Samira Bouchibti verklaart kort, krachtig en effectief de sharia buiten de orde

“Laten wij, de gematigde moslims in het Westen, publiekelijk aangeven bondgenoot te zijn. En dat we daar veel voor overhebben. Bijvoorbeeld de moed om onze angst om voor afvallige te worden aangezien te overwinnen. Ik respecteer de Koran en de Profeet Mohammed, ik hoef de Profeet niet te ontheiligen om te zeggen wat ik wil. Voor mij is geloven liefde. De islam als religie moet zich ontdoen van dwang en onderdrukking en pal gaan staan voor sociale rechtvaardigheid en mensen-, dus mannen én vrouwenrechten.”

Met dit krachtige slotwoord sluit journaliste Samira Bouchibti haar nieuwe boek De islam, de moslims en
ik af. Het werk werd vorige week gepresenteerd , enkele dagen nadat Geert Wilders het Catshuisberaad liet klappen en in de oppositie tegen ‘Brusselse dictaten’ verdween. Voor sommige waarnemers was dit aanleiding om met een zucht van opluchting het islamdebat in Nederland voor afgesloten te verklaren. Maar wat Bouchibti betreft moet het echte debat juist beginnen. “Ik wil dat gematigde, seculiere islamhervormers, de verlichten, vrijzinnigen, liberale moslims van zich laten horen. Ik wil dat ze uit de kast komen.”

Samira en haar moeder (25.4.2012)
Met dat doel voor ogen heeft het voormalige PvdA-Kamerlid een kort, krachtig en effectief boek geschreven. Aan de hand van de levensgeschiedenis van haar vader en moeder laat ze zien hoe moslimvrouwen te lijden hebben onder een ongelukkige mix van religie en cultuur. De moeder van Samira – stralend middelpunt bij de boekpresentatie – werd op 11-jarige leeftijd uitgehuwelijkt. In Marokko had ze zwaar te lijden onder het tirannieke bewind van haar schoonmoeder – een van de mechanisme van de vrouwenonderdrukking is dat deze mede door vrouwen in stand wordt gehouden.

De verhuizing naar Nederland was de eerste stap naar bevrijding voor Roukaya Abbos. Eenmaal in ons land liet zij haar leven niet meer regeren door familiebevelen vanuit Marokko en de permanente controle vanuit de moskee en door de directe omgeving. Ze kleedde zich te vrij en had een eigen mening. Haar man kon het allemaal niet verwerken. Het leidde tot een breuk en echtscheiding. Samira’s moeder werd uit de Marokkaanse gemeenschap van hun woonplaats Haarlem gestoten. Roukaya stond er alleen voor met haar kinderen. Samira’s vader wist geen raad met dit gezichtsverlies. Hij keerde terug naar Marokko, waar hij enkele jaren geleden is overleden.

Tegen deze achtergrond trekt Samira Bouchibti ten strijde tegen de reactionaire fundamentalisten, die volgens haar de islam gijzelen en tegen de sharia, die op gespannen voet staat met democratie en mensenrechten. “Een gematigde moslim houdt er rekening mee dat de Koran en de Hadith (de overleveringen over Mohammed) eeuwen geleden tot ons zijn gekomen.” En: “Ik beschouw mijn cultuur, geloof en traditie niet als iets wat star en voor eeuwig onveranderlijk is.” Daarbij is Bouchibti niet van plan om zich als afvallige of ‘kafir’ te laten wegzetten door ultra-orthodoxe moslims.

De islam, de moslims en ik is een aanklacht tegen het starre systeem van regels en regeltjes, die het leven van de moslim regelen. In de praktijk komt het er volgens Bouchibti op neer, dat vooral moslimvrouwen volledig worden ingekapseld door het woud van voorschriften. De ‘schaamtecultuur’ zorgt voor meer misstanden. In aparte hoofdstukjes gaat ze in op kwesties als criminaliteit, polygamie, eerwraak en het taboe rond homoseksualiteit (dat overigens ook al door PvdA-politicus Ahmed Marcouch op de agenda is gezet).

Bouchibti gaat niet het theologische debat aan met de fundamentalisten. Ze probeert hen niet op hun eigen terrein te verslaan. In plaats daarvan strooit ze met enkele als liberaal te interpreteren Korancitaten. De rest verklaart ze irrelevant met een beroep op de moderne tijd. Geharnaste islamcritici zullen hier streng oordelen, omdat Bouchibti op deze manier geen fundament legt voor een ‘gematigde islam’. Maar ze loopt hiermee niet in de valkuil, waar GroenLinkser Tofik Dibi in liep toen hij tijdens het veelbesproken Baliedebat moest erkennen dat de Britse sjeik Haitham al-Haddad een slimme man was.

Natuurlijk is ook kritiek op Bouchibti’s boek mogelijk. De schrijfster vestigt haar hoop op een Nederlandse islam met in eigen land opgeleide imams. De praktijk leert echter dat de polderislam in sommige opzichten nog fundamentalistischer is dan de door de gastarbeiders uit Turkije en Marokka meegenomen islam. Het schiet niet op als hoog opgeleide in Nederland opgegroeide studenten klappen als de populaire sjeik al-Haddad de doodstraf voor afvallige moslims verdedigt. Onbegrijpelijk vind ik dat Bouchibti nog steeds meegaat in de afkeer jegens Ayaan Hirsi Ali en haar het etiket ‘verlichtingsfundamentalist’ opplakt.

Bouchibti’s hoofdstuk over de Partij van de Arbeid kreeg tot dusver in de publiciteit de meeste aandacht. De journaliste zat voor deze partij van 2006 tot 2010 in de Tweede Kamer. Inmiddels heeft ze als lid bedankt. Haar oude partij heeft volgens haar geen visie over integratie, de islam en de multiculturele samenleving. Door verkramping konden Pim Fortuyn en Geert Wilders er met deze onderwerpen vandoor gaan. Leuk detail is dat Samira’s moeder het vaak met de PVV-voorman eens is. Door zijn grove taal over ‘kopvoddentaks’ voelt ze zich echter op haar ziel getrapt. Wilders helpt ons niet verder door moslims te beledigen en te vernederen, vindt Bouchibti. 

Wie dit leest, vraagt zich wel af waarom het PvdA-Kamerlid Bouchibti zich over deze kwesties onzichtbaar hield. Tijdens haar Binnenhof-periode wilden immers partijleider Wouter Bos en partijvoorzitter Lilianne Ploumen de zaak in beweging brengen met een pittige integratienota. De achterban, aangemoedigd door multiculturalistische partijtijgers als Jacques Wallage en Ella Vogelaar, dreigde het document stuk te amenderen. Het gevolg daarvan een sterk afgezwakte versie die vervolgens een stille dood stierf. Ik heb de databank van de Nederlandse dagbladen er nog eens op nageslagen, maar Bouchibti speelde begin 2009 geen rol in dit debat, juist toen de kans bestond om de PvdA in de gewenste richting te sturen.

Dat alles neemt niet weg dat Bouchibti een in veel opzichten uitstekend en zeer behartenswaardig boek heeft geschreven. Voor mij is nu eenmaal het glas eerder halfvol dan halfleeg. En dit geval zit het glas misschien wel voor 80 procent vol. Vooruitstrevende moslims als Samira Bouchibti tonen veel moed en verdienen alleen al daarom alle mogelijke steun.

Lees hier een fragment uit 'De islam, de moslims en ik'.

Samira Bouchibti: De islam, de moslims en ik. Uitgeverij Van Praag, € 16,95, ISBN 978-90-490-2607-3. Bestellen?

23 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Jansen schreef over de hoofddoek:

  "De islamitische hoofddoek voor vrouwen en meisjes is een bedreiging van de democratische rechtsorde. De hoofddoek bevestigt en symboliseert de ongelijkheid en ongelijkwaardigheid van man en vrouw. Dat is problematisch. In een volwaardige moderne democratie zijn man en vrouw immers in principe wel gelijk.

