Het Grote Ongedaan Maken

Jihadwatchsmall


Het Grote Ongedaan Maken

Als Nederland de koranfilm van Geert Wilders verbiedt dan zal dit verbod één van de meest significante acties zijn in de lange geschiedenis van vrije meningsuiting. Het zal een actie zijn voor Het Grote Ongedaan Maken van het belangrijkste politieke recht dat, gedurende eeuwen, door individuen in de westerse wereld is verworven – een recht zonder welke alle andere rechten wezenlijk zonder betekenis zijn. Het Grote Ongedaan maken in antwoord op bedreigingen van redeloze primitieven.

Als Nederland, of andere NAVO landen (die nu betrokken zijn), vrijheid van meningsuiting niet kan toestaan en deze zelfs de facto zal beëindigen waar het gaat om volstrekt legitieme islamkritiek, dan zal het nu nog Vrije Westen een enorme dreun krijgen. Het zal niet iedereen wat uitmaken of zelfs maar opvallen. Sommigen zullen zichzelf wijsmaken dat deze zogenaamd “rechtse” Wilders juist op zoek is allerlei “moeilijkheden” los te maken door de islam te bekritiseren. Maar wat dan nog? Is het niet beter dat die “moeilijkheden” zich nu openbaren? Het Vrije Westen kan zich, met name binnen de eigen landsgrenzen, nog verdedigen als tenminste het Westen de wezenlijke betekenis en dreiging van islam en jihad weet te herkennen. Anderen zullen iets zeggen als “maar onze militairen in Afghanistan lopen zo nog meer gevaar”. Anderen zullen toevoegen “ja, en ook militairen van andere NAVO landen”. Misschien is dat waar. Toch, als het waar is, dan is het wellicht de NAVO die nog eens goed na zou moeten denken over zijn “missie” in Afghanistan, en wat daar redelijkerwijs haalbaar is.

Misschien kan de NAVO zich nog eens bedenken of het werkelijk wel zo wijs is om mensen te willen “helpen” die maar wat graag moorden naar aanleiding van de simpele weigering van de westerse wereld om de vrijheid van meningsuiting op te schorten in het geval van een 15-minuten durende film uit Nederland.

Misschien zou de NAVO moeten nadenken over wat dit ons zegt over de aard van de mensen in Afghanistan, of in enige andere moslimstaat of maatschappij. Mensen waarvan wij met zekere zelfgenoegzaamheid en lichte wanhoop aannemen dat zij niet onze gezworen vijanden zijn, maar die toch grote vijandigheid koesteren tegenover alle niet-moslims van de wereld. En, ja, die vijandigheid kan heel goed bestaan naast de wens om te profiteren van alle voordelen die het Westen overduidelijk biedt, inclusief alle soorten hulp. Deze vijandigheid is zelfs aanwezig bij mensen die naar het Westen migreren. Sterker nog, zelfs zij die zich ontworstelen aan het islamitische juk kunnen doorgaan met het koesteren van diezelfde vijandigheid tegenover niet-moslims. In tegenstelling tot hen die nazisme of communisme hebben ontvlucht, brengen deze migranten, in hun mentale bagage, hoe dan ook de islam met zich mee. Terwijl zekere effecten van de islam – zoals politiek despotisme en economische verlamming – hen juist bewogen heeft om vreselijke oorden te verlaten zoals, zeg, Somalië, Pakistan, of de Maghreb.

De op handen zijnde onderdrukking, door het Westen zelf, van de vrijheid van meningsuiting zal zeer ernstige gevolgen hebben die zich nog heel lang zullen manifesteren. Want als deze ene film in de ban gaat, is het aannemelijk dat andere, gelijksoortige films hetzelfde lot zal treffen. Moslims binnen en buiten Europa zullen steeds meer censuur eisen, inclusief censuur van het geschreven woord. Zij zullen – met hun welbekende triomfalisme – steeds meer concessies eisen om zeker te zijn dat zij zich nooit meer gekwetst hoeven te voelen. En dat niet alleen in hun eigen landen maar ook in het historische centrum van het vrije en ontwikkelde Westen. De consequenties, voor als zij zich beledigd voelen, zullen dan veel ernstiger zijn dan wat het Westen bereid is te dragen. Het hoeft niet om militairen in Afghanistan te gaan. Het kan ook gaan om het opblazen van, zeg, het Vaticaan, het Louvre, of zelfs de complete Amsterdamse grachtengordel. De dreiging kan werkelijk van alles zijn. Doe wat wij willen, onderwerp je aan onze wetten… of anders!

Het moment is nu om ons hiertegen te verzetten. Niet later. Later zal te laat zijn.

Hugh Fitzgerald

Hugh Fitzgerald schrijft op www.jihadwatch.org, oorspronkelijke titel The Great Undoing.

Vertaling: Cornelis de Deugd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten