerd. De meeste mensen geloven nog wel in Jezus en god, maar ze lopen niet meer blindelings achter de pastoor of de dominee aan. Een ITIL-achtige zwarte lijst voor boeken die de RK kerk haar onderdanen verbiedt is nu onacceptabel.

  Ook de moslims in Nederland kunnen seculariseren, als we net zo eerlijk met de islam omgaan als we destijds met het christendom deden.
  Gedegen informatie over de sharia zal veel mensen aan het denken zetten. Arabisten als Berger en Otto kunnen dit land vooruit helpen door iets in de catering te gaan doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. om te beginnen moeten alle grondwettelijke en andere rechtsgebieden geloofsneutraal gemaakt worden. ook het bestuursrecht, dit omdat burgemeesters nogal gek zijn op het sponseren van religies als islam.

  daarna moeten alle negatieve aspecten van islam geneutraliseerd worden te denken aan
  - besnijdenissen op keukentafels, bidrituelen tijdens colleges of op straat, weigeren van handen schudden, scheiden van jongens en meisjes, slecht toezicht op hygiëne in slagerijen, intimidatie in madrassa's, straatterrorisme, het niet opvoeden van kinderen, mishandeling van meisjes en vrouwen en ander huiselijk geweld, uithuwelijking, illegale immigratie, uitkeringsafhankelijkheid en fraude, strafbaar gesteld worden.

  bijzonder onderwijs moet opgeheven worden voor alle religies. (helaas)

  islamitische mannen moeten verplicht een emancipatie-cursus volgen en vrouwen moeten bij uitkeringsafhankelijkheid, verplicht voor 50% beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, dus niet alleen de man.

  criminele jongeren moeten gedifferentieerde straffen krijgen die gebaseerd zijn op culturele aspecten, waarbij aantasting van eer en aanzien door het strafproces vervangen worden door moreel verantwoordelijkheidsbesef en schulderkenning in groepsverband.

  zo kan je nog wel even doorgaan.

  Dit geldt ook voor Antillianen, ontspoorde woonwagenbewoners, Somaliërs, Joegoslaven, ghanezen, turken, roma, polen en alle andere 172 culturen die Nederland reik is.

  Echter het gaat hier over islam, de sharia en de rechtspraak.

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Eerwraak en eremoord komt voort uit de tribalistische cultuur.
  Het probleem is nu dat islam en tribalisme niet volledig uit elkaar zijn te halen.
  De Islam is een door en door tribalistisch concept dat geweld tegen alles wat niet islamistisch is goedkeurt.
  Intern geweld wordt afgekeurd, maar als er tribale motieven aan ten grondslag liggen, wordt er mild over geoordeeld.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. "Jij zegt tegen moslims; "je moet je religie vrijwillig opgeven, anders ben je geen volwaardig lid van onze samenleving". "

  neen, ik zeg niets tegen moslims, want dan kan ik via de nederlandse rechter in het gevang belanden wegens onnodig kwetsen van tere gevoelens, een onnodige inperking van de vrijheid van meningsuiting.

  Ik stel vast dat er vrijheid van religie is pas nadat de desbetreffende religie, de volgers daarvan beter gezegd, de Nederlandse wet altijd als leidend en bepalend erkennen en daar waar het niet het geval is, vanwege theologische redenen wellicht, de religie zich schoonwast van onpasselijkheden of illegaal verklaard wordt.
  Praktisch gezien kunnen bepaalde gelovigen daarom nooit volwaardig lid van de Nederlandse samenleving worden... volgens de grondwet.  "Alleen je suggestie dat het nazisme beter is dan de islam is nòg belachelijker."

  Misschien zou je dat toe kunnen lichten ?
  Het nazisme is beter( nou ja beter, minder slecht) dan de islam omdat de joden en vrijheid van geweten onder beiden er erg slecht vanaf komen, maar dat de nazis bewezen hebben nog fatsoen te hebben tegenover hun eigen vrouw en gebruik maakten van de laatste technologische snufjes.
  Maar misschien kun je me mijn ongelijk onderbouwen.

  Laat ik duidelijk zijn, dat het een relatief verschil betreft. Beiden zijn een schande voor de mensheid.

  "
  De islam is een religie èn een ideologie, inderdaad."

  Neen, niet inderdaad, je legt me woorden in mijn mond.
  Het is een ideologie in de vorm van een religie, maar een politieke stroming noemen, vanwege verlangen naar wetgeving die verder strekt dan de gelovigen, mag ook.

  Om de ene ideologie, christendom, met de andere, islam, te vergelijken slaat nergens op.
  De inhoud verschilt in essentie !
  de islam staat de omverwerping van de nederlandse staat en corrupering van de nederlandse samenleving voor en het christendom niet.
  Dat zou de majesteit met al haar adviseurs, toch moeten weten ?

  Dus, Bea, doe effe normaal, joh.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. @Sirik,

  Nee, je zegt inderdaad niks (diepe zucht).
  Je typte dat je vindt dat etc, blabla enz.
  Leuk die woordspelletjes, en het leidt mooi af van de inhoud.
  Maar ik laat me niet afleiden, dus ik herhaal; jouw redenering is in strijd met zichzelf.
  Jij maakt geen verschil tussen individuen en systemen begrijp ik, maar de door jou aangehaalde grondwet doet dat wel degelijk.

  Dus nogmaals, kort samengevat; een moslim die onze wetgeving respecteert hoeft zijn religie niet op te geven.

  Dan je punt dat het industriëel vermoorden van miljoenen vrouwen en kinderen in een paar jaar tijd relatief gezien meevalt mits de eigen vrouwtjes met fatsoen behandeld worden. Op die manier kun je alles goedpraten, en verlaag je je tot het niveau van Maarten van Rossem die stelde dat het verkeer meer slachtoffers maakt dan al qaida.

  En weer een woordspelletje, leuk!
  "Inderdaad" was een toevoeging van mijn kant als beloning omdat jij in ieder geval één puntje goed had. Ik gaf direct de aanvulling, en daar ga je natuurlijk weer niet op in.
  - De islam is een ideologie, inderdaad.
  - Maar de islam is óók een religie, een religie die wordt beleden door honderden miljoenen mensen. Waarvan er een heleboel gewoon handen geven, iedereen aankijken enz.
  Ik zie geen enkele reden om al die mensen uit te sluiten.

  BeantwoordenVerwijderen
 46. "Dus nogmaals, kort samengevat; een moslim die onze wetgeving respecteert hoeft zijn religie niet op te geven.

  Dus nogmaals, kort samengevat; een nazi die onze wetgeving respecteert hoeft zijn politieke doelstellingen niet op te geven

  BeantwoordenVerwijderen
 47. "Dus nogmaals, kort samengevat; een moslim die onze wetgeving respecteert hoeft zijn religie niet op te geven."

  Dus nogmaals, kort samengevat; een nazi die onze wetgeving respecteert hoeft zijn politieke doelstellingen niet op te geven ?

  BeantwoordenVerwijderen
 48. ow kijk hoeiboei pleegt censuur. je mag niet meer zeggen wat je wilt, alleen als het islamieten zijn die met scheldwoorden en antisemitische uitlatingen komen word er niets verwijderd.

  hoeiboei wil graag literair gezever. gadverdamme. Deze site is oud, uit en valt onder de categorie censuur sites als joop van de vara

  het lijkt hier wel een bijéénkomst van de pvda.

  gauw weg van hier en niet meer terug. hoessein kom er maar in met je antisemitisme, mij zie je hier niet meer.

  BeantwoordenVerwijderen
 49. ow kijk hoeiboei pleegt censuur. je mag niet meer zeggen wat je wilt, alleen als het islamieten zijn die met scheldwoorden en antisemitische uitlatingen komen word er niets verwijderd.

  hoeiboei wil graag literair gezever. gadverdamme. Deze site is oud, uit en valt onder de categorie censuur sites als joop van de vara

  het lijkt hier wel een bijéénkomst van de pvda.

  gauw weg van hier en niet meer terug. hoessein kom er maar in met je antisemitisme, mij zie je hier niet meer.

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Sommigen hebben nog steeds niet door dat er in de Islam geen scheiding is tussen moskee en staat . Men wil blijven dromen dat een seculiere Islam bestaat . In bijv. Egypte stemt ±70 % van de Moslims voor de Moslim broederschap of de salafis , omdat deze stemmers vinden dat alleen de woorden van Allah (sharia wetten) maatgevend en wetgevend moeten zijn in het land .
  Zelfs in Turkije zegt de heersende kalief Erdogan "er is geen moderate Islam" . Islam is Islam .
  Elke moslim moet zich bijv. onderwerpen aan 5:38 in de Quran . Het is het woord van en de opgedragen bestraffing van Allah , de boodschap is duidelijk , helder en maar voor een uitleg vatbaar en geldt voor elke Moslim .

  Elke moslim maar ook een niet-moslim in het land moet zich onderwerpen aan het woord van Allah en t.z.t.(een eeuw eerder of twee eeuwen later maakt niet uit ) zullen de moslims dan ook as usual die zogenaamde seculiere of democratische moslims vermorzelen en de niet-moslims onderwerpen . Sommige mensen hopen tegen beter weten in dat er zoiets zou bestaan als een seculiere Moslim . Een illusie . Islam is al 1400 jaar religie=maatschappij . En als je moslim bent en je wilt het anders dan moet je niet geloven in de buikspreker Mohammed en zijn pop Allah . Het is of het een of het ander . Je kunt niet zeggen 'ik ben moslim maar geloof niet in het eeuwigheid's gehalte van 5:33 of 5:38 van de Quran .
  Elke moslim gelooft dat 5:33 en 5:38 het eeuwig geldende onveranderlijke woord van Allah is , ook de moslimse politici als de burgermeester van Rotterdam of Dibi uit de tweede kamer . Of zouden zij beweren dat Allah gelogen heeft wat betreft 5:33 of 5:38 ? Werkelijk een onmogelijke spagaat voor hen , ze zwijgen , want je eruit lullen is onmogelijk . De conclusie is dat elke moslim die zegt seculier te zijn in principe ook ongeloofwaardig als moslim is , die twee gaan niet samen .

  BeantwoordenVerwijderen
 51. Hoezo hoort eerwraak niet bij islam?

  "A manual of Islamic law certified by Al-Azhar as a reliable guide to Sunni orthodoxy says that ‘retaliation is obligatory against anyone who kills a human being purely intentionally and without right.’ However, ‘not subject to retaliation’ is ‘a father or mother (or their fathers or mothers) for killing their offspring, or offspring’s offspring.’ (‘Umdat al-Salik o1.1-2)."

  BeantwoordenVerwijderen
 52. infidel zei...
  Hoezo hoort eerwraak niet bij islam?
  ---------------------------------------------------

  A. Jouw aangehaalde citaat handelt niet over eerwraak.

  B. Vergelding kan niet voor ouders gelden die hun kinderen doden.
  Want dan zouden ze zelfmoord moeten plegen, en dat botst weer met een andere regel uit de koran: "Doodt jezelf niet"
  Een van de laatste Madinese verzen, dus je kan hier ook niet aan komen zetten met 'geannuleerd' of 'geabrogeerd' of meer van die uit z'n verband gehaalde shit meer.
  "Doodt jezelf niet". Om die reden staat de straf op kindermoord dan ook niet onder 'Qasaas'. Want qasaas is vergelding, en dat kan niet voor iemand die zijn eigen kind heeft vermoord, die zou dan de straf bij zichzelf moeten zoeken, en dus zelfmoord moeten plegen. Op moord staat vergelding, behalve als het eigen kinderen betreft, niet omdat eerwraak toegestaan zou zijn; Dat roepen moslimhaters maar al te graag, maar omdat de dader dan vergelding bij zichzelf moet zoeken, en dat gaat niet.
  Daarom staat de straf op kindermoord en alle andere ongehoorzaamheden dus niet onder Qasaas.

  Het is een misplaatste prioriteit om de Islam vanuit dit oogpunt aan te vallen, omdat het de aandacht afleidt van een op veel grotere schaal mishandelingen van vrouwen. De Moslims worden aangevallen op eerwraak, terwijl eerwraak zijn oorsprong niet in de islam vindt.

  Dit allemaal marginaliseert natuurlijk de ernst van de zogenoemde ‘eerwraak’ niet, in zoverre dat het wel degelijk in Islamitische maatschappijen voorkomt.
  Het is een verademing dat eerwraakplegers zich niet op de koran en de hadith kunnen beroepen.
  Ik roep dan ook de autoriteiten op in geval van het plegen van eerwraak onder buitenlandse groepen de daders onmiddellijk op te pakken en het land uit te zetten. Alleen zo worden anderen ervan weerhouden eremoorden te plegen.

  Eerwraak heeft niets van doen met Godsdienstvrijheid en dient streng en hard te worden aangepakt.

  BeantwoordenVerwijderen
 53. @Sirik,

  Wat je zegt klopt helemaal.
  Een nazi die onze wetgeving respecteert hoeft zijn politieke doelstellingen inderdaad niet op te geven. Nederland kende diverse nazistische partijtjes (NVU, B&H, RVF, etc) en de leden daarvan werden redelijk ongemoeid gelaten zolang ze geen strafbare feiten begingen.

  Enkele kopstukken van die partijtjes moesten soms een boete betalen of enkele weken vastzitten. Omdat ze bepaalde wetten hadden overtreden, iets wat een radicale imam in theorie ook kan overkomen. In de praktijk worden radicale imams helaas met rust gelaten ivm politieke correctheid, maar met dat principe "alleen strafbare feiten bestraffen" is mijns insziens niks mis.

  Waarbij ik nogmaals benadruk dat de meeste moslims NIET lijken op het door jou gepresenteerde stereotype van handenweigeraars die hun dochters vermoorden om de partnerkeuze. Hoe je ook over de ideologie van de islam denkt, moslims zijn geen nazi's.

  Het belangrijkste verschil tussen nazi's en moslims is dat nazi's doelbewust kiezen voor een ideologie die vooral bekend is vanwege industriële genocide.
  Waarom doen zij dat?
  Er worden maar weinig mensen door hun ouders opgevoed tot nazi, daarvoor kiezen ze later zelf.

  Moslims daarentegen "erven" het geloof van hun ouders, net als hindoes en christenen. Natuurlijk horen ze soms over de vele misstanden, maar ze houden zichzelf voor de gek door te doen alsof dat slechts allemaal "incidentjes" zijn. Dat is heel jammer, maar eigenlijk ook heel menselijk, ik zie het bij elke religie. Ik heb op dit log meermaals aan meerdere mensen uit moeten leggen waarom er zoveel kritiek is op kindermisbruik binnen de katholieke kerk. Toch zul je mij niet horen zeggen dat katholieken daarom hun geloof op moeten geven.

  BeantwoordenVerwijderen
 54. @Petrus,

  Je geeft een mooie beschrijving van de katholieke kerk tot pakweg 500 jaar geleden. Trouwens, zelfs in de jaren '50 vorige eeuw had die RK kerk nog vrij veel macht, macht die die kerk probeerde op te leggen aan katholieken èn aan niet-katholieken.

  Maar goed, globaal is de RK-kerk na pakweg 1200 jaar terreur toch een andere weg ingeslagen. Ik zou niet weten waarom de islam na 1400 jaar terreur géén andere weg in zou kunnen slaan.
  Seculiere moslims bestaan al, ook al vind jij dat dat niet kan. Ik laat de vraag of dat kan liever aan die moslims zelf over. Ik ben het niet vaak met Dibi eens, maar hij steekt wel zijn nek uit; net als Marcouvh, Aboutaleb en anderen. En hij is niet de enige; in Canada is er een club "muslims against sharia", en in Frankrijk is er een "jodenimam"; een imam die vrede en verdraagzaamheid predikt, ook naar joden. Hij wordt dan ook bedreigd door moslimextremisten, maar gaat toch door.
  Wist je dat islamkritiek vaak ook gewoon afkomstig is van moslims zoals Selem en Manji?

  Je kunt niet ruim een miljard mensen in een hokje stoppen, dan doe je hetzelfde als Erdogan.

  BeantwoordenVerwijderen
 55. @El Houssain,

  Ik vroeg je onlangs of je enkele concrete voorbeelden kon geven van shariarechtbanken die eerwraak bestraffen. Omdat je die voorbeelden niet kon geven reageerde je niet.

  Van de praktijk van de sharia over naar de theorie van de sharia.
  - Jij zegt dat eerwraak niet onder qasaas valt; waaronder valt het dan wel?
  - Wie kunnen daar straffen voor opleggen, en over wat voor straffen hebben we het dan?
  - Heb je enig idee waarom islamitische rechtsbanken die theorie altijd over het hoofd hebben gezien?

  BeantwoordenVerwijderen
 56. "Wat je zegt klopt helemaal.
  Een nazi die onze wetgeving respecteert hoeft zijn politieke doelstellingen inderdaad niet op te geven."

  Neen, je verdraait mijn woorden weer maar eens.
  De islam is er op uit om Nederland onder vreemde heerschappij te brengen en is dus illegaal.


  "Waarbij ik nogmaals benadruk dat de meeste moslims NIET lijken op het door jou gepresenteerde stereotype van handenweigeraars die hun dochters vermoorden om de partnerkeuze. Hoe je ook over de ideologie van de islam denkt, moslims zijn geen nazi's."

  De meeste nazis die ons land binnen vielen waren fatsoenlijke huisvaders. Het gaat niet om de mensen doch om de ideologie die zij aanhangen. Zeg maar, de plannen die zij hebben.

  De ideologie van de islam is erger dan die van de nazi's.
  Nog nooit een verhaal gehoord van een nazi die zijn vrouw zuur in het gezicht gooide of haar neus afsneed. hoewel.. nu ik er over nadenk..... misschien toch.

  "Moslims daarentegen "erven" het geloof van hun ouders, net als hindoes en christenen."

  Onzin ! Iedereen heeft de vrijheid om een persoonlijke afweging te maken en is daar verantwoordelijk voor. Tenminste in de Nederlandse cultuur, volgens nederlandse opvattingen, volgens de nederlandse wet.
  Anders ben je onvolwassen.

  "Ik heb op dit log meermaals aan meerdere mensen uit moeten leggen waarom er zoveel kritiek is op kindermisbruik binnen de katholieke kerk. Toch zul je mij niet horen zeggen dat katholieken daarom hun geloof op moeten geven."

  Kolder ! Nergens wordt er volgens de katholieke leer opgeroepen om kinderen te misbruiken of goed te keuren.
  In de koran staat juist dat het goed is om vrouwen onfatsoenlijk te behandelen en om de nederlandse wet niet te erkennen en om juist de nederlandse samenleving te eroderen en onder heerschappij van de islam te brengen. Ook kindermisbruik wordt toegestaan en wel in die mate dat ouders zelfs hun kinderen ter dood kunnen brengen. ( puntje vier van El houssain) En bij kinderen blijft het niet, want eerwraak gaat verder. De affaire bewijst juist dat het geen theologisch probleem is, daar er bij geen enkele gelegenheid beroep gedaan is op godsdienstvrijheid. Er moet maar naar een islamitische organisatie wijzen en men jammert al spoedig.
  Trouwens, op de verrrekijk is er dan nooit een iman te bekennen. Wellicht te laf.

  BeantwoordenVerwijderen
 57. @El_Houssain

  Het citaat heeft wel degelijk betrekking op eerwraak, omdat ouders die hun kinderen vermoorden, daarvoor niet worden vervolgd.

  Eerwraak komt niet alleen voor bij islam, maar ook bij andere culturen, zoals die van de sikhs. Islam staat qua aantal eremoorden echter boven aan de lijst, dus kun je niet ontkennen dat eerwraak geen deel uitmaakt van islam. Vorige week is er een Zwitsers moslimmeisje van zestien jaar vermoord omdat ze een christelijk vriendje had. Of heeft haar vader de koran soms verkeerd geïnterpreteerd, zoals vele moslimfans ons graag doen geloven?

  Je redenering dat vergelding niet mogelijk is omdat zelfdoding niet is toegestaan, is natuurlijk zo krom als een banaan, maar een islamitisch schoolvoorbeeld van hoe 1+1 uiteindelijk toch 3 kan zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 58. @El_Houssain

  Het citaat heeft wel degelijk betrekking op eerwraak, omdat ouders die hun kinderen vermoorden, daarvoor niet worden vervolgd.

  Eerwraak komt niet alleen voor bij islam, maar ook bij andere culturen, zoals die van de sikhs. Islam staat qua aantal eremoorden echter boven aan de lijst, dus kun je niet ontkennen dat eerwraak geen deel uitmaakt van islam. Vorige week is er een Zwitsers moslimmeisje van zestien jaar vermoord omdat ze een christelijk vriendje had. Of heeft haar vader de koran soms verkeerd geïnterpreteerd, zoals vele moslimfans ons graag doen geloven?

  Je redenering dat vergelding niet mogelijk is omdat zelfdoding niet is toegestaan, is natuurlijk zo krom als een banaan, maar een islamitisch schoolvoorbeeld van hoe 1+1 uiteindelijk toch 3 kan zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 59. At El-Hoessein
  Het blijft een feit dat schending van de familie eer of stam eer kan leiden of heeft geleid tot duizenden moorden.
  Het aantasten van de eer en vervolgens eerwraak is iets universeel's en komt(kwam) wereldwijd voor.
  Eerwraak, infanticide, vrouwenbesnijdenis en slavernij waren algemene gebruiken in het jaar 609 A.D. en vroeger. Het komt(kwam) wereldwijd maar ook in de Arabische stammen cultuur algemeen voor.
  Allah Alwetende Alwijs heeft het behaagd infanticide te verbieden in 5 ayas in de Quran. In deze ayas gaat het volgens de tafsir onveranderlijk om infanticide . Jij bent al geruime tijd bezig met het aanhalen van : In de Koran staat :" Doodt uw eigen kinderen niet " . Het gaat dus volgens de uitleggers uitsluitend om de praktijk van infanticide en NIET om een pappie die zijn puber dochter vermoordt uit eerwraak !!
  Mohammed was natuurlijk genoodzaakt (hij wilde de profeet worden van iedereen dus ook van joden en christenenen) om zich te conformeren aan de Joodse en Christelijke normen en waarden (namelijk een verbod op infanticide voor zijn Arabische volgers ).
  Echter het heeft de Alwetende Alwijze Allah niet behaagd expliciet ook maar EEN ayah in de Quran te wijden aan.
  1. Een verbod op slavernij.
  2. Een verbod op eerwraak.
  3. Een verbod op vrouwenbesnijdenis.
  Terwijl alle drie algemeen waren in die tijd .
  Zo zie je dat de universele absolute waarheid toch eigenlijk heel tijdgebonden is. Wanneer Allah op voorgaande drie geen verbod afkondigt zoals op infanticide, waarom Hoessein zou het in de Islam dan verboden zijn?
  Tenslotte. Jij kunt abrogatie wel shit noemen, maar mag ik je er op wijzen dat het Allah behaagd heeft een vers te openbaren waarin Hij duidelijk zegt dat eerdere verzen kunnen worden vervangen door latere gelijkwaardige maar OOK door betere. De volgorde van openbaring is dus absoluut bepalend , er zouden anders nog veel meer tegenstrijdigheden in de Quran staan .
  Begrijp ik uit jouw woorden dat deze ayah shit is ?

  BeantwoordenVerwijderen
 60. El_Houssain

  "Eerwraak hoort niet bij de islam, en het staat als een paal boven water.. ."

  Eerwraak in Islam is ontegenzeggelijk de shaming van de mancentrische, mysogene Koran:

  Quran: "And say to the believing women that they should:
  * lower their gaze
  * guard their modesty
  * not make noise with their feet
  * not display their ornaments - except to husband, relatives and children who
  don't know yet what is hidden of women [their seks]
  * Stay quietly at home
  * Make not a dazzling display of yourselves (Surah Ahzab:33).
  * be obedient to your husband
  indien niet - mag hij haar straffen, d.w.z. seks ontzeggen t/m slaan.
  * Men are protectors and maintainers of women
  because Allah [!] has given them more strength,
  and they support women of their means. (Surah an-Nissaa:34).

  Als walgelijk volledige bevoorrechting van mannen - door onderwerping van vrouwen!

  Met als gevolg dat als vrouwen tegen die geboden in Koran handelen, de 'eer van Koran
  aangetast wordt', dus de 'eer van de familie', en bovenal de 'eer van moslimmannen'die als "voogden over vrouwen" in Koran. 'obdience' kunnen eisen, maar in hun hemd gezet 'beschaamd' door ongehoorzame vrouwen - hen 'eerwraak' vermoorden.

  BeantwoordenVerwijderen
 61. @Sirik,

  Ik verdraai jouw woorden niet, ik herhaal letterlijk wat je zegt. Echt, letterlijk. Scroll maar terug naar je reactie van 16-01-12 om 10:32.
  Alleen bedoelde jij die opmerking misschien sarcastisch omdat je de Nederlandse wetgeving niet zo goed begrijpt. Ik gaf je gelijk maar legde voor de zekerheid toch nog even uit hoe het wettelijk gezien in elkaar steekt. Je las er weer overheen zie ik (overkomt je vaak als het over inhoud gaat), dus nog maar eens samengevat:
  - Moslims èn nazi's mogen gewoon wonen en werken in dit land, met alle rechten die daar bij horen.
  - Pas als ze de wet overtreden worden ze bestraft.
  Ça simple comme bonjour.

  Laat die flauwe woordspelletjes en beschuldigingen nu zitten en ga hier op in.

  Je zegt dat de islam er op uit is de macht in dit land over te nemen. Dat klopt helemaal, en dat gold eeuwenlang ook voor het katholicisme; daarom moesten zij tot een halve eeuw geleden van meneer pastoor heel veel kinderen baren en KVP stemmen. Er was ook een lijst van boeken die men niet mocht lezen, en een verbod op het luisteren naar de VARA of de AVRO.

  Ook het socialisme is uit op overname van dit land, vandaar de vaak idiote propaganda van de PvdA-gerelateerde media en de gesubsidiëerde geschiedsvervalsing door "universiteiten" zoals de KU in T. En vandaar ook de onvermijdelijke intimidatie en het geweld naar iedereen die een socialistisch dogma durft weerleggen.

  Maar nogmaals, dat betekent niet dat elke katholiek en elke socialist een gevaar is. Het betekent ook niet niet dat katholicisme en socialisme verboden moeten worden.

  Net als Hitler, Pechtold en Fawaz heb je geen idee hoe een individu er uitziet. Hoe vaak moet ik herhalen dat niet elke moslim continue snode plannen smeedt? Hoe vaak moet ik herhalen dat moslims zoals Dibi, Aboutaleb en Selem zelf grote risico's nemen door openlijk de islamitische geestelijkheid tegen te spreken?

  Ik heb het niet over een invasie, ik heb het over mensen die gewoon normaal meedoen. Die zich niet houden aan islamitische wetgeving die jij hen oplegt over het geven van handen of het vermoorden van hun dochters.
  Wordt geen Erdogan!
  In Turkije hebben honderdduizenden moslims gedemonstreerd tegen de islamisering van Turkije, nu nog in een pril stadium.
  Kennelijk weten heel veel moslims zelf ook wel dat kerk en staat beter gescheiden kunnen blijven.

  Jij kunt het "onvolwassen" noemen als mensen het geloof van hun ouders overnemen, maar dat betekent hooguit dat 98% van de volwassenen eigenlijk nog onvolwassen is. Theorie over verantwoordelijkheden is altijd leuk, maar in de praktijk zul je er rekening mee moeten houden dat mensen zich menselijk gedragen.
  Geloof valt niet zomaar af te schaffen.

  Over kolder gesproken, je bent alweer nummertje 12 die niet heeft begrepen wat ik bedoel met mijn voorbeeld over kindermisbruik.
  Niemand beweert dat de RK kerk oproept tot kindermisbruik, daar ging het hier niet om.
  Waar het om ging was dat kindermisbruik ALTIJD een golf van verontwaardiging veroorzaakt. Iedereen is altijd boos op de daders, en iedereen vind dat ook logisch. Alleen nu de RK kerk vuistdiep betrokken is bij het misbruikschandaal van de eeuw, beginnen ineens een hoop katholieken te miauwen dat het "niet eerlijk is" dat dit schandaal net zo veel commotie opwekt als alle andere schandalen.
  Dan heb je meer dan alleen een paar Chinese muren voor je kop zitten.

  Mijn punt was dat het heel menselijk is dat mensen geen kwaad woord over "hun groep", "hun geloof" of "hun ideeën" willen horen. Het is dus logisch dat mensen de misstanden in hun religie proberen goed te praten, hoe groot die misstanden ook zijn. We zien dat bij een hoop moslims, maar dus ook bij een hoop katholieken, hindoes, noem maar op.
  Niks nieuws onder de zon.

  BeantwoordenVerwijderen
 62. "Niemand beweert dat de RK kerk oproept tot kindermisbruik, daar ging het hier niet om.
  Waar het om ging was dat kindermisbruik ALTIJD een golf van verontwaardiging veroorzaakt. Iedereen is altijd boos op de daders, en iedereen vind dat ook logisch."

  Daar gaat het wèl om.

  Christenen worden vergeleken met moslims en dat is fout. Het enige gemeenschappelijke is, is dat beiden verondersteld wordt een religie te zijn.
  Maar dat is ook het enig overeenkomstige.
  Het is net zoals de gelijkstelling van een verkrachter met een fatsoenlijk mens, beiden hebben twee ogen en een neus.

  De koran verbiedt kindermisbruik niet en zo komt het dat, in islamitische landen, een negentig jarige met een negenjarige fatsoenlijk trouwen kan. De negentigjarige is dan vaak een man en rijk.. nou ja minder arm, en maakt van de gelegenheid gebruik.

  In Nederland zijn daar wetten voor gemaakt en in de moskee wordt opgeroepen deze te negeren en als de gelegenheid zich voor doet en masse te overtreden.

  "
  Het is dus logisch dat mensen de misstanden in hun religie proberen goed te praten, hoe groot die misstanden ook zijn. We zien dat bij een hoop moslims, maar dus ook bij een hoop katholieken, hindoes, noem maar op.
  Niks nieuws onder de zon."

  Maar natuurlijk is het logisch, immers ontkenning is de eerste stap op weg naar inzicht.
  En voor veel mensen blijft het bij die eerste stap. Dat geldt voor hindoes, boedhisten, enz., enz, enz., maar in mindere mate bij de christenen en joden.

  Daarom is de westerse beschaving leidend, zo succesvol, zo fatsoenlijk en vreedzaam: Men neemt, hoe pijnlijk ook, de moeite om een tweede en een derde stap te nemen.

  Dat is iets wat de islam niet kan, omdat het al perfect is.

  BeantwoordenVerwijderen
 63. Nou de shariaschrijvers actualiseren hun schriebels on the spot lijkt het wel?

  Niets meer dan hoeren pooiers en oneerlijke marktkooplui in de Religie en Ons Allerhoogste Goed.
  http://tinyurl.com/6p24wb4

  BeantwoordenVerwijderen
 64. infidel,

  Jij gaat mij toch niet vertellen dat 1300 miljoen mensen die zich moslim noemen ook er naar handelen? Sorry hoor, maar Somaliërs met hun qat: Geestverruimende middelen zijn volgens de koran overduidelijk verboden.
  Talabani die meisjes liever niet op school zien: De allereerste koranvers luidt 'Lees'. Daarbij heeft Mohamed gezegd: Kennis zoeken is een verplichting voor mannen en vrouwen van hun wieg tot aan het graf. (mine llahd ille lmehd)
  Dit waren maar twee voorbeelden.
  Zo ook met eerwraak, komt veel voor, maar absoluut niet in ALLE islamitische landen. Hoe is dat dan mogelijk? Is de rest minder moslim dat ze geen eerwraak toepassen?
  Je kan proberen eerwraak aan de islam te linken, dan kan je het blijven proberen, maar niet alles wat iemand doet is meteen terug te voeren op een religie, dat zou raar zijn, zie alleen die 600.000 vrouwen die jaarlijks verhandeld worden om vervolgens hier in het Westen in de prostitutie te belanden met alle gevolgen van dien; Desondanks gaan we vrouwenhandel het Christendom niet aanrekenen.

  "Het citaat heeft wel degelijk betrekking op eerwraak"
  -----------------------------------
  Volstrekt uit de lucht gegrepen, en in tegenspraak met de koran! Vind je niet? het citaat zegt alleen dat als een ouder zijn/haar kind vermoordt, de vergelding niet bij zichzelf kan zoeken omdat dat in zelfmoord zou uitmonden, wat ook in tegenspraak is met koran. En dat is niet zo krom als een banaan, er staat duidelijk in : "doodt jezelf niet" en dat kan jij niet ontkennen.

  BeantwoordenVerwijderen
 65. vervolg infidel,

  Er bestaan geen verzen of andere uitspraken die eerwraak toestaan, goedpraten of mogelijk maken. Een gore leugen!
  Je voorbeeld van dat Zwitsers meisje is zwak, of haar vader de koran niet heeft begrepen? erger nog, het is niet onwaarschijnlijk dat hij nooit in dat boek heeft zitten lezen, dat hoef ik je niet te doen geloven, koran hoofdstuk 24 vers 4 tot 20 spreekt hem al tegen. Zelfs als iemand zijn eigen vrouw of dochter daadwerkelijk zou betrappen op overspel dan heeft die man op geen enkele manier het recht of excuus om zijn vrouw of dochter te vermoorden, en als het zijn vrouw is wordt het huwelijk ontbonden! Dus hoe kan welk ander boek dan ook anders beweren? Ooit gehoord van koran 24 vers 4 tot 20? Nee? En toch meen je de koran beter te kennen dan ik!

  Kijk infidel, hier heb je niet van terug, je kan tegen een religie blijven schoppen tot je een ons weegt, het zijn de mensen die het invullen. Het is het slechte en misdadige gedrag dat mensen vertonen. Mensen zijn vooral goed in het berokkennen van schade aan hun eigen religie en cultuur. Je moet niet doen alsof iedereen die moslim is of zegt te zijn dan ook keurig netjes aan de regeltjes van de islam houdt, is onmogelijk, nog nooit vertoont, ook niet ten tijde van Mohamed, het zou het wonder der wonderen zijn als zoiets zou gebeuren met een aantal 1300 miljoen! De halve wereld zegt Christelijk te zijn, maar doet vervolgens alles wat God verboden heeft, staan wij ook niet het Christendom te bashen vanwege het wangedrag van haar volgers.

  BeantwoordenVerwijderen
 66. piet zei...

  "Begrijp ik uit jouw woorden dat deze ayah shit is ?"
  ------------------------------------------------

  Dat heb je niet goed begrepen, ik heb nergens gezegd een ayah shit te vinden.
  Ik bedoelde alleen dat wanneer een ayah niet goed in bepaalde straatjes past, er altijd mensen te vinden zijn die dan komen aanstieren met abrogatie en annulering. En dit is shit.

  Annulering (naskh) bestaat wel degelijk, en is te verdelen in een aantal soorten en groepen, wat teveel wordt om alles hier op te noemen. Een paar meest simpele voorbeelden zijn: Het geannuleerde en het annulerende moeten over hetzelfde onderwerp handelen, het geannuleerde moet eerder zijn geopenbaard dan het annulerende, en uiteindelijk is het niet aan ons, maar aan de hadith om te bepalen wat er wel en niet is geannuleerd. Zo zijn de geleerden overeen gekomen. (Past ook slecht in sommige straatjes!)

  Bron: Nasikh wal mansukh fil koran elkarim.
  schrijver: Ibn Hazm al Andalusi.

  BeantwoordenVerwijderen
 67. Dandruff zei...
  @El Houssain,

  Ik vroeg je onlangs of je enkele concrete voorbeelden kon geven van shariarechtbanken die eerwraak bestraffen. Omdat je die voorbeelden niet kon geven reageerde je niet.

  16 januari 2012 23:16
  ---------------------------------------------

  Vanwege jouw vele verdraaiingen van mijn teksten en suggestieve kolder die jij neerpent, heb ik me voorgenomen niet meer met jouw te praten, en dat wil ik graag zo houden.
  Als je het nu nog niet begrijpt, lees dan mijn reactie van 18 december 2011 19:10 onder Jansen z'n column: 'Gewonnen in de nabeschouwing' van maandag 12 december 2011.
  Afscheidsgroet staat uiteraard onderaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 68. @Sirik,

  Het is niet "fout" om moslims met christenen te vergelijken als de vergelijking opgaat. Bovendien begrijp je nog steeds niet waar het hier werkelijk om ging.
  - Pedofilie kan overal voorkomen; in scholen, balletclubjes, in de RK kerk.
  - Geen van die instanties roept op tot pedofilie; toch leidt zo'n schandaal altijd tot veel kritiek.
  - Het grootste misbruikschandaal van de eeuw vond plaats in de RK kerk, en jij vindt dat die niet bekritiseerd mag worden "want de islam is erger".
  Dat argument heet een "jij-bak", en op een kleuterschool kun je daar vast een kwart van de luisteraars mee overtuigen.

  Een jij-bak is echter niet meer dan een hele slechte truc.
  - Het leidt af van het eigenlijke onderwerp.
  - Er wordt niks weerlegd, iedereen kan jij-bakken. Kritiek op de islam wordt gepareerd met kritiek op het nazisme; tegenover de jihad staat de inquisitie; en het verkeer eist meer slachtoffers dan het terrorisme. Dat gaat uiteindelijk nergens meer over.
  - Er wordt dus ook niks opgelost. Het schandaal binnen de RK kerk kon zo groot worden omdat niemand erover sprak. Meer kritiek in een vroeger stadium had veel leed kunnen voorkomen.

  Ik lever graag kritiek op de vele misstanden in de islam. Maar die kritiek is geen cent waard als ik misstanden in andere religies zou negeren.
  Bovendien negeer ik ook niet de ontwikkelingen in de islamitische wereld. Die pedo-imam al-Maghraoui die naar de as-soennah moskee wilde komen is in Marokko zelf stevig aangepakt om zijn fatwa. Kennelijk zijn er in Marokko een hoop moslims die beter met kritiek op de islam om kunnen gaan dan jij met kritiek op de RK kerk.

  Ik heb hier al heel veel voorbeelden gegeven van gematigde moslims die totaal niet aan jouw stereotyp "handenweigeraar die dochter vermoordt" voldoen. Je bent daar nooit op ingegaan, en je blijft moslims met criminelen vergelijken. Nu weer met een verkrachter, eerder vergeleek je moslims met nazi's. Een individuele moslima als Nahed Selem (waar je geen woord van gelezen hebt) verschilt dus nauwelijks van nazi's en holocaustontkenners zoals Kusters en Glimmerveen?

  Je voldoet zelf totaal niet aan het beeld van de christen die na de 1e stap (ontkenning) ook een 2e en 3e stap durft zetten. Integendeel, net als de imams blijf je naar anderen wijzen.
  Je hebt geen idee hoe onze wetgeving in elkaar steekt maar denkt wel dat die wetgeving bepaalde bevolkingsgroepen uit zou moeten sluiten. Het verschil tussen individu en ideologie zegt je niks, blijkt steeds weer.

  BeantwoordenVerwijderen
 69. @El Houssain,

  Ik ben blij dat we het er over eens zijn dat eerwraak in de praktijk nooit wordt bestraft volgens de sharia.

  Jij suggereerde echter dat eerwraak in theorie wel strafbaar zou kunnen zijn, zelfs volgens de sharia. Tenslotte bestraft die sharia ook homo's, afvalligen, heksen, atheïsten, slachtoffers van verkrachting etc.

  Ik vroeg jou of je die theoretische shariawetgeving over eerwraak kon geven.
  Had je daar overheen gelezen, of denk je net als ik dat de shariageleerden misschien toch gelijk hebben als ze eerwraak legaal achten?

  BeantwoordenVerwijderen
 70. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 71. ""De deskundige rechters die de cartoonist Gregorius Nekschot moesten berechten, hadden geen idee wat er bedoeld werd toen er ‘sharia-handboeken’ ter sprake kwamen, en wat of er daar te lezen zou kunnen zijn over bepalingen ten aanzien van de rechtsgevolgen van geslachtsgemeenschap met dieren. ""

  Zelf denk ik dat toen herr hitler ehhh Fout Ik bedoél herr hirsch ballin de justitieminister ofwél gékscherzend "de zwarte sheriff" genoemde naaktpostulaties van hem zelf zag er plotse actie wás.Hét ZIJN Òok Dé afbeeldingen van hirsch ballin die nooit meer terug gevonden zijn. Die zogenaamd "edele rechters" zijn niet onafhankelijk maar van begin en dat is vele vele euwen geleden al onderdanig aan illegale krachten achter de democratie en wetgevingen die NIET Wij ZELF Ons opgelegd hebben. En ALLE rechters door ALLE eeuwen HEEN RÒÒFrechters waren en zijn!

  En Blijkbaar shariaschrijver el houssain lijkt hier ter plekke de islam te herschrijven ? Daar die eerwraak wel degelijk tot de islamcultuur behoort even als verkrachtingen van pas geborenen even als het gegijzeld houden van Vrouwen en Kinderen en Dat zonder Gevolgen door ze snel "mijn vrouw " te noemen.Uit religien ALLE religien vloeien ook daden en gebruiken voort en is een religie dus niet ENKEL maar dat geschreven woordje MAAR OOK DE DAAD! En DAN IS el houssain WAAR DIE WEZEN MOET Bij de Waarheid van verderf van Mensenlevens ÉN Schending Van GOD´s Schepping. Dan Blijft over dat al die opgelegde goddiensten Simpel Criminele organisaties zijn en Niet Door Politiek of Regering Dienen te worden Aan Gepakt Maar Antiterrorismenunits en Justitie Ware het Niet Dat Die hoek JUIST WEER de islam aan de semieten oplegde per zeventiger jaren door die grijze wolven op te zetten die ze die islam in dreef en dreigde tevens hun Gelden afnemende voor Supposed goede doelen als activismen en georganiseerde Criminaliteit.Een der opzetters was ook de cohengroep die tevens saban b produceerden met hun monarchtechnieken die voor hen de heroinedistribities en Kinder prostituties Van Amsterdam Noord holland en Groningen beheerde Waar dan weer de dood van Mariannne Vaatstra asielszoekersactivismen ruud lubbers joris demmink en die islam als facilitator aan verbonden zijn DAAR DEZE immers even als die torahs en talmuds iets zeggen ÒVER Anders ÈN Ongelovigen!Ten Slotte ALLEzzz Én Alléén goede gelovigen Deze schoften en afschuim.
  WÀT Te Denken Alle JOODSE EN ISLAMITISCHE RABIJNEN stonden ALTIJD AL samen in het Schenden Verkrachten beliegen drogeren en onderwerpen Van Onze Kinderen en de Kinderen van Eigen en Andere Volken???

  WAT te Denken DAT er 90.000 JOODSE rabijnen ALLEEN in Nederland op Subsidies VAN ONS Geld leven en onderhouden worden door die joodse mafiaclans in de regering politiek en overheden?
  WAT te Denken VAN DAT 9000 ISLAMITISCHE rabijnen DAT OOK krijgen VAN ONS Geld?
  DIE vreten Ons uit DIE vreten Ons OP!

  Terreurorgs die helpen Onze Volken ondér dé Wijkterrorismenduim te houden al wáár ze een vaste aanvoer van fresh meat hebben aan Alle Kinderen! OOIT EENS Bedacht dat die marrokkanenterreur in de Wijken een WEL HEEL georganiseerde en beschermde Signatuur HEBBEN? Denk enkel aan aleid wolfsen en de al vele decennia Van Wijkterrorismen! DAT IS EEN der manieren waar op ze Kinderen on de Wijken benaderen Verkrachten en drogeren en aan HUN goddiensten onderwerpen en naar zich toé trekken! ENIG reden DAT sommig goddiensten ZO GROOT zijn - Kindérkontenwars ten EIGEN geriefe en weelden!

  Bedenk OOK DAT Die priesters Ván ZULKE religien dwangmatige ÈN Beruchte "ontkenners ZIJN.Die boekjes láten DÀÀR JUIST DÀÀR ALLE gelegenheid voor! ZO kan men ALLES doen EN TEGELIJK ALLES ontkennen ... EN ÒOK bewéren !

  BeantwoordenVerwijderen
 72. Al Wat al behandeld en geoordeeld is steeds maar weer op terug komen en door gaan als of nooit iets gebeurd of gezegd is IS OOK Wel een symptoom van die religieuZen en mafiaclans en hún politiek en hún systeem. Immers bij voldoend persisterende doordrammen en negeren verzuipt ELKE Waarheid toch in dé leugen én dé tijd "én hún wil én hún wéns" weer.Zo Ging Dat Altijd al. Gelukkig IS DAT ANDER OM OOK ZO! http://hoeiboei.blogspot.com/2011/06/de-ambivalentie-theorie.html?showComment=1308316348608#c2395018610866257693 Hét is Me Ook Wel ten Ene een Teken aan de Wand en ten ander Luguber DAT bezoekers Áls een el houssain en zulks nooit op De Misdaadbeschrijvingen IN Gegáán ZIJN!? In het joodse mafia indoctrinatiemetier IS HET ZO Dat het advies luidt om NOOIT op Beschuldigingen In te Gaan. Velen Hier Weten Vast HOE ZEER Vele politici bestuurders tycoons Van Zwaarste Misdrijven en atrocities Bechuldigd Zijn Én Wórden . Op TV Zou Men DÀÀR Geen ENKEL Idee Van Krijgen ZO hebben ze nooit Van die Beschuldigingen Géhóórd! WAT WÈL Dé reacties ZIJN Maar DAT Moet Men Zién IS dat ze dan al ras een liefheids en charmantheids een kwaliteits een ik ben zó goed dát kan ik nóoit zijn geweest " een ik bén de wereld aan het redden" een kijk eens wat ik kan" campagnes gaan houden. http://hoeiboei.blogspot.com/2011/06/de-ambivalentie-theorie.html?showComment=1308321606581#c7324342985561489189

  goddiensten Van de DUIVEL Anders NIET!Die Kindertjés in Hét donker knijpen!

  Rechters Doen er Beter Aan Die slaven en hoeren makende en houdende organisaties en religien op te Ruimen en die daders te Laten Arresteren! Kinderen immers Hebben Weinig Kans Tegen ze.

  BeantwoordenVerwijderen
 73. "Bovendien begrijp je nog steeds niet waar het hier werkelijk om ging.
  - Pedofilie kan overal voorkomen; in scholen, balletclubjes, in de RK kerk.
  - Geen van die instanties roept op tot pedofilie; toch leidt zo'n schandaal altijd tot veel kritiek.
  - Het grootste misbruikschandaal van de eeuw vond plaats in de RK kerk, en jij vindt dat die niet bekritiseerd mag worden "want de islam is erger". "

  Inderdaad roept geen van de instanties op tot pedofilie.

  Gebruikmaken van de sexuele diensten van minderjarigen is volgens de islam geen pedofilie.
  Maar is het wel.
  Zo is slavernij volgens de islam ook geen slavernij, maar gewoon gerechtigheid. Een burka geen gevangenis maar "fatsoen moet je doen".

  Zo is er in de islam de eis tot respect, onderwerping en geen verzoek tot eerbied.

  Een paar misstanden in een grote RK-kerk, heb je altijd natuurlijk. Tenslotte zijn er altijd wel personen te vinden die het voor de grote meerderheid verpesten. Zo weet ik van mijn beste vriendin dat de meeste kerkgangers dit erg vinden.
  Dus dit problem is duidelijk genoeg gemaakt.

  BeantwoordenVerwijderen
 74. @Sirik,

  Je snapt het nog steeds niet.
  - Je kunt kindermisbruik op scholen niet goedpraten met "in de RK kerk is het erger".
  - Evenmin kan pedofilie in de islam worden goedgepraat met "in de oudheid was het erger".
  - Je kunt dus ook kindermisbruik in de RK kerk niet goedpraten met "bij de islam is het erger".

  Als het over de RK kerk gaat dan laten we de islam daar buiten, punt.
  En als het over de islam gaat dan laten we het christendom daar buiten.
  Tenzij het relevant is, bijvoorbeeld; de kruistochten waren een gevolg van de jihad, dus dan mag de jihad best ter sprake komen.

  Niemand ontkent dat de islam pedofilie en slavernij goedkeurt. Maar dat maakt pedofilie en slavermij buiten de islam niet minder erg. En nogmaals, als kritiek op de RK kerk eerder mogelijk was geweest dan was dat schandaal veel minder groot geworden. Als jij het morgen voor elkaar krijgt om misbruik op Nederlandse scholen ook onbespreekbaar te krijgen ("in de islam is het veel erger") dan zal over een aantal decennia blijken dat het Nederlands onderwijs net zo verziekt is als de RK kerk nu.

  Maar ik ga d'r een eind aan breien.
  Jij vergelijkt individuele moslims continue met nazi's en verkrachters, en je suggereert dat elke moslim een handenweigerende dochtermoordenaar is. Ik heb nu een tiental keer meerdere voorbeelden van het tegendeel gegeven, en jij reageert daar niet op. Je leidt de aandacht af door steeds opnieuw kindermisbruik in de RK kerk te bagatelliseren met een verwijzing naar de islam.

  Daarmee bevestig je dus al mijn punten:
  - Dat het heel menselijk is om misstanden binnen de eigen groep te negeren.
  - Net zo menselijk als het wantrouwen van mensen die je niet kent.
  Jij bent geen haar beter dan imams zoals Fawaz.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Niemand ontkent dat de islam pedofilie en slavernij goedkeurt"

   Wel.
   Er zijn daar boeken over volgeschreven.
   Begin maar een met de koran.


   "Jij vergelijkt individuele moslims continue met nazi's en verkrachters, en je suggereert dat elke moslim een handenweigerende dochtermoordenaar ..."

   Neen.
   Is zie overeenkomsten van de islam met nazi ideologie. En daarnaast heb ik excuses gemaakt aan de nazi's voor deze brutale vergelijking.


   Dus ik zie werkelijk niet waar ik onjuist ben geweest.

   Verwijderen
 75. Misschien is het dan een leuk idee voor een andere rechtsgeleerde om te laten zien dat de wetten van Nazi Duitsland ook voor 95% overeen kwamen met het huidige Nederland. Met een beetje creativiteit moet dat lukken. Bovendien zijn het juist die laatste paar procent van de wet, zoals het toestaan van het doden van andersdenkenden die ertoe doen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Waar staat in de nederlandse wet dat indien een moslim een christelijk meisje verkracht dat zij schuld bekennen moet, moslima dient te worden en met hem trouwen moet ?
   Of behoort dat tot die 5% ?

   Verwijderen
 76. Voor meer informatie over sharia in de praktijk:

  http://likud.nl/2012/05/saoedi-arabie-apartheidsstaat-in-het-midden-oosten/

  BeantwoordenVerwijderen
 77. hallo allemaal, ik ben Monica Jones, nou, ik wil gewoon niet beginnen oké, zo gaat het, ik werd gediagnosticeerd met GENITALE HERPES-ZIEKTEN en dus nam ik allerlei behandelingen, maar "TE ONZE KENNIS" heeft geen genezing dus op elke andere zocht ik er heel hard naar, maar kwam in teleurstelling terecht, totdat ik Dr. Agaga op internet ontmoette, geloofde ik het eerst niet, maar ik probeerde het en tot mijn verbazing na wat toediening van zijn kruidengeneesmiddelen ben ik blij om te zeggen dat ik genezen ben van Genitale Herpes Ziekten, dus als ze andere zijn zoals ik of met een andere ziekte, dokter zegt dat deze niet te genezen zijn, raad ik aan om contact op te nemen met Dr. Agaga, ik geloof dat hij u kan helpen: agagasolutiontemple@gmail.com, bel of WhatsApp: + 2348052394128.

  BeantwoordenVerwijderen