Jonge olifanten

Eind oktober stond er in Trouw een ook op deze site besproken opiniestuk van Ibrahim Wijbenga, CDA-raadslid in Eindhoven, onder de titel Moslimgemeenschap moet radicalen bannen. Het stuk gaat over de intolerantie en gewelddadigheid van een kleine groep moslimjongeren, met name in moskees, en eindigt met de constatering dat daartegen hoognodig iets moet worden ondernomen. Op de eerste plaats binnen de eigen moslimgemeenschap. Je kunt dan natuurlijk beweren, dat er sowieso geen tolerante islam bestaat maar de vraag is in hoeverre dit gewelddadige gedrag iets met de islam te maken heeft.

Ibrahim Wijbenga
Het is een bekend feit, dat er gejaagd wordt op neushoorns vanwege hun waardevolle hoorn, waarvan
de prijs de laatste jaren explosief is gestegen. Op de zwarte markt brengt een kilo hoorn van de rino al gauw zo'n 45.000 euro op. Dat is meer dan wat goud, platina of cocaїne op diezelfde markt doen. De hoge prijs hangt samen met de genezende werking die aan de hoorn wordt toegekend, vooral in China en Vietnam. Effectiever dan een pilletje viagra en zelfs kanker zou het afleggen tegen de hoorn van het neusdier. Wetenschappelijk bewezen is dat nooit.

Neushoorns leven, behalve in Azië, vooral in de nationale parken van Zuid-Afrika en Zimbabwe. Het is dus niet zo vreemd dat zich daar steeds meer stropers ophouden die het gemunt hebben op de kostbare hoorn van de rino. Daarbij gaan ze bepaald niet zachtzinnig te werk. Per jeep of zelfs met een helikopter traceren ze de rino’s. Dan schakelen ze hun slachtoffers eerst met verdovingspijlen uit. Als de reusachtige neushoorns eenmaal geveld zijn en zich moeizaam voortslepen of zelfs bewusteloos ter aarde liggen, beginnen de stropers aan hun eigenlijke gewelddadige werk. Met enorme kapmessen en scherpe machetes hakken ze de hoorns uit het kolossale lijf van de zware en logge beesten. 

Neushoorns, zeker de witte in Afrika, kunnen meer dan 3000 kilo zwaar worden en zo’n 1.80 m hoog. Ze hebben een huid van wel 2,5 cm dik. Toch zijn het geen slome beesten. Als het moet rennen ze met een snelheid van 40 tot 50 km per uur. De stropers zoeken hen dan ook vooral bij het water. Ze drinken daar bijna 100 liter per dag en ze doen niets liever dan zich daarin heerlijk rondwentelen. In de modder liggen is voor hen het lekkerste wat er is. Maar voor hun voedsel moeten ze weer de droge savannen op. Daar vreten ze gras en de takken van bomen en struiken. Alleen in het toneelstuk Rhinocéros van Ionesco begeven ze zich in de stad waar iedereen een rino wil worden van wegen de mooie en krachtige uitstraling van de dikhuid. Ze verbeelden in de wereld van Ionesco de kuddegeest van het totalitaire fascisme.

Rino’s hebben niet zoveel natuurlijke vijanden. Vooral die stropers dus. In 2011 vielen er 443 ten prooi aan hun gewelddadige acties. Ze botsen wel eens met olifanten maar nooit zo erg als het geval was rond de eeuwwisseling. Stropers waren toen nog niet zo actief. Daarom viel het des te meer op, toen herhaaldelijk neushoorns door geweld gedood werden aangetroffen in verschillende parken in Zuid-Afrika. De rino’s waren geweldig toegetakeld, in stukken gescheurd zelfs. Niemand begreep er iets van. Men ging op onderzoek uit. Ervaren opzichters speurden dag en nacht om mogelijke daders op te sporen. Ik heb ooit een BBC reportage gezien waarin uit de doeken werd gedaan wat er aan de hand was. Het nieuws heeft indertijd ook kranten overal ter wereld gehaald (zie bijvoorbeeld http: //news.bbc.co.uk/2/hi/642731.stm). Het bleek het werk te zijn van een groep jonge verweesde olifanten. Hun ouders waren in de loop van de negentiger jaren omgekomen bij een poging om de olifantenpopulatie in het Kruger Park onder controle te houden. De jonge wezen waren in verschillende parken uitgezet waar ze zich – bij gebrek aan gezag - ontwikkelden tot extreem agressieve dieren. Ik herinner me dat in de reportage een opzichter vertelde hoe hij had gezien hoe een oli een rino vertrapte en zijn slagtanden door die dikke huid boorde. Een ander was er zeker van dat de jonkies met opzet zo handelden. Ze waren niet aangevallen maar molesteerden hun dikhuidige tegenstanders met – je zou bijna zeggen - voorbedachte rade en op een zeer agressieve manier. Ze scheurden ze uiteindelijk aan stukken. Opzichters sloegen de handen ineen en bedachten een plan. Ze introduceerden oudere olifanten in het park. Dat bleek een gouden idee te zijn, want die bemoeiden zich met de jonkies en na verloop van tijd pasten deze zich aan de mores van de groep aan. Hun gedrag werd veel minder agressief.

Volgens psychologen heeft dergelijk wangedrag te maken met emotionele verwaarlozing en het ontbreken van (ouderlijk) gezag. Elke jonge man, dier of mens, van welke afkomst dan ook, zal domineer- en vandalismegedrag gaan vertonen, als het (ouderlijk) gezag ontbreekt. Dat zie je bij olifanten, apen, honden, chinezen, blanken, zwarten. Zo bezien is dat plan om die moslimjongeren eens flink aan te pakken zo’n gek idee nog niet. Vraag blijft dus in welk mate hun agressieve gedrag te maken heeft met de islam. Minder, denk ik, dan voetstoots wordt aangenomen.

15 opmerkingen:

 1. Ibrahim Wijbenga's retoriek (zie Trouw-artikel) past prima bij een van de Arabische lente-landen. Maar, zoals Hans Jansen wel zegt: Is er één moskee ter wereld waar de islam van Dibi en Wijbenga enzovoort gepredikt wordt? Dan pas wordt het geloofwaardig wat Wijbenga schrijft.
  Nu snap ik niet dat het CDA deze opportunist in z'n gelederen duldt.

  Moslimgemeenschap moet radicalen bannen

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "Zo bezien is dat plan om die moslimjongeren eens flink aan te pakken zo’n gek idee nog niet. Vraag blijft dus in welk mate hun agressieve gedrag te maken heeft met de islam. Minder, denk ik, dan voetstoots wordt aangenomen."


  En dat voorstel is natuurlijk ook weer krankzinnig.
  Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Ouders hebben de opdracht om zo voor hun kinderen te zorgen opdat zij opgenomen zullen worden door die gemeenschap.
  En nu wil Gilsing staatsbemoeienis met opvoeding van kinderen ?
  Kinderen zijn van ouders en pak dus de ouders aan.
  Voorstel: maak jongeren zelfstandig pas als ze 25 jaar zijn geworden. Zijn alle kosten voor pa en ma

  BeantwoordenVerwijderen

 3. 'Moslimjongeren'. Zijn dat jongens + meisjes? Het onderhavige verband vereist preciesering.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Gilsing heeft wel een beetje gelijk.
  En niet alleen over die gewelddadige olifanten, een gegeven dat inmiddels onder biologen algemeen wordt aanvaard.

  De islam roept inderdaad op tot geweld, maar toch is niet elke moslim gewelddadig. Voor veel gewelddadige moslimjongens geldt bovendien dat ze allerlei andere islamitische wetten (alcohol, roken, sex, drugs, etc) aan hun laars lappen. De islam is dus niet het belangrijkste motief.
  Moslimjongens zijn bovendien ook niet de enigen die problemen veroorzaken. Ook onder niet-islamitische bevolkingsgroepen zoals Antillianen, Surinamers en kampers zien we een hoop problemen. Over de relatie tussen gewelddadig gedrag en (gebrek aan) opvoeding is overigens ook al een en ander geschreven.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. "De islam is dus niet het belangrijkste motief."

  Ga meten, want meten is weten.
  50% van criminaliteit is afkomstig van de islam terwijl de islam slechts 10 %vertegenwoordigt.

  Leest de koran.
  Koran roept op tot geweld.
  (dit is overigens moslimse laster)

  Zoek de moderne moslim, die midden in de moskee opstaat en zegt dat er fouten in de koran zitten, dat het eea niet strookt met de laatste wetenschappelijke bevindingen en dat de gelovigen daar als nog een verbetering moeten toepassen.
  En bingo !
  Aangezien de moskee het enige gebouw is waar bij het overschrijden van de drempel apartheid begint en de Nederlandse rechtstaat eindigt, is het aanbevelenswaardig die zooi te slopen en paardebonen te zaaien.
  De moskee is niet te tolereren.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @Sirik,

  Je gaat niet in op de punten die ik gaf.
  - Veel gelovige moslims zitten niet in de criminaliteit.
  - Veel zogenaamde "moslimcriminelen" schenden reeksen van islamitische geboden/verboden.
  - Ook bepaalde niet-islamitische groepen geven relatief veel problemen.
  - Het verband tussen opvoeding en gedrag wordt al heel lang algemeen aanvaard, en staat los van de islam.

  Dat jij niks meet en dus niks weet betekent niet dat dat voor iedereen geldt. Heb je bronnen die jouw bewering staven?
  De statistieken over bevolkingsgroepen en criminaliteit verschillen nogal per onderwerp (leeftijd, vorm, etc). Maar in de meeste onderzoeken scoren Antillianen een stuk hoger qua geweld en criminaliteit dan Turken. Daar gaat je vooroordeel.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Je gaat niet in op de punten die ik gaf.
   - Veel gelovige moslims zitten niet in de criminaliteit."
   Volledig mee eens. 20%, gelovig of niet, is inderdaad ook veel.

   "- Veel zogenaamde "moslimcriminelen" schenden reeksen van islamitische geboden/verboden."
   Ik weet niet wat een moslimcrimineel is.
   Vast staat dat de koran oproept tot geweld en vooral geweld tegen ongelovigen wordt goedgepraat. Joden en vrouwen vangen onevenredig veel klappen.
   Volgens moslimse begrippen is dat noch illegaal, noch crimineel, maar slechts toegepaste vroomheid.
   Volgens de wetten van de mens is dat wel foute boel. Het is maar de vraag aan wat men zich wil binden en waar men openlijk zich tegen verzet.

   "- Ook bepaalde niet-islamitische groepen geven relatief veel problemen."

   Weer juist ! 50% van de criminaliteit wordt gepleegd door islamitische cultuurdragers, die 10% van de totale bevolking uit maken.
   Het verschil zit em eerder in de waardering. In het ene geval spreekt men van een goede daad en in het andere krijgt men een afstraffing.
   Tasjesroof op blanke bejaarden, wordt gezien als een heldendaad in dar el harab.
   Maar die wijsheid is niet van mezelf afkomstig.


   "- Het verband tussen opvoeding en gedrag wordt al heel lang algemeen aanvaard, en staat los van de islam."
   Zou best weleens waar kunnen zijn.
   Zo is er, op het eerste gezicht, geen verband te leggen tussen de Arabische lente en het aantal verkrachtingen van westerse joernalisden op het Tahir plein.
   De cultuur is hetzelfde en de islamitische opvattingen zijn het zelfde gebleven.

   Tja, eens kijken wat die islam-internaten, oops, madrassa's, voor schoons opleveren zal.
   Een makkelijkere zelfvernietiging van de islam is niet denkbaar. Maar het zal wel weer aan de diescriemienasie liggen.

   "
   De statistieken over bevolkingsgroepen en criminaliteit verschillen nogal per onderwerp (leeftijd, vorm, etc). "
   Jammer dat je daar geen gebruik van heb gemaakt. Een gemiste kans.

   "Maar in de meeste onderzoeken scoren Antillianen een stuk hoger qua geweld en criminaliteit dan Turken. Daar gaat je vooroordeel"

   Democratie in de wetenschap is geen verstandig idee. Als dat ingevoerd zou worden, zouden mensen zoals Einstein, Newton, Huizinga, M. van Creveld, S. Kroonenberg, geen schijn van kans hebben.
   Jammer dat je geen bronnen heb aangehaald. Wellicht had ik je dan gelijk gegeven.

   Verwijderen
  2. @Sirik,

   Ik heb het niet over democratie in de wetenschap. Maar de cijfers over criminele Antillianen zijn niet verkregen door verkiezingen of referenda.
   Jij kwam trouwens als eerste met percentages aanzetten, zonder bronvermelding.
   Je verwacht van mij dat ik jouw huiswerk doe?
   Vooruit dan maar 10 tellen google;
   http://www.ministrando.org/gedrags-_en_opvoedingsprobl/jeugdcriminaliteit/criminaliteit_en_etnische_a.html
   http://www.nu.nl/binnenland/2339988/criminaliteit-antillianen-en-marokkanen-daalt.html
   http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/329558/SCP-Aantal-Marokkanen-in-criminaliteit-schrikbarend.htm?rss=true
   http://www.youtube.com/watch?v=x7iFeWfLQ58

   Verder haal je van alles door elkaar.
   Dat de koran oproept tot geweld tegen ongelovigen betekent niet dat de koran oproept tot geweld tegen een concurerende drugsbaron. Of tegen Marokkaanse kickboxpromotors; zou die Youssef Sabbahi een moslim zijn, net als zijn Turkse moordenaar?
   Er zijn inderdaad moslims die vooral ongelovige blanken beroven, maar er zijn net zo goed Antillianen die dat doen. Belangrijke motivatie van de daders; "Nederlanders nemen geen wraak".

   Is geweld tegen vrouwen "tegen de wetten van de mens"?
   Welnee; je kunt geen land of cultuur noemen waar dat al langer dan een eeuw wordt bestreden. Vrouwenrechten zijn ook hier nog vrij nieuw. Het sexuele geweld in Egypte had wel een duidelijke religieuze oorzaak; maar dat betekent niet dat elke verkrachting door elke moslim (en door elke niet-moslim) altijd vanuit de islam wordt gepleegd. Die neiging hebben veel mannen overal ter wereld altijd al gehad.

   Geweld zit in de mens, en heeft veel biologische en sociale oorzaken (niet te verwarren met "excuses" zoals het domlinkse "achterstandspositie"). Het is geen toeval dat vrijwel alle primitieve culturen vrij gewelddadig waren, en zijn. Modernere culturen bevredigen die behoefte met horror- en actiefilms, en oorlogsspelletjes. En dan nog ontstaan er subgroepjes (hooligans, motorbendes) waar alleen ècht geweld wordt gezien als echt mannelijk; als een vorm van zelfontplooïing en als effectieve methode van overreding (vooral bij financiële transacties).

   Geweld was er al heel lang voor de komst van de islam, en zal ook blijven bestaan als de islam verdwenen is. En zelfs als de mens verdwenen is, want bovenstaand verhaal over olifanten komt niet uit de lucht vallen. Komen we weer bij opvoeding;
   http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1227727/2011/02/25/Jongens-uit-gebroken-gezin-gebruiken-sneller-geweld.dhtml

   Er is een hoop mis met de islam.
   Maar je kunt niet overal de islam de schuld van geven.

   Verwijderen
 7. "Vraag blijft dus in welk mate hun agressieve gedrag te maken heeft met de islam. Minder, denk ik, dan voetstoots wordt aangenomen."

  Het gaat erom dat het geweld vanuit de (bronnen van de) islam gerechtvaardigd kan worden en ook wordt.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. "Vraag blijft dus in welk mate hun agressieve gedrag te maken heeft met de islam". Een opvoeding zonder gezag heeft juist alles met islam te maken. De centrale figuur in de opvoeding is de moeder, die haar goddelijke prinsjes laat begaan. Islam is de laatste matriarchale godsdienst van de mensheid. Maar niemand wil dit beseffen.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Aan mijn simpele vraag gesteld in c 3, of onder de ‘jongeren’ van Gilsing jongens cum meisjes is te verstaan, wordt zorgvuldig voorbijgegaan. In c 2 van Sirik gaat het over ‘kinderen’ en ‘jongeren’, daarna lees je in c 4 ineens 2x ‘jongens’, in de daarop volgende reacties over kinderen, jongens noch jongeren iets.

  Ik denk dat je in de gegeven context inderdaad van jonge jongens moet spreken, en dat het gebruik van ‘jongeren’ al dan niet bedoeld een verdoezelend effect heeft.

  In veel Islamitische landen worden jongens al op jeugdige uit huis ‘gegooid’, idem gezet o.i.d. en aan de moskee ‘toevertrouwd’, maar meisjes per se niet. Mag dit ouderlijk gedrag organiek niet Islamitisch zijn (i.e. niet regelrecht in de Koran staan of zoiets), het patroonmatige karakter ervan in Islamitische landen en de positie van vrouw in de Islam, staan toe of verplichten van een Islamitische praktijk te spreken.

  De vraag ‘in hoeverre dit gewelddadige gedrag iets met de islam te maken heeft’ is daarmee van de baan. Bij olifanten naar een verklaring ervoor zoeken is overbodig en dwaas; en nog ontwijkender dan ‘jongeren’. En waarom olifanten? Omdat ze zo groot zijn? Neem liever apen, of wat mij betreft stekelvarkens.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Mooi geschreven en bedacht en het fundament van deze theorie gebrek aan liefde en aandacht klopt ook nog met het aangedragen voorbeeld.
  Tegelijk ben ik ook blij dat het verklaard dat wij westerse samenleving hier niet de oorzaak van zijn omdat ik constateer dat deze vormen van geweld en minachting van andere in nog grotere mate voor komen in de gebieden waar de Islam heerst.
  Dit is een hele opluchting.
  Sarcasme modus uit slaap lekker.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Het is een raar stuk dat van Gilsing. Mensen vergelijken met de natuur. In dit geval jonge olifanten. Of zouden olifanten ook aan cultuur doen ?
  Natuurlijk (groeps)gedrag wordt hier gesuggereerd en met in het achterhoofd. 'vanzelfsprekend' en 'logisch'. Vroeger gebruikte men weleens het woordje 'fabel'. Men weet dan hoe met de tekst om te gaan. Gilsing bewandelt hier de weg van quasi wetenschap.

  Het probleem met jonge olifanten, jongeren dus, is niet in eerste instantie eentje van maatschappelijk belang. Het is en hoort bovenal een probleem te zijn van de ouders.
  In het dierenrijk zijn de ouders verantwoordelijk voor de voeding en opvoeding van de volgende generatie, opdat deze een gunstige start in het leven krijgt. Daar zit eigen belang in, want Moeder Natuur straft met zeer harde hand.
  Dat sommige tokkies in de opvoeding van de volgende generatie, geen verantwoordelijkheid of zorgzaamheid in zien, is een maatschappelijk probleem. Kinderen zijn geen burgers, ouders, tokkies, zijn dat wel.
  De wet gaat over burgerlijk gedrag en dat slecht gedrag niet getolereerd wordt, op straffe van inzet van een paar volwassen stieren of moeder-olifanten die ingrijpen.

  En dat laatste in nu het probleem. Ouders worden niet afgestraft voor het afleveren van hun kinderen als nieuwe jonge burgers die ongeschikt zijn voor de samenleving. De Pamper-overheid weet niet om te geaan met multiculturele diversiteit en is haar oorspronkelijke weg, opdracht, vergeten.

  In tijden dat men nog niet over mensenrechten, maar burgerrechten sprak, kende men wel het woord 'verbanning'.
  Voorstel: Kinderen worden volwassen op hun 25ste levensjaar. Alle tot dan gemaakte kosten zijn voor rekening van pa en/of ma of ingeval van homo-huwelijk, Pa en Pa, desnoods voor de rest van hun leven.
  Of het nu islamitische oorzaken heeft of niet, de gemeenschap heeft het recht zich tegen verval te beschermen, zonder daarbij tot staatsopvoeding over te gaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Tsja, Dick. Het zal wel. Vaak accepteert men men als gezag dan weer alleen de orthodoxe islam. Van de regen in de drup zeg maar.

  Wie had in de jaren negentig geloofd dat er anno nu illegale internaten zouden zijn voor moslimkinderen. Ik weet het wel. Toen zei men 'het gebeurt niet' en toen het alsnog gebeurde was het ineens niet meer erg. Ik heb wel eens verslagen gelezen van Rotterdamse raadsverslagen uit de jaren tachtig. Dan zei een CP raadslid dat er ooit een allochtone meerderheid in bepaalde wijken zou ontstaan. Werd hij verketterd van rechts tot links. Fascist was nog de meest vleiende term. Ik bedoel maar. Van islamitische internaten in Rotterdam Noord was nog lang geen sprake. Dat gebeurde natuurlijk alleen in achterlijke gebeiden als Pakistan. Het verstand staat er dus letterlijk bij stil. Bij die neushoorns zeg maar....

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Tsja, Dick. Het zal wel. Vaak accepteert men men als gezag dan weer alleen de orthodoxe islam. Van de regen in de drup zeg maar.

  Wie had in de jaren negentig geloofd dat er anno nu illegale internaten zouden zijn voor moslimkinderen. Ik weet het wel. Toen zei men 'het gebeurt niet' en toen het alsnog gebeurde was het ineens niet meer erg. Ik heb wel eens verslagen gelezen van Rotterdamse raadsverslagen uit de jaren tachtig. Dan zei een CP raadslid dat er ooit een allochtone meerderheid in bepaalde wijken zou ontstaan. Werd hij verketterd van rechts tot links. Fascist was nog de meest vleiende term. Ik bedoel maar. Van islamitische internaten in Rotterdam Noord was nog lang geen sprake. Dat gebeurde natuurlijk alleen in achterlijke gebeiden als Pakistan. Het verstand staat er dus letterlijk bij stil. Bij die neushoorns zeg maar....

  BeantwoordenVerwijderen