Jacques Monasch en het conformisme van de jaren 2010

Monasch

De Nederlandse discussie over het islamitisch centrum annex moskee in de buurt van Ground Zero loopt hoog op. Het geplande optreden van Geert Wilders op een demonstratie in New York vormt een ideale aanleiding om een stok tussen de wielen te gooien van Ivo Opstelten, informateur van het ’bruine’ kabinet van CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV.

Er is nog een tweede reden waarom deze kwestie de gemoederen bezighoudt. De VlakbijGroundZero-moskee is typisch zo’n onderwerp, dat Weldenkend Nederland de gelegenheid geeft om niets verplichtend vast te stellen wie er ‘goed’ en ‘fout’ zijn.

‘Fout’ zijn natuurlijk Geert Wilders, zijn neoconservatieve Amerikaanse vrienden, Sarah Palin met haar tea-party-activisten en niet te vergeten allerlei ’pro-Israëlische groepen en personen’. Zij zijn bekrompen, intolerant en islamofoob.

Hoe fouter de tegenstanders, hoe mooier. Des te harder kan de ‘goede’ Nederlander zichzelf op de borst kloppen. Kijk eens hoe ruimdenkend en tolerant ik ben! Ik heb geen last van islamofobie, dus ik deug!

Dan is het natuurlijk schrikken als iemand uit het eigen ‘goede’ kringetje opeens begrip toont voor de weerstand tegen de moskee/het islamitisch centrum. Het PvdA-Kamerlid Jacques Monasch heeft de onvergeeflijke zonde begaan door in een zeer onhandig geformuleerde tweet in te gaan tegen ‘wat hoort’. Op de late donderdagavond (12 augustus) gaf hij in minder dan 140 tekens een afwijkende mening over het islamitische project op twee blokken afstand van Ground Zero. “Zijn wij bereid gebouw Duitse ambassade te accepteren tegenover nationaal monument op de Dam? #groundzero #ook tolerantie kent grenzen”

Tolerantie kent inderdaad grenzen, want in de afgelopen dagen kreeg hij honderden tweets over zich heen, van partijgenoten maar ook van andere ‘weldenkende mensen‘. Monasch was opeens een ’nep-Fries die Wilders naar de mond praatte’. ’Betekent dat respect voor elkaar ook dat je de KKK-standpunten van Wilders gedoogt?’ ’Beetje jammer dat jij ook in het frame van Wilders & Co stapt’ ’Dom’. ’Goedkope publiciteit’. De opwinding over de foute tweet kunt u hier nalezen.

Monasch maakte het er niet beter op door nauwelijks op de opwinding te reageren en een aantal kritische vragenstellers te ’blocken’. Maar ik vrees dat hij ook bij een alerte reactie zou zijn uitgestoten door de brave burgerij. Sommige dingen doe je nu eenmaal niet als belijdend lidmaat van de Linkse Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika.

Soms heb ik het gevoel dat het conformisme van de jaren 2010 hardnekkiger is dan het conformisme van de jaren 1950, dat de huidige conformisten zo verfoeien.

PS Als schrijver is het nieuwe PvdA-Kamerlid meer bedreven dan als twitteraar. Alle Monasch-bashers raad ik het volgende artikel aan: De politieke elite heeft niets geleerd van Fortuyn.

Carel Brendel

9 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Soms heb ik het gevoel dat het conformisme van de jaren 2010 hardnekkiger is dan het conformisme van de jaren 1950, dat de huidige conformisten zo verfoeien"

  Ja - duh..!

  Het gezeur over het conformistisme van de jaren vijftig is dan ook voornamelijk een uitvinding van ongeduldige linkse dromers die een nieuwe wereld hadden verwacht na de oorlog, en zich bekocht voelden toen de revolutie niet onmiddellijk uitbrak. Een ieder woelde om verandering, de oude vormen en gedachten moesten dood en de zuilen die de diversiteit van het nederlandse landschap gestalte gaven moesten plat, zogenaamd om de boel eens lekker door te laten waaien. Maar het gevolg is geweest dat we nu nog maar éen zuil hebben.
  Eén grote, dikke, logge, linkse monoliet staat er tegenwoordig; vele malen onverdraagzamer en heerszuchtiger dan de zuiltjes die al vroeg in de jaren vijftig tot algemeen vermaak leidden bij de culturele elite.
  Het gelach in de ether maakte dat iedereen zijn plaats wist, omdat alle hotemetoten beseften dat ze afhankelijk waren van de instemming van hun achterban. Daarom was er toen dus nog echte diversiteit, want je verschillen daar had je zwaar voor gevochten en die gaf je dus niet zo maar op, maar samenwerken was onvermijdelijk. Ik kan me uit mijn vroege jeugd nog wel het soort discussies herinneren die je toen kon horen op de radio.
  Het was voor een provo of geagiteerd student een stuk leuker sparren met bv de toch tamelijk rechtse Molly Geertsema of met een ernstige, bezorgde ggristen, dan je nu met een ouderling van de linkse kerk over de brisante onderwerpen van gedachten van vandaag kunt wisselen. Ook had je in alle gelederen wel eigenheimers die tegen hun partij ingingen en die monomaan hun eigen weg bewandelden

  Progessieven zijn sinds de revolte van Nieuw Links gewoon socialistische activisten. Daar valt natuurlijk niet mee te praten en twijfelaars worden in die kringen dan ook als ketters gehaat
  Logisch natuurlijk, want socialisme is gewoon een religie, en afvalligen moeten gestraft worden

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Grappig hoe er voortdurend met de grootste behoedzaamheid om de als Pinokkio's neus groeiende tenen van de moslimgemeenschap wordt gemanoeuvreerd, maar nu de moslimgemeenschap zelf de evidente gevoeligheden van de ander met voeten treedt en zich daarin onverbiddelijk opstelt, het tóch gewoon weer een discussie wordt over de grondrechten van de moslimgemeenschap (zie de opmerkingen van Obama). Linksom of rechtsom, het gaat steeds alleen maar over moslims: over hun eisen, wensen, rechten, gebruiken, noden - en hun slachtofferschap, natuurlijk. De ander trekt per definitie aan het kortste end. De koran-doctrine moslim=goed niet-moslim=fout heeft kennelijk algemeen ingang gevonden in het schuldbewuste Westen. De moslimgemeenschap op haar beurt laat keer op keer zien schijt te hebben aan de rechten, de gevoeligheden, de gebruiken en de vrijheden van de ander.

  Ik begrijp overigens niet hoe het bestaat dat instellingen als scholen en kerken vanuit het buitenland kunnen worden gefinancierd. Het is voor dergelijke instellingen toch een redelijke eis dat er wordt aangetoond, o.a. met eigen financiele middelen, dat er in het land zélf voldoende draagvlak voor bestaat? Ik vraag me af of de Ground Zero Moskee met eigen (Amerikaanse) middelen ooit van de grond had kunnen komen - maar weet van die kant van de zaak te weinig af.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het allerergste is ook dat de geldstromen uit islamitische landen komen die zelf helemaal geen tolerantie en godsdienstvrijheid kennen, maar deze constatering is natuurlijk een doodzonde in de linkse kerk.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Wat een interessant stuk van Monasch uit 2009. De man denkt zelf na, erkent de feilen van zijn eigen partij en weigert mee te doen aan de hetze tegen mensen met kritische opvattingen over het vigerende beleid inzake immigratie, integratie en islam. Je vraagt je af wat zo iemand nog bij de PvdA te zoeken heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Bill Whittle: Ground Zero Mosque Reality Check

  http://www.youtube.com/watch?v=Qg_iDPRud_c

  Een krachtige, intelligente analyse, die ik nog niet eerder heb gehoord al vertoont ie zekere overeenkomst met die van Pascal Bruckner, die in The Tyranny of Guilt (2010) argumenteert dat verlammende schuldgevoelens over WO2 en het kolonialisme hebben geleid tot morele lafheid en verwarring onder Europese elites. Whittle kijkt naar het defaitisme dat volgde op WO1 en Vietnam, en dat respectievelijk leidde tot WO2 en Kohmeini's revolutie in '79 in Iran. Ik zeg: zien!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. http://www.haaretz.com/news/international/muslim-leaders-to-abandon-plans-for-ground-zero-community-center-1.308426

  Insiders say Muslim spiritual leaders behind the controversial initiative are considering giving up on the former World Trade Center location, in a gesture of appeasement.

  Eerst zien, dan geloven...

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Eindelijk een PvdAer, die het licht heeft gezien ?
  Misschien volgen er nu meer ?

  BeantwoordenVerwijderen