Zolang...

Gevonden_voorwerpen_3
Update 2, 24.2.2010:
"Inderdaad, ik heb me vergist in de emancipatiedrift van de Nederlandse moslims. Maar bovenal heb ik me vergist in de hardnekkigheid waarmee deze emancipatie is tegengewerkt door politieke partijen, die ooit werden opgericht om hun achterban te emanciperen." door Carel Brendel hierr.

Plus update! 'Het Mandement van bisschop Mohamed Rabbae' hierr.

De gemeenteraadsverkiezingen - Sheikh Fawaz Jneid


(...) Zolang het een zaak betreft die ons allen aangaat, wordt samenwerking met niet-moslimorganisaties niet uit de weg gegaan. Het uitgangspunt hierbij dient te zijn dat deze samenwerking waarheid en rechtvaardigheid bevordert. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Ondersteunt elkaar bij het goede en godsvrucht. En ondersteunt elkaar niet bij zonde en agressie.”
(Soerat al-Maa’idah: 2)

In het licht van het voorgaande kunnen wij zeggen dat bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen de moslims in Nederland voor een serieuze uitdaging komen te Imam_sheik_fawaz_jneidstaan. Een uitdaging wat betreft het opkomen voor hun rechten. Politiek Nederland moet duidelijk worden gemaakt dat ze niet om ons heen kunnen bij het maken en invoeren van wetten.

Dit kunnen wij verwezenlijken door actief deel te nemen aan deze gemeenteraadsverkiezingen en te stemmen op degene die oprecht bereid is zich in te zetten voor de zaak van de moslims. Hierbij horen onder meer:

1. Het recht op Islamitische scholen.
2. Het recht van de moslima op het dragen van de hoofddoek; in het bijzonder op scholen en op werkplekken.
3. Het verwerpen van iedere vorm van belediging richting God, Boodschappers en Islamitische Voorschriften.

(...) Tevens moeten we niet vergeten dat Adolf Hitler en Benito Mussolini, dankzij hun propaganda, aan de macht kwamen via de stembus. Propaganda die niet veel verschilt met die van een aantal hedendaagse rechtse figuren. Vele kiezers waren toentertijd misleid door deze propaganda die naderhand de burgers alleen maar oorlog, moord en verwoesting bleek te hebben toegebracht.

(volledige bericht hierr)

12 opmerkingen:

 1. Eindelijk duidelijkheid van onze geliefde Sjeik Vaatwas!

  Ik mag dus niemand steunen die stenigt, ophangt, handen of voeten afhakt, vrouwen verminkt met zoutzuur, homo's van flats afgooit, de schaamlippen en clitoris van vrouwen afsnijdt, kinderen van 9 jaar aanrandt of verkracht!

  Of valt dit niet onder Soerat al-Maa’idah: 2 ?

  Als ongelovige Hoer, Hond, Varken en Aap weet ik natuurlijk ook niet alles.

  Ik hoop dus maar dat ik S. Vaatwas heb begrepen, ook al mag ik als ongelovige niet naar zijn studie's luisteren. Mij wacht volgens een bepaald handwerkje een eeuwigdurende en verschrikkelijke hel!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "De moslims in de westerse samenleving hebben momenteel heel wat te verduren op het gebied van hun religieuze identiteit en hun burgerrechten" Erg overdreven, want als mensen het moeilijk hebben dan zijn het juist minderheden die onder islamitische intolerantie te lijden hebben, zoals in bv Egypte, Iran enz. Een opkomen voor hun rechten, waartoe deze intolerante imam de moslims oproept, is nou juist wat minderheden in islamitische landen integenstelling tot hier nou absoluut niet kunnen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Sjeik Fawaz vergist zich: Benito Mussolini kwam niet aan de macht door verkiezingen. De Italiaanse regering viel nadat de koning weigerde om het leger in te zetten tegen de fascistische mars op Rome.

  Adolf Hitler probeerde eveneens via een staatsgreep aan de macht te komen. Later kon hij stembusoverwinningen boeken doordat de Duitse regering niet optrad tegen de door zijn partij ontwikkelde straatterreur.

  Zie de sjeik wellicht overeenkomsten met hedendaagse vormen van straatterreur?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De informatie die ik via allerlei media tot nu toe over baardmans heb moeten vernemen is niet positief, mijn conclusie is dat deze man slecht is, zeker geen goed mens.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Maar je weet wel precies wat je aan deze Sheikh Fawaz Jneid hebt, en dat heb ik toch liever dan zo'n feitenontkenner en bedrieger als bijv. Tofik Dibi, die strooit heel wat mensen zand in de ogen met z'n 'mooie praatjes'.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ave Maria ook Tofik is een slecht mens, als je hem ziet discussieren, daarop worden ze getraind die politici, dan weet je voldoende: lulletje rozenwater.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Het wordt weer duidelijk. Islam is liefde. En wij zijn gek.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Persbericht

  Meer onderbouwing nodig voor kabinetsplannen huwelijks- en
  gezinsmigratie
  Huwelijks- en gezinsmigratie moet mogelijk blijven. EU-richtlijnen en het
  Europese mensenrechtenverdrag kunnen niet opzij worden gezet. Dat zijn de
  uitgangspunten van de brief van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
  (ACVZ) die vrijdag 19 februari 2010 aan het kabinet is gestuurd. De ACVZ
  reageert daarmee op plannen in de kabinetsbrief van 2 oktober 2009.
  Het beperken van de gezinshereniging wordt in de kabinetsbrief weliswaar niet
  genoemd, maar de erin voorgestelde verzwaring van de integratievereisten kan
  daar wel toe leiden. De invoering van het inburgeringsexamen heeft immers al
  een rem op de huwelijksmigratie gezet. De ACVZ gaat er in haar reactie ook van
  uit dat de kabinetsmaatregelen de integratie van migranten moeten bevorderen
  en niet de immigratie beperken.
  De ACVZ legt de plannen uit de brief van 2 oktober 2009 voorts naast het recht
  op gezinshereniging dat is vastgelegd in het Europees mensenrechtenverdrag en
  komt tot de conclusie dat een aantal van de voorgestelde maatregelen
  onderbouwing mist. Dat geldt ook voor het voorstel de eisen voor het
  inburgeringsexamen te verhogen. Ook zijn de ervaringen met dit examen nog te
  beperkt om nu al te besluiten de vereisten te verhogen.
  De ACVZ komt tot de conclusie dat eerst de effecten van de bestaande wetgeving
  moeten worden afgewacht (en geëvalueerd), voordat het huwelijks- en
  gezinsmigratiebeleid opnieuw wordt aangescherpt.
  NOOT voor de REDACTIE: nadere informatie is verkrijgbaar bij de voorzitter van
  de ACVZ, mw. mr. A.C.J. van Dooijeweert, en de secretaris van de ACVZ, mr.
  W.N. Mannens, tel. 070-3704300.
  Het briefadvies (dd. 19 februari 2010) is te vinden op website van de ACVZ
  (www.acvz.org).

  BeantwoordenVerwijderen
 9. 'Stem tegen Wilders'
  Hij wenste Theo van Gogh enkele weken voor zijn dood een ongeneeslijke ziekte toe en wil graag dat Ayaan Hirsi Ali hersenkanker krijgt en blind wordt. De Syrische Fawaz Jneid is één van de meeste radicale en conservatieve imams van Nederland en is verbonden aan de Haagse salafistische As-Soennah moskee. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen is zijn mening over Geert Wilders niet minder opvallend. Hij maakt de vergelijking tussen Wilders en Hitler. “Hun verkiezingsslogans lijken veel op elkaar.” Vanavond in EenVandaag een interview.


  'Ga stemmen, stem tegen Wilders, stem in het belang van moslims'. Dat stemadvies geeft Fawaz tijdens zijn preken aan moslims. Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen bindt de omstreden geestelijke de strijd aan met PVV-leider Wilders. Zijn partij, de PVV, doet in Den Haag mee aan de verkiezingen waarbij deze keer de campagne heviger is dan ooit.

  Op welke partij zijn volgelingen dan moeten stemmen zal hij ze niet opleggen, maar hij spreekt zijn voorkeur uit voor een van de moslimpartijen die meedoen in Den Haag.

  Verkiezingen zijn normaal gesproken geen zaak voor de orthodoxe salafistische imam. Maar bij hoge uitzondering mag van die regel worden afgeweken, zegt hij. En de komst van Wilders is zo'n uitzondering.
  Fawaz en Wilders hebben al vaker de degens gekruist, maar nooit rechtstreeks. Ze daagden elkaar uit voor een debat, maar dat kwam er tot nu toe niet van. Wilders had de Haagse imam willen laten horen in de rechtszaak die tegen de PVV-leider loopt wegens haatzaaien. Maar de rechtbank in Amsterdam besliste dat de imam niet gehoord zal worden tijdens de zitting, die komende zomer verdergaat.

  In Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten is Fawaz niet meer gewenst door zijn anti-Amerikaanse standpunten en sinds 1992 preekt hij in Nederland. De As-Soennah moskee is een van de Salafistische gebedscentra die de aandacht hebben van de AIVD.

  Uitzending met nogal wat radicale uitspraken is nu op site www.eenvandaag.nl en vanaf morgen bij omroep.nl uitzending gemist te zien

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Die fawaz Jneid moet zelf, krijgen wat hij een ander wenst.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen