Kan je schuld erven?

Zaterdagavond 17 december 2011 was er een merkwaardige uitzending te zien op de Nederlandse staatstelevisie. Het ging om de protestantse zendgemachtigde NCRV, van huis uit een gereformeerde-hervormde organisatie. Het programma ging over het rapport van de commissie-Deetman over de pedofiele misdragingen van een groot aantal employees van de Katholieke kerk, de oudste en grootste religieuze organisatie in Nederland. Althans, voor zo ver deze misdragingen bekend zijn geworden.

De benadeelden spraken over zichzelf als ‘slachtoffer’, wat net een beetje te zielig klonk. Maar het is moeilijk voor zaken die meestal onbesproken blijven, een goed woord te kiezen dat geschikt is voor gebruik op de TV. In de uitzending praatten die slachtoffers onbekommerd mee in het debat met Deetman en een aantal katholieke hotemetoten die niet allemaal even camera-geniek waren.

Het was voor elke kijker duidelijk zichtbaar dat niemand er ooit bij gebaat is zichzelf als slachtoffer te presenteren. Slachtoffers oogsten wel respect, maar blijkbaar heb je in respect ook soorten, en sommige daarvan zijn wat minder begeerlijk dan andere. De gesprekleidster wist bijna steeds te voorkomen dat er door wie dan ook iets verstandigs werd gezegd, en kapte onmiddellijk af waneer dat dreigde te gebeuren.

Wat was er nu zo intens raar aan het gesprek? Die misdragingen van het personeel van de kerkorganisatie werden niet alleen de plegers aangerekend, en hun medeplichtigen en leidinggevenden, wat logisch geweest zou zijn; maar ook aan de werkgever zelf, en alle employees en klanten van de werkgever in kwestie; toen, nu en later. Er werden geen cijfers genoemd over het ‘normale’ percentage pedofielen, en of dat percentage onder kerkelijk personeel hoger of lager lag. Maar misschien staan zulke cijfers wel in het rapport. Ook ging het steeds om tienduizenden slachtoffers, maar was dat per uur of per decennium? Of nog een andere termijn, bijvoorbeeld een halve eeuw?

Hoe besmettelijk is zonde? Mag je het elke katholiek een beetje aanrekenen dat er zo’n groot aantal beroepskatholieken gezondigd hebben? Iemand die er voor kiest zich vaak op te houden in het gezelschap van zondaars, mag je dat best aanrekenen. Maar kan je zelfs zondigheid erven van boosaards in wier gezelschap je je nooit hebt bevonden? Het ging hier om plegers die hun boosaardigheden en hun misdaden zo veel mogelijk verborgen hielden en zich naar buiten als extreem onberispelijk presenteerden. Nette katholieken die in gezelschap van deze boosaards hebben verkeerd, kan je dat toch niet aanrekenen? Straalt de schuld van deze veelplegers af op hun collega’s en klanten (‘parochianen’, in het dialect van de commissie-Deetman)? Of zelfs op alle katholieken?

Niet voor niets was een protestant voorzitter van de commissie. Protestanten geloven immers uit volle borst dat schuld geërfd kan worden. Adam en Eva in het Paradijs, slang en appel, appel verboden door God zelf. Zelfs wie geen appels lust, heeft die zonde geërfd, vandaar de erfzonde, althans voor wie daarin gelooft. Het leek wel of alle aanwezigen, en ook de publieke opinie, accepteren, ja, van harte geloven, dat zonde geërfd kan worden. Hoe zou je moeten controleren of zonde geërfd wordt? Wanneer er iets in het spel is dat oncontroleerbaar is, dan is de religie niet ver weg meer.

Als er een boekhouder bij een bank fraudeert, zijn dan de directie en alle bankemployees schuldig? En al die klanten die uit gemakzucht toch maar hun betaalrekening aanhouden? Wat is hun status? Schuldig of niet? Als één makelaar zijn klant bedriegt, is zijn hele kantoor dan schuldig? Ook als er in de statuten van de makelaardij nadrukkelijk staat dat klanten niet genaaid mogen worden? Is een heel ziekenhuis schuldig, inclusief de patiënten, en de volgende lichting coassistenten, vanwege de zonden en fouten van een daar werkzame arts? Als ervaringsdeskundige vrees ik overigens dat we de universiteit maar beter buiten deze reeks voorbeelden kunnen houden.

Instellingen doen er natuurlijk goed aan royaal te zijn wanneer hun personeel het publiek schade toebrengt, dat weet iedereen. Leidinggevenden die crimineel gedrag van hun ondergeschikten verdoezelen, zijn gewone medeplichtigen. Het strafrecht heeft daar gewone, aardse procedures en straffen voor. Maar de schuld is alleen erfelijk wanneer alle betrokkenen dat geloven.

De erfzonde is een dogma, en of een dogma ‘waar’ is, is oncontroleerbaar. De dogma’s van een religieuze beweging zo maar accepteren, dat is niet zo verstandig. Toch was de uitzending van zaterdagavond een langdurige geloofsbelijdenis, naar het leek wel afkomstig uit een mogelijk nieuwe religieuze beweging die ons allen verenigt: ‘Wij geloven in de erfelijkheid van de zonde. Ja, amen, halleluja’. Ook GeenStijl en Youp van ’t Hek hebben over de Roomse kerk de laatste dagen teksten geschreven die duidelijk impliceren dat ook zij geloven in de erfelijkheid van zonde. Wie niets gelooft, kan zulke gelovigen alleen maar benijden om hun geloof.

Maar als dat voor de Roomse kerk geldt, hoe staat het dan met de islam? Zijn alle moslims schuldig doordat hun profeet Mohammed het volgens de islamitische overlevering met een meisje van negen jaar oud gedaan heeft? Het verschil hier is dat vanaf de katholieke kansel nooit gepreekt is dat huwelijk en gemeenschap met zo jonge kinderen een goed idee is, in overeenstemming met Gods wil en toegestaan door Zijn goddelijke wet. Integendeel, employees van de kerk die vies deden, ontkenden en verborgen dat. Ze handelden geheel en volledig in strijd met de leer van hun werkgever.

En de terreur? Zijn alle moslims medeschuldig vanwege de terroristen die beweerd hebben dat ze opgetreden hebben in  naam van de islam? Zijn moslimterroristen er in geslaagd de rest van de moslims in te stralen met schuld, als waren ze Yomanda zelf?

Dat hangt af van een belangrijke vraag: Wat beweren de employees van de moskee vanaf de kansel over dat onderwerp? Wat leren de islamitische boeken die bij de opleiding tot beroepsmoslim gebruikt worden daarover? Wat zegt de Koran? Wat zeggen de bij moslims gezaghebbende korancommentaren? Wat staat er daarover in de laatste bijgewerkte editie van het bij moslims meest gezaghebbende handboek van het islamitisch recht? Gaat het alleen maar om instralen, of is er meer aan de hand?

