Schrijftafelzelfmoordterroristen

Er bestaat geen enkele twijfel aan hoe het officiële islamitische leerstuk van de jihad luidt. Dat is na te kijken in preken, fatwa’s, korancommentaren, de koran zelf, de gecanoniseerde verzamelingen van uitspraken van Mohammed en, niet minder belangrijk, in de gecanoniseerde commentaren op die verzamelingen – en er is meer, mocht dat allemaal nog niet genoeg zijn.
Er bestaat dan ook nauwelijks aanleiding om verbaasd te zijn dat de voxpopjes met moslimse jongetjes die zo nu en dan het Nederlandse tv-scherm halen, het beeld bevestigen dat uit de traditionele teksten van de officiële islam naar voren komt: het is voorgeschreven haat te koesteren tegen alles wat niet islamitisch is, te beginnen bij de Joden.

Een ‘voxpopje’ is de media-term voor wat je te horen en te zien krijgt als je zo maar iemand op straat een microfoon onder zijn neus duwt terwijl de camera loopt. Niet alle voxpopjes (van vox populi, Latijn voor ‘de stem des volks’) zijn geschikt voor uitzending. Gelet op het antisemitisme in de voxpopjes die wél getoond worden, tart het de verbeelding wat de inhoud wel moet zijn van de voxpopjes die onze staatsmedia uit discretie op de snijtafel hebben laten sneuvelen.

Natuurlijk, de jongetjes in de voxpopjes schelden op de Joden, ze verheerlijken de grootmoordenaar Osama ben Laden, ze uiten hun haat jegens de westerse maatschappij, maar ze hebben de ‘gezaghebbende’ islamitische boeken die tot zulk gedrag oproepen zelf niet gelezen. Maar direct of indirect zijn ze, zoals uit hun woorden blijkt, wel degelijk blootgesteld geweest aan de invloed van de ‘moslimgeleerden’ die zulke boeken wel gelezen en bestudeerd hebben, en die in hun prediking de inhoud van die prachtboeken op de vrome toehoorder overbrengen.

Jihad, zo onderwijzen de moslimgeleerden, is ‘inspanning’ in de strijd tegen het ongeloof en de ongelovigen, met alle middelen die nut kunnen afwerpen. In die strijd is geen enkel middel taboe, want het goede doel heiligt de middelen. Maar tegen wie precies moeten de ‘inspanningen’ van de jihad-strijders zich nu richten? Daarover woedt al eeuwen lang een heftige en interessante discussie.

Politici die de sharia niet toepassen en daarom volgens de jihadisten slechts in naam moslim zijn (zoals Asad in Syrië of vroeger Sadat in Egypte) – zijn die ook wettig een doelwit van jihad? Raad het antwoord. En politici die geen moslim zijn? Mogen/moeten die tot lijdend voorwerp gemaakt worden van de ‘inspanningen’ die de sharia verplicht stelt? Daarover hoeft geen discussie gevoerd te worden: dat is vanzelfsprekend, ‘hun bloed is halaal’. Misschien dat er in Tilburg ergens iemand zit die ook een tien voor een scriptie wil halen door hier eens iets over te schrijven. Zo nodig help ik hem/haar graag op weg.

Waarom is het niet politiek correct om over dit onderdeel van de islamitische leer te spreken? Omdat er ook wel moslims bestaan die hun plicht om zich in te spannen niet (willen) vervullen? Dat moet het haast wel zijn, maar het is voor de potentiële slachtoffers onmogelijk van te voren te voorspellen welke moslims besloten hebben hun verplichtingen tegenover de sharia wel of niet na te leven. Na elke jihad-actie lezen we steeds weer dat de omgeving van de jihad-activist stomverbaasd staat, want ‘het is zo’n aardige jongen’, en ‘dit had niemand gedacht’. Zie dezer dagen weer de vrij eentonige berichtgeving over de broeders Tsarnaev en hun inspanningen om de Marathon in Boston memorabel te maken.

De boven ons gestelden vinden dat het beter is de ogen te sluiten voor jihad-activisme; de staatsmedia en de predikanten van de Linkse Kerk volgen een zelfde beleid. Kennelijk wordt niet alleen de islam geplaagd door zelfmoordterroristen – wij in het Westen worden geplaagd door iets dat daar eigenlijk sterk op lijkt: zelfmoordbestuurders en zelfmoordmedia. Zeg maar ‘schrijftafelzelfmoordterroristen’, een leuke kandidaat voor ‘woord van de dag’. Want hoe zit het nu?

