SP Arnhem houdt moedig stand tegen onterechte beschuldiging van racisme

Talip Aydemir, PvdA-raadslid in Arnhem, beschuldigde de lokale SP-fractie van racisme, omdat ze zich tegen de bouw van een moskee verzet. De SP liet zich echter niet intimideren. Inmiddels heeft de PvdA haar excuses gemaakt. Het is een kleine overwinning op de fundamentalisten van Milli Görüs, die bij het minste of geringste in de slachtofferrol kruipen.

Veel landelijke aandacht heeft het voorval niet gehad. Toch werd vorige week in Arnhem een tweede steentje bijgedragen aan de bevrijding van de linkse politiek uit de rampzalige gijzeling door conservatieve moslims. Nadat in Amsterdam-Nieuw West Ahmed Marcouch, het door de PvdA-top gesteunde boegbeeld van de islamisering, werd weggestemd door opstandig voetvolk, mislukte in Arnhem een poging van de PvdA om de lokale SP - die zich verzet tegen de bouw van een fundamentalistische moskee - monddood te maken.

Plaats van handeling was het stadhuis van Arnhem, waar dinsdagavond (8 december) een raadscommissie vergaderde over de bouw van een moskee in de prachtwijk Klarendal.

Deze kwestie houdt de gemoederen in de Gelderse hoofdstad al vijf jaar bezig. De Islamitische Unie, eigenaar van een moskee aan de Sonsbeeksingel, wil een grote moskee bouwen op de plek van een leegstaand schoolgebouw aan de Rosendaalsestraat. Een buurtvereniging met ruim 400 leden verzet zich tegen deze bouwplannen.

De bezwaren richten zich tegen mogelijke parkeeroverlast, maar ook tegen de bouw van minaretten. Op dat laatste punt kregen de Klarendallers steun van de stedelijke welstandscommissie. “Een zendmast is geen toevoeging”, stelt de commissie, die vooral bedenkingen heeft tegen de hoogte van de gehele moskee.

De Gelderlander meldde hierover op 13 november: Een minaret wijst de commissie niet per definitie af. Een maximale hoogte van 15 meter van het gebouw, exclusief de minaret, acht Welstand echter veel te hoog, zo blijkt uit de notulen. “De vraag is of er voor dit soort gebouwen altijd een koepel moet worden gemaakt. Ook in landen waar de cultuur overwegend islamitisch is, zijn moskeeën altijd ingepast in de omgeving. De minaret vormt daar meestal een samenspel met andere torens.“

De bewoners krijgen steun van drie partijen: de lokale partij Pro Arnhem, de VVD en vooral de in Klarendal sterk gewortelde SP. Laatstgenoemde partij zit het ook dwars dat de Islamitische Unie deel uitmaakt van de fundamentalistische moskeeorganisatie Milli Görüs. De huidige moskee staat op naam van het Duitse hoofdkwartier van Milli Görüs. Deze Turkse fundamentalisten worden als antidemocratisch en antisemitisch beschouwd door de Verfassungsschutz, de Duitse geheime dienst. Daarnaast loopt er een justitieel onderzoek tegen Milli Görüs en de Duitse Moslimbroederschap. Zij worden verdacht van het vormen van een criminele vereniging.

Het steekt de SP dat de gemeente Arnhem juist aan deze fundamentalistische club een exclusief recht wil geven om de grond te kopen en daarnaast uitzonderingen toelaat op het gebied van parkeer- en welstandsverordeningen. Daarmee krijgt Milli Görüs een voorkeursbehandeling, vergelijkbaar met de Westermoskee in Amsterdam. Ook dat project van Milli Görüs kon op grote sympathie rekenen van PvdA-bestuurders. In dit geval was deze organisatie niet zo liberaal als was voorgespiegeld. Uiteindelijk bleek dat de fundamentalistische Turken uit Duitsland aan de touwtjes trekken bij de Westermoskee. Het bouwproject ligt vrijwel stil.

Ondanks alle bezwaren gaf de gemeente Arnhem groen licht, want het moskeebestuur had volgens wethouder Barth van Eeten (GroenLinks) oneindig veel meer moeten inleveren dan de omwonenden. Er was volgens hem juist goed geluisterd naar de buurt. Eén van de ‘concessies’ was, dat de gemeente geen toestemming geeft voor gebedsoproepen.

Op de hoorzitting van afgelopen maandag grepen zowel de bewoners als de Islamitische Unie de kans om hun mening te geven over het bouwproject. Ondervraagd door de lokale website Arnhem Direct zei PvdA-raadslid Talip Aydemir dat de SP racistisch bezig was. Vroeger was zo’n kwalificatie voldoende om critici van een moskeeproject in de hoek te zetten, maar SP-woordvoerder Jurgen Elfrink liet zich niet intimideren. Hij sprak van ‘het failliet van de PvdA’. Wethouder Van Eeten moest direct erkennen dat de uitspraak van Aydemir nergens op sloeg. Ook de buurtvereniging heeft zich volgens hem steeds correct opgesteld in haar protest tegen de moskee. De volgende dag bood PvdA-fractieleider Rudi Rikken zijn excuses aan voor de uitval van Aydemir.

De SP in Arnhem liet het er echter niet bij zitten. De partijafdeling kwam met een krachtige verklaring, die als blauwdruk kan dienen voor de linkse omgang met fundamentalistische organisaties: geen angsthazerij voor moslimleiders die in de slachtofferrol kruipen, maar ook geen angst om te worden vereenzelvigd met de PVV van Geert Wilders, omdat het verschil vanzelfsprekend is.

De SP Arnhem: “Raadslid Aydemir van de PvdA heeft de SP in de discussie over de moskee in Klarendal beschuldigd van ‘racisme’ . Deze beschuldiging raakt kant nog wal en wordt door Aydemir ook niet onderbouwd. Het lijkt slechts één doel te hebben: het monddood maken van de SP omdat die de feiten durft te noemen. Feiten waar Aydemir voor wegloopt.

De SP heeft op het gebied van de moskee een beschaafd en redelijk standpunt: wij respecteren de vrijheid van godsdienst en staan voor de scheiding van kerk en staat. Wij zijn van mening dat de gemeente de normen zoals die normaal gelden voor welstand, parkeren en historische gebouwen dient te hanteren. Dat dit betekent dat de moskee daardoor niet in deze vorm gebouwd kan worden, is jammer voor de moskeeorganisatie, maar wat ons betreft onvermijdelijk.

Elke andere vereniging of bedrijf zou met een dergelijk bouwplan op deze plek normaal gesproken ook geen enkele kans maken. Wij staan op het standpunt dat een moskeeorganisatie normaal behandeld dient te worden. De gemeente geeft de Islamitische Unie echter een voorkeursbehandeling. Het is deze voorkeursbehandeling waar wij ons tegen verzetten.

De voorkeursbehandeling en steun aan de organisatie bestaat uit het feit dat zij het exclusieve recht hebben de grond te kopen. Niemand anders kan een bod uitbrengen. Ook heeft het college een projectleider aangesteld die de komst van de moskee moet bevorderen. Beperkingen op het gebied van welstand en parkeren zoals die normaal gelden worden door het college ten gunste van de moskee aan de kant geschoven. Zelfs het advies van de welstandscommissie wat normaal gesproken wordt overgenomen, is in dit geval genegeerd. Deze verregaande steun zet ook het principe van scheiding tussen kerk en staat op het spel. Dat is op zich al twijfelachtig maar wordt werkelijk dubieus als men bekijkt welke organisatie achter de moskee zit.”

Daarop volgt een uiteenzetting over de extremistische achtergronden van de moskeebouwers. “Milli Görüs is zeer omstreden, maar niet verboden en dus heeft zij het recht op zoek te gaan naar een nieuw pand in Arnhem. Dat recht wordt door ons niet betwist. Maar waar zij geen recht op hebben is op de gemeentelijke ondersteuning die zij nu krijgen. De gunsten die het stadsbestuur de organisatie verleent dienen stop gezet te worden… De gemeente moet de steun aan Milli Görüs en haar mantelorganisatie dan ook onmiddellijk staken. De gemeente hoort de scheiding tussen kerk en staat te respecteren en de normen op het gebied van welstand en parkeren te hanteren, zoals zij dat normaal gesproken ook doet. Dat is het standpunt van de SP. Een redelijk standpunt wat met racisme niets van doen heeft.”

Zo ziet u dat er ook verstandige mensen rondlopen in de partij van de Hamas-vrienden Harry van Bommel en Anja Meulenbelt. In de discussie kwam niet alleen het veronderstelde racisme van de SP aan de orde. Milli Görüs-voorman Bahaeddin Budak draaide nog een andere grijsgedraaide plaat. Volgens Budak zouden hij en zijn medegelovigen bij een eventuele verwerping van het moskeeplan ‘niet kunnen zijn wat zij zijn’ en door dat alles zou hij ‘een tweederangsburger’ zijn. Elfrink in een reactie op Arnhem Direct: “Een samenleving steekt zo in elkaar dat niemand in het openbaar onbegrensd kan vragen van de overheid wat hij of zij zou willen. Iedereen doet daar concessies aan zodat je de vrijheid van anderen niet beperkt.”

De opmerking van Budak lijkt sprekend op een van de leuzen, waarmee Lodewijk Asscher de PvdA in Amsterdam naar een grote nederlaag gaat voeren. “In Amsterdam moet je in vrijheid kunnen zijn wie je bent.”

Dat is de leus waarmee kruisjes niet en hoofddoekjes wel worden toegelaten bij het Amsterdamse trampersoneel. De leus waarmee Sinterklaas zijn kruis moet afleggen omdat het misschien kwetsend is voor moslims, terwijl Fatima Elatik als stadsdeelburgemeester namens de overheid een hoofddoek mag dragen hoewel dat kwetsend is voor alle voorstanders van een neutrale overheid.

In delen van Nieuw West dragen vrouwen van Marokkaanse afkomst een hoofddoek, zodat ze geen last meer hebben van de avances en scheldpartijen van fundamentalistische moslims. Zolang Asscher en andere PvdA-kopstukken zwijgen over de afgenomen vrijheid van deze geïntimideerde vrouwen en meisjes, is het een onwaarachtige en misselijk makende verkiezingsslogan.

Carel Brendel

8 opmerkingen:

 1. Langzamerhand komen ook andere politieke partijen tot bewustzijn.
  De SP-fractie in Arnhem verdient bewondering om hun standpunt betreffende de voorgenomen bouw van een moskee die kennelijk tot doel had om het straatbeeld te overheersen door de absurde hoogte van het gebouw alsmede de minaret, een toonbeeld van macht en repressie, die daar nog bovenop moest komen.

  Dat moslims direct in hun slachtoffer rol gaan kruipen als hun plannetjes niet doorgaan is te verwachten, daaraan zijn we al lang gewend. Maar om dan de SP van racisme te gaan beschuldigen is verachtelijk en getuigt van de onwil zich aan de regels van ons land aan te passen.

  Dat Milli Görüs hier nog steeds niet wordt gerekend tot de rijen van criminele organisaties is kenmerkend voor de laffe linkse politiek die ons land al decennia teistert.

  Als PvdA, D66, GroenLinks en de christelijke partijen het voorbeeld van de SP in Arnhem zullen volgen zal het op termijn misschien wat beter gaan in dit land.
  Vooralsnog ben ik echter weinig hoopvol gesteld.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Interessant debat tussen Tofik Dibi en LR-lid Ronald Buijt:

  De tafel van Babel. Hoe nu verder?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wij zijn van mening dat de gemeente de normen zoals die normaal gelden voor welstand, parkeren en historische gebouwen dient te hanteren. Dat dit betekent dat de moskee daardoor niet in deze vorm gebouwd kan worden, is jammer voor de moskeeorganisatie, maar wat ons betreft onvermijdelijk.

  Een beetje laf van de SP. Het gaat hier niet om gebouwen maar om een bepaald onwelriekend gedachtegoed.
  Ik hoor de SP, in dit stuk, er niet over.
  Het is ook misleidend daar het nog te bezien valt of de islam inderdaad exclusief een godsdienst is.
  Voor het zelfde geld leest men uit de koran dat de staat der Nederlanden omvergeworpen dient te worden en dat ik een smerige hond ben.
  Nu kan dat laatste misschien wel zo zijn, maar over dat eerste ben ik niet te spreken.


  ... Carel en de SP wel ?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Normaal ben ik niet zo'n SP fan. maar voor deze actie 200% hulde.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Wees toch blij dat de PvdA zwelgt in haar eigen arrogantie en vermeende morele superioriteit.
  Zo blijven zij de werkende Nederlandse burger schofferen een wordt straks de keuze in het stemhokje alsmaar makkelijker.
  Als Amsterdammer roep ik dan ook volmondig, alstublieft Heer Cohen en Heer Asscher houdt vol en schenk geen aandacht aan redelijke, intelligente andersdenkenden en gaat voort met uw destructieve beleid.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Een positieve oprisping van SP. Nou nog duidelijk landelijk gaan uitdragen en we zijn al wat verder. De grijze plaat van de Turkse blut und boden moslims, over hun vermeende 2de rangs burgers, tja ze weten maar al te goed wat een 2de rangs burger in islamitische landen werkelijk betekent. De vergelijking die ze maken is alleen volkomen belachelijk. Als ze dezelfde beperkingen zouden hebben als niet-moslims in Turkije, maar niets is minder waar. Hadden de niet-moslims in Turkije maar half zo veel rechten als die mili görus hier..

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Hartelijk dank Carel. Vooral die laatste zin is een voltreffer.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ongeloofelijk, maar erg dapper van de SP dat ze stand hield tegen deze Fundamentalistische Organisatie Milli Görüs, deze organisatie is in Duitsland verboden.
  Maar hier wordt hij toegelaten.
  Het heeft niets met Links te maken meneer Dekker.
  Ik zelf ben Links, maar bestrijd dit soort mensen/organisaties waar ik maar kan

  BeantwoordenVerwijderen