De nieuwe Joden en hoe we hen moeten beschermen

Jihadwatchsmall

[Op verzoek van Harry van Bommel wederom bovenaan geplaatst.]

De nieuwe Joden en hoe we hen moeten beschermen.

(deel 1: het probleem zien)

Hugh Fitzgerald (jihadwatch.org), vertaling Cornelis de Deugd.

We horen steeds vaker dat Moslims “de nieuwe Joden” zijn. Moslims zijn geen “nieuwe Joden.” Het zijn in West Europa zowel de autochtonen alsook alle niet-Islamitische immigranten die de “nieuwe Joden” vormen – met een speciale vermelding voor alle Europese Joden die bij uitstek tot “de nieuwe Joden” behoren.

Het antisemitisme in Europa is immers grotendeels een Islamitische aangelegenheid. 50% van al het antisemitische geweld in West Europa wordt toegeschreven aan Moslims, die overigens gemiddeld maar 5% van de bevolking vertegenwoordigen. Arabieren hebben dan ook vele malen blijk gegeven van Nazi sympathieën – van Rashid Ali in Irak, die een pro Nazi coup pleegde, tot Anwar Sadat die door de Britten is vastgezet voor pro Nazi activiteiten (terwijl Nasser’s zwager zichzelf na de oorlog onsterfelijk gemaakt heeft door Mein Kampf in het Arabisch uit te geven), tot de groot-mufti van Jeruzalem, Amin al-Husseini, die Hitler heeft ontmoet en bijzonder gecharmeerd was van de Endlösung en bovendien mede-oprichter was van een Islamitische, Bosnische SS divisie.

Moslims hebben alle vrijheid gekregen zich in elk West-Europees land te vestigen, dankzij de onwetendheid, de nalatigheid en het simplistische geloof van de politieke en journalistieke elite dat “iedereen in essentie hetzelfde is en ook hetzelfde wil.” Het is de gewone man die als eerste een hoge prijs betaalt voor deze gekte; de elite volgt later. Moslims wijzen de juridische en politieke instituties af van de landen waar ze terecht gekomen zijn, ondanks dat deze landen veel hoger ontwikkeld zijn en, in alle opzichten, veel beter bestuurd worden dan de Islamitische landen van herkomst – landen waarin alle mislukking een direct gevolg zijn van de Islam, mislukking in zowel politiek, economisch, sociaal, moreel en intellectueel opzicht. Eigenlijk vluchten zij van de Islamitische wanorde en wanbestuur, maar in tegenstelling tot degenen die de Nazi’s en de Communisten zijn ontvlucht, zijn zij in het geheel niet dankbaar. Meer nog, zij brengen in hun mentale bagage precies de oorzaak mee van alle mislukking in hun maatschappij van herkomst. Met name het despotisme, het (inshallah) als-God-het-wil-fatalisme, de slechte behandeling van vrouwen én alle niet-Moslims. En al dat andere dat in de praktijk zorgt dat Islam is wat het is én wat wij Ongelovigen wel degelijk herkennen als de tragische puinhoop die het in werkelijkheid is. Ook al begrijpen we de relatie niet helemaal tussen Islam en het gedrag en mentaliteit van Moslims.

In Engeland, net zoals in elk ander West Europees land, vormen alleen de Islamitische immigranten – en geen andere – een permanente bron van problemen. Problemen die ook niet verdwijnen ongeacht hoeveel tedere bezorgdheid men biedt, ook ongeacht met hoeveel geld men hen subsidieert, en ongeacht hoe zeer men door het stof gaat om zelfs aan de meest buitensporige eisen tegemoet te komen of anders deze eisen in elk geval niet openlijk als buitensporig te bestempelen waar deze eisen voortdurend en steeds weer gesteld worden. Bijvoorbeeld aparte tijden in openbare zwembaden zodat mannen en vrouwen apart kunnen zwemmen, of om zelfs maar te voorkomen dat tijdens het mannenuurtje het zwembad niet verontreinigd wordt door niet-Moslims. Of bijvoorbeeld eigen gebedsruimten op vliegvelden, bij taxistandplaatsen, op scholen, op de werkvloer enz. De eisen omvatten veelal een speciale behandeling voor Islamitische werknemers, studenten en zo meer zodat zij steevast iets niet meer hoeven (tijd vrij om te bidden, iets niet aan hoeven te raken, dit niet hoeven te doen, dat niet hoeven te doen).

Deze eisen omvatten pogingen, soms met succes, om studieboeken te herschrijven zodat de geschiedenis van de Islam niet alleen opgeschoond wordt, maar zelfs omgevormd wordt tot een aantrekkelijk en glorieus verhaal terwijl de geschiedenis van het Christendom degradeert tot een monstrueus overdreven en verkeerd voorgestelde weergave van de kruistochten alsof dat het wezenskenmerk is van het Christendom. Zodra het om Joden gaat, omvatten de eisen het negeren of beperken van enige studie van de Holocaust, zoals dat met deze aan inflatie onderhevige term wordt aangeduid. Islamitische studenten hebben geweigerd dit onderwerp te bestuderen, overigens net zoals zij weigeren de geschiedenis van Frankrijk te bestuderen onder het mom dat het voor hen niet relevant is – alleen Jahiliyya (onwetendheid) telt.

De essentie van al deze Islamitische eisen – je kunt zo je eigen, altijd groeiende lijst maken – is dat deze eisen nooit ophouden, zelfs niet als de autoriteiten in een verstandige bui deze eisen afwijzen. De reden is dat, in Islamitische ogen, Islam en niet-Islam volledig onverenigbaar zijn. Het wezen van de Sharia is simpelweg en fundamenteel strijdig met niet alleen de Amerikaanse constitutie, maar ook met alle belangrijke principes en verworvenheden van ontwikkelde westerse democratieën, zoals daar zijn, met name, individuele uitingsvrijheid en gewetensvrijheid.

Kijk naar Islamitische pogingen om willekeurige discussies of kritiek in te perken. Verschillende vertalers van Salman Rushdie zijn fysiek aangevallen, tenminste een is er vermoord. Theo van Gogh is vermoord. Een Nederlands parlementslid, Geert Wilders, en een Italiaanse journalist, Magdi Allam, en de gevierde Islam-verlaters Ayaan Hirsi Ali en Wafa Sultan, leven allen onder serieuze Islamitische dreiging. Een dreiging die hen dwingt hun dagelijks leven aan te passen, of zelfs helemaal onder bewaking permanent onder te duiken. De hele Deense bevolking werd met de dood bedreigd als de regering niet het meest heilige recht, uitingsvrijheid, op zou geven ten koste van de Mohammed cartoonisten. De gehele Islamitische wereld dreigde Deense producten te boycotten, zoals ook met Nederlandse producten vanwege Fitna. Een film die overigens op één vraag na uitsluitend bestaat uit citaten uit de Koran en de Hadith, met daarin geen enkel woord aangepast voor effectbejag. Deze citaten worden begeleid met videobeelden van nieuwsitems met Islamitisch “activisme” dat correspondeert met, en ongetwijfeld gebaseerd is, op juist die teksten – en honderden andere gelijkaardige teksten.

Het is ronduit walgelijk dat Moslims slachtoffer claimen te zijn van deze film en de cartoons, terwijl juist zij in het Midden Oosten zich de heilige missie toegeëigend hebben om Israël te vernietigen en alle Joden hetzij te vermoorden, hetzij te verdrijven, of anders te vernederen tot de status van permanente dhimmi. Het zijn in West Europa precies deze Moslims die de grootste bron zijn van passief, actief en gewelddadig antisemitisme. Zij zijn het ook die graag misbruik maken van het al aanwezige antisemitisme om legitimatie te vestigen voor de Jihad tegen Israël en tegen Israëls pogingen zichzelf te verdedigen tegen een kwaadaardige, onuitputtelijk kwaadwillende en wrede vijand.

Er zijn geen andere immigranten – geen Hindoes, geen Chinezen (Christen of Confuciaans), geen Vietnamese Boeddhisten, geen niet-Islamitische zwarte afrikanen, geen indianen uit de Andes, geen Siberische Tunguz uit het hoge noorden en ook geen Aboriginals van Down Under – die in dezelfde dimensies een probleem vormen. Het is een probleem dat niet verholpen of verkleind kan worden. Immigranten die tevens Islamitische gelovigen zijn, zijn tevens lid van de Umma, waaraan zij als enige loyaal zijn, precies zoals hun geleerd is.

Er zijn er die zichzelf “Moslim” noemen maar daar alleen maar mee bedoelen dat zij zich niet openlijk zullen afzetten tegen de Islam. Terwijl zij de Islamitische ideologie wel afwijzen en ook niet de intentie hebben ook maar iets te willen veranderen aan hun Ongelovige Omgeving. Deze Moslims vormen mogelijk zelf geen bedreiging – mogelijk omdat je niet weet wanneer enig bewustzijn van deze “identiteit” leidt tot een terugkeer tot wat de Islam hun leert. Er kunnen zelfs “gematigde” Moslims zijn met een oprechte en diepe afwijzing van de Islamitische dogma’s die Islamitische suprematie verkondigen en daarmee de behandeling van Ongelovigen als Minderwaardigen steunt. Niettemin kunnen, het is onaangenaam maar waar, zelfs deze mogelijk “gematigde” Moslims (waarbij “gematigdheid” van waarde kan zijn voor Ongelovigen) alleen al door hun aanwezigheid in steeds grotere aantallen de macht van de “echte” Moslims verder vergroten. Deze “echte” Moslims kunnen aldus hun aantallen overdrijven en hun vermogen vergroten om laffe politici te laten buigen voor de Islam. Politieke weekdieren die weigeren de Islam te zien als de permanente dreiging die het is voor de wetten en gebruiken van een ontwikkeld land, voor de kunsten, voor de wetenschap en voor de individuele vrijheid en autonomie. Gevaarlijk politiek opportunisme gebaseerd op de verwachting dat de Islam en bloc stemt.

Moslims hebben zich gevestigd in West Europa op een manier zoals geen enkele andere groep van migranten dat heeft gedaan. Als deze Moslims een probleem zijn voor de Westerse Ongelovigen en nog steeds een probleem zijn in de tweede en derde generatie, of zelfs steeds militanter worden (zoals zichtbaar in Duitsland, Frankrijk en Groot Brittannië) dan is het ook waar dat zij al tientallen jaren enorm veel krediet hebben in officiële kringen. De BBC, en speciaal de BBC World Service, heeft bijvoorbeeld een grote groep Arabische en Islamitische medewerkers en, uiteraard, niet-Moslims die om ideologische redenen – linkse opvattingen, antisemitisme of beide – graag meewerken aan het streven de Islamitische visie te verspreiden, in het bijzonder de apert onjuiste voorstelling van de Jihad tegen Israël. Deze kleuring heeft zijn effect gehad. Elders in de Britse pers, en radio en televisie, zijn de Islam apologeten (die doorgaans overlappen met de anti-Israël brigade) sterk in getal en invloed, zoals in alle West Europese landen.

Het is Israël en zij die Israël steunen niet gelukt het bovenstaande te herkennen als wezenlijke oorzaak van het, in de laatste tientallen jaren, steeds donkerder worden van het West Europese beeld van Israël. Dit heeft vanzelf consequenties, niet alleen voor Israël. Het heeft ook geleid tot veel verwarring bij Ongelovigen die continu heel verkeerd geïnformeerd zijn over de Arabische en Islamitische Jihad tegen Israël. Deze Jihad is mede hierdoor geaccepteerd geraakt als een legitieme “nationalistische strijd” van zogenaamde “Palestijnen”, dit in plaats van wat het is, is geweest en ook altijd zal zijn: een niet mis te verstane poging om een niet Islamitisch volk het recht op een eigen staat te ontnemen. Zulks ondanks de beperkte afmeting van deze staat, ondanks het totale gebrek aan provocatie aan het adres van hun buren en zelfs ondanks hun herhaalde bereidheid hun buren economisch te steunen. Zelfs opvolgende Israëlische regeringen hebben zich niet gerealiseerd dat het niet mogelijk is aldus een vergelijk te bereiken, nu niet en nooit niet.

Wordt vervolgd.

23.7.2008

Oorspronkelijke tekst

Lees hier deel 2: Een oplossing aanvaarden.

16 opmerkingen:

 1. Uitmuntend stuk en compliment voor de vertaling. Heel helder en duidelijk. Ja, sterker nog zolang de "gematigde" moslims blijven zwijgen, maken zij inderdaad de intolerantie van de islam steeds meer mogelijk. De kritiekloze steun voor moslims is ingegeven door een ziekelijke westerse zelfhaat gepaard gaande met een totaal gebrek aan historisch en cultureel beself. Een ziekte die vooral het westen treft.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mooi zeg dat er op web-log.nl geen reactie mogelijk is op dit stuk. Censuur ten top!

  Anyway, Nederland is een land met van oorsprong joods-christelijke cultuur. De Islam past daar totaal niet bij. We hebben nu al veel problemen met elementen die zich niet willen aanpassen, liever geen Nederlands op straat praten en zich geen Nederlander voelen. Dat probleem wordt met de jaren alleen maar groter. Met dank aan de politieke elite. Nederland wordt op zo'n manier in de uitverkoop gedaan. De gedachte dat Nederland over een paar decennia een moslimstaat is geworden is geeneens zo raar.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het fascinerende is dus dat het geen belediging is dat in de Koran staat dat Joden apen en varkens zijn, maar wel een belediging om daar op te wijzen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik word er een beetje narrig van dat al die onwelkome aandacht voor Hoeiboei zoveel trolls en halve zolen aantrekt.
  Ik heb er echt zwaar de pest over in dat de vaste intellectuele reageerders nergens meer te bespeuren zijn. Het zou kunnen dat iedereen op vakantie is. Dat mag ik hopen, want stel je voor dat zo'n miserabel stadsdeelmormel in Mokum er in slaagt om een geweldige site om zeep te helpen.
  Ik moet er niet aan denken !
  Marie-José

  BeantwoordenVerwijderen
 5. In het rijtje bedreigden mis ik Job Cohen die jaren niet over straat kon. Toch raar dat er nooit iemand voor hem opgekomen is. Niet van moslimzijde, maar zeker ook niet van Ndl zijde. Ik bedoel, los van het feit of je zijn beleid steunt of niet, je mag toch laten zien dat je het niet acepteert. Zelfs de gemeenteraad vond een tegengeluid maken polariserend. Dhimmi's.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Job Cohen bedreigd? Da's net zo'n bedreiging als het zogenaamde doorgeladen pistool van Adsje Melkert dat nooit iemand gezien heeft zeker. Job Cohen wordt gewoon de eerste Satraap van de enclave Amsterdam als de kiezers weigeren door middel van een correctie met de voeten te verhelderen dat het heel anders en beter kan in Amsterdam.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Geweldig stuk. Goed vertaald ook!

  En Jihad Watch is een echte aanrader! Net als Dhimmie watch trouwens. volgens mij van Robert Spencer, de man van "What the west needs to know about islam". Ook al zo n aanrader! Een 10x betere Fitna, maar ja....hij is ook 8x zo lang.

  Misschien nog 1 tip van mijn kant: gates of vienna.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. (Daniel, je slaat de spijker op de kop; de totale omkering is een feit geworden.) De censuur krijgt steeds meer de overhand, zo te zien aan het aantal verwijderde berichten. Binnen enkele decennia heeft de religie van de vrede een democratische meerderheid die ze in staat stelt volkomen legaal en probleemloos sharia in te voeren in Nederland. Mijn (uitgebreide) familie bezint zich serieus op emigratie.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Fitzgerald is een van de beste islamcritici. Zijn Engels is wel wat moeilijk. Thanks voor de vertaling Cornelis.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ja, weer mooi gezegd. Het is alleen de vraag of de observaties en conclusies in dit stuk overtuigend genoeg zijn om de linkse kerk en de policormeute te overtuigen.
  Ik vrees van niet. Deze lieden hebben te lang hun hakken in het zand gezet en hebben zich te lang aan hun verouderde idealen vastgeklampt om nog zonder verlies van hun aanzien in bepaalde kringen (met hun bijbehorende maatschappelijke posities) van mening te veranderen. En helaas bezetten ze nog alle sleutelposities, waardoor de afbraak van mijn cultuur ongestoord verder kan gaan.
  Anton Mussert is voor minder gefusilleerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. http://www.jewwatch.com/Video%20Archive/a-archive-of-zionist-news.htm

  Of de islam er niet bij hoort,bepalen jullie niet.
  Jullie zijn hooguit 15% van de bevolking die hen niet aanstaat,maar doen alsof ieereen dat maar moeten aannemen.
  Als jullie dat niet zint,waarom vertrekken jullie niet na Israel.
  Plek zat daarzo.
  Ca 78% nog onbewoond.
  Hebben wij hier wat rust van jullie warmongers.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Krijg maar de tering met jullie nazi logje.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. joden zijn veel slimmer dan mossels!

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Zeer treffend:

  Gaza moet demografisch ontwapenenGunnar Heinsohn, 14-01-2009 11:05 Volkrant


  Het hoge percentage jonge mannen in de bevolking van Gaza is een betere verklaring voor de agressie dan het conflict met Israël, zegt Gunnar Heinsohn.


  Het hoge percentage jonge mannen in de bevolking van Gaza is een betere verklaring voor de agressie dan het conflict met Israël, zegt Gunnar Heinsohn.

  De wereld die zo kritisch is over de poging van Israël zichzelf te beschermen tegen de raketaanvallen vanuit Gaza zou hier eens bij stil moeten staan: toen Hamas in 2007 Fatah versloeg, kostte dat 350 doden en duizend gewonden. De overgave van Fatah leidde slechts tot een tijdelijke beëindiging van het bloedvergieten dat zo vaak voorkomt in gebieden waar tenminste 30 procent van de mannelijke bevolking in de leeftijdscategorie van 15-29 zit.

  Geboren strijders


  In landen met zulke ‘jeugdpieken’ zijn jonge mannen geneigd elkaar te doden in agressieve oorlogen tot een evenwicht is bereikt tussen hun ambities en het aantal redelijke posities dat hun samenleving te bieden heeft. In Arabische landen als Libanon (150 duizend doden in de burgeroorlog van 1975 tot 1990) en Algerije (200 duizend doden in de oorlog van islamisten tegen hun eigen volk van 1999 tot 2006) nam de slachting pas af toen het vruchtbaarheidscijfer daalde van zeven kinderen per vrouw tot minder dan twee. De oorlog stopte toen er geen strijders meer werden geboren.

  Maar in Gaza heeft geen demografische ontwapening plaatsgevonden. De gemiddelde vrouw krijgt er nog steeds zes kinderen. Op elke duizend mannen van 40-44, zijn er 4.300 jongens van 0-4 jaar. In de VS is dit duizend.

  En dus gaat het doden door. In 2005, toen Israël Gaza nog bezette, verloor Gaza meer jonge mannen door bendeoorlogen en misdaad dan door zijn oorlog met de ‘zionistische entiteit’. De media zijn geobsedeerd door het Midden-Oostenconflict, maar dat kost veel minder levens dan de ‘jeugdpieken’ in West-Afrika, Libanon of Algerije.

  Sinds de stichting van Israël in 1948 zijn in alle Israëlisch-Arabische oorlogen en door Palestijnse terreuraanslagen zo’n 62 duizend mensen gedood (40 duizend Arabieren; 22 duizend Joden). In die periode zijn 11 miljoen moslims gedood in oorlogen en bij terreuraanslagen, meestal door andere moslims.

  Lage dodental


  Wat verklaart het relatief lage dodental in het Midden-Oostenconflict? Hamas probeert zeker zoveel mogelijk Israëliërs te doden. Tot hun verontwaardiging beschermen de Israëliërs zichzelf vrij goed. Anderzijds doet Israël, ondanks al het gepraat over zijn ‘disproportionele’ gebruik van geweld, zijn uiterste best burgerdoden te vermijden. Om een nieuwe oorlogsgeneratie in Gaza te voorkomen, moeten we de Gazanen durven zeggen dat ze zelf voor hun kinderen moeten zorgen
  Zelfs Hamas erkent dat de meeste Palestijnen die zijn gedood door Israëlische luchtaanvallen uit de gelederen van Hamas zelf komen. Slechts 10 tot 15 procent van de slachtoffers is vrouw of minderjarig – een tragedie die onmogelijk voorkomen kan worden in een dichtbevolkt gebied waar bijna de helft van de mensen jonger dan 15 is en de terroristen zich tussen hen verschuilen.

  UNRWA


  De reden voor de ‘jeugdpiek’ van Gaza is dat een grote meerderheid van de bevolking niet hoeft te zorgen voor haar kinderen. De meeste baby’s worden gevoed, gekleed, ingeënt en onderwezen door de United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) voor Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten.

  De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN bekommert zich om de andere vluchtelingen in de wereld en laat hen zich vestigen in de landen van opvang. Maar de UNRWA continueert het Palestijnse probleem door niet alleen degenen als vluchteling te registreren die oorspronkelijk hun huis en haard ontvlucht zijn, maar ook al hun nakomelingen.

  De UNRWA wordt gesubsidieerd door de VS (31 procent) en de EU (bijna 50 procent) – slechts 7 procent van de fondsen komt uit moslimlanden. Dankzij het vrijgevige Westen leeft bijna de hele bevolking van Gaza in een betaalde afhankelijkheid. Eén gevolg hiervan is de gigantische bevolkingsexplosie. Tussen 1950 en 2008 is de bevolking van Gaza gegroeid van 240 duizend tot 1,5 miljoen. Zo schiep het Westen een nieuw volk in het Midden-Oosten, dat in 2040 uit drie miljoen mensen zal bestaan.

  Toekomst: oorlog


  Het bestand tussen Hamas en Fatah in juni 2007 gaf de islamisten de kans al hun energie te richten op het aanvallen van Israël. Het Westen betaalt voor voedsel, scholen, medicijnen en huisvesting, terwijl moslimlanden de militaire hardware verzorgen. Niet weerhouden door de noodzaak in hun levensonderhoud te voorzien, hebben de jongeren tijd genoeg om tunnels te graven en raketten in elkaar te zetten en af te vuren op Israël, 4,5 duizend sinds 2006.

  Gazaanse tieners hebben geen andere toekomst dan oorlog. Eén gedode raketexpert wordt direct vervangen door drie jongeren voor wie een martelaarsdood even eervol is als de overwinning. De 230 duizend Gazaanse mannen van 15 tot 29, die nu beschikbaar zijn voor de strijd, worden opgevolgd door 360 duizend jongens onder de 15. Zolang we de extreme demografische bewapening van Gaza blijven subsidiëren, zullen jonge Palestijnen hun broers en buren blijven doden.

  Hoewel het Westen zegt te streven naar vrede, maakt het de bevolkingsexplosie elk jaar erger. Door de UNRWA genereus te subsidiëren, draagt het Westen bij aan een bevolkingstoename die tien keer zo hoog is als die in zijn eigen landen. Vaak wordt gezegd dat Iran een indirecte oorlog tegen Israël voert door Hezbollah en Hamas te steunen. Je kunt ook zeggen dat het Westen, door de bevolkingsexplosie van Gaza te voeden, onbedoeld een oorlog tegen Israël financiert.

  Oorlogsgeneratie


  Als we een nieuwe oorlogsgeneratie in Gaza willen voorkomen, moeten we de Gazanen durven zeggen dat ze zelf voor hun kinderen moeten gaan zorgen, zonder hulp van de UNRWA. Zo zouden we hen dwingen een economie op te bouwen in plaats van hen vrij te stellen om oorlog te voeren.

  Als we dit doorzetten, zullen tegen 2025 veel jongens in Gaza – net als nu in Algerije – de puberteit ingaan als enig kind. Zij zouden een veiliger toekomst tegemoet kunnen zien in een minder gewelddadige samenleving. Als het Westen nog vóór 2025 een kalm Gaza wil, kan het jonge Palestijnen immigratie aanbieden.

  De komende jaren zullen Noord-Amerika en Europa sowieso tientallen miljoenen immigranten moeten toelaten om de vergrijzing te vertragen. Als ze van de 360 duizend jongens in Gaza die binnen vijftien jaar volwassen worden er 200 duizend opnemen, is dat voor hen een klein gebaar, terwijl het voor de vrede in het Midden-Oosten een gigantische stap voorwaarts is.

  Veel jongeren in Gaza dromen toch al van weggaan. Wie zou niet weg willen uit die strook land, behalve dan de ngo’s en maatschappelijk werkers wier carrières afhangen van de voortzetting van de ellende van Gaza.  Gunnar Heinsohn is hoogleraar sociale pedagogiek. Hij is hoofd van het Raphael Lemkin Institute van de universiteit van Bremen, een onderzoeksinstituut voor genocide. Hij heeft vele boeken op zijn naam staan, waaronder het eerste lexicon voor volkerenmoord.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Ter aanvulling: Fascinerend hoe klassieke Jood weer opduikt door Elma Drayer in Trouw, 15.1.2009

  Fascinerend hoe klassieke Jood weer opduikt

  BeantwoordenVerwijderen