Dagvaarding tegen Geert Wilders


Dagvaarding tegen Geert Wilders, om 20-1-2010 als verdachte te verschijnen voor de meervoudige strafkamer arrondissement Amsterdam.


(De dagvaarding staat ook op de site van de PVV.)

Met stijgende woede en verbijstering heb ik de dagvaarding gelezen: Geert Wilders wordt aangeklaagd omdat hij de islam benoemt als:

-”de koran is het Mein Kampf van een religie, die beoogt anderen te elimineren, die de anderen, de niet-moslims, ongelovige honden noemt en inferieure wezens; al het kwade, dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, is uit dat boek afkomstig ”

(citaat Oriana Fallaci, dat Wilders 8 aug. 2007 in de Volkskrant zou hebben gebruikt)

-Geert Wilders zou hebben aangezet tot haat tegen moslims wegens hun godsdienst in diverse media.

-hij waarschuwt voor de demografische wanverhouding door het toenemend aantal moslims (tsunami van islamisering), eerst in de grote steden en van daaruit naar het platteland.

-de paus had gelijk, toen hij een christelijke keizer uit de 14e eeuw citeerde: "heeft de islam ooit iets goeds opgeleverd?"

-islam betekent onderwerping en bekering van niet-moslims en die interpretatie geldt in de huiskamers van die probleemjongeren en in de moskee.

-die tsunami van een ons wezensvreemde cultuur, die hier steeds dominanter wordt, moet een halt toe worden geroepen.

-op 6-2-07 citeert Geert Wilders een artikel uit het ND van de zaterdag ervoor van professor Raphael Israeli , die een 3e islamitische invasie voorspelt middels “penetratie, propaganda, bekering en gedwongen veranderingen”.
In zijn ogen plegen de Europeanen “demografische zelfmoord”.

-de laffe politieke elite van VVD tot PvdA en SP tot CDA en hun Europese geestverwanten blijven zwijgen en demoniseren degenen die wel hun mond open doen.

-de islam is een gewelddadige religie; als Mohammed hier vandaag leefde, zou de Kamer er onmiddellijk mee instemmen hem met pek en veren het land uit te jagen.

-al die laffe lieden in Den Haag, die lak hebben aan de belangen van de Nederlandse burger in Nederarabie als provincie van Eurabie.

-een beschrijving van Fitna (te zien op www.pvv.nl)

Zo maar een bloemlezing uit de dagvaarding en ik daag iedereen uit om te zeggen wat er niet van waar is!

Het feit, dat de officier van justitie een aanklacht tegen Wilders accepteert, die ook na pogingen van Bram Moszkowicz niet van tafel ging, is meer dan schandalig!

Ieder heeft volgens onze grondwet recht op vrijheid van meningsuiting en zelf schrijf ik al 5 jaar, dat de islam, zoals in koran/hadith verwoord, geen plaats kan hebben in een democratie, want als totalitair systeem heeft de islam ten doel de omgeving te domineren in de naam van de koranafgod Allah en met als ideaal voorbeeld Mohammed, terrorist, moordenaar, polygamist en kindmisbruiker.

Wilders is het enige kamerlid, dat duidelijk is, de feiten onderbouwt en daar de prijs voor betaalt met 24-uurs bewaking.

Theo van Gogh werd vermoord vanuit de islam gemotiveerd, Hirsi Ali werd het land uitgewerkt door de Haagse kliek en cartoonist Gregorius Nekschot werd met veel bombarie door de politie van zijn bed gelicht.

Pim Fortuyn werd vermoord, iemand die scherp stelling nam tegen de islamisering; geen bewijs dat de moord ermee te maken had, maar het kwam sommigen goed uit.

De Nederlandse Justitie (ambtenaren in dienst van het Nederlandse volk), gaat dus Wilders vervolgen, omdat hij de waarheid vertelt over de islamisering en Eurabië en ons waarschuwt voor dit totalitaire systeem, dat net als nazisme en communisme de wereldheerschappij wenst.

Waarom werd het rapport van de Telderstichting, van mr. Frankenvrij, waarin de islam werd getoetst aan onze grondwet en zeer scherp werd veroordeeld door deze jurist, niet aanvaard toen het werd aangeboden in Haarlem en Amsterdam?

Zie Het Vrije Volk, politiek wil het ware gezicht van de islam niet zien, met in dat artikel de link naar het rapport van mr. Frankenvrij.

Waar blijven christelijke politici als Balkenende, Rouvoet, V.d.Vlies e.a. met hun protest?
 Waar blijven geestelijk leiders van de diverse kerken en synagoges?
 En waar blijven imams en islamitische organisaties, die zo graag hun eigen vrijheid claimen om te kunnen gaan onderdrukken?

Misselijk makende landverraders, zo heb ik ze al eerder genoemd, zie
 hier, 
die op weg zijn naar de Pax Mohbama, zie hier.

Het gros van deze politiek correcte geestelijk en politiek leiders verkoopt voor het pluche z’n ziel aan de duivel van de Pax Mohbama onder druk van de koranafgod, die dezelfde duivel is.
Zie hier met info over het radio-interview hierover op 5 dec. van 11.17 uur tot 12 uur op Radio 5, dat ik heb op Andries-radio met prof. Reitsma (PKN/VU): Allah wel of niet de duivel zelf?

Nederland is volgens de grondwet en tot voor kort ook in praktijk een land van vrijheid van meningsuiting en wie die vrijheid de nek wenst om te draaien, zal verbaasd zijn van de weerstand, hoop ik.

Net als in de 2e wereldoorlog, iedereen zat in het verzet, toch? Kijk maar naar de serie over de oorlog, die nu in 9 delen via de NPS wordt vertoond. 
Of bleef het bij het grappen maken over onze fietsen, na de oorlog, toen de bezetter weg was en sommige heel dappere Nederlanders wel eens een Duitse toerist, die de weg vroeg, de verkeerde kant op stuurden? Dat waren de echte helden en die zijn later ook onze geestelijk en politiek leiders geworden, of hebben ze zelfs dat nog niet op hun verzets-CV ?

In elk geval is het enthousiasme voor de PVV groot, tussen de 25 en 30 kamerzetels is prima en de SGP roept ook voorzichtig wat, af en toe.
 Zelfs PvdA'er Van der Laan gaf blijk van een eerlijk moment, zie hier, of niet dan?
We hebben het door na zo’n 4 decennia islamisering en Eurabie en dit proces zal ons nog verder de ogen openen.

Maar vergis je niet, inmiddels is ook de Pax Mohbama op gang, de NWO.
En de enige die ons zal redden van de antichrist is de Christus Zelf, Yeshua ha Mashiach ben David.

Shalom, uit liefde voor alle mensen de islam ontmaskerend.

Ben Kok
(joods-christelijk pastor)

weblog (daar kunt u ook reageren)

Bijlage:

Artikel 137d
1.Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2.Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.
Artikel 137c
1.Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2.Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

33 opmerkingen:

 1. Zo,n proces is natuurlijk uitermate geschikt voor types als Elsbeth Etty en nog vele zgn. socialisten hun agitprop op te voeren. Het is uitermate belangrijk te analyseren wat hun dit hun portemonnaie oplevert zo dat de grote groep belastinbetalers weten wie incasseert,wie met jouw geld jou probeert op te voeden, om maar even een hobby van Elsbeth Etty aan te geven.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Aan dhr. Kok;
  Interessant stuk. Bedankt voor de uiteenzetting van het hoe en waarom van deze dagvaarding. Ik ben op een bepaalde manier benieuwd naar de uitspraak van de heren rechters. Tegelijkertijd ook niet trouwens. Hoe dan ook; dit zal een duidelijk ijkpunt worden omtrent de verhoudingen. Groet.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Art 137 kun je beschouwen als een illegale wet.
  Het ligt in de aard van de mensen om onderscheid te maken. Het genoemde lijstje is willekeurig en had er anders uit kunnen zien.

  art 137 is een uiting van een fascistisch verlangen om tot in het detail het verkeer tussen burgers onderling te willen regelen, in tegenstelling tot de grondwet dat slechts de verhouding burger-staat definieert.

  Hoogste tijd om art 137 eens aan een referendum te onderwerpen.

  "Mauer weg, wir sind das Volk ?"

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Fantastisch om de doorgaans ingetogen Ben Kok zou te zien uithalen naar de hele helse hypocriete bende van zelfislamiseerders.

  Ben Kok ga zo door. Deze oprechte kwaadheid voedt het vuur tegen het islamofascisme en zijn handlangers. Ik voel het.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het is misschien goed dat de rechter zich hierover buigt, als de rechter niets anders kan doen dan Wilders vrijspreken dan zal ook die kritiek verstommen.
  Ik zie namelijk in die dagvaarding geen dingen die niet eenvoudig te bewijzen zijn of desgewenst te weerleggen zijn. Geert Wilders heeft zich steeds keurig aan de letter gehouden. Het zal de moslims koud op hun dak vallen dat men een link kan leggen tussen de koran en Mein Kampf, maar die link is heel makkelijk te leggen, neem bijvoorbeeld alleen maar de wens tot het uitroeien van de joden. Nu heb ik persoonlijk niets in Mein Kampf gelezen over de plannen voor die uitroeiing (ik heb het boek nooit uitgelezen), maar iedereen weet wat de gevolgen van Mein Kampf zijn geweest. In de koran heb ik het wel zelf gelezen dat de joden volgens Allah moeten worden opgeruimd.
  Kortom, dit wordt vrijspraak.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Het christendom is geen haar beter dan de islam. Zonder de scheiding van kerk en staat zou de inquistie nog oppermachtig zijn.
  En was Luther ook al niet uit op de Entlösung van de joden?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @Ben Kok, is het radio-interview met u nog ergens terug te beluisteren?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @fred
  Hoeveel Joden heeft Luther vermoord?
  Btw, geweldig dat dit artikel van Ben op diverse sites gepost is.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Stel Wilders wordt veroordeeld.
  Hij wordt opgesloten en dan ....?

  Stel Zwitserland wordt gedwongen om minaretten te laten bouwen....en dan ?

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Dit proces zal in juridische zin primair niet gaan om de vraag of de inhoud van de uitspraken al dan niet tot de kenbare waarheden of feiten behoort.
  Het zal gaan om de vraag hoe die 'feiten' - wat daar verder ook van zij - gebracht werden en in welke context. Sprak hier een politicus binnen de kaders van zijn professie of is hij daar buiten getreden en laten die uitspraken zich in zulks geval kwalificeren als opruiend?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Beste heer Kok :
  U weet mijn gedachtengang te verwoorden en duidelijk te weergeven.
  De heer Wilders is gelukkig van een uiterst deskundige juridisch verdediging voorzien. Ik spreek mijn vertrouwen uit dat die hier wel weg mee weet. Het is een kleine moeite om enorme gaten in de tenlastelegging te schieten.

  Maar hoe reageert de zittende "elite" ? Het lijkt mij overigens zaak dat op dit gebied terstond harde steun vanuit andere europese landen volgt ! Laten de Denen, Zweden, Noren, Fransen, Italianen, Spanjaarden en ook Engelsen hun mond maar open trekken. Ook HUN mening wil ik zo graag horen ! En met hun bedoel ik voornamelijk de bevolking die zo zeer lijdt onder de islamterreur. Die steun wil ik zo graag zien !
  Laat dhr Wilders ook svp zo slim zijn om wat genuanceerder uit de hoek te komen ! Hij is nu het voorbeeld voor miljoenen eurpeanen !

  Ik wil zo graag horen : Bij het proces tegen Wilders begint de victorie !

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Het proces tegen Wilders is óók lucratief en inspirerend voor mensen en groeperingen die Israél een hak willen zetten, want reken maar dat dat wordt uitgebuit. De woordkeus alleen al. Zie bijvoorbeeld het weblog van Stan van Houcke. Philippine.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. 'Von den Juden und ihre LUugen'. Luther, 1543.
  http://www.theologe.de/martin_luther_juden.htm
  Philippine.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Op ARTE tv 'De Grootmoefti en de Nazi's'.

  woensdag 9 december 2009 om 20.45

  Herhaling:

  12 december 2009 om 14.00
  15 december 2009 0m 09.55

  Duitsland, 53 minuten, regisseur Heinrich Billstein.
  Philippine.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Bedankt voor alle reacties; Willem vroeg waar het interview te luisteren was.
  Ga naar www.tora-yeshua.nl en het 2e artikel op de homepage , radiointerview Reitsma/Kok/Knevel heeft dan direct aan het begin een link, waarop je alles kunt horen.

  Inderdaad hoop ik, dat met dit politieke onzinproces de ommekeer zal doorzetten; van Amsterdam uit begint een stuk victorie.

  Shalom,
  Ben

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Interview met Dhr Kok gehoord. Viel niet mee omdat het zo voorspelbaar was: nl. wij hebben het ware geloof en dus is het andere per definitie onwaar/duivels. Logica van de bovenste plank. Beter lijkt het me om nogmaals te zeggen dat een ieder maar op zijn wijze zalig moet worden maar dat hij/zij daarbij een ander vooral met rust moet laten. en zo er al een 'gelijk' bestaat dan zal dat later, na dit leven, wel door de GROTE BAAS/BAZIN? geregeld worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Ondanks mijn respect en vertrouwen voor en in Ben Kok krijg ik, luisterend naar de discussie van hem met Bernard Reitsma, toch het gevoel dat wij ons moeten bedenken dat het heldhaftige Iraanse volk hun revolutie tegen de sjah niet konden redden tegen de religieus fundamentalistische horden van ajatolah Khomijni.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Het Europese christendom was nog vóór de Verlichting een extreem intolerant geloof.
  Lees bijv. Luther's klassieke haat-manuscript uit 1543, waarin hij als maatregelen tegen de joden oa. voorstelde om hun synagogen en scholen te verbranden. Uiteindelijk heeft Hitler Luther's anti-joodse programma ten uitvoer gebracht met de industriële moord op zes miljoen joodse mensen.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. @Fred: Je haalt alles door elkaar. Mogelijk doe je dat zelfs opzettelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Fred heeft helemaal gelijk wat Luther betreft, zie mijn artikel ""Luther en Rene Suss, beiden van God los"" op www.tora-yeshua.nl
  http://torayeshua.nl/cms/?page_id=91 en ook
  het artikel "hoe leer ik de Ene ware God kennen", waarin ik het antisemitisme aan de kaak stel, zowel in christendom!! als in islam:
  http://torayeshua.nl/cms/?page_id=178

  Shalom,
  Ben

  BeantwoordenVerwijderen
 21. lees en huiver:

  http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/4700/Redt_de_minaret#reactiemarker

  Wammes Waggel
  Volkskrant - 5 december

  "lees en huiver;

  Het blijft voor mij nog immer een raadsel. De mensen die de afgelopen decennia, met een welhaast satanisch genoegen, het Christendom bespot, vervloekt en beledigd hebben, die de Christelijke dogma's met hoongelach hebben weggewuifd en die met vlijmscherpe pen en onovertroffen oratie hun filippica's over de verstandeloze gelovigen uitspuwden, verwerpen nu alle kritiek op een ander geloof.

  Een geloof dat op dezelfde dogma's drijft als het Christendom en meer invloed op haar gelovigen uitoefent dan het Christendom ooit gedaan heeft. Sterker nog, men geeft dit geloof alle ruimte haar macht en invloed te vergroten binnen onze maatschappij. Haar organisaties en bidhuizen worden gesubsidieerd, haar culturele achtergronden blindelings gedoogd. Kritikasters worden publiekelijk aan de schandpaal genageld en zijn veroordeeld tot eeuwigdurende waakzaamheid. Uit angst voor het andere geloof, overschreeuwt men elkander in laatdunkendheid jegens diens kritische volgers. Over menigeen is het doodvonnis reeds uitgesproken en met instemmend gegniffel "bejaht" door onze progessieve geesten.
  De kritische helden van weleer zijn verworden tot makke schoothondjes van het andere geloof en paraderen als hijgerige strooplikkers in de stoet der veinzaards.

  Smachtend omarmt men een morele uitglijder van een Christenpoliticus of een promptverloren stupiditeit van de Paus. Dan galmt het misnoegen als vanouds uit schreeuwerige monden en slaan wij instemmend de aanzwellende gekrenktheid gade. Deze diepgewortelde aversie jegens Christenen welke bij monde van de fingeerde Lodewijk Stegman in de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn weg vond bij de progessieve politici, intelligentia en creatieve geesten blijft altoos hoorbaar.

  Tsja, wat moet ik hier nu van zeggen. Het beste lijkt mij om in de geest van onze vriend Stegman te blijven: Zij die kritiek hebben op het Christendom maar uit lafheid het hoofd buigen voor het andere geloof zijn het meest schunnige, belazerde, onderkruiperige, besodemieterende deel van ons volk. De etterende schijnheiligheid barst uit hun volgevreten onderbuiken. De kleinmoedigheid bestrijkt hun geniepige hersenspinsels. Waanwijsheid maskeert hun schijterigheid. Zij emigreren niet. Zij blijven zitten in hun grachtenpanden met puisten op hun wangen, rottende kiezen en een naar stront stinkende asem van het kontlikken."

  meer wammes waggel uitstekende kritiek zelfder VK forum

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Meer heftig Volkskrant forum

  "Moslims, die zeggen de "Koran/Mohammed te moeten verdedigen', kúnnen niet klagen dat Wilders hetzelfde doet.

  Thomas v.d. Dunk in de Islambocht:

  "Zelden zal een volk een dermate infantiel besluit hebben genomen als het Zwitserse met haar verbod op minaretten."

  Haha! 'Goed begin is het halve werk' met Thomas v.d. Dunk als "infantiel" , hij de diep religieuze, geschiedkundige, en culturele redenen niet kent waarom de Zwitsers minaretten afwijzen - of juist wel Thomas? Ontbreekt u slechts 'taqiyya' een Mohammedbaard, draagt u een hoofddoek ter versteviging van uw 'identeit', schrijft uw Geheime Agenda onder een burka? U, moslim, die niet uit de kast durft te komen? Als de 'ongelovige Thomas', en ongeloofwaardige Thomas die de EU cultuur wil verloochenen t.b.v. de imperialistische Islam 'vanuit mijn grondige overtuiging'. Maar in het wilde weg slaat,de kerkklok heeft horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt, getikt werd door de wieken van de mallemolen - door Wilders niet te begrijpen - u in uw hemd staat, niet Wilders.

  Uw vergelijkingen met wát ook aan godsdiensttwisten en kerken – binnen – het christendom, gaan volledig mank omdat die niet vergeleken kunnen worden met de vijandige Koran/Mohammed.

  'Alles moet kunnen', maar niet Europeanen, die dit niet willen, tot acceptatie van Islam/moslims wie/wat ook immigratie te dwingen. Het is regelrecht schandalig a) dat ook dit 'Islamdebat' bestaat als gevolg van het FOUT immigratiebeleid; b) EU regeringen en 'elite', al decennia lang wéigeren te LUISTEREN. Zoals Den Haag wéigerden te luisteren naar Fortuyn's 'Het paard van Troye is binnen', de aloude vijand Koran/Mohammed;. Dus wie zijn er FOUT, behalve EU regeringen? 'Wie niet luisteren wil, zal voelen': EU regeringen die hun bevolkingen onderschopte t.b.v. hún Geheime Islam Agenda - zelfs onze VIJANDEN importeerden – de fundamentéle Koran/Mohammed (!) ‘jihadisten’. Wie beduvelde wie, behalve EU regeringen, EU bevolkingen? EU regeringen die opzettelijk religieuze- en etnische conflicten importeren, zijn 'KNETTERGEK'! Met 'Het Volk' dat steeds meer mort over de gevolgen van hun FOUT beleid, EU regeringen doen alsof hun neus bloedt, dóórgaan; en dan verontwaardigd zeggen ' fout Volk’ voor ook de Zwitsers, onder grootschalig bakzeil halen t.b.v. Islam!

  Hoeveel moslimvrienden heeft u die gezellig een borrel met u drinken, Sinterklaas- en Kerst met u vieren? Waarvan u weet dat die Kerstliederen meezingen; en in koren waarin 'haram' vrouwen en mannen samen zingen? getuige Beetje te primitief voor u om dierenoffers te brengen? Waar u, zelfs als u misselijk geworden bent, staat te kokhalzen omdat u geen bloed van 'offerdieren' wilt zien vloeien, geen schapen langzaam dood wilt zien bloeden, u dit Islamitisch 'feest' toch moet bijwonen als voorbeeld 'hoe te integreren met Islam'.

  Waar is uw kolom waarin u moslims verwijt te éisen dat Crucifixen (!) verwijderd moesten worden uit scholen in Italië (!) als regelrecht aanranden van de Italiaanse cultuur? In welke kolom verwijt u Dhr. Marcouch de mijter van Sinterklaas, onze eeuwenoude goede Sint Nicolaas, óns geliefd cultuurgoed, aangerand te hebben, want ook daar mag geen Kruis meer op - als gevólg van Koran? Marcouch, die verkoos ons gotspe beledigend te provoceren - Sinterklaas 'neutraliseert' - t.b.v. 'Gleichschaltung' van ónze cultuur t.b.v. zijn Islam.

  Wilders zingt uit volle borst en overtuiging: ‘Sinterklaas kapoentje, gooide Marcouch in mijn schoentje. Dank u wel Sinterklaas! Met groeten voor Piet, want een racist ben ik niet!'

  BeantwoordenVerwijderen
 23. En wat als Geert Wilders wel wordt veroordeeld?

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Achterlijker dan de filosofische basis van het christendom met al zijn wonderen ,kan haast niet. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat de er geen grotere haat-religie dan de islam bestaat!

  BeantwoordenVerwijderen
 25. "John Stuart Mill gebruikt het schadebeginsel uitsluitend om het handelen van mensen te beoordelen en sluit de meningsuiting daarvan nadrukkelijk uit. Uitingsvrijheid is in zijn ogen zo nauw verbonden met de vrijheid van denken en met gewetensvrijheid dat een toepassing van het schadebeginsel in het publieke debat de burger in gewetensnood zou kunnen brengen. Mill beschouwt vrijheid van denken en vrijheid van spreken als ‘the appropriate region of human liberty’"

  Meindert Fennema heeft in de Rode Hoed de Schoo-lezing gehouden, waarin hij de juridische achtergrond schetst van de aanklacht en het proces tegen Wilders.

  Hier..

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Wilders zal niet veroordeeld worden omdat de hele clique 'elite' doodsbang is, weet dat het morren van 'het Volk' onweerstuitbaar tot razernij en ontploffing kan komen, de rechtbank dit niet zal doen - op instructie van 'Den Haag' dat denkt:

  'Wilders gevangen zetten? Onmogelijk in ons 'elite' belang. Indien wel WHAM spat 'vredig Nederland' uit elkaar - denkt de 'elite' die 'de boel bijelkaar wil houden', om hun wanboel in stand te kunnen houden.

  Ga demonstreren tijdens zijn proces in- voor het gerechtsgebouw om te laten zien dat wij ons niet laten kisten, onze Vrijheid van meningsuiting NIET laten bedoezelen en verbannen door immigratie van FOUTE moslims, dóór FOUT 'Den Haag' dat gekielhaald moet worden, niet Wilders.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Herman van Veen werd doodsbang door aantallen doodsbedreigingen die hij ontving van hátende, ZIEDENDE, Wilders fans: 'ik ga je vermoorden!' de rechtbank wel beter weet dan Wilders te veroordelen, wetende dat deze Wilders fans klaar staan met 'blijf met je fikken af van onze held Wilders!!!', de rechtbank/rechters zullen afstraffen - zeer goed mogelijk door geweld - geen makke jongetjes zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Dit is een uitgelezen kans voor Wilders en consorten om elke islamistische infantiel opteroepen, en de Quran te laten uitleggen, met elke Hadith erbij.

  De zelfislamiseerders krijgen hun streken nog wel thuis.
  In de trand van `de pot verwijt de ketel`

  Dat wordt in Januari weer humor op TV en Internet..

  Pete

  BeantwoordenVerwijderen
 29. 137c
  Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.


  Vreemd dat er tot nu toe geen enkele imam of voorganger of moskeebezoeker is gearresteerd.

  Een godsdienst mag men er pas op na houden nadat men zich onderwerpt aan de Nederlandse wet en aan de nukken van het Nederlandse volk.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Ik zie Geert Wilders meer als een soort klokkenluider die waarschuwt voor de gevaren van de radicale islam.Ik vind het vreemd dat mensen Geert Wilders als een groter gevaar zien dan de radicale islam. Radicale moslims zijn toch degenen die mensen vermoorden?Eigenlijk moet u niet zozeer kwaad zijn op Geert Wilders maar op de gematigde moslims die te weinig van zich laten horen.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. "Achterlijker dan de filosofische basis van het christendom met al zijn wonderen ,kan haast niet."

  NIETS achterlijks aan, slechts voor hen die de imménse diepte van het gegeven Jezus-Christus niet begrijpen.

  Waar Luther & Co. en de Kerk een ENORM GROOT potje van gemaakt hebben.

  BeantwoordenVerwijderen