Job Cohen, voor al uw reli-wensen

Christendom_islam


Job Cohen, voor al uw reli-wensen

Bij de persconferentie, waar wethouder van onderwijs Hennah Buyne zondag (16 maart) haar politieke aftocht aankondigde, was een luidruchtige groep donkere Amsterdammers in beeld. Veel kijkers naar de stadszender AT5 vroegen zich af wat deze mensen uitvoerden op deze bijeenkomst. Volgens een verslag in De Volkskrant ging het om Surinaamse supporters van Buyne, die door te zingen en de Heer aan te roepen hun ontstemming lieten blijken.

Laat de Amsterdamse PvdA zich nu ook al gijzelen door de evangelische pinksterbeweging uit angst voor de Surinaamse en Ghanese kiezers? In een stad, waar een islamitische variant van de SGP vaste voet heeft gekregen binnen de sociaal-democratie, hoef je je nergens meer over te verbazen. Deze week besloot de gemeente Amsterdam om een subsidie van 40.000 euro te verstrekken aan het kerkelijke pinksterfestival Get the spirit!

De Protestantse Kerken in Amsterdam dragen 20.000 euro bij. Aan het pinksterfestival nemen ook het Evangelisch Contact Amsterdam en de Pentecostal Council of Churches deel. Organisator Willemien Boot: “Wat de kerken geholpen heeft, is dat het ramadanfestival al drie jaar subsidie krijgt van de gemeente. Als moslims subsidie krijgen, geldt dat ook voor christenen.”

Boot tegen het Nederlands Dagblad: “Dit was tien jaar geleden ondenkbaar. Burgemeester Cohen heeft ontdekt dat kerken de sociale samenhang in de samenleving bevorderen. Kerkleden helpen en steunen elkaar. Zeker bij migrantenkerken zie je dat mensen elkaar opvangen.”

En zo fungeert burgemeester Cohen onder de vlag van het multiculturalisme niet alleen als stadsmoellah maar ook als stadsevangelist. De PvdA voor al uw reli-wensen. Van halalhypotheek tot halleluja. Praise the Lord!
Gezien de nadruk op de migrantenkerken mag het duidelijk zijn dat vooral de pinksterkerken uit Amsterdam Zuidoost hun religieuze feestje mogen bouwen, en dat de traditionele protestantse en rooms-katholieke kerken alleen voor de vorm meedoen.

Het zou aardig zijn om na te gaan of de multiculturele pinkstergemeente van homohaatster en ChristenUnie-deelraadslid Yvette Lont mee mag eten uit de gemeentelijke subsidieruif. Of gaat het geld vooral naar de eigen achterban? De in Amsterdam Zuidoost goed ingevoerde Bernadette de Wit meldde al in 2002 dat de top van de Pentecostal Council of Churches lid is van de PvdA. Op de site van Theo van Gogh deed ze verslag van een bijeenkomst waarin de Ghanese kerkleiders hun aanhang opriepen om PvdA te stemmen. De Wit: “In ruil voor subsidie, dat spreekt. Klaarblijkelijk laat de overheid bij elke nieuwe minderheidsgroep toe dat de achterban onwetend en afhankelijk wordt gehouden door zelfbenoemde leiders.”

De Bijbel is voor deze pinksterkerken het door God geïnspireerde Woord, ‘de onfeilbare regel voor geloof en leven’. Deze fundamentalisten zijn tegen abortus en anticonceptie, tegen euthanasie, tegen seks voor het huwelijk, tegen echtscheiding en tegen homoseksualiteit. Dat is dus de ‘sociale samenhang’ waar would-be-PvdA-leider Job Cohen zo’n voorstander van is, de man die in Amsterdam langzaam maar zeker het licht van de Verlichting laat doven.

Carel Brendel


Homepage Het verraad van links

Geen opmerkingen:

Een reactie posten