De islamitische hoofddoek voor vrouwen en meisjes is een bedreiging van de democratische rechtsorde

Arabist_jansen

De islamitische hoofddoek voor vrouwen en meisjes is een bedreiging van de democratische rechtsorde. De hoofddoek bevestigt en symboliseert de ongelijkheid en ongelijkwaardigheid van man en vrouw. Dat is problematisch. In een volwaardige moderne democratie zijn man en vrouw immers in principe wel gelijk.

De islam is niet een godsdienst die leert dat de mensen voor God gelijk zijn, zoals de advocaat Mr F. Enait zijn onnozele Hollandse collega’s met succes heeft weten wijs te maken. De islam en de regels van de islam maken een scherp onderscheid tussen moslims en niet-moslims, tussen mannen en vrouwen, en tussen wie slaaf is en wie vrij is. Deze scheiding is minstens even groot als de Nederlandse juridische scheiding tussen toerekeningsvatbaar en niet toerekeningsvatbaar.

De regels die de islam oplegt wijken af van en zijn in strijd met de regels die de Nederlanders onderling via het democratische proces overeen zijn gekomen, met andere woorden: er is een groot verschil tussen de sharia en het Nederlands recht. Handelingen waarop in het ene systeem de doodstraf staat, worden in het andere niet eens genoemd. Toch meent hoogleraar Prof. dr. mr. Maurits Berger (Leiden, laat uw kind daar niet studeren) dat er nauwelijks onderscheid tussen de twee systemen bestaat. Laat dat graag even weten aan de veroordeelden in de dodencel in Pakistan en elders. En aan hun beul.

Maar het is niet alleen dat de regels anders zijn, de wijze van totstandkoming van de regels is ook anders. De islamitische regels worden door de islamitische voorgangers gemaakt en onderhouden, de Nederlandse door de gekozen vertegenwoordigers van het volk. Een symbool dat oproept tot ongelijkheid voor de wet dient met meer dan gewone belangstelling bekeken te worden, want het gaat hier niet alleen om een oproep tot ongelijkheid voor de wet maar ook om een ondermijning van de democratische beginselen.

Moslimse meisjes dragen de hoofddoek niet vrijwillig. Een moslimse opvoeding traint kinderen niet in het vormen van een eigen oordeel, maar scherpt hen in dat de regels van de islam voor alle mensen en zeker voor alle moslims het beste zijn, ongeacht hun eigen oordeel. Het hele concept ‘vrijwilligheid’ is in de manier waarop moslimse meisjes opgevoed worden, afwezig.

Bovendien staan er forse straffen op ongehoorzaamheid aan een vader of een broer die de hoofddoek een goed idee vindt. De media benadrukken in zulke gevallen meestal niet dat het om een islamitisch conflict ging. Toch vallen er over zulke kwesties, ook in Nederland, regelmatig doden. Mogen de vrouwelijke slachtoffers rusten in vrede. God hebbe hun ziel. Als er een paradijs bestaat, gaan zij daar heen. Als er een hel bestaat, gaan hun moordenaars daar heen. God is goed, maar hij is gek als hij dit vergeeft.

Ook andere godsdiensten dan de islam stellen wel eens eisen aan de kleding van de gewone gelovigen. Daarom herkent iedereen de aanhangers van de Baghwan, de vrienden en vriendinnen van Hare Krishna, het orthodoxe Jodendom, en zo verder. Er is hier alleen een groot verschil met de islam. Bij andere godsdiensten worden niet alleen eisen aan de vrouwen en meisjes gesteld, maar ook aan de mannen. Bij de islam daarentegen kan een geheel westers geklede man toch ‘hoer’ beginnen te sissen tegen een vrouw zonder hoofddoek, of zelfs het mes trekken en een (zijnsinziens) Gode welgevallige moord plegen.

Omdat we niet op het voorhoofd van zo iemand kunnen zien staan ‘ik ben een moordenaar’ zaait dat wrevel en onrust, ook tegen mensen die altijd keurig geleefd hebben. De hoofddoek is geworden tot het symbool van de islamitische plannen om de westerse democratische rechtsorde om zeep te helpen. De hoofddoek is niet een leuke mode die nog wel eens een keer zal veranderen. De hoofddoek is het teken van de vastberaden afwijzing van het idee dat mensen gelijk zijn – en het streven naar die gelijkheid is de grondslag van de democratie.

De kinderen die een hoofddoek dragen, kunnen niet anders. Ze moeten dat wel doen, als ze willen overleven en veilig willen zijn. Neem het hun niet kwalijk. Reken het de elite aan die hen dit oplegt. Het zijn niet de moslims, het is de professionele voorhoede van de islam die de westerse vrijheden belachelijk maakt, afbreekt, en zal opheffen.

We kunnen echt niet zeggen dat we het niet hebben zien aankomen. Het is haast ongelooflijk hoe open de beroepsmoslims zich over deze zaken uiten in hun boeken en artikelen, voor zo ver die in het Arabisch zijn geschreven. Mochten er mensen opstaan voor wie die openheid niet bedoeld was, maar die dat toch gelezen hebben, kunnen we altijd nog zeggen dat de vertaling niet klopt, dat we zulke bedreigingen in hun context moeten zien, dat de klokkenluiders liegen, dat het om islamofobie gaat, en zo voort en zo voort.

Wie niet voor de Nederlandse rechter op wil staan omdat de islam leert dat alle mensen gelijk zijn, zo iemand liegt over de inhoud van de islam zoals deze in de moskeeën gepredikt wordt. Een blik op de hoofddoek, en we kunnen weten hoe het wel zit.

HansJansen

43 opmerkingen:

 1. Het argument 'omdat alle mensen gelijk zijn' is natuurlijk flauwekul. Men staat op voor de rechter omdat die binnenkomt niet als persoon, maar als vertegenwoordiger van het recht. Daarvoor wordt respect betuigd, niet voor de persoon van de rechter. Omwille van diezelfde representatie van het recht zal een rechter geen religieus symbool zichtbaar dragen. Voor de zitting worden kettinkjes met kruisjes of anderszins afgedaan. Een rechter met een hoofddoek is dan ook ondenkbaar binnen de bestaande traditie, omdat het recht in Nederland niet van religieuze oorsprong is en de rechter ook in zijn of haar werk geen religieuze opvattingen mag laten doorklinken, maar enkel mag oordelen op basis van de wet. Voor een advocaat - die immers een partijdige aanwezige is - geldt dat 'geen kruisje om, geen hoofddoek op' weer niet. Maar wel dat ook de partijdige advocaat moet 'buigen' voor het recht als dat wordt gesproken. Dat wordt dan symbolisch weergegeven met dat opstaan voor de rechter.
  Gelukkig heeft Albayrak het door, en ook de belachelijkheid van het Hof van Discipline, waar advocaten onderling elkaar beoordelen en natuurlijk altijd de weg van de minste weerstand (intern) zoeken. Deze uitspraak is een monstrum, waar ook binnen de juridische gemeenschap weinig vreugde over te vinden is.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De reden dat Enait niet op wil staan zou ook wel eens kunnen zijn dat hij als gelovige en zogenaamd beter mens geen respect wil betuigen aan een niet-islamitisch en in zijn ogen verwerpelijk rechtssysteem. De islam is een mensverachtende ideologie die een belediging is voor de menselijke geest.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Enait wil niet opstaan voor de rechter, omdat Enait slechts voor de sharia opstaat – zo simpel is dat.

  Na dit te hebben gelezen wil ik wel voor de heer Janssen opstaan…

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Een uiterst puntige column weer, helemaal raak.

  Ik meen echter wel eens gelezen te hebben dat ook islamitische mannen onderworpen zijn aan een (weliswaar eenvoudig op te volgen en onopvallend qua verschijning) hijab/kledingvoorschrift dat hen gebiedt van navel tot knie bedekt te zijn?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. "Een moslimse opvoeding traint kinderen niet in het vormen van een eigen oordeel, maar scherpt hen in dat de regels van de islam voor alle mensen en zeker voor alle moslims het beste zijn, ongeacht hun eigen oordeel."

  Dit is de vinger op de hete(zere) plek.

  Het stijgende aantal madrassa's overal ter wereld, die nu de opvoeding van ouders overneemt, omdat de (vaak westerse) ouders in de "vaart der volkeren" geen tijd meer hebben hun kinderen een islamitische opvoeding te geven, zal massa's idioten (en robot's) blijven voortbrengen.

  Als je ziet hoe hier in Nederland, moslimscholen en mosliminternaten enz. worden gesubsidieerd, (EN verdedigigd door de linkse kerk) dan kan je alleen maar huiveren voor wat de toekomst brengt.

  Zal er ooit en oplossing moeten worden gevonden voor een betere wereld en toekomst, vrij van religieus geweld, zal dit (de opvoeding als schakel) een heet hangijzer blijken.

  Pete
  Thailand

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Schitterend stuk! Telkens weer moet hetzelfde verhaal verteld worden. "Elke hoofddoek is een vlag geplant in vijandelijk gebied", zegt de ware moslim. En die hoofddoek betekent: racisme/seksisme, Uebermenschenwaan, oorlogsverlekkering, Jodenhaat, liegen, verbod op zelf denken, een totaal door seksualiteit beheerste "cultuur". In laatste instantie is dit "geloof" niks anders dan een ideologie die mannen in staat moet stellen vrouwen seksueel te onderdrukken, ze te misbruiken, graag zo jong mogelijk, graag door de oude mannen die de dienst uit maken en de jonge mannen graag ten oorlog sturen om te sterven. Want dan heb je zelf weer meer vrouwtjes tot je beschikking. Zo eenvoudig is de psychologie van de islam ten diepste, geachte dames en heren. Daarom is de islam-spiritualiteit zo populair bij toch al "anti-Westerse" viriele jonge mannen in gevangenissen. Maar dat weet je pas als je bereid bent dat besef in je hedonistische hersens toe te laten en op te houden de tolerante multikulprachtmens te spelen (het straaloog-Femke, de kunstkwast Pechtold) voor de goedgelovige flut-Bühne van de hersenverweekte en gehersenspoelde doorsnee West-Europeaan.
  En daartoe moet je dan weer bereid zijn om, pakweg, iemand als Oriana Fallaci te lezen, bijvoorbeeld "De Woede en de Trots". Begin eens op pagina 81 en lees dan door tot je niet meer kan, jullie collaborateurs. Tenslotte betekent de islam behalve onderdrukking, onderdrukking, onderdrukking en liegen, liegen, liegen, vooral moord, moord en opnieuw moord. Jezus Christus! Als dat Makkianan-pak ooit de genade krijgt te beseffen hoe smerig ze bezig zijn geweest, zullen ze dan in staat zijn tot schaamte?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Eens met Esther en Carmo. Enait wil alleen opstaan voor Allah en zijn profeet. Hij betoont geen respect voor de wetten en de cultuur waarin hij gestudeerd heeft en advocaat is geworden. Hij wil die kennelijk alleen gebruiken. Misschien heeft Albayrak dit door, dan nog; moet dit wel bestreden worden met het dwingend respect opleggen en uitvoeren van ceremonieën en rituelen die wij zelf als relikwieën beschouwen?
  Probleem is om het onderscheid te blijven zien van een ritueel niet meer uitvoeren vanwege dat het een leeg relikwie is geworden of het weigeren uit te voeren omdat je het en de cultuur waaruit het voortkomt minacht.
  Ik kies voorlopig voor het onderscheid te zien en een betere kans af te wachten dan iemand te dwingen tot iets waar je zelf eigenlijk ook (om andere redenen weliswaar)niets meer in ziet.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Einat is slimmer dan menigeen denkt. Hij heeft in goed overleg met de deken al een modus gevonden. Hij blijft na zijn entree in de rechtszaal OF staan tot de rechters hebben plaats genomen OF hij gaat gewoon zitten als de rechters al zijn gezeten. En om niet het verwijt te krijgen dat-ie discrimineert schudt hij niemand de hand maar begroet eenieder met zijn rechterhand op z'n hart, vergezeld van een kleine buiging.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. De vraag is natuurlijk of mensen die niet bekend zijn met de mores van de mohammedaan,de ernst van uw waarschuwingen begrijpen en de westerse vrijheid (van de persoon)willen beschermen tegen iedere dwang of tirannie.
  Droevig dat onder het mom van godsdienstvrijheid binnen deze samenleving de afhankelijken("zwakkeren") de dupe worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Wat ik je brom! Het gelijkheidsbeginsel, artikel 1 van onze grondwet. Gelijkheid dus, niet 'gelijkwaardig maar anders'.

