De Wederlegging van de Mahumetisterij (1622) - Hugo de Groot

Alsoo daer is ontstaen een trotse wrede wet

Ontrent de roode zee door d’hand van Mahumed,

Seer vreemd van Christus leer, een spiegel dogh van ’t leven

Waer toe het Christendom sigh hadde toen begeven.Dees’ Alcoransche wet, in ’t minst niet ootmoedigh

nogh lijdsaem, maer tot wraek genegen ende bloedigh,

maekt sonderlingh haer werk van ’t uitterlijk gelaet,

Als wesend’ ingestelt tot styvingh van den staet,

En den gemeenen man neemts’ uit de hand de boeken,

Jae op de straff van ’t lijf verbied sy t’onderzoeken.Om nu te weten welk van beyde dese wetten Is beter,

wilt voor eerst op bey de brengers letten.
Den onsen was altijd heel reyn en vroom van leven,

Daer Mahumet heeft rooff en overspel bedreven.

Hugo de Groot Grotius

(1583-1645)

Wie weet waar dit 'gedicht' in het (Verzameld) Werk van Grotius staat?

12 opmerkingen:

 1. Het betreffende “gedicht” staat in het zesde boek van “Bewys van den waren godsdienst: Mitsgaders zyne andere stichtelyke gedichten”, in te zien door de volgende link naar Google Books te volgen: http://tiny.cc/vsgKo. Het “gedicht” is samengesteld uit 4 passages, die te vinden zijn op blz. 125: 20-23, 126:10-15, 128:21-22, en 128:29-30 van deze uitgave uit 1683. Hugo de Groot was een voorloper van de Verlichting en verzette zich net als Van Oldenbarnevelt tegen de intolerantie van de contra-remonstrantse staatskerk. Om die reden is hij door Prins Maurits tot levenslange opsluiting in “Louvesteyn” veroordeeld. De rest wordt bekend verondersteld. Vincent van Meerdervoirt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Als Hugo de Groot vandaag de dag zou leven dan zou hij worden aangeklaagd en worden uitgemaakt voor een 'racist', een 'fascist', een 'xenofoob', een 'haatzaaier' en een 'buitengewoon minderwaardig mens'.

  Mooi woord om te herintroduceren: mahumetisterij

  De aanhangers van de mahumetisterij noemen we mahumetisten.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. "een spiegel dogh van ’t leven

  Waer toe het Christendom sigh hadde toen begeven"
  Dit begrijp ik niet goed.
  Kan iemand het uitleggen?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @Liesbeth: Dit verwoordt de kritiek die er in de tijd van reformatorische HdG geleverd werd op het roomse celibaat, en het monnikendom, dat niet alleen in de Westerse Rooms-Katholieke kerk bestaat, maar in de kerken van het Oosten misschien wel nog meer de toon aangaf dan in het Westen. (Bisschoppen in de Oosterse kerken kwamen en komen altijd voort uit de monniksstand). De islam heeft zich aangesloten bij die kritiek, en, kortgezegd, celibaat en monnikendom verboden.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @Anoniem.
  Tot enkele decennia geleden werden de correcte termen 'mohammedanen' en 'mohammedanisme' nog gebruikt: dat kan elke oudere die nog scherp van geest is, beamen.
  Ik ben een sterk voorstander van het herintroduceren van deze termen (in mijn boek -ISBN 978-90-814740-1-6, verschijnt binnenkort, heb ik er een hoofdstukje aan gewijd).
  Het enige nadeel is dat 'mohammedanisme' wat lastiger uit te spreken is dat het onjuiste 'islam'.
  Voor 'mahumetisterij' geldt dat bezwaar nog wat sterker.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. De paginanummers van Anoniem 12:10 kloppen, voor zo ver ik dat kan zien, alleen gaat het om de oorspronkelijke paginanummers van de boekbladzijden, niet om de nummers van de foto's van Google. Ook mooi is 'daer uwen Arabier braght (so hij selve seyt) geen wonderen dan 't rapier'. Waar woont die de Groot tegenwoordig eigenlijk? Die man moet beslist ook gedagvaard worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Derde regel van onderen 'bey de' is waarschijnlijk 'beide', zonder spatie in t midden; de regel zal wel verkeerd afgebroken zijn want "wetten" moet haast zeker rijmen op "letten".

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @ Liesbet

  Het is heel eenvoudig: Christus is het leven en de mahumetisterij anti-leven.

  Een soortgelijke opvatting kan bij Dante Alighieri worden aangetroffen in La Divina Commedia.

  Inferno, Canto XXVIII Vedi come storpiato è Mäometto! Dinanzi a me sen va piagendo Alí, fesso nel volto dal mento al ciufetto. E tutti li altri che tu vedi qui, seminator di scandalo e di scisma fuor vivi, e però son fessi cosí

  Hel, vers XXVIII Kijk eens hoe verminkt Mohammed is! Degene die daar huilend voor mij loopt, is Ali: zijn gezicht is van tot kuif gekliefd. En alle anderen die ge hier ziet, zijn tijdens hun leven tweedrachtzaaiers en scheurmakers geweest, reden waarom ze op deze manier zijn gespleten.

  Spiegel, gespletenheid, anti-christendom.

  Ook hebben er christenen er op gewezen dat de mahumetisten de maan als symbool voeren omdat de maan alleen licht weerkaatst, zonder zelf licht te geven. Ook weer een spiegelmotief.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Een vergelijkbaar werk met dat van Hugo de Groot is:
  VD16 E 4181
  ORATIO || DE PROFANITATE || TVRCICAE RELIGIONIS || déque rebelliosis maledicti regni ini-||tijs & incrementis,|| habita || In || ... Academia VVitebergensi || à || ... M. ANTONIO EVONYMO CARINTHO,|| Ethices & Logices Professore publico, cum 45. doctos || viros gradu Magisterij ... || insigniret:|| Item || QVAESTIO,|| An de Turcae imperio et potentia ... ulla in scripturis divinis || extet praedictio, et quid de illa Spiritus Domini dicat,|| proposita || à || M. IOHANNE BOCATIO P.L.|| Scholae Epper. Rectore, cui respondit || ... M. LAVRENTIVS FA-||BRITIVS Hebraeae linguae Professor publicus.||
  Euonymus, Anton
  Wittenberg
  1596
  Rond 1600 werden er tientallen van dergelijke dichtwerkjes gedrukt. Veel ervan ontstonden vanwege de oorlog op de grens van het Habsburgse en het Ottomaanse rijk en waren bedoeld om de Duitse Rijksdag te bewegen meer geld te sturen voor de verdediging van de grens in Hongarije. Andere pamfletten in Engeland gebruikten het thema Turken en Islam om de perfiditeit van het katholieke of protestante geloof aan te tonen. De Islam was ook toen al populair...

  BeantwoordenVerwijderen
 10. met CO2, de EU en de vredige islam denken de bovenonsgestelden dat ze ons hiermede de juiste weg wijzen.

  Een grotere misser is bijna niet denkbaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. http://hoeiboei.web-log.nl/hoeiboei/2007/06/comenius_en_isl.html#comment-19767155  en

  http://hoeiboei.web-log.nl/hoeiboei/2007/04/comenius_en_isl.html

  BeantwoordenVerwijderen