Rijkdom bestrijden is de overheid een plicht

Ook in de intelligentste en bestgeïnformeerde stukken over de eurocrisis en de EU, zoals die van ‘Hannibal’ op DDS, wordt voortdurend met verbazing en ontzetting betoogd dat de maatregelen die onze democratisch gekozen regeerders nemen, leiden tot verarming van Nederland.

De schrijvers van die stukken zijn verbaasd en ontzet over het Nederlandse beleid want ze gaan er stilzwijgend en vermoedelijk onbewust van uit dat regeerders hun eigen land niet willen verarmen. Ze
concluderen vervolgens, op grond van wat ze van de overheidsmaatregelen zien, dat de regeerders dom of incompetent moeten zijn.

Het is hartverwarmend te mogen merken dat zo veel commentatoren kennelijk nog steeds geloven dat Nederlandse regeerders in de eerste plaats op aarde zijn om Nederland niet armer maar rijker, welvarender en prettiger te maken.

‘Nederland moet niet armer maar juist rijker worden’, dat kan je tijdens deze koude lente in dit verband eigenlijk al haast niet meer opschrijven want het is niet een formule die bij veel lezers sympathie of begrip oproept. De propaganda van de Linkse Kerk heeft haar werk hier goed gedaan: Nederland rijker maken? Foei! We hebben het al zo goed. Maar, hooggeschat publiek, een regering maakt het land armer of rijker, een stabiel evenwicht bestaat niet.

Dat de woorden ‘rijk’ en ‘rijker’ de laatste tijd een verdachte klank hebben gekregen is vooral te danken aan de retoriek van de democratisch gekozen volksvertegenwoordiger Diederik Samsom. Hij staat niet alleen: het cultureel marxisme moet er natuurlijk ook voor bedankt worden dat je de woorden als ‘rijk’ en ‘rijker’ vandaag de dag maar beter niet in positieve zin kunt gebruiken. Rijkdom is immers roof.

Een winkelier of een restauranthouder, die veel geld door zijn vingers ziet gaan en daar het equivalent van een ambtenarensalarisje aan overhoudt, die is rijk in de moderne zin van dat woord want bij tijden heeft zo iemand wel eens ruim een ton op de bank. Mensen die in risicoloze rustige beroepen in (semi)-overheidsdienst hetzelfde salaris verdienen als een ‘rijke’ kleine ondernemer, die zijn deze lente nog niet aan de beurt, en keuren het overheidsbeleid goed, zoals uit de democratische verkiezingen blijkt – al geven de tussentijdse peilingen nu en dan een ander beeld.

Er is gezien de vele miljarden die Nederland sinds de eeuwwisseling heeft weggegooid aan de euro en de EU, maar één conclusie mogelijk. De regering wil het land niet rijker maar veel armer maken. De kwaliteit en effectiviteit van maatregelen moeten zoals bekend beoordeeld worden op het doel dat de regeerders nastreven, en dat doel is niet Nederland rijker te maken. De regeerders zijn niet dom maar juist heel slim want ze weten hun doel te bereiken. En dat doel is verarming.

Met een heel enkele uitzondering hebben de dames en heren die ons regeren, nooit een baan gehad waarbij ze netto aan de staat belasting hebben betaald. Hun hele leven zijn ze belastingeters in plaats van belastingbetalers. Daarom hebben ze ook zulke riante langlopende wachtgelden nodig als het bestuursapparaat ze niet meer gebruiken wil. Een normale baan in een bedrijf dat iets produceert en netto bijdraagt aan de schatkist, zit er voor onze regenten (met mogelijk die heel enkele uitzondering) gewoon niet in.

Uiteraard kan een productieve maatschappij het wel hebben dat er een fors aantal belastingeters meeloopt. Al in de oudheid en de middeleeuwen waren er rechters, soldaten, tollenaars, keizers en senatoren. Maar ergens is er een grens. Het probleem bij een grens is dat die kan verschuiven en dat een kleine verschuiving niets uitmaakt. Maar een reeks kleine verschuivingen is een grote verschuiving, en die maakt wel uit.

In Nederland, en andere landen, is het aantal belastingeters langzaam maar gestaag gegroeid. Als de koning uitkeringsgerechtigd is, dan ook zijn ministers. Als de ministers, dan ook de parlementsleden. En zo voort. Als iemand die vanwege een arbeidsongeval niet meer kan werken recht heeft op een uitkering, dan ook iemand die wegens een gewone ziekte niet kan werken.

Als wie ziek is daardoor uitkeringsgerechtigd wordt, welke ziektes tellen we dan mee? Is het redelijk een ziekte uit te sluiten? Is afkeer van een bepaalde baan of continu ruzie met collega’s niet eigenlijk ook een vorm van ziekte? Is geen Nederlands spreken niet een vorm van sociale onaangepastheid die gelijk te stellen is met een ziekte? En zo tot in het oneindige voort.

Tot in het oneindige? Nee. Op een geven moment wordt het aantal belastingeters te groot om wat hun toekomt te kunnen laten opbrengen door de netto belastingbetalers. In die situatie is het vervelend voor het gilde van de regeerders als er mensen rondlopen die denken dat ze snappen hoe de vork in de steel zit en die daar in vrijheid van alles over beweren. Dat de belastingeters een meerderheid zijn gaan vormen, is een bericht dat even welkom is als een verslag over de kleding des keizers. Wanneer die situatie aan de horizon begint op te doemen, dient er versneld verarmd te worden, want arme mensen hebben geen tijd en geen geld om goed na te gaan wat hen overkomt of om te protesteren. Protesteren doen trouwens alleen mensen die het een klein beetje beter hebben gekregen, en die dat beetje niet genoeg vinden.

Door miljarden het land uit te kruien wordt de verarming versneld en de greep van de heersers op de onderdanen vergroot. Het vernielen van het onderwijssysteem en het via de juichaapjes van de massamedia het publiek steeds ongeïnformeerder maken, hoort er natuurlijk bij. Het opzetten en laten voortduren van de grootste volksverhuizing sinds Atilla de Hun geeft ook een flinke duw in de goede richting.

Een probaat middel tot verarming, deze tip voor onze lezers moet toch niet onvermeld blijven, is het ‘scheppen van banen’. Een bedrag dat door de overheid aan de burgers ontnomen wordt om het uit te geven aan het scheppen van banen, levert minder banen op dan hetzelfde bedrag dat in handen van de burgers blijft en waarvan de bestemming door de burger zelf bepaald wordt – omdat die burgers dondersgoed wisten wat ze met hun geld hadden willen doen. Dit is trouwens economie voor beginners. Het is uitgesloten dat onze mensvriendelijke breedlachende goedgeklede banenmakers dit niet weten.

Zou het helpen het internet verbieden om dit soort zure kritiek tegen te gaan? Nee, dat is niet nodig, want de goeierds die daar publiceren, helpen mee de illusie in stand te houden dat de overheid het beste met ons voorheeft, en Nederland rijker wil maken. Maar dat is niet zo. Een eerlijke regering bestrijdt de rijkdom want zolang er ergens nog maar één of twee sterkere schouders te vinden zijn, mag, kan en zal een eerlijke overheid niet rusten.

21 opmerkingen:

 1. Inderdaad, maar niet alleen in de EUSSR !

  http://www.zerohedge.com/news/2013-04-02/ron-paul-great-cyprus-bank-robbery

  'Frational reserve banking' zie mises.org.

  http://www.zerohedge.com/news/2013-04-02/holland-economy-brink

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De volksvertegenwoordiging ondergaat na gekozen te zijn door het volk een transformatie die jaren duurt, maar uiteindelijk is bijna elke politicus na jaren gewoon een zetbaas van de economische elite geworden.
  Als dank voor bewezen diensten krijgt die politicus naar evenredigheid van bewezen diensten na zijn politieke loopbaan een statusbaan bij een groot bedrijf. Het meest aansprekende voorbeeld is voor mij altijd Wim Kok geweest.
  Drie keer verloochende hij zijn principes.

  Als vakbondsbestuurder deugde de economische en politieke elite niet.
  Als politicus deugde de vakbond niet meer, maar toch sprak hij zijn afkeer uit over de exorbitante zelfverrijking van de rijken.
  En nu als commissaris ondertekend hij de exorbitante salarisverhoging van zijn bazen.

  De moderne Judas zou je Wim Kok kunnen noemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Juigaapjes zijn in optima forma te bekijken bij Boulevard, daar is de hypocrisie zelfs voor een slecht waarnemer goed te zien.
  Nog even en de generatie met een behoorlijke, ouderwets degelijke opleiding is uitgestorven, dan kun je met een gemankeerde opleiding dit land ohne Kritik vanuit een door corruptie gevulde portemonnaie
  leiden.
  Oliedom gaan we worden, gevoed door het Midden-Oosten.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De arbeiders helpen flink mee:
  Vakbond FNV wil de arbeidsduurverkorting voor 60-plussers opnieuw invoeren om de jongerenwerkloosheid te bestrijden. Oudere werknemers moeten gedeeltelijk stoppen met werken om jongeren een kans op een baan te bieden.

  http://www.elsevier.nl/Economie/nieuws/2013/4/FNV-wil-banen-jongeren-creeren-door-arbeidsduurverkorting-1217637W/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Werkeloosheid is een probleem wat gecreerd wordt door de staat.
   Wetten op minimumloon, uitkeringen, e.d. zorgen ervoor dat arbeid, in een gegeven situatie, te duur is. Oplossing is normaliter omlaag met die lonen.
   Dat is 'kudt' maar het is niet anders. De markt is nu zo dat pas als er een enorme toegevoegde waarde gecreerd wordt, de consument eventueel bereid is te kopen.
   Het is net zolas me de huizen. Ze zijn gewoon te duur. En wat te duur geprijsd is, wordt niet gekocht. Even zo simpel als erg vervelend, maar de werkelijkheid onder ogen zien is misschien een eerste stap in de goede richting. Omlaag met die lonen, omlaag met die prijzen, de markt is op zoek naar een nieuw (lager) evenwicht. De enigen die dat tegenhouden zijn de moderne economen en de overheid.

   Verwijderen
 5. De vraag is natuurlijk: waar blijven de guillotines??

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Weledelgeleerde Heer, in grote lijnen kan ik met U meegaan in de gedachte dat Nederland sinds de eeuwwisseling miljarden heeft weggegooid aan de Euro èn aan de EU. Alleen is het niet zo dat het pas met de komst van dit millennium is gekomen, het begon al eerder. Ook is het niet zo dat al het geld verspild is, En ook is het niet zo dat het alleen links is die zich hier aan schuldig maakt, ook rechts en ook de confessionelen. Eigenlijk alles en iedereen en dat voor een hele lange tijd achtereen.

  Het probleem is dat men niet meer kan nadenken. Net als in The Matrix is er feitelijk iets anders dat plaatsvindt, iets dat zich buiten de werkelijkheid èn onze waarneming voltrekt. En de beslissers hebben een andere agenda. Misschien is het de hoop op het grote geld bij een post in Brussel. Wellicht is men misleidt of is men het slachtoffer van oogkleppen of zinsbegoocheling! Zeg nu toch zelf! Rutte die miljarden Euro's stopt in een Griekse bodemloze put. Wat een geluk dat Cyprus er overheem is gekomen, nu is iedereen dat debacle vergeten, en Cyprus kost maar vijf miljard terwijl het 10 miljard oplevert aan opbrengsten uit 'verloren gegane' banktegoeden.

  Het is heel vreemd dat Rutte in een vorig kabinet geld naar Griekenland bracht terwijl iedereen weet dat de Grieken èn de EU beter gediend zouden zijn geweest met het faillissement van Griekenland. Dat is 14 dagen pijn lijden vanwege importproblemen, en daarna is het weer business as usual! Of het is domheid, of er steekt iets achter wat wij niet weten!

  Dan hebben we nu de Dijsselbloem doctrine, een willekeurige bank wordt gedwongen opzettelijk failliet te gaan, omdat het desbetreffende land zogenaamd Europese steun nodig heeft. De kolossale blunder van Dijsselbloem is dat hij veronderstelt dat deze blauwdruk te herhalen valt bij een volgende land in problemen. Tegen die tijd hebben alle banken voorzorgsmaatregelen getroffen, en spaarders vluchten naar buiten Europa. Daarnaast is nu al het vertrouwen vervlogen!

  Maar is het niet zo dat deze twee blunders met elkaar verbonden zijn? Griekenland mòcht niet failliet omdat grote superbanken geld in Griekenland hadden zitten. Deze superbanken hebben zelfs de mogelijkheid van een faillissement gewoon niet geaccepteerd. En de Dijsselbloem doctrine is bedacht om banken een lesje te leren, net alsof Citi Bank of JPMorgan-Chase onder de indruk zouden zijn. Hun balanstotaal is vaak groter dan het BNP van een willekeurig middelgroot land. Feitelijk heeft het grootkapitaal alle lulletjes in Den Haag in hun zak zitten. Alleen beseffen zij zich dat niet. Er moeten namelijk achterliggende verborgen zaken zijn. Zaken die niet zichtbaar zijn voor belastingbetalers en reageerders want deze blunders zijn namelijk te groot en te dom voor woorden.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. vhg,
   Zie link hierboven. Via 'fractional banking houdt de centrale bank zijn greep op de bancaire sector. Toegegeven anken zijn bi=oefjes, maar dat is het probleem niet.
   Het is de overheid, de staat, een politieke elite zo uw wilt, dat een systeem gecreerd heeft wat boefjes speelruimte geeft.
   Bij 100% reserve banking wordt namelijk een concurrent die zich niet aan de regels houdt als vanzelf geëlimineerd. Om het probleem van fractioneel abnkieren op te lossen is nodig:
   1 Centrale bank bij wet verbieden.
   2 Een ieder heeft het recht om geld uit te geven.
   3 Een ieder heeft het recht om een bank te starten.
   Het probleem om dit te realiseren is dat er een politieke omwenteling voor nodig is. De staat moet dan namelijk een enorme stap terug doen.
   ( Zie mises.org, zie website Ron Paul).

   Verwijderen
 7. http://tistochwat.wordpress.com/2013/04/04/diederik-samsom-zeer-geschikt-als-hofnar/

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Dank heer Jansen voor het gegeven inzicht. Eén ding wil ik nog graag weten: bent uzelf ook belastingeter ( geweest ) of heeft u altijd zelf uw broek opgehouden. Het antwoord maakt overigens de mogelijke waarheid in uw analyses niet minder, maar enige bescheidenheid siert de mens.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hans Jansen is hoogleraar geweest en dus belastingeter. Er was geen (natuurlijke) vraag naar Jansens producten.
   Zou de heer Jansen bij de studiekeuze overwogen hebben of daar een droog brood mee te verdienen valt ? Ik vermoed van niet, maar die vraag goed te kunnen beantwoorden is pas mogelijk indien universiteiten vrij zijn van enige vorm van overheidsbemoeienis. Dus dat wordt moeilijk.
   Toch heb ik de indruk dat Hans Jansen als ZZP-er het zeker niet slecht zou doen. In tegendeel.

   Verwijderen
  2. @Hans 4 april 11:16
   Inderdaad ben ik voor een groot deel belastingeter geweest, het onderwijs is nu eenmaal in staatshanden. Naast mijn salaris, nu pensioen, heb ik inkomsten waar ik de belastingdruk pijnlijk voel. Van nauwe bloedverwanten weet ik van nabij hoe erg het is voor het MKB.

   @Sirik 4 april 11:49
   Er bestaat in de Nederlandse maatschappij vanuit een scala van instellingen wel degelijk een (uiteraard beperkte) natuurlijke vraag naar 'Jansens producten' -- anders zouden er toch ook niet steeds weer jonge Arabisten bijkomen.

   Verwijderen
  3. Ik ben benieuwd wie, naast lezers van uw geweldige boeken en naast de overheid, uw diensten afnemen. Oliemaatschappijen, zakenlieden ? Kortom waarom zou je een carriere als arabist kiezen ?

   Verwijderen
  4. @ 'sirik' 4 april 12:38

   U kunt zich voor de beantwoording van uw vragen wenden tot de studieadviseurs die verbonden zijn aan de opleidingen Arabisch, Perzisch, Turks en Islamkunde aan de Nederlandse universiteiten.Die kunnen u tegelijkertijd inlichtingen geven over de benodigde vooropleiding.

   Verwijderen
  5. Toenertijd voor het edele vak electronica gekozen, uni zat er niet in voor mij

   Bedankt voor de tip. Ik zal em zeker niet vergeten.

   Verwijderen
 9. De PVV heeft zojuist een tienpunten plan gelanceerd.
  1 Waarom één maand geen btw betalen ?
  Das populisme, een slechte reclame voor een goed product. Elke belastingvermindering is goed voor de economie.
  2 Verlaag de belastingen ! Inderdaad correct. Belastinggeld afpersen van mensen met een baan om zo,heel Sterk, 'banen te creeren voor de jeugd', is enkel verstoring van de vrije markt, centrale planeconomie ! "Banen creeëren voor de jeugd" is trouwens ook populisme.
  3 Kort niet op pensioenen ! Een oproep om belastingvermeerdering tegen te gaan. Punt 3=punt 2. Met dit verschil dat de overheid contractbreuk pleegt en dat het praktisch onmogelijk is voor de rechthebbenden dit verlies te compenseren. Aldus marktverstoring middels contractbreuk.
  4 Stop de Polen etc. ! inderdaad correct. De Nederlandse burger heeft niet voor de EU gekozen, dus ook niet voor de rechten van buitenlanders. De keuze is echter aan de Nederlandse burger, of hij/zij een Pool in dienst neemt óf iemand van volgende generatie die hier met de gemeenschap vergroeit is en die o.a. voor veiligheid en pensioenen zorgen gaat. Een beetje populistisch is het wel, maar je kunt het ook solidariteit noemen.
  5 Geen cent meer voor de EU ! Punt 5=punt 2.
  6 Verlaag de accijnzen op brandstof. Tja ook weer schreeuwerig populistisch, maar wel terecht. Beter was: "verlaag alle accijnzen", Nóg beter, verlaag de belastingen ! Punt 6 = punt 2.
  7 Meer asfalt ! Ja, dat is onzin. Hier omarmt de PVV het principe van de Centrale Planeconomie: "De staat weet het beter dan de burger". Je kunt daar voor ook op de SP of CPN stemmen.
  8 Herstel Hypotheekmarkt. Is tegengesteld aan punt 6 "verlaag brandstof belasting". De overheid heeft contractbreuk gepleegd en de burgers hebben nauwelijks kans om op deze markverandering te reageren. Economisch gezien is deze oproep fout ( lange termijn), maar vanwege consumentenvertrouwen was het onverstandig om, tijdens recessie, deze contractbreuk te plegen. Echter beter zou zijn om een begin te maken met opschoning van deze vorm van subsidie. Pak em beet -10% per jaar 'huissubsidie' is, nu, al een harde maatregel.
  9 Geen huurverhoging. punt 9 = punt 2= punt 8. Beter zou zijn om, stapsgewijs, woningcoorperaties op te heffen, huursubsidies te stoppen en de markt zijn reinigende werking te laten doen. Een kleinere overheid = een efficientere economie. En leidt tot lagere prijzen bij een hogere toegevoegde waarde.
  10 Stop immigratie. idem als punt 4 en 5. De vraag die gesteld dient te worden: helpt u iemand uit de gemeenschap aan een baan of iemand die de ondergang van het westen voorstaat? Economisch gezien betekent , de huidige, immigratie toename van goedkope arbeidskrachten. Het nadeel hiervan is, o.a., de stagnatie van automatisering en robotisering. Een verhoogde vraag naar producten met een lage toegevoegde waarde. Voorbeeld: Een verlaagde vraag naar hooggekwalificeerde artsen.
  Concluderend.
  Een eenvoudige oproep naar herstel van de vrije markt, het terugdringen van een bemoeizuchtige overheid en herstel van autonomie had ook gekunt.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Hier is de reden waarom dit kan gebeuren:

  "Barbie, bekend vanwege haar glansrol in Oh Oh Cherso, mag niet klagen over de kijkcijfers van haar realityserie Huisje Boompje Barbie. Gisteren keken maar liefst 815.000 kijkers naar de show op RTL 5."

  Dan hebben we nog de miljoenen zwakzinnigen die naar Sterren gaan op hun plaat kijken, of de miljoenen die naar Boer zoekt Koe kijken en dan kunnen we alleen maar concluderen dat de meerderheid van de stemgerechtigden niet in staat is tot onafhankelijk denken.

  Dan met behulp van de propaganda van de PO is het heel eenvoudig om te zorgen dat er nooit een echte doortastende regering komt. Het volk heeft de regering die het verdient.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Ggrofweg gesteld:

  Stel belastingen 2012 gelijk aan 'overheidsuitgaven', dan is dat 261 Miljard.
  Werkenden: 7,9 miljoen. 12% daarvan werkt bij de overheid. Niet-belastingeters: 7 Miljoen.
  Gewerkte uren: 12 Miljard.
  Wordt dat: 22 €/uur.
  Voor niet-belastingeters (geschat):22€+12%= 24 €/uur. Gemiddeld! (Schulden en toekomstige uitgaven zijn buiten beschouwing)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. stel je 'verdient' 1000€ bruto.
   vlaktax=44%; houdt over 600€.
   Echter, voor je werkgever produceer je minstens: werkgeversdeel+werknemersdeel.
   Werkgeversdeel gemiddeld 30%.
   Dus je produceert voor je baas minstens 1300€ en je krijgt 600€. 700 €urio belasting.

   Verwijderen
  2. Eerlijker is dat bedrijven geen belasting dienen te betalen.
   1 Bedrijven zijn niet stemgerechtigd en zijn zo uitgesloten van een teruggekoppeld systeem.
   2 Voor de burger maakt dit niet uit.
   Immers de burger betaalt voor een product de kosten+ winst. Kosten zijn o.a. diverse belastingen. Dus de burger betaalt de belastingen die het bedrijfsleven betaalt.

   Verwijderen
 12. Beste meneer Jansen,

  hebt u dan nog nooit van Agenda 21 van de Verenigde Naties gehoord? Deze is bedoeld om het hele Westen armer te maken, want dat is goed voor Gaia. Onze regering voert die agenda uit, met goedvinden van (bijna) alle politieke partijen.

  BeantwoordenVerwijderen