Internet is een groot goed, want iedereen kan dat het antwoord op zulke vragen nu zelf nakijken en opzoeken, daar is geen deskundige meer voor nodig, behalve misschien om ingestraald te krijgen dat er iets op te zoeken valt. Kan je schuld erven? Moet je gebukt gaan onder schuld als medegelovigen slechte dingen doen? Heb je een schuld te dragen wanneer jouw geloof bij monde van beroepsgelovigen oproept tot slechte dingen? Heb je een schuld te dragen wanneer beroepsgelovigen van jouw godsdienst slechte dingen doen?

Daar gaat bij de NCRV van zijn leven niet over gedebatteerd worden. Zo’n debat is in strijd met onze democratische vrijheden zoals die zijn gegarandeerd door artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht. Voor je het weet verandert zo’n debat immers in haat zaaien, discriminatie en groepsbelediging.

40 opmerkingen:

 1. Een morele schuld kan men erven, maar alleen als men zich solidair verklaart met het oorspronkelijke gedachtegoed.

  De huidige priesters, allemaal!!! en bischoppen, zelfs die ene in Rome zijn van voor tot achter, van links tot rechts, van hoog tot laag ieder voor zich persoonlijk aansprakelijk voor al het leed dat door enkelen is veroorzaakt. Alleen maar omdat men zich solidair verklaart! Enkel en alleen omdat men geen schuldigen wil aanwijzen, en er geen eind aan heeft willen maken. Daarom is men schuldig. Niet schuldig door associatie, maar schuldig uit een zelfverkozen solidariteit met de daders. Iedereen die niet ijvert voor het stoppen van het probleem heeft bijgedragen aan de voortzetting van het misbruik.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Kan iemand in de commentaren bij vermelden om welk programma het precies gaat? De zendgemachtigde (NCRV) wordt er namelijk niet bij vermeld bij "uitzending gemist".

  BeantwoordenVerwijderen
 5. En @vanhetgoor, wat je over die schuld zegt klopt m.i. niet helemaal, de erkende leer (waar katholieken zich aan gebonden achten) staat dit soort gedrag namelijk allesbehalve toe.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Debat op 2

  Journalistiek discussieprogramma van NCRV en KRO, elke zaterdagavond om 20.25 uur. De presentatie is om de week in handen van NCRV-presentator Ghislaine Plag en KRO-presentator Arie Boomsma.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. ow mijn goed arie boomsma, nee ik zap weg

  BeantwoordenVerwijderen
 9. als men in erfzonde gelooft, waarom is er dan nog geen priester of andere man in een jurk voor de rechter gebracht? smartegeld betalen wil niet zeggen dat je je straf hebt gehad. Het enige wat ik hoor is: Wir haben es nicht gewust! Dat is nog eens erg.

  Om nu deze erfzonde op de islam te projecteren, kan, maar leidt af van de werkelijke problemen die de katholieke kerk heeft veroorzaakt.

  In Afghanistan is het trouwens heel gewoon dat zo'n man in zo'n jurk een jong jongetje er bij heeft, bij al zijn vrouwen natuurlijk.

  Leve de sharia!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Het ligt voor de hand dat sommige pedofielen een beroep of hobby met kinderen kiezen. In de loop der jaren zijn er dus heel wat scholen, (sport-) clubs, instituten, etc geconfronteerd met schandalen. Of het in de RK kerk erger was weet ik niet.

  En natuurlijk is er geen erfzonde. Niet voor de katholieken die hier niks mee te maken hebben. En ook niet voor de joden, die oa door de RK kerk eeuwenlang werden beschuldigd van de moord op Jezus.

  Maar het draait hier ook om iets anders.
  De RK kerk is een instituut van moraalriddeers dat al eeuwen fulmineert tegen homo's, joden ketters etc. De kerk legde de schuld van dit katholieke pedoschandaal nota bene bij homofilie! Niet zo lang geleden werd een holocaust-ontkennende priester gepromoveerd. Ik herinner me ook nog wel hoe de Ierse RK kerk tekeerging toen een Iers slachtoffertje van verkrachting (13 jaar oud) een abortus wilde plegen. Mag niet!
  Onlangs weigerde een pastoor in Lempde een uitvaart te doen, omdat de overledene euthenasie had gepleegd.

  Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.
  Een instituut dat voortdurend anderen (met name zwakkeren) lijkt te willen stenigen mag best eens keihard worden aangepakt op haar eigen falen.
  En dan druk ik mij bijzonder mild uit.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @Salomo: je bent slecht geïnformeerd. Er zijn wel een aantal geestelijken voor de rechter gebracht in de loop van de jaren, al zijn dat er relatief weinig geweest. En dat het nu niet meer gebeurd is een logisch gevolg van onze rechtsstaat, waarin je geen verdachten kunt vervolgen voor zaken die zich hebben afgespeeld in een periode van 30 tot 60 jaar geleden. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat het bewijs is na zoveel tijd vaak bijna niet meer is te leveren.

  @Dandruff: er worden in deze tijd juist heel veel onterechte stenen naar de kerk gegooid. Dat blijkt al uit jouw erg onzorgvuldige opsomming van dingen die er mis zouden zijn. De katholieke kerk komt juist op veel plaatsen in de wereld op voor de zwakkeren. En er is volgens mij geen holocaust-ontkennende priester gepromoveerd. De kerk heeft juist altijd heel sterk Holocaust-ontkenning veroordeeld. Als je zegt dat het anders is, weet je niet waar je het over hebt of lieg je. Bij dat slachtoffertje van verkrachting vraag ik me ook af of je weet waarover je het hebt. Ik denk dat je een meisje in Brazilië bedoelt, een jaar of twee geleden, waarvan een bisschop zei dat abortus niet was toegestaan. Dat was ook in de kerk omstreden; notabene de president van de pauselijke academie voor het leven, kardinaal Fisichella, zei dat die bisschop meer barmhartigheid had moeten tonen met dat meisje en begrip had moeten tonen voor de abortus in zo’n extreem geval. En euthanasie is in de kerk nu eenmaal strikt verboden, maar pijnbestrijding met krachtige middelen is wel toegestaan. Als iemand zo in strijd met de leer handelt door euthanasie te plegen, moet hij consequent zijn en niet van de kerk verwachten dat ze hem een uitvaart geven.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @Mbuurman,

  Mijn lijstje klopt natuurlijk wel degelijk, anders kom ik er niet mee. Google gewoon zelf even voor je mij van liegen of onzorgvuldigheid beticht.

  Deze paus heeft wel degelijk een holocaust-ontkenner gepromoveerd; de geëxcommuniceerde bisschop Williamson werd gerehabiliteerd.
  http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/02/04/wat-zegt-de-rehabilitatie-van-holocaust-ontkenner-williamson-over-het-de-paus/

  Ik had het over Ierland, niet over Brazilië. Al zullen dit soort zaken overal spelen.
  http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2689011/1997/11/25/Ierland-in-de-ban-van-nieuwe-abortuszaak.dhtml

  Jij doet alsof euthenasie een feestje is, iets waar men voor kiest. Ik heb het van nabij meegemaakt en kan je verzekeren dat dat niet zo is. Daar gaat veel pijn en verdriet aan vooraf, óók bij mensen die in god geloven. Voor wie een christelijke begrafenis erg belangrijk kan zijn.
  Probleem is dat de kerk alle contact met de realiteit verwerpt. In de bijbel staat niks over euthenasie omdat dat destijds (toen men aan een ontstoken teennagel kon overlijden) irrelevant was. Tegenwoordig kunnen mensen echter jarenlang in leven worden gehouden terwijl ze feitelijk al volkomen kapot zijn. Ook als de krachtigste pijnstillers al zijn uitgewerkt; zelfs als eten en drinken onmogelijk is geworden kan men nog maandenlang in leven worden gehouden.
  Het is onmenselijk om mensen te dwingen door te leven, alleen maar omdat de bedenkers van de bijbel niet wisten dat er ooit zoiets als "medische wetenschap" zou ontstaan. En omdat leken in het vaticaan weigeren zich in te lezen in de materie voor ze conclusies trekken uit wat er nu wel of niet staat in hun hopeloos verouderde sprookjesboek.

  Jij bent hier degene die niet weet waar hij het over heeft. De RK kerk opkomen voor zwakkeren?
  Een enkeling misschien.
  Het instituut RK kerk zoekt kleine (dus zwakke) zondebokken om de aandacht van haar eigen misstanden af te leiden.
  Homofilie krijgt de schuld van dit katholieke pedoschandaal, en atheïsme krijgt de schuld van de holocaust waar de RK kerk zich destijds niet tegen durfde uitspreken. Misschien ook wel omdat Pius na 2000 jaar christelijk antisemitisme het probleem niet zo zag (sommigen zoals Lefebvre en Gibson zien het probleem nog steeds niet).
  In een synode over de positie van christenen in het Midden Oosten veroordeelt het vaticaan Israël, niet de holocaustpredikende landen om Israël heen. En dat terwijl christenen juist in die moslimlanden worden vervolgd; niet in Israël. Maar dat is weer de lafheid die we herkennen uit ww2, de lafheid van een instituut dat alleen ongevaarlijke tegenstanders durft veroordelen.

  Nog maar wat linkjes, voor ik weer te horen krijg dat ik slecht geïnformeerd ben.
  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/2010/weken_2010/15/0413_0720_2e_man_vaticaan_misbruik_kinderen_niet_door_celibaat_maar_daders_homo.xml

  http://www.atheisme.eu/nl/entry/211/paasboodschap_australische_bisschop_atheisten_grootste_moordenaars

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2808/Israelisch-Palestijns-conflict/article/detail/1037957/2010/10/25/Rel-tussen-Vaticaan-en-Israel-na-synode.dhtml

  BeantwoordenVerwijderen
 13. ben het helemaal met je eens dandruff

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @Dandruff
  Wat klopt, is dat jij je lijstje hebt gegoogled. Dat wil nog niet zeggen dat de zaken op dat lijstje kloppen.
  Verder graag reageren op wat ik schrijf, in plaats van op wat jij daarvan maakt. Ik schreef dat de kerk Holocaustontkenning altijd sterk heeft veroordeeld (dat is een feit), en dat degene die dat ontkent niet weet waar hij het over heeft of liegt. Dus, pas als jij zou ontkennen dat de kerk Holocaust-ontkenning veroordeelt, beticht ik jou van liegen of niet weten waarover je het hebt.

  Hierna puntsgewijs een reactie, waarbij ik jouw tekst citeer:
  “Deze paus heeft wel degelijk een holocaust-ontkenner gepromoveerd; de geëxcommuniceerde bisschop Williamson werd gerehabiliteerd.”

  * Onjuist. Williamson werd niet gepromoveerd en niet gerehabiliteerd. Wel werd de excommunicatie van de broederschap Pius X (waarmee die buiten de kerk was geplaatst in de jaren ’80) waarvan hij deel uitmaakt, opgeheven. Daardoor mochten de leden van de broederschap zich weer katholiek noemen. Toen bekend werd dat een van de bisschoppen van die broederschap de Holocaust had ontkend, werd deze direct heel scherp veroordeeld door het Vaticaan. Verder is Williamson géén bisschop in de katholieke kerk. Over dit onderwerp is totaal ten onrechte veel met modder naar de kerk gegooid, door NRC en vele anderen.

  “Ik had het over Ierland, niet over Brazilië. Al zullen dit soort zaken overal spelen.”

  * Inderdaad is deze zaak uit 1997 een andere dan die in Brazilië. Uit het Braziliaanse voorbeeld van veel korter geleden, blijkt wel dat in dit soort extreme gevallen zelfs in de kerk verschillend wordt gedacht over abortus. Maar de kerk is principieel tegen abortus, en komt daarmee op voor de allerzwaksten, namelijk de ongeborenen. In het overgrote deel van de abortussen is geen sprake van verkrachting.

  “Jij doet alsof euthenasie een feestje is,..”

  * Pardon? Leg mij s.v.p. niets in de mond wat ik nooit zou zeggen, en absoluut niet vind.

  “..iets waar men voor kiest. Ik heb het van nabij meegemaakt en kan je verzekeren dat dat niet zo is. Daar gaat veel pijn en verdriet aan vooraf, óók bij mensen die in god geloven. Voor wie een christelijke begrafenis erg belangrijk kan zijn.”

  * Euthanasie is natuurlijk wel iets waar mensen voor kiezen. Dat geldt ook voor de kerk waar je bij wilt horen. En net als bij abortus maakt de kerk een principiële keuze, namelijk dat mensen niet zelf een einde aan hun leven mogen maken. Hoe begrijpelijk het ook is dat mensen genoeg hebben van het leven als het vreselijk moeilijk wordt. De kerk wil dat die mensen dan zo goed mogelijk worden ondersteund, geestelijk en lichamelijk. Pijnbestrijding mag altijd, ook als dat levenbekortend werkt. En palliatieve sedatie, waarbij de patiënt in een coma wordt gebracht.

  (wordt vervolgd)

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @Dandruff vervolg
  “Probleem is dat de kerk alle contact met de realiteit verwerpt. In de bijbel staat niks over euthenasie omdat dat destijds (toen men aan een ontstoken teennagel kon overlijden) irrelevant was. Tegenwoordig kunnen mensen echter jarenlang in leven worden gehouden terwijl ze feitelijk al volkomen kapot zijn. Ook als de krachtigste pijnstillers al zijn uitgewerkt; zelfs als eten en drinken onmogelijk is geworden kan men nog maandenlang in leven worden gehouden.
  Het is onmenselijk om mensen te dwingen door te leven, alleen maar omdat de bedenkers van de bijbel niet wisten dat er ooit zoiets als "medische wetenschap" zou ontstaan. En omdat leken in het vaticaan weigeren zich in te lezen in de materie voor ze conclusies trekken uit wat er nu wel of niet staat in hun hopeloos verouderde sprookjesboek.”

  * Als je denkt dat de keuze van de kerk tegen euthanasie op deze manier is gemotiveerd, constateer ik dat je er weinig van afweet. De kerk is geen voorstander om mensen met alle middelen in leven te houden als ze ongeneeslijk ziek zijn. Er kan worden besloten bepaald behandelingen niet te doen. Maar het actief doden van een mens gaat veel verder. Die grens wil de kerk niet overschrijden. Sommige deskundigen hebben het over gevallen waarin mensen voor euthanasie kiezen, omdat zij in een positie komen dat ze zich door hun omgeving min of meer gedwongen voelen daarvoor te kiezen. Dat raakt de kern van de zaak. De principiële keuze tegen euthanasie voorkomt dat dergelijke situaties ooit kunnen ontstaan. Het principe is dat het menselijk leven altijd de moeite waard is en dat daarmee nooit wordt gemarchandeerd, zelfs niet bij een vreselijk lijden.

  “Jij bent hier degene die niet weet waar hij het over heeft. De RK kerk opkomen voor zwakkeren?
  Een enkeling misschien.”

  * De hele geschiedenis van de kerk door hebben de dienaren van de kerk zich ingezet voor de zwakkeren. In o.a. gezondheidszorg, onderwijs, verzet tegen onderdrukking, en het uitdragen van morele waarden. Zeker, er zijn ook misstanden geweest. En zaken moeten altijd worden bekeken in het licht van de tijd waarin het speelde. Maar naast de schijnheiligen, waren er ook veel heiligen, en vooral mensen die gewoon hun best deden en doen om het goede te doen.

  (wordt vervolgd)

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @Mbuurman,

  Leuke woordspelletjes, maar je had het dus wel degelijk over mijn "onzorgvuldige opsomming". Met woordjes spelen kan ik ook; ik ontkende niet dat de RK kerk holocaust-ontkenning zegt te veroordelen; ik constateer alleen wel dat het bij mooie woordjes blijft.

  Ik lieg niet als ik zeg dat de RK kerk in de praktijk holocaust-ontkenners als bondgenoot neemt; echt niet alleen Williamson. Dat is op zich niet zo bijzonder, veel socialisten en islamisten zijn ook tegen holocaust-ontkenning (zeggen ze), maar ondertussen nemen ze ze als bondgenoten. Ik veroordeel dat altijd, en ik doe dat nu dus ook bij het vaticaan.

  Feit is dat Williamson is gerehabiliteerd; vandaar de commotie. En het was vanwege die commotie dat de kerk Williamson snel vroeg om afstand te nemen van die ontkenning. Williamson (die ooit ook neonazi Zundel prees om zijn moed) was overigens niet de enige antisemiet in dat gerehabiliteerde gezelschap, zo gaf aartsbisschop Lefebvre de joden de schuld van de hervormingen in de RK kerk. Het is onwaarschijnlijk dat niemand in het vaticaan dat allemaal wist.

  Vanaf welk moment is een groep cellen een echt ongeboren kind, compleet met bewustzijn? Wetenschappers zijn daar zorgvuldiger in dan de katholieke kerk lijkt me. Die doet nu heel hypocriet alsof elke bevruchte eicel direct een levensvatbaar kind met pijngevoelens en een "ziel" is, maar dat is ook niet altijd zo geweest. Tot een aantal jaren geleden kregen ongeboren kinderen (bij miskramen dus) niet eens een katholieke begrafenis. Het waren immers nog geen mensen, ongedoopt ook, en de gevoelens van de ouders deden niet ter zake. Zoals ook de gevoelens van kinderen er niet toe doen, als die worden opgevoed door ouders die hen nooit hebben gewild.

  Ik leg jou niks in de mond, ik zeg dat jij "doet alsof". Jij ziet euthenasie nog steeds als een keuze, maar dat is het vaak niet.
  Je blijkt niet te weten dat pijnstillers uiteindelijk vaak niet meer werken. Die onwetendheid verwijt ik ook de RK kerk. Je verwijzing naar palliatieve sedatie is belachelijk; waarom is een opgewekte coma beter dan een opgewekte dood?
  Omdat het doodgaan dan wat langer duurt?
  Hetzelfde geldt voor "ongeneeslijk zieken niet meer behandelen"; waarom is een langer stervensproces beter dan een korter?
  Hoe denk je eigenlijk over versterven?

  Wie euthenasie van dichterbij heeft meegemaakt weet dat er uiterste zorgvuldigheid wordt betracht. De kans op "door de omgeving worden gedwongen tot euthenasie" is zeker niet groter dan "door de omgeving gedwongen worden tot palliatieve sedatie".

  Jij weet niet waarover je praat, en dat geldt voor veel gelovigen.
  Natuurlijk zijn er goedbedoelende katholieken, zoals er ook goedbedoelende socialisten en moslims zijn. Waar het om draait is dat georganiseerde religie altijd populariteit verwerft door de zwaksten aan te vallen.
  Dat zien we ook bij mijn voorbeelden over de RK kerk, waar je niet op reageert.
  - Het is die kerk die eeuwenlang kindermisbruikers beschermde, en nu de homo's de schuld geeft.
  - Het is die kerk die eeuwenlang antisemitisme propageerde, nu collaborateur Pius XII zaligverklaart; en de atheisten de schuld geeft.
  - Het is die kerk die niet durft het genocide-klimaat in de moslimwereld te veroordelen, en daarom dus Israel de schuld geeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. (vervolg)
  “Het instituut RK kerk zoekt kleine (dus zwakke) zondebokken om de aandacht van haar eigen misstanden af te leiden.
  Homofilie krijgt de schuld van dit katholieke pedoschandaal, en atheïsme krijgt de schuld van de holocaust waar de RK kerk zich destijds niet tegen durfde uitspreken. Misschien ook wel omdat Pius na 2000 jaar christelijk antisemitisme het probleem niet zo zag”

  * Homofilie krijgt niet de schuld van het misbruikschandaal. De paus zelf heeft het misbruik meermaals als een kwaad en grote zonde in de kerk beschreven, zonder dat aan homofilie te wijten. Dat artikeltje over kardinaal Bertone is geen weergave van het standpunt van de kerk. Overigens is de stelling dat deze kardinaal de tweede man van de kerk is, net onder de paus, onjuist. Er is helemaal geen tweede man in de kerk. Bertone is een invloedrijke kardinaal, maar zeker geen ‘tweede man’.
  Juist katholieke geestelijken hebben een grote rol gespeeld in het verzet tegen de nazi’s, en onder hen zijn relatief zeer veel slachtoffers gevallen. Dat paus Pius XII toen gezwegen heeft, is steeds meer een kwaadwillige mythe gebleken. Uit de feiten blijkt dat de paus nationaal-socialisme en jodenvervolging consequent en openlijk afwees. Hij deed dat echter op een omzichtige wijze, beducht voor represailles juist ook tegen joden. De praktijk had immers bewezen dat al te openlijke veroordelingen er direct toe leidden dat de nazi’s grootschalige anti-joodse acties ondernamen.
  Onder meer de joodse historicus professor David Dalin neemt het in zijn boek ‘The myth of Hitler’s pope’ op voor Pius XII.
  Andere uitgebreide studies zijn bv. die van Ronald Rychlak en de Nederlander Hans Jansen (niet te verwarren met de gelijknamige arabist).
  Zij hebben minutieus onderzocht wat er door de paus is ondernomen in de oorlogsjaren. Hieruit komt een beeld naar voren van een onophoudelijk protest tegen de jodenvervolging (en andere praktijken van de nazi’s).
  Dat deed hij enerzijds door in talrijke toespraken, encyclieken en brieven de gelovigen te wijzen op hun christelijke plicht en zich uit te spreken tegen ernstige daden die in tegenspraak zijn met de menselijkheid en het christendom. Anderzijds deed hij dat door kloosters massaal open te laten stellen voor vluchtelingen en joden.
  De joodse Fransman Serge Klarsfeld, een beroemde nazi-jager, zei over Pius XII dat hij na de oorlog “de strijd tegen het totalitarisme en voor de opbouw van een Europa dat verlost was van het nationalisme” belichaamde.
  De joodse Pave the Way Foundation houdt zich bezig met onderzoek naar de handelwijze van paus Pius XII. Haar voorzitter Gary Krupp verwerpt met kracht een veel gebruikt voorbeeld tegen Pius XII, namelijk dat hij bij de grote Duitse razzia tegen de joden van Rome stil is gebleven. Krupp beschrijft in detail de 16de oktober 1943, de dag van de razzia, hoe Pius XII zich persoonlijk en krachtdadig inzette en zo een bijdrage leverde aan de redding van 7000 van de 8200 joden in de eeuwige stad. De Kerk had zich, op aanwijzing van Pius XII, helemaal ter beschikking gesteld van de joden. Vrijwel alle basilieken, kerken, seminaries en kloosters herbergden en hielpen joden. Als de paus zich in het openbaar had uitgesproken had dat niets opgeleverd behalve risico’s, maar zijn handelen in de praktijk was des te effectiever.
  (wordt vervolgd)

  BeantwoordenVerwijderen
 18. (vervolg)

  “(sommigen zoals Lefebvre en Gibson zien het probleem nog steeds niet).”

  * Lefebrve is al vele jaren dood, en was bij leven door de kerk geëxcommuniceerd. Gibson is een acteur die geen enkele functie bekleedt in de kerk. Slechte voorbeelden dus.

  “In een synode over de positie van christenen in het Midden Oosten veroordeelt het vaticaan Israël, niet de holocaustpredikende landen om Israël heen. En dat terwijl christenen juist in die moslimlanden worden vervolgd; niet in Israël. Maar dat is weer de lafheid die we herkennen uit ww2, de lafheid van een instituut dat alleen ongevaarlijke tegenstanders durft veroordelen.”

  * Je geeft de werkelijkheid weer onjuist weer, want het Vaticaan spreekt zich regelmatig openlijk uit tegen vervolgingen van christenen in moslimlanden. Wat betreft die zogenaamde lafheid in de oorlog: dat is een triest verwijt, waarmee de nagedachtenis van de vele katholieke geestelijken die hun leven hebben gegeven wordt besmeurd. Zie ook mijn reactie hierboven.

  “Nog maar wat linkjes, voor ik weer te horen krijg dat ik slecht geïnformeerd ben.”

  * Zoals ik in het begin al schreef: door wat te googlen, ben je nog niet goed geïnformeerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Een katholiek ambtsdrager zei in het programma dat er tot nu toe 2000 meldingen waren van individuen die beweren seksueel misbruikt te zijn . Ook werd vervolgens het woord extrapoleren gebruikt . Namelijk , als er 2000 individuele meldingen zijn , hoeveel zijn het er dan werkelijk ? Dat is heel simpel we gaan dat vermenigvuldigen met een factor van bijv. 5 of 10 . Er zal neem ik aan een wetenschappelijke basis zijn voor een factor 5 of 10 . Het aantal slachtoffers kunnen we op 'wetenschappelijke gronden' bepalen op de helft of het dubbele namelijk 10000 of 20000 . lol . Wanneer we uitgaan van 2000(meldingen) individuen over de periode 1940 -1980 gaat het dus over 50 individuen op jaar basis . (na 1980 was het eigenlijk wel gebeurd met al die internaten) . Wanneer een pedo en of homo 5 individuen op jaarbasis misbruikt komen we dus aan 10 pedo's en of homo's . Al deze cijfers worden natuurlijk eventueel vermenigvuldigd met een factor 5 of 10 . Een pedo en of homo patertje kan natuurlijk wel in 40 jaar tijd 200 individuen misbruiken . Blijft de vraag hoeveel katholieke ambtsdragers(nonnen , paters , broeders , monniken , pastoors , kapelaans , dekens , bisschoppen etc.) waren er gemiddeld per jaar in dienst tussen 1940 en 1980 . Het zal blijken dat een vergelijking van misbruik van 1 op 10 absolute onzin is . Te beweren dat er in 1940 of 1950 van laten we zeggen 50000 ambtsdragers 10% dus 5000 kindermisbruikers zouden zijn is niets anders dan leugen en laster . !!! Voor de zoveelste keer is er natuurlijk weer sprake van katholieken bashen , dat zit zo diep verankert in de calvinistische volksaard , dat het zelfs oppopt als de katholieke kerk geen enkele macht of factor van belang meer vormt in de samenleving . Een onderzoek naar seksueel misbruik door papa's en dominees in de biblebelt de Veluwe en Staphorst en omgeving zal wel nooit van de grond komen . Daar bidden ze gewoon een keer met de dominee en is alles vergeven en vergeten , we zijn tenslotte allemaaaal zondaars als je in die donderpredikers geloof(de)t .

  BeantwoordenVerwijderen
 20. hey buurman waar haal jij die tijd vandaan om al die teksten hier neer te zetten? in between jobs?

  en dandruff komt tenminste met enkele bronnen, jij daarentegen komt met aannames en stellingnamen zonder bronvermelding. Ik neem aan dat voor je onderbouwing van jaartallen en tijdslijnen de openbare digitale bibliotheek ook gebruikt?

  In de journalistiek en ook de wetenschap is het gebruikelijk dat wanneer je stellingen of aannames poneert, dit onderbouwt met bronnen die algemeen verifierbaar zijn en waarvan de bron ook deugdelijk en betrouwbaar moet zijn.

  Een gevalletje 'ik geloof dus ik weet het beter'?

  BeantwoordenVerwijderen
 21. ik bedenk me net dat je wellicht goed bij de Amsterdamse rechtbank zou passen, ter ondersteuning van raadsheren die ook moeite hebben met getuigenverklaringen,zeker wanneer deze komen van respectabele mensen komen; en deze niet willen horen omdat dit niet in de eigen vooringenomen opvattingen past.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. zo zie je maar dat het aanhangen van een religie maakt je niet noodzakelijkerwijs tot een beter mens, een goede opvoeding en het gebruik van het boerenverstand daarintegen wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Piet -

  "Voor de zoveelste keer is er natuurlijk weer sprake van katholieken bashen , dat zit zo diep verankert in de calvinistische volksaard , dat het zelfs oppopt als de katholieke kerk geen enkele macht of factor van belang meer vormt in de samenleving . Een onderzoek naar seksueel misbruik door papa's en dominees in de biblebelt de Veluwe en Staphorst en omgeving zal wel nooit van de grond komen . Daar bidden ze gewoon een keer met de dominee en is alles vergeven en vergeten , we zijn tenslotte allemaaaal zondaars als je in die donderpredikers geloof(de)t."

  Yep, de volksaard. Zelfde verhaal in de VS waar het cultuur"calvinistisch"/progressivistische zwaartepunt ligt van deze eenzijdige aanval (NY Times etc).

  Groet,
  Sag

  BeantwoordenVerwijderen
 25. @ M'n Beste Buurman

  Duitsers waren verantwoordelijk voor Twee Wereldoorlogen en 6.000.000 vermoorde Joden. Toch probeerde de Duitser Rolph Hochhuth met éen toneelstuk de schuld in de schoenen te schuiven van een Italiaan, die z’n hele leven lang, dag en nacht werkte voor de vrede en die ca. 800.000 Joden het leven redde.

  Het feit dat Hochhuth een tijd lang slaagde in zijn opzet, en dat hij door sommigen hier op dit blog blijkbaar nog gesteund wordt in zijn boosaardige onderneming, laat alleen maar zien dat Katholieken Bashen breed gedragen wordt.

  Maar troosten we ons met de gedachte: they can fool all of the people, some of the time; they can fool some of the people alle of the time; but they can not fool all of the people all of the time.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @Mbuurman,

  Natuurlijk kan de paus niet anders dan dit kindermisbruik (veel te laat) veroordelen.
  Maar ondertussen wordt er in zijn omgeving dus wel degelijk geroepen dat homofilie de reden is. Hoe belangrijk die kardinaal die dat zei precies is lijkt me redelijk irrelevant. In ieder geval zolang de kerk zich niet minstens zo hardop uitspreekt tegen die lulhannes als zij zich normaal gesproken uitspreekt tegen homofilie.
  Hetzelfde geldt voor de link nazisme en atheïsme, terwijl het vaticaan wat dat aangaat een paar behoorlijke boterbergen op het hoofd heeft.

  Natuurlijk kun je altijd een paar namen bedenken van mensen die ontkennen wat er is gebeurd; daarover begon deze discussie trouwens.
  - Feit blijft dat de RK kerk eeuwenlang antisemitisme predikte.
  - Feit blijft dat de RK kerk het (nationaal) socialisme vooral veroordeelde uit concurrentieoverwegingen. De RK kerk waarschuwde ook tegen de VARA en de SDAP; dat had niks met het beschermen van joden te maken.
  - Feit blijft ook dat de RK kerk de nazi's vooral veroordeelden voordat die de macht hadden. Daarna werd het te gevaarlijk, inderdaad. Niet voor de joden die toch al de lul waren natuurlijk, maar vooral voor de RK kerk zelf. Een nogal opmerkelijk standpunt voor een instituut dat zo precies weet hoe stervenden hun pijnlijke lot kunnen (en dus moeten) verlengen.
  - Dat het vaticaan aan het eind van de oorlog meer moed kreeg is mooi, maar overtuigt mij niet zo. Ten eerste kan dat opportunisme zijn; dat zagen we vaker vanaf dat de nazi's begonnen te verliezen.
  Ten tweede had Duitsland toen net Italië bezet; een oorlogshandeling die veel kwaad bloed zette. Ook Hitler-aanhanger Joop den Uyl (PvdA) veranderde van gedachte nadat Nederland werd bezet.

  Dat veel katholieken zich vanaf het begin wèl goed gedragen hebben ben ik met je eens. Zoals gezegd, goede mensen heb je overal. Door Frankrijk weer actueel; een paar jaar geleden zag ik een interview met een Armeense schrijver die vertelde hoe zijn familie de Armeense genocide had overleefd dankzij hun Turkse buren. Zo zijn er ongetwijfeld veel meer geweest. Dat neemt echter niet weg dat Turkije genocide pleegde op de Armeniërs. Het gaat mij om de systemen, niet om individuen die gelukkig zelf blijven nadenken bij wat ze doen.

  Dat Lefebvre al dood is maakt hem niet minder antisemitisch, en deze discussie begon bij de rehabillitatie van "zijn" aanhanger (en tevens antisemiet) Williamson. Bovendien gaf ik die voorbeelden (ook Gibson) vooral om te laten zien dat antisemitisme bij veel katholieken nu nog steeds acceptabel is. Ik kan met gemak nog veel meer voorbeelden bedenken (kardinaal Glemp, nitwit van Agt), en dat was in de oorlog vast niet anders.

  In een synode over geweld tegen christenen in het Midden Oosten wordt Israël veroordeeld; het enige land waar christenen (èn moslims) normaal behandeld worden. Dat er misschien bij andere gelegenheden soms ook heel voorzichtig iets is gezegd over christenvervolgingen in moslimlanden kan best. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat zelfs maar één keer net zo duidelijk was als de vele zedenpreken tegen Israël. Dat land werd überhaupt pas in 1993 door het vaticaan erkend.

  Je verwijt mij dat ik linkjes plaats, iets wat je zelf niet doet. Er is niks mis met google, google is gewoon een zoekmachine. Alleen van een bron zelf kun je zeggen dat die wel of niet betrouwbaar is. Zolang je niet probeert om aan te tonen dat een bron niet deugt ga ik er van uit dat elke bron deugt.
  Bovendien onderschat je het fenomeen "algemene ontwikkeling". Ik google niet lukraak, ik weet waar ik naar op zoek ben omdat ik het nieuws al behoorlijk lang volg.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. @Piet,

  De door jou aangehaalde "berekening" is natuurlijk belachelijk. Als er echt iemand deze berekening gebruikt heeft (naam?) dan deugt die persoon voor geen meter.

  Maar laten we niet vergeten waar dit schandaal om begon.
  Heel veel kinderen die heel lang misbruikt zijn, in een instituut dat anderen voortdurend de les leest over sexuele moraal.
  Talloze daders die door dat instituut werden beschermd, en die gewoon weer opnieuw met kinderen in contact werden gebracht.

  We hebben het dus niet over wat onbetaalde parkeerboetes. Het is onzin de volkomen terechte kritiek op zulke ernstige misstanden als "bashen" te betitelen. Dan ben je net zo ver heen als bepaalde arabisten die kritiek op steniging "populisme" noemen (Otto, Berger).
  Jij-bakken over misstanden bij andere religieuze genootschappen zijn hier misplaatst. Anders kun je namelijk alles relativeren.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. @Salomo,

  Ook interessant om te zien dat een bron kennelijk als ondeugdelijk geldt, als die bron via google verkregen is.

  Hierbij is deze online encyclopedie dus ook geheel onbetrouwbaar geworden. Ik heb hem namelijk via google gevonden, en hij stond ook bovenaan (wordt dus vaak via google gevonden).
  http://www.encyclo.nl/

  BeantwoordenVerwijderen
 29. @Sagunto,

  Heb je wel door dat het over sexueel misbruik gaat?
  En over een instituut dat decennialang de daders beschermde?

  Kun je anders concrete voorbeelden geven van soortgelijke misstanden waarbij men niet overging tot het "bashen" van de daders?

  BeantwoordenVerwijderen
 30. @Augusta Pieta,

  De Duitsers waren niet als enige verantwoordelijk voor de eerste wereldoorlog.
  En aan de massamoord op de joden werd door heel veel mensen buiten Duitsland meegewerkt. Bijvoorbeeld in katholieke landen zoals Frankrijk en Polen.
  Informeer jezelf eerst, voordat je weer wat gaat roepen.

  Op losse flodders van zelfmedelijden zit niemand te wachten. Ga dan liever in op wat er hier is gezegd, bijvoorbeeld over die Williamson.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. @Dandruff

  Wat Williamson betreft. Hij is een niet door de ROoms Katholieke Kerk benoemde bisschop. Mgr. Lefebvre de stichter van de protestantse orde van Pius X, ging niet akkoord met Vaticanum II en distantieerde zich van de RK-Kerk.
  Zoals er ter linker zijde van de Kerk groepen zijn, die de Kerk niet zo maar afschrijft, zo zijn er ook ter rechterzijde van de Kerk niet groepen die de Kerk niet zo maar afschrijft.
  Williams is niet door de RK-Kerk tot bisschop gevormd en niet op een legale manier binnen de Kerk tot bisschop gewijdt, maar door de afvallige en schismatiek Mgr. Lefebvre.
  De Heilige Stoel propeert echter, met heel veel begrip, toch weer tot eenheid te komen. Dat is niet iets wat besloten wordt op vrijdag en gerealiseerd op zondag. Zo waren er lange gesprekken en onderhandelingen voorafgegaan aan het opheffen van de ballingschap, die uiteindelijk op een vrijdag bekrachtigd zou worden. Die donderdagavond tevoren geeft die malloot van een Williamson een interview waarin hij de Holocaust ontkent. Die informatie komt uiteindelijk pas na de opheffing van de ballingschap bij het Vaticaan binnen. De Kranten hebben dan inmiddels hun lolletje weer gehad: "paus hersteld Holocaust ontkenner in ere". Het is de grootste onzin die maar denkbaar is en dat weet iedereen die de Kerk dag in dag uit volgt en de lijn en de bedoeling en de praktijk kent. Maar voor kerkhaters was het uiteraard een mooi meevallertje.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. AP -

  "Het feit dat Hochhuth een tijd lang slaagde in zijn opzet, en dat hij door sommigen hier op dit blog blijkbaar nog gesteund wordt in zijn boosaardige onderneming, laat alleen maar zien dat Katholieken Bashen breed gedragen wordt."

  Inderdaad. Nu idem dito met de eenzijdige aanval n.a.v. het misbruik in de naoorlogse kerk. Wat "men" graag over het hoofd ziet, is het feit dat er wel degelijk een kerk bestond waar misbruik van kinderen destijds openlijk werd gepropageerd. Het werd alleen anders genoemd en gezien als een noodzakelijke aanval op het traditionele gezin, de bron van alle kwaad.
  Die kerk was uiteraard de "Linkse Kerk", of beter gezegd, de progressivistische kerk, want de eerste grootschalige experimenten met een georganiseerde aanval op het traditionele gezin werden uitgevoerd in het door Amerikanen bezette Duitsland. Sociale "wetenschappers", i.e. progressieve activisten met een universitaire graad, massaal ingevlogen uit de VS, hadden bepaald dat het Duitse gezin de oorzaak was geweest van zoveel ellende. Zo begon de campagne voor "alternative lifestyles" onder het mom van "de-nazificatie".

  Groet,
  Sag

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. @August Pieta,

  Die Williamson had de holocaust al vaker ontkend, en prees ooit de neonazi Zundel om zijn moed. Ook Zundel ontkende namelijk de holocaust, en zat daarvoor in Canada gevangen. Williamson werd inderdaad tot bisschop gewijd door een meneer Lefebvre die de joden de schuld gaf van alle vernieuwingen in de RK kerk. Het vaticaan had dat allemaal kunnen weten.

  Ik geloof inderdaad niet dat zo'n rehabilitatie van vrijdag op zondag wordt gerealiseerd. Juist daarom valt dit de RK kerk behoorlijk te verwijten. Zoals de RK kerk helaas heel veel méér valt te verwijten.

  Het is onzin om de schuld van al deze fouten van de kerk steeds in de schoenen van de media te schuiven. Dat is precies wat islamapolegeten doen als er weer eens iemand klaagt over de dagelijkse reeks islamitische aanslagen. "Allemaal de schuld van de media" (want aan de aanslagen zelf ligt het natuurlijk niet).
  Dat argument is belachelijk, en dat weet je.
  Nou nog leren om datzelfde principe (niet de boodschapper de schuld geven) ook toe te passen op de misstanden in het christendom.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. @Sagunto,

  Jouw punt is niet meer dan een ordinaire jij-bak; "hullie dedun ut ook". Erg kinderachtig. Er is de laatste tijd vaak genoeg over pedofiele praktijken in de linkse kerk gesproken, en dan zit er ook niemand op verwijzingen naar het vaticaan te wachten.

  Bovendien was het probleem bij de RK kerk een stuk groter; het gaat niet alleen om veel meer incidenten maar ook om een vrij grote doofpot. Er zijn binnen de linkse kerk een aantal mensen geweest die pedofilie propageerden of soms zelfs praktiseerden, maar bij mijn weten niet op die schaal.

  Dat er massaal mensen uit de VS werden ingevlogen om het Duitse gezinsleven kapot te maken is een erg zware beschuldiging; kun je die aannemelijk maken?

  BeantwoordenVerwijderen
 36. @ Dandruff: u zegt: "Die Williamson had de holocaust al vaker ontkend, en prees ooit de neonazi Zundel om zijn moed. Ook Zundel ontkende namelijk de holocaust, en zat daarvoor in Canada gevangen."

  Waar, wanneer, hoe vaak heeft Williamson de holocaust ontkent? Waarom "had het Vaticaan dat moeten weten"? Moet de Kerk iedereen gaan spioneren? Moet het Vaticaan alle obscure blaadjes die er wereldwijd zijn gaan lezen. Moeten de paar honderd mensen die in het Vaticaan werken, de woorden en meningen van een miljard katholieken gaan volgen en administreren? Moet het Vaticaan Tabs plaatsen op telefoons? Is Williamson de hele beweging van Traditionalisten? ALs het Vaticaan gesprekken heeft met "Hans Küng of Schillebeeckx, of de Mariënburgverengiging, moet ze dan onmiddelijk afhaken, omdat een van die personen contact heeft gehad met iemand die voor abortus is of voor homoseksualiteit? Of mag je ter progressieve zijde zoveel antikatholieke meningen hebben als je wilt en dan mag het Vaticaan gerust contact onderhouden, maar als er ter rechter zijde door éen van de leden iets verkeerds wordt gezegd, dan moet je onmiddelijk met de hele beweging breken?
  Get Real !! Denk je nou echt dat het Vaticaan niks beter te doen heeft dan de laatste waanzinnige opvatting van het laatste extreme warhoofd te volgen?

  BeantwoordenVerwijderen
 37. @August Pieta,

  Klets niet, het is toch niet heel raar om eventjes wat onderzoek naar iemand te doen voordat je hem rehabiliteerd?
  Je zei nota bene zelf "dat gaat niet van vrijdag op zondag".
  Als Williamson getrouwd was geweest dan was het feest vast niet doorgegaan.

  En nogmaals, er is heel veel meer aan de hand als het gaat om antisemitisme. Denk aan dat nonnenklooster bij Auschwitz, de opmerkingen van kardinaal Glemp daarover, de houding tegen Israël, noem maar op.
  En er is nog heel, héél veel meer mis als het gaat om allerlei andere zaken; zoals dat decennialange kindermisbruik, waar het hier eigenlijk over ging.
  Jij en anderen lijken te vinden dat het vaticaan in principe altijd onschuldig is. Dat bijvoorbeeld dat kindermisbruik werd veroorzaakt door de media, de linkse kerk of zelfs uit de VS overgevlogen tegenstanders van het traditionele gezin (Sagunto).
  Kortom, kritiek op het misbruiken van kinderen is "katholiekenbashen". Dat is te absurd voor woorden.

  Ik ben het een beetje beu dat religieuze mensen altijd zeggen dat ze niet verantwoordelijk zijn voor hun criminele gedrag. Het instituut dat homofilie een ziekte noemt, beschermde pedofile verkrachters. Dat is een schande, en ik vind het bizar dat ik hier moet uitleggen waarom dat een schande is. En dat dat me niet eens lukt.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. At Dandruf .
  Als ik jouw commentaren lees . Dan denk ik die man geeft iedereen een beurt ! lol . Twistziek?
  Waarschijnlijk iemand die als enige de wijsheid in pacht heeft . Misschien kun je nog ergens solliciteren als profeet . Zelfs een gedegen ,eerlijk en gefundeerd antwoord als van mbuurman brengt je niet tot rede en maakt geen enkele bescheidenheid of schaamte bij je los over je achterlijke beweringen . Trouwens de bewering dat er door katholieke geestelijken net zoveel seksueel misbruik is gepleegd als gemiddeld ? Er is geen bewijs voor .
  Dat er misbruik gepleegd is ? Natuurlijk wel en elkeen is er een teveel en betreurenswaardig . Al die mensen die zonodig een duit in het zakje willen doen met het Katholieken bashen doet me ineens denken aan Newt Gingrich die Clinton beschuldigt van overspel . Jaren later blijkt dat hij zelf overspel pleegde tijdens die beschuldiging . Of een kinderrechter die kinderporno in huis heeft . etc. schijnheiligheid en hypocrisie regeren de wereld . Op Nos teletekst stond het bericht dat de meeste zaken (misbruik door katholieken ) verjaard zijn , er was echter wel een gereformeerde koster van een gereformeerde kerk tot 3 maanden gevangenisstraf veroordeeld . Lees ik toevallig de Zwolse krant de stentor , wordt hetzelfde verteld maar zijn de woordjes "gereformeerd " verwijderd . Dat is gewoon de realiteit man .
  Persoonlijk ken ik iemand die 40 jaar controleur bij de belastingdienst is geweest . Eens zei die tegen mij over (bible belt klanten ) : "Ze neuken je met de broek aan ." Het weglaten van de woorden 'gereformeerd' in dat bericht valt daaronder .

  BeantwoordenVerwijderen
 39. @Piet,

  Ik ben streng maar rechtvaardig.
  Dus iedereen die lulkoek verkoopt krijgt te horen dat hij lulkoek verkoopt.

  Alles wat je zegt is irrelevant.
  Gingrich en Clinton doen niet ter zake; die onbekende rechter en jouw vriend de belastinginspecteur evenmin.
  Dat anderen dan katholieken ook kinderen misbruikten is geen excuus voor misbruik binnen de RK kerk. Het is al helemáál geen excuus voor het decennialang, waarschijnlijk zelfs eeuwenlang beschermen van de daders.
  Er wordt hier gewoon kindermisbruik gebagatelliseert, en daar ga ik tegenin.

  Ik ben het ook niet met je eens dat Mbuurman op "gedegen, gefundeerde" wijze pedofilie, homohaat, antisemitisme etc nuanceert.
  Al mijn beweringen blijken te kloppen, hij kwam niet verder dan te suggereren dat via google verkregen bewijs geen echt bewijs is. Alleen hijzelf zou, door geen linkjes te plaatsen, deugdelijk bewijs geleverd hebben van zijn bewering dat kritiek op misstanden in het katholicisme eigenlijk "katholiekenbashen" is.
  Waarmee hij zich in hetzelfde kamp plaatst als alle mensen die over "moslimbashen" beginnen als er eens kritiek komt op misstanden in de islam.

  Zeg eens eerlijk, vind jij ook dat alle kritiek op misstanden in de islam "moslimbashen" is?
  Nee?
  Vanwaar dan die hypocrisie als het om het vaticaan gaat?

  BeantwoordenVerwijderen
 40. @Dandruff,

  het is eigenlijk een groot compliment, dat u om onze Kerk te bashen er misbruik moet bijhalen van halverwege de vorige eeuw. Dat betekent dat we het blijkbaar prima doen nu.

  Beste Dandruff, u bent niet het zonnetje in huis, maar u hebt er uiteraard zelf het meest last van als u overal het nagatieve ziet:
  - waar een ander een mooie voetbalwestrijd ziet; zien sommigen alleen rellende hooligans
  - waar sommigen nog enkele geengageerde politici zien, zien anderen alleen zakkenvullers
  - waar wij horen over naastenliefde, vredig samenleven, offerbereidheid, vergeving en barmhartigheid, weet u alleen van misbruik, misbruik, misbruik.

  Het is geen benijdenswaardige kijk op de wereld.

  BeantwoordenVerwijderen