Toegegeven, de elite achter de schrijftafels heeft nog respijt; tot op heden is vooral de bevolking en een enkele uitzonderlijke politicus de klos van de ‘inspanningen’. Maar de bevolking is ondertussen niet een beetje maar stevig de klos, want de sharia roept niet regelrecht op tot roof, maar bevat wel een haast oneindig aantal bladzijden over het verdelen van de buit. Ook in de koran is de verdeling van de buit een gewichtig onderwerp, er is zelfs een hele soera van de koran naar vernoemd. Goede vragen zouden bijvoorbeeld zijn op wie die buit uit de sharia-handboeken dan toch behaald wordt, en hoe dat dan in concreto toegaat. Door het aanvragen van subsidies?

De dames en heren aan wie de staatsmacht is toevertrouwd geloven dat het hun taak is een vijand beschaving, ethiek en goede manieren bij te brengen, zodat deze met twee woorden leert spreken, en verfijnde tafel- en debatmanieren aanleert. In de taal van de dienaren van de staatsmacht: ze willen hem laten integreren. Door het louter uitspreken van die vrome wens denken ze dat ze hun taak de bevolking te beschermen vervuld hebben. De oorspronkelijke bevolking weet inmiddels beter, voelt zich in de steek gelaten en zoekt naar een uitweg. Het klinkt ironisch maar het is serieus bedoeld: het wordt ondertussen de hoogste tijd dat de bestuurselite nu ook eens aan zichzelf gaat denken. Onze volksvertegenwoordigers en hun ambtenaren zouden achter hun schrijftafels eens moeten gaan zitten bladeren in de in het Engels vertaalde sharia-handboeken. Het wordt steeds urgenter dat onze geliefde bestuurders af en toe via Google eens rustig (laten) bekijken wat voor wijsheden hun islamitische onderdanen in ‘gezaghebbende’ fatwa’s door predikanten en beroepsmoslims worden voorgehouden, met name over politici en regeerders. Er is genoeg in het Engels voorhanden.

Hulp van Arabisten is sinds het internet bestaat, nauwelijks nog nodig, beter van niet zelfs, want de meeste Arabisten beschouwen zichzelf als vrienden of vriendinnen van de islam, en stemmen hun rapportage graag af op de hun dierbare vriendschappen. Toets hun eerlijkheid en hun kennis door eens te vragen waarom ‘taghoet’ een straatwoord voor ‘politie’ is. Rijmt op kaputt. Ik verzeker u dat de uitleg u niet zal vervelen.

Maar zo lang ze er zelf op straat geen last van hebben, houdt de Nederlandse politieke klasse de ogen het liefst gesloten voor de inspanningen van jihad-activisten en sharia-fundamentalisten in binnen- en buitenland. Er bestaan uiteraard wel zorgen over wat er moet gebeuren als de ‘jongens’, nadat ze zich hebben ingespannen, terugkomen uit, bijvoorbeeld, Syrië, maar niet over de huidige gemoedstoestand van deze jongemannen of die van hun vriendjes die nog in Nederland zijn.

Dat ‘de jongens’ überhaupt op pad willen gaan om zich in te spannen, dat betekent dat ze naar poldernormen al heel ver heen zijn. De zelfgekozen blindheid van beleidsmakers voor iets dat zo duidelijk zichtbaar is, en dat uiteindelijk ook henzelf zal treffen, dat is schrijftafelzelfmoordterrorisme. Anderen verbieden te zien en zelf weigeren te kijken: dat komt neer op zelfmoord en bureaucratische terreur die de maatschappij waarover de beleidsmakers moesten hoeden, mee de dood in zullen slepen. 

Er is immers geen atoom van twijfel aan dat de jihadisten, volgens hun eigen verklaringen, niet alleen vrees willen inboezemen, maar ook macht willen uitoefenen. Zij geloven dat God hen daartoe heeft bestemd. De achter hun schrijftafel zittende huidige machthebbers zullen daarom, zodra dat ‘nut kan afwerpen’ het directe doelwit en de slachtoffers worden van de ‘inspanningen’ van de jihadisten die de macht willen overnemen. Waar dat lukt heeft dat niet zulke leuke consequenties voor de ingezetenen van wat nu nog een deel van de vrije wereld is.

De jihadisten zijn gevaarlijk, maar die zullen we uiteindelijk wel aan kunnen. Ons ware ongeluk zijn de schrijftafelzelfmoordterroristen.

36 opmerkingen:

 1. Schrijftafelterroristen zijn meestal lui en hebben dan meestal een beperkt bewustzijn. Hun bewustzijn wordt m.i. sterk bepaald door hun behoefte tot rust. De relatie met o.a. hun partner moet goed blijven, de hypotheek moet afgelost worden en dat kan vaak alleen als je kruipt binnen je sociale omgeving.Er zal dan ook door deze ambtenaren niets worden gedaan om onze burger te dienen, daar worden ze wel voor betaald.Het zou goed zijn als de ambtenarentop binnen een departement na de verkiezingen worden vervangen.
  Weg met de luie ambtenaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. U ziet dat luiheid ook mij niet vreemd is.Bij het typen van het eerste woord heb ik weliswaar per ongeluk het eerste woord afgekort, het had dan ook schrijftafelzelfmoordterroristen moeten zijn.
  Ik hoop dat er in Den Haag, om te beginnen morgen,heel wat gestotterd wordt tussen die ambtenaren onderling.
  Het stotteren kan zo tot meer helderheid in het bewustzijn leiden.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het enige verdedigingsmiddel die de angstige politici en academici aanvoeren, is dat deze door Jansen geschilderde situaties niet door alle moslims wordt onderschreven.
  Ze willen graag doen voorkomen, dat het slechts om een kleine mondiale groep moslims gaat.

  Het is vergelijkbaar met de verontwaardiging die we zo vaak uit de monden van deze elite hebben horen komen, waar het gaat om mensenrechten.
  Rwanda Nooit meer!! Herinneren we ons nog.
  Syrië, als Assad chemische wapens inzet, overschrijd hij de rode lijn, en zullen we ingrijpen.
  Maar Obama en zijn Europese politieke collega's doen nu hun uiterste best, om de waarheid maar niet te hoeven weten, en dus niet te hoeven ingrijpen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. over zelfmoord gesproken:
  Onze nieuwe lieve lieve koningin: Neen, de Nederlander, die bestaat niet. En zie:

  Bea:
  „Ik zweer aan het Nederlandse volk, dat ik de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.
  Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van de Staat met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren, dat ik de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle mijne onderdanen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de algemene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke de wetten te mijner beschikking stellen, zoals een goed koning schuldig is te doen.
  Zo waarlijk helpe Mij God almachtig!”  Wim-lex:

  Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.
  Ik zweer dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen.
  Zo waarlijk helpe Mij God almachtig!


  Van 'het Nederlandse volk' gedegradeerd tot 'volkeren van het koninkrijk' ('van', niet 'ín').

  Nog diezelfde dag werden de grondrechten van twee onderdanen met voeten getreden. En de Koning wist van de prins geen kwaad, wendde niets van zijn middelen aan. Nederland in coma.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @sirik

   Het is een vergissing geweest om Beatrix te laten spreken over onderdanen, die heeft zij niet. Beatrix was de dienares van de staat. Meer niet. In de nieuwe ambtseed van Willem Alexander wordt dan ook niet meer gerept over onderdanen maar over Nederlanders. (Die volgens Máxima niet bestaan, maar goed!)

   Nederland is formeel een republiek en de monarchie is alleen een toneelstukje. Niets meer en niets minder. Goed beschouwd kan Nederland geen koninkrijk zijn omdat de grondwet die niet toestaat, er is in de grondwet geen mogelijkheid tot het hebben van slaven of onderdanen, er kan dus ook geen 'bovendaan' bestaan.

   Verwijderen
  2. Zelden worden belangrijke teksten uitgesproken door de koning ongecontroleerd gelaten.

   Verwijderen
  3. Voor degene spijkers zoeken op laag water:
   Het Nederlandse volk wordt al snel alleen aan NL gedacht (in europa). Terwijl het koningkrijk Nederland ook de Caribische delen bevat. Door deze aanpassing wordt dit meer expliciet.
   Of dit nou echt een verschil gaat maken is wat anders, het is wel meer correct.

   Verwijderen
  4. Een volk schrappen en vervangen door 'ingezetenen' correcter ?
   Stalin was niet de enige die dat ook heeft geprobeerd.

   Verwijderen
 5. Het wrange is, dat we de problemen niet durven te benoemen uit angst dat er een soort Jodenvervolging zou ontstaan, maar dan gericht op moslims, en Auschwitz nooit meer. En wie profiteren van die angst, het geloof dat nog veel harder dan de Nazi's de joden willen vermoorden

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het misselijke van de vergelijking van Jodenvervolging met een eventuele moslimvervolging, is dat joden zich doorgaans niet crimineel hebben gedragen, maar juist volgens de wet en hebben belangrijke bijdragen aan de gemeenschap geleverd.
   Dat kun je van aanhangers van de islam, dat de ondergang van de westerse cultuur voorstaat, niet zeggen.
   Die vergelijking gaat dus altijd mank, ook als het om de wijze van transport betreft.

   Verwijderen
 6. Het wrange is, dat we de problemen niet durven te benoemen uit angst dat er een soort Jodenvervolging zou ontstaan, maar dan gericht op moslims, en Auschwitz nooit meer. En wie profiteren van die angst, het geloof dat nog veel harder dan de Nazi's de joden willen vermoorden

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ons ware ongeluk zijn de schrijftafelzelfmoordterroristen...., die, als voorbeeld, er voor gezorgd hebben dat Duitse en Franse belastingeters meer te vertellen hebben over de toekomst van de Rotterdamse haven, dan de Nederlandse belastingbetaler.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Wij kunnen slechts hopen dat de bestuurselite gaat inzien dat voor een toenemend aantal fanatieke moslims geweld tegen Joden, Christenen, homo's en ongelovigen de logische consequentie is van het islamitische geloof. Het moet vroeg of laat toch duidelijk worden dat men met de Islam geen ( vreedzame ) godsdienst (*) maar een ( geweldadig ) geloof heeft binnengehaald dat derhalve geen recht heeft op door de belastingbetaler bekostigde scholen. Het is en kan niet de taak van de Nederlandse overheid zijn om de verspreiding van een inherent intolerant en geweldadig geloof middels islamitische scholen te financieren.

  (*) Mijn voorstel om aan een godsdienst of levensovertuiging drie voor de handliggende voorwaarden te stellen werd door de ambtenaren van het ministerie van Justitie namens de minister naar de prullemand verwezen omdat art. 6 Gw vrijheid van godsdienst garandeert. Het onderscheid tussen vreedzame godsdiensten en geweldadige geloven wenst men in ons land ( voorlopig ) niet te maken. In landen met een moslimmeerderheid daarentegen wordt de bouw van nieuwe kerken gewoon verboden en worden bestaande kerken in brand gestoken of opgeblazen door "extremisten". Onnodig op te merken dat op geld voor de bouw van joodse of christelijke scholen en de salarissen van de leraren men in deze landen niet hoeft te rekenen. Maar in Nederland betalen we belasting voor onze eigen ondergang!

  BeantwoordenVerwijderen

 9. Uit: www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=527

  "De Grondwet

  Artikel 6, het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

  De indieners merken specifiek met betrekking tot de artikelen 1 en 6 van de Grondwet het navolgende op. In de jaren tachtig van de vorige eeuw is artikel 6 van de Grondwet in de plaats getreden van de artikelen 181 tot en met 187 van de oude Grondwet. Artikel 6 van de Grondwet kent een fors ruimere beperkingssystematiek dan voornoemde oude artikelen. Deze verruiming werd ondermeer gerechtvaardigd doordat ons land meer en meer geconfronteerd wordt met godsdiensten die hier tot voor kort zo goed als onbekend waren en waarvan de uitingen en gedragingen niet altijd stroken met de eisen van de Nederlandse rechtsorde, zo blijkt uit De Grondwetsherzieningen 1983 en 1987 van hoogleraar staatsrecht prof. mr. C.A.J.M. Kortmann. Juist het dragen van een boerka of een nikaab is volgends de indieners in strijd met de eisen van de Nederlandse rechtsorde.

  Voorts wijzen de indieners op de volgende passage uit de memorie van toelichting bij het ontwerp van de Wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verklaring in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten: Wij zijn van mening, dat een beperkingsbevoegdheid niet kan worden gemist. Het grondwetsartikel inzake de belijdenisvrijheid moet er geen twijfel over laten bestaan, dat de wetgever bevoegd is bepaalde gedragingen, die in de vorm van godsdienstig of levensbeschouwelijk belijden voorkomen, strafbaar te stellen (Kamerstukken II 1975/76, 13 872, nrs. 1-5, blz. 29). Een verbod op het dragen van een boerka of een nikaab in de openbare ruimte is omwille van het voorgaande aldus niet in strijd met artikel 6 van de Grondwet.
  "
  Oftewel: " WE VOEREN EM NIET UIT !!"

  (em= art. 442b wvs)

  BeantwoordenVerwijderen
 10. In de Armeense genocide hebben Moslims ongeveer een miljoen Christenen vermoord. De PVDA ontkent op dit moment officieel dat er een genocide is geweest omdat een genocide doelbewust opgezet en uitgevoerd moet zijn om een bepaalde bevolkingsgroep uit te moorden, en dat is volgens de PVDA niet bewezen. D66 is al niet beter. De PVDA en D66 sluiten zich dus aan bij het Turkse standpunt dat er geen bewijs is voor een genocide. Turkije gaf ook stemadvies D66 op aan hun landgenoten in Nederland.

  Zo ver willen de PVDA en D66 dus gaan, gewoon glashard feiten uit de recente geschiedenis verdraaien of negeren om hun Moslim stemmers te behagen.

  Dat er open en bloot Jihad gevoerd wordt in en buiten Nederland wordt gewoon glashard ontkend en genegeerd door deze politici.

  Als mensen open en bloot bezig zijn om onze zwaarbevochten vrijheid al dan niet met geweld te vernietigen zoals de Jihad voorschrijft en je doet daar als politicus niets mee, je kijkt de andere kant uit en je ontkent het, dan ben je voor mij gewoon een landverrader.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. De opstand zal niet vanuit de politiek komen, maar van het volk. Iedereen die geschiedenis heeft gestudeerd weet dat.
  In Frankrijk zijn de uitbuiters en landverraders aan de galg gebracht. Ik hoop oprecht dat dat hier ook gaat gebeuren. Alhoewel verbanning gehuld in pek en veren naar een streng moslimland mijn voorkeur geniet.
  Either way,
  We komen dan eindelijk van pvda en d66 af.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Degenen die willen weten hoe en door wie ons land in de jaren '60 van de vorige eeuw reeds verraden is, moge ik verwijzen naar mijn artikel "Het verbod om haat te zaaien geldt ook voor de Islam" op de website Keizers en Kleren. Met de term "multiculturele samenleving" heeft onze politiek correcte bestuurselite de bevolking duidelijk gemaakt dat het niet nodig was de culturele identiteit van de autochtone Nederlanders te beschermen. Politici die daar anders overdachten en denken, worden steevast door de linkse media beschuldigd van racisme en xenofobie en sinds kort ook van islamofobie. Deze door de kwaliteitskranten en publieke omroep met instemming van de linkse elite georganiseerde heksenjacht heeft Pim Fortuyn 11 jaar geleden het leven gekost. Tevens beoogt deze publicitaire heksenjacht, die nu op Geert Wilders en de PVV gericht is, te voorkomen dat de Nederlanderse kiezer via de stembus een wijziging van het beleid t.a.v. de voortgaande islamisering van Nederland afdwingt. Een democratie functioneert niet meer als de elite haar eigen volk verraadt en de media dit verraad steunen!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Een democratie functioneert niet meer als de elite haar eigen volk verraadt en de media dit verraad steunen! "

   Als het eigen volk geen stem meer in het bestuur heeft, kun je dit nauwelijks nog een democratie noemen.
   Dat ligt aan de ene kant aan het onwaarachtige karakter van vele politici, maar van de andere kant laat het volk zich doodleuk voorliegen.
   Het volk laat over zich heen lopen. Pim Fortuyn 11 jaar geleden.
   Het is niet typisch Nederlands maar onverschilligheid en onwetendheid hebben er voor gezorgd dat we in deze situatie zijn beland.
   Tja, en boontje komt om zijn loontje.
   We hebben nu een schertsfiguur als koning, zeg maar 'papa' voor de massa, en een mamma afkomstig uit een dictatoriale familie.

   Wij zijn de enigen die verantwoordelijkheid voor de gemeenschap moeten oppakken, zodat de boefjes boven ons, in het zoeklicht komen te staan.

   Verwijderen
 13. Ex-moslim Nasim ben Imam: "... das was in der Öffentlichkeit gesagt wird und was den Christen gesagt wird, und das was hinter verschlossenen Türen, in der Familie, in den muslimischen Gruppen oder Gesellschaft, in der Moschee, was da gesagt wird, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht."

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2u9BNpLThqA

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Dat geldt bijna voor elk gezin waarvan minstens één der ouders een Tweede Kamer lid is (geweest).

  "..und das was hinter verschlossenen Türen, in der Familie, was da gesagt wird, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht."

  BeantwoordenVerwijderen
 15. "Toets hun eerlijkheid en hun kennis door eens te vragen waarom ‘taghoet’ een straatwoord voor ‘politie’ is. Rijmt op kaputt"

  "Bargoens of dieventaal is een term voor de geheimtaal die in Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw werd gehanteerd door mensen aan de zelfkant van de samenleving, zoals daklozen en zogenoemde landlopers, rondtrekkende handelaren en (markt)kooplieden en kermisklanten, en onderwereldfiguren (penoze).
  Bargoens is voortgekomen uit het Jiddisch en het Hebreeuws.'
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Bargoens

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Geen ongeluk.
  "De jihadisten zijn gevaarlijk, maar die zullen we uiteindelijk wel aan kunnen. Ons ware ongeluk zijn de schrijftafelzelfmoordterroristen. "

  www.agrometius.nl/categorieen/automatisch-sturen/

  http://tweakers.net/nieuws/81879/samsung-introduceert-wifi-camera-met-gps-en-21x-optische-zoom.html

  Voor nog geen honderd gulden koopt een consument tegenwoordig een positie detectie systeem. Met zo'n GPS-systeem weet je op zo'n tien meter nauwkeurig waar je bent. Als je een vakantie fotootje trekt, krijg je deze mogelijkheid er gratis bij. Klik maar op het gele mannetje van google maps. Gratis en voor niets. Het werkt bijna feilloos.

  Zo maakt dit systeem voor een doorsnee machinist het mogelijk om kilometers vooraf uitgebreid geïnformeerd te worden:
  1 waar er wissels liggen
  2 waar er signalisatiepalen staan
  3 en op welk baanvak de trein rijdt met de max toegestane snelheid.
  Voor de staat is het kennelijk al jaren een onmogelijkheid om zo'n systeem te realiseren. Voor de ambtenaren is kennelijk een rotzorg als er door hun domheid, luiheid en arrogantie er onnodig (!) mensen sterven. Zij zijn immers belastingeters die de rekening zonder gevolgen doorschuiven naar de belastingbetalers. Belastingeters schrijven de belastingbetalers, letterlijk, de wet voor. Dat is tirannie.

  Alternative für Nederland.

  Elk bedrijf moet zich verzekeren tegen bedrijfsongevallen. En elke verzekeringsmaatschappij, opererend in een vrije markt, zal, om de concurrentie van zich af te slaan, gedwongen zijn de kosten zo laag mogelijk te houden.
  Zou een verzekeringsmaatschappij een trein met blauwzuur als lading willen verzekeren zonder een fatsoenlijk beveiligingssysteem ? Mag een ( particulier) bedrijf, zonder dat het ooit voor de schade dient op te draaien, zo veel mensenlevens in gevaar brengen ?

  Indien het een staatsbedrijf betreft wel.
  Ook hier kunnen we de conclusie trekken dat overal waar de overheid het overneemt van de vrije markt, de rol van burgers overneemt, ellende ontstaat. Een kleine staat betekent minder schrijftafelterroristen en dus minder ongevallen. Óf men bedenkt een systeem waarbij de ambtenaar persoonlijk verantwoordelijk is voor de gevolgen van zijn werk.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Reacties
  1. Uit het Hebreeuws sjemiere of sjemiera, dat "toezicht" betekent. Er is vermoedelijk een associatie met 'smerig'

   O nee, duivels:
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Thaghoet

   Verwijderen
 18. De thaghoet ... omvat ... alle manieren van leven die niet stroken met de islam, en dient volgens die opvatting dan ook te allen tijde verworpen te worden; de thaghoet aanhangen wordt gezien als collaboreren met Satan.

  Kortom iedere andersdenkende dan de rechtgelovige verdiend een wrede dood.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Broodje aap-verhaal ?

  www.guardian.co.uk/politics/2003/sep/27/uk.syria1

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Wat er op dit moment (en de afgelopen jaren) gebeurd, of beter gezegd niet gebeurd, is stelling name. Dat is ook lastig, door stelling te nemen heb je direct ook de verantwoordelijkheid om deze te beargumenteren en belangrijker: te verdedigen/voor op komen. Het vraagt om boven de massa uit te steken. Door stelling te nemen ben je een dissonant: you rock the boat. Het is niet aan veel gegeven om dit aan te gaan en vol te houden. Het gaat hier niet alleen om het vraagstuk van hierboven. In het onderwijs, in de klas, in het bedrijf etc is stelling name een "gevaarlijke" onderneming. Je zet jezelf apart en dan begint het echte werk. Dit allemaal omdat de mens in eerste instantie een entiteit is die handelt op basis van gevoel. Stelling name zorgt bijna altijd voor een ongemakkelijk gevoel bij de toehoorders. Voor veel mensen is dit al te eng en gaan de verdediging in. Pas als de groep groot genoeg is gaat dit verschuiven. Het leuke is dat vervolgens de dissonant geen dissonant meer is maar degene die de dissonant bekritiseert.
  Komen natuurlijk nu de reacties dat de lezers helemaal niet zo gevoelig zijn maar zeer rationeel..... duh..
  Kritisch durven zijn naar je eigen gevoelens en je dus echt afvragen waarom je elke keer die mantel der liefde pakt en vervolgns over de vele uitwassen in onze samenleving gooit. We hebben aan links veel te danken op het gebied van de individuele vrijheden, jammer dat ze nu gestopt zijn met kritisch naar zichzelf te zijn.
  Lastig ook hoor, Hans als buurman hebben die elke keer weer aan de boom schud. Moet ik weer gaan denken..... ik wil rust en een biertje...

