Voor de islam-experts

Tekst_3

Bij de foto: De man rechts draagt een wit bord met daarop in het Arabisch: 'laa lil irhaab' ('Nee tegen het terrorisme'). Dit is het zelfde Arabische woord dat als 'terroriseren' in het korancitaat van de film Fitna voorkomt. Klik op de foto voor de uitvergroting!


Bovenaan geplaatst,
speciaal voor professor dr. Fred Leemhuis, arabist, emeritus hoogleraar Universiteit Groningen, vertaler De Koran, Unieboek 2007, en de andere islam-experts die Geert Wilders ervan beschuldigen koranteksten (in zijn film Fitna) eenzijdig uit te leggen en/of te manipuleren. Zie de Open Brief in de Volkskrant van 4 februari jl.: 'Wilders manipuleert koranteksten'.

'Soera 8: 60-61, vertaling Leemhuis: “En maakt tegen hen zo goed als jullie kunnen de bewapening en de inzetbare paarden gereed om Gods vijand en jullie vijand daarmee vrees aan te jagen en afgezien van hen anderen die jullie niet kennen, maar die God kent. En wat jullie ook als bijdrage op Gods weg geven, het zal jullie worden vergoed en jullie zal geen onrecht worden aangedaan. En als zij geneigd zijn tot vrede, wees daar dan ook toe geneigd en stel je vertrouwen op God;

In de zonder bronvermelding weergegeven vertaling van Wilders staat terroriseren d.w.z. ‘het stelselmatig schrik inboezemen door gewelddaden; door schrikaanjaging en geweld beheersen’. Leemhuis vertaalt ‘vrees aan jagen’ Dat is vergelijkbaar met afschrikken.'

8 opmerkingen:

 1. De suikerzoete vertaling van Fred Leemhuis klinkt toch heel anders dan een standaardvertaling in het meer universeel begrepen Engels. Dat Fred L. zijn eigen vertaling aanhaalt om met kritiek op hetgeen Wilders doet oplichten te komen beschouw ik dan maar als kritiek van soortgelijke orde gebaseerd op de koran van Kader Abdolah.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De vertaling van Fred Leemhuis is duidelijk bedoeld om onwetende niet-moslims te misleiden. Jammer dat de harde en intolerante sharia-rechtspraak in menig islamitisch land niet volgens deze suikerzoete vertaling handelt.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hier een vertaling uit 1878: http://www.gutenberg.org/files/19786/19786-h/19786-h.htm#d0e18308

  Vanaf vers 53 en/of vers 56 begint de context (verdelg de ongelovigen)Vers 62 komt overeen met de tekst van dhr Leemhuis.

  Het blijft altijd interessant af en toe in het verleden te speuren hoe er toen gedacht en geschreven werd.

  Nb: Deze Koranvertaling heeft in de inleiding ook een hoofdstuk over het leven van Mohammed. Zeer interressant.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Op de site van de poldermoskee (Amsterdam) staat ondermeer als doelstelling;

  "Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van islamitische theologie voor het leven van moslims in een seculiere samenleving (...)"

  En die gedachte staat niet alleen. Ramadan, als bruggenbouwer, werd niet gevraagd die brug te slaan tussen u en de islam maar tussen de moslim en een seculiere maatschappij. De leerstoel op de Erasmus ging onder de naam 'Identity and Citizenship'. En die leerstoel draaide maar om één ding: hoe is men moslim in een seculaire maatschappij. Ramadan mocht die brug maken. Hij faalde en sprak met met dubbele tong. Maar goed, het is ook geen gemakkelijke opgave.

  Nu zou men kunnen zeggen daar is niets mis mee. Maar daar is, god beter het, van alles mis mee. Dat zelfs de meeste rabiate multiculturele adept in Rotterdam begreep dat integratie niet lag in het onvermogen of weerstand van Mien van der Grein uit Spangen die er een xenofobisch wereldbeeld op na hield. En dat is winst.

  Maar die winst is nooit, zelfs niet door Wilders, aan de orde gebracht. De site van de Poldermoskee bevestigd wat bijna iedereen over het hoofd ziet. De islam is heeft een probleem.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Zojuist of BBC

  'Een Saoedier van de ZEDENPOLITIE zal zweepslagen krijgen omdat hij ZES i.p.v. VIER vrouwen trouwde'.

  Haha! Als gevolg van de geslepen berekende 'Allah': vier vrouwen mág, zes vrouwen mag niét en 'Mohammed mag er meer w.o. het kind Aisha'.

  Lachwekkend en tragisch dat die verdomde 'Allah' vrouwen als objecten aan de moslimman overhandigd a.u.b.: VIER vrouwen voor uw bed; aan de moslimvrouw zegt: a.u.b. 'één moslimman voor uw bed'

  Sura: 'laat uw water in uw vrouwen vloeien zoals u dit wilt. want uw vrouwen zijn uw akkers', en de moslimman hun 'voogd', hun 'hoeder'.

  ZIEK!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. WAARLIJK slechts selectief 'barmhartig': "God bemint waarlijk de ongeloovigen niet."

  Beroerd voor 'Allah' die zichzelf neerzet als jaloers: 'zij beminnen MIJ niet en waarom ik hén niet bemin'.

  Zegt in dezelfde Koran: 'Ik, Allah, heb mensen BLIND gemaakt voor Koran'.

  47. De Joden verzonnen eene list; God bedacht beter tegen hen, en God is de LIGSTIGE."

  Is 'Allah' die zichzelf LISTIG vergelijkt met MENSEN, met wie 'Allah' concurrentie bedrijft 'ik ben LISTIGER dan de Joden'.

  Oeps!

  Enórme tegenstrijdigheid: 'Allah' schaft CHRISTUS áf, maakt die tot 'profeet', zegt daarna dat 'christenen géén ongelovigen zijn omdat die in ADAM geloven', terwijl Christenen in Jezus-CHRISTUS geloven.

  Zegt daarna toch dat Christenen 'ongeloovigen' zijn maar een soort hybride 'moslim':

  48. God zeide: o Jezus! ik wil u doen sterven26 en u tot mij verheffen27, en u van de ongeloovigen bevrijden; en hen die u gevolgd zijn, wil ik BOVEN de ongeloovigen plaatsen, tot den dag der opstanding. Gi52. In de oogen van God is Jezus gelijk aan Adam; hij schiep hem uit stof en zeide: Zij, en hij was. 53. Deze waarheid komt van God; wees dus geen twijfelaar. 54. ... en tot God bidden, en Gods vloek over de leugenaars [ Christenen] inroepen29. 55. Dit is eene ware geschiedenis, en er is geen God, buiten God en God is machtig en wijs. 56. Indien zij omkeeren; waarlijk, God kent de GODDELOOZEN 57. Zeg: o gij! die de schrift hebt ontvangen ... Laat ons slechts God vereeren, en geen schepsel met hem gelijk stellen, en dat geen van ons een ander, buiten God, als Heer erkenne30 en aanbidde... . "

  60. "Abraham was noch Jood noch CHRISTEN"

  'Allah' die het 'ras' van Abraham, met 'christenen' vergelijkt, is 'Allah die ALLEMACHTIG in staat van verwarring is.

  Koran ontleden is LOL

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Tussendoortje video taken in Milaan:

  http://infidelsunite.typepad.com/counter_jihad/2010/02/italy-egyptian-muslims-rioting.html

  BeantwoordenVerwijderen