  Even een omweggetje. Feminisme is niet: vrouwen doen het, dus is het goed. Dat is wél het feminisme dat in Nederland massaal is aangeslagen, misschien omdat je er nauwelijks bij hoeft na te denken. Het bedreigt ook op geen enkele manier de status quo, dus eng of ongezellig is het evenmin. De media vinden het vet gaaf; je kunt altijd bij Pauw & Witteman aanschuiven, of meteen je eigen programma krijgen. Geen gezeik over hoofddoeken, dat willen die meiden nou eenmaal, en kijk eens hoe zelfbewust ze zijn! Einde sprookje.

  Nu het oorspronkelijke feminisme: dat richtte zich op de analyse van de maatschappij en de maatschappelijke verhoudingen in termen van sekse (biologisch) en gender (mannelijkheid, vrouwelijkheid: cultureel bepaald) én in termen van macht en machtsverhoudingen. Het had tevens een activistische pool, die ongelijkheid en maatschappelijk onrecht aankaartte, met name waar vrouwen nu eenmaal historisch en structureel werden achtergesteld en of benadeeld. Het is wel een stuk ingewikkelder en 'niet sexy'. De media vinden er geen reet aan. Ook arabist Jansen kijkt hier naar machtsverhoudingen, wat hem in staat stelt te herkennen dat de vrijwilligheid waarover wordt gesproken nogal dubieus is en dat hoe dan ook de hoofddoek symbool én instrument is van ongelijkheid en ongelijkwaardigheid. Enkelen van het oude stempel hebben dit uiteraard eveneens aan de kaak proberen te stellen: ik herinner me stukken van Jolande Withuis, de principiele positie van Ciska Dresselhuis en niet te vergeten Ayaan Hirsi Ali. Dresselhuis is inmiddels met pensioen, Hirsi Ali is effectief verdreven en het zal me niet verbazen als Withuis stukken van deze strekking niet eens meer gepubliceerd krijgt. Hulde voor Jansen en voor Hoeiboei.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. In de bijbel lezen wij dat rechters door God zijn aangesteld. Staat er zoiets misschien ook in de Koran? Aangezien veel van de bijbel door de Koran is geplagieerd.
  Zo ja, dan zou ik als ik Enait was toch maar opstaan in het vervolg.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Martien Pennings (Leo Sar, Kassander)16 december 2009 om 13:35

  Jolande Withuis vind je nog steeds bij Letter & Geest van Trouw, Lou.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Dank u wel voor deze informatieve tekst meneer Jansen. Het is een ramp dat het al of weer zover gekomen is dat vrouwendiscriminatie normaal wordt gevonden.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Een man die in Nederland over straat gaat met een leuk rokje aan en lippenstift op, zal spoedig aan den lijve ondervinden dat ook westers culturele uitingen als rok en lippenstift symbool én instrument zijn van ongelijkheid en ongelijkwaardigheid.

  Enait is niet achterlijk - onderschat deze man niet. Hij verwoordt het gedachtengoed dat ook leeft bij, dat zelfs afkomstig is van, cultuurmasochistische blanke groenlinkse elitemulticul-aanhangers.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. "Elemantary, my dear Watson. Elementary!"

  BeantwoordenVerwijderen
 16. De strakke hoofdsluier is de tegenhanger van de kuisheidsgordel, maar dan om zelfstandig denken van meisjes en vrouwen te kortwieken.
  Behalve door de moslimse elite worden de kindertjes ook aangezet tot deze cognieieve automutilatie door de huurlingen van het multiculturalisme, de moderedactie van Het Parool en leuke hippe ontwerpertjes. Vergeet ook de zwoegende dhimmi Frenk der Nederlanden niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Gilles de L 'internette17 december 2009 om 00:30

  Hoewel ik islam vrij debiel vind,de koran een vod en de sharia de hel, stel ik voor om voor die dikke papzak van een enait een uitzondering te maken.* mompelt iets over stenigen*

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Anoniem op 16,22: inderdaad, een man met ogenschaduw en een korte rok op straat hier, die zal best enige aandacht trekken, gewoon, omdat het niet staat. En dat het niet staat is niet omdat die dingen horen bij een minderwardige sekse, maar omdat wij (ja, wij) die dingen gewoon bij een man wat minder lekker vinden staan. Andersom zijn wij (ja, wij) ook weer wat minder geporteerd van vrouwen met een behaarde bovenlip, gewoon omdat wij (ja, wij) het lekkerder vinden als een vrouw dst niet heeft. Met minder- of meerderwaardigheid heeft dit alles niets te maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Zijn weigering aan het deelnemen van het ‘all rise’ bij opkomst in de rechtszaal van de rechters, motiveert die Enait met een beroep op de gelijkheid van de mensen, een waarde door zijn Allah voorgeschreven.

  Prof. Jansen ziet hierin een leugen, want zegt hij, en weet zowat iedereen, zijn mannen en vrouwen voor Allah niet gelijk. Wat ook Enait zal weten. Maar dan is het denkbaar dat diens drijfveer om te blijven zitten niet berust op A. het gelijkheidsprincipe dat hij opgeeft, maar op B. een ongelijkheidsprincipe dat hij verzwijgt. Die qadi-jurist wil niet voor vrouwelijke rechters opstaan! Dát zal voor hem als Islamiet een gruwel zijn. Maar daar nu al open en bloot in Nederland voor uit te komen, is nog niet mogelijk. Dan is voor die als gorilla verklede Enait A een geschikt masker voor B.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Overigens, mensenrechten waarop door vrouwen een beroep wordt gedaan, daaraan heeft ook Nederland een broertje dood gezien de hartelijke betrekkingen die we onderhouden met al die landen waar vrouwen als slavin worden gehouden.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Prof. dr mr Maurits Berger (Universiteit van leiden): 'De sharia en het Nederlands recht zijn voor meer dan 95% aan elkaar gelijk'.

  16 december 2009


  The world should be enraged!

  The Islamic Republic of Iran intends to execute a young man who 6 years ago was imprisoned for having had a sexual relationship with his lover. The execution is to be carried out soon.

  Mosleh Zamani was only 17 when he was arrested for having had sex with his girl friend. Both he and his girl firend were arrested by police and later sentenced to death by a court in Sanandaj. This sentence has been approved by the Supreme court of Islamic Republic.


  In 2007 the wave of protest from the people of Sanandaj and the International Human rights organisations managed to halt the execution. However, the Kurdestan authorities have moved Mosleh to Dizel Abad Prison in Kemanshah, in order to be able to execute him away from the public protest.
  Mosleh became paralysed once the news was broken to him when they took him to solitary confinement where those on death row are kept before being killed. The state of Kermanshah has unashamedly announced its intention to execute him and some others before Friday 18th December and use him as a deterrent to others.

  The world should not remain silent when such gross abuse of human rights occur. Let us not forget that Mosleh was imprisoned in the first place for being in a sexual relationship with his girl friend. This barbaric act of The Islamic Republic should enrage every one.

  To pressure the Islamic Republic to abandon these barbaric acts, it is the duty of each one of us to raise our voices and join forces to prevent Mosleh’s prosecution.

  If it is true that the Lion in us(Iranians) has awakened, then we should deafen the authorities by our screams. Please, join us in our struggle for humanity. Sanction these criminal acts. Let the state of Kermanshah know how strongly you oppose their action. Write to the authorities In Tehran, in Kermanshah and let them know what you think about their actions. Let your government representatives know that you demand condemnation of these acts. And most importantly act quickly. Time is running out.

  Please inform us of your actions.

  International Committee Against Executions (ICAE)
  December 16th, 2009

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Voor 95% overeenkomst van Nl. recht en dat van de sharia? Nou dan hoeven we dus niks te doen. Laten we wel die 5% verschil behouden, anders is er helemaal geen multi meer in de cultuur. Wat mij betreft alleen al om bijv. te kunnen zeggen dat er 95% DNA overeenkomst is tussen de mens en de aap en dat dat dus ook geld voor de mens Mohammed.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Volgens recente inzichten is het DNA van de chimpansee voor 95% identiek met dat van de mens.. Ofwel: Berger heeft een cul argumentzelfs al zou die 95% kloppen als je de sharia en het nederlandse rechtssysteem vergelijkt. Het gaat erom dat die 5% juist een essentieel verschil kan maken. Hoewel....., als je Enait ziet zou die 5% toch wel erg weinig kunnen betekenen...!

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Eigenlijk word alles begrijpelijk als je naar het publiek in het verleden bij de happening Woodstock kijkt.
  De kinderen van die gekken gooien nu stenen in Kopenhagen en de ouders glimmend van trots een expert in multicullie.
  Want dat is het daar, een op een lijn zittend links publiek met de schoonste landen als grootse afwezigen.
  De schoonste zijn de sharia landen waar de lucht rein en vredig is en geen behoefte bestaat mee te betalen aan door ongelovigen uitgestoten of gemaakte CO2.
  Dat verklaart de reden van al die idioterie die aan ons verkocht word als save the planet en het voorbeeld van hoe het moet zoals in b.v Pakistan waar bommen afgaan zonder het klimaat te schaden.
  En bij ons in tegenstelling je in de toekomst de doodstraf krijgt als je een scheet laat.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Of men het nu leuk vindt of niet, ik vind Enait toch amusanter dan Rayman.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Over de macht van de hoofddoekjes gesproken....:

  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=9495

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Hans Jansen:
  De islam is niet een godsdienst die leert dat de mensen voor God gelijk zijn, zoals de advocaat Mr F. Enait zijn onnozele Hollandse collega’s met succes heeft weten wijs te maken.
  ---------------------------

  Ik luister niet naar wat Eneit zegt, maar ook niet naar wat U zegt.

  Aangezien U het uitsluitend over de Islam zelf heeft, en niet over de praktijk, wat je in de theorie heb geleerd kun je immers makkelijk overboord gooien in de praktijk, dus wat de hedendaagse Moslims in de praktijk ervan bakken is inderdaad om te huilen, en daar maken mensen zoals U dankbaar misbruik van door alles in de schoenen van de Islam te schuiven.

  Ik luister naar wat de ISLAM ZELF over de gelijkheid van de mensen zegt, en dat ga ik ook schrijven.
  Ik plaats bewust geen links, zodat men direkt kan lezen hoe de Koran, hadith en uitleg erover denken:

  **********************************

  Recht op gelijke rechten (= recht op bescherming tegen racisme en discriminatie)

  De Koran en de Sunnah leggen een stevige basis voor een wereldbroederschap van alle mensen, ongeacht ras, godsdienst, taal, huidskleur, geslacht, nationaliteit, rijkdom, of welk criterium ook. Een paar weken voor zijn dood hield Profeet Mohamed een preek die later bekend werd als zijn afscheidsrede. Hij overliep daarin de belangrijkste aspecten van de leer die hij jarenlang verkondigd had. Hij zei onder meer:

  "O mensen! Waarlijk jullie Heer is Eén en jullie vader (Adam) is één. Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier, en een niet-Arabier is niet beter dan een Arabier; een blanke is niet beter dan een zwarte en een zwarte is niet beter dan een blanke - behalve in termen van vroomheid en goede daden". (Uitspraak van de Profeet Mohamed, gemeld door Imaam Ahmad, 22391, al-Silsilat al-Saheeh 2700)

  Enkel God kan oordelen over de godvrucht en de goede daden van de mensen. Daarom moeten alle mensen elkaar als gelijken beschouwen. Zelfs de meest godsvruchtigen vormen geen klasse apart. Die gelijkheid van de mensen wordt in de Koran verschillende keren beklemtoond. Zo wordt gesteld dat God dezelfde criteria zal gebruiken voor het beoordelen van alle mensen.

  Het verschil in talen, godsdiensten, enz. is gewoon een teken van God.

  "En tot Zijn tekenen behoren de schepping van de hemelen, en de aarde en het verschil in jullie talen en kleuren. Daarin zijn tekenen voor de wereldbewoners." (Koran 30:22)

  Volgens de Koran heeft God met die verscheidenheid willen in de hand werken dat mensen elkaar leren kennen, niet dat ze elkaar zouden bestrijden.

  "O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen..." (Koran 49: 13).

  Profeet Mohamed, stelde dat alle mensen van alle tijden zo gelijk zijn aan elkaar als de tanden van een kam.

  "Waarlijk, mensen van het begin der tijden van Adam tot op vandaag zijn allemaal gelijk als de tanden van een kam, en er is geen superioriteit van een Arabier over een niet-Arabier of van de mensen met rode huidskleur over die met blanke huidskleur, behalve in godvrucht en goede daden." (Bukhari, Mustadrak-ul-Wasa'il )

  Het is duidelijk dat volgens de Koran en de Sunnah alle mensen gelijk zijn voor de allerhoogste instantie, voor God. Ook mannen en vrouwen zijn elkaars gelijken. De historisch-culturele achteruitstelling die kenmerkend is voor de situatie van vrouwen in een aantal landen met overwegend Islamitische bevolking, vindt geen basis in de Koran en de Sunnah, waarin mannen en vrouwen als volledig gelijkwaardig voor God omschreven worden. In verschillende Muslimlanden zijn overigens vrouwenbewegingen actief die op grond van de Koran en de Sunnah een emancipatiebeweging voor de vrouwen op gang trekken.

  Discriminatie op welke grond dan ook,wordt door de Koran verboden. Wie, zoals de Farao, de mensen in groepen opdeelt en één ervan onderdrukt, wordt door de Koran als verderfelijk omschreven:

  BeantwoordenVerwijderen
 28. "Fir'aun had de overhand in het land en maakte de mensen ervan tot groeperingen, waarvan hij een groep onderdrukte (...); hij behoorde tot de verderfbrengers." (Koran 28:4)

  Racisme, discriminatie, hoogmoed, worden door de Koran en Sunnah krachtig afgewezen en in verband gebracht met ongeloof en met Satan. Wie neerkijkt op de anderen, effent zijn weg naar de hel.

  De Profeet zei: wie trots in zijn hart heeft gelijk aan het gewicht van een atoom, zal nooit het Paradijs binnengaan. Iemand vroeg hoe het dan zit met een man die graag mooie kleren en fijne schoenen draagt, en de Profeet antwoordde: God is mooi en houdt van schoonheid. Dan legde hij uit dat trots betekent: het verwerpen van de waarheid omwille van eigendunk of het neerkijken op andere mensen. (Muslim).
  *****************************

  Zo ziet U maar meneer Jansen, Uw verhaal staat haaks op dat van de Islam! Hoe verklaart dit zonder de praktijk aan te halen? Want daar heeft U het niet over, U heeft het voortdurend over de Islam zelf, Islam dit, Islam dat.
  -------------------------------------------

  Hans Jansen:
  Bovendien staan er forse straffen op ongehoorzaamheid aan een vader of een broer die de hoofddoek een goed idee vindt.
  De media benadrukken in zulke gevallen meestal niet dat het om een islamitisch conflict ging. Toch vallen er over zulke kwesties, ook in Nederland, regelmatig doden.
  ------------------------

  U probeert hier het ombrengen van die vrouwen te koppelen aan de Islam, maar helaas, nergens in Koran of de Hadith staat dat voor het weigeren van hoofddoeken de doodstraf staat. Het is volledig terug te voeren op de nalatigheid van die mensen, hoofddoeken horen bij de Islam, maar als de ouders of broers daar niks aan doen, en pas als het meisje 16 jaar oud is, dan ineens over een hoofdddoek beginnen, ja, dan vraag om problemen, zo gaat dat.

  Het is bekend dat als je je kind ergens mee wil opvoeden, het beste is om daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen, en niet als ze volwassen zijn, het heeft dan weinig nut.

  Nalatigheid van de ouders verklaart alle problemen die kinderen met zich meebrengen.
  ---------------------------------------------
  Hans Jansen:

  Wie niet voor de Nederlandse rechter op wil staan omdat de islam leert dat alle mensen gelijk zijn, zo iemand liegt over de inhoud van de islam zoals deze in de moskeeën gepredikt wordt.
  ------------------------
  Eneit is een Pakistaan van de Ahmeddiyye stroming en vertegenwoordigd de Islam op een aantal vlakken zeker niet.
  Bovendien is opstaan voor iemand helemaal niet verboden in de Islam, deze meneer overdrijft graag, daar staan de Ahmediyya's wel bekend om.

  Wat wel verboden is in de Islam, is het buigen voor iemand, zo als Obama deed bij de Saudisch koning, die sloeg daar een enorme flater.
  ------------------------------------------------
  Hans Jansen:
  Omdat we niet op het voorhoofd van zo iemand kunnen zien staan ‘ik ben een moordenaar’ zaait dat wrevel en onrust, ook tegen mensen die altijd keurig geleefd hebben.
  ---------------

  Dit is de bekende retoriek van mensen die inderdaad wrevel en onrust willen zaaien onder het volk.
  Met andere woorden: Als ik bij de supermarkt loop VOOR MIJN BOODSCHAPPEN, kunnen mensen in mij een moordenaar zien!!
  Nou, U wordt bedankt hoor!

  Meneer Jansen,

  Over de Islam verteld U lariekoek, deels overgenomen van vroegere Islamhaters, deels uit Uw duim gezogen. Zonder dat U dat beseft, bent U keihard en hopeloos door de tijd ingehaald.

  Dankzij de media waaronder internet zijn veel meer mensen dan U denkt over veel zaken waaronder de Islam op de hoogte, dit dankzij de hetze die tegen de Islam wordt gevoerd, waar U vrolijk aan mee doet.

  De makers van het internet hebben ook een eigen plekje bij God, want immers, alles is in dienst van God, en dat beseffen veel mensen niet.

  Dankzij de media, waaronder internet, zijn er steeds minder mensen die in Uw fratsen en verzinsels, en die van Uw gelijken geloven. Als U dat maar onthoudt.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Ik heb eerder onder de naam Doegewoon gereageerd.
  Ik weet niet of de site bepaald welke naam erboven komt te staan? maar goed, het staat.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. @El Houssain

  Ik begrijp uit uw lange betoog dat niet de ideologie (Koran, geloof) maar de interpretatie ervan door bepaalde moslims voor problemen zorgt.

  Kunt u mij uitleggen hoe dit komt? Er zijn blijkbaar erg veel moslims die de Koran verkeerd begrijpen.

  Laat uw ideologie dan zoveel ruimte voor misvattingen en middeleeuws gedrag?

  Dat is toch een kwalijke zaak. Ik kan me voorstellen dat u boos bent en bezorgd.

  Kunt u mij uitleggen wat geestelijken en intellectuele moslims concreet doen om hun minder verstandelijke broeders te helpen de Koran beter te interpreteren? En met welke resultaten? En met welk doel?

  U kunt het Arabist Jansen toch niet kwalijk nemen, dat hij niets begrijpt van uw geloof. En dan heeft Jansen er nog voor gestudeerd.

  Ik ben razend nieuwsgierig naar uw oplossingen. Want blijkbaar dienen deze van binnen uit te moeten komen. Als zelfs Arabist Jansen de plank misslaat, dan wacht u een schone taak.

  Met vriendelijke groet,

  Frank van de Berg

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Frank van de Berg

  ik kan weinig doen, ik behoor tot de arbeidsklasse in dit land, dus meneer Jansen en co kunnen net zolang hun gang gaan.

  Waar ik bezwaar tegen heb, is dat meneer Jansen continu zaken verkondigt die niks van doen hebben met de Islam, en het presenteert als zijnde Islamitisch, en dat is zo pijnlijk voor iemand die zegt arabist te zijn, maar dat had ik al verteld.

  Ik ga het hebben over over de moslims die hier in het westen wonen, het ontbreekt ze aan daadkracht om hun kroost een normale opvoeding te geven.

  er is veel analbabetisme onder de Moslims, ook in eigen land, en aangezien de Islam juist oproept tot kennisvergaring waar je ook woont, is dit een grote schande.
  In de Koran staan verzen die de mensheid aanmoedigt kennis op te doen en op onderzoek uit te gaan.

  In het Westen heeft de kerk onterecht de wetenschappelijke vooruitgang ook lange tijd in de weg gestaan. Wie hier in de Middeleeuwen durfde te opperen dat de aarde misschien wel rond was, riskeerde als ketter op de brandstapel te eindigen. Op datzelfde tijdstip, beleefde de moslimwereld echter hoogdagen van de wetenschap, niet gehinderd door geloof, maar er juist door aangemoedigd.

  Sinds de Moslims die bezigheden hebben gestaakt, is het bergafwaarts gegaan , en zijn de moslims afhankelijk van het westen geworden, wat een armoe!
  Bergafwaarts met de Moslims, dus niet met de Islam.

  Daarmee stellen geestelijken en intellecteule moslims niets meer voor, deze zijn nu afhankelijk van de dictatuur aldaar, een Arabische variant van de middeleeuwse kerk zeg maar, de moslims zijn daarmee letterlijk 1000 jaar terug in de tijd gedonderd, zo erg is het.

  Wat ik meneer Jansen kwalijk neem, is dat hij zich regelmatig vergrijpt aan de Koranvezen, door ze verkeerd, uit hun context te citeren en verkeerd te vertalen!
  Bekend voorbeeld is: 'Ongelovigen' daar zet hij doodleuk tussen haakjes : Christenen en Joden! Terwijl de Islam Christenen en Joden een beschermde status verleent en onder heeft gebracht tussen de vele wegen die naar hem leiden.
  De term ongelovig staat altijd voor degenen die alles hebben verworpen, dus geen moslim, Jood of Christen zijn.
  En dat kan ik allemaal aantonen, doe ik nu niet gelijk, aangezien deze reactie daarmee te lang wordt en de leesbaarheid niet wordt bevorderd.
  Een ander keertje misschien.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. En nou ben ik weer Doegewoon geworden! Ongelofelijk.
  Maar ik ben gewoon ElHoussain.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. @ Doegewoon

  "Ik luister naar wat de ISLAM ZELF over de gelijkheid van de mensen zegt, en dat ga ik ook schrijven.
  Ik plaats bewust geen links, zodat men direkt kan lezen hoe de Koran, hadith en uitleg erover denken:

  **********************************
  Koran kent absoluut (!) geen tolerantie voor anders denkenden en gelovigen INTEGENDEEL!
  Koran is misdadig, schendt Mensenrechten: kindhuwelijken, handenafhakken, stenigen/geselen, geen vrihjheid van religie; geboden vrouwenonderdrukking; veelwijverij.

  * De Koran die de heilige geschiften van twee andere religies gestolen heeft onder Godlastering van de GOD/Messias (!) in Christendom kán nóóit 'tolerant' genoemd worden - integendeel de Koran getuigd daar rijkelijk van - en de daden van Mohammedanen vanaf het begin van Koran - het vermorden cvan christenen omdát zij christenen zijn die "vernietigd zullen worden in mijn ovens"

  U zwamt met:"Ik luister naar wat de ISLAM ZELF over de gelijkheid van de mensen zegt, en dat ga ik ook schrijven.
  Ik plaats bewust geen links, zodat men direkt kan lezen hoe de Koran, hadith en uitleg erover denken, met dit als uw - zorgvuldig geselecteerd - voorbeeld:

  "O mensen! Waarlijk jullie Heer is Eén en jullie vader (Adam) is één. Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier, en een niet-Arabier is niet beter dan een Arabier; een blanke is niet beter dan een zwarte en een zwarte is niet beter dan een blanke - behalve in termen van vroomheid en goede daden". (Uitspraak van de Profeet Mohamed, gemeld door Imaam Ahmad, 22391, al-Silsilat al-Saheeh 2700)

  a.u.b. uw haat en geweld in Koran ZELF:

  "Volume 9, Boek 84, Nummer 57. Verteld door ..Ikrima. Enkele Zanadiq (atheisten) werden gebracht naar ..Ali en hij verbrande hen. Het nieuws van deze gebeurtenis bereikte Ibn a'Abbaas die zei: Als ik in zijn plaats was, zou ik hen niet verbrand hebben, omdat Allah's Apostel het verbood, zeggend: 'Bestraf niet iemand met Allah's bestraffing (vuur). Ik zou hen gedood hebben volgens de uitspraak van Allah's Apostel [Mohammed]. Dus: Iemand die van zijn islamitische religie afstapt, dood hem."


  En wegens hun breken van het verbond hebben Wij hen vervloekt en hun hart verhard. Zij rukken de woorden uit hun verband en hebben een deel van hetgeen hun was vermaand, vergeten. En gij zult hen altijd oneerlijk bevinden op enkelen na, derhalve vergeef hen en wend u van hen af. Voorzeker, Allah heeft degenen die goeddoen, lief. En met degenen die zeggen : » Wij zijn Christenen, sloten Wij (eveneens) een verbond, maar zij vergaten een deel van hetgeen hen was voorgehouden. Daarom deden Wij vijandschap en haat onder hen ontstaan, tot de Dag der Opstanding. Allah zal hen weldra laten weten, wat zij deden.’ Koran 5 :14-15

  wordt vervolg II

  BeantwoordenVerwijderen
 34. @ Doegewoon

  Nr. II:

  RACISME "in Koran ZELF":

  Qur’an 9:97 “The Arabs of the desert are the worst in unbelief and hypocrisy, and most fitted to be in ignorance of the command which Allah hath sent down to His Messenger.”
  Tabari II:11 “Shem, the son of Noah was the father of the Arabs, the Persians, and the Greeks; Ham was the father of the Black Africans; and Japheth was the father of the Turks and of Gog and Magog who were cousins of the Turks. Noah prayed that the prophets and apostles would be descended from Shem and kings would be from Japheth. He prayed that the African’s color would change so that their descendants would be slaves to the Arabs and Turks.”

  Bukhari: V9B89N256 “Allah’s Apostle said, ‘You should listen to and obey your ruler even if he is a black African slave whose head looks like a raisin.’”
  Ishaq:243 "I heard the Apostle say: ‘Whoever wants to see Satan should look at Nabtal!' He was a black man with long flowing hair, inflamed eyes, and dark ruddy cheeks…. Allah sent down concerning him: ‘To those who annoy the Prophet there is a painful doom." [9:61] "Gabriel came to Muhammad and said, ‘If a black man comes to you his heart is more gross than a donkey's.'"
  Ishaq:450 “It is your folly to fight the Apostle, for Allah’s army is bound to disgrace you. We brought them to the pit. Hell was their meeting place. We collected them there, BLACK SLAVES, MEN OF NO DESCENT "

  Laat de gelovigen niet de ongelovigen tot vrienden of helpers nemen in plaats van de gelovigen, en wie dat doet die behoort in niets tot God tenzij gij vrees koestert voor hen.
  (Soera 3:28)

  OPHITSEN TOT HAAT EN GEWELD:

  O profeet, spoor de gelovigen aan tot de strijd. Als er onder jullie twintig zijn die volhouden, dan zullen zij er tweehonderd overwinnen en als er onder jullie tweehonderd zijn, dan zullen zij duizend van hen die ongelovigen zijn overwinnen omdat dat mensen zijn die geen begrip hebben.
  (Soera 4:65)

  BeantwoordenVerwijderen
 35. @ Doegewoon

  Nr. III:

  Khutba 83: O People! Women suffer from three deficiencies: of faith, of mind, and of a share in heritage. Their deficiency in religion is apparent from the fact that at certain times they keep away from prayers and fasting. Deficiency of mind could be gauged from the circumstance that two female witnesses are considered equal to one male, and deficiency in shares of heritage is plain from the incident, that their share is equal to half of the share of male members.

  Keep yourself away from the wiles of wicked women, and do not indulge too much even in good ones. Do not blindly follow their advice even in good deeds, so that they may not be tempted to lead you toward bad ones.

  Jealousy in women is unpardonable, but in man it is a sign of his faith in religion ( polygamy allowed for HIM!)


  4.34. "Men are the guardians of women, because Allah considers men superior to women, and because women spend from their richess [meaning men earn the dough]. Good women are therefore women, who are obedient [!] to men, and keep the secret [virgin] which Allah gave for them to protect. And for those women, of whom you [husbands] fear disobdience, admonish them and leave them alone in their beds [deny her sex], and punish them. If [!] they are then obedient, seek no way against her".

  De 'sharia' straffen overgeheveld "uit Koran ZELF":

  KORAN IS DOOR EN DOOR MISDADIG:

  MUSLIM, BOOK 17; 017.4191 Als een ongehuwde man sexuele gemeenschap heeft met een ongehuwde vrouw moeten beiden gestraft worden met honderd zweepslagen en verbanning gedurende een jaar. En in het geval van een gehuwde man die gemeenschap heeft met een gehuwde vrouw zullen beiden honderd zweepslagen krijgen en gedood worden door steniging.

  KORAN STAAT VERKRACHTING VAN VROUWEN TOE:

  Vrouwen mogen verkracht worden:
  Quran 70:22-30 "Not so the worshippers, who are steadfast in prayer, who set aside a due portion of their wealth for the beggar and for the deprived, who truly believe in the Day of Reckoning and dread the punishment of their Lord (for none is secure from the punishment of their Lord); who restrain their carnal desire (save with their wives and their slave girls, for these are lawful to them: he that lusts after other than these is a transgressor..."

  Quran 23:5,6 "...who restrain their carnal desires (except with their wives and slave girls, for these are lawful to them..."

  Quran 4:24 "And all married women are forbidden unto you save those captives whom your right hand possess. It is a decree of Allah for you. (Muhammad Pickthall's English translation of the Quran).

  Quran 33:50 "Prophet, We have made lawful to you the wives whom you have granted dowries and the slave girls whom God has given you as booty;..."

  BeantwoordenVerwijderen
 36. @ Doegewoon

  nr. IV:

  S. Bukhari 52.265: Allah’s apostel zond een groep helpers naar een man genaamd Abu Rafi. Een van hen drong s’nachts zijn huis binnen en vermoordde hem in zijn slaap. (Deze Abu Rafi had Mohammed bespot en werd dus gedood met een zwaard in zijn buik)

  S. Muslim 19.4436: De profeet zei: wie wil Ka’b b. Ashraf voor mij doden. Hij heeft kwaad gesproken over Allah en zijn boodschapper. Een man genaamd Mohammed vroeg “O boodschapper van Allah wilt u dat ik hem dood?” Hij zei “ja” Zij gingen dus naar zijn huis en bezochten hem ’s nachts. Hij kwam naar beneden en de man Mohammed zei tegen zijn gezellen”Als hij komt zal ik hem bij zijn hoofd grijpen en hem vast houden en moeten jullie je werk doen. Toen hield hij zijn hoofd vast en zei tegen zijn gezellen: Doe je werk! En zij doodden hem.

  A man kept a slave-woman who used to insult and laugh at the prophet. He forbade her, but she didn't stop. One night he therefore plunged a dagger in her belly and killed her.
  Her child was lying between her legs and covered with blood. In the morning the prophet was informed about the incident. His answer was: 'Oh be my witness, no punishment is need for her blood'.

  Abu Dawud 38.4348 Een blinde man had een zwangere slavin die de profeet placht te beledigen en bespotten. Hij verbood haar, maar zij hield er niet mee op. Op een nacht begon zij weer de profeet te bespotten en kwaad van hem te spreken. Daarop nam hij een dolk, stak die in haar buik en doodde haar. Een kind dat tussen haar benen kwam te liggen was besmeurd met het bloed dat daar vloeide. ’s Morgens werd de profeet daarover ingelicht. Daarop zei hij: O wees mijn getuige, geen vergelding is nodig voor haar bloed.

  Abu Dawud 38.4349: Een Jodin placht de profeet te bespotten . Een man wurgde haar tot zij stierf. De apostel van Allah verklaarde dat geen vergelding voor haar bloed betaald hoefde te worden.

  Abu Dawud 14.2678: De profeet zei op de dag van de verovering van Mekka: Er zijn vier personen die ik niet zal sparen. Hij noemde hun namen. Daaronder waren twee zingende meisjes (die spotliedjes over Mohammed hadden gezongen). Een daarvan werd gedood en de ander ontsnapte en bekeerde zich tot de islam.

  Abu Dawud 38.4341: Een Jood bekeerde zich tot de islam, maar werd daarna afvallige. Toen Mohammed kwam zei hij: Ik zal niet van mijn rijdier af komen voor hij gedood is. Hij werd toen gedood.

  Abu Dawud 14.2756: Ik hoorde de apostel van Allah zeggen: als je geen gezant was zou ik je onthoofden. Maar vandaag ben je geen gezant. Daarop beval hij een helper om hem te doden. Hij onthoofde hem op het marktplein.

  Sahih Muslim 17.4206: Deze tekst verhaalt van een vrouw die overspel had gepleegd en zwanger was geworden. Nadat zij was bevallen bracht zij het kind naar Mohammed die haar opdroeg terug te komen nadat zij het kind had gespeend. Toen werd zij ingegraven tot haar borst en de profeet beval mensen haar te stenigen. Een man smeet een steen naar haar hoofd, waardoor zijn gezicht met bloed werd bespat. Hij schold haar uit waarop de profeet hem vermaande om zachtmoedig te zijn.

  Sahih Muslim 19.4364: De Joden van Nadir en Quraizi verzetten zich tegen de boodschapper van Allah die de Nadir verdreef, maar de Quraizi toestond om te blijven. Hij begunstigde de laatsten tot ook zij zich verzetten. Toen doodde hij hun mannen en verdeelde de vrouwen, kinderen en al hun bezittingen onder de moslims.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Annabeth,

  Ik moet nu naar m'n werk, ik kom er morgen op terug, maar 1 ding kan ik je alvast verzekeren:

  Een grote gedeelte van Uw schrijven is een list en bedrog van de zgn. verzonnen hadith's, daar zijn legio boeken over te krijgen, geschreven om de Moslims ervoor te behoeden deze hadith voor waar aan te nemen, en dat is precies wat jouw bronnen doen, nl., Valse hadtih's verspreiden. Ik had je al eerder gezegd dat de hadith een verlengstuk is van de Koran, waar je geen wreedheden kan aantreffen, de Koran kunnen ze never nooit vervalsen, dat is de reden waarom de Islam ondanks alle hetze en zwartmakerij overeind is gebleven.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Deze Arabist en velen van u leiden aan tunnelvisie. In essentie ben je voor of tegen de absolute vrijheid van meningsuiting. Fortuin op zijn helderste momenten vond dat ook. Maar deze discussie durft haast niemand echt te voeren. Slappe hap!

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Beste El Houssain; wat zegt de koran over valsheid in geschriften? Bijvoorbeeld over schrijvers die de bijbel vervalsen en daar een eigen boek van maken? Wat zegt de koran over mensen, afvalligen, die de islam belachelijk maken? En over hen die cartoons over de islamprofeet Mohammed maken? Wat moet er met zulke mensen gebeuren? Dan ben ik er namelijk al een beetje op voorbereid!

  BeantwoordenVerwijderen
 40. ik zocht hier iets over op het internet en dan vindt ik dit
  en dan denk ik van als hun hoofddoek willen dragen dan doen ze dat. Dat is wat hun willen, en zij hebben de vrijheid om dat te doen. En als dat hun wordt verboden dan zijn we nu echt democratisch bezig echt geweldig, ik vind dit stuk onzin, gezwam, kletskoek en degene die diit heeft geschreven heeft waarschijnlijk 1 uur van zijn/haar leven verpest aan dit. Wat wil je hiermee bereiken? Laat iedereen toch met rust,en leid je eigen leven en niet die van een ander.

  Veel plezier met de rest van je leven! Ik hoop u nooit tegen te komen inde mijne

  Fijne dag verder

  BeantwoordenVerwijderen