Opperrabbijn van Moscou schrijft brief aan Tweede Kamer


Klik op de brief voor de uitvergroting.

28 opmerkingen:

 1. Dus, omdat de nazi's aan jodenvervolging deden vindt deze russische rabbijn dat Nederlandse joden het recht hebben om een geit te keel door te snijden als zijnde feestelijke gebeurtenis. Rare gasten, die gelovigen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Opmerkelijk hoe iemand die zo dicht bij god meent te staan zo'n blijk geeft van oogkleppen en bekrompenheid.
  Net een kruidenier van zijn eigen winkeltje.

  Waarom niet een algemenere kijk op de mensheid laten zien.
  Iets wat ons allen zo verbindt ?
  Een bemoeizieke overheid verpest het namelijk voor iedereen, gelovige of atheist.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. In tegenstelling tot halal slachten is koosher slachten wel degelijk een acceptabele manier van slachten.Koosher slachten gebeurt met een mes dat qua scherpte concureert met chirurgische vlijmen waardoor met één haal de gehele hals wordt doorgesneden.Daarbij is het aan een hoop regels gebonden die er allemaal voor zorgen dat het slachten snel en zo pijnloos mogelijk geschied.De redenering van Hammie het Varken raakt dus kant nog wal.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Charles de Gaulle,
  Hammie het Varken heeft gewoon gelijk. Wat zijn dat voor rariteiten om een beest de keel door te snijden
  en dan nog onverdoofd.
  En dat om te offeren.
  Het woord offeren alleen al maakt mij misselijk.Wij leven in 2011 en niet een paar duizend jaar geleden.
  Ga je verstand eens gebruiken

  BeantwoordenVerwijderen
 5. De hals van een dier doorsnijden en dan denken dat je een beter mens bent dan je buurman. Buurman in dit geval omdat medemens uit beeld verdwenen is.
  Net zoals de 'internationale socialisten', vechters voor universele mensenrechten,Christelijke en islamitische ontwikkelingswerkers, probeert men vanuit het buitenland nieuwe normen en waarden te bevorderen.
  Op weg naar een geglobaliseerde wereld.
  Op weg naar de chaos.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Kernvraag is: hoe ver gaat de godsdienstvrijheid? Een moeilijke. Voor mij persoonlijk mogen allerlei religieuzen leven naar de meest malle religieuze voorschriften als dat hen gelukkiger maakt en zolang ik er maar geen last van heb. Maar dan kunnen natuurlijk altijd nog anderen dan ik last hebben van een geloofspraktijk, niet alleen gelovigen (of kinderen van gelovigen) binnen de desbetreffende geloofspraktijk, maar eventueel ook anders- of niet-gelovigen. In het geval van de praktijk van ritueel slachten moeten we wellicht ook meewegen dat dieren er last van hebben (en vervolgens dierenliefhebbers die erg ongelukkig worden van het idee van onnodig dierenleed).
  Er zijn natuurlijk terdege religies denkbaar, sterker, zulke religies bestaan, waar het door de gelovigen strikt volgen van de bij die religies behorende voorschriften maatschappelijk gezien onaanvaardbare gevolgen heeft. In zulke gevallen is een zekere inperking van de vrijheid van die gelovigen om naar hun eeuwenoude rites te leven aan de orde.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. (vervolg)
  Wat te denken van het rituele slachten volgens de regels van het joodse geloof? De massaliteit van de vleesconsumptie en het totale aantal van de ten behoeve van die vleesconsumptie gefokte en geslachte dieren schijnt mij uit het oogpunt van dierenliefde (en milieu-overwegingen) eerder een misstand dan het feit dat op dat totale aantal een minieme fractie dieren onverdoofd ritueel geslacht wordt. Als het slechts om het voorkómen van onnodig dierenleed gaat kan ik de focus op de slacht volgens religieus-joods gebruik moeilijk plaatsen. Ik vind het bovendien nogal moeilijk te beoordelen hoeveel groter het dierenleed is in geval van die manier van slachten. (Wel zou ik, als ik nou zélf geslacht moest worden, graag eerst verdoofd worden alvorens mij met een vlijmscherp mes in één haal de keel wordt doorgesneden, dat ook wel weer.)

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Wetgeving dient,m i, te gaan over het verkeer tussen burgers onderling.
  Niet over dieren of planten of wat dan ook.
  En dus ook niet over god.
  De wetgeving staat godsdienst toe, gedoogd, op een voorwaardelijke wijze. ( zie art 6 grondwet).
  Eerst de wet van de burgers is geldig dan pas is er eventueel ruimte voor godsdienst.

  Wetgeving dient te streven naar een openbare orde met zoveel mogelijk ruimte voor het individu.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Waar komen (religieuze)rituelen vandaan ?

  Van de jacht ?


  http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/pe_prb/r/red_deer_antler_head-dress.aspx

  "These worked antlers are thought to be head-dresses. The holes would have been used to tie them to the head with a leather thong.They may have been worn by hunters as a disguise, but it is more likely that they were part of a costume worn on special occasions, perhaps during religious ceremonies"

  we zijn dan in het mesolithicum ! [proest]

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Hoeiboei bedankt voor het publiceren van de brief. Vannacht heb de opperrabbijn een lange e-mail gestuurd met het argument dat onomstotelijk vaststaat dat zoogdieren, waaronder mensen, pijn, angst en stress kunnen ervaren. Er is van alles mis in de behandeling van onze genetisch nauwverwanten en de religieuze voorschriften verergeren en verlengen het ondragelijk lijden tijdens het moedwillig doodmaken door inwerking van geweld. Ik hoop een reactie van zijn kant te mogen ontvangen.

  @charles de gaulle wil ik vragen of hij er brood in ziet zijn methode te slijten in ziekenhuizen bij toepassing van euthanasie. Het genoom van mensen en varkens verschillen zo weinig dat er geen rationele redenen zijn te bedenken deze "pracht-methode" ook voor mensen snel beschikbaar te laten komen als een acceptabele manier van levensbeëindiging. Er mogen ook religieuze teksten tijdens de handeling worden uitgesproken. De mensheid claimt meer dan honderdduizend god, goden of godinnen. Keus zat dus en als varkens, paarden en runderen op die manier vrolijk langzaam doodgaan moet dat voor mensen toch zeker kunnen gelden. Succes charles...

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @Paul,
  Zou er niet toch enig verschil bestaan tussen mens en dier op het punt van kennis en bewustzijn van wat hem in geval van slachting overkomt? De goed uitgevoerde rituele slachting ORT is in een flits gebeurd, voor het dier weet wat hem overkomt en zonder dat hij lange tijd vooraf zou kunnen gruwen om wat hem zal overkomen. Hij heeft niet tijdens zijn dierenbestaan kranten gelezen en gegruwd van het wrede lot dat zijn mededieren ten deel viel in het slachthuis. Het vervoer naar het slachthuis is zonder twijfel voor het dier angstwekkend en stressvol, maar dat is bij ritueel en gewoon slachten niet verschillend, sterker, bij ritueel slachten kon het er op dit punt wel eens wat zorgvuldiger aan toe gaan.
  Ik zie niet goed waar je de zekerheid vandaan haalt dat de kwaliteit van leven van een ritueel geslacht dier, in vergelijking met een op gangbare moderne wijze geslacht dier, met inbegrip van de laatste ogenblikken van dat dier, zo beduidend veel minder is.
  Nog een kleinigheid. Je noemt het geringe verschil tussen varkens en mensen qua genoom. Dus als we varkens onverdoofd met een mes mogen slachten, waarom dan mensen niet, bijv. als methode van euthanasie? Een interessante redenatie. Maar het zal je toch wel bekend zijn dat varkens nou juist nooit worden geslacht volgens de in de joodse religie voorgeschreven methode?

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Of men schrijft aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, òf men schrijft aan het Parlement. Maar de formele en de familiaire benaming langs elkaar heen gebruiken is niet juist. Maar dit terzijde de familie Goldschmidt zal al wel een tijdje weg zijn uit Nederland.

  Het is jammer dat de rebbe uit Moskou niet goed nagedacht heeft, verdoofd slachten is niet tegen de regels voor de koosjere slacht. Die rituelen zijn er namelijk om dierenleed te beperken, niet om dierenleed te laten voortbestaan.

  Het is altijd zo geweest dat rede en verstand deel uit hebben gemaakt van de joodse levenswijze. Het is jammer dat deze moskoviet niet zoveel inzicht heeft. Het is namelijk helemaal geen punt voor een oprechte jood om GEEN vlees te eten als er geen koosjer geslacht vlees beschikbaar is. Daarnaast is het ook geen enkel probleem om vlees te eten van dieren die WEL volgens de regels van de Nederlandse wet zijn geslacht. Dat zou een echte rabbi toch moeten weten!

  BeantwoordenVerwijderen
 14. charles de gaulle zei...
  "In tegenstelling tot halal slachten is koosher slachten wel degelijk een acceptabele manier van slachten."

  Zoek de verschillen hier:
  http://tinyurl.com/3fkcr2j

  Vergeet niet de filmpjes te bekijken. (beter niet vlak na de maaltijd)

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @kees rudolf
  Bedankt Kees voor je opmerking dat de joodse religie geen gruwelen toepast op varkens. Ik wordt altijd wat onnauwkeurig als ik me met onbegrijpelijke dingen bezig hou. Overigens je voorbeeld over het verschil van kennis en bewustzijn tussen verschillende soorten zoogdieren kan ik moeilijk duiden. Voor het zoogdier mens geldt net zo goed dat rampen die niet op voorhand bekend zijn, vooraf ook geen stress veroorzaken. Sommige soorten zoogdieren merken wel dat er bijvoorbeeld een tsunami het land zal overspoelen en vluchten weg terwijl het enige zoogdier dat op een gevaarlijke manier vervreemd is van zijn instincten rustig zijn krantje blijft lezen of bij de eerste vloedgolf zijn camera pakt.

  Je vraag waar ik de zekerheid vandaan haal dat er veel verschil is tussen de christelijk/socialistisch/liberale-slachtmethoden en de overgeleverde religieuze voorschriften van de Semitische stammen uit het Midden-Oosten. Die vraag is eenvoudig te beantwoorden. Zie een avondvullende informatiebron op website http://home.deds.nl/~shepherd/4sheep/stop_ritueel_slachten.html met alle informatie. Nog wat meer prettig nieuws op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dhabiha. Maar misschien is het overtuigend genoeg voor mensen in deze tijd die omringd worden door de producten van gestolde wetenschap er nu ook een hard bewijs is geleverd door de Landbouwuniversiteit Wageningen die alle religieuze claims omtrent ritueel slachten heeft verwezen naar de kelders van de menselijke geest.

  Wat betreft de mens als vleeseter, is het jammer dat Nieuw-Guinea niet meer tot het Koninkrijk der Nederlanden behoort. Een mens heeft altijd ook mensenvlees gegeten en zal dat incidenteel ook altijd blijven doen. De Papoea's uit Nieuw-Guinea zijn hele vrome mensen en volgens hun geloof is het eten van slimme mensen een manier om zelf ook slim te worden. Vrijheid van Godsdienst gaat volgens religieuzen in deze vochtige lage landen boven alle wetten dus de Papoea's zouden ook hun religieuze rechten moeten kunnen claimen. Ik weet niet of zij ook chirurgisch scherpe messen hebben net als de Semitische stammen uit het Midden-oosten of dat dat weer een verzinseltje is dat er halverwege is tussengeslopen?

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @Paul,
  Ik heb geen heel uitgesproken mening op dit punt en enige tegenzin me er goed in te verdiepen. Bij de normale (niet rituele) slacht zou ik ook ongaarne toeschouwer zijn. Maar toevallig las ik net een stukje over de hoeveelheid pijnzenuwen in de hals, het langzaam doodbloeden, stikken in eigen bloed enz. Hoogst onverkwikkelijk, inderdaad, als het allemaal klopt. Van mij geen verdediging van deze praktijk. Het liefst weet ik er niks van.
  Er is alleen een aspect wat mij een beetje dwars zit, enigszins vergelijkbaar met wat ook een rol speelt bij de tam-tam over de kindermisbruikschandalen in de RK-kerk (waar ik ook het liefst niks van zou weten). Aan die schandalen valt weinig goed te praten. Sterker, het staat vast dat kindermisbruik niet getolereerd kan worden. Maar een rol speelt wél dat het voor de anti-papisten de ideale stok is om de hond mee te slaan.
  De opwinding over het onverdoofd ritueel slachten komt mij, gemeten aan de omvang van het verschijnsel, soms wel eens wat disproportioneel voor. En dan kan ik het niet helpen dat ik bij sommigen anti-joodse sentimenten vermoed.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @Kees Rudolf
  Zag gisteren voor het afsluiten van mijn pc je bericht binnenkomen via de e-mail. Ik was bijzonder verrast moet ik zeggen over je wijze woorden. Ik snap heel goed dat cultuurspecifieke items in een negatief daglicht stellen automatisch de reflex oproept dat ook andere en mogelijk verborgen agenda's werkzaam kunnen zijn. Wat dat betreft kan ik je geruststellen met betrekking tot mijn opstelling. Ik respecteer weliswaar geen meningen, inclusief mijn eigen mening maar respecteer wel mensen. Als voorbeeld heb ik meerdere CDA-kamerleden gevraagd voor mij aan te wijzen welk deel van het DNA dat verschilt tussen mensen en varkens, paarden etc. zo inferieur is dat een gewelddadige dood is te rechtvaardigen. Ik maak er geen geheim van dat ik walg van het landbouwbeleid van het CDA. Ik vermeld wel altijd mijn naam en adres omdat ik wil voorkomen dat er enige dreiging zou uit kunnen gaan van mijn opstelling. Op de heer Haersma Buma na, heb ik ook altijd keurig persoonlijk antwoord terug gekregen. Ze begrepen mijn argumenten was grofweg hun antwoord maar waren het er niet mee eens. Ik had ook niet verwacht dat de machtsmachine van het CDA na mijn briefje knarsend tot stilstand zou zijn gekomen. Voor wat betreft de heer Ormel koester ik zelfs enige sympathie als persoon. Toch zeg ik de jongeren van Pink na “Verlos ons van het CDA” want wat er gebeurt met onze genetisch nauwverwanten wiens intrinsieke waarde door CDA maar ook VVD en PvdA met kracht wordt ontkend, door deze partijen dezen slechts gereduceerd worden tot de waarde van de grondstoffen die hun gedode lichamen opleveren. Elk recht wordt de betrokkenen ontzegd zelfs het recht op hun eigen lichaam, zelfs het uit te gillen omdat hun keel is doorgesneden door het inlopend bloed in de luchtpijp dat elk geluid onmogelijk maakt in hun deerniswekkende laatste ogenblikken voor ze hun ogen definitief moeten sluiten. Daar hou ik niet alleen het CDA voor verantwoordelijk maar deze laatste partij verdedigd in hoge mate steevast de allerlaagste instincten in een mens. Het zou goed zijn als deze onfatsoenlijke partij verdwijnt of gemarginaliseerd wordt en daarmee hun greep op de samenleving; de peilingen stemmen hoopvol.

  Het is mij bijna onmogelijk om mijn ontzetting over zulke moedwillig toegepaste barbaarsheden op rustige toon te voeren. Ik ben dan ook heel dankbaar dat er een politieke partij is met twee fantastische politica die daar wel toe in staat zijn om op rustige maar besliste toon de feiten naar voren te brengen. Feiten gebaseerd op deugdelijk en breed erkend wetenschappelijk onderzoek. Let wel, de Partij voor de Dieren vraagt slechts verdoving voorafgaand aan de gruwelijkheden.

  Ik wil je graag de bijdragen van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren tijdens het debat in de Tweede Kamer onder de aandacht brengen. Esther verstaat perfect de kunst om heel overzichtelijk en zakelijk de verschillende aspecten rond de religieuze methoden naar voren te brengen. De verantwoordelijken en voorstanders kunnen er kennis van nemen zonder zich direct aangevallen te voelen en worden tevens de mogelijkheid geboden een stap in de goede richting te zetten zonder gezichtsverlies onder redelijke argumenten.
  Als je daar belangstelling voor hebt, zie
  http://debatgemist.tweedekamer.nl/Player/?mid=366 .

  Ik deel je bezorgdheid dat de discussie anti-joodse of anti-islamitische sentimenten kunnen herbergen die op personen zijn gericht. In beginsel mag iedereen in irrationale ideeën vluchten. Voor sommige mensen zelfs noodzakelijk. De grens ligt voor mij bij het overschrijden door geweld of dat vrijheid van godsdienst of meningsuiting betreft.

  Nogmaals bedankt Kees voor de wijze waarop je hebt gereageerd, klasse.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Goed nieuws voor miljoenen medezoogdieren die voortaan alleen nog maar een ellendig en te kort leven hoeven te leiden in de bio-industrie, nu zonder een ontluisterd einde door op de rug liggend het bloed in het rond opspuiten tot boven de hoofden van de religieuze beulen tegen de tegelwanden. Ook belangrijk dat de bio-industrie niet langer stilzwijgend van deze afschuwelijke praktijken gebruik kan maken om de gedemonteerde lijken van wel en niet religieus gedode individuen in supermarkten onder etiketten aan te bieden.

  Gehoord het commentaar van de rabbijn in het NOS Journaal waarbij hij aangaf het jammer te vinden dat hij en zijn geloofsgenoten niet kunnen leven in Nederland zoals ze zouden willen leven. Tegen deze rabbijn zou ik willen zeggen wees blij dat u niet de intellectuele dapperheid hoeft op te brengen om deze gruwelijkheden zelf bespreekbaar te maken om er een einde te maken in eigen kring. Een ander voordeel voor de rabbijn is dat hij niet steeds te hoeven te verschuilen achter zijn god die kennelijk wreedheden opeist. Ik denk dat per saldo toch in het voordeel van de religieuzen zelf zal zijn. Hedendaagse inzichten die gebaseerd zijn op internationaal erkend wetenschappelijk onderzoek zou toch voor elk zinnig mens meer moeten gelden dan de inzichten van wat stamoudsten uit de oudheid ooit hun god in de mond heeft gelegd.

  Ik pleit er niet voor om alle verschillen van inzicht dat we cultuur noemen te nivelleren. In dit geval gaat het echter om zo'n enorm verschil dat uitmaakt voor een groep zoogdieren waar we nota bene zelf toe behoren. Maar ook andere levensvormen als vissen en vogels die veel hoger ontwikkeld zijn mensen ooit hebben gedacht. Maar als mensen beweren dat er zulke vreselijke en wrede goden bestaan, is toch minimaal de eerst intellectuele eis om het bestaan van zulke goden aan te tonen of waarschijnlijk te maken. Intellectuele rechtschapenheid via de methoden van dit tijdsgewricht in plaats van uit een tijd dat mensen nog geen glas voor hun ramen hadden.

  Hulde voor de PvdA, die gebroken heeft met het volgen van de CDA-lijn, de meest dieronvriendelijkste politieke partij ooit, die sterk verweven is met de de bio-industrie, er eigenlijk deel van uitmaakt. De PvdA heeft de intellectuele moed opgebracht om enerzijds haar electorale belang bij orthodoxe groepen af te wegen tegenover de bevindingen van de wetenschappers van de Landbouwuniversiteit Wageningen en andere groeperingen. Niemand kan meer zeggen onwetend te zijn gehouden dat er iets vreselijke dingen gebeuren in Nederland achter muren waar geen daglicht meer kan schijnen laat staan dat het het daglicht kan verdragen.

  Ik mag hopen dat in elk geval een deel van de VVD-fractie ook achter het wetsvoorstel gaat staan. Het is maar een kleine stap want hiermee wordt de wettelijke toestand weer hersteld die al eerder in Nederland bestond. De VVD-ers zijn niet nodig om tot een meerderheid te komen maar ze zouden deel uit kunnen maken van een beschavingsoffensief in Nederland. Goed beschouwt was religieus doodmaken al verboden en dus illegaal. Kennelijk is er een wet nodig om een andere wet die massaal wordt overtreden weer te laten gelden. Kennelijk staat er nog meer op het spel ook in staatsrechtelijke zin.

  Een beetje feest want Nederland heeft heel wat beschaving in te halen en zeker als het gaat om genetisch verwanten die vandaag dezelfde rechten hebben als het deel van de Afrikaanse bevolking dat door voornamelijk de Zeeuwse voorvaderen van Jan Peter Balkenende naar Amerika zijn getransporteerd als ebbenhout. Tijd voor een beschavingsoffensief, tijd voor herstel van waarden.

  O heer, verlos ons van het CDA en graag inclusief de gruwelhokken en de bloedgoten!

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Schapen zijn hoogbegaafde dieren

  Wie het klasje schapen op het journaal zag dat voor de bloedbevlekte slachtbakken stonden, zenuwachtig heen en weer lopen om de omgeving in zich op te nemen na een ongetwijfeld stressvolle rit in de veewagen.

  Wat ging er in de breinen om, wat waren hun gedachten? Misschien wordt de inschatting wat gemakkelijk na het lezen van het artikel dat in de New Scientist heeft gestaan. Lees aandachtig dat schapen problemen kunnen oplossen die menig mensachtige soorten de pet te boven gaan.

  http://welingelichtekringen.nl/11259-schapen-zijn-hoogbegaafde-dieren.html

  http://nos.nl/video/231390-kamer-voor-verbod-onverdoofd-slachten.html

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. 'Een verbod op Halal-vlees dreigt!'

  'In deze kwestie verenigen we ons aan de verzoeken vanuit de Joodse gemeenschap, die ook vragen om behoud van dierenslachting zonder verdoving, om te voorzien in de behoefte van koosjere vleeswaren.

  Wij rekenen erop dat gehoor wordt gegeven aan dit verzoek. Een verzoek tot het niet verbieden van onverdoofd slachten dat gedeeld en gesteund wordt door meerdere Islamitische organisaties, waaronder de Vereniging Imams Nederland.'

  Namens de Haagse moskeeën: Stichting El Islam, Stichting as-Sounnah, Stichting Annour en Stichting El Mohsinin.

  Den Haag, 11 april 2011

  http://al-yaqeen.com/nieuws/nieuws.php?id=1911

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @el_tororoso

  Het argument dat religieuzen niet gehoord zijn in het politieke debat is ongeldig. Het kost de gemeenschap handen vol geld aan subsidies om allerlei religieuze wensen met betrekking tot omroepen, kranten, kerken, moskeeën en synagogen te honoreren. Er is zelfs voor het zingen van religieuze en niet-religieuze kinderliedjes in groepsverband subsidie te krijgen waarbij de subsidieverstrekker slecht eist als tegenprestatie dat de liedje door de kinderen reeds uit het hoofd gezongen kunnen worden. (echt waar)

  Als het geluid van de orthodoxe religieuzen onvoldoende gehoord is dan is dat geheel aan deze groep zelf te wijten. Er is geen reden dat er enige belemmering om geen gebruik kan worden gemaakt van de overvloedig beschikbare religieuze en seculiere media. Daar hebben ook velen gebruik van gemaakt. Flitsdoodmethode, chirurgisch scherpe messen reeds beschikbaar duizenden jaren geleden, een berg voorschriften en de wil om toezicht en methoden te verbeteren (CDA-standpunt) zijn alle de revue gepasseerd.

  De wetenschap heeft alle religieuze en CDA-argumenten weerlegt. Blijkens het standpunt van de PvdA zijn redelijke mensen uiteindelijk bereid de vruchten van wetenschappelijk onderzoek te accepteren als de best mogelijke manier om iets te zeggen over zaken die zich in de realiteit voordoen. Ook orthodoxe religieuzen rijden in auto's, gaan naar de dokter, kijken televisie en maken gebruik van een website. Allemaal gestolde producten van de wetenschap waarvan de kennis per definitie goddeloos is. Er zijn religieuze wetenschappers maar er bestaat geen religieuze wetenschap die dergelijke kennis en producten kunnen voortbrengen.

  Wetenschap is er voor iedereen. Orthodoxen zouden er ook gebruik van kunnen maken om aan te tonen dat er enige waarschijnlijkheid is te ontdekken in het feit dat hun god of goden bestaan en dat deze entiteiten handelingen eisen die nu onomstotelijk wetenschappelijk zijn bewezen als onaanvaardbare gruwelijkheden. Deze kennis is voor elk redelijk en niet-redelijk denkend mens beschikbaar. Let wel, het gaat hier niet om het doden zelf, noch om het nut of noodzaak maar op de manier waarop. Die is vanaf vandaag te gruwelijk voor woorden en is nauwkeurig uit te drukken in wetenschappelijke termen en bewijs.

  In afwachting vertrouw ik op de redelijkheid van weldenkende mensen, gelovig en niet-gelovige islamieten, joden, christenen, de seculieren, de atheïsten en op wetenschappers die hun vak verstaan. Er is iets heel erg mis in Nederland daar waar hoogontwikkelde zoogdieren waar toe wij mensen ook toebehoren op gruwelijke wijzen worden afgeslacht in kantelboxen en fixeertoestellen, goed gepraat door mensen die nota bene verdedigen dat hun God deze hel voor weerlozen vereist van diegene die zelf in het paradijs willen komen.

  Nuttige link:
  De koppenmaker en fotoplaatser is evident niet de auteur van het artikel. Lees vooral de laatste twee alinea's en de laatste zin dat de inspecteur tijdens de doodstrijd van een stier deze kan redden door aan de bel te trekken.
  www.dvhn.nl/stelling/article6715635.ece/'Toezicht-op-rituele-slacht-beter-dan-op-gewone-slacht'

  BeantwoordenVerwijderen
 23. We bieden leningen aan alle eerlijke personen voor de noodzaak om verschillende projecten uit te voeren (waaronder de aankoop van appartementen, autoverkoop, investeringsleningen, schuldaflossing, huurbetaling of andere personeelskosten).

  E-mail: info@creditfinance-bank.com
  WhatsApp-nummer: +33784505888
  Website: https://creditfinance-bank.com

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Wir streamen die beste deutschen Sender Disney Channel, Ard, N24, 3sat, Tele 5, dmax, Kabel eins, Pro 7 Maxx, Pro Sieben, sat1, ZDF. Sie können von hochwertigem Sender am populaerste Sendungen verfolgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Hallo groeten aan iedereen hier. Mijn naam is Marie Alice, ik wil deze geweldige gouden kans gebruiken om een tastbaar getuigenis te delen over hoe ik vorig jaar in de zelfde tijd een lening van 60000 euro kreeg. Ik was op zoek naar een lening en ik werd later gedupeerd. Ik probeerde het opnieuw en ik ontmoette een vrouw zoals ik die klaar en bereid was om me te helpen een lening te krijgen tegen een rentevoet van 2%. Deze vrouwelijke leningverstrekker is een betrouwbare vrouw, dus besloot ik contact met hem op te nemen en hij gaf me de mogelijkheid om een lening aan te vragen bij haar bedrijf. Het grootste deel is dat ik mijn lening in goede gezondheid heb gekregen. Als u geïnteresseerd bent om een lening te krijgen, kunt u contact met haar opnemen via e-mail (vladimirafinancialinvestment@gmail.com)

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Hallo dames en heren.
  Welkom bij NoviCap Financial Service Provider.

  Heeft u dringend behoefte aan een financiële doorbraak? Heeft u om verschillende redenen een lening nodig? NoviCap biedt flexibele leningopties op maat van uw behoeften.

  NoviCap biedt een verscheidenheid aan leningopties voor iedereen die financiële hulp nodig heeft tegen een lage rente van 3%, of het nu gaat om een ​​zakelijke lening, persoonlijke lening of een lening voor medische rekeningen, betaaldagvoorschot, apparatuurfinanciering, hypothecaire lening e.t.c. De service is snel, veilig en betrouwbaar. Stuur een mail via || voor meer informatie over het leningaanbod van NoviCap novicapserviceprovider@gmail.com || of schrijf ons op WhatsApp via: +31642117819

  OVER NOVICAP.
  NoviCap, opgericht in 2015, is een van de grootste leningenmarkt ter wereld. Veel mensen, met name ondernemers, gebruiken de gratis onlineservice van NoviCap om financiering te vinden door te bladeren door meerdere leningsproducten van onze brede netwerkleningen. NoviCap biedt financiering op een snelle, flexibele en transparante manier en biedt professionele beleggers de mogelijkheid om te beleggen in een actief op de korte termijn met een bovengemiddeld rendement.

  We zijn erg snel, betrouwbaar en betrouwbaar en u kunt lenen van € 1.000 tot € 50 miljoen. NoviCap is het juiste bedrijf om contact op te nemen wanneer u een dringende lening nodig heeft.

  U hoeft geen tijd meer te verspillen aan een lening van andere financiële instellingen of stressvolle bankbezoeken. Onze service is 24/7 beschikbaar - u kunt een lening krijgen en uw transacties voltooien wanneer en waar u deze nodig hebt.

  Wij bieden 24-uurs leningen van wereldklasse. Voor vragen / vragen? - Stuur een e-mail naar || novicapserviceprovider@gmail.com || Schrijf ons op WhatsApp via: +31642117819

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Het verkrijgen van een geldige lening tegen slechts 2% rente is altijd een groot probleem geweest voor klanten met financiële behoeften. De kwestie van leningen en onderpand is iets waar klanten zich altijd zorgen over maken bij het zoeken naar krediet van een geldige geldschieter. Maar CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM maakte een verschil in de kredietsector. wij verstrekken leningen tegen een rentevoet van slechts 2% in het bereik van 5.000,00 euro tot 100.000.000,00 euro. Ons bedrijf heeft ook een persoon nodig die onze bedrijfsvertegenwoordiger in uw land kan zijn

  Onze leningdiensten omvatten: -
  * Investeerdersleningen .......
  * Schuldconsolidatie ......
  * Estate / Housing Establisment-leningen ........
  * Zakelijke leningen ......
  * Persoonlijke leningen ........
  * Internationale leningen ... .....
  * Vakantie / Vakantieleningen ............
  * Studiefinanciering. ... ....
  * Auto- of autoleningen
  * Kerstmis en Nieuwjaar leningen

  Onze leningen zijn 100% authentiek en gegarandeerd. Het enige wat u hoeft te doen is ons te laten weten wat u wilt, en wij zullen uw droom waarmaken. CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM zegt JA als uw banken NEE zegt. Tot slot financieren we een kleinschalig kredietkantoor, intermediairs, kleine financiële instellingen. We hebben onbeperkt kapitaal.
  De terugbetaling van de lening begint 1 (een) jaar nadat de lening is ontvangen en de aflossingsperiode loopt van 5 tot 50 jaar.

  VOOR ONMIDDELLIJKE REACTIE EN VERWERKING VAN UW LENINGTOEPASSING BINNEN TWEE WERKDAGEN,
  Neem vandaag nog rechtstreeks contact met ons op via: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com

  Neem contact met ons op met de volgende informatie:

  Voor-en achternaam: ____________________________
  Het bedrag dat nodig is als een lening: ________________
  Leningduur: _________________________
  Het doel van de lening: ______________________
  Geboortedatum: ___________________________
  Geslacht: _______________________________
  Burgerlijke staat: __________________________
  Contact adres: _______________________
  Stad postcode: __________________________
  Land: _______________________________
  Beroep: ____________________________
  Mobiele telefoon: __________________________

  Stuur uw verzoek om een ​​onmiddellijk antwoord op:
  crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com
  BEDANKT,
  Hoogachtend, JEFFREY FRANK

  BeantwoordenVerwijderen