Gepeperde Taaloefening (1). Verander alle persoonsvormen in de tegenwoordige tijd.

Gepeperde Taaloefening 1. Verander alle persoonsvormen in de tegenwoordige tijd.

Maar neem eerst nog even deze informatie door (link).

1. Geert Wilders beweerde niet dat alle moslims het land moesten verlaten. Wie dat zei, loog.

2. Elke islamitische hoofddoek, hoe hip ook gedragen, verkondigde dezelfde malle boodschap, namelijk dat de vrouw ondergeschikt was aan de man en dat mannen hun geslachtsdrift niet in bedwang konden houden wanneer vrouwen geen hoofddoek droegen.

3. Het verbaasde haar dat vrijwel niemand hier nog tegen protesteerde.

4. Moslims zeiden dat de hoofddoek hun vrouwen beschermde tegen de onbedwingbare lusten van alle mannen, maar het plastic doorzichtige hoofddoekje van mijn moeder bood slechts bescherming tegen regen en wind en niets anders.

5. Hans Jansen verdedigde in het boek 'Bombrieven' de westerse normen en waarden, terwijl Abdul Jabbar van de Ven de islamitische wetgeving (de sharia) verdedigde. Een wereld van verschil.

6. Abdul Jabbar van de Ven verhuisde uiteindelijk naar een islamitisch land omdat hij de Nederlandse samenleving waarin vrouwen en mannen gelijkwaardig waren, verfoeide. Hij voelde zich hier niet langer thuis, al genoot hij wel van de vele voordelen van het Westen.

7. Professor Maurits Berger (Leiden) beweerde regelmatig dat de sharia voor 95% identiek was aan het Nederlands recht.

8.Wie geloofde wat Maurits Berger over de sharia beweerde, kwam bedrogen uit.

9. In het Zwartboek van de islam werd Annelies van der Veer een fellowtraveller van de culturele jihadisten (Tariq Ramadana bijv.) genoemd. Opiniemaakster Amanda Kluveld noemde ook Carel Brendel en Nahed Selim fellowtravellers aangezien zij eveneens de vrouwonvriendelijke kantjes van de SGP aanstipten.

10. Wie verdiende volgens U de Hoeiboei Hoofddoekprijs 2011?

11. Werd jij ook zo moe van al dat politiek correcte gezwets?

12. Minister van Justitie Piet Hein Donner (CDA) vond dat Nederland moslims, ook fundamentalistische, met open armen moest ontvangen. 'Als iemand weigerde een vrouw de hand te schudden, had je dat te accepteren.' Wat had je aan zo'n minister?

13. De multiculturele samenleving was mislukt, dat vond inmiddels bijna iedereen.

14. Vond U ook dat het zo lang duurde voordat men doorhad dat er een vreselijke kern van waarheid in Geert Wilders' boodschap zat?

15. Ze beefde en trilde uit angst voor haar familie omdat ze wel wist dat eerwraak op het menu stond.

16. Paul Cliteur behandelde in zijn boek drie monotheïstische godsdiensten: de islam, het jodendom en het christendom.

17. Ik vond het onterecht dat hij wel uit mocht gaan maar zijn zuster niet.

18. De spirituele boodschap van de islam die uit Jeruzalem opsteeg, was dat de islam al het andere moest domineren.

19.Verdiende U genoeg om van te leven?

20. Hij dreigde ermee op te houden.

21. Wat vond Uw buurman van Geert Wilders en wat vond U?

22. Zij beheerste zich maar van binnen kookte ze van woede.

23. De spellingregel voor de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd luidde: stam + t.

24. Het kraagbontje schold het meisje dat zonder hoofddoek op straat liep uit voor hoer.

25. De VU-medewerker loog erop los voor eigen bestwil.

26. Het Stockholm-syndroom leidde er toe dat een moslim die zichzelf betrapte op het koesteren van het begin van een gedachte aan geloofsafval en uittreding, zichzelf onmiddellijk dwong die weg niet verder in te slaan.

27. "Over het christendom mocht je zeggen wat je wilde en je werd toch niet bedreigd. Waarom gunden ze ons niet ook zo’n verlichting?’" vroeg beeldend kunstenares Sooreh Hera.

28. Ook zei ze: Als ik ergens een afspraak had, bijvoorbeeld met een ambtenaar, en de secretaresse had een hoofddoek, dan werd ik echt angstig.’ (...) ‘Als je de islam kende, wist je dat een moslim zijn geloof boven alles plaatste. Mijn vertrouwen was dan totaal weg.’

29. De islamitische theologie wees de causaliteit af. God herschiep de wereld op elk deelmoment, en was daarbij niet gehouden aan enige beperking van voorspelbaarheid of redelijkheid.

30. André Rouvoet en Roel Kuiper zagen met lede ogen aan hoe de PVV het debat over islam en integratie gijzelde, maar dachten deze christenen dat zij de islam konden hervormen?

31. Door de steun van het College van Bestuur aan religieuze dwingelandij verloor de Hogeschool van Amsterdam aan vrijheid voor haar studenten en medewerkers.

32. Ik wist nog hoe ik bloosde, totaal overdonderd als ik was. Het lukte mijn hersenen niet een reden te bedenken waarom mijn hand geweigerd werd door deze man.

33. Hoeveel moeite kostte het U nou al met al om dit lesje te begrijpen?

34. Ik beloofde geen fouten meer te maken in de reactieruimte op Hoeiboei, althans wat de tegenwoordige tijd betrof.

35. Wij hielden U aan Uw woord en wensten U veel succes.

Uw antwoorden kunt U in de commentruimte plaatsen (of opsturen naar hoeiboei@gmail.com). U krijgt altijd antwoord.

1 opmerking:

  1. Je spitt niet diep, jij groett mij niet als je de uitzonderingen weglaatt..Stam plus T...toch?
    Hahahaha Grapje!!

    BeantwoordenVerwijderen