Voor jezelf denken


Faisal Mohammad (Pakistan)

Ik ben in 1947 geboren in Lahore. Vanaf het begin was ik een kind dat veel nadacht, ik wilde altijd zelf de waarheid over het menselijk bestaan vinden. Mijn vader was godsdienstig, maar niet vroom. Mijn ouders waren gescheiden en mijn moeder nam het wijze besluit me bij mijn vader te laten wonen. Ze wist dat in de Pakistaanse middenklasse een gescheiden vrouw met weinig financiële armslag niet de bescherming en steun kon leveren die nodig was om een kind een behoorlijke opleiding te geven. Het was haar zwaar te moede toen ze mij bij mijn vader en stiefmoeder achterliet.


Mijn vader viel op een vrouw die nauwelijks achttien jaar oud was; hijzelf was toen veertig. Hij sprak snel de talaaq (scheiding) uit om van mijn moeder af te komen en zijn nieuwe vrouw binnen te brengen. Ik was nog maar drie. Ik groeide op zonder liefde en aandacht, maar mijn vader zorgde er wel voor dat ik naar de beste school van de stad kon.


Ik kon de beperkte interpretaties van de islam als antwoord op mijn vragen nooit accepteren. Een tijdlang was ik geïnteresseerd in het soefisme, maar ik kwam er al snel achter dat mijn soefimeester een leugenaar en een reactionair was, niettegenstaande zijn pretentie dat hij geleerd was en lessen in mystiek gaf. Wanneer hij over de hindoes sprak die voor 1947 in Lahore hadden gewoond, vergat hij zijn boodschap van menselijke liefde en nam de fanaat in hem het over. Op onbewaakte momenten erkende hij dat vele hindoes en sikhs goede lieden waren, maar als ik er rechtstreeks naar vroeg, gaf hij de standaardversie ten beste, dat alle hindoes kafirs waren en daarom was het geoorloofd hen te doden of de stad uit te sturen.


Soms ging ik op de fiets door Lahore en dan reed ik zonder plan of doel door verschillende stadsdelen, zoals Krishan Nagar en Sant Nagar, niet ver van waar ik woonde. Dit waren vóór de opdeling van het land middenklasse- en lagere-middenklassewijken voor hindoes. Hier kon je nog hindoe- en sikhnamen lezen, in steen gekrast bij de ingang. Soms heette het huis ‘Soender Nivas’ of ‘Bharat Nivas’. Ik vroeg me vaak af wie die mensen waren die daar hadden gewoond en waarom ze waren verdreven.


Toevallig legde ik de hand op romans en korte verhalen van Krishan Chander, Rajinder Singh Bedi, Saadat Hasan Manto en andere schrijvers. Hun fantastische boeken over de opdeling openden nieuwe vergezichten. Ik begon de kwaadaardige rol van godsdienst en religieus fanatisme in de samenleving te begrijpen. Ik denk dat ik rond die tijd sceptisch begon te worden over geloof. In 1968 ging ik studeren aan de universiteit van Punjaab. In dat jaar radicaliseerde de studentenbeweging in Pakistan. Veel nieuwe vrienden waren links en sommige docenten waren marxistisch. Zo raakte ik langdurig betrokken bij marxistische politiek en las ik alle grote werken over het marxisme.


Tegen die tijd besefte ik dat de islam net als andere godsdiensten een verzameling primitieve morele voorschriften was zonder enig nut in de tijd van nu. Overal waren moslimsamenlevingen corrupt, onderdrukkend, intolerant tegen niet-moslims en bij uitstek vatbaar voor mannelijk chauvinisme en overheersing. De heersende klasse kon altijd de meest reactionaire verordeningen uit de Koran halen om vooruitgang en hervorming tegen te gaan.

WeguitdeislamIk las heel veel oorspronkelijk islamitische literatuur en bestudeerde diepgaand het leven van Mohammed en zijn opvolgers. Het werd me duidelijk dat hij een totalitair systeem had gevestigd waarin geen ruimte bestond voor vernieuwing en vrijdenkerij. Ik was er niet van onder de indruk, maar ik heb nooit kunnen snappen hoe al die miljoenen mensen nog altijd blind en fanatiek zijn leer volgen. Misschien maakt een combinatie van gebrek aan modern onderwijs en angst voor de dood hen tot slachtoffers die gemakkelijk zijn te bedreigen met hel en verdoemenis. Ofschoon de islamitische god wordt voorgesteld als de genadige, staat de Koran bol van de verwijzingen naar zware bestraffingen.


Het totalitaire marxistische systeem en de ondemocratische praktijken van communistische groepen en partijen in Pakistan waren ook een teleurstelling. Nadien ben ik humanist en rationalist geworden. Ik denk dat alleen een seculiere democratie vrijheid van keuze en geloof kan garanderen. Ik zie de islam als de achterlijkste ideologie van de hedendaagse wereld. De islam is een bedreiging voor de wereldvrede, maar nog belangrijker is dat zijn gif is gericht tegen vrijdenkers van moslimse origine.


Uit: Weg uit de islam - Getuigenissen van afvalligen

Met een inleiding van Afshin Ellian
Pag. 204-205
Vertaling: Bernadette de Wit
J.M. Meulenhoff
Bol.com

17 opmerkingen:

 1. De kloof die islam heet is niet de enige die tussen Lahore en Oegstgeest ligt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het is natuurlijk mooi als iemand een geestelijke ontwikkeling doormaakt en zelf tot een hoger plan kan komen. Maar velen is het niet gegund om dit te doen. Hun omgeving houdt hen tegen, of zij hebben de capaciteiten niet. Ik heb wel eens nagedacht of er geen mogelijkheid is om het proces van zelf nadenken te versnellen. Ik ben daar nog niet uit.
  Waarvan ik wel overtuigd ben dat is dat de huidige situatie niet bevorderlijk is. Met name de Partij van de Arbeid doet er veel aan om moslims dom (en bij de club) te houden, en door te voorkomen dat er prikkels ontstaan die tot zelf nadenken dwingen! Het toestaan dat er moskeeën worden gebouwd, het gescheiden zwemmen, de mogelijkheid van islamitische scholen, maar ook dat er een moslim-omroep bestaat. Er is ook geen Nazi-omroep in Nederland, het is daarom een wonder waarom men het wel accepteert van een groepering die claimt een religie te zijn maar feitelijk een seksistische club voor antisemieten is.
  Helaas kan het zelf moeten nadenken niet worden afgedwongen. Dit zou mooi zijn, iedereen verplicht een traptrede omhoog in de menselijke ontwikkeling en waardigheid. Ik denk wel dat er gunstige omstandigheden kunnen worden geschapen waardoor het makkelijker zou worden voor de moslim om zich te ontwikkelen. Deze week zag ik op TV een uitzending met een of andere Maurits Berger, en die stelde dat de koran zodanig is opgebouwd dat het lezen van die koran, als gevolg van de rijm en het ritme, de cadans van de woorden een soort trance oproept. Het maakt geen verschil of men aan de opium verslaafd is, of aan de koran. Maar het déprogrammeren is even moeilijk en tijdrovend.
  Het vergoelijkend in slaap sussen van de PvdA lijkt me in ieder geval niet de goede manier, zelf zie ik meer in de confrontatie, het dwingen een beslissing te nemen. De vraag stellen of men er wel achter kan staan dat er regels zijn van een niet bestaande Allah die andere mensen naar de verdommenis helpt, ik denk namelijk dat niemand zo hardvochtig kan zijn dat men tegen beter weten in door zal blijven gaan met het goedpraten van alle misstanden. Tenslotte leeft men al jaren in de beschaafde wereld, ooit moet men ook de stap maken, en zelf komen tot een innerlijke beschaving en die troep afzweren.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. € vanhetgoor.
  -De vraag stellen of men er wel achter kan staan dat er regels zijn van een niet bestaande Allah die andere mensen naar de verdommenis helpt-

  Allah bestaat wel dús de regels ook is dan het antwoord en daar sta je dan weer met je goede bedoelingen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Voor jezelf denken is niet genoeg, ook je referentiekader die door opvoeding en omgeving worden bepaald hebben een grote invloed. Als iedereen om je heen zegt en gelooft dat de blauwe muur rood is dan is de muur rood.
  En als je dan zover komt om voor jezelf te denken is er nog de sociale druk. Het is een grote stap om toe te geven dat je heel je leven "verkeerd" hebt gedacht en dat je hele familie dat nog steeds doet. Een familie die jou dan als afvallige zou gaan zien en je zou verstoten of vermoorden om de eer van de familie te redden.
  Ik ben bang dat er onder deze omstandigheden maar weinig mensen zijn die voor zichzelf kunnen denken, laat staan mensen die voor zichzelf durven denken.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Maar velen is het niet gegund om dit te doen. Hun omgeving houdt hen tegen, of zij hebben de capaciteiten niet. Ik heb wel eens nagedacht of er geen mogelijkheid is om het proces van zelf nadenken te versnellen. Ik ben daar nog niet uit.


  Verdiep je maar eens in de problemen die sommige ouderparen hebben met een geadopteerd kind uit een geheel andere cultuur.
  Zeker in de pubertijd kennen die kinderen soms een onbestemd knagend gevoel, waardoor ze op zoek gaan naar hun "roots".
  Alle goede zorg en liefde ten spijt.
  De genen "zorgen" er wel voor dat 'cultuur' een belangrijke plaats in een mensenleven neemt.
  En waarom dat dat zo is....?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Vanhetgoor zei om 13:03: Helaas kan het zelf moeten nadenken niet worden afgedwongen. Dat klopt, maar je kunt het wel een handje helpen, en het artikel zelf geeft al een hint in die richting. Faisal M. geeft namelijk aan hoe zijn proces van verlichting is verlopen, via een andere (totalitaire) ideologie.

  Wat er dus moet gebeuren als je mensen van een totalitaire ideologie wilt afhelpen, is er eerst een andere totalitaire ideologie tegenover stellen (zodat de absolute zekerheden van de eerste tot in de wortel worden aangetast), om daarna het totalitair denken zelf ter discussie te stellen (door te wijzen op het bestaan van de vrijheid)

  Het probleem in Nederland is dat daar helemaal geen totalitaire ideologieen meer bestaan (althans niet buiten de dogmatische islam en de kleine groep dogmatische christenen) zodat de eerste stap niet meer gezet wordt, en met een tweede stap beginnen kan nou eenmaal niet. Helaas moeten we daarbij ook nog constateren dat Nederland nog niet rijp is voor pleidooien om de vrijheid van godsdienst uit de grondwet te halen (met als doel het universele goed van de vrijheid van levensovertuiging te benadrukken).

  Wat de ellende compleet maakt is dat elke verwijzing naar het feit dat de Europese Verlichting en traditie ontstaan is vanuit en in wisselwerking met het Christendom (dat behoorlijk tegen kon stribbelen), gezien wordt als een ontoelaatbare toegeving aan dat Christendom, zodat we zelfs van onze eigen wortels afgesneden zijn geraakt. Je wordt trouwens in de meeste gevallen zelfs al als reactionair of elitair beschouwd als je ook maar durft te beginnen over die wortels en de eigen traditie en het belang van de geschiedenis, want dat is iets dat vorming of studie van node heeft, en dat kunnen we het klootjesvolk immers niet aandoen, dat is niet egalitair en democratisch genoeg. Uiteindelijk kunnen we alleen maar bedroefd constateren dat dit het enige raakpunt is waar de linkse en rechtse kerk bij elkaar komen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @René

  Ik kan eenvoudig, voor eens en voor altijd bewijzen dat Allah niet bestaat. Mijn bewijsvoering is eenvoudig, en geheel volgens de Mohammedaanse traditie, en het is bovendien niet weerlegbaar. Let goed op:

  Ik verklaar dat er geen Allah bestaat! Allah daarentegen kan niet verklaren dat Vanhetgoor niet bestaat. Daarom is dit een bewijs.

  Laat mij ook even uitleggen waarom dit een bewijs is volgens de Mohammedaanse tradities. Er is een stelling binnen het islamitisch geloof dat er niets kan gebeuren buiten de wil van Allah. Volgens de overlevering is Allah alwetend en almachtig en bovendien barmhartig en erbarmelijk. Dus je mag hierdoor aannemen dat mijn verklaring geheel is gedaan met medeweten en goedkeuring van Allah, daarom moet dit wel waar zijn. Maar tevens is mijn verklaring ook een afdoende bewijs dat Allah niet bestaat, omdat het geen consequenties heeft. Of het kan zijn omdat Allah de moeite niet neemt om te reageren, of omdat hij het er mee eens is, of omdat hij niet bestaat. Maar als hij wel zou bestaan, en ik zou verklaren dat hij niet zou bestaan, dan is dat de wil van Allah, dus ik verklaar hierbij met medeweten en goedkeuring van Allah dat hij niet bestaat. Als Allah hier iets op tegen heeft dan moet hij me dat zelf maar komen zeggen!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Dat is een interessante stelling Morika, dat je absolute onwaarheden alleen met absolute onwaarheden kunt verdrijven. Maar zou het waar zijn? Het Christendom was toch al verzwakt voordat het marxisme zijn intrede deed.

  Piscator

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Faisal, het feit dat jij zelf tot deze inzichten bent gekomen, is omdat je een vragensteller bent. Jij ging zelf op zoek, en wellicht dat jouw achtergrond de motiverende kracht is geweest.
  God houdt van vragenstellers; zij zetten paden uit waar anderen op den duur van kunnen profiteren.
  Goed stuk!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @Anoniem/Piscator om 18:16

  Ik zei niet dat je absolute onwaarheden slechts met absolute onwaarheden kon verdrijven maar dat het mogelijk kan zijn ervoor te kiezen om de ene totalitaire ideologie via de andere te verdrijven. Dat klinkt niet alleen nét iets anders maar dat is het ook.

  Of het Christendom "verzwakt" was toen het Marxisme zijn intrede deed weet ik niet precies. Ik zou er zelfs nog over moeten gaan nadenken of ik ideologieën wel zou willen caregoriseren m.b.v. de termen "sterk" en "zwak", ik denk het eerlijk gezegd overigens niet. Bovendien zou het introduceren van een redelijke twijfel of een redelijk scepticisme in sommige gevallen ook nog wel tot een stapsgewijze verbetering van een ideologie kunnen leiden.

  (Toelichting, maar dan in zijn geheel maar tussen haakjes: Sommigen zouden dat wellicht een "versterking" noemen, maar ik houd om de een of andere reden niet van het zomaar gebruiken van de termen "sterk" en "zwak" als het om ideeën of ideologieën gaat. Mensen die daar aan beginnen komen altijd in de knoop met de rest van hun filosofie, if any. Instrumenten of afzonderlijke ideeën (beschouwd als theorieën binnen een wetenschappelijke context) kunnen een goed of slecht zijn (of een sterk of zwak wapen), maar een ideologie als geheel is zijn eigen doelstelling en is geen instrument voor iets anders)

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @Morika 18:16

  Goed, begrepen. Het valt niet te bestrijden dat zoiets tot de mogelijkheden behoort, maar je wilt natuurlijk weten wanneer het wel en niet effectief is.

  Met sterk verwees ik naar de greep die het Christendom had op (het wereldbeeld van) de mensen.

  Piscator

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @vanhetgoor.
  - Als Allah hier iets op tegen heeft dan moet hij me dat zelf maar komen zeggen!-
  Geen speld tussen te krijgen alleen heeft de moslim jou, in naam van Allah, reeds een mes in het lijf gestoken vóór Allah eventueel kan reageren. Dat is hij verplicht zal hij zeggen.
  En daar lig je dan met je goede bedoelingen.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @Anoniem zei om 19:38: "Het valt niet te bestrijden dat zoiets [dat is het afdwingen van zelfstandig nadenken, JM] tot de mogelijkheden behoort, maar je wilt natuurlijk weten wanneer het wel en niet effectief is".

  Het moet in ieder geval als effectief beschouwd worden als het zelfstandig willen (of zelfs kunnen) nadenken inderdaad de spil is waar omheen alles draait, want dan benoem je het onderwerp zoals het is. Ik meen dat het inderdaad de spil is waar alles om draait, en ik vermoed dat Vanhetgoor (waar ik in eerste instantie op reageerde) dat óók vindt.

  (Toelichting, wederom tussen haakjes: Ik kan natuurlijk niet voor anderen spreken, maar ik denk dat hij in de zeer anti-theistische, anti-deistische dan wel antikerkelijke fase zit, en dat wordt bijna altijd veroorzaakt door de observatie dat de meest gemakkelijk waarneembare vormen van (ge-organiseerd) geloof (van religie ben ik niet helemaal zeker) het zelfstandig nadenken inderdaad vaak tegen probeert te werken.)

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Wilders moet dood. Niet als mens, maar als ideoloog. Gelukkig gaat dat heel goed samen.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Wat ik me nou afvraag is, of die Lucas van hier (18:19) nou dezelfde Lucas-provocateur is uit deze draad (elders): http://www.frontaalnaakt.nl/archives/haat-mij.html#comment-79446

  Vind ik niet echt fraai van die Lucas (en het het misbruiken van de naam van een van de evangelisten is trouwens ook al bedenkelijk...)

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Dit is nog lang niet de mooiste getuigenis uit het boek Weg uit de islam van Ibn Warraq. Ik kan het iedereen aanraden. koop dit boek! Behalve de getuigenissen is ook Warraqs vondst de moeite waard, aan het eind, om de islam voor een denkbeeldig gerecht te dagen en aan de hand van tekstkritiek te bewijzen wat een evil doctrine het is. O ja, er staan ook mooie vertaalde gedichten in van oude Perzen die zich niet lieten islamiseren.

  BeantwoordenVerwijderen