Het islamitische denken over vrouwen houdt de beschaving tegen


(...) In zijn populaire boekje Een tipje van de sluier schrijft Joris Luyendijk het volgende: “Het punt is dat de nu dominante interpretaties van de islam mijlenver afstaan van wat in Nederland wordt verstaan onder de mensenrechten. De islamitische ‘nieuwe Nederlanders’ komen vrijwel zonder uitzondering uit ondemocratische landen waar met een enorm propaganda-apparaat van bovenaf wordt bepaald wat de islam wel en niet inhoudt. In diezelfde landen worden uit naam van de islam vrouwen en homoseksuelen zwaar gediscrimineerd.”1 Met de zinsnede ‘de nu dominante interpretaties van de islam’ wekt hij de indruk dat het vroeger anders is geweest en dat de discriminerende aspecten van de islam slechts het resultaat zijn van een tijdelijke terugval in de interpretatie. Dat is niet zo. Gedurende de 1400 jaar islamitische geschiedenis zijn er geen andere gezaghebbende interpretaties geweest die vrouwen en homoseksuelen niet discrimineerden. Zelfs de periode van ongeveer honderd jaar aan het einde van de 19e eeuw, waarin een aantal islamitische landen zich op het Westen had georiënteerd, was hierop geen uitzondering. Toen speelde de islam tijdelijk een minder belangrijke rol in het dagelijkse leven van de burgers, en aldus werd een en ander min of meer verwaarloosd. Dit was echter niet het gevolg van een andere interpretatie, maar van de sterke culturele rol van Europa in de islamitische wereld en de dominante positie van het Westen tijdens de kolonisatieperiode. Omdat de maatschappij hier gebaseerd is op en georganiseerd is via het westerse denken, dat haaks staat op de islamitische grondslagen, denk ik dat de islam in Europa, via zijn leefregels, denkkaders en diepgewortelde opvattingen, logischerwijs weinig anders dan een grote hoeveelheid gedragsproblemen, geweld en conflicten teweeg kan brengen.

Hoewel ik me in het verleden milder heb uitgedrukt over de status van vrouwen in de islam en over de mogelijkheid die te verbeteren via de weg van de hervorming en via een andere interpretatie, heeft die mildheid nu haar grenzen bereikt en is het tijd geworden voor

een meer assertieve kritiek. Ik plaats namelijk een groot vraagteken bij de reële mogelijkheid om de islam te veranderen in een vrouwvriendelijk geloof dat mensenrechten respecteert, terwijl ik tot enkele jaren geleden nog dacht dat zoiets wel mogelijk was. Mijn mening is veranderd omdat ik heb gezien hoe binnen Nederland en eigenlijk in heel Europa op korte tijd het tegengestelde is gebeurd. De islam heeft zich niet gemoderniseerd, maar Europa is hard op weg zich te islamiseren. Ik zag hoe de Nederlandse samenleving, onder druk van de moslims, aan het veranderen is in een islamvriendelijke maatschappij, waar de voorschriften van de islam boven de Nederlandse wetten en regels werden verheven ten koste van de mensenrechten en de fundamentele democratische principes. In een interview in 2006 verklaarde minister Donner, destijds minister van Justitie in Nederland, dat wanneer er een tweederde meerderheid in het Nederlandse parlement voorstander zou zijn van het invoeren van de sharia als rechtssysteem, dat volgens hem ook zou moeten kunnen gebeuren. Zo zijn de regels van de democratie, zei hij. In december 2009 bepaalde een rechter dat een tramconducteur in Amsterdam die tijdens zijn werk een kruis aan een halsketting droeg, door zijn werkgever terecht was geschorst. De tramconducteur (een christen van Egyptische afkomst) voerde aan dat moslimcollega’s binnen hetzelfde Gemeentelijk Vervoersbedrijf wel een hoofddoek met het logo van het bedrijf mochten dragen. De rechter verklaarde in een interview zijn partijdigheid met het argument dat het dragen van een hoofddoek voor vrouwen een verplicht voorschrift is volgens de islam, en dat het dragen van een kruis geen religieuze verplichting is in het christendom. Zijn vonnis is dus gebaseerd op wat de islam voorschrijft en niet op wat de Nederlandse wet bepaalt. In Duitsland werd een Turk die zijn vrouw met 48 messteken ombracht omdat zij van hem wilde scheiden, niet wegens moord maar wegens doodslag veroordeeld. De rechter zei dat het niet uit te sluiten viel dat de man vanwege zijn “Anatolische opvatting van waarden en normen” de laagheid van zijn motieven niet geheel zou kunnen overzien. Een andere Duitse rechter, Christa Datz-Winter, weigerde in 2007 het verzoek te honoreren voor een versnelde echtscheidingsprocedure. Zij baseerde zich op de Koran toen ze het verzoek van een in Duitsland geboren Marokkaanse afwees om versneld te kunnen scheiden van de man die haar mishandelde. Mishandeling geldt normaliter als basis om een snelle procedure toe te kennen, maar de rechter vond dat binnen de islamitische cultuur tuchtigingsrecht van de man niet ongebruikelijk is, en hiermee had de vrouw rekening moeten houden toen ze met de in Marokko geboren man trouwde, aldus de rechter. In veel grote Europese steden worden polygame huwelijken van moslims oogluikend toegestaan terwijl polygamie in westerse landen verboden is. Europa past zich zelfs in de rechtspraak aan de islam aan in plaats van andersom. Daarvoor worden vrouwenrechten (en ook die van andere groepen), de vrijheid van meningsuiting en de scheiding tussen politiek en religie, met gemak en zonder aarzeling opgeofferd op het altaar van de sociale vrede. Moslimvrouwen die in openbare en overheidsfuncties een hoofddoek dragen overtreden de regel inzake de neutraliteit van overheidsfunctionarissen. Door een hoofddoek te dragen vertegenwoordigen ze immers hun geloof in plaats van de overheid, en dat wordt door Europa toegestaan. In een sneltempo drukken moslims
hun stempel op het leven in Europa, dat zich naar de islam schikt in plaats van andersom. (...)

1) Joris Luyendijk (2001), Een tipje van de sluier. Islam voor beginners,
Uitgeverij Podium, p. 100.

Uit: De Islam - Kritische Essays over een politieke religie
Sam van Rooy en Wim van Rooy (red.)
Fragment uit: 'Het islamitische denken over vrouwen houdt de beschaving tegen' (28 pagina's) door Nahed Selim
Pag. 592/593
Uitg. ASP

Bestellen?

5 opmerkingen:

 1. Ik weet net in hoeverre het verlangen om te komen tot een vrouwvriendelijke islam mogelijk en wenselijk is. Een verandering die de basis-principes van de islam aantast is niet mogelijk. De islam is een robuust stelsel van vervlochten leugens die elkaar bevestigen. Daarnaast is het ook niet nodig om te komen tot een hervorming, een zogenaamde revolutie waarna binnen de islam wèl de mensenrechten zouden worden gerespecteerd.

  Tot nu toe heeft de islam nooit uitgeblonken in begrip en respect. Hoe zou het dan mogelijk zijn om iets dat tot in de allerdiepste wortels gebruik maakt van haat en onderdrukking zo te veranderen dat het credo van de islam wordt aangevochten. Nog in geen 1368 jaar!

  De islam is een vorm van oplichting die gebruik maakt van eenvoudige mechanismen. Het gaat om geld en macht. De imam vertelt mannen wat zij doen moeten. Want de imam kan het weten, hij heeft het zelf gehoord van de plaatsvervanger van Allah op aarde. En als Allah het zegt dan zal het wel waar zijn. Dus de mannen dragen braaf geld naar de moskee. En om niet al te zeer te lijden onder deze schande leeft men zich thuis uit op alles wat in hun gevoel nòg een trede lager staat op hun ladder. In het hele wereldbeeld van de moslim is geen enkele plaats is voor zelfstandigheid, creativiteit en respect òf gelijkheid. Daarom heeft de moslim een uitzichtloos leven. Daarom heeft de moslim geen respect voor anderen. Omdat hij zelf het sulletje is. Daarom is de moslim een achterlijk klootzak die niet deugt.

  Als men wil komen tot een samenleving waarbij plaats èn respect is voor vrouwen en iedereen die kan nadenken en een mening heeft, dan is er één ding noodzakelijk, niet de islam moet hervormd worden maar de islam moet worden opgeheven! Geen verandering maar het totaal onschadelijk maken van de islam is de enige weg!

  Daarom is praten over een verandering, en over respect wat men zou moeten hebben kolder! Er moet niets veranderd worden, de islam heeft als basis een gruwelijke vorm van alles wat slecht is. Oorlog, mishandeling, onderdrukking en pedofilie! Een stel criminelen zit in de moskee en perst van mannen die niet al te veel hersens hebben grote sommen geld af. Als er werkelijk een almachtige Allah had bestaan dan had hij wel geld kunnen scheppen waarmee dat stel oplichters kan feesten, zuipen en snuiven, neuken en vreten. Maar helaas zijn de krachten van Allah beperkt als het aankomt van het scheppen van geld! Of het brengen van gezondheid voor de zieken, of toereikende oogsten voor de gebieden met honger op de aarde. Allah is een stupide verzinsel van de Heilige Profeet Mohammed (Vrede zij met Hem) om achterlijke moslims te tillen. En ze hebben het niet door!

  In plaats van hier en nu leven en genieten houdt men vast aan de ijdele hoop op een paradijs dat verzonnen is door een oplichter. Wakker worden! Er is geen Tuin der Lusten, er is geen beloning voor domheid in dit leven.

  Niet praten over hervorming. De enige oplossing is gelegen in het zo spoedig mogelijk beëindigen van alles wat met de islam te maken heeft. Mensen kunnen vrij leven nèt als in het Paradijs als men van hun eigen leven een Paradijs maakt. Dat wil zeggen, zolang men respect heeft voor anderen, en anderen hun plaats gunt, de mensen liefheeft zoals men zichzelf liefheeft. Voor de moslims is te lang respect geweest, en dat was niet terecht, dat moet stoppen. Omdat de moslim geen respect voor anderen heeft dient er ook geen respect voor moslims te zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. "Hij wekt de indruk dat het vroeger anders is geweest en dat de discriminerende aspecten van de islam slechts het resultaat zijn van een tijdelijke terugval in de interpretatie"

  Tja Nahed, ik vrees dat dat Joris' knieval is om zijn peers te paaien; hij mòet wel om niet als verrader en afvallige van het multiculturalisme uitgestoten. Dan kan hij een verdere loopbaan als intellectueel spraakmaker en mandarijn verder wel vergeten. Afvalligheid is in dit verband geen overdreven benaming; kijk maar naar de siberische koude die weigeraars om mee te huilen in het pc-koor te beurt valt..

  Als wij ons politburo en z’n mandarijnenleger in ons eigen land nu niet spoedig opschonen en deprogrammeren voor zover dat nog mogelijk is, dan zal de change die 'progessives' overal voorstaan zijn beslag hebben gekregen in onze totale ondergeschiktheid aan de EUSSR, en dan hebben we niets meer te vertellen

  Zo ging éen dezer dagen ACCEPT PLURALISM van start, een initiatief in het kader van het zogenaamde Seventh Framework Program van de EU.
  Het is een opmerkelijk corpus aan beleidsinstructies, opvoedings- en onderwijsmaatregelen, onderzoek en dwangmiddelen dat de unie voorschrijft om in weerwil van de realiteit het multiculturalisme door te drukken dat volgens progressives de hemel op aarde zal verwerkelijken
  Dan vàlt er niets meer te protesteren, te betogen of te veranderen, want dan wordt er in Brussel niet alleen beslist en voorgeschreven dat kinderen hier geboren hun ouders het verblijfsrecht in de unie garanderen, maar ook wat daar alzo over gezegd, geschreven en gedacht mag worden
  Dan zitten straks alle dissidenten: feministisch- gematigde moslima’s, ggristenen, soosjalisten, antifa's en rechts-radicalen die tegen enig aspect van de officiele leer hebben gezondigd gebroederlijk in de ban – en god geeft dat het niet gewoon weer een goelag is

  BeantwoordenVerwijderen
 4. ACCEPT PLURALISM: http://europenews.dk/en/node/40820

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Elementaire mensenrechten worden al niet gerespecteerd door de voorvechters van de islaam, laat staan vrouwenrechten. Zouden deze rechten wel worden gerespecteerd dan zou de islaam als methode om de medemens in de tang te houden zijn invloed verliezen en is het snel gedaan met hun macht. Islaam is dan nog slechts een godsdienst op wankele basis en kan het niet lang meer uithouden. Ze zijn niet voor niks als de dood voor invloed van andere religies. Al hun macht is gebaseerd op de islaam en de daarbij verzonnen rituelen en leefregels.

  BeantwoordenVerwijderen