'Het is ironisch..'

Nomade
Tijdens en na het tijdperk van de Verlichting konden westerse vrouwen zich om hun ondergeschikte positie beklagen. Ze deden dat door middel van woorden en daden die door een aantal mannen uit die tijd als uiterst zinnig werden ervaren, met name door John Stuart Mill. Dochters van de Verlichting als de Engelse Mary Wollstonecraft en later de Amerikaanse Margaret Fuller waren pioniers van het feminisme in het Westen. Een van de eerste eisen van de oorspronkelijke feministen was dat het hoger onderwijs moest worden opengesteld voor vrouwen, of dat er in ieder geval aparte colleges voor vrouwen moesten worden opgericht.

Sommige moslimvrouwen die momenteel het geluk hebben te profiteren van een kwalitatief hoogwaardige opleiding bij deze zelfde instellingen, kiezen er helaas voor het imago van de islam te verdedigen ten koste van de rechten van vrouwen. Dergelijke hoogopgeleide vrouwen (ik heb er een flink aantal ontmoet) vormen nog steeds een minderheid; miljoenen van hun medemoslima's zijn uitgesloten van een hoogwaardige schoolopleiding. Ze zijn trots op hun privileges: ze geven hoog op van hun universitaire opleiding, hun ervaringen met ondogmatische vaders en broers, hun designerkleding en hun vrijheid om te reizen zonder de aanwezigheid van een waakzame voogd. Maar ze negeren de achtergestelde massa's met wie ze beweren een godsdienst en een cultuur te delen. Sommigen gaan nog verder en beweren dat de onderdrukking van moslimvrouwen 'folklore' is, dat het alleen maar plaatsvindt in een paar landen, en dan nog in afgelegen dorpjes. Het is iets wat uitsterft, beweren ze, oude geschiedenis, niets ernstigs, niet iets om je zorgen over te maken.

Toen hun land door slavernij werd verdeeld, maakten Amerikaanse feministen gebruik van de immoraliteit van de argumenten die door de slavenhouders werden gebruikt. Zij wezen slavernij af, maar gingen in hun argumentatie één stap verder, en stelden ook de waarden aan de kaak die de behandeling van vrouwen als eigendom rechtvaardigden. Het is ironisch dat zoveel goed opgeleide moslima's uitstekend in staat zijn de principes te veroordelen die buitenlandse imperialisten een eeuw geleden toepasten om gekoloniseerde landen te overheersen, maar ervoor terugschrikken zich uit te spreken over de immorele basis van de onrechtvaardige behandeling van hun eigen moslimzusters. (...)

Uit: Nomade - Ayaan Hirsi Ali
Pag. 262/263
Uitgeverij Augustus
Amsterdam/Antwerpen
2010
Bestellen?

6 opmerkingen:

 1. Nomade is een boek dat je kunt omschrijven als 'eye-opener'.

  Het zou eigenlijk verplichtte kost moeten zijn voor alle volksvertegenwoordigers in onze 2e kamer.

  Zij die dan na het lezen van het boek nog steeds kwaadaardige kritiek uitoefenen op allen die de misstanden binnen de islam aan de kaak stellen kunnen dan gevoeglijk als 'vijanden van ons volk' worden bestempeld.

  Dus, Pechthold, Halsema, Cohen en consorten: "Lezen dat boek".
  .

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Er is een heel groot verschil tussen blanke abolitionisten, die zelf geen slachtoffer waren van slavernij en onrecht bestreden op zuiver morele gronden en moslima's die zich een slachtofferhouding hebben aangemeten ten aanzien van het westen om zo de maatschappelijke onderhandelingspositie van de eigen groep te versterken. Vandaar "dat zoveel goed opgeleide moslima's uitstekend in staat zijn de principes te veroordelen die buitenlandse imperialisten een eeuw geleden toepasten om gekoloniseerde landen te overheersen", maar bepaald niet genegen zijn om structureel onrecht binnen de eigen groep aan te kaarten. Dat veroorzaakt maar verdeeldheid en ondermijnt de positie van de groep. Juist omdat haar positie binnen de eigen groep in wezen (heel) zwak is en de sancties extreem zwaar kunnen zijn, is het denkelijk ook praktisch ondoenlijk een werkelijk 'feministische' houding aan te nemen - een houding die bovendien als typisch Westers wordt beschouwd. En een houding die in het Westen zelf over het algemeen ook niet erg gewaardeerd wordt, laten we dat niet vergeten. Dat Ayaan het wel kon, heeft deels met haar eigen uitzonderlijke biografie te maken: zo is ze onder andere afkomstig uit een vooraanstaand geslacht van leiders. Hoe dan ook, het belangrijkste is dat de maatschappij blokvorming en polarisatie op basis van onterecht slachtofferisme en geloof niet langer honoreert, maar ondertussen wél de discriminatie die nog bestaat fel bestrijdt, of die discriminatie nu op basis van afkomst is, of op basis van geslacht en seksualiteit - zoals die ook binnen deze groep zelf veel voorkomt. En in godsnaam (zogezegd) eindelijk de subsidie op het confessionele onderwijs afschaffen...

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Lou geeft het heel treffend weer en doordat die vrouwen, maar ook hoogopgeleide mannen, niet de ruimte hebben om de intolerantie van hun eigen groep naar voren te brengen, lijkt het een doodlopende weg. Je krijgt dan steeds zogenaamd progressieve moslims die niks anders doen dan de orthodoxe islam te verdedigen en de aandacht afleiden. Voorbeelden zijn Tofik Dibi (Groen-Links), Hasnae Bouazza en bekeerlingen als Ceylan Pektas.

  op www.youtube.com heel veel discussies, redevoeringen en vraaggesprekken met Ayaan. Ondanks het zwijgen van de officiële media in Nederland.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Zie voor een boekrecensie over "Nomade":

  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=11645

  BeantwoordenVerwijderen