Paspoort met proeftijd

Onderwerp: Paspoort met proeftijd ( nieuwsuur van 28 / 12 / 2011 , NED 2. )
Wat is de vraag ?
Erotetisch redeneren ( erotetic reasoning ) kan best nuttig zijn.

De reportage i.v.m. de op stapel staande ‘hervormingen’ in de naturalisatiewetgeving bij onze Nederlandse buren geeft pijnlijk aan, hoe gevaarlijk beperkend het redeneervermogen én het respect voor de grondrechten is, in quasi alle politieke en sommige wetenschappelijke middens.
Het lijkt er sterk op dat de vraag
‘wie mag Nederlander worden?’ steeds weer tot onbevredigende en weinig consistente antwoorden leidt. Zo horen wij ook in België gelijkaardige beleidsmatige ‘antwoorden’ op ‘het latent aanwezige ongenoegen’ bij de burgers. Dit vanwege de ‘ontwrichtende
symptomen’ van ‘problematisch burgerschap’ bij bepaalde bevolkingsgroepen met een ‘specifieke gedragsbepalende achtergrond’. Het koppige stampen tegen de rechtvaardige instituties zeg maar.
Erotetisch redeneren ( eigen vertaling van ‘erotetic reasoning’ ) kan hier erg nuttig zijn.
U kunt daar hier over lezen:
http://books.google.be/books/about/The_posing_of_questions.html?id=1S2WcKsdimUC&redir_esc=y
of hier naar een lezing luisteren van Professor Joe White van het Santa Barbara college (CA – USA), die ik persoonlijk heb bijgewoond op zaterdag 15 oktober 2011 ( klik op
Listen toJoe White , vanaf 10.00 minuut )http://www.santabarbarahumanists.org/Calendar/calendar.html
Wanneer u hebt kennis genomen van wat erotetisch redeneren kan betekenen, dan hebt u gemerkt dat steeds uitkomen bij ‘onbevredigende’ antwoorden een signaal kan zijn dat het probleem wel eens in de vraagstelling kan zitten.
Ik geef eerst even mijn analyse van wat ik heb gehoord van de ‘betrokken politici en academicus’ in de betreffende uitzending van Nieuwsuur.
U kunt dat ook hier (
http://nieuwsuur.nl/onderwerp/325637-paspoort-met-proeftijd.html ) herbekijken.

Hoe mooi en omzichtig Dhr Donner ( Min. Bin. Z.) het ook verwoordt, de maatregel is bedoeld om ‘hardnekkige, vaak intolerante integratieweigeraars’ en hun daaruit voortvloeiende gedrag voor een duidelijke keuze te stellen. Het gaat dan vaak over de keuze in de dualistische houding tussen de fundamentele principes van de Nederlandse rechtstaat enerzijds en anderzijds de tegenovergestelde wetmatigheden die de persoonlijke levensbeschouwing voorstaat . Is deze intentie tot ‘verplichte keuze’ eerbaar? Volgens mij alvast wel, meer nog, het werd hoog tijd.
Mijn eerdere bijdragen op D.F.F. hier (
http://dutch.faithfreedom.org/2010/12/01/wij-zijn-nog-altijd-bezorgd-en-bereid/) en hier (http://dutch.faithfreedom.org/2011/07/29/zelfreflectiefobie/) geven mijn bezorgdheid hieromtrent aan.Het P.V.V. tweede kamerlid Dhr Van Klaveren onthaalt de wetswijziging met applaus. Hij doet daarenboven flauw door ‘een engelsman’ als voorbeeld te nemen. Flauw omdat een Brit natuurlijk ook moslim kan zijn. En dat heeft hij in gedachte, so what, zeg dat dan. Maar geen erg Mr Van Klaveren, in het Vlaamse weekblad KNACK speelde de populaire bioloog Dhr Dirk Draulans
(
http://www.knack.be/opinie/columns/dirk-draulans/ontsporende-hersenen-zijn-een-universeel-gegeven/opinie-4000019522746.htm ) het klaar om Marokkaan dan weer te verwarren met moslim. Alsof àlle Marokkanen moslims zijn. We onthouden hier dat voor de P.V.V. een individu die geen constructieve bijdrage wil leveren aan onze samenleving, best ‘ontnederlandst’ wordt. Hier ook weer lijkt het mij eigenlijk logisch, op het eerste zicht althans, dat een dergelijk iemand, die dat duidelijk te kennen geeft, al hélémààl geen Nederlander moet kunnen worden in de eerste plaats. Hij/zij wordt daar alleen maar ongelukkiger van.
Hierop volgend geeft P.V.D.A tweede kamerlid Dhr Van Dam, helemaal terecht aan dat “ het kabinet hiermee afstand neemt van Art 1 uit de grondwet, het gelijkheidsbeginsel. Hij noemt dit principe bovendien “de kern van ons nederlandersschap”. Ik citeer hier graag even Betrand Russel uit zijn ‘individu & autoriteit’ i.v.m. het gelijkheidsstreven: “Onder de zaken, die gevaar lopen onnodig aan de democratische gelijkheid te worden opgeofferd, is een der voornaamste, het zelfrespect. Onder zelfrespect versta ik de goede kant van de trots ----- wat men wel “goede” trots noemt. De verkeerde kant is een gevoel van superioriteit”.
De academische adviseur in deze, de Hoogleraar Dr Prof. Groenendijk besluit met het nogmaals aanhalen van hetzelfde Art 1. én ook verwijst hij uitdrukkelijk naar een Europese verdrag dat moet verhinderen dat ongelijke bejegening of status van een ‘categorie’ burgers zou verglijden in de toestanden die werden toegepast door o.a. het naziregime t.o.v. de joden of de zigeuners e.a.
Hij noemt deze ‘proefperiode –maatregel’ dan ook een vorm van ‘symboolpolitiek’.
Een beetje zoals een Belgische variant, ‘de burkawet’. Een sussend halfslachtig onding waarin het woord ‘burka of nikaab’ niet voorkomt. Sterker nog, het woord religie, laat staan islam is met glans afwezig. Maar de figuurlijke stoom is dan, tijdelijk athans, van de spreekwoordelijke ketel.
Zoals u kunt vaststellen: ‘allemaal een beetje juist, verdedigbaar en tegelijk een aantasting van “de kern van het Nederlandersschap”, het ‘zelfrespect’ waar Betrand Russel het over heeft.
Ook gevaarlijk zo weet Dhr Van Dam, want een risico op verglijding, de theorie van ‘de deur op een kier’ enzovoorts....... Het insijpelen van nazistische ideeën zoals voorheen met alle gevolgen van dien en u wel bekent mag ik hopen? Het insijpelen van gelijkaardige ideeën in andere verpakking, wordt dan weer niet zo uitdrukkelijk benoemd als verontrustend en dringend.
Zullen we dan maar overgaan tot het ‘erothetisch’ herbeschouwen van de vraag ‘wie mag Nederlander worden?’ .
Laten we eens proberen met ‘wàt mag Nederlands worden?’
Naar mijn gevoelen beste noorderburen klinkt het antwoord, of beter, één antwoord zeker als volgend:
Zéker niet de wetmatigheden die onlosmakelijk deel uit maken van een levensbeschouwing, ideologie, politieke stroming of ‘gelijkaardige’, dat het individu mentaal en/of fysiek met volharding verhindert of verbiedt om volwaardig en op constructieve wijze Nederlander te worden. ( dus niet een groep ! de relevante grondrechten hier gaan over het individu! ). Dit vanwege zijn dwangmatige en herhaaldelijke aansporingen de kern(en) van ‘het Nederlandersschap’ met klem te verwerpen of erger, op te dragen ze te bestrijden en/of vernietigen’. Ik kan alvast meerdere ‘waarden en normen systemen’ bedenken die in deze categorie thuishoren, zoals het door Dr. Prof. Groenendijk vernoemde nazisme.
We vinden een gelijkaardige redenering terug in wat John Rawls in zijn ‘theorie van rechtvaardigheid’ behandelt in het hoofdstukje ‘ het tolereren van de intoleranten in een welgeordende samenleving’.
Hij noemt de intoleranten ‘freeriders’ (zwartrijders ) die de gelijke rechten die aan àlle ingezetenen worden verleend enkel “gebruiken” om de rechtstaat en zijn rechtvaardige instituties te ondermijnen of erger vernietigen ! Hij schuwt het voorbeeld van intolerante religies dan ook niet, integendeel.
Tot spijt van wie 't benijdt brengt de staat Israel dat vandaag voortreffelijk in praktijk met ultra orthodoxe aanhangers van de joodse religie. Dit terwijl het joodse geloof toch de grootste godsdienst is in Israel. Wat mag echter volgens de Iraelitische overheid niet israelisch worden? Die vorm van joods geloof die de vrijheden en rechten van ‘de andere’ staatsburgers op een dermate wijze ter discussie stellen, zodat, volgens de legitieme vertegenwoordigers van àlle Israelitische kiezers, alvast deze vorm van intolerant joods geloof niet kan worden getolereerd.
Onze vertegenwoordigers, door de burger verwezen naar het hart van de democratische rechtstaat, vaak kruiperige en/of schizofrene supporters van Hamas (model 1,2,3 of 4, u kiest maar welke u wilt horen ), kunnen daar misschien een voorbeeld aan nemen wanneer het over ‘ het gaaf houden en veilig stellen van de rechtvaardige instituties/ de grondrechten gaat.
Als niet academisch opgeleide burger, verre van zelfs, zou het leuk zijn dat de rechtsgeleerden en de politici zich over het ‘erotetische alternatief’ toch eens zouden buigen. Ik ben benieuwd wat zij daar met hun uitgebreide kennis kunnen over vertellen.

Beste Hoeiboei bezoeker, met deze uitgewerkte bedenking i.v.m. de voorliggende plannen rond naturalisatie in de lage landen rest mij u een voortreffelijk 2012 toe te wensen, een goede gezondheid en een empatische doch kritische ingesteldheid. Ik ontvang dan ook in het volgende jaar graag UW bedenkingen bij mijn nederige schrijfsels die ik in dit academische gezelschap op HOEIBOEI mag plaatsen. Houd u het ook wat veilig, er is tenslotte al ellende genoeg?
Graag, tot na de jaarwende,
Peter Calluy.
België.

13 opmerkingen:

 1. "én ook verwijst hij uitdrukkelijk naar een Europese verdrag dat moet verhinderen dat ongelijke bejegening of status van een ‘categorie’ burgers zou verglijden in de toestanden die werden toegepast door o.a. het naziregime t.o.v. de joden of de zigeuners e.a."

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "én ook verwijst hij uitdrukkelijk naar een Europese verdrag dat moet verhinderen dat ongelijke bejegening of status van een ‘categorie’ burgers zou verglijden in de toestanden die werden toegepast door o.a. het naziregime t.o.v. de joden of de zigeuners e.a.".
  Zou in dat verdrag zelf Joden ook verkeerd gespeld staan ?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. "Het gaat dan vaak over de keuze in de dualistische houding tussen de fundamentele principes van de Nederlandse rechtstaat enerzijds en anderzijds de tegenovergestelde wetmatigheden die de persoonlijke levensbeschouwing voorstaat "

  Nee, daar dient het niet over te gaan. De vraag dat hier beantwoord moet worden is in hoeverre de nieuweling in staat is om een goede burger te worden, deelgenoot van de gemeenschap te kunnen zijn.
  Een eerste noodzakelijke voorwaarde daarvoor, is de onderwerping van het individu aan de regels van de gemeenschap.
  Pas daarna zijn eventuele persoonlijke opvattingen van belang. En dan nog onder de beperking dat zij niet strijdig mogen zijn met het Algemeen Nederlands belang.
  Tenslotte mag een samenleving zich met alle middelen verdedigen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Als men de verkeerde vragen stelt krijgt men de verkeerde antwoorden. De vraag zou moeten behoren te zijn of het een aanwinst is als een bepaald persoon ingezetene van Nederland zou worden. Als criterium zou men kunnen hebben of die persoon de beschaving ondersteunt, of hij zich wenst te houden aan de wet en aan de geldende moraal.

  Met een drietal vragen kan iedereen daarover uitsluitsel krijgen. Men zou bijvoorbeeld kunnen vragen of elke vrouw, man of kind zelfbeschikking heeft over diens eigen seksualiteit. Met die vraag worden moslims geweerd. Dan zou men de vraag kunnen stellen of ieder mens recht op leven heeft. Met die vraag zouden moslims worden geweerd want in de koran wordt heel duidelijk elke moslim opgedragen om joden neer te houwen, waar men ze ook kan vinden. Dan zou men tot slot de vraag kunnen stellen of men van mening is dat elk mens een eigen verantwoordelijkheid heeft. En ook met deze vraag wordt iedere moslim uit Nederland geweerd omdat de moslim per definitie alle schuld bij een ander legt. Al het goede wordt op Allah geprojecteerd en al het slechte wordt aan de ander verweten. Zelf heeft men nooit iets gedaan en steeds moet de ander met een oplossing komen van de problemen die door de islam worden veroorzaakt.

  Er is helemaal geen wijziging in de wet nodig die tegen de grondwet is, moslims hoeven niet gediscrimineerd te worden. Men moet alleen volwassen eisen stellen aan pedofielen en vrouwenhaters. Men moet paal en perk stellen aan religieus geïnspireerde genocide. Deze zaken zijn reeds lang tegen de wet in Nederland, er hoeft niets te worden toegevoegd.

  Het moeten opgeven van de oude nationaliteit vóór het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit is geen probleem. Het kan als eis worden gesteld omdat andere landen dit ook eisen. Als men vervolgens als gevolg van gepleegde misdaden het Nederlanderschap weer verliest dan is er nog geen probleem, men kan statenloos zijn. En dat zou te wijten zijn aan het eigen gedrag, men is daar zelf verantwoordelijk voor. Het probleem blijft gewoon liggen bij het land van herkomst, waar het per definitie ook thuis hoort!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Beste lezers,

  Ik geef hier natuurlijk enkel een insteek om vrijblijvend zelf over te filosoferen in de traditie van ' Die Gedanken sind frei '. Als humanist probeer ik zo 'de mens' als 'mens' te beoordelen of te zien en dus 'de vraag' van 'wie' om te buigen naar 'wat' Nederlands mag worden of niet. Zo denk ik dat de overheerlijke magrebijnse keuken bvb best met 'de mens'mee Nederlands mag worden. Het zou de 'culinaire traditie' van Nederland daadwerkelijk verrijken :-)) . Het dwingende, dogmatische totalitaire gedachtengoed dat 'de zelfde mens' ook wil meebrengen zou dan in deze context niet Nederlands mogen worden, integendeel. Dat is al zo voor het nazisme, zelfs bedreven door generatiegeboren en getogen oernederlanders, dat hoort ook zo voor 'nieuwe' Nederlanders. De bal ligt dan inderdaad bij de keuze van het individu. Wat laat ik achter en wat neem ik mee. MAAAAR dat ligt nog meer bij de 'overheid' die dan eens moet beslissen of zij zulke 'nieuwe niet compatibele en vijandige' zaken ERKENT OF NET NIET. De uitdrukkingen in de trant van " de islam hoort bij Nederland" of zo wordt dan wél ter discussie gesteld. Iets wat niet gebeurt bij 'de wie' vraag. Verder kan en wil ik daar als 'laaggeschoolde' tja ! niet over doorgaan. Ik nodig dan ook 'de specialisten én verantwoordelijken ter zake uit om deze insteek in overweging te nemen ipv doeloze rondjes te draaien in het kiezen tussen weinig aantrekkelijke antwoorden op, wat mij betreft, misschien wel 'de verkeerde vraag'. Ik hoop altijd dat ik daarmee als burger een nuttige bijdrage kan leveren. Dit in alle bescheidenheid. Vandaar altijd het weergeven van mijn gedachteoefening voor de lezer hier, die dan wel of niet mee kan volgen en verbeteren of aanvullen. Dus ook onder eigen naam, in naam van de vrijheid om te denken ! Want ook dat is een verrijking, toch voor mezelf. Ziehier mijn opportunistische beweegredenen om dit met plezier te doen.

  Met vriendelijke groeten aan allen.

  Peter Calluy.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Er zijn veel problemen met de islam, maar dat is geen reden om alle moslims uit te sluiten. En ik geloof niet zo in een vragenlijstje "slaat u uw vrouw". Bovendien zijn er ook zat problemen met niet-moslims, zoals Antillianen en Oost-Europeanen.

  We moeten dus per individu kijken, en dan is het simpel.
  - Criminaliteit? Oprotten.
  Schandalig dat een rechter zelfs het uitzetten van gewelddadige draaideurcriminelen ZONDER Nederlands paspoort verbiedt.
  - Intolerantie? Opzouten.
  Idioot dat onze vijanden hier naartoe komen voor een uitkering, subsidies en een podium voor hun haat tegen de beschaving en tegen de belastingbetalers waar zij op teren.
  - Sowieso geen uitkeringen voor wie daar niet jarenlang aan heeft meebetaald. Geen subsidies voor wie zelf niet werkt, en zeker geen subsidies voor het verspreiden van haat.

  Het komt allemaal neer op logisch denken, en veel zaken zijn dus al benoemd. Inderdaad, wat moet je met een Turks paspoort (inclusief verplichting tot dienstplicht/afkopen in Turkije) als je Nederlander bent?

  En we moeten ook gewoon baas in eigen huis blijven. Elk land hanteert criteria waaraan mensen moeten voldoen om binnen te komen. Zelfs de Antillen die uitsluitend bestaan dankzij Nederlands belastinggeld verlangden tot voor kort van Nederandse immigranten dat die òf een baan hadden, òf een studie volgden. Aan lanterfanters had men daar geen behoefte, waarom zouden wij die wel moeten omarmen?

  Voldoet iemand niet aan de criteria; gelijk uitzetten, niet wachten op een generaal pardon. Het is namelijk die kleine kans op zo'n pardon dat die mensen hier naartoe lokt. Hetzelfde principe als de staatsloterij. Er is niks humaans aan die onzekerheid voor immigranten. Mensen wagen hun leven in lekke bootjes, hebben hoge schulden bij de mensensmokkelaars en zijn daardoor vaak slachtoffer van (seksuele) uitbuiting.
  Duidelijkheid zal levens redden.

  Dit kan natuurlijk alleen als we weer het recht krijgen om onze eigen grenzen te controleren. Ik neem die wachttijd bij de grens wel voor lief, als dat Oost-Europese criminele organisaties enigszins belemmert. Iemand een idee wat het skimmen van bankpasjes; het jatten van bliksemafleiders etc ons jaarlijks kost?

  Dit land wordt onleefbaar door politieke correctheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. "MAAAAR dat ligt nog meer bij de 'overheid' die dan eens moet beslissen of zij zulke 'nieuwe niet compatibele en vijandige' zaken ERKENT OF NET NIET."

  Ligt niet bij de overheid maar bij de samenleving. En dat is nu net het hele probleem. Om de instemming van de Nederlandse bevolking is nooit gevraagd maar opgelegd.
  Via het bedrijfsleven, gastarbeiders, heeft de overheid een enorm probleem gecreerd. Dat probleem is een toevalligheid geen noodzakelijkheid en is onderwijl tot staatsreligie uitgegroeid.

  Of Onze samenleving nood heeft aan een discussie over islam is niet aan de orde. Aan de orde is of de overheid toestemming, om zo te doen, van de bevolking heeft gekregen. Ik denk van niet en dat zal zo zijn consequenties voor het tijdelijk verblijf van de islam alhier hebben.
  Onze samenleving is gebaseerd op eerbied, niet op respect. Onze samenleving speelt het geweten en verantwoordelijkheid en zinnelijke bewijslast. En de rijkdom van onze maatschappij is gerealiseerd dankzij vrijheid van denken en ondernemen, van zelfverwerkelijking.

  Totaal ongeschikt voor islamieten e.d..

  BeantwoordenVerwijderen
 10. http://twitter.com/#!/_basjacobs/status/152014379511062528/photo/1/large

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Het enige wat je wil is grote groepen mensen betrekken bij de maatschappij en doe je dat op deze manier, met een proeftijd? Ik geloof het niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Het enige wat je wil is grote groepen mensen betrekken bij de maatschappij en doe je dat op deze manier, met een proeftijd? Ik geloof het niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @Willem,

  Zou iemand vol goede bedoelingen zich laten afschrikken door een proeftijd?
  Ik denk het niet.
  Een groot deel van de Nederlandse werknemers krijgt ook te maken met proeftijd, en voelt zich desondanks betrokken bij het bedrijf waar ze voor werken.

  BeantwoordenVerwijderen