We zullen het niet weten

We zullen het niet weten

Afgelopen week stond het weer in de krant: Janboel bij nieuwbouw. Begin december: Cv-ketels ontploften door rioologas. Dat herinnerde mij aan november 2007: Verkeerde montage CV-afvoer oorzaak koolmonoxide doden. Ik heb toen voor mijzelf het volgende geschreven:

Twee mensen zijn overleden door een verkeerd aangesloten HR ketel. Stond er in de krant. Een dag later was er nog het nieuwtje dat de andere bewoners opeens hun huis uit moesten omdat dat niet brandveilig zou zijn nu de HR Ketels waren afgesloten.

Eigenlijk vind ik dat er direct bericht had moeten worden dat tien mensen van hun bed waren gelicht op verdenking van dood door schuld. En dat diezelfde dag niet alleen de 100 aanliggende woningen waren geïnspecteerd maar alle woningen die in het laatste jaar zijn opgeleverd waar personeel van die installatiefirma of opgeleid door de betreffende school werkzaam waren. Of die geïnspecteerd waren door die dienst. Ik vrees dat de journalistiek haar prioriteiten al zo ver naar amusement en columnisme heeft verlegd dat wij hier niet snel het naadje van de kous over zullen weten.

Dus gaat de fantasie met mij op de loop:

Leerling-installateur A is op ROC Z weggestuurd met een diploma dat hij, ondanks dat de eisen al drie keer omlaag geschroefd waren, niet had mogen krijgen. Onder andere was hij feitelijk analfabeet die nog geen kleuterboek fatsoenlijk kon lezen, laat staan een technische handleiding. Dit omdat anders de financiering van de school in gevaar kwam.

Installateur V van bedrijf P was geen kwaaie kerel. Hij kende zijn vak. Maar hij was wat moe geworden van al die kneuzen die op zijn dak waren gestuurd en die voor een appel en een ei onder zijn toezicht de installatie moesten doen. Hij wist het: vakmensen waren schaars en duur. Maar ja, hier had hij geen zin in. Bovendien kon hij mooi onder werktijd nog even een klusje opknappen dat niet onaardig bijverdiende. Zijn baas kneep daarbij wel een oogje dicht. Vooral omdat het in de woning van de directeur bouwtoezicht van gemeente R was.

Opzichter M van gemeente R was ziek. Ziek van de zoveelste reorganisatie binnen het gemeentelijk apparaat, waarbij met nog minder mensen nog meer objecten bezocht moesten worden. Teneinde ruimte te maken voor een controller 3e klasse. Die er dan toezicht op kon houden of hij zijn urennorm wel haalde. Zijn collega P die zijn werk nu moest overnemen was niet helemaal op zijn taak berekend. Eigenlijk was hij onvoldoende geschoold voor dit werk. Bovendien nauwelijks ingewerkt. En tenslotte had hij door de ziekte van M minder tijd.

Directeur B van het ROC, directeur C van bedrijf P en directeur D van bouwtoezicht R hadden dus in ieder geval opgepakt moeten worden. Maar misschien nog wel wat mensen hogerop. Bijvoorbeeld ex-minister X van onderwijs. Eerst verantwoordelijke voor de rokende puinhopen aldaar. Of directeur Y van adviesbureau M. Die zonodig overal het managementdenken in de overheid meent te moeten introduceren. Zo kan ik wel even doorgaan vrees ik.

Enige tijd later stond er wel iets over de oorzaak: 'Fatale fout bij monteren cv in Rijen'. Over de uitkomsten van het justitiële onderzoek heb ik niets kunnen vinden. Misschien is het nog niet afgelopen. Maar waarschijnlijk is het geseponeerd. Er doemen nieuwe fantasieën op over die gang van zaken.

Voorspreker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten