NIET HOUDBAAR, NIET DUURZAAM

De maatschappij zoals wij die gemaakt hebben, is niet houdbaar en evenmin duurzaam. Dat heeft goede redenen.

Herverdeling van de welvaart is een belangrijke taak van de overheid. Vroeger was dat niet zo, de overheid had wel wat beters te doen, ook al deelde er wel eens een burgemeester haring en wittebrood uit.

Om de overheid iets in handen te geven dat (her)verdeelbaar is, moet de ene burger aan de overheid betalen, terwijl de andere ontvangt. Om te bepalen wie er iets ontvangt, zijn criteria nodig. Die criteria
kennen uiteraard grensgevallen. Het is misselijk die grensgevallen niet ook iets te geven.

Het aantal uitkeringsgerechtigden groeit dus langzaam maar onontkoombaar, tenzij er tegen die groei maatregelen worden genomen die als ‘hard’, ‘idioot’, ‘onlogisch’ en ‘onmenselijk’ ervaren worden, en die iedereen met gezond verstand zal willen afwijzen.

Tegelijkertijd veroorzaken de net even iets opgerekte nieuwe criteria op hun beurt ook weer nieuwe grensgevallen. Het is als het opblazen van een ballon: de grens tussen de ballon en de rest van het heelal wordt steeds groter. In elke nieuwe situatie zijn er weer meer grensgevallen.

Hoe meer er moet worden herverdeeld, hoe meer dienaren de overheid nodig heeft om die herverdeling in goede banen te leiden. Voor het op een nette manier verstrekken van de uitkeringen zijn steeds meer ambtenaren nodig omdat er onvermijdelijk steeds meer uitkeringsgerechtigden komen. Voor het innen van het geld dat zal moeten worden uitgekeerd zijn ook steeds meer ambtenaren nodig. Hoe gecompliceerder de regels, hoe meer ambtenaren.

Ambtenaren kunnen het heel druk hebben en heel hard werken, maar ze produceren alleen herverdeling en toezicht. ‘Lieve Heer, kost en kleer, ’t hemelrijk en dan niet meer’ – het is een oud lied maar het levert precies het vocabulair dat we hier nodig hebben: aan de productie van geen van die drie dingen draagt de ambtenarij bij. Zelfs hardwerkende ambtenaren die ongewoon van goede wil zijn, dragen niet bij aan de groei van de hoeveelheid kost en kleer – om van het hemelrijk nog maar te zwijgen.

Het opblazen van de ballon gaat nog sneller bij de toelating van zielige buitenlanders die uitkeringsgerechtigd blijven wegens gebrek aan vaardigheden die relevant zijn voor hun migratieland. Er zullen steeds zich niet alleen steeds meer gerechtigden gaan aandienen maar ook steeds meer grensgevallen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd maar het aantal vierkante kilometers in Nederland is eindig.

Zoals in veel wereldsteden al het geval is, zou je dat probleem nog wel kunnen oplossen door een stad of een land in verschillende verdiepingen te bouwen, maar daarmee is een ander probleem nog niet van tafel: De mensen die door hun arbeid iets produceren dat de overheid kan herverdelen, zien een steeds groter deel van hun inkomen overgeheveld worden naar de herverdelingsmachine. Alleen in perioden van ongewone productiviteitsstijging leidt dat niet tot ontevredenheid. Zulke perioden zijn zeldzaam.

Het is dan ook te verwachten dat de dwang op wie moet bijdragen om herverdeling mogelijk te maken, toeneemt. Dat is geen vrolijk vooruitzicht. Het zit niet in de menselijke natuur om zich hier niet calculerend op te stellen. Dat calculeren zal er toe leiden dat mensen liever een uitkering hebben dan een baantje, of de belasting op allerlei manieren gaan ontlopen.

Deze problematiek wordt bijna geheel verhuld doordat het Kunduz-regime belastingverhoging een andere naam heeft gegeven, en belastingverhogingen nu ‘bezuinigingen’ noemt. Het Kunduz-regime wil niet alleen belastingverhogingen, wat vanuit het regime gezien logisch is, maar ook nog uitbreiding van de taken van de overheid, vaak met ‘groene’ argumenten. Prachtig natuurlijk, maar uitbreiding van de overheidstaken zal weer tot meer ambtenaren en meer gerechtigden leiden, en dus tot hogere belastingen. Pardon, bezuinigingen.

Het Kunduz-regime wil nu een tekort van niet meer dan 3%, maar ook een tekort van 3% kan niet duurzaam en niet houdbaar zijn. Wie elke dag 3% te veel uitgeeft, loopt na een maand al bijna een hele dag achter – maar misschien is dat ook inderdaad wel de situatie waarin veel landgenoten zich bevinden. Wat maakt één dag nou uit. Maar hoe staat het er na twee maanden voor? En na twee jaar?

Om de maatschappij weer duurzaam en houdbaar te maken, zal het aantal overheidstaken verminderd moeten worden, en zullen de onvermijdelijke grensgevallen onlogisch behandeld moeten worden. Ook zou het, als eerste stap, helpen om de dingen weer bij hun naam te noemen. Dat is nog gratis ook.

37 opmerkingen:

 1. Dag mijnheer Jansen,
  U werk het Libertarische denken op een voor ieder begrijpelijke manier uit.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "Wie elke dag 3% te veel uitgeeft, loopt na een maand bijna een heel maandsalaris achter".

  Deze zin moet toch het gevolg zijn van een spookdenkbeeld of iets dergelijks? Of kan ik plotseling niet meer op mijn rekenvaardigheden vertrouwen?

  Stel: Een maandsalaris = 3000, dan kun je per dag 100 uitgeven. 3% Teveel maakt dat je dan 103 uitgeeft. In een maand heb je dan dus 90 (zijnde 30*3) teveel uitgegeven. Da's bij lange na geen maandsalaris.

  Nu ik de aandacht toch heb, zou ik de heer Jansen graag een (geheel) andere vraag willen voorleggen (want hij kent arabisch en ik niet). Het gaat om iets uit de "Reliance of the Traveller", en wel a7.2.5: Unlawful knowledge includes ... (5) the sciences of the materialists".

  Mijn vraag is, welk woord staat er in de originele tekst? (en wat is de etymologie ervan) want ik heb sterk de indruk dat ik hier iets anachronistisch ben tegengekomen in de (gecertificeerde) vertaling. (Want het woord "materialistisch" bestond vroeger niet in de huidige betekenis). Met alle mogelijke hoogachting, J.M.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Op mijn website www.arabistjansen.nl staat een rubriek 'contact', waar mijn e-adres op staat.

   Het woord waar het om gaat staat niet in het woordenboek, maar ik denk dat hetzelfde bedoeld wordt als in o8.7.17, blz. 589.

   Verwijderen
  2. Jansen schreef: "Wie elke dag 3% te veel uitgeeft, loopt na een maand al bijna een hele dag achter..."

   Verwijderen
 3. "Om de maatschappij weer duurzaam en houdbaar te maken, zal het aantal overheidstaken verminderd moeten worden,..."

  Inderdaad. Privatisering van:
  Politie, jeugdzorg, diverse "inspectie"-diensten,Energiemaatschappijen, banken, Rechterlijke macht,onderwijs, Zorg, Waterstaat, sociale verzekeringen,belastingsdienst, enz, enz.

  De overheid is heel sterk in het maken van regels, de burger is goed in de uitvoering/toepassing/naleving ervan.
  De volksvertegenwoordiging (=De staat) bepaalt de spelregels, de burger speelt het.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De privatisering van de (staats)media was ik nog vergeten.

   Verwijderen
  2. Privatisering is nog geen afschaffing. Het wordt alleen op een andere manier bekostigd. Of het goedkoper/beter is is zeer de vraag. Private TV wordt bekostigd uit reclameopbrengsten. En zo uiteindelijk via een door het bedrijfsleven opgelegde toeslag op hun producten door de consument betaald. Zoek de verschillen.

   Verwijderen
  3. Privatisering is zeker geen afschaffing, tenslotte moeten de dezelfde functies, producten of diensten geleverd worden.
   Voordeel is wel dat er dan een vrije markt situatie mogelijk wordt en je kunt ze bij falen makkelijker voor de rechter slepen.
   En er is verantwoordelijkheid gecreerd. dwz dat ze falliet kunnen gaan en eigen inzet verliezen.
   Het is sowieso rendabeler, niet afhankelijk van politici, maar klant is koning.

   Verwijderen
  4. Privatisering van het geldwezen is de eerste logische stap. Met een monopolie op de geldproductie en gelduitgifte is er immers geen vrije markt mogelijk.

   Verwijderen
 4. j.morika,

  In de originele tekst staat 'الطبائعيين' (Attaba'ie3yin). Dat zijn mensen die niet in een schepper geloven, maar ervan uitgaan dat dingen uit zichzelf ontstaan.

  Het woord 'Attaba'ie3yin' is afkomstig van 'Attabie'3ah'. Arabisch: 'الطبيعة'. En dit woordje zelf betekent: De natuur.

  In o8.7.17, blz. 598 staat inderdaad dat 'Attaba'ie3yuun', tekenen van ongeloof vertonen. Daarin valt te lezen:
  "to believe that things in themselves or by their own nature have any causal influence independent of the will of Allah"

  Waarom 'Attaba'ie3yin' met 'materialisten' is vertaald, is een raadsel!

  Onder a7.2: Unlawful knowledge includes, bij (5) the sciences of the materialists", staat een verwijzing naar w11, dat is onderaan op blz: 868. Daar staat de volgende tekst:

  "w11.1 (N:) The unlawfulness of the 'sciences of the materialists' refers to the conviction of materialists that things in themselves or by their own nature have a causal influence independent of the will of Allah. To believe this is unbelief (dis: o8. 7 (17)) that puts one beyond the pale of Islam. Muslims working in the sciences must remember that they are dealing with figurative causes (asbab majaziyya). Not real ones, for Allah alone is the real cause."

  Na het woord: 'materialists' in 'zijn' verband gelezen te hebben, valt snel op te merken dat het hier om een misser gaat en 'materialists' dus helemaal niet de goede vertaling is voor die 'Attaba'ie3yin'!

  Zo zie je maar dat niet alle vertalingen altijd even betrouwbaar zijn, en dat enige talenkennis en verdere onderzoek vereist zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik heb me na mijn eerste postje beziggehouden met het zoeken van een betere versie van de Reliance (eentje waar alles in stond, ook de Arabische text) en dat is me uiteindelijk gelukt. De vertaling was identiek maar er stond meer in, zoals heel het W-gedeelte (dat ontbrak in mijn eerste versie). W11.1 viel me toen inderdaad ook op.

   Of het aan de vertaling ligt of aan de originele tekst weet ik niet, maar volgens mij staat er in w11.1 een logische raarheid. Allah zelf is namelijk ook een ding in itself (anders zou het wel heel erg met de goede man gesteld zijn, dan zou hij namelijk afhankelijk zijn van de andere dingen).

   Wat er in w11.1 dus letterlijk staat is dat materialisten er van overtuigd zijn dat Allah een causale invloed uitoefent die onafhankelijk is van zijn eigen wil. Dat is raar. Dat zou betekenen dattie maar wat doet.

   Bedoeld zal waarschijnlijk zoiets zijn dat Allah boven de natuurwetten staat (dat het dus om dingen in zichzelf gaat, uitgezonderd Allah zelf). Maar dan kom je snel uit op de typisch middeleeuwse raadseltjes als: "Kan Allah (God) een steen maken die zó zwaar is dat hij hem zelf niet meer op kan tillen?"

   Dat de wetenschap "figuurlijk" moet worden opgevat klinkt me nogal vreemd in de oren. Kijk nou eens naar dateringen van bijvoorbeeld fossielen. Als je iets opgraaft en dat dateer je op 50 miljoen jaar, en even verderop graven ze iets op van 100 milgoen jaar, dan is het toch niet "figuurlijk" zo dat de laatste ouder is dan de eerste. Dat is toch echt en niet alleen maar figuurlijk?

   Tenslotte over de vertaling naar "materialisten" (het is wel een gecertificeerde vertaling hoor), dat is misschien niet zo heel vreemd als je in aanmerking neemt dat je dogmatische christenen dit soort dingen ook wel hoort zeggen. Die geloven namelijk ook veel makkelijk in de kracht van de wil (en dan vanzelfsprekend met name in de kracht van de wil van het opperwezen). De mensen die niet geloven dat je die goddelijke wil als verklaring voor van alles en nog wat kunt laten dienen (bijvoorbeeld de Darwinisten) worden door hen ook vaak voor "materialist" uitgemaakt. Maar de tekst van w11.1 is nog véél strenger dan waar dogmatische christenen van uitgaan. Letterlijk genomen staat er dat je al een "materialist" (en een halve of hele ongelovige) bent als je gelooft dat het op aarde in de winter kouder is dan in de zomer, louter en alleen doordat de zon dan korter schijnt en dan ook nog omdat hij dan minder hoog aan de hemel staat hoek. Dit komt toch niet echt als ketterij op mij over.

   Verwijderen
  2. Dat kennis van talen onontbeerlijk is voor het begrijpen van Gods wil, en zo linguïstisch onvermogen je de kans op het paradijs ontneemt, komt mij onbarmhartig en daarmee goddeloos voor.

   In deze opvatting voel ik mij gesteund door een passage uit het Christelijke Nieuwe Testament. Daarin lezen we in Handelingen 2 dat een polyglot publiek in Jeruzalem door een groep Galileërs zó werd aangesproken dat of je nu Kretenzer was, Part of Meed, je ze verstond.

   Samengevat: niet in de verschillende woorden (‘signifiants’), maar in hun overeenkomstige betekenis (‘signifiés’) openbaart zich de kennis van God. Kennis van de ware God is Godzijdank niet aan taalkundigen voorbehouden. Dit is boodschap en les van Pinksteren!

   Wat nu de ware godsdienst is, kan niet langer verborgen zijn.

   Verwijderen
  3. "Wat er in w11.1 dus letterlijk staat is dat materialisten er van overtuigd zijn dat Allah een causale invloed uitoefent die onafhankelijk is van zijn eigen wil. Dat is raar"
   -------------------------------------
   Dat zou zeker raar zijn, maar dat staat er alleen niet. Die materialisten zijn dus niet er van overtuigd dat Allah/God een causale invloed uitoefent die onafhankelijk is van zijn eigen wil, nee. Want de materialisten geloven helemaal niet in God, laat staan dat ze hem iets zouden toeschrijven!
   Daarom worden 'materialisten' in dit boek, ongelovig genoemd.

   Wat er dus in de tekst staat is dat de materialisten er van overtuigd zijn dat de 'dingen' vanuit zichzelf of door hun eigen aard, onafhankelijk van de wil van God, een causale invloed uitoefenen!

   Lees de tekst in w11.1 nog maar eens.
   "Maar de tekst van w11.1 is nog véél strenger dan waar dogmatische christenen van uitgaan. Letterlijk genomen staat er dat je al een "materialist" (en een halve of hele ongelovige) bent als je gelooft dat het op aarde in de winter kouder is dan in de zomer, louter en alleen doordat de zon dan korter schijnt en dan ook nog omdat hij dan minder hoog aan de hemel staat hoek. Dit komt toch niet echt als ketterij op mij over"
   ----------------------------------------
   Maar wie zegt dat dit ketterij is?
   Om maar je voorbeeld aan te houden: In de winter is het kouder dan in de zomer, louter en alleen doordat de zon dan korter schijnt. Ja, inderdaad! Je moet wel van goeden huize komen om dit te ontkennen.
   Het korter schijnen van de zon zit achter de kou die wij ervaren. Achter het korter schijnen van de zon zit weer een bepaalde positie die de aarde inneemt, achter die bepaalde positie van de aarde zitten weer andere elementen...zo kun je een flink eind doorgaan.
   Het gaat er bij de religie om: Wie er achter al deze natuurverschijnselen en alle andere elementen zit. Dus wie achter het hele universum zit.

   Verwijderen
  4. "Of het aan de vertaling ligt of aan de originele tekst weet ik niet, maar volgens mij staat er in w11.1 een logische raarheid. Allah zelf is namelijk ook een ding in itself (anders zou het wel heel erg met de goede man gesteld zijn, dan zou hij namelijk afhankelijk zijn van de andere dingen).

   Wat er in w11.1 dus letterlijk staat is dat materialisten er van overtuigd zijn dat Allah een causale invloed uitoefent die onafhankelijk is van zijn eigen wil. Dat is raar. Dat zou betekenen dattie maar wat doet.
   "

   Je moet natuurlijk wel netjes bij het begin aanvangen.
   Bovenstaand is rommel mocht het zo zijn dat niet bewezen kan worden of A bestaat of niet.
   En aangezien er geen fatsoenlijke onderbouwing bestaat op de bewering alszou er een opperwezen zijn, beschouw ik het bespreken er van als tijd verknoeierij.

   Verwijderen
  5. @El_Houssain 14-5-00:13 "Maar wie zegt dat dit ketterij is?"

   Er staat "illegal" In mijn best mogelijke vertaling staat er zoiets als:

   "Het onwettige karakter van de wetenschappen van de materialisten slaat op de overtuiging van de materialisten dat de dingen, op zichzelf of uit hun aard, (op andere dingen, JM) een causale invloed kunnen uitoefenen die onafhankelijk is van de wil van het opperwezen. Dit ongeloof geloven zorgt ervoor dat men zich buiten het domein van de islam plaatst..."

   Om te beginnen denk ik dat een moslim van "ketterij" spreekt als iemand zich buiten de islam plaatst.

   En verder blijft het een rare opvatting, wat er in w11.1 wordt neergelegd. Stel dat amerikaanse wetenschappers die Kerst-tsunamie hadden kunnen voorspellen. Die wetenschappers konden aan die kennis komen doordat ze, uitgaande vanuit allerlei causale verbanden wisten wát ze moesten meten en wáár in de aardkorst ze dat precies zouden moeten doen. Die kennis (of wetenschappen) zou dan onwettig zijn. Maar wat zou een islamitische overheid moeten doen als zij door die Amerikanen twee dagen van tevoren op de hoogte zouden zijn gebracht van die tsunami? Mogen ze op onwettige kennis afgaan? En dan nog het vreemde geval dat die overheid zou zeggen: Ja, die Amerikanen gaan er weliswaar van uit dat al die causale verbanden waarmee hun wetenschappen zijn opgebouwd los staan van Allah, maar wíj gaan er wél van uit dat die causale verbanden van al die wetenschappen te maken hebben met de wil van Allah, dus wij mogen voorzorgsmaatregelen treffen. Hoe zit het dan met al die andere natuurrampen die in het verleden hebben plaatsgevonden, en waarvan we nu de oorzaken weten (bv de aardbeving van Lissabon, 1755). Kennelijk was Allah toen ook al verantwoordelijk voor die oorzaken, en wist hij daarvan. Dan zou Allah niet alleen een soort misdadiger zijn, maar dan wordt ook volstrekt onbegrijpelijk waarom hij het nu wél zou toestaan dat die islamitische overheid van onwettige kennis gebruik mag maken om zich tegen Allah te beschermen en vroeger niet!

   En we zitten dan dus de rare situatie dat er een wetenschap is die illegaal of onwettig is volgens w11.1 (namelijk de geologie van Amerikanen, en Christenen en Joden en andere Westersen (inclusief China/Japan etc)), maar dat diezelfde kennis of wetenschappen opeens legaal worden als moslims er in onderwezen worden, terwijl als klap op de vuurpijl die kennis ook allesbehalve "figuurlijk" is, (zoals in de rest van w11.1 gezegd wordt), want als het niet echt is allemaal dan hoef je je helemaal nergens druk meer over te maken.

   Verwijderen
  6. Nu valt me iets op aan uw voor laatste reactie, wat ik gemist had. Vandaar de verwarring over de tekst.
   Namelijk: Op 13 mei 2012 03:15 zegt u:

   "Dat de wetenschap "figuurlijk" moet worden opgevat klinkt me nogal vreemd in de oren"
   ----------------------------------------
   Da's zeker vreemd. Maar dat staat niet de tekst. In de tekst staat:

   "Muslims working in the sciences must remember that they are dealing with figurative causes (asbab majaziyya). Not real ones, for Allah alone is the real cause."


   U heeft het steeds over 'figuurlijk', maar 'figurative' betekend nog altijd 'figuratief'!
   Er is een wezenlijk verschil tussen figuratively (figuurlijk) en figurative! (figuratief).

   De tekst van w11.1 heeft 't dus niet over 'figuratively', maar over 'Figurative'

   Nu begrijp ik hoe u op al die voorbeelden bent gekomen, en waarom ik het maar rare voorbeelden vond! Die voorbeelden berusten namelijk op het misverstand dat het woord figurative 'figuurlijk' zou betekenen!   "Terwijl als klap op de vuurpijl die kennis ook allesbehalve "figuurlijk" is, (zoals in de rest van w11.1 gezegd wordt)"
   --------------------------------------
   Het is dus niet dat die kennis figuurlijk is, maar de oorzaken. Die zijn figuratief!   Nog iets. U stelt:
   "Er staat "illegal" In mijn best mogelijke vertaling staat er zoiets als:

   "Het onwettige karakter van de wetenschappen van de materialisten slaat op de overtuiging van de materialisten dat de dingen, op zichzelf of uit hun aard, (op andere dingen, JM) een causale invloed kunnen uitoefenen die onafhankelijk is van de wil van het opperwezen."
   ---------------------------------------
   Ja, illegaal of onwettig, dat kan allemaal. Het is niet zo dat de wetenschap onwettig of illegaal is, met de wetenschap zelf is niets mis, laat dat duidelijk zijn. Maar voor de gelovigen geldt: Het is onwettig, om de overtuiging te hebben dat de 'dingen' vanuit zichzelf of door hun eigen aard, onafhankelijk van de wil van God, een causale invloed uitoefenen!

   Wetenschap blijft hetzelfde. Of het nu verkregen is door een Christen, Atheïst, een Jood of een moslim. Hoe meer middelen je ter beschikking hebt, hoe beter.
   Het enige onwettige aan is, voor de gelovige dan, is om te denken dat 'iets' uit zichzelf kan opereren.
   Westerse wetenschappen en ontdekkingen zijn volstrekt legaal, als de gelovige maar in zijn gedachte houdt dat God, daar direct of indirect achter zit. Dat wordt bedoelt met:

   " Dit ongeloof geloven zorgt ervoor dat men zich buiten het domein van de islam plaatst..."
   --------------------------
   Ja, de moslims plaatsen zich buiten het domein van de Islam, wanneer zij geloven dat de 'dingen', op zichzelf of uit hun aard, een causale invloed kunnen uitoefenen die onafhankelijk is van de wil van het opperwezen, en niet wanneer men in de wetenschap werkt, studeert of onderzoek doet.

   Verwijderen
  7. @El_Houssain 15-5-01:23 Even een misverstand of wat uit de wereld helpen: het Engelse "figurative" betekent (dit alles volgens de VanDale):

   1-symbolisch
   2-figuratief, figuraal (schilderkunst)
   3-figuurlijk, overdrachtelijk, metaforisch
   4-beeldrijk, beeldsprakig, bloemrijk.

   De tekst (w11) heeft het er kortom over dat de natuurwetenschappelijke oorzaken geen "echte" oorzaken zouden zijn maar symbolische (betekenis 1) of figuurlijke (betekenis 3), temeer omdat de tekst zegt "Not real ones". Betekenis 2 gaat over de schilderkunst, daar hebben we hier dus niets mee te maken. Er wordt zoiets gezegd dat bijvoorbeeld schuivende en botsende continenten niet de echte oorzaak zijn van aardbevingen op de breukgebieden, maar symbolische of figuurlijke oorzaken, en dat onze kennis van schuivende continentplaten (als oorzaak) bijgevolg dus ook geen echte kennis zou zijn maar slechts tweederangskennis. Het zijn de wetenschappen, dus onze kennis van oorzaken die buiten de wet staan of illegaal zijn (althans volgens w11), niet alleen de oorzaken die als slechts "figuurlijk" worden weggezet.

   Het blijft dus vreemd dat Allah het tegenwoordig toe zou staan om maatregelen te treffen die gebruik maken van kennis die naar zijn aard niets met Allah's wil te maken heeft en die zelfs buitenwettelijk verklaard wordt, maar dat daardoor wél maatregelen getroffen kunnen worden om echte mensen echt te beschermen waardoor er echt minder slachtoffers vallen. Meer echt en minder figuurlijk (of tweederangs) kun je het (echt) niet krijgen. Bovendien maak je Allah, door hem verantwoordelijk te maken voor alle natuurdoden in het verleden, tot een soort misdadiger. Hij wordt namelijk direct als "echte oorzaak" daarvan afgeschilderd. Jouw opvatting over Allah die overal achter zou zitten is daarnaast zo veelomvattend dat het helemaal niets meer zegt. Net zoals het woord "bibelebonts" in het gedichtje zo omvattend is dat het helemaal niets meer zegt. Dat wordt ons als kind al duidelijk gemaakt. Waarom voedt de islam zijn kinderen niet op in zindelijk denken?

   Verwijderen
  8. "Het blijft dus vreemd dat Allah het tegenwoordig toe zou staan om maatregelen te treffen die gebruik maken van kennis die naar zijn aard niets met Allah's wil te maken heeft"
   ---------------------------------------
   Aangezien er in de afgelopen 1400 jaar niets aan de Islamitische theologie is veranderd, is het zeer zeker raar dat iets wat vroeger niet toegestaan zou zijn, nu dat wel is!

   Maar ja. zolang je niet wil inzien dat er verschil is tussen figuratief en figuurlijk blijf je met die rariteit zitten.

   In de tekst staat echt: 'figurative' en dat is echt geen 'figuratively'!
   Alleen het Engelse figuratively betekend figuurlijk.
   Er is nergens een 'figuratively' in tekst w11 te bekennen.

   In tekst w11.1 staat verder:

   "Muslims working in the sciences must remember that they are dealing with figurative causes (asbab majaziyya). Not real ones, for Allah alone is the real cause."
   ------

   Het is toch gek voor woorden om het eerst over in de wetenschap werkende moslims te hebben, en er meteen daarna te stellen dat alles wat ze daar te zien krijgen 'figuurlijk' is?
   Het is dus niet waar! 'Figuratief' staat er. En dat betekend volgens Van Dale:

   "fi·gu·ra·tief bn, bw voorstellend, afbeeldend door middel van beelden (tegenst abstract): -tieve schilderkunst"


   Figuratief is het tegenovergestelde van abstract! (Los van de werkelijkheid.)
   Schilderkunst is maar een voorbeeldje!

   Dikke kans dat Hans Jansen je wel uit dit probleem kan helpen. Waarom vraag je hem niet om hulp eigenlijk?

   Verwijderen
 5. 'Materialism'is in de gegeven (moderne)context een uitstekend synoniem van 'natuur'.

  Als bezit van talenkennis voorwaarde is om allah te kunnen begrijpen, waarom heeft-ie dan zoveel talen gecreëerd?

  HPax

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. HPax13 mei 2012 00:49

   "Als bezit van talenkennis voorwaarde is om allah te kunnen begrijpen, waarom heeft-ie dan zoveel talen gecreëerd?"

   Daar krijg je dus nooit antwoord op !
   Dat veroorzaakt een kortsluiting in de grijze cellen van de gelovigen, en blokkeert zijn verstandelijke vermogens.
   Je moet al blij zijn als 'tie' de vraag snapt.
   Buiten zijn cirkeltje denken is er vaak niet bij.

   Verwijderen
  2. Tjonge jonge...Net als je denkt: Je hoeft niet overal op in te gaan, die mensen roepen maar wat ze willen roepen, komt Pete met: "Daar krijg je dus nooit antwoord op!" Waardoor ik me een beetje verplicht voel om er toch maar op in te gaan!
   Nou Pete, dat heb je weer voor elkaar hoor. Dat antwoord komt er dus wel! Al is het alleen maar om je te sarren.
   Wel een snel en kort antwoord uit m'n hoofd, want ik ben niet van plan om daar zoveel moeite voor te doen.


   Waarom heeft-ie dan zoveel talen gecreëerd?

   Nou, omdat volgens de religies God het hele heelal heeft geschapen met bijbehorende sterren, planeten en andere hemellichamen en dus ook de aarde met bijbehorende verschillende mensen met de daaruit voortvloeiende verschillende rassen en talen!


   Koran:
   "O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen"


   Hadith:
   "Kennisvergaring is een verplichting voor één ieder, al is dat in China."


   Zoals één ieder die zich verstaanbaar wil maken in Nederland, de Nederlandse taal machtig dient te zijn, is het beheersen van de Arabische taal een vereiste voor één ieder die meent een oordeel te kunnen vellen over dé Islam.

   Eigenlijk is het maar een rare vraag van HPax, want hij of zij staat buiten het geloof! Voor iemand die niet gelovig is heeft het totaal geen zin om in details te willen treden. Waarom zou je? Het is wel een beetje lachwekkend wanneer iemand die niet in God gelooft, vraagt waarom God iets gedaan heeft! Raar, Niet?
   Daarom wilde ik in eerste instantie daar geen aandacht aan besteden. Zal ik ook niet meer doen overigens.

   Verwijderen
  3. "Het is wel een beetje lachwekkend wanneer iemand die niet in God gelooft, vraagt waarom God iets gedaan heeft! Raar, Niet? "

   Helemaal niet raar. Iemand kan weleens nieuwsgierig of weetgierig zijn. Benieuwd of iemand hem/haar nog overtuigen kan.... met iets wat over het hoofd is gezien.
   Kortom, we kletsen ons er weer uit.

   Verwijderen
  4. Dit is niet om te lachen:

   "Ja, de moslims plaatsen zich buiten het domein van de Islam, ...."

   "...... en niet wanneer men in de wetenschap werkt, studeert of onderzoek doet."

   Of je bent een Duitse rapper die op een islamitische dodenlijst staat, een uitgevaardigde Fatwa in het thuisland van E.H. De gelukkige Judas ontvangt dan 100.000.
   Je ziet het. De islam overtuigt niet meer zo. Men probeert de gelovigen nu met geld, judaspenningen, te motiveren.

   Verwijderen
 6. Zonde van de tijd om je met zulke onzin bezig te houden.

  Zou voor een astraal lichaam het nuttigen van rechtsdraaiende zonnemolens echt gevolgen hebben voor de energiebanen ?
  Over concurrentie gesproken: http://lewrockwell.com/paul/paul767.html

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Herverdeling van welvaart is geen taak meer van de overheid. Voorwaarden scheppen, in de zin van ‘ruimte tot handelen’ laten én bewaken, waaronder iedereen tot zijn recht kan komen wel. En dat gaat domweg veel verder dan economische welvaart regelen. Die toekomst is dichterbij dan je zou denken, maar zal in de hoofden van de huidige generatie politici niet opkomen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat is onmogelijk. Zodra een organisatie een monopolie op de besluitvorming heeft, inclusief de besluitvorming bij conflicten waar zij zelf bij betrokken is, zal er een schending van recht plaats vinden en zal zij haar macht gebruiken ten bate van haar macht. Binnen de kortste keren zal zij onteigenen en herverdelen. Ik zie geen enkele taak voor overheden. Het is een grote fout te denken dat het gebruik maken van een geweldsmonopolie niet een vorm van misbruik zou zijn.

   Verwijderen
 8. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. "...daarmee is een ander probleem nog niet van tafel: De mensen die door hun arbeid iets produceren dat de overheid kan herverdelen, zien een steeds groter deel van hun inkomen overgeheveld worden naar de herverdelingsmachine. (...) "

  En het blijft niet enkel bij een geldkwestie, maar zo doende wordt de mogelijkheid voor de (rijke)burger om zelf direct bij te dragen aan de samenleving ontnomen. De(rijke) burger wordt opzij gezet ( out cast?) en een deel van zijn rol, zijn identiteit, afgepakt en overgenomen door de anonieme, passieloze, liefdeloze bureaucraat. In een ongunstig geval wordt hij zelfs gecriminaliseerd doordat, niet de (rijke) burger, maar de staat voor rechtvaardigheid en fatsoen zorgt. Weg solidariteit, saamhorigheid.
  En bij een gebrek daaraan, een tekort aan (militaire) slagkracht.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. "Niet houdbaar, niet duurzaam"

  Inderdaad:


  "The German parliament, the Bundestag, has been examining the accounting of German gold reserves at the Bundesbank. The parliament's Budget Committee, one of the most powerful committees in the German parliament, had requested a critical report by the Federal Audit Office. "The decision has been unanimous," the paper quoted the Christian Social Union budget expert Herbert Frankenhauser. The newspaper report alleged "account cheating" regarding the German gold reserves. According to a Bild report, the federal auditing office complained of "inadequate diligence of the accounting of the gold reserves, which are stored in some foreign countries. Repatriation of the gold reserves is encouraged.” The Bundesbank confirmed that it, like many central banks, keeps part of its reserves in vaults at foreign central banks and said some of its gold is held at the Federal Reserve Bank of New York, the Banque de France and the Bank of England. It declined to say how much gold in total is held overseas or how much gold is stored with the Federal Reserve, Bank of England and Banque de France. The Bundesbank statement said it had complete confidence in the integrity of the central banks where the gold is held. "From these central banks, the German Bundesbank annually gets confirmation of the gold holdings in troy ounces as a basis for its accounting," the Bundesbank’s statement said."

  BeantwoordenVerwijderen
 11. El Houssain schreef: "Zoals één ieder die zich verstaanbaar wil maken in Nederland, de Nederlandse taal machtig dient te zijn, is het beheersen van de Arabische taal een vereiste voor één ieder die meent een oordeel te kunnen vellen over dé Islam."

  Dit is onzin. Het is niet noodzakelijk om het Arabisch te beheersen om op te merken dat de islam bedacht is om mensen uit te buiten, te onderdrukken en dom te houden. Het Arabisch is een zeer beperkte taal. Ik moet soms voor mijn werk gebruik maken van een vertaalsysteem en kan dan tijdens het vertalen meekijken, dan zie ik de stortvloed aan mogelijk Nederlandse vertalingen van Arabische woorden en begrippen voorbij vliegen. Met één jota verschil ben je tot 360 graden gedraaid èn gelijk aan de andere kant van de wereld.

  Als ik een oordeel over de islam wil vellen dan kan ik dat doen door niet de taal te bekijken, maar door het systeem te bekijken. Niet door linguïstisch de taal te onderzoeken. (Daar zijn Arabisten voor) De islam is een blauwdruk voor ellende. Maakt niet uit welke mooie woorden men er aan koppelt. De islam is een 100% garantie op verdriet, ontgoocheling en diepe teleurstelling. In elke taal kan men onwaarheden verkopen oftewel liegen dat met barst. Sommige talen lenen zich nog meer dan andere talen, voor het mooi praten van leugens en voor oplichterij. Ik hoef geen Arabisch te spreken als ik een oordeel wil vormen over de islam, ik behoef slechts te kijken naar de afspiegeling, de reflectie of de schaduw. De gevolgen!

  De islam is gebouwd op een cirkelredenering. ( "Allah is de grootse god, want dat staat in de koran. En de koran is het boek van Allah. En dat heeft Mohammed gezegd, en hij is zelf de allergrootste profeet van Allah!" ) Op zich al verwonderlijk dat men hier mee is weggekomen. De slachtoffers moeten wel heel erg dom zijn geweest. Elke leugen van de islam wordt beschermd door een keiharde ontkenning èn door grove gewelddadige repressie.

  Ik heb geen kennis van het Arabisch nodig om een oordeel over de islam te kunnen vellen. Ik hoef geen moord te plegen om een oordeel te mogen hebben over doodslag en de discussie daarover. Ik hoef zelf niet te sterven van de honger om in te zien dat Somalische toestanden niet prettig zijn. Men hoeft noch dader noch slachtoffer te zijn om in te zien dat bijvoorbeeld kindermisbruik onwenselijk is, voor zowel het slachtoffer als óók de dader! Ik kan door mijn inleving een oordeel vellen. Ik hoef de 'taal' niet te spreken. Ik heb gevoel! Ik heb verstand.

  Er zijn tal van zeer goede vertalingen van de koran verschenen, ik heb mij laten voorlezen en heb zelf tal van andere vertalingen gezien die steeds letter voor letter volkomen gelijk aan elkaar waren wat de strekking van de woorden betreft. Er zijn commentaren, en zeer goede boeken over zowel de islam als de koran. Ik kan mij uitstekend een oordeel vellen over de islam, zonder dat ik meer dan ca. vijf woorden Arabisch versta!

  De islam is een ziekelijk zootje losers dat maar steeds stug blijft volhouden dat ze NIET het slachtoffer zijn van leugens en van oplichting. Het is als het kijken naar een vlieg die het concept van een glazen ruit niet kan doorgronden. Hij ziet het niet, hij vliegt er steeds tegenaan, en als hij terug vliegt en weer een aanloop neemt dan vliegt hij er wéér tegen aan. Steeds op die plek in de ruimte is een onzichtbare barrière. Dat is het enige dat interessant is aan de islam. Je ziet steeds moslims door de kamer vliegen, semtex-gordel om natuurlijk. Steeds weer als de waarheid en de werkelijk om de hoek komt kijken vliegen de moslims tegen die denkbeeldige glazen ruit. Allah is een verzinsel. Een hersenschim! Mohammed is een dief, een rover, een oplichter en een kinderverkrachter. Moslims zijn zielige domme slachtoffers die de meest idiote dingen moeten doen om te voorkomen dat men inziet dat het allemaal bullshit is. Ik hoef geen Arabisch te spreken om in te zien dat de islam bedoeld is om geld en macht te veroveren.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. "niet houdbaar, niet duurzaam'

  Wilders spant proces aan tegen de staat wegens ESM.


  "Enkele hoofdpunten uit het ESM


  Art. 8 Het startkapitaal bedraagt 700 miljard euro.

  Art. 10.1 De Raad van Bestuur kan besluiten om het kapitaal te wijzigen en artikel 8 dienovereenkomstig aan te passen.

  In feite staat er, dat het ESM zelf kan besluiten het kapitaal zo vaak en zo veel kan verhogen als ze maar wil.


  Art. 9.3 De ESM leden beloven elke kapitaal-aanvraag onherroepelijk en onvoorwaardelijk te betalen binnen 7 dagen.

  Het ESM kan dus geld uit de staatskassen eisen zo veel en zo vaak het maar wil. Sommige kamerleden denken, dat ze een vetorecht hebben over de besluiten van het ESM. Dat is onjuist. Het ESM ontleent zijn bevoegdheden uit een internationaal verdrag. Dat heeft per definitie voorrang boven nationale wetgeving. Het feit, dat het de Ministers van Financiën de bestuurders worden van het ESM, verandert daar niets aan. Het enige wat de Kamer kan doen is de Minister van Financiën naar huis sturen en hem vervangen door een andere Minister van Financiën, die als ESM-gouverneur onmiddellijk dezelfde buitensporige bevoegdheden krijgt.

  Zou een Minister van Financiën het als een straf opvatten als hij naar huis gestuurd wordt? Met de kennis van alle miljarden-contracten kan hij vermoedelijk meteen de volgende dag drie keer zoveel verdienen bij één van de ondernemingen, die winstgevende opdrachten van het ESM hebben ontvangen. "

  www.courtfool.info
  (http://www.courtfool.info/nl_ESM_Ratificatie_besluit_parlement.htm#chap2)

  BeantwoordenVerwijderen
 13. HPax13 mei 2012 23:28
  Dat kennis van talen onontbeerlijk is voor het begrijpen van Gods wil, en zo linguïstisch onvermogen je de kans op het paradijs ontneemt, komt mij onbarmhartig en daarmee goddeloos voor"
  -------------------------------------------------------
  Onzin HPax!
  Er zijn honderden miljoenen niet-Arabisch sprekende moslims.

  De kans op het paradijs wordt je niet ontnomen door gebrek aan talenkennis; Arabisch heb je alleen nodig als je meent het beter te weten dan al die honderden miljoenen moslims die jouw mening niet delen. Logisch, want je zult moeten uitleggen waarom juist jij het beter weet. En dat gaat niet als je die taal niet beheerst.

  Dat was ook mijn reactie:

  "Is het beheersen van de Arabische taal een vereiste voor één ieder die meent een oordeel te kunnen vellen over dé Islam."
  -------

  Dus geen vereiste om kans te maken op het paradijs!

  Wel eerst lezen voor je wat neer plempt a.u.b!

  BeantwoordenVerwijderen
 14. "Arabisch heb je alleen nodig als je meent het beter te weten dan al die honderden miljoenen moslims die jouw mening niet delen. Logisch, want je zult moeten uitleggen waarom juist jij het beter weet."

  Neen, joh.
  Als de arabieren iets willen leren, doen ze hun best maar. Het westen heeft de arabieren niet nodig.
  Binnenkort in dit theater: Hongersnood in Jemen.
  Niets verplicht ons om te helpen.

  BeantwoordenVerwijderen