Over spot & respect.

Het blijft een eigenaardig verschijnsel: velen die niet terughoudend zijn met grappen maken over christenen en Christendom wagen zich niet aan de geringste spot over moslims en islam.

Er zijn veel mogelijke verklaringen:

1. Angst; beledigde christenen zijn gemiddeld genomen lang zo gevaarlijk niet als beledigde moslims.

2. Angst, niet zo zeer voor de woede van de beledigde moslim, en dus voor het eigen hachje, maar om de tere moslimziel te kwetsen, dus uit medelijden: moslims zijn al zo geweldig sneu en ze hebben het bij ons al zo moeilijk, dat het wreed zou zijn grappen over hen en hun godsdienst te maken.

3. Angst om door weldenkend Nederland voor racistisch te worden versleten, met alle hoogst onaangename gevolgen van dien. Het blijkt namelijk mogelijk het begrip “racisme” zo op te rekken dat grapjes over moslims als racistisch kunnen worden beschouwd, dus op dezelfde wijze bedenkelijk als grapjes over negers of joden.

4. Niet serieus nemen van moslims: men houdt ze voor té achterlijk of té onbelangrijk om er grappen aan te willen spenderen.

5. We weten te weinig van de islam of staan er te ver van af; over een voor velen onbekend of ondoorgrond fenomeen is het moeilijk grappen maken.

6. De overweging dat wij, zelf christenen of als nazaten van christenen, best grappen over het christendom mogen maken, maar dat het aan moslims is om grappen over de islam te maken -en als zij dat niet doen moeten zij dat weten. (Op dezelfde wijze is het homo's gepermitteerd allerlei grappen over homosexualiteit te maken, maar wordt het bedenkelijk als hetero's dat doen; idem met joden, die zich makkelijker dan niet-joden grappen kunnen permitteren over joden en Jodendom.)

7. De islam is eigenlijk iets zó naargeestigs dat er moeilijk een leuke grap over te verzinnen valt (zo min als er veel leuke grappen zijn te verzinnen over de ziekte kanker, of over kankerpatiënten).

8. Christendom en christenen kunnen bij de categorie van machtige onderdrukkers worden ingedeeld, moslims daarentegen bij de categorie onmachtige slachtoffers. Spotten met christenen en christendom dient het moreel gerechtvaardigde doel om die akelige onderdrukkers naar beneden te halen; moslims bespotten -onmachtige slachtoffers- dient geen moreel te rechtvaardigen doel.

ad (2) Belgenmoppen -weliswaar geen humor van de meest smaakvolle soort- worden misschien wel hierom zo onbekommerd gemaakt omdat er van angst om de tere Belgenziel te kwetsen geen sprake is; we gaan er eigenlijk van uit dat de Belgen in werkelijkheid niet sneu zijn of het bijzonder moeilijk hebben.
ad (4) Voor zover deze verklaring opgaat zou je mogen verwachten dat er in kringen van islam-kenners heel wat leuke grappen over de Islam circuleren, waarover Islam-kenners onder elkaar zich een rotje lachen; mij is daar niets van bekend, maar ik ben dan ook geen Islamkenner.

De ene verklaring sluit de andere niet uit, en mogelijk zijn er nog andere verklaringen. Maar de terughoudendheid bij het maken van grappen over moslims en Islam heeft naar mijn indruk in elk geval niet met een bijzonder groot respect voor moslims en Islam te maken. Mensen die makkelijk spotten met christenen en Christendom, maar zich onthouden van het bespotten van moslims en Islam, doen dat niet omdat ze moslims en Islam zo veel meer respecteren dan christenen en Christendom. Integendeel, denk ik.

Eigenlijk zouden moslims, die er zo tuk op zijn dat ze gerespecteerd worden, er blij mee moeten zijn als ze niet voor te sneu, te onbelangrijk, te exotisch of te gevaarlijk werden gehouden om met hen de spot te drijven. Aan de andere kant zouden al die progressievelingen, die zo makkelijk met het christendom spotten, met nóg minder terughoudendheid de Islam moeten bespotten, wanneer ze zouden willen dat hun pretentie van respect voor de islamitische medemens enigermate geloofwaardig is.

Kees Rudolf

27 opmerkingen:

 1. De moslim leest enkelt de koran en daar staat niets in over humor.
  Dat is ernstig daar de koran een foutloos en dus perfect boek is, dat door de enige echte ware god, in bezit zijnde van het enige echtheidscertificaat, wat gedicteerd en opgeschreven is door Mo en niets vertelt over hoe om te gaan met hunor.

  Humor is dus Haram.  Religie is opium voor het volk.
  (K. Marx)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Er wordt erg weinig vrolijk gelachen in de Koran. Sara, de vrouw van aartsvader Abraham, lacht als ze hoort dat ze een zoon zal krijgen (Koran 11:71) maar niet van blijdschap, ze lacht schamper omdat ze het bericht niet gelooft. De heidense Egyptenaren lachen om Mozes (43:46). De heidenen lachen om de gelovigen (83:29), en houden daar pas mee op als ze het vuur van de Hel gewaar worden (9:82). De enige passage waarin lachen zonder voorbehoud in positieve zin in de Koran wordt genoemd is het slot van Soera 80. Daar kunnen de gelovigen eindelijk opgelucht lachen, als ze de verschrikkingen van het Laatste Oordeel achter zich weten en eindelijk de hemel en het paradijs in zicht krijgen.
  Mohammed meende volgens de overleveringen over zijn leven, de zogenoemde Hadieth, dat veel lachen ‘het hart doodt’. Er zijn tientallen overleveringen die berichten dat Mohammed aan huilen de voorkeur gaf boven lachen. Huilen, schreien en wenen waren immers tekenen van angst voor God.
  Een modern gezaghebbend sharia-handboek dat de lezer wil helpen een waardig en modern islamitisch leven te leiden, waarschuwt nadrukkelijk voor lachen. Veel en vaak grappen maken en lachen, meldt het handboek, is verkeerd, want het vermindert de menselijke waardigheid, of neemt deze zelfs geheel weg. Bovendien kan het mensen onrustig maken.
  Grappen worden in de Arabische wereld van het Midden-Oosten dan ook nog steeds vooral binnenskamers en vooral over de heersers gemaakt


  Hmmm,.. binnenskamers... stelletje lafaards.

  Volledige tekst:
  http://www.arabistjansen.nl/deensecartoons.doc

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Bedankt Kees, altijd prettig de zaken weer eens duidelijk op een rijtje te krijgen.

  Re: punt 8
  De hele notie van onmachtige (arabische) moslims is absurd: neem slechts de geschiedenis van de Maghreb, waar de grootste groep van 'nieuwe Nederlanders' vandaan komt.

  Re: respect
  Voor burgers in een beschaafde, open samenleving is beleefdheid een voorwaarde: de ander fatsoenlijk de hand schudden bijvoorbeeld, ongeacht geslacht, of elkaar in het gezicht te kunnen zien bij de omgang in het publieke domein. Respect (eerbied, achting) daarentegen verdien je. Het opeisen daarvan op basis van geloof (onderwerping aan en slaafsheid jegens een boek en een vermeende hogere macht) is opnieuw absurd.

  Maar zolang zelfs in de Nederlandse wet het geloof een uitzonderingspositie inneemt, zullen gelovigen op basis van hun religieuze gewoontes en opvattingen bevoordeeld willen worden en 'special treatment' verlangen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Wel correct quoten svp. Het is "...opium van het volk", Dirk. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat je dat al niet eens eerder gehoord hebt.

  (Okee, ik geef toe, het is een volstrekt humorloze reactie maar het moest er toch even uit)

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Angst om arrogant te zijn naar de moslim, omdat deze hooghartigheid zou kunnen betekenen, dat ze überlegen zouden kunnen overkomen (wat ze ook zijn, een realisatie die ze als linksmens niet waar willen hebben en dus verdrongen hebben)
  Die angst uit zich dan in plaisen en voorzichtig omgaan met vermeende gevoeligheden.
  Door moslims fijntjes gebruikt (door dat imago van gevoelige lange tenen en geweldig sneu zijn (slachtofferrol) uit te buiten) om zo hun doel te bereiken.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. A hodja was arguing with a Bektashi dervish one day, and he asked, “How many are the
  pillars of Islam?”

  The Bektashi answered, “There’s only one!”

  The hodja replied angrily, “Hah! You don't even know the pillars of Islam and still you brag you're a dervish!”

  “Hold on! Let me explain hodja,” replied the Bektashi. “You see, I’ve noticed that all you Sunnis don't go on the Hajj and all of you don't pay the Zakat. Well, not all of us Bektashis fast in Ramazan and most of us don’t even pray Namaz. Between the both of us, what’s left of the five pillars except the Shahadah?”

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Er wordt door de grappenmakers die er iets over zeggen, toch gewoon eerlijk gezegd dat ze geen zin hebben om voor een grap met de dood bedreigd te worden?

  Overigens, een ideologie waarvan het hoogste doel is om tot in aller eeuwigheid iedere dag 72 dames en een ongeteld aantal heren te neuken, maakt het natuurlijk wel moeilijk om iets te vinden dat nog bespottelijker is dan dat.
  Dus dat zou het kunnen zijn: dat de perfecte en qua belediging en bespotting van de islam niet meer te overtreffen grap al door allah zelf gemaakt is.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Heel goed in kaart gebracht door Kees Rudolf. Het zijn steeds weer dezelfde beperkte opvattingen die ertoe leiden dat de islam ten onrechte tegen kritiek wordt afschermd. Er is geen onderdrukkendere godsdienst dan juist de islam. De islam is als een vampier. Een vampier verdraagt geen zonlicht. De islam verdraagt het licht van de waarheid niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Sjoerd Schreuder7 december 2009 om 20:25

  dirk schreef op 7 december 2009 12:00
  "Religie is opium voor het volk. (K. Marx)"

  Incorrect.

  Marx schreef: "Religie is opium *van* het volk."

  Zie http://nl.wikiquote.org/wiki/Karl_Marx voor een langere quote:
  ---
  Religieus lijden is tegelijkertijd de uitdrukking van een echt lijden en een protest tegen een echt lijden. Religie is de verzuchting van het onderdrukte wezen, het hart van een harteloze wereld, en de ziel van zielloze omstandigheden. Het is de opium van het volk.
  ---

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Inderdaad "Voor" moet "Van" zijn.
  Nou ja, maar had ook "Voor" geweest kunnen zijn. Het is iets wat het volk zichzelf aandoet.

  Goh, nooit geweten dat ik zo weinig fouten maakte.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Caroline,

  Nu ik je toch even spreek...

  Die Harbers... heb jij, als braaf VVD-lid, daar ook iets over kunnen zeggen ?
  Of is ook dat in de achterkamertjes van de VVD beslist ?
  En waarom hij en niet een betere kandidaat ? Of was hij de beste of was hij de enige..

  We zullen het nooit weten, toch ?


  Allemaal vervelende vragen voor een partij voor het VOLK en democratie !
  (Want "van" het volk kan nu toch echt niet)  Over linkse streken gesproken......

  BeantwoordenVerwijderen
 12. HO !

  Respect (eerbied, achting) daarentegen verdien je...

  Respect = ontzag.
  eerbied = bewondering.

  Ontzag kan afgedwongen worden.
  Eerbied krijg je.

  Er is geen enkele reden, de gemiddelde islamitsche Nederlander beziend, zo over te waarderen dat er enige sprake van eerbied zou kunnen zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Repect = ontzag

  kan ik wel voor Islam, met een ongeloofwaardig brute God grotendeels ontstaan door plagiaat onder bedreigingen met moord en doodslag, met zijn 'afgezant', een pedofiele profeet met aantallen veel-wijverij vrouwen in zijn bed, met zijn 'gezag' dat ontstond door het zwaard in 'jihad', met nog steeds miljoenen volgelingen die hetzelfde zwaard weten te vinden; en ook elkaar opblazen naar 'Allah'.

  ontzaggelijk ontzettend allemaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Achmed is dood en bij de hemelpoort aangekomen denkt dat hij fout zit. Welnee zegt Petrus er is maar 1 hemel hoor. Dan vraagt hij of hij Mohammed kan ontmoeten. Maar natuurlijk zegt Petrus daar het tweede huis links. Aangekomen ziet hij een man schiterend in goud gekleed op een troon en hij zegt U moet Mohammed zijn. Nee ik ben Jezus maar Mohammed is op de eerste verdieping. Daar aangekomen ziet hij een oude man meer dan schitterend aangekleed met goud, platinum en brokaat. U moet Mohammed zijn. Nee zegt de man ik ben God maar ga even lekker zitten je zult wel moe zijn van de reis. Biertje, nou denkt Achmed ik ben toch al in de hemel, graag. Roept God naar achter Mohammed twee bier!

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Respect is een lastig woord, met veel nuances (zie Van Dale). De vierde betekenis is 'beleefde bejegening': dat mag iedereen verwachten en zelfs eisen. Eerbied ("gevoel van bewondering om meerderheid, m.n. op geestelijk of zedelijk gebied") en achting ("gunstige mening die men omtrent iemand koestert") verdien je. Niemand is dat aan de ander verplicht.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. De vierde betekenis is 'beleefde bejegening': dat mag iedereen verwachten en zelfs eisen.

  Neen hoor, In sommige culturen gaat men er van uit dat iemand niet te vertrouwen is en begint de ontmoeting vanuit dat uitgangspunt.

  Nederlandse cultuur kent dit niet en gaat men uit van goede trouw.
  Tenzij men door ervaring wijs geworden is, waardoor een jurk of antilliaan eerst zelf over de vooroordelen heen moet zien te geraken.
  Tenminste zo was het vroeger. Na de instelling van artikel 137 is men gedwongen tègen zijn vooroordelen, opgedane levenservaringen, te handelen.
  vandaar dat art. 137 illegaal is en desastreuze werking heeft op de samenleving: De wet als moraalridder.

  De eis tot beleefde bejegening is iets dat helemaal niet in een vrije samenleving past.
  Beleefdheid krijgt vorm door een complexiteit aan beleefdheden en onbeleefdheden.
  En zolang beleefdheid nog niet door de wet is gefossiliseerd, is het van en voor iedereen.

  Zo worden moslims vaak oneerbiedig bejegend omdat zij de culturele leefregels niet (willen) naleven.
  Een man die zijn vrouw niet voor laat gaan, bij het binnentreden van een voor de vrouw bekende omgeving, wordt gezien als oneerbiedwaardig, onvolmaakt.

  Verwijzing naar een bepaalde levensopvatting zoals religie, maakt zoiets enkel erger. Men stelt dan religie op de eerste plaats ten koste van het lidmaatschap van een samenleving.


  Met alle gevolgen vandien.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Met humor wordt de mens naar een hoger plan getild. Men vertelt iets. Men vertelt nog iets. Het kwartje valt en er ontstaat een bulderende lach. Eerst wist men iets niet. Daarna weet men het wel. Humor is bevrijdend en het verheft. Men zou het bijna goddelijk kunnen noemen.

  Het probleem bij moslims is dat zij alleen kunnen bestaan als gevolg van een gebrek aan kennis en inzicht. Zodra de moslim zichzelf kan bezien, zodra hij kan doen aan zelfreflectie kan hij zich ook bevrijden, maar een bevrijde moslim is geen moslim, maar dat is een mens!

  Het moment dat men een moslim kan laten lachen is het ook mogelijk dat men de moslim zichzelf laat bevrijden. Zelfs op weg het concentratiekamp wisten de joden nog grappen te maken, er is een Nederlands cabaret duo dat al was ingesloten in (ik meen) Kamp Amersfoort dat nog even een weekendje naar huis mocht om een liedje af te maken. Johnny en Jones hadden beloofd terug te komen en zij deden dit ook. Ze zijn later vergast in Bergen-Belsen, maar iedereen kent nog steeds "Mister Dinges weet niet wat swing is!"

  Joodse humor is bijzonder. Zelfs met de grootste verschrikkingen in het vooruitzicht is het relativerend, steeds weet de humor op te beuren en toch de beide benen op de grond te houden, het maakt de waarheid bespreekbaar en overzichtelijk. Relativeren en stoom van de ketel afblazen is een andere functie voor (joodse) humor. Moslims hebben niets om over te lachen. Ze zitten vaak in de zelfde shit, maar voor hen is er geen uitweg, geen verlossing en geen hoop. Waarom zou men dan nog lachen om de huidige ellende te relativeren. De islam is de ultieme verwerkelijking van de wet van behoud van ellende. Het maakt niet uit wat de moslim doet, er is geen verlossing, geen vergeving en geen einde aan alle beproevingen. Zelfs al zou men alle idiote regeltjes van de koran volgen, dan nog is er geen recht op bevrijding. In de koran staat namelijk dat het niet uitmaakt wat men doet, Allah geeft vergeving wie hij wil. Dus niet!

  Het is erg wrang om over mensen zonder toekomst te lachten.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Humor werkt vaak relativerend en zet soms de wereld op z'n kop.

  De koran, het door de allerallerhoogste en de enige echte ware god perfect, en dus foutloos, gedicteerde boek relativeren of op z'n kop zetten is ondenkbaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. 'Elke Vlasveld' schreef in 2006 deze tekst over respect:

  RESPECT

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Dirk,

  als Harbers nu in de Kamer komt, dan is dat omdat hij door de leden van de VVD op een plaats op die lijst is gezet. Wat ik daar verder van zou moeten zeggen? Geen idee, eerlijk gezegd.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. "Verachtet das Scherzen nicht!" : die kulturhistorische Aussagekraft von persischen Sammlungen humoristischer Kurzprosa
  Auteur: Susanne Kurz
  Uitgegeven door Verlag für Orientkunde te Dortmund, 2009
  ISBN: 3936687404. Een proefschrift met als bijlage talloze islamitische grappen. Voornamelijk over sex. Ook heef veel sex van oudere mannen met (jonge) jongens.
  HansM

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Caroline,

  "als Harbers nu in de Kamer komt, dan is dat omdat hij door de leden van de VVD op een plaats op die lijst is gezet"


  Klopt...op plaats 26.
  De vvd fractie heeft nu 21 leden.

  Wat kun je er over zeggen ?
  Voor zo'n 90 euro contributiegeld kun je aan aardige boeken komen, investeer je in jezelf en geloof je niet meer in vvd-sprookjes.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Dirk, er zullen ongetwijfeld mensen zijn (over anderhalf jaar op zijn laatst zijn er verkiezingen) die op dit moment een goede baan hebben en dus geen zin om die voor anderhalf jaar op te geven, Harbers is wegens het aanblijven van Ramadan als wethouder afgetreden, dus voor hem zal dat niet spelen.
  Of het zo gegaan is, weet ik natuurlijk niet zeker, maar dat ik in de door jou aanbevolen boeken zal kunnen vinden hoe het in dit geval dan wel gegaan is, waag ik te betwijfelen.

  Overigens, wel lief hoe je je altijd bekommert om mijn algemene ontwikkeling en geestesgesteldheid. ik voel me gekoesterd.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Caroline,

  Dank voor je vriendelijk antwoord, maar helaas heb je het toch niet zo goed begrepen.

  Ik maakte me vooral ernstige zorgen over de transparantie bij de VVD en de geweldige "wetenschappelijke instituten".
  Ik vrees dat die partij net zo transparant is als de mist.

  Opvallend is dat je de VVD zo fel verdedigt, terwijl die jouw belangen niet in haar vaandel heeft staan, maar dat zie je wel vaker bij vrouwen.
  Het is tenslotte iets waar je in gelooft, meer dan dat er bewezen moet worden.

  Nog even over die lijst die "de leden zelf hebben samengesteld"
  Weet men (de leden in het algemeen) met welk vlees men in de kuip heeft als het gaat om de afgevallenen ?


  Of is het toch zo gegaan dat men de leden iets voorschotelde en men in alle wijsheid met ja en amen het heeft goedgekeurd, zonder zich van vergewist te hebben ?


  Oftewel cursus: "hoe kweekt men ganselever"?

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Dirk schreef: Neen hoor, In sommige culturen gaat men er van uit dat iemand niet te vertrouwen is en begint de ontmoeting vanuit dat uitgangspunt.

  Dirk, ik ging uit van de Nederlandse omgangsvormen.

  Je kunt heel wel iemand beleefd bejegenen zonder hem of haar te vertrouwen. Het éen is niet een voorwaarde voor het ander. Ik doe het zelf dagelijks. Ik blijf erbij dat beleefde omgang de ongeschreven regel is in een beschaafde, open samenleving. Het is een van de eerste dingen die jonge kinderen wordt bijgebracht. Dankjewel zeggen bijvoorbeeld, of groeten. Iets vragen en met twee woorden spreken. Er is ruimte om ervan af te wijken, tuurlijk - maar het maakt het er niet leefbaarder op. De ander in zijn menselijkheid erkennen (beleefd behandelen) is het minste.

  Beleefdheid en eerbied zijn weer twee verschillende zaken, wat mij betreft. Beleefdheid behoort tot de verkeersregels, eerbied nogmaals verdien je. De verkeersregels van elke samenleving zijn te leren, en slechts af te wijzen wanneer ze in strijd zijn met onvervreemdbare rechten. Dus toch, met enige kwalificatie, when in Rome do as the Romans. (Vlg. Cliteur).

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Ik bent het wel met je eens, Lou, maar er is toch een verschil.
  Beleefdheid is een communicatie middel en het is cultuur.
  Onbeleefdheid is dat ook.

  Als je iets doet wat met onbeleefdheid wordt beloond zou het kunnen zijn dat je iets fouts heb gedaan.
  Dus beleefdheid krijgt ook zijn kracht door het NIET-zijn.
  Sommige mensen benader ik met het vooroordeel dat ze te vertrouwen zijn, met een vooralsnog.
  Andere mensen krijgen mijn voorkeursbehandeling niet en benader ik met een ander vooroordeel.
  Het is zo ontzettend menselijk en makkelijk hanteerbaar communicatiemiddel wat op gespannen voet staat met art 137.

  Net zoals er aan tolerantie een grens is, is ook aan beleefdheid is er een eind.
  Dus als je negenennegentig keer niet (vriendelijk) aangekeken ben geworden door een vroom en braaf islamiet, ga je er vanuit dat dat soort mensen niet de beleefdheden op nahouden die voor een volwassen burgerschap vereist zijn en krijgen zij een conforme behandeling.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Bedankt voor de interessante informatie

  BeantwoordenVerwijderen