Dat u het maar weet: petitie over Erkenning van Islamofobie als aparte discriminatiegrond

Geachte mevrouw, meneer,

Het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) heet een petitie aan u verzonden over Erkenning van Islamofobie als aparte discriminatiegrond.
Velen van u hebben gereageerd met de vraag hoe de petitie daadwerkelijk ondertekend moet worden. Het spijt ons dat er veel onduidelijkheid hieromtrent bestaat. 
De petitie kan ondertekend worden door uw naam en eventueel uw functie te vermelden, onder vermelding van Ik teken de petitie Erkenning van Islamofobie als
aparte discriminatiegrond. Vervolgens dient u dit bericht retour te zenden aan: Islamofobie@gmail.com.

Voor meer informatie over de petitie kunt u ons een bericht zenden via email Islamofobie@gmail.com of telefonisch contact opnemen op het telefoonnummer 020-4288825.

Bijgesloten vindt u twee bijlagen:
1. De petitie 'Voor erkenning van islamofobie als aparte discriminatiegrond' ter ondertekening
2. Een begeleidend schrijven met de motivatie van het CTID

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben kunt u ons bereiken via het bovengenoemde e-mailadres: islamofobie@gmail.com  of via onderstaande adresgegevens.

Met vriendelijke groet,


Dhr. A. Menebhi,  coördinator CTID.

-- 
EMCEMO (Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling)

Adres: 3e Weteringdwarsstraat 24, 1017 TC Amsterdam.
          Postbus 59676 1040 LD Amsterdam.

32 opmerkingen:

 1. Zolang de mohammedanen haat en verderf prediken voor ongelovigen verdienen ze het om volop gediscrimineerd te worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. ik dacht dat het verboden was de basis van de islam, de koran, te kritiseren. Of dat een leek die uitlegt.
  Toch staan dar verderfelijke dingen in, die de 'gelovigen'- want de islam is geen geloof maar een ideologie met expliciet de plicht tot het stichten van een sharia staat, de 'meerwaarde' van islam boven bv het christendom- dus niet mogen bediscussieren.

  Wat dacht u hiervan?
  http://www.youtube.com/watch?v=SH7Ty8iPh5c&feature=youtu.be

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Kunnen we het niet onder één noemer brengen. Namelijk fascismefobie. Dan is er niet alleen aandacht voor de "discriminatie" van aanhangers van fascist Mohammed.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Bijvoorbeeld Koran 8:60 beveelt Moslims om anderen vrees in te boezemen. Het veroorzaken van islamofobie is een van de plichten die de koran aan moslims voorschrijft. En als het moslims, collectief of individueel, metterdaad lukt om die plicht te vervullen, dan zijn die anderen strafbaar wegens islamofobie? Inderdaad, heel redelijk allemaal. Niets overtreft de sharia.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  2. HansJansen,
   Ja, vrees inboezemen. Als korankenner dacht ik altijd dat dit alleen in een oorlog moest!

   8;56
   met wie jij een verbintenis bent aangegaan en die dan elke keer hun verbintenis verbreken en die niet godvrezend zijn.

   8:57
   Als gij hen in de oorlog ontmoet, boezemt dan degenen die achter hen zijn angst in, opdat zij er lering uit mogen trekken.

   8:58
   En als gij ontrouw van een volk vreest verstoot hen dan op gelijke wijze. Voorzeker, God heeft de ongelovigen niet lief.

   8;59
   En laat de ongelovigen niet denken dat zij een voorsprong hebben. Voorzeker, zij kunnen Ons niet ontkomen.

   Ten slotte 8:60
   En maakt tegen hen zo goed als jullie kunnen de bewapening en de inzetbare paarden gereed om Gods vijand en jullie vijand daarmee vrees in te boezemen en afgezien van hen anderen die jullie niet kennen, maar die God kent. En wat jullie ook als bijdrage op Gods weg geven, het zal jullie worden vergoed en jullie zal geen onrecht worden aangedaan.


   U ziet, Dat inboezemen van angst is geen collectieve plicht, maar alleen verplicht in een oorlog, getuige deze citaten die niet uit elkaar zijn getrokken.
   Ik zeg: Getuige deze citaten. Dus niet getuige wat er op straat gebeurt, want dat is anders. Er zijn er namelijk een aantal mensen die de oorlog in andere landen naar het Westen toe probeert te halen door op militairen in te slaan. Ook ik betreur dat.


   Maar daar heeft u het niet over, u heeft het expliciet over teksten uit de koran, en die spreken u tegen!.

   Ik hoor graag van u waarom u die 8:60 net iets anders probeert uit te leggen en waarom u de bijbehorende citaten weglaat.

   Verwijderen
  3. Je bijdrage is onbegrijpelijk, het is namelijk niet duidelijk wat je wilt zeggen en waar je voor staat.

   Wél duidelijk is de sharia. Neem nou dit fragment (afkomstig van de Hanbali school) : twitpic.com/cqcte7 Het is dan vooral de laatste zin waar klip en klaar gezegd wordt waar het eigenlijk allemaal om gaat.

   Verwijderen
  4. Als je last hebt van dyslexie zul je daar zelf een oplossing voor moeten zoeken.

   Jouw fragment heeft 't over Mohamed die vrede moest sluiten met de polyetheisten nadat ze de eerste moslims uit hun huizen dreven en hij niet niet bij machte was om met ze te vechten, maar later, toen de moslims wel machtig waren, werd de jihad een verplichting.

   Koran:
   "Aan hen die bestreden worden is de strijd toegestaan omdat hun onrecht is aangedaan; God heeft de macht hen te helpen, die zonder recht uit hun woningen verdreven zijn, alleen maar omdat zij zeggen: "Onze Heer is God"


   En Hudaybiya kwam zijn afspraken niet na.

   koran:
   Een opzegging door God en Zijn gezant aan hen onder de veelgodendienaars met wie jullie een verbond gesloten hebben. Trekt dan vier maanden rond in het land en weet dat jullie niets tegen God kunnen doen en dat God de ongelovigen te schande maakt.

   Dit resulteerde in het vers van het zwaard:
   Als de heilige maanden zijn verstreken, doodt dan de veelgodendienaars waar jullie hen vinden, grijpt hen, belegert hen en wacht hen op in elke mogelijke hinderlaag.

   Allemaal in een oorlogsituatie. Niets wijst erop dat deze fragmenten aanzetten tot ' uit het niets een oorlog voeren' .

   Zonder reden terugdeinzen tijdens een strijd is wel verboden, dan ben je wel verplicht door te vechten.

   Zoals je ziet: help ik je wel verder.

   Nu niet gaan zeggen dat je niet kan lezen, want dat is nogal goedkoop onderuit komen.
   En onder voetnoot 13, (zie 5de regel in je fragment ) zit de bevestiging en de aanvulling van mijn verhaal.

   Verwijderen
  5. Jaja, Houssain, wederom een heleboel gepraat waarmee je het een en ander "verklaart" maar waar sta je nou, want zoals je weet is verklaren vaak goedpraten. Die laatste zin in mijn fragment, (twitpic.com/cqcte7) verwerp je die nou hartgrondig of vind je dat die er moet blijven staan, in de sharia?

   En als je het eerste vindt, wat vind je dan van het soort islam dat deze zin er gewoon in wil laten blijven staan? Een beetje duidelijker svp, en niet dat gezwam er omheen zoals gisteren die baardjurk bij Knevel en Van den Brink.j

   Verwijderen
  6. @El_Houssain u leest in de Koran dat Moslims angst in moeten boezemen bij mensen met wie de Islam in oorlog is.

   Ik denk dat u het op dit punt eens bent met Hans Jansen.

   Het verschil van mening tussen u en Hans Janssen is nu de vraag met wie de Islam in oorlog is. Het antwoord daarop staat op vele plekken in de Koran, en dat is dat de Islam in oorlog is met ongelovigen, dat is iedereen die geen moslim is.

   Dat verklaart ook waarom moslims wereldwijd bezig zijn niet om bij niet moslims angst te zaaien, niet moslims te verwonden en niet moslims te vermoorden.

   Ik vermoed dat u aanhanger bent van deze ideologie, en dat u uw reacties schrijft om mensen af te leiden van het feit dat de Islam oproept tot oorlog. U voert keurig uw Jihad plichten uit.

   Verwijderen
  7. "Ja, vrees inboezemen. Als korankenner dacht ik altijd dat dit alleen in een oorlog moest!

   (...)
   8:57
   Als gij hen in de oorlog ontmoet, boezemt dan degenen die achter hen zijn angst in, opdat zij er lering uit mogen trekken. "

   EH ziet daar een tijdselement in. Ik zie daar een plaatselement.
   Dus niet wanneer, maar daar waar.

   Immers is de islam altijd in staat van oorlog, maar niet overal. De koranische wereld wordt verdeeld in "dar al harab" en "dar al islam".
   Over het ene kletsen alsof het andere niet bestaat.
   Korankenner ! [proest].

   Verwijderen
  8. Dus niet wanneer, maar daar waar.
   -------------------------------------
   Dat klopt. Ik zie daar ook geen tijd tijdselement in.
   Waar al deze citaten over gaan is dat de eerste moslims uit hun huizen werden verdreven, toen hebben ze, wegens gebrek aan macht een verbond moeten sluiten, die later door polyethisten werd geschonden, met als resultaat een oorlog. Daar praten deze verzen over. En ja, als het oorlog is zullen beide partijen moeten vechten. Wat is het probleem dan?

   Verwijderen
  9. Kortom, moet wel oorlog zijn. Staat in 8:57. Duidelijker kan niet.

   Verwijderen
  10. ijstengel 30 mei 2013 06:36
   @El_Houssain u leest in de Koran dat Moslims angst in moeten boezemen bij mensen met wie de Islam in oorlog is.
   ---------------------------------------------------
   Islam doet niets, het zijn de mensen die het doen.


   ijstengel 30 mei 2013 06:36
   Het antwoord daarop staat op vele plekken in de Koran, en dat is dat de Islam in oorlog is met ongelovigen, dat is iedereen die geen moslim is.
   --------------------------------------------------
   U ook last van dyslexie?
   Lees mijn reactie hier boven van 29 mei 2013 09:45 eens.
   De citaten geven aan hoe die oorlog is ontstaan, en daar gaan de islamitische geleerden van uit. Hans Jansen pikt daar slechts die 8:60 uit!. En dat heet: uit het verband lezen.


   ijstengel 30 mei 2013 06:36
   Dat verklaart ook waarom moslims wereldwijd bezig zijn niet om bij niet moslims angst te zaaien, niet moslims te verwonden en niet moslims te vermoorden.
   -----------------------------------------------
   Hoeveel procent van de 1,3 miljard moslims is met het terrorisme bezig?
   Misschien 1%?. Dan zijn het er 13 miljoen! Wat ook veel te veel is natuurlijk. Een half procent is nog te veel.
   Wat ik wil zeggen is dat alleen dit deel van de moslims er daadwerkelijk vanuit gaat dat het Westen in oorlog is met het Westen, of andersom.

   Maar vertegenwoordigt dit aantal de islamitische wereld?

   Verwijderen
  11. j.morika 29 mei 2013 17:28,
   Ik verklaar jouw fragment omdat het grootste deel is weggelaten.
   Heeft verder niets met goed of niet goed praten te maken.

   Die laatste zin in je fragment zegt dat je moet vechten wanneer in je in staat bent om te vechten. Uiteraard in oorlog, die er kwam na het schenden van het vredesverdrag door de polyethisten van Hudaybiye en de Medinese Joden.

   Dus van die laatste zin kan ik niets vinden.
   Dat is naar aanleiding van schenden van het verdrag.

   Als je die laatste zin zou isoleren, zoals je hier poogt te doen, is de inhoud ervan zeker verwerpelijk. Maar het een heeft met het ander te maken.

   Toon eens de inhoud van voetnoot 13. Dat zou een hoop duidelijkheid scheppen.

   Verwijderen
  12. "Dat klopt. Ik zie daar ook geen tijd tijdselement in.
   Waar al deze citaten over gaan is dat de eerste moslims uit hun huizen werden verdreven, toen hebben ze, wegens gebrek aan macht een verbond moeten....."

   Nu zie wel weer een tijdelement, maar dan een andere....
   De korankenner doet hier lijken dat de koran een geschiedenisboekje is, zonder actualiteit.

   "Doodt hen waar gij ze kunt vinden" is toch echt bedoeld voor nu en altijd, dat is wel in het verleden gebleken.
   Bij elke salvo uit een AK47, een van oorsprong Duitse vinding, wordt de fluisteraar van de koran aangeroepen,... tot vandaag in Syrië,
   Korangeleerde !

   Verwijderen
  13. "Doodt hen waar gij ze kunt vinden en verdrijft hen en verdrijft hen waarvandaan zij jullie verdreven hebben. hebben".
   Zo luidt het complete citaat!

   Het zinnetje "Doodt hen waar gij ze kunt vinden.....", is geweldig uit z'n zinsverband gerukt, en is geen totale oproep tot het doden zoals sommigen dat graag uitleggen.

   Het zinnetje wordt voorafgegaan door :
   2:190
   " En bestrijdt op Gods weg en verdrijft hen waarvandaan zij jullie verdreven hebben., maar begaat geen overtredingen; God bemint de overtreders niet.

   "Hen die jullie bestrijden", Is duidelijk in geval van oorlog.

   Daarna de 2: 191
   " Doodt hen waar jullie hen aantreffen en verdrijft hen waarvandaan zij jullie verdreven hebben.

   Duidelijk een geval van vergelding, nl: Waarvandaan zij jullie verdreven hebben".

   Volgens dit vers moeten die moslims ergens vandaan verdreven zijn voordat ze hetzelfde moeten doen met hun vijand.

   In hetzelfde vers verderop:
   "Als zij tegen jullie strijden, strijdt dan tegen hen; zo is de vergelding voor de ongelovigen"

   Allemaal uit hetzelfde vers waar "Doodt hen waar gij ze kunt vinden.......", te lezen is.
   Zeg ik niet! Staat te lezen in het vers waarmee jij kwam.

   Tuurlijk zijn er onder de moslims misbruikers van deze tekst die op andere mensen schieten.
   Maar hoeveel procent van de 1,3 miljard moslims houdt zich daarmee bezig? 1%? 2%?. Vertegenwoordigt dat aantal de islamitische wereld?

   Ik doe niet lijken alsof de koran een geschiedenisboekje is, de koran bestaat wel uit verhalen uit het verleden. Dat zegt de koran namelijk zelf!.

   12:3
   "Wij vertellen aan jou het beste verhaal doordat Wij aan jou deze Koran geopenbaard hebben ook al behoorde jij hiervoor tot de onoplettenden"

   Zoals je ziet, de woorden " waarvandaan zij jullie verdreven hebben"
   "Als zij tegen jullie strijden"
   En : ""Hen die jullie bestrijden"
   Komen meer dan eens voor in dit vers dat uitgerekend jij aanhaalde!, nu wordt jouw aangehaalde tekst tegen je gebruikt!.

   Had je nog meer onvolledige teksten?

   Verwijderen
 6. Voor verdere documentatie zie bv. http://www.arabistjansen.nl/Arabist/islamophobia.html

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Lees de koran. U komt vanzelf tot de conclusie dat de islam nog veel erger is dan fascisme. De angst (islamofobie) die de moslims bij ons ongelovigen opwekken, door hun wandaden, willen diezelfde moslims dan weer bij wet laten verbieden?
  Mijn conclusie is dat moslims dus geen hersens hebben, en hebben ze die wel dan zijn ze in ieder geval nog nooit gebruikt.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Volgens een EU commissie is er al spraken van "islamophobie" als je de westerse cultuur beter acht dan de islamitische cultuur. Dus een cultuur dat het resultaat is van eeuwen en vele filosofen zou dan gelijk moeten zijn aan de cultuur dat terug te voeren is op één persoon: De kinderverkrachter Mohammed.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Een fobie is een ziekte. Op irrationele gronden angst hebben. Dus geen echte angst.
  Ik dacht altijd dat imams zich inspannen om ons echt bang te maken, repsect af te dwingen, ipv eerbied te mogen ontvangen.
  Lukt ze niet, de loosers.
  Waar ik wel voor bevreesd ben, zijn de acties van de jongens en meisjes van de Tweede Kamer. Deze twee hersencelligen zijn de echte landverraders.... met macht.
  Het is de politiek dat ons de EU in heeft gerommeld en het is de politiek dat de bankencrisis heeft veroorzaakt.
  En het is slechts één Nigeriaan die, in London beland, een Britse soldaat heeft onthoofd.
  Waarvoor dank !
  Wij zijn nogmaals gewaarschuwd.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Respect voor de Islam afdwingen met behulp van geweld door strenggelovige moslims is m.i. aardig gelukt:
  - Er is geen krant in Europa of de rest van de wereld die nog een spotprent van de profeet durft af te drukken;
  - Er is geen cabaretier in Nederland of elders die grappen over de Islam durft te maken;
  - De vorige paus heeft zijn excuses moeten maken toen hij in Regensburg een byzantijnse keizer citeerde die aan een moslimfilosoof de ( retorische ) vraag stelde wat de profeet Mohammed de wereld eigenlijk voor goeds had gebracht. ( het antwoord is dus "niets" );
  - Zelf maak ik gebruik van een schuilnaam omdat ik er weinig voor voel om door mijn islamitische buren met een mes bewerkt te worden;
  - De VN gaat binnenkort islamofobie strafbaar stellen, waardoor ook Nederlandse rechters verplicht worden om kritiek op de Islam te bestraffen; Hetgeen ertoe leiden kan dat websites als Hoeiboei verboden worden.
  Retorische vraag:"heeft de VN het ooit nodig gevonden om kritiek op het Christendom te verbieden?"
  - Is er in Europa of de VS één politicus opgestaan die kritiek heeft gehad op het verbod van het bezit van een bijbel in Saudie Arabië? ( ook een retorische vraag );
  - Wordt er in het Nederlands geschiedenis onderwijs aandacht besteed aan de geweldadige wijze waarop de Arabieren in naam van de profeet een einde hebben gemaakt aan het Byzantijnse en Perzische Rijk of aan de bezetting van ZuidOost Europa door de Ottomanen?; ( weer een retorische vraag )

  Zelfs de slag bij Poitiers waar de Franken - n.b. onze voorouders - de Saracenen hebben tegengehouden bij hun pogingen West Europa te veroveren, is om de Nieuwe Nederlanders niet voor het hoofd te stoten,
  uit de Nederlandse canon verdwenen. Zo zijn er nog wel meer voorbeelden te geven, maar deze zeven vind ik voorlopig wel genoeg. Aan angst voor de Islam is geen gebrek!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "De VN gaat binnenkort islamofobie strafbaar stellen, waardoor ook Nederlandse rechters verplicht worden om kritiek op de Islam te bestraffen"

   Dus dat doet de VN en niet de islam, niet ?
   De VN is hier de wegvoorbereider voor de islam, tegen het belang van de de bevolking in, niet de islam. Dat kan rustig achterover leunen...
   Dus wie is hier gevaarlijk en wie is hier slim ?

   "Wordt er in het Nederlands geschiedenis onderwijs aandacht besteed aan de gewelddadige wijze .."

   Waarom moet de staat, politiek gestuurd, zich ook met onderwijs bezighouden ? Met alle ellende en overbodige discussies als gevolg.

   Scholen, universiteiten, ziekenhuizen zijn in het verleden bedacht en opgericht door burgers. Politieke partijen misbruiken nu deze instituties voor eigen politieke agenda.
   Immers wie betaalt, bepaalt..... En dat geld is afgeperst van de burger, die niets over de besteding te zeggen heeft. Zo wordt de vrijheid van de burger ingesnoerd met behulp van zijn eigen geld, eigen arbeid, eigen tijd !


   De staat was ooit bedoeld als een vrijwillig samenwerkingsverband.
   Ooit..... we zijn dat kwijt.

   Verwijderen
  2. Sirik, je hebt gelijk! In plaats van politicus had ik moeten schrijven:
   Is er in Europa of de VS één regeringsleider of minister geweest die kritiek heeft durven uiten op Saudie Arabië omdat dit land het bezit van een bijbel en de bouw van kerken verbiedt? Geert Wilders, de enige politicus die dit inderdaad durft, moet dag en nacht beveiligd worden. Een duidelijk bewijs dat de aanhangers van het islamitische geloof een groot gevaar vormen voor onze vrijheden. Het plan van de OIC om via de VN islamofobie strafbaar te stellen, is een rechtstreekse aanval op de vrijheid van meningsuiting van alle mensen die de Islam terecht beschouwen als een intolerant en geweldadig geloof. De Europese Unie ( en de VS ) hebben hun steun aan het IOC-plan al toegezegd: onze bestuurselite heeft er kennelijk geen moeite mee de Europese beschaving in te ruilen voor een voorspelbare multiculturele wanorde waarin ( veel eerder dan men denkt ) de meest geweldadige cultuur uiteindelijk de baas zal worden: onze kleinkinderen overgeleverd aan de heidenen met dank aan de kabinetten (*) die ons land geregeerd hebben!

   (*) zie ook mijn artikel op de website "Keizers & Kleren".

   Verwijderen
 11. Ik zie een wiel binnen een wiel en een droom binnen een droom. De paradox die alle andere paradoxen overbodig zal maken (behalve het telefoonboek en de bijbel).

  Er is iemand die islamofobie als aparte discriminatiegrond erkend wil hebben, hij bestrijdt dus de angst voor de islam. Maar dat is nu juist wat de islam wèl wil, namelijk respect afdwingen door terreur. Het is niet anders, dit zijn nu eenmaal de feiten zoals ze op tafel liggen. Maar nu is er iemand die dit onmogelijk wil maken. Dit is opmerkelijk, hij heeft kennelijk het doel van terreur niet begrepen.

  Ik adviseer die man om een ander project te beginnen, namelijk een stichting die alle bekeuringen automatisch gaat betalen voor alle snelheidsovertredingen die worden gemaakt door automobilisten die ergens te hard rijden. Er is wel een deal te sluiten met CJIB dat alle acceptgiro's die niet betaald worden door de overtreders automatisch worden betaald uit gelden van de stichting CTIB2. Vervolgens gaat die stichting of projectgroep weer fondsen aanvragen bij de overheid om doorstroming te bevorderen. Dit is net zo onzinnig namelijk! De terreur van het CJIB is namelijk gericht op een beïnvloeding van het weggedrag van de automobilisten.

  Die Allah verdomde terreur door de moslim is opzettelijk in gang gezet om de islam gevreesd te maken. En dan gaat een of ander lulletje op een achterkamertje in Amsterdam denken hoe hij dat onmogelijk kan maken, niet door de moslimse terreur aan te pakken, nee door de angst te verbieden. Man! Ga de (angst voor de) oncoloog verbieden, waarom dan nog ziekenhuizen?

  De islam bestaat alleen maar omdat het gevreesd wordt, men moet angst voor een rover hebben, zonder angst en geweld is er geen doodsnood dus geeft men geen geld. De islam zonder geld is niets. Als er per jaar niet een x-aantal mensen wordt doodgeslagen door de moslim dan is er geen angst meer. Als islamofobie wordt aangepakt dan gaat er een van de belangrijkste credo's van de islam verloren. Islam = misdaad en islam = terreur!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Je zou de koran eens moeten gaan lezen, eh. Daarin staat dat ie gewoon gelijk heeft. De islam moet je namelijk altijd verdedigen, als moslim zijnde.
   En jij bent korandeskundige ? Laat me niet lachen.

   Verwijderen
 12. Een fobie is een irreële angst. De angst voor wat de Islam aanricht daarentegen is erg reëel, kijk op http://www.thereligionofpeace.com/ naar het resultaat van moslimextremisme van de afgelopen 30 dagen, dat is 223 doden en 2499 gewonden. Kijk naar het lange termijnresultaat van de Jihad op http://www.politicalislam.com/tears/pages/tears-of-jihad/ waar onderbouwd wordt dat er 270 miljoen mensen gedood zijn door jihadistische moslims.

  De heer Menebhi wil graag dat de discussie over deze misstanden in de Islam in de kiem gesmoord wordt.

  Als je het er over hebt dat de Islam aanzet tot haat en geweld ben je Islamofoob en moet je je mond houden of je wordt gestraft door de anti-discriminatie regels. Helaas voor hem heeft Geert Wilders zo veel mensen wakker geschud dat deze actie averechts werkt.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Blijkt dat de sleutel van het Simsalabim-college in 2010 gestolen was. Sindsdien scoorde het college opvallend minder slegt.
  Als geweld, soepsidie, dreiging niet helpen fraudeer je gewoon.
  Heel NL wel even VWO frans 2013 overnieuw met alle kosten van dien. Wat zijn de kosten van de multikul ? DAT zijn de kosten van multiculturele vernieling.

  Erratum: de soera "de tafel" wordt nu "De gestolen sleutel "
  En nu maar hopen dat die kluis niet in de sharia wijk staat, want dan gaat rechterhandje er af.
  OF toch ook weer niet ? want immers "dar al harab...."

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Islam heeft wereldwijd een slechte naam gekregen sinds de aanslagen in 2001. Het heeft alle geloofwaardigheid verloren sindsdien. Aanslagen en oorlogen uit naam van dit geloof hebben het tot paria gemaakt bij ieder weldenkend mens in de vrije wereld. Het opvallende is dat juist de politieke elites wegkijken. Sommige wijden dit gedrag aan maatschappelijke correctheid, anderen aan dubbele agenda's, weer anderen aan angst of een combinatie van deze.

  Islamofobie is het gevolg van hoe moslims zelf met hun geloof om gaan. Anders gezegd, de virulente gewelddadige haat en verderf zaaiende minderheid dwingt haar onaantastbaarheid in de moslimgemeenschap, die in meerderheid geweldloos doch ook onderdanig EN bang is. In islamitische landen is dat al eeuwen zo natuurlijk, want geen kans op ontsnapping, behalve met de dood. Maar in het westen kunnen moslims zich (nog) makkelijker en vrijer bewegen (enigszins dan). Dat wordt met de komst van de stille Jihadisten (radicale imams en andere moslims die geweld verheerlijken) stilletjes aan anders.

  Je kan het jaar in jaar uit gewoon ook zien gebeuren in wijken en buurten in NL.

  Islamofobie is voor westerse burgers niets anders dan een afkeer van islam en diens leer. Net als mensen een afkeer hebben van andere leren, zoals nazisme en communisme, maar ook religieuze sektes in o.a. radicaal Christelijke bolwerken.

  Het pogen Islamofobie te presenteren als een foute gedachte is natuurlijk bijna lachwekkend. Dat is feitelijk hetzelfde als nazifobie te verbieden.

  BeantwoordenVerwijderen