De merkwaardige uitleg van Arco VerburgDe merkwaardige uitleg van Arco Verburg

Arco Verburg, voorzitter van het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes, heeft antwoord gegeven. Nee, niet op de brief die ik hem op 8 februari heb gestuurd. Wel op schriftelijke vragen van Coos Hoebe, fractievoorzitter van GroenLinks. In de diepten van de website van het stadsdeel vond ik een concept-verslag van de raadscommissie Wonen. Prachtwijk De Baarsjes geniet landelijke bekendheid vanwege de omstreden bouwplannen voor de Westermoskee, die door Trouw-columnist Sylvain Ephimenco treffend wordt omschreven als ‘malafide megapuist’.

In het kort samengevat. Het stadsdeel heeft bezwaren (‘privacyschending’) tegen de vermelding van de naam van Enver Varisli, medewerker van het Meldpunt Moslimdiscriminatie van het stadsdeel, in een tweetal reacties uit 2006 op de kritische website Hoeiboei. In plaats van contact op te nemen met de webmaster van Hoeiboei, stelt De Baarsjes na twee jaar plotseling een ultimatum via de provider van deze site, wat tot verontrusting en boosheid bij een flink aantal bloggers leidt. Varisli is immers geen anonieme medewerker van het stadsdeel. Hij is diverse keren naar buiten getreden namens het Meldpunt, heeft een interview afgegeven aan het weekblad Elsevier en bezoekt scholen namens het stadsdeel. Het vermelden van zijn naam in verband met een poging tot censuur op de cartoons van de omstreden tekenaar Gregorius Nekschot kan daarom onmogelijk als een schending van zijn privacy worden betiteld.

Wat heeft Arco Verburg daarop te zeggen. Ik citeer woordelijk het concept-verslag van de deelraadscommissie: “De heer Hoebe (GroenLinks) begrijpt dat het stadsdeel op grond van de privacywetgeving aan de website Hoeiboei heeft gevraagd om informatie te verwijderen van een van de werknemers van het stadsdeel. Op grond van welke wetgeving is dat gebeurd? Het ging over een activiteit van het Meldpunt Moslimdiscriminatie. Namens wie treedt het meldpunt momenteel naar buiten?

De heer Verburg (portefeuillehouder) zegt dat aan de host van Hoeiboei is gevraagd de naam van een medewerker van het meldpunt te verwijderen. Dat is gedaan omdat bij de acties rond de Deense cartoons door het Meldpunt Discriminatie acties zijn ondernomen en de medewerker van het meldpunt het mikpunt is geworden van nogal stevige, grove en beledigende taal. Er is ook aangifte gedaan bij de politie van smaad. Het verzoek aan de host om gegevens te verwijderen is een eerste stap om bij het College Persoonsgegevens een zaak aanhangig te maken. Nog niet alle hosts hebben de gegevens verwijderd, en op basis van art 6 en 36 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is men nu aan de slag, omdat deze medewerker ernstig in zijn privacy geraakt wordt. Het meldpunt ondersteunt mensen die zich gediscrimineerd voelen. Wie zich daar vervoegt wordt op de mogelijkheden gewezen om genoegdoening te krijgen en de klager moet zelf actie ondernemen. Op het moment dat de Deense cartoons speelden is er een meteen een stuurgroepvergadering geweest, waar de moskeeën hebben aangegeven zich niet te kunnen vinden in de publicaties op de sites. De medewerker moest dat afhandelen als een klacht. Men vond dat toen een verstandige werkwijze, maar hij vindt dat niet. Zo is dat toen gegaan en vervolgens zijn er nu een paar jaar later weer wat acties ondernomen.

De heer Hoebe (GroenLinks) is blij dat het meldpunt geleerd heeft hoe men in het vervolg op moet treden, en hoopt dat die werkwijze steeds gevolgd wordt, want anders zijn medewerkers onnodig kwetsbaar.”

Wat leren wij van dit antwoord? Verburg gaat niet in op de zaak, waar het eigenlijk omgaat. Hij geeft geen uitleg over de slinkse, ultimatieve poging tot censuur via de provider van Hoeiboei. Hij geeft geen toelichting over de zaak waar het om draait, de vraag of de privacy van medewerker Varisli daadwerkelijk is geschonden. Wel een warrig verhaal over de smaad waarvan aangifte is gedaan (door wie? tegen wie?). Aan welke smaad Hoeiboei schuldig zou zijn, blijft onduidelijk. Of het moet de overname zijn van een prent van Nekschot met de volgende vermelding: “Deze cartoon is gecensureerd door dhr Enver Varisli. Meldpunt Moslimdiscriminatie.” Als het gaat om deze meningsuiting - ernstiger zaken kan ik niet vinden op de site van Hoeiboei - dan zijn Verburg en zijn medewerker met hun smaadklacht bezig met een kansloze missie.

Grappig trouwens dat alles is begonnen om de Deense cartoons. Niet alleen de moellahs van Kaboel en Teheran, maar ook hun collega’s uit Amsterdam-West lopen, gesteund door een PvdA-gezagsdrager, kennelijk te hoop tegen de westerse vrijheid van meningsuiting. Uit het antwoord van Verburg blijkt dat hij nog steeds van plan is de vrijheid van meningsuiting van Hoeiboei en andere websites aan te tasten.

GroenLinkser Hoebe nam desondanks genoegen met het antwoord van Verburg. Mijn vragen blijven onbeantwoord. Arco Verburg kan binnenkort een nieuwe brief verwachten.

Carel Brendel

Brief aan Arco Verburg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten