Global Cooling?

Griekenland_2

Global Cooling?

In alle kranten hebben de afgelopen winter berichten gestaan over extreme kou en sneeuwval: China, Griekenland, Afganistan, het Midden-Oosten, Wisconsin - overal werden records gebroken. De wereld is in geen veertig jaar met zoveel sneeuw bedekt geweest als de afgelopen winter, en de Zuidpool is dertig procent groter dan normaal. -- Maar hoe zit het dan met Global Warming? Is dat dan opeens voorbij?

Natuurlijk niet. Maar wat klimaatverandering betreft, was de laatste tijd wel heel erg interessant.

De gemiddelde temperatuur op aarde is in 2007 namelijk flink gedaald. Het was al bekend dat de opwarming van het klimaat sinds 1998 een beetje was afgezwakt, maar tussen januari 2007 en januari 2008 is nu een afkoeling vastgesteld van ongeveer 0,6 graad. En dat is best veel: net zo veel bijvoorbeeld als de gemeten Global Warming van de hele twintigste eeuw.

Het zou erg dom zijn om hier meteen grote conclusies aan te verbinden: wie nu een lijn trekt van 1998 door 2007 en daaruit afleidt dat we aan het begin staan van een nieuwe ijstijd, maakt precies dezelfde fout die de alarmisten tien jaar geleden maakten, toen de wereld nog op leek te warmen. Waarschijnlijk gaat het hier eerder om een extreme fluctuatie in de temperatuur als gevolg van verschillende natuurlijke factoren: zo hebben we momenteel te maken met een lichte 'La Niña', de koude (en kleine) tegenhangster van de 'El Niño' van 1998.

Wat deze 'Global Cooling' wel aantoont, is dat het rechtlijnige verhaal van Al Gore en de zijnen op zijn minst enige nuance behoeft. Want het CO2-gehalte van de atmosfeer is de laatste tien jaar wel degelijk toegenomen, maar de temperatuur dus niet -- wat geenszins bewijst dat de menselijke CO2 geen invloed op het klimaat heeft, maar dat het een erg belangrijke factor is, zo belangrijk als een deksel op een pan soep bijvoorbeeld, dát wordt steeds minder aannemelijk.

Iets anders dat invloed zou kunnen (gaan) hebben op het klimaat, is het gedrag van de zon: het aantal zonnevlekken is al maanden extreem laag, wat betekent dat de zon minder actief is. Veel geleerden (ook niet-klimaatsceptici) geloven dat de activiteit van de zon een grote invloed heeft op ons klimaat. (Een klassieke aanwijzing daarvoor is het Maunder Minimum: een periode met bijna geen zonnevlekken in de zeventiende eeuw, die samenviel met de Kleine IJstijd.) Het wachten is nu dus op het begin van een nieuwe zonnecyclus.

Ander nieuws van de laatste maanden dat u misschien gemist hebt: het ijs van de Noordpool, waar vorig jaar september zo veel over te doen was, is weer terug. Overigens heeft de NASA al in oktober verklaard dat de plotselinge afname niet door hoge temperaturen maar door sterke wind werd veroorzaakt, maar hoe dan ook - er is dus geen tekort meer.

En over wind gesproken: vorige maand is er een rapport verschenen waarin wordt aangetoond dat het aantal gevaarlijke orkanen in de VS de laatste eeuw niet is toegenomen, waarmee de alarmistische bewering dat Global Warming tot meer (en grotere) orkanen leidt, nu op een betrekkelijk fundamenteel punt onderuit is gehaald.

Maar goed. Dit waren volgens mij de interessantste klimaatnieuwtjes van de afgelopen maanden.

Jonathan van het Reve

Geen opmerkingen:

Een reactie posten