  De islam is niet een godsdienst die leert dat de mensen voor God gelijk zijn, zoals de advocaat Mr F. Enait zijn onnozele Hollandse collega’s met succes heeft weten wijs te maken. De islam en de regels van de islam maken een scherp onderscheid tussen moslims en niet-moslims, tussen mannen en vrouwen, en tussen wie slaaf is en wie vrij is. Deze scheiding is minstens even groot als de Nederlandse juridische scheiding tussen toerekeningsvatbaar en niet toerekeningsvatbaar.
  "
  Brendel komt niet veel verder dan:
  " Leuk detail is dat Samira’s moeder het vaak met de PVV-voorman eens is. Door zijn grove taal over ‘kopvoddentaks’ voelt ze zich echter op haar ziel getrapt. Wilders helpt ons niet verder door moslims te beledigen en te vernederen, vindt Bouchibti. "
  Het ligt namelijk niet aan de islam maar: "laat ze zien hoe moslimvrouwen te lijden hebben onder een ongelukkige mix van religie en cultuur."

  "De moeder van Samira – stralend middelpunt bij de boekpresentatie – werd op 11-jarige leeftijd uitgehuwelijkt. In Marokko had ze zwaar te lijden onder het tirannieke bewind van haar schoonmoeder – een van de mechanisme van de vrouwenonderdrukking is dat deze mede door vrouwen in stand wordt gehouden."

  Een ander mechanisme is: "Samira’s moeder werd uit de Marokkaanse gemeenschap van hun woonplaats Haarlem gestoten. " ( We zijn inmiddels in Nederland).
  "Roukaya stond er alleen voor met haar kinderen."

  Niet waar. Iedereen heeft recht op bijstand, gratis scholing en medische zorg, in tegenstelling met dar al islam.

  "De islam, de moslims en ik is een aanklacht tegen het starre systeem van regels en regeltjes, die het leven van de moslim regelen. In de praktijk komt het er volgens Bouchibti op neer, dat vooral moslimvrouwen volledig worden ingekapseld door het woud van voorschriften. De ‘schaamtecultuur’ zorgt voor meer misstanden.

  Weer niet waar !
  Er is in Nederland geen sprake van een star systeem van regeltjes. De nederlandse wetgever is juist modern en tolerant. En van een schaamtecultuur is er helemaal geen sprake van !
  Tenzij je iets teveel marrokaanse vrienden en vriendinnetjes hebt.
  Maar dat is een vrijwillige keuze, waar Brendel blind voor is.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @Sirik,

   Een nogal flauwe reactie.

   Elke volwassene snapt dat een volwassen discussie meer oplevert dan een scheldpartij.

   En verder; wel waar!
   Niemand ontkende dat er in Nederland sociale voorzieningen zijn, maar daar ging het hier niet over. Ook over een Nederlandse alleenstaande ouder zeggen we snel "die staat er alleen voor", zelfs als die niet eens verstoten is.

   En weer wel waar!
   Niemand beweerde weer dat de Nederlandse wetgeving een schaamtecultuur oplegt. Maar binnen de Marokkaanse gemeenschap zien we dat dus wel. En daarom schreef Bouchibti daar dus een boekje over. Waarom zou ze dat gedaan hebben, denk je?

   Natuurlijk kun je in theorie altijd andere vrienden kiezen, maar in de praktijk ligt dat natuurlijk een stuk lastiger.

   Verwijderen
  2. " "die staat er alleen voor", zelfs als die niet eens verstoten is..."

   Nogal een verschil of je er alleen ( In NL met fin. steun, raad en daad van de gemeenschap) er voor staat of dat je sociall economisch geisoleerd wordt.

   Nederlandse gemeenschap heeft besloten om vrijwel iedereen, desnoods tegen heug, te helpen. We hebben enige jaren door middel van vrijwillige bijdragen, geleden zelfs een heus dorp voor invalide mensen laten bouwen. Terwijl je als lid van een Marokkaanse gemeenschap gedumd wordt, want hand van Allah.

   "Maar binnen de Marokkaanse gemeenschap zien we dat dus wel."
   Ja, en dat is dus een keuze. Had je maar voor de Nederlandse gemeenschap moeten kiezen. Als de Marokkaanse gemeenschap overhoop ligt met hun Marokkaans zijn, kunnen ze dat doen op eigen kosten.

   " Waarom zou ze dat gedaan hebben, denk je?"
   Om het geld. Gelegenheden genoeg gemist om d'r mondje te roeren.


   "Natuurlijk kun je in theorie altijd andere vrienden kiezen, maar in de praktijk ligt dat natuurlijk een stuk lastiger."

   Ja, erg lastig. Dus als je een slechte mix heb gehad, is het de schuld van Wilders dat die juwelier is doodgeknald ?
   Ik hou het op een kut mentaliteit.

   Verwijderen
  3. @Sirik,

   Ik heb echt bewondering voor het gemak waarmee je totaal uiteenlopende hier irrelevante gebeurtenissen door elkaar haalt en in deze discussie betrekt. Jammer alleen dat elke bewering die je doet eigenlijk altijd onjuist is (dat zagen we ook al in eerdere discussies).
   - Niemand verdedigde hier die Georgische moordenaar.
   - Niemand gaf daar Wilders de schuld van.
   - Niemand verdedigde die mentaliteit.

   Waar het wèl om ging is dat de islamitische gemeenschap nogal naar met buitenbeentjes omgaat.
   Goed dat dat eens gezegd wordt vind ik. Jij hebt daar geen mening over, maar trekt de verzorgingsstaat aan de haren in deze discussie. Jij lijkt vooral boos omdat een moslima een boek uitbrengt. Volgens jouw glazen bol schreef Bouchibti dit boek "om het geld", alsof het boek daarmee ineens niks meer te melden zou hebben.
   - Worden de meeste boeken niet gewoon om het geld geschreven?
   - Wat is er mis met commercie; gelden ook bepaalde natuurwetten niet meer als ze in een commercieel boek zijn uitgelegd?
   - Zou Samira niet veel meer geld kunnen verdienen door in de politiek te blijven?

   Geen één van je goedkope slogans gaat in op wat Bouchibti of Brendel schreef.
   Erger nog, je slogans roepen alleen maar meer vragen op, puur omdat ze zo volslagen willekeurig worden toegepast.
   - Jij zal Wilders niet verwijten dat hij zijn boek "alleen om het geld" geschreven heeft; jij verwijt dat alleen Bouchibti.
   - Je bent daarmee het net zo lelijke spiegelbeeld van al die linksmensen die straks Wilders (maar niet Bouchibti) gaan verwijten dat hij zijn boek "alleen om het geld" geschreven heeft.

   Voelt het niet genant om steeds dezelfde argumenten als Vara-vehikel "De Joop" aan te dragen?

   Verwijderen
 3. "Ik respecteer de Koran en de Profeet Mohammed"
  Met deze geloofsbelijdenis geef je aan de Koran niet te begrijpen en de amoraliteit van de profeet te accepteren.
  Daarom heb ik ernstige twijfel over haar oproep om de Islam te moderniseren.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Gelijk hebben is een, gelijk krijgen is twee.
  Samira Bouchibti laat in haar boek misschien niet het achterste van haar tong zien...?, maar krijgt stapje voor stapje de boel misschien toch een beetje in de richting van gelijk krijgen. De materie is er toch echt een van lange adem hebben.
  Hafid Bouazza
  'Er zijn zaken die steeds onder de aandacht gehouden moeten worden; voor deze herhaling of variaties op een thema is stamina vereist. En zelfvertrouwen. De herhaling kan de raderen van het polemische denkwerk afstompen of juist scherpen.'
  http://loorschrijft.blogspot.com/2012/04/donkere-kamersbezoekers-die-het.html

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Nu ik eerder boven Hafid Bouazza heb genoemd, mag ik hier dan ook verwijzen -en aanbevelen- naar zijn literaire overdenkingen, een dubbelroman, speelt eerst op het idyllische Marokko een verhaal van gewone mensen die verliefd waren en weer worden en in de zelfde vertelling het verhaal van gewone mensen die verliefd worden maar daar een hoge prijs voor moeten betalen...Spotvogel.
  http://www.bol.com/nl/p/spotvogel/1001004005039535/#product_description

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Claire Berlinsky:

  Hoofddoeken kunnen op dit punt niet verboden worden. Het is politiek onmogelijk en het is ook te laat: het gebruik is te wijd verspreid. Maar het besluit om ze te dragen zou net zo beschouwd moeten worden zoals in de VS over het dragen van Klan- gewaden of Nazi –insignes gedacht wordt. Ja, je bent vrij om het te doen, maar nee, je kunt de hoofddoek niet omdoen en tegelijkertijd verwachten dat je door de overheid ingehuurd wordt om schoolkinderen te onderwijzen, en nee, we gaan niet collectief doen alsof deze keuze verstoken is van een diepe duistere politieke en culturele betekenis.

  Onze verantwoordelijkheid om deze vrouwen tegen dwang te beschermen is groter dan onze verantwoordelijkheid om de vrijheid te beschermen van vrouwen die voor de sluier kiezen. Waarom? Omdat dit onze cultuur is, en in onze cultuur dragen we geen sluier. We geloven niet dat God dit van vrouwen eist. We geloven niet dat ongesluierde vrouwen hoeren zijn, we geloven evenmin dat zij sociale afkeuring, aanranding of verkrachting verdienen. Onze culturele positie in deze vragen is moreel superieur. We hebben het recht, in feite een verplichting, om ervoor te zorgen dat onze meer verlichte ideeën over vrouwen en hun rol in de maatschappij, in elk cultureel conflict overheersen, vooral in een conflict op westerse bodem.

  Als overheidsdienaren, zoals de Britse secretaris van milieu, Caroline Spelman, de sluier legitimeert door te kletsen over de vrijheid en de empowerment waarin het kledingstuk voorziet, onthullen zij een enorm gevaarlijk verval in Europa’s culturele vertrouwen. In plaats daarvan zouden campagnes gestart moeten worden om het dragen van de sluier te ontmoedigen. Als de staat het recht heeft om bijvoorbeeld tegen de ongezonde gevolgen van het roken te waarschuwen, dan heeft ze zeker ook het recht om een zaak te maken tegen het denken over vrouwen dat door de sluier wordt gerepresenteerd.
  Het verbieden van de boerka is zonder twijfel een ernstige aanslag op het ideaal van de religieuze vrijheid. Het is het signaal van een wanhopige maatschappij. Niemand heeft het zo ver willen laten komen waardoor het nodig is geworden.

  Maar het kwam zover en het is nodig.


  http://hoeiboei.blogspot.com/2011/02/verbied-de-boerka.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. " Maar het besluit om ze te dragen zou net zo beschouwd moeten worden zoals in de VS over het dragen van Klan- gewaden of Nazi –insignes gedacht wordt. "

   Dat kan alleen als daarnaast ook het recht tot discriminatie geldig is.
   Zo kan "apart" gedrag gelijk de grond ingeboord worden.


   "Onze verantwoordelijkheid om deze vrouwen tegen dwang te beschermen is groter dan onze verantwoordelijkheid..."
   Neen, deze vrouwen hebben de plicht beroep te doen op de Nederlandse wet en om bescherming vragen. Tegen wetsovertreders past geen 'verantwoordelijkheid zijn voor'....

   Verwijderen
 7. Samira Bouchibti: "Ik respecteer de Koran en de Profeet Mohammed"

  Zo iemand verklaart de sharia niet buiten de orde, maar huldigt daarentegen de opvatting dat water kan branden.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. jammer dat ze ayaan niet hoog heeft zitten. Zoals wilders de beuk gooide in de assimilatie van westerse aan arabische waarden, zo doet ayaan dat nog eens vanuit feministisch perspectief.
  Hoe kan het dat de schrijfster van 'de zoontjesfabriek' zo weinig waardering krijgt? Ik denk dat alle moslimvrouwen haar schatplichtig zijn voor alle bewustmaking en verbetering die zij bewerkstelligd heeft.

  En als Samira Bouchibti dat niet kan, ga ik haar boek niet lezen. Hopelijk ben ik niet haar doelgroep en hebben moslimas toch wat aan dit boek. Ook al wordt met de kool de geit gespaard..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @Curvedwater,

   Ik vermoed dat Bouchibti nog nooit iets van Hirsi Ali heeft gelezen, maar haar mening puur baseert op wat anderen over Hirsi Ali hebben gezegd en geschreven. Dat geldt namelijk voor ongeveer 99% van de mensen die Hirsi Ali haten.

   Een logisch gevolg van het feit dat Hirsi Ali jarenlang 24/7 werd zwartgemaakt in de linkse Staatsmedia. Ook vrijwel alle "linkse, betrokken" TV-presentatoren; columnisten; cabaretiers; wetenschappers; etc deden mee aan die hetze. Als -destijds- PvdA-vrouwtje zal Bouchibti nooit de noodzaak hebben gevoeld om zelf eens op onderzoek uit te gaan.

   Toch denk ik wel dat Bouchibti meent wat ze zegt, al is het maar vanwege haar kritiek op zowel de islam als de PvdA.
   Ik denk ook dat mensen die daar toch al jarenlang kritiek op leverden buiten die doelgroep vallen.

   Verwijderen
 9. Geen slecht initiatief van Samira. Natuurlijk kun je niet meteen verwachten dat ze afvallig wordt en dat hoeft ook niet, want iedereen kan op zijn en haar manier proberen dat starre intolerantie denken binnen de islam te doorbreken. Hetzij buiten, hetzij binnen de islam. Dat is ieders keuze. Beide mogelijkheden zijn belangrijk. Natuurlijk heeft Samira lange tijd meegedraaid in die hypocriete en intolerante cultuur en blijkbaar was en is er binnen de pvda en mogelijk ook in andere partijen geen ruimte om de islam te bekritiseren vanwege die verstikkende politieke correctheid en het wegkijken. Uiteraard verdient Ayaan alle lof, maar omdat zij haar mond opendeed, wordt ze gehaat en dat zal ook zo met Samira kunnen zijn, want men houdt niet van kritiek, niet in de islam en ook niet in veel partijen, met name de pvda.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @Rudolf,

   Ik denk dat Samira veel ellende bespaard zal blijven omdat ze nog steeds moslima is.
   Zeker als ze af en toe openlijk afstand neemt van controversiëlere islamcritici zoals Hirsi Ali en Wilders.

   Toch is elke zelfdenkende moslim(a) een stap in de goede richting. Bouchibti levert kritiek op zaken die in de islam als vanzelfsprekend worden gezien, en dat is hard nodig. Haastige spoed is ook niet altijd goed, een religie van 1400 jaar oud kun je niet zomaar even aan de kant zetten. Het christendom is ook niet in een paar dagen heel tolerant geworden. Het kostte eeuwen van brandstapels en godsdienstoorlogen voordat men hier langzaam begon in te zien dat alleen tolerantie tot vrede, vrijheid en welvaart kan leiden.

   Verwijderen
  2. Ho, ho, de islam is hier nog maar enkele decennia aanwezig, dus die vergelijking gaat niet op en dat van die haastige spoed ook al niet. Het zou een verkeerde ontwikkeling zijn om eerst de orthodoxe islam in het Westen z'n gang te laten gaan, wat nu gebeurt, om er dan eeuwen over te doen om die ellende weer weg te krijgen. Ayaan Hirsi Ali had dat goed gezien en Samira begrijpt dat vast ook als ik Carel Brendel's recensie lees.

   Verwijderen
  3. @Willem,

   Ik pleit er nergens voor om de orthodoxe islam eerst even z'n gang te laten gaan, integendeel.

   Mijn punt was dat ongelovige islamcritici zoals Hirsi Ali ten onrechte worden afgebrand, vooral door domlinks.
   Maar gelovige islamcritici zoals Bouchibti worden ook ongezien afgebrand, nu door domrechts.

   Hirsi Ali zette hele grote stappen, en Bouchibti lijkt vooral kleine stapjes te zetten. Die kleinere stapjes van Bouchibti zullen meer moslims overtuigen dan de grootste stap (afvalligheid) van Hirsi Ali. Vandaar mijn opmerking over haastige spoed.

   Verwijderen
 10. Carel is erg aardig voor Samira. Maar Samira is ofwel hopeloos naïef of ze neemt de kluit in de maling. Want de Koran en 'de Profeet' respecteren betekent haten en uitmoorden van niet-moslims respecteren. Bouchibti = schaapskleding.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Weet nog goed toen Ayaan publiekelijk op TV vertelde dat ze geen 'gelovige' meer was. Ze was toen al controversieel met haar kritiek op islam en sharia.
  De aanwezige moslimmannen, schriftgeleerde en religieuze autoriteiten, (en waarvan El Houssain zo'n fan van is) die waren 'opgeroepen' om Ayaan van repliek te dienen, liep het kwijl in de baard, en wilde terplekke deze 'vrouwelijke afvallige' even lynchen.

  In mijn ogen is Samira Bouchibti een held, en haar voortschrijdend inzicht zal haar verder helpen om die (misdadige) islamitische indoctrinatie in haar jeugd te verwerken en een plaats te geven.
  Als ze eenmaal beseft dat de moslimhemel niet op haar hoofd valt bij kritiek, en het gevaar alleen maar komt van gelovige-mede-malloten, zal ze net als Ayaan alleen maar tot de conclusie kunnen komen dat die "islamitische religiezwendel" een misverstand is, om zwakzinnigen een machtpositie te verschaffen.

  Wel weer typisch dat je (nog) geen kritiek hoort van moslimzijde..? zullen 'ze' eerst 'maar even' proberen dit intern te regelen ?
  "Eigen nest bevuilen" zal wel weer en veel gehoorde kreet gaan worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Het zal nog een tijdje duren voordat men inziet dan Samira Bouchibti het verkeerd ziet. Alles wat zij verkondigt zal blijken contra-productief te zijn aan de emancipatie van de achtergestelde Nederlandse moslim bevolking. Het is niet zinvol om te streven naar een aanpassing van de islam als die islam in de grond van haar bestaan haatdragend is en ziekmakend. Er is absoluut geen behoefte aan het versmelten van een moderne islam met de beschaafde wereld. Ik kan alleen een Godwin gebruiken om een voorbeeld te geven. Dus dat doe ik maar niet.

  Het enige verstandige dat met de islam gedaan kan worden is opheffen. Met wortel en tak moet de islam worden verwijderd, niet alleen uit Nederland maar overal ter wereld moet de islam worden gestreden en worden vernietigd. De mensheid moet bevrijd worden! Want de islam is een bron van ellende voor vrouwen, de islam is de belangrijkste initiator geweest van de Afrikaanse slavernij, èn de islam is een van de grootste veroorzakers van opzettelijke mutilatie van geslachtsdelen waardoor het plezier bij seksuele handelingen blijvend wordt aangetast.

  Ook een moderne liberale islam blijft even ziek als de conservatieve islam. De sharia blijft even onrechtvaardig, maakt niet uit of er of men het van de linker of van de rechter kant bekijkt.

  Er is maar een manier om met alle problemen van de islam af te rekenen. Nergens ter wereld mag nog een moskee overblijven. Alle moslims moet wereld worden dat hun geloof bullshit is en de schuldigen moeten worden bestraft. Dat zijn drie punten die indien worden opgevolgd elk probleem van elke moslim zal oplossen. Al het andere is halfbakken gezwets! Ook draaikont Samira Bouchibti loopt nu weer iets anders te verkondingen dan eerder, kennelijk zijn haar eerdere standpunten niet toereikend meer, dat zegt al genoeg denk ik.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @VanhetGoor,

   Je kunt een religie niet zomaar verbieden, dat is bijna net zo moeilijk als gelovigen ervan overtuigen dat hun geloof "bull shit" is. Het socialisme heeft decennialang geprobeerd om alle religie met dwang en geweld uit te bannen, maar in alle ex-socialistische landen is het geloof nu nog net zo groot als voorheen.
   Ik had dat van de week al ergens gezegd, trouwens.

   De Spaanse inquisitie is ook niet ineens stopgezet door een paar niet-katholieken. Toen Napoleon de inquisitie officieel beëindigde, was die inquisitie eigenlijk allang uitgewoed. Veel Spaanse katholieken waren namelijk zelf al tot de conclusie gekomen dat een inquisitie een vrij idioot tijdverdrijf is.

   Elke religie kan hervormd worden, dus ook de islam.
   Die hervormingen zullen uiteindelijk vooral van binnen de islam moeten komen. De taak van islamcritici is dus vooral om gematigde moslims op ideeën te brengen. Maar alleen moslims zoals Bouchibti kunnen die ideeën uiteindelijk vorm geven.

   De meeste moslims laten zich immers niet de les lezen door ongelovigen; net zo min als wij ons de les laten lezen door moslims.

   Verwijderen
 13. Het verkrijgen van een geldige lening tegen slechts 2% rente is altijd een groot probleem geweest voor klanten met financiële behoeften. De kwestie van leningen en onderpand is iets waar klanten zich altijd zorgen over maken bij het zoeken naar krediet van een geldige geldschieter. Maar CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM maakte een verschil in de kredietsector. wij verstrekken leningen tegen een rentevoet van slechts 2% in het bereik van 5.000,00 euro tot 100.000.000,00 euro. Ons bedrijf heeft ook een persoon nodig die onze bedrijfsvertegenwoordiger in uw land kan zijn

  Onze leningdiensten omvatten: -
  * Investeerdersleningen .......
  * Schuldconsolidatie ......
  * Estate / Housing Establisment-leningen ........
  * Zakelijke leningen ......
  * Persoonlijke leningen ........
  * Internationale leningen ... .....
  * Vakantie / Vakantieleningen ............
  * Studiefinanciering. ... ....
  * Auto- of autoleningen
  * Kerstmis en Nieuwjaar leningen

  Onze leningen zijn 100% authentiek en gegarandeerd. Het enige wat u hoeft te doen is ons te laten weten wat u wilt, en wij zullen uw droom waarmaken. CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM zegt JA als uw banken NEE zegt. Tot slot financieren we een kleinschalig kredietkantoor, intermediairs, kleine financiële instellingen. We hebben onbeperkt kapitaal.
  De terugbetaling van de lening begint 1 (een) jaar nadat de lening is ontvangen en de aflossingsperiode loopt van 5 tot 50 jaar.

  VOOR ONMIDDELLIJKE REACTIE EN VERWERKING VAN UW LENINGTOEPASSING BINNEN TWEE WERKDAGEN,
  Neem vandaag nog rechtstreeks contact met ons op via: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com

  Neem contact met ons op met de volgende informatie:

  Voor-en achternaam: ____________________________
  Het bedrag dat nodig is als een lening: ________________
  Leningduur: _________________________
  Het doel van de lening: ______________________
  Geboortedatum: ___________________________
  Geslacht: _______________________________
  Burgerlijke staat: __________________________
  Contact adres: _______________________
  Stad postcode: __________________________
  Land: _______________________________
  Beroep: ____________________________
  Mobiele telefoon: __________________________

  Stuur uw verzoek om een ​​onmiddellijk antwoord op:
  crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com
  BEDANKT,
  Hoogachtend, JEFFREY FRANK

  BeantwoordenVerwijderen