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Door kritische vragen te stellen kun je tegenstanders tot nadenken dwingen. Dat vraagt kennis en openheid. De kunst is om samen een mening te vormen, niet om een mening te hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Pulp Fiction - Ezekiel 25:17

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=tEGPNpoNDm0

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. "De dames en heren aan wie de staatsmacht is toevertrouwd geloven dat het hun taak is een vijand beschaving, ethiek en goede manieren bij te brengen, zodat deze met twee woorden leert spreken, en verfijnde tafel- en debatmanieren aanleert. In de taal van de dienaren van de staatsmacht: ze willen hem laten integreren. Door het louter uitspreken van die vrome wens denken ze dat ze hun taak de bevolking te beschermen vervuld hebben."

  Maar het heeft nog een andere kant:

  "Forced lockdown of a city. Militarized police riding tanks in the streets. Door-to-door armed searches without warrant. Families thrown out of their homes at gunpoint to be searched without probable cause. Businesses forced to close. Transport shut down.

  These were not the scenes from a military coup in a far off banana republic, but rather the scenes just over a week ago in Boston as the United States got a taste of martial law. The ostensible reason for the military-style takeover of parts of Boston was that the accused perpetrator of a horrific crime was on the loose. The Boston bombing provided the opportunity for the government to turn what should have been a police investigation into a military-style occupation of an American city. This unprecedented move should frighten us as much or more than the attack itself.

  What has been sadly forgotten in all the celebration of the capture of one suspect and the killing of his older brother is that the police state tactics in Boston did absolutely nothing to catch them. While the media crowed that the apprehension of the suspects was a triumph of the new surveillance state – and, predictably, many talking heads and Members of Congress called for even more government cameras pointed at the rest of us – the fact is none of this caught the suspect. Actually, it very nearly gave the suspect a chance to make a getaway."

  Bron:
  http://lewrockwell.com/paul/paul858.html

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Hallo vrienden, mijn naam is Andrea Maria, uit Stockholm - Zweden. Ik lees goede opmerkingen over je goede werk, ik ben heel blij voor jullie allemaal, want ik heb hetzelfde geluk gevonden in mezelf, slechts een paar weken geleden las ik een goed getuigenis op dezelfde blogwebsite op mijn werkkantoor, een opmerking geplaatst door een dame Jennifer uit Madrid zei dat een geweldige man uit Africana-land, Dr.Oduduwa, in staat was om haar ex-vriend terug te brengen na een verbroken periode van 12 maanden. ik was gemotiveerd, ik probeerde het om dezelfde Oduduwa te contacteren via: (dr.oduduwaspellcaster@gmail.com)

  voor een dringende oplossing om ex-man terug te krijgen om meer dan ooit van me te houden, zijn we ongeveer 2 jaar getrouwd, ik ben van hem gescheiden vanwege ontrouw. Direct stuurde ik een e-mailbericht naar Dr. Oduduwa, ik kreeg onmiddellijk antwoord, hij vertelde me dat hij me kan helpen, hij zei dat mijn zaak te eenvoudig voor hem is om te behandelen omdat hij in de loop van de jaren soortgelijke zaken heeft opgelost. Ik probeerde het, omdat ik niets te verliezen heb om te proberen. hij eiste foto's en ik kocht kaarsen en ander spellingsmateriaal dat nodig is voor een succesvol resultaat. Twee dagen geleden, dinsdagmorgen nadat het liefdespreukgedeelte geactiveerd was, kreeg ik een telefoontje van mijn ex-man, praatte hij zo vriendelijk met me en verontschuldigde me voor het uit elkaar gaan, dat het duivelshandwerk was en dat hij zich heel erg voelde sorry, ik vergeef hem en bedank hem voor zijn terugkeer. het was schokkend en een grote verrassing. ik kan me nooit voorstellen dat het zo snel zal werken tot gisterenochtend mijn man man thuiskwam om mij te ontmoeten en onze twee lieve kinderen zijn we allemaal gelukkig als één familie.
  Dr.Oduduwa heeft geweldige krachten om de betovering op te lossen
   1) liefdespreuk om liefde en vertrouwen te winnen
  2) Herstel terug Lost Love Spells
  3) Echtscheidingen
  4) Echtgenoten van echtgenoten van echtgenoten
  5) bindende spelling om voor altijd samen te leven
  6) Breakup Spells (beëindig relatie)

  Opmerking: Ik was wanhopig om mijn ex-liefdespartner terug te krijgen, het werkt sneller sneller dan wanhopige mensen die op zoek zijn naar een dringend resultaat om ware liefde en vrede in een huwelijksrelatie te herstellen en onmiddellijk contact op te nemen met Dr.Oduduwa. WhatsApp-nummer: +79268011965

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Het verkrijgen van een geldige lening tegen slechts 2% rente is altijd een groot probleem geweest voor klanten met financiële behoeften. De kwestie van leningen en onderpand is iets waar klanten zich altijd zorgen over maken bij het zoeken naar krediet van een geldige geldschieter. Maar CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM maakte een verschil in de kredietsector. wij verstrekken leningen tegen een rentevoet van slechts 2% in het bereik van 5.000,00 euro tot 100.000.000,00 euro. Ons bedrijf heeft ook een persoon nodig die onze bedrijfsvertegenwoordiger in uw land kan zijn

  Onze leningdiensten omvatten: -
  * Investeerdersleningen .......
  * Schuldconsolidatie ......
  * Estate / Housing Establisment-leningen ........
  * Zakelijke leningen ......
  * Persoonlijke leningen ........
  * Internationale leningen ... .....
  * Vakantie / Vakantieleningen ............
  * Studiefinanciering. ... ....
  * Auto- of autoleningen
  * Kerstmis en Nieuwjaar leningen

  Onze leningen zijn 100% authentiek en gegarandeerd. Het enige wat u hoeft te doen is ons te laten weten wat u wilt, en wij zullen uw droom waarmaken. CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM zegt JA als uw banken NEE zegt. Tot slot financieren we een kleinschalig kredietkantoor, intermediairs, kleine financiële instellingen. We hebben onbeperkt kapitaal.
  De terugbetaling van de lening begint 1 (een) jaar nadat de lening is ontvangen en de aflossingsperiode loopt van 5 tot 50 jaar.

  VOOR ONMIDDELLIJKE REACTIE EN VERWERKING VAN UW LENINGTOEPASSING BINNEN TWEE WERKDAGEN,
  Neem vandaag nog rechtstreeks contact met ons op via: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com

  Neem contact met ons op met de volgende informatie:

  Voor-en achternaam: ____________________________
  Het bedrag dat nodig is als een lening: ________________
  Leningduur: _________________________
  Het doel van de lening: ______________________
  Geboortedatum: ___________________________
  Geslacht: _______________________________
  Burgerlijke staat: __________________________
  Contact adres: _______________________
  Stad postcode: __________________________
  Land: _______________________________
  Beroep: ____________________________
  Mobiele telefoon: __________________________

  Stuur uw verzoek om een ​​onmiddellijk antwoord op:
  crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com
  BEDANKT,
  Hoogachtend, JEFFREY FRANK

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Naam: ....... Zalina Diato
  Beroep ....... Directeur
  Leningbedrag Ontvangen ... € 6,4 miljoen
  Rentevoet ..... 1%
  Lening bedrijf ...... AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM
  E-mail ..... aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com

  Mijn naam is Zalina uit Azië, ik woon hier in Linz, ik ben een grote vastgoedinvesteerder, ik ben getrouwd met een slechte man die alles heeft vernietigd dat ik heb gewerkt en voor 31 jaar heb gebouwd. Hij bracht me bankschuld en ik kon niet betalen, mijn eigendommen aan zee werden gesiez ik benaderde veel banken en geen bank stond klaar om me een lening te geven omdat ik een slechte krediet kreeg, ik dank ALLAH voor het beëindigen van mijn verdriet door AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM.Ik las een paar dagen geleden een zakelijk tijdschrift toen ik veel getuigenissen tegenkwam over het gerenommeerde kredietbedrijf dat mensen in schulden helpt en leningen verstrekt voor investeringen zonder stress zoals de commerciële banken. Ik nam de e-mail en solliciteerde, hoewel ik een grapje vond toen ik mijn lening op mijn rekening kreeg. AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM gaf me (€ 6,4 miljoen), tegen een rentetarief van 1%, ik wil iedereen die een legitieme leningfirma wil, adviseren om contact op te nemen met AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM die 100% Geniue biedt en lening garandeert. Ik heb begon mijn schuld te betalen en mijn bedrijf nieuw leven in te blazen. moge God je zegenen.

  Solliciteer op: aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen