De zusters van sharia4belgium. zijn ‘(on) gezien’ (on) gezond.
Zijn ze niet charmant, de verzamelde vrouwengilde van ‘sharia4whatever ? Men zou er zelfs een quizvraag kunnen uitpuren. Met hoeveel zijn ze en wie is er aan het woord ? De ontvoogdingsgraad is beduidend lager dan die van ingevroren zaadcellen. Idem voor het intelligentieniveau van deze schare non-persoonlijkheden die erin slagen een islamitische versie neer te zetten van Irma Grese en haar  Jungmädelbund.

Het is dus over de bewegingsvrijheid van dergelijke dames dat Eva Brems, professor mensenrechten, zich erg zorgen maakt. Wanneer deze vrouwen zonder gezichtssluier niet meer de straat op kunnen.
Na de goedkeuring van de zogenaamde ‘burkawet’ waar het woordje burka, noch niqaab in voor komt is dit dus de grootste zorg voor Mevrouw de preffesser.  Is daarmee niet in één ruk bewezen dat dergelijke klederdracht niet deugt ?  Zegt men dan niet met een grote omweg dat deze vestimentaire ‘dwangneurose’ pathologisch is ?  Dwangneurose, ook wel obsessief-compulsieve stoornis (OCS) genoemd is een stoornis die zich uit in dwanggedachten of dwanghandelingen. Een dwangneurose gaat vaak gepaard met angst. Deze angst wordt de spreekwoordelijke slechte raadgever.
Is dergelijke handeling geen dwanghandeling ? Is angst onder de noemer ‘godsvrezendheid’  niet de trigger om de geboden op een buitennissige manier ten uitvoer te brengen ? Of is het eerder een soort narcistische doorgeschoten ijdelheid die uitbeeldt ‘kijk eens hoe vroom ik wel ben, hoeren !’ ?

Eva Brems
Nu weet ik niet wat Professor Brems bezield om als mens, als vrouw én als  doctor in de mensenrechten hier geen àndere primaire bezorgdheid te hebben. Daarom verwijs ik haar graag naar Professor. Em. Etienne Vermeersch die wel eens vaker zijn licht laat schijnen over deze en andere kwesties. Hier en hier kunt u daar kennis van nemen. Weet dat Professor Vermeersch ook een soort van ‘angst’ heeft en dat is de ‘angst’ om zwak beargumenteerde redeneringen, laat staan onzin, uit te kramen. Hij zal dan ook altijd kosten noch moeite sparen in het onderzoeken van de voorliggende probleemstellingen.

Als ik het filmpje bekijk en zeg dat de ‘producer’ mij bekend is moet er mij toch iets van het hart.
Als Mevrouw Brems zo begaan is met ‘de mensenrechten’, zou zij dan niet beter de ontiegelijk lange wachtlijsten aanklagen in de geestelijke gezondheidszorg ? Ze is toch ook GROEN (!) politica. Dat zou de ‘mensenrechten’ meer dienen dan tegen het verbod op gezichtsbedekking te stemmen. Niet omdat de wet een draak is, neeeen dat was niet de intentie, maar wél een ‘verkeerd begrepen’ recht op godsdienstvrijheid. Hier is zo’n kromredenering met selecief (mis)(ge) bruik van mensenrechten.

Ik zal mijn reactie op de kromredenering hier integraal weergeven.
Ik wil er één stukje uithalen. voor deze quote "een nieuwe anti-discriminatiewet waar in staat: “Er is sprake van directe discriminatie indien een verschil in behandeling dat niet objectief en redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd, rechtstreeks gebaseerd is op het geslacht, een zogenaamd ras, de huidskleur, de afkomst, de nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid, de burgerlijke staat, (…) het geloof of de levensbeschouwing, (…).” ( Art. 2. § 1.)" verwijs ik graag naar de molinarilezing van prof. M.Storme: http://www.law.kuleuven.be/web/mstorme/vrijheidsprijs.html

het gaat om de volgende quote die over het EVRM gaat : "Nochtans zegt artikel 9: “Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in practische (sic) toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.”. Ik wil in de eerste plaats wijzen op " de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, ". Ik zal niemand lastig vallen met teksten uit de bronnen van desbetreffende religie, noch uit de jurisprudentie terzake (volgens de reliance of the traveller) maar dat veranderen is problematisch voor de klagende partij zelf wanneer het de beweging 'weg van betreffende religie behelst. Zo is dat artikel 9 wel juist, maar de grondrechten zijn geen supermarkt waar men in gaat shoppen. Artikel 17 van het EVRM stelt namelijk het volgende : "....er geen beroep op een grondrecht mogelijk is wanneer vrijheden gebruikt worden bij een streven de fundamentele rechten van anderen teniet te doen." In deze dient dus de klagende partij, afstand te doen van enkele toch wel fundamentele principes, leerstellingen en streefdoelen die als onwrikbaar door de grondlegger van desbetreffende religie naar voren worden geschoven. Zij of beter, de grondlegger én rolmodel beveelt nét dat wat in Art 17 wordt beschreven: "een streven de fundamentele rechten van anderen teniet te doen."

De gewaden, sluiers zijn daar gewoon een vestimentaire veruiterlijking van en geven blijk van een grote motivatie om dit aanbevolen streven te volbrengen.

 Tot zover.

Het is door deze schandvlek dat bepaalde mensen verstoken blijven van broodnodige therapie, al kan gewoon een straaltje zonlicht reeds enige ‘verlichting’ brengen.

 "Hij is het die de zon gemaakt heeft als verlichting en de maan als een licht en die ervoor standen heeft verordend opdat jullie het aantal van de jaren en berekening weten." - Soerat Joenoes, koran 10:5.
Dus is de zon van ‘allah’ ook voor haar bedoeld die zijn geboden volgt want zichzelf ondermijnen is nog iets anders dan ‘onderwerpen’.   Het zijn echter vooral zij die zich niet vrijwillig willen onderwerpen, toch ook een mensenrecht me dunkt, die aan onmenselijke ondermijning bloot staan. HIER ! Mevrouw.
Peter Calluy.

8 opmerkingen:

 1. Ik snap niet waarom je er zo druk over maakt.
  1 Er is bestaande wetgeving op gelaatsbedekking.
  2 Het is een prima stemmentrekker voor de PVV/ bart Dewever.
  3 Het erodeert de geloofwaardigheid van partijtjes zoals Groenlinks, de Belgische pvda,enz.
  Kwestie van tijd en geduld.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dat professoren zich hebben gebogen over deze Burqa-meisjes is vreemd. Het niveau van de argumentatie van deze hersenloze wichten komt niet boven de jij-bak. Alles wat je zegt dat ben je zelf. "Een hoer? Een hoer? Maar jij bent zelf een hoer!" Omdat er geen tegenwoord is probeert men de argumenten niet eens meer weerleggen, men kaatst enkel de bal terug door te stellen dat alles wat hen verweten wordt ook voor de ander geldt.

  Dit is zo'n zwakke verdediging dat er feitelijk niet op gereageerd mag worden, dit is te gruwelijk. De aftakeling heeft al zover doorgezet dat er niet eens meer een gesprek mogelijk is. Ik denk dat het probleem bij deze meisjes niet meer begrepen kan worden. Enerzijds is dit een interessant fenomeen, anderzijds is dit een vreselijk medisch experiment wat gelijk staat aan onderzoek dat ca. 70 jaar geleden werd uitgevoerd in Duitsland. Er zijn eind vorige eeuw praktisch analfabete mannen naar Europa toegehaald om als ongeschoolde arbeider in de fabriek te werken. Die mannen hebben weer onhuwbare / overgebleven vrouwen uit hun geboortedorp gehaald. De kinderen uit deze relaties zijn vervolgens niet gestimuleerd om na te denken, maar het tegenovergestelde. Dit is een gruwelijk experiment geweest dat nooit meer mag worden nagedaan. Wat de Nazi's niet aandurfden is nu verwezenlijkt, er is een ras ontstaan van minderwaardige mensen voor wie elke logica een angstbeeld inhoudt. Een klasse mensen die niet meer wordt gedreven door de wens om vooruit te gaan, maar te berusten in de uitzichtloze ellende. Sterker nog; te volharden in de zoektocht naar verdriet en pijn.

  Ik verwacht dat deze neergaande lijn in de evolutie van de mens door zal zetten en binnen één generatie zullen we te maken krijgen met zelfmutilatie. Opzettelijke beschadiging van het lichaam en de zintuigen, want waarom zou men genieten van muziek en kunst; later kan men elke dag genieten van al het moois dat Allah biedt. Wat is het nut van een tong als men niet mag spreken, het waarnemen van smaak is niet nodig, later in de tuin der lusten zal men alles kunnen proeven. Clitorectomie is al een teken aan de wand. Het wegnemen van de clitoris duidt op het niet nuttig achten van het vrouwelijke cliterale orgasme. Etc. etc.

  Deze ingeslagen weg kan alleen maar doorbroken worden als men elk individu dat zich met de islam inlaat voorlichting gaat geven. Dat men iedereen uitlegt dat de hele islam is bedacht om geld te verdienen aan domme mensen die zich makkelijk laten voorliegen. De volksverhuizing van geselecteerde domme mensen moet worden gezien als een schandalig Nazi-experiment. De gevolgen kunnen nooit meer ongedaan gemaakt worden. Het resultaat is nu eenmaal dat er nog dommere kinderen van gekomen zijn, die kun je niet terugstoppen, verplegen is het enige dat menselijk is. Verplegen en zorgen dat zij niet vermengen met de andere mensen.

  De beelden van die meisjes in Burqa zijn gruwelijk. Heeft dan die professor geen hart? Geen gevoel, geen mededogen? Het hersenloze gereutel van die domme meisjes is echt verschrikkelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. spannennde tv! De hele tijd kijken of en wie er beweegt.
  Een keer wat anders dan een kippenlegbatterij !

  BeantwoordenVerwijderen
 4. "het gaat om de volgende quote die over het EVRM gaat : "Nochtans zegt artikel 9: “Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in practische (sic) toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.”. "

  Ten eerste is de ervm buiten het volk geimplementeerd.
  Ten tweede is er geen dringende redenen om godsdienst in 'vrijheid van gedachte' nogeens apart te vernoemen. Godsdienst valt in het kader 'vrijheid van gedachte en geweten'.
  En dus hoort het woord/begrip 'godsdienst' in wetgevende tekst van een seculiere staat geen enkele plaats toe.

  Dat is net zo onterecht als een Obama die zich een voorstander van een homo-huwelijk verklaart.
  Huwelijk in het algemeen dient geen zaak van de staat te zijn en dientegevolge niet ver- of genoemd te worden.


  Dat vrouwen zich het recht tot raar doen toeeigenen is acceptabel. Dat is niet het probleem.
  Het probleem is dat wij gedwongen zijn die rariteiten niet aan de tucht van de vrije markt te laten ondergaan. (zie Jansen)

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Bbrrr... filmpje maar niet gezien. Of je rechtstreeks in de hel kijkt. Je zal er mee naar bed moeten..brrr...
  (El-Houssain zit nu te onaneren denk ik)
  Als een rechtgeaarde moslim voor de keus zou staan van: of leven met zo'n monster van allah, of als zelfontploffer rechtstreeks naar het paradijs, is de keuze snel gemaakt denk ik.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. En de beruchte woordvoerder van Sharia4Belgium, haatprediker Abu Imran, komt zaterdag preken in Amsterdam.

  Sharia4Belgium naar Nederland

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Het filmpje voor FH de nieuwe FR pres. is een van hun betere! te LOL!!

  BeantwoordenVerwijderen