Nederlands Grootste Nachtmerrie

Cartoonbalkenendefitna_3


Nederlands Grootste Nachtmerrie


Daar was-ie dan eindelijk: Fitna The Movie. Het was dus geen misplaatste 1 aprilgrap van ‘Gekke Geert’ Wilders, zoals talloze mensen veronderstelden. Er werden - tegen de door vele tegenstanders van Wilders gewekte verwachtingen in - ook geen korans verscheurd, verbrand, door de wc gespoeld of langs andere weg ontheiligd. Serieuze strafrechtdeskundigen als prof. Theo de Roos (Tilburg) en dr. Henny Sackers (Nijmegen) achten een vervolging van Wilders kansloos.

Volgens De Roos (in het AD) is Wilders een watje voor moslims vergeleken met de manier waarop columnist Hugo Brandt Corstius vroeger tegen christenen te keer ging. Desondanks liggen de aangifteformulieren voor gekwetste moslims klaar op de politiebureaus en gaan activisten als trotskistenvriend René Danen, ‘topadvocaat’ mr. Gerard Spong en PvdA-politica mr. Els Lucas door met hun tot mislukking gedoemde aanklachten tegen Wilders.

De enige ‘gedupeerde’ is misschien rapper Salah Edin uit Alphen aan den Rijn. Op de cover van zijn debuutalbum Nederlands Grootste Nachtmerrie wilde hij zo veel mogelijk op Theo van Goghs moordenaar Mohammed Bouyeri lijken. Dat is dan uitstekend gelukt, want Wilders heeft de rapper en de moordenaar verwisseld.

Edin heeft zich overigens vernoemd naar de Koerdische generaal Saladin, die Jeruzalem voor de moslims heroverde in de tijd van de Kruistochten. “Salah Edin steunt Hezbollah en voelt zich bovendien constant benadeeld vanwege zijn Marokkaanse afkomst. Deze heetgebakerde rapper verschilt niet alleen qua uiterlijk niet zo veel van Mohammed B., ook zijn opvattingen zijn even onsamenhangend en voorspelbaar”, schreef het internetmagazine. Hoewel ten onrechte in Fitna beland kan deze Salah Edin dus wel symbool staan voor de Nederlandse problemen op het gebied van islam, immigratie en integratie.

Geen verbrande Koran dus, en ook (tot nu toe) geen woedende reacties van moslims. Woordvoerder Brahim Bourzik van het Landelijk Beraad voor Marokkanen reageerde ‘zeer opgelucht’ na het zien van Fitna. “De zorgen die ik en de Nederlandse samenleving hadden voor rellen en dergelijke zijn nu aanzienlijk verminderd.” Ook de Leidse arabist prof. Maurits Berger vond het niet zo schokkend. “De film is niet zo fel als we allemaal verwachtten. Wilders heeft geen Koran in brand gestoken, of ermee gevoetbald.”

De Nederlandse actiejournalistiek ging vergeefs op zoek naar woedende moslims. Maar wees gerust, kijker: elke brandende auto of vlag in Slotervaart, in Kaboel of waar ook ter wereld zal de komende tijd uitgebreid in beeld komen met de toevoeging dat we dit allemaal aan Geert Wilders te danken hebben.

In Trouw verscheen van de hand van Tom Janssen onlangs de meest treffende cartoon in de hele Fitna-affaire. Jan Peter Balkenende staat op een stoel tegen een decor van moskeeën en minaretten en schreeuwt door een megafoon: “Islamieten aller landen!! Er komt een heel erg kwetsende film aan! Ik herhaal:”

De meest stuitende rol voor en na de verschijning voor Fitna is weggelegd voor premier Jan Peter Balkenende en zijn christelijke vrienden. Balkenende en zijn rechterhand Verhagen stichtten maanden lang paniek in het verre buitenland over een film, waarvan niemand de inhoud wist. Het is allemaal voortreffelijk beschreven in een weblog van Afshin Ellian (Amateurisme en emoties van kabinet), en in een dossier over Fitna-gate van Kustaw Bessems, journalist bij De Pers. Zijn oordeel op 3 maart: “Na drie maanden geklungel wordt de islamitische wereld nu inderdaad woedend over de film van Geert Wilders.”

Balkenende lijkt niets te hebben geleerd. In een tweetalige persconferentie gaf onze premier een nieuwe demonstratie van zijn grootste specialiteit, kruipen en buigen. “De film heeft geen ander doel dan het kwetsen van gevoelens.” Ja, kwetsen is zo’n beetje het allerergste misdrijf voor een christenmens. Bevatte Fitna volgens de meeste politici geen nieuws en geen oplossing, ChistenUnie-leider Arie Slob vindt de film ‘wel beledigend’ en wordt bijgevallen door CDA’er Pieter van Geel: “De film is vilein en onnodig kwetsend.” Ze hebben slecht geluisterd naar staatssecretaris Ahmed Aboutaleb: “Ik kan me niet voorstellen dat iemand hierdoor is beledigd.”

Terug naar Fitna. De compilatie van tv-beelden uit het Midden-Oosten en koranverzen bevat inderdaad weinig nieuws. Terreuraanslagen, onthoofdingen, stenigingen, gehersenspoelde kinderen, radicale oproepen van fanatieke leiders, ze zijn allemaal te zien geweest op Al-Jazeera en andere tv-stations in het Midden-Oosten. De Koran bevat inderdaad haatdragende en tot geweld tegen ongelovigen oproepende soera’s. Wat dat betreft heeft Wilders zich gehouden aan onomstreden feiten. Daarnaast zet de PVV-leider enkele demografische ontwikkelingen op een rij, plus een aantal voorbeelden van (zelf)islamisering van de Nederlandse samenleving.

Die feiten zijn onmiskenbaar, maar ik maak wel bezwaar tegen de manier waarop Wilders ze presenteert. Wilders mag het verschil tussen de islam als totalitaire ideologie en het gedrag van gewone moslims in Nederland zo nu en dan erkennen, in Fitna komt dat verschil niet echt uit de verf. Hoewel ik zelf bezorgd ben over het optreden van een flinke groep radicale en orthodoxe moslims in ons land, en het gebrek aan weerwerk dat ze krijgen vanuit politiek en samenleving, geloof ik niet dat we in ons land zullen meemaken dat homo’s worden opgehangen en vrouwen gestenigd. Ik hoor bij de critici van het islambeleid, maar ik bevind me niet in het kamp van de alarmisten.

De echte discussie, gaat over de vraag: wat zijn de gevolgen voor Nederland van de aanwezigheid van één miljoen of meer moslims? Als die moslims zich gaan voegen naar de vrije westerse samenleving, serieus de bestrijding ter hand nemen van uitwassen als eerwraak, vrouwenbesnijdenis en uithuwelijking, de scheiding van kerk en staat ondubbelzinnig erkennen, afzien van boerka’s, boerkini’s, seksuele apartheid en alles wat naar de sharia riekt, geen eilandjes van orthodoxie gaan vestigen in Nederland, dan zal het allemaal wel loslopen. Maar ik ben er niet van overtuigd dat deze aanpassing vanzelf tot stand zal komen, als Geert Wilders en andere lastpakken maar hun mond houden.

Bij Pauw & Witteman zat Fouad Sidali, voorzitter van het Samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland (SMN), overigens ex-woordvoerder van de Amsterdamse PvdA-politica Hannah Belliot. Ik geloof direct dat Sidali en zijn partijgenoot Aboutaleb gruwen van terreuraanslagen op torens en treinen. Maar Sidali vergist zich als hij zegt Fitna alleen gaat over de islam in landen als Afghanistan, Iran en Irak. Theo van Gogh is vermoord in Amsterdam, en er vielen opruiende preken te horen vanuit de Amsterdamse El Tawheed-moskee. Een schrikwekkend percentage westerse moslims (tussen de zeven en twintig procent volgens arabist Hans Jansen) sympathiseert met terroristische geweldplegers of verkeert in een fase van ontkenning.

Speciaal voor mr. Spong, die twijfelt aan het bestaan van wetenschappelijke onderzoeken: Een recente peiling, het Pew Global Attitudes Project, constateert een wereldwijde afname van de goedkeuring voor zelfmoordaanslagen. Desondanks worden zelfmoordaanslagen door zeven tot zestien procent van de moslims in vier West-Europese landen goedgekeurd. Een meerderheid van de Britse moslims wil niet geloven dat de aanslagen van 11 september door Arabieren zijn uitgevoerd, en datzelfde geldt voor een aanzienlijke minderheid (tussen de 35 en 44 procent) in Spanje, Frankrijk en Duitsland.

Geert Wilders zegt dat hij de discussie over zijn film graag wil aangaan met de Nederlandse moslims. Hopelijk draagt Fitna, met alle bezwaren die je tegen de opzet van de film kunt hebben, zo al met al bij tot een beter debat. Ik heb er wel een hard hoofd in.

Ahmed Aboutaleb zegt terecht dat het vooral aan de moslims zelf is om het negatieve imago om te buigen. Daarvoor zal er veel meer moeten gebeuren dan nu. Als moslimleiders de aanslagen van 11 september 2001 diep in hun hart afkeuren, moeten ze niet - zoals destijds het toenmalige GroenLinks-Kamerlid Mohamed Rabbae - al op 21 september 2001 gaan piepen over ‘de gepolariseerde sfeer’ die voelbaar zou zijn tussen autochtonen en allochtonen.

Dan moeten ze niet plichtmatig de moord op Theo van Gogh afkeuren, om zich een week later weer te beklagen over ‘de hetze tegen moslims’. Als de Dam was volgelopen met moslims, die verontwaardigd waren over de laffe moord op Van Gogh, dan was het gemor tegen de moslims vanzelf verstomd.

De moslimleiders moeten ook eens ophouden met het verbannen en censureren van films en kunstwerken, het tegenwerken van een verbod van de mensonterende boerka, en het belasteren van vrijdenkers als Ayaan Hirsi Ali. Met deze opstelling hebben zij ruimschoots bijgedragen aan de vorming van het politieke gat, dat nu wordt opgevuld door Geert Wilders.

Hoe leuk zijn Marokkanen? was in 2002 de naam van een campagne om het imago van deze minderheid te verbeteren. De campagne is volledig geflopt, hoewel Bouyeri-kloon Salah Edin Nederlands Grootste Nachtmerrie nog moest uitbrengen. Wat helpt dan wel? Misschien worden Marokkanen pas echt leuk als ze niet meer sympathiseren met Hezbollah of zich constant benadeeld voelen vanwege hun Marokkaanse afkomst. Hier ligt een schone taak voor Ahmed Aboutaleb en zijn partijgenoten.

Carel Brendel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten