Waaraan herken je terreur als jihad?

Moderne jihad-terreur heeft tot doel ontreddering te scheppen bij het publiek waarop de jihadisten het gemunt hebben. Gewone terroristen doen een poging de inwilliging van een pakket van eisen af te dwingen, maar bij jihad blijft zo’n poging achterwege want juist de onzekerheid over de bedoelingen van de jihad-actie draagt bij aan de ontreddering van de doelgroep. Individuele strafexpedities als die tegen President Sadat of Theo van Gogh kunnen ook jihad zijn; maar daarover een andere keer.

Er is een tweede kenmerk. De stervensbereidheid van de jihadisten is groter dan de behoefte aan theater
in de rechtszaal achteraf, omdat sneuvelen meer indruk maakt op buitenstaanders dan snuggere opmerkingen tijdens een proces. Bovendien worden heidense rechters niet voor vol aangezien, je begrijpt niet waarom. De ‘jongens’ gaan liever dood dan dat ze zich hebben te verantwoorden in een aards strafproces voor een aardse rechter.

Het achterliggende idee van een moderne jihad-actie is dat ontreddering zal leiden tot vermindering van de sociale cohesie van de doelgroep, zodat het voor de leden van de doelgroep meer voor de hand gaat liggen om toe te treden tot een godsdienst of een groep die wél bij machte blijkt te zijn om voldoende sociale cohesie te verschaffen.

Klassieke jihad verschilt van de moderne: klassieke jihad betekende gewoon oorlogvoeren door legers tegen elkaar, denk bijvoorbeeld aan Poitiers 732 of Wenen 1683. Van legers is bekend wie ze gestuurd heeft. Moderne jihadisten willen daar twijfel over laten bestaan.

Een moderne jihad-actie bedoelt de aantrekkingskracht van de bestaande sociale structuren geringer te maken, zodat het makkelijker wordt om uit de oude verbanden los te komen en betrokken te raken bij nieuw gezelschap dat andere normen, instellingen en gebruiken voorstaat. Een heel klein succes daarbij is ook een succes. Een reeks van kleine successen samen vormt immers een groot succes.

Als klein succes telt bijvoorbeeld: de kinderen thuis houden van school, niet naar Koninginnedag- of andere festiviteiten gaan, het vermijden van een bezoek aan een kerkgebouw, een restaurant, een bank, een boekhandel, een concert, een receptie, een bioscoop of een opening. Dat zijn het soort triomfen dat een jihad-actie als product of bijproduct hoopt op te leveren. Een goede jihadist is in zijn opzet volmaakt geslaagd wanneer zijn doelwit ook het eigen huis en de eigen straat niet meer als veilig eigen terrein beschouwt. Helemaal mooi wordt het als het doelwit zijn eigen land niet meer als zijn eigen land ziet, en opkrast.

Het maken van zo veel mogelijk slachtoffers per incident is noodzakelijk omdat de terreurgebeurtenis indruk moet maken. Een bericht ‘Drie 50plussers raken hun bril kwijt’ wekt de lachlust, maar ‘Drie kleuters vermoord’, dat komt bij de doelgroep hard aan. De dood van ‘onschuldige’ slachtoffers is vanuit de sharia gezien geen moreel probleem want ‘goed’ en ‘kwaad’ worden binnen de sharia anders gedefinieerd dan bij ons.

Het onderscheid tussen goed en kwaad is niet, zoals de Joods-Christelijke cultuur dat pleegt te doen, onder woorden gebracht in absolute geboden (‘Gij zult niet doodslaan’, ‘gij zult niet liegen’ en de rest van de Tien Geboden) maar goed is alles wat de toepassing van de sharia bevordert, ongeacht of het een overtreding van een van de Tien Geboden is of niet.

Gezien de alomtegenwoordigheid en het bereik van de moderne media kan bovendien geen enkel slachtoffer van jihad er zich nog op beroepen dat hij niet op de hoogte was van de boodschap van de islam, de koran en de sharia. Blijkens het gevoerde beleid zijn uitsluitend Europese en Amerikaanse politici, en hun topambtenaren, nog onbekend met de inhoud van die boodschap, althans dat zou een cynicus wellicht kunnen aanvoeren om de lachers op zijn hand te krijgen.

Een moderne jihad-aanval zal zich bij voorkeur richten op mensen die deelnemen aan sociaal belangrijke evenementen die symbool staan voor het functioneren van de samenleving: een viering, een collectieve herdenking, het woon-werkverkeer. Een jihad-aanslag dient bij voorkeur ook nog plaats te vinden op een op een plek die symbolische waarde heeft voor de slachtoffers of hun nabestaanden. Een symbolische datum is een mooi extraatje, en tegelijkertijd een knipoog naar de ‘experts’ van de Westerse inlichtingendiensten.

De nabestaanden en de toeschouwers moeten na afloop van de gewelddadigheden tot het besef zijn gekomen dat zij weliswaar dag in dag uit kwetsbaar zijn maar dat wie zich heeft onderworpen aan de regels van de sharia, niets kan overkomen. Zoals bekend verbiedt de sharia het om aan de evenementen van de heidenen mee te doen.

Kinderen tot slachtoffer van jihad-acties maken verhoogt de werkzaamheid van de acties. Het is effectief om mannen het idee te geven dat zij niet in staat zijn hun kinderen en hun vrouw tegen de jihadisten te beschermen, en dat ze er daarom goed aan doen zich te onderwerpen, al was het alleen maar voor het lijfsbehoud van hun kinderen. Zie verder de berichtgeving over groepsverkrachtingen in Zweden, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, en mogelijk ook in Nederland.

Net als bij gezichtsbedekking en het weigeren een hand te geven staat het veroorzaken van ontreddering en het verzwakken van de sociale banden voorop. Ook andere symbolen van de samenhang van de niet-islamitische maatschappij dienen te worden aangetast: denk aan het niet opstaan voor de rechterlijke macht.

De rechterlijke macht en de rechtbank zijn trouwens een obsessie voor een jihadist. Zo verlangt de al wat oudere jongerenimam Abdul-Jabbar van de Ven dat het Binnenhof, een symbolische plek voor de samenhang van Nederland, een sharia-rechtbank wordt. Jihadisten willen de sharia toegepast zien, maar omdat mensen dat nu eenmaal niet uit overtuiging of vrije wil zullen doen (zie de koran en de korancommentaren bij Soera 110), is de behoefte aan rechtbanken groot op het moment dat de sharia de wet des lands zal zijn geworden.

Heidenen die terreur plegen, zijn uiteraard bij machte de strategie van de jihadisten te imiteren, en ook het omgekeerde is waar. Het kan daarom lang ongewis blijven uit welke hoek terreur komt. Mohammed, de profeet van de islam (570?-632?), heeft, naar door zijn volgelingen getrouwelijk wordt overgeleverd, immers gezegd: ‘Oorlog is bedrog’, een diepe wijsheid die zeker kan wedijveren met de Bergrede.

Wanneer er behalve ontreddering geen andere effecten van een bloeddorstige of destructieve actie zijn aan te wijzen, dan ligt het voor de hand om in eerste instantie jihad niet uit sluiten.

21 opmerkingen:

 1. Islamitische jongeren die geen toekomst hebben zijn geen heldhaftige strijders maar zij zijn ellendige nietsnutten zonder hoop en zonder verlangens. Hun zogenaamde doodsverachting is een schreeuw van uitzichtloosheid. Het leven heeft geen zin als zelf de dood geannexeerd is met kolderieke leugens waar NIEMAND in kan geloven, niemand!

  Uitzichtloosheid, geen kans op eerlijk werk, geen kans op een eerbaar leven en het hoogst bereikbare is de status van slaaf! Het is geen strijd die men levert tegen de beschaving het is een moedwillige actie om er een eind aan te maken. Het is een zelfverkozen dood omdat het leven geen zin heeft.

  Ik heb er een beetje weinig respect voor.

  Er is nog een punt, stel nu dat op de laatste koninginnedag op 30 April 2013 een bom afgaat op De Dam in Amsterdam, dan bestaat de mogelijkheid dat het volk niet in zijn schulp kruipt maar in verzet gaat komen. Op dit moment is de algemeen geldende mening over de moslim dat hij een zielig persoon is en dat hij ook recht op vrijheid van geloof heeft. Daarom mag hij zijn gang gaan. Er is niemand in de beschaafde wereld die ook maar enig respect of ontzag voor de islamitische cultuur heeft. Angst wel, maar respect niet. Een zelfde angst als voor een liftkabel en kapotte remmen in de auto. Geen begrip, geen consideratie alleen desinteresse! Maar dat gaat veranderen zodra er meer mensen zich verdiepen in de leegte van het moslimse bestaan. Bijvoorbeeld als men gedwongen wordt er over na te denken.

  De jihad is ook gevaarlijk voor de islam in het algemeen, er komt een moment in de tijd dat niemand meer die onzin gelooft, zachtjes doorgaan heeft de meeste kans van slagen. Als jihadisten gedwongen worden om na te denken over hun toekomst dan kan het wel eens zo uitpakken dat er iets anders uit komt dan wat de laatste 1300 jaar is gebeurd. Een groot Jamaicaans filosoof heeft eens gezegd dat men sommige mensen soms voor de gek kan houden, maar niet alle mensen voor altijd. Een wijs man. En dat gaat ook op voor de islam, ooit wordt men wakker uit die nachtmerrie.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De jihadisten van afgelopen jaren in het westen waren juist degene die wel kans op een baan hadden. Heel toevallig veel beta studenten in de groep van gezellige jihadjes.
  De vraag is of sociale structuren uit elkaar worden getrokken. Ja, men houdt kinderen thuis van school. Maar er komt ook een tegenreactie die wel eens nadeliger zou kunnen uitpakken. Het wordt steeds moeilijker om alles onder het (gebeds)tapijtje te vegen. Ligt al ongeveer 1300 jaar aan stof/puin onder.
  Is een slachtofferrol aannemen niet vele malen effectiever?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Als de moslimbevolking zich tegen de religieuzen keren, zal er vrede mogelijk zijn!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Nietsnutten zonder hoop en zonder verlangens
  https://www.youtube.com/watch?v=oPGIn8AqAQw
  Moeten gebracht en gehaald worden bovendien.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Vooralsnog ben ik veel meer bezorgd om de samenzwering van de (EU) staat tegen de burger dan die paar vegetarische dijhadi's.
  Zo plunderen de Haagse mafiosi nog steeds onder het motto "austerity", bezuiniging de burgers.
  Een samenleving kun je ook ontwrichten met angst en armoede.

  eurostat over NL (2007-2012):
  Overheidsuitgave 15% stijging ! (dus geen krimp; geen stapje terug; De overheid groeit)
  Public debt NL (2007-2012): 50% stijging.
  Debt/p GDP NL (2007-2012): 40%.
  bron: http://www.zerohedge.com/news/2013-04-27/europes-fauxterity-three-simple-charts

  In Belgie zijn ze, leuk of niet, een stukje verder:

  www.youtube.com/watch?v=ORTP6Ip7iQI

  www.youtube.com/watch?v=0MBH93wOzrg

  www.youtube.com/watch?v=tM-pESbl78k

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Die paar vegetarische dijhadi's zijn toevallig WEL één symptoom van immense Europeesche verspillingen. MET de bankaire fraudeurs.

  Met de rest ben ik het eens.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ben je met mij van mening dat, indien het land fatsoenlijk werd bestuurd, er geen propaganda maar fatsoenlijke onafhankelijke journalistiek zou bestaan en men minder gewend zou zijn aan begrippen zoals 'subsidie' en 'solidariteit', de islam geen poot op Nederlandse (Europese) grond zou kunnen zetten ? Via list en bedrog van diverse politieke stromingen worden we voor de gek gehouden (zie ook morgen de kroning).
   En het ligt natuurlijk ook aan onze onveschilligheid, gebrek aan een werkelijke betrokkenheid aan de gemeenschap.

   Voor wat betreft de bancaire fraudeurs verwijs is gaarne naar www.mises.org oftewel het verschil tussen fractionele reserve bank of bankieren met volledige dekking. Het zijn boefjes maar dankzij wetgeving wordt elk 'corrupt' systeem tot betrouwbaar bstempeld. Tot ook hierover de schellen van de ogen vallen.

   Verwijderen
 7. "Het achterliggende idee van een moderne jihad-actie is dat ontreddering zal leiden tot vermindering van de sociale cohesie van de doelgroep, zodat ...."

  Ontreddering:
  Germany DGP: 2,7 Trillion.
  Germany Deutsche Bank exposure to derivatives: 55,6 Trillion.

  "Het onderscheid tussen goed en kwaad is niet, zoals de Joods-Christelijke cultuur dat pleegt te doen, onder woorden gebracht in absolute geboden (....., ‘gij zult niet liegen’ en de rest van de Tien Geboden) maar goed is alles wat de toepassing van de sharia bevordert, ongeacht of het een overtreding van een van de Tien Geboden is of niet."

  Kan dus ook zonder islam.


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  2. De EU/euro en de bankencrisis vormen "slechts" een bedreiging voor onze welvaart, de Islam en zijn fanatieke aanhangers daarentegen bedreigen ( nu al ) onze vrijheid. Aan het eind van deze eeuw zullen de autochtone Nederlanders op dezelfde wijze worden behandeld als de Kopten in Egypte, nl. als een minderheid (*) in eigen land. De wetten die nu de vrijheden van minderheden in ons land beschermen, zullen in minder dan 100 jaar moeiteloos door een fanatieke meerderheid van moslims worden afgeschaft omdat de Islam een inherent intolerant en geweldadig geloof is. Het is en blijft daarom vreemd dat onze bestuurselite, daarin gesteund door de politiek correcte media, blind is voor hetgeen zich in het Midden Oosten, Pakistan en Indonesië afspeelt, te weten door de staat gesteunde en door de Islam geïnspireerde terreur tegen etnische en religieuze minderheden. Het elitaire idee dat dit in Nederland niet gebeuren zal omdat de moslims in ons land een ander geloof belijden dan de moslims in de rest van de wereld, lijkt mij niet alleen onjuist maar ook levensgevaarlijk!

   (*) t.g.v. verschillen in geboortecijfers en een voortgaande instroom van gezinsleden, asielzoekers en arbeidsmigranten uit zowel Afrika als Oost-Europa, van wie - en dat is geen toeval - het grootste deel moslim is.

   Verwijderen
  3. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  4. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  5. Het zijn onze bestuurders, onze politieke elite, die niet zo zorgvuldig met uw welvaart omspringen. Om politieke doelstellingen te bereiken zijn banken een aardig middel. En zo is het ook wettelijk ingericht.
   Er is geen bedrijfstak) aan te wijzen dat zijn productiemiddelen gratis door de overheid aangeleverd krijgt dan de bankensector. Dat heet fractioneel reserve bankieren, wat onderlinge concurrentie uitschakelt.
   Als bestuurders niet zo begaan zijn met burger rechten, financiele vrijheden en bezittingen, heeft dat niet alleen gevolgen voor de welvaart, maar ook voor het welzijn. ... dan dooft het licht... Zie Cyprus, Frankrijk, e.d.
   De bankencrisis is veroorzaakt door de staat vanwege politieke doelstellingen. Dat is elke keer zo. Een ander voorbeeld is de huizencrisis.

   Verwijderen
 8. Prachtig stuk!
  Afgelopen zondag was Afshin Ellian op radio 1 bij 'de Jannen' en net voor de nieuwsbreek merkte hij op: "De mensen verlangen naar slavernij."
  Deze gedachte was iets te hoog gegrepen voor de presentatoren en daarom vroegen ze helaas niet door. Dan had een interessant gesprek kunnen ontstaan en het zou heel goed kunnen dat Ellian dan Etienne de la Boetie had genoemd, vanwege zijn nog steeds zeer actuele Discours de la servitude volontaire.

  In de vrijwillige onderdanigheid zit misschien de overeenkomst tussen de jihadisten en ons, die verklaart waarom de jihadisten geen strobreed in de weg wordt gelegd. Moslims worden volgens de goddelijke leerstukken als slaaf geboren en wij worden volgens het aardse recht vrij geboren. Ergens gaat er dus iets mis. Zijn we wel vrij? Vrijheid opeisen en ernaar leven is immers het enige tegenwicht tegen slavernij. Sharia is slavernij.

  Moslims hebben nooit vrijheid gekend, maar waarom accepteren wij in het in ons volwassen leven dat we onder het juk van een particratie leven? Alle wetten die ons verplicht worden opgelegd, zoals die over de hoge belastingen voor een verspillende overheid, de EU, de euro en de ongeclausuleerde immigratie, komen van de elite van 10 procent van 3 procent van de kiesgerechtigden, een elite die verkiesbaar is en onder wie alle bestuursbaantjes worden verdeeld. En waarom laten we ons wijs maken dat dit democratie is en iets moois, in plaats van dat we in de gaten hebben dat we door een kartel worden geregeerd? (Volgens de Belgische libertarische filosoof Jos Verhulst is dit systeem de opvolger van de klassieke tiran).

  Als we onze sociale cohesie al zo hebben laten aantasten door de overheid en in de staatspropaganda zijn gaan geloven, dan hebben de jihadisten vrij spel. Moslims worden gedwongen en bedrogen, wij laten ons bedriegen.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. "Ergens gaat er dus iets mis. Zijn we wel vrij? Vrijheid opeisen en ernaar leven is immers het enige tegenwicht tegen slavernij"

  Ondeugend mevrouwtje gebruikte haar grondrecht op de dam met behulp van een stukje karton en viltstift. De pliessie heeft wel vaker schijt aan de burger en zou werd mevrouwtje ondanks de wet afgevoerd en kreeg keurig een bloemetje met excuses thuis gestuurd.
  Stel dat een werknemer de grondrechten van diegene die hem betaalt aan zou tasten. Wat zou er dan gebeuren? Direct ontslag natuurlijk.
  Maar bij de Pliessie is het anders. Daar wordt u in uw gezicht uitgelachen als u aangifte komt doen. Immers worden zij betaald door een monopolist, de belastingontvanger, dus waarom vriendelijk en onderdanig naar de burger toe ? Niemand op het Pliessiebureau die daar wakker van ligt. En komt de belastingontvanger niet aan zijn geld...... staat de Pliessie klaar om u uit uw huis te zetten. Zo is de wetgeving en zo werkt het. Of anders gezegd: een boevenbende. Niets anders dan dat.
  De Pliessie, tegen alle afspraken in, scant uw computer en internet, uw telefoon wordt getapt, u wordt bespioneerd middels (snelheids) camera's, TomTom -data wordt verzameld, met microfoons afgeluisterd op straat en desnoods wordt er een helicopter ingezet. En allemaal met de smoes, dat 'wij er voor u zijn' en 'dat u niets te verbergen heeft, tenzij'.
  Hoe anders is het als een politieagent direct betaald zou worden. Immers u betaalt uw autoverzekering, timmerman, bank, supermarkt, abonnement voor het zwembad, toch ook direct ? En u weet als geen ander wat veilig is en wat niet. U weet als geen ander wat fatsoenlijk is, de regels zijn, als geen ander. Zou de politie ook zo hondbrutaal, zo agressief, zijn als ze direct afhankelijk zouden worden van betalingen voor bewezen diensten ? Zou de politieagent, voor uw veligheid, zijn best doen om zijn bonnenquotum voor deze maand te halen ? Zou ie zich blijvend onbeschofd gedragen, uw grondrechten aantasten, u uitlachen als u hulp nodig heeft, als u een alternatief heeft voor een oom agent die te lui, te dom en te arrogant is om te presteren ?
  En hoe anders is de situatie, als u dan voor de rechter staat. Uw getuigenis is ineens net zoveel waard als dat van een politieagent. Nu wordt zelfs een leugenachtige verklaring van de Pliessie voor waar aangenomen, dan dat van u. Logisch, de rechters lijden aan eenzelfde kwaal, ze worden betaald door diezelfde belastingontvanger, een monopolist !
  Wordt niet eens tijd dat we onze vrijheid en veiligheid laten beschermen door instellingen die wij zelf inhuren, die wij aanwijzen en die wij, ingeval van onvoldoende functioneren, kunnen ontslaan van hun taken ? Immers niemand dan wijzelf weten hoe het hoort te zijn.
  Éenmaal in de vier jaar mogen we op een knopje drukken, een bolletje rood maken, betreffende wel meer dan 150 politieke vraagstukken. Wordt het niet eens tijd dat we die lijst korter maken ?

  BeantwoordenVerwijderen

 11. www.zerohedge.com/contributed/2013-05-03/bush-official-syria-chemical-weapons-attack-could-be-%E2%80%9Cisraeli-false-flag-oper

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Hallo vrienden, mijn naam is Andrea Maria, uit Stockholm - Zweden. Ik lees goede opmerkingen over je goede werk, ik ben heel blij voor jullie allemaal, want ik heb hetzelfde geluk gevonden in mezelf, slechts een paar weken geleden las ik een goed getuigenis op dezelfde blogwebsite op mijn werkkantoor, een opmerking geplaatst door een dame Jennifer uit Madrid zei dat een geweldige man uit Africana-land, Dr.Oduduwa, in staat was om haar ex-vriend terug te brengen na een verbroken periode van 12 maanden. ik was gemotiveerd, ik probeerde het om dezelfde Oduduwa te contacteren via: (dr.oduduwaspellcaster@gmail.com)

  voor een dringende oplossing om ex-man terug te krijgen om meer dan ooit van me te houden, zijn we ongeveer 2 jaar getrouwd, ik ben van hem gescheiden vanwege ontrouw. Direct stuurde ik een e-mailbericht naar Dr. Oduduwa, ik kreeg onmiddellijk antwoord, hij vertelde me dat hij me kan helpen, hij zei dat mijn zaak te eenvoudig voor hem is om te behandelen omdat hij in de loop van de jaren soortgelijke zaken heeft opgelost. Ik probeerde het, omdat ik niets te verliezen heb om te proberen. hij eiste foto's en ik kocht kaarsen en ander spellingsmateriaal dat nodig is voor een succesvol resultaat. Twee dagen geleden, dinsdagmorgen nadat het liefdespreukgedeelte geactiveerd was, kreeg ik een telefoontje van mijn ex-man, praatte hij zo vriendelijk met me en verontschuldigde me voor het uit elkaar gaan, dat het duivelshandwerk was en dat hij zich heel erg voelde sorry, ik vergeef hem en bedank hem voor zijn terugkeer. het was schokkend en een grote verrassing. ik kan me nooit voorstellen dat het zo snel zal werken tot gisterenochtend mijn man man thuiskwam om mij te ontmoeten en onze twee lieve kinderen zijn we allemaal gelukkig als één familie.
  Dr.Oduduwa heeft geweldige krachten om de betovering op te lossen
   1) liefdespreuk om liefde en vertrouwen te winnen
  2) Herstel terug Lost Love Spells
  3) Echtscheidingen
  4) Echtgenoten van echtgenoten van echtgenoten
  5) bindende spelling om voor altijd samen te leven
  6) Breakup Spells (beëindig relatie)

  Opmerking: Ik was wanhopig om mijn ex-liefdespartner terug te krijgen, het werkt sneller sneller dan wanhopige mensen die op zoek zijn naar een dringend resultaat om ware liefde en vrede in een huwelijksrelatie te herstellen en onmiddellijk contact op te nemen met Dr.Oduduwa. WhatsApp-nummer: +79268011965

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Het verkrijgen van een geldige lening tegen slechts 2% rente is altijd een groot probleem geweest voor klanten met financiële behoeften. De kwestie van leningen en onderpand is iets waar klanten zich altijd zorgen over maken bij het zoeken naar krediet van een geldige geldschieter. Maar CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM maakte een verschil in de kredietsector. wij verstrekken leningen tegen een rentevoet van slechts 2% in het bereik van 5.000,00 euro tot 100.000.000,00 euro. Ons bedrijf heeft ook een persoon nodig die onze bedrijfsvertegenwoordiger in uw land kan zijn

  Onze leningdiensten omvatten: -
  * Investeerdersleningen .......
  * Schuldconsolidatie ......
  * Estate / Housing Establisment-leningen ........
  * Zakelijke leningen ......
  * Persoonlijke leningen ........
  * Internationale leningen ... .....
  * Vakantie / Vakantieleningen ............
  * Studiefinanciering. ... ....
  * Auto- of autoleningen
  * Kerstmis en Nieuwjaar leningen

  Onze leningen zijn 100% authentiek en gegarandeerd. Het enige wat u hoeft te doen is ons te laten weten wat u wilt, en wij zullen uw droom waarmaken. CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM zegt JA als uw banken NEE zegt. Tot slot financieren we een kleinschalig kredietkantoor, intermediairs, kleine financiële instellingen. We hebben onbeperkt kapitaal.
  De terugbetaling van de lening begint 1 (een) jaar nadat de lening is ontvangen en de aflossingsperiode loopt van 5 tot 50 jaar.

  VOOR ONMIDDELLIJKE REACTIE EN VERWERKING VAN UW LENINGTOEPASSING BINNEN TWEE WERKDAGEN,
  Neem vandaag nog rechtstreeks contact met ons op via: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com

  Neem contact met ons op met de volgende informatie:

  Voor-en achternaam: ____________________________
  Het bedrag dat nodig is als een lening: ________________
  Leningduur: _________________________
  Het doel van de lening: ______________________
  Geboortedatum: ___________________________
  Geslacht: _______________________________
  Burgerlijke staat: __________________________
  Contact adres: _______________________
  Stad postcode: __________________________
  Land: _______________________________
  Beroep: ____________________________
  Mobiele telefoon: __________________________

  Stuur uw verzoek om een ​​onmiddellijk antwoord op:
  crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com
  BEDANKT,
  Hoogachtend, JEFFREY FRANK

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Naam: ....... Zalina Diato
  Beroep ....... Directeur
  Leningbedrag Ontvangen ... € 6,4 miljoen
  Rentevoet ..... 1%
  Lening bedrijf ...... AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM
  E-mail ..... aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com

  Mijn naam is Zalina uit Azië, ik woon hier in Linz, ik ben een grote vastgoedinvesteerder, ik ben getrouwd met een slechte man die alles heeft vernietigd dat ik heb gewerkt en voor 31 jaar heb gebouwd. Hij bracht me bankschuld en ik kon niet betalen, mijn eigendommen aan zee werden gesiez ik benaderde veel banken en geen bank stond klaar om me een lening te geven omdat ik een slechte krediet kreeg, ik dank ALLAH voor het beëindigen van mijn verdriet door AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM.Ik las een paar dagen geleden een zakelijk tijdschrift toen ik veel getuigenissen tegenkwam over het gerenommeerde kredietbedrijf dat mensen in schulden helpt en leningen verstrekt voor investeringen zonder stress zoals de commerciële banken. Ik nam de e-mail en solliciteerde, hoewel ik een grapje vond toen ik mijn lening op mijn rekening kreeg. AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM gaf me (€ 6,4 miljoen), tegen een rentetarief van 1%, ik wil iedereen die een legitieme leningfirma wil, adviseren om contact op te nemen met AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM die 100% Geniue biedt en lening garandeert. Ik heb begon mijn schuld te betalen en mijn bedrijf nieuw leven in te blazen. moge God je zegenen.

  Solliciteer op: aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen