Dankzij Enait en sjeik Fawaz zijn orthodoxe moskeeën ‘gematigd’

UPDATE: Volkskrant ontdekt nu ook dat Yahia Bouyafa is betrokken bij de Moslimbroederschap

Terwijl ik dit artikel op het web zet, komt de Volkskrant met het bericht dat Yahia Bouyafa, topman van de nieuwe omroeporganisatie SMO, via de Europese federatie FIOE behoort bij het netwerk van de Moslimbroederschap. Hetzelfde meldde Het Verraad van Links al op 9 februari 2009. Aanleiding was de komst van een door Bouyafa geleide moskee in de Amsterdamse wijk Slotervaart. De bouw van deze moskee wordt vanuit Qatar gefinancierd (2 miljoen euro).

Op internet had ik de bewijzen gevonden van Bouyafa's betrokkenheid, hoewel hij eerder met succes had geprocedeerd tegen de Telegraaf en Nova. Mijn stelling werd op 21 april 2009 bevestigd door minister Guusje ter Horst. Vele maanden later is de Volkskrant dus wakker geworden. Zoals een oud spreekwoord zegt: al zijn de bloggers nog zo snel, de gevestigde media achterhalen ze wel.

Aanvulling: Het Volkskrant-bericht blijkt de aankeiler van een uitgebreide en zeer informatieve reportage over de groeiende invloed van Bouyafa in de Nederlandse moslimwereld. Bouyafa zit in tal van besturen. Hij speelt een centrale rol in de vele conflicten binnen de islamitische omroepwereld. Daar nemen velen aanstoot aan zijn intimiderende optreden. Bouyafa zelf beweert niet te weten dat de FIOE onderdeel is van de Moslimbroederschap.

Dankzij Enait en sjeik Fawaz zijn orthodoxe moskeeën ‘gematigd’

Wie een beetje reuring in zijn talkshow wil hebben, kan niet zonder de schreeuwlelijk Faizel Enait. De veeleisende handenweigeraar en rechtbankzitter is altijd goed voor schilderachtige en provocerende uitspraken.

Tussen alle opwinding over de nationale kop van jut wordt wel eens vergeten, dat Enait het slachtoffer is van misplaatste tolerantie. Zelden of nooit is zijn verbale en fysieke agressie in het verleden afgeremd.

In 2005 haalde Enait voor het eerst de regionale krantenkolommen, toen hij als lid van de Cliëntenraad van de Sociale Dienst in Rotterdam weigerde om twee vrouwelijke raadsleden de hand te schudden. Zijn gedrag werd goedgepraat door de woordvoerder van deze Cliëntenraad.

Niet lang daarna solliciteerde Enait bij de Sociale Dienst naar de functie van klantmanager, maar daar vond men een djellabadrager en handenweigeraar ongeschikt om met de cliënten om te gaan. De wereldvreemde Commissie Gelijke Behandeling stelde Enait in het gelijk. Vrij naar George Orwell: Gelijke behandeling van ultraconservatieve moslims is nu een maal meer gelijk dan gelijke behandeling van vrouwelijke uitkeringsgerechtigden.

Als rechtenstudent aan de Erasmus Universiteit had de advocaat in wording ondertussen ook al een reputatie opgebouwd met schelden, dreigen en het binnenlopen van lokalen, waar hij niets te zoeken had. Medestudenten en beveiligers klaagden echter tevergeefs over het wangedrag van Enait. Alle brieven en rapporten werden door de leiding van de universiteit terzijde gelegd, want Enait was ‘een goede student’. Of anders gezegd: de Erasmus Universiteit wilde geen smetten op haar multiculturele reputatie.

Tussendoor won Enait nog een door de PvdA georganiseerde essaywedstrijd, en kreeg lovende woorden te horen van partijleider Wouter Bos. Geen wonder dat de luidruchtige knuffelmoslim zich onkwetsbaar waande. Als gevolg hiervan is Enait uitgegroeid tot de nationale pispaal, waartegen zelfs de ‘eliteracisten’ Jeroen Pauw en Paul Witteman mogen plassen zonder dat ze van ‘islamofobie’ worden beticht.

PvdA-politicus Fouad Sidali, wethouder in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer, noemt Enait nu ‘een belediging voor alle moslims in dit land’. Hij roept alle moslimorganisaties op om wakker te worden. Op opiniesite De Joop noemt Sidali de islam ‘een instrument om te integreren’. Nu een scherpslijper als Enait voor hinderlijke anti-reclame zorgt, is kennelijk het moment aangebroken om te ontwaken.

Een ander veilig en daarom geliefd mikpunt is de Amsterdamse As-Siddieqschool. Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) en de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (PvdA) zullen niet snel worden teruggefloten, als ze dit salafistenschooltje tot de orde roepen.

Ze krijgen daarbij zelfs steun van conservatieve moslims, die de gelegenheid benutten om zich als ’gematigd’ te presenteren. Zo roept vice-voorzitter Said Bellari van de Islamitische Scholen Bestuurs Organisatie (Isbo) ouders op om hun kinderen van deze school af te halen, omdat deze niet meewerkt aan de ‘integratie‘. Hoe gematigd en progressief!

Maar niet heus. Op initiatief van de Isbo gingen acht scholen in Midden- en Oost-Nederland in 2003 samen in de schoolvereniging Simon. Hoe het op deze scholen toegaat staat in een artikel, waarin tien vragen over islamitisch basisonderwijs worden behandeld.

Vraag: “Dragen alle meisjes hoofddoeken?” Antwoord: “Vaak wel, vooral in de hogere groepen. Vaak doen meisjes dat uit zich zelf of op verzoek van hun ouders. Maar op veel scholen is het ook een regel, meestal in de hogere groepen.”

Andere vraag: “Zitten jongens en meisjes op islamitische scholen in aparte klassen? Antwoord: “Meestal niet. Maar vaak wel in aparte rijen of aparte groepjes, zeker in de hogere groepen. Op één enkele school gaan jongens en meisjes in aparte delen van het gebouw naar school, of zijn er zijn verschillende ingangen voor jongens en meisjes.”

Zo worden kinderen van acht tot twaalf jaar al voorbereid op de seksuele apartheid en op de ‘religieuze plicht’ om een hoofddoek te dragen. Dat is dus de ‘medewerking’ van de Isbo aan de integratie. En ondertussen maar boe roepen tegen de As-Siddieqschool, die net een graadje erger is bij het inpakken en indoctrineren van schoolkinderen.

Als bliksemafleider fungeren ook de salafistische moskeeën van sjeik Fawaz Jneid, de Tilburgse vader en zoon Ahmed en Sulayb Salaam en el Tawheed in Amsterdam. De salafisten hebben enkele jaren geleden besloten om het geweld in Europa af te zweren. Vandaar dat zelfs haatsjeik Fawaz gematigd reageerde op de Wilders-film Fitna.

De veiligheidsdienst kan daardoor opgelucht vaststellen dat de terroristische dreiging uit deze hoek flink is afgenomen. Dat alles komt dus niet door de scherpe of de minder scherpe toon van het islamdebat, maar is gewoon het gevolg van een tactische koerswijziging van de salafisten zelf. In hun moskeeën worden overigens nog steeds dezelfde radicale en antiwesterse boodschappen verkondigd, meldt de AIVD.

Vergeleken met deze ultra’s zijn alle andere moskeeën ’gematigd’ of zelfs ‘progressief‘. Onder die vlag wordt bijvoorbeeld het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart verrijkt met twee moskeeën. Inmiddels is gebleken dat de Poldermoskee van ex-radicaal Mohammed Cheppih helemaal niet zo vooruitstrevend is als bij de opening werd aangekondigd. Met de shariaverheerlijker Khalid Yasin als vaste klant heeft het meer weg van een woestijnmoskee.

In vrijwel exact dezelfde lovende bewoordingen maakte tv-zender AT5 vorig jaar melding van de bouw van nog een 'progressieve en gematigde' moskee zonder minaretten in Slotervaart. Daar zullen volgens Yahia Bouyafa, voorzitter van de Federatie van Islamitische Organisaties in Nederland, ook homo’s van harte welkom zijn.

De FION heeft geen eigen website en laat zelden iets van zich horen. De organisatie van Bouyafa is - dat staat nu zonder twijfel vast - aangesloten bij de Federation of Islamic Organisators (FIOE), de Europese tak van de fundamentalistische Moslimbroederschap. Minister Guusje ter Horst (PvdA, Binnenlandse Zaken) bevestigde het dit voorjaar in antwoord op Kamervragen van SP, PVV en VVD. Bouyafa is overigens geen voorzitter meer van de Contact Groep Islam, een islamitische koepelorganisatie, die als gesprekspartner fungeert van de Nederlandse overheid.

Op de website van deze FIOE is er eindelijk een teken van leven van de FION. Dawa-experts (missionarissen) uit Europa, Canada, Koeweit en Saoedi-Arabië namen op 12 en 13 december deel aan een mede door de FION georganiseerd trainingsprogramma voor ‘nieuwe moslims’, ofwel Nederlandse bekeerlingen. Een hoofdrol was weggelegd voor de in Canada wonende prof. Jamal Badawi.

Het ‘bekeerlingenweekend’ vond plaats aan de Islamitische Universiteit in Rotterdam. Het weekeinde moest er toe bijdragen dat ‘de juiste gematigde denkbeelden’ worden verspreid onder de nieuwe moslims. Ontdek Islam en het Landelijk Platform Nieuwe Moslims waren bij de organisatie betrokken. Beide deelnemers zijn 'specialized members of the Federation’, waarbij niet duidelijk is of hier de FION of de FIOE wordt bedoeld. Maakt niet uit. In beide gevallen gaat het om de Moslimbroederschap.

De Nederlandse Islamitische Omroep (NIO) bracht op haar website een kort verslag van de mentorcursus voor bekeerlingen. “Nederlandse bekeerlingen verzorgden presentaties met titels als: ‘kleding voor bekeerde vrouwen’ en ‘percepties van de nieuwe moslim’ en ‘beroemde bekeerlingen‘. Kenmerkend voor de presentaties was de terugkerende Hollandse nuchterheid die de boventoon voerde.”

‘Klapstuk van het weekend was Jamal Badawi met zijn theologische verhandelingen. De ‘speciale gast’ wordt door de NIO omschreven als een ‘charismatische spreker’. Prof. Badawi is auteur van diverse werken over de islam, zoals Gender Equity in Islam. Hij is lid van de door Yusuf al Qaradawi geleide European Council for Fatwa and Research en van de Amerikaanse tegenhanger hiervan, The Fiqh Council of North America. Beide organisaties vaardigen religieuze voorschriften voor moslims uit.

Badawi sprak eerder op een bijeenkomst van Griekse bekeerlingen, die net als het weekeinde in Rotterdam werd georganiseerd door de Native European Muslim Assembly (NEMA), volgens al Qaradawi’s eigen site een van de bij de FIOE aangesloten verenigingen en tevens onderdeel van de dawa-afdeling van de Europese Moslimbroeders.

Badawi geldt als een leidende figuur van de Moslimbroederschap in Noord-Amerika. De voorvechter van gelijkheid tussen de seksen beschouwt een ’vriendelijke klap’ als een goed middel om een echtgenote van haar slechte gewoontes af te helpen. Deze ’vriendelijke klap’ mag alleen op het lichaam en niet in het gezicht worden gegeven, aldus een uitspraak van Badawi op Islamonline, de eerder genoemde website van al Qaradawi’s Europese fatwaraad.

Badawi is niet te spreken over homoseksualiteit, laat hij weten aan het slot van een andere uitspraak. “Het toestaan van homoseksualiteit in de naam van liberalisme en vrijheid is een soort afwijking van de aangeboren of fitrah natuur waarmee de Almachtige Allah de mensheid heeft geschapen. Vanuit ons perspectief als moslims en vanuit moreel standpunt is dit een stap terug en een achteruitgang voor de hedendaagse wereld.”

Jamal Badawi mag dit natuurlijk vinden. Je vraagt je echter wel af waarom zijn Nederlandse broeders van de FION dan toch homo’s van harte welkom gaan heten in hun moskee, die volgend jaar de poorten opent. Of was deze homovriendelijkheid niet meer dan een poging om als gematigd en vooruitstrevend over te komen bij het Nederlandse publiek?

Het blijft wonderlijk. Geen politicus zal ooit beweren dat de pinksterbeweging of de Evangelische Alliantie progressieve organisaties zijn die de integratie bevorderen. Ik heb nog nooit een PvdA’er, GroenLinkser of D66'er positief horen praten over deze christelijke zendingsdrang.

De Poldermoskee en de FION-moskee, die volgend jaar haar poorten opent, zijn alleen maar gematigd als je ze vergelijkt met Faizel Enait of sjeik Fawaz Jneid. Beide organisaties bedrijven missie voor een fundamentalistische islam. Dat mag in Nederland. Maar het verbaast me altijd weer dat deze missionarissen van een onderdrukkende godsdienst zo veel krediet genieten bij mensen, die zichzelf als vooruitstrevend beschouwen.

Carel Brendel

4 opmerkingen:

 1. --Het blijft wonderlijk. Geen politicus zal ooit beweren dat de pinksterbeweging of de Evangelische Alliantie progressieve organisaties zijn die de integratie bevorderen. Ik heb nog nooit een PvdA’er, GroenLinkser of D66'er positief horen praten over deze christelijke zendingsdrang.--

  Dat is en blijft voor mij onverklaarbaar. Ik denk dat het simpelweg persoonlijke rancune is.
  Liever Turks dan Paaps of zoiets.

  Echt ziek maar wel een bewijs dat de meeste politici heden ten dage niets dienen dan het eigen bedorven ego.
  Heeft niets met idealen laat staan met afgewogen opereren te maken.
  Zulke figuren moeten dan wetten maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Laten we de media blijven aansporen om nooit meer de term "gematigd" te gebruiken als er in werkelijkheid sprake is van fundamentalisme, pure and simple. Van journalisten mag verwacht worden dat ze dit kunnen begrijpen. En als ze het hebben begrepen dat ze de daad bij het woord voegen. En als ze het niet hebben begrepen dat ze het debat over deze vraag en hoe er mee om te gaan helpen aanjagen. Alles beter dan deze leugenachtigheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Illusies

  De dood bestaat uit leegte.
  Uit niets.
  Gelovigen zien iets moois
  in de dood.
  Een hemels of paradijselijk
  leven of beiden.
  Dat zijn illusies!

  BeantwoordenVerwijderen