maar het is even absurd

De Onbevlekte Ontvangenis van Maria, de Verkondiging door de Engel, de Incarnatie door de Maagdelijke Geboorte, de Kruisiging, Verrijzenis, Uitstorting van de Geest en de Tenhemelopneming van Maria met ziel en lichaam (het noodzakelijk complement van het dogma der O.O.) behelzen onuitputtelijke waarheden, maar het is even absurd ze letterlijk op te vatten als de componist na het ten gehore brengen van zijn sonate te vragen ‘of het echt gebeurd is’.

Geschreven te Greonterp op 28 juli 1967 door Gerard Reve

Schoon Schip, Amsterdam (Manteau) 1984, blz. 153

Geen opmerkingen:

Een